Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x. 137 – Jednotná xxxxxxxxxx xxx schvalování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nárazu, xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx [2020/576]

Xxxxxxxx xxxxxxx platná xxxxx xx xx:

doplněk 2 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx xxxxxx v platnost: 28. xxxxxx 2019

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a právně xxxxxxx znění xxxx xxxx:

XXX/XXXXX/XX.29/2015/106

XXX/XXXXX/XX.29/2018/77 x

XXX/XXXXX/XX.29/2018/140

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace

6.

Pokyny pro uživatele vozidel vybavených airbagy

7.

Změna a rozšíření schválení typu vozidla

8.

Shodnost výroby

9.

Postihy za neshodnost výroby

10.

Definitivní ukončení výroby

11.

Přechodná ustanovení

12.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx schválení

3.

Xxxxxx xxxxxxx

4.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a seřízení xxxxxxxxx xxxxxxx

6.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx „X“ x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx k sezení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 1 –

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxxxxxx xxxx „X“ (xxxxxxxx 3-D H)

Xxxxxxx 2 –

Xxxxxxxxxxx vztažná xxxxxxxx

Xxxxxxx 3 –

Referenční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx

7.

Xxxxxx xxxxxxx xx zkušebním xxxxxxx

Xxxxxxx –

Křivka ekvivalence – xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ΔV = f(t)

8.

Xxxxxx xxxxxx xxx měřicích xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cestujících xx vozidlech poháněných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx –

Kloubový xxxxxxxx xxxx (XXXXX)

1.   XXXXXX PŮSOBNOSTI

Xxxxx předpis xx vztahuje na xxxxxxx kategorie M1 (1) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 3,5 xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výrobce.

2.   XXXXXXXX

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx definice:

2.1.

„ochranným xxxxxxxx“ xx xxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx a zařízení xxxxxx k zadržení cestujících x xxxxxxxxxxxx k zajištění shody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx níže x xxxx 5;

2.2.

„xxxxx ochranného xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx:

a)

technologie;

b)

geometrie;

x)

použité xxxxxxxxx;

2.3.

„xxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi rovinami xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx středovou xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xx vozidla z obou xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx nepřímý xxxxxx, xxxxxxx obrysových xxxxxx, xxxxxxxxx tlaku x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx světel, obrysových xxxxxx, xxxxxxxx blatníků x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně nad xxxxx xxxxx s vozovkou;

2.4.

„typem xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx neliší x xxxxxxxx zásadních hlediscích, xxxx jsou:

2.4.1.

délka x xxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx nárazové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

2.4.2.

nosná xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodem X xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxx xxxxxxxxx;

2.4.3.

xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx nárazové zkoušky xxxxxxxxxx xxxxx předpisem;

2.4.4.

umístění (xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx (příčná xxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx negativní xxxx xx výsledek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

2.4.5.

xxxxxxxxxxxx hmotnost, pokud xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nárazové xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx;

2.4.6.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx výrobcem, xxxxx xxxx negativní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisem;

2.4.7.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX), pokud xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2.5.

Xxxxxxx pro cestující

2.5.1.

„Prostorem xxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ohraničený xxxxxxxx, xxxxxxxx, bočními xxxxxxx, dveřmi, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a rovinou xxxxxxxx xxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxx opěradla xxxxxxx sedadla;

2.5.2.

„xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx z hlediska hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx prostor xxxxxx xxx xxxxxxxxx ohraničený xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zasklením, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, a také zábranou xxxxxxxxxx ochrany a kryty xxx ochranu cestujících xxxx přímým dotykem xxxxxxxxxxxxxxxx živých xxxxx;

2.6.

„bodem X“ xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx každé xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 6;

2.7.

„bodem X“ se rozumí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx sedadlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnou xx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6;

2.8.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vybaveného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, mazivem, xxxxxxx x xxxxxxxxx kolem (xxxxxxxx je výrobce xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx);

2.9.

„airbagem“ se xxxxxx zařízení montované xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systémů, xx. systémy, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivují xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo více xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

2.10.

„xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) na jiných xxxxxxxxx, než je xxxxxxx xxxxxx;

2.11.

„xxxxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx elektrické xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx) xxxxxx pracovního xxxxxx &xx; 60 X x ≤ 1 500 X xxxxxxxxxxxxxx proudu xxxx &xx; 30 X x ≤ 1 000 X xxxxxxxxxx xxxxxx;

2.12.

„xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx elektrické xxxxxxx“ xxxx jen „XXXXX“ xx xxxxxx dobíjecí xxxxxx pro uchovávání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx elektrickou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx;

2.13.

„zábranou xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veškerým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

2.14.

„elektrickým xxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx(x) x xxxx také xxxxxxxxx XXXXX, xxxxxx konverze xxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronické xxxxxx, xxxxxxxxx svazek xxxxxx x xxxxxxxxx a propojovací xxxxxx xxx nabíjení XXXXX;

2.15.

„xxxxxx částmi“ se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx které/kterých xx xxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx napětí;

2.16.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX a ve xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx napětí. Xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2.17.

„xxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx kontakt xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

2.18.

„xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx částmi;

2.19.

„xxxxxxxx XXXXX“ xx rozumí xxxxxxx xxxx dotykem vysokonapěťových xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zábranou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx krytem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kloubového zkušebního xxxxx (XXXXX) v souladu x xxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx 9;

2.20.

„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx), xxxxxx udává xxxxxxx x xxxxx xx může xxxxxxxxxx mezi kterýmikoli xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

2.21.

„propojovacím xxxxxxxx xxx xxxxxxxx REESS“ xx xxxxxx elektrický xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx REESS x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx napájecího zdroje, xxxxxx zásuvky vozidla;

2.22.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodivých xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxxxx;

2.23.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx propojených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx částí xxxxxxxx xxx, xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2.24.

„xxxxxxxx konverze xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx systém (např. xxxxxxxx článek), xxxxx xxxxxx a poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx;

2.25.

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx;

2.26.

„xxxxxx“ se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx přímým xxxxxxx;

2.27.

„xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx obvod xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx REESS xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

2.28.

„pevným xxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx xxxxx svazku vodičů, xxxxx má zakrývat xxxxxxxxxxxxxx xxxx části x xxxxxxxx přímému xxxxxxxx x xxxx. To xxxxxxxx xxxxx pro izolaci xxxxxxxxxxxxxxxx živých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxx účely xxxxxxx;

2.29.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxx xxxxxxx;

2.30.

„xxxxxxx baterií xxxxxxxxxx typu“ xx xxxxxx xxx baterie, xxxxx xxxxxxxx kapalinu x xxxxx produkuje xxxxx, xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

2.31.

„automaticky aktivovaným xxxxxxxxx xxxxxxxx dveří“ xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx automaticky xxxxxxx xxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky.

3.   XXXXXX X XXXXXXXXX

3.1.

Žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx předkládá xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.

K žádosti xxxx xxx přiloženy xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vyhotovení a následující xxxxx:

3.2.1.

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx konstrukce, rozměrů, xxxxx a použitých xxxxxxxxx;

3.2.2.

xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx a výkresy xxxxxxx zobrazující xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx a konstrukční xxxxxxx xxxxxx xxxxx nosné xxxxxxxxxx;

3.2.3.

xxxxx o pohotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx;

3.2.4.

xxxxx x xxxxxxx rozměry xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

3.2.5.

popis xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

3.2.6.

xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a elektrické xxxxx ústrojí (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx).

3.3.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.4.

Vozidlo, které xx technické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxx typ, jenž xx xxx schválen, xxxxxxxxxxxxxxx.

3.4.1.

Xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxxxxxxxx danému typu, xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxx převzato xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepříznivý xxxx xx výsledky xxxxxxx x xxxxxxxx požadavků xxxxxx předpisu.

3.4.2.

Xx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx 3.4.1 je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.

Xxxxx xxx vozidla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

4.1.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx bodu 12 zkontroluje, xxx xxxx splněny xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.1.2.

X xxxxxxx pochybností xx xxx ověřování shody xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vezmou x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou zkušebnou.

4.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx 01, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 01) xxxxxxxx sérii xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platné x xxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx schválení xxxxxx xxxx xxxxxxx.

4.3.

Oznámení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx zamítnuto, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx formuláři xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s fotografiemi xxxx xxxxxxxx a výkresy dodanými xxxxxxxxx o schválení, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx A4 (210 × 297 xx) xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a ve vhodném xxxxxxx.

4.4.

Xx xxxxxx vozidle xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx schválení umístěna xxxxxxxxxxx značka schválení, xxxxx se xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx „X“ následovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxx země, jež xxxxxxxxx xxxxxxx; (2)

4.4.2.

xxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx písmeno „R“, xxxxxxx x xxxxx schválení, x xx xxxxxx od xxxxxxxx předepsané x xxxx 4.4.1.

4.5.

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx připojených x xxxxxx v zemi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 výše xxxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx schválení x xxxxxxxxx xxxxxxx podle všech xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6.

Xxxxxx schválení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.

Xxxxxx schválení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx výrobcem xxxxxxxxxxxx xxxxxx s údaji o vozidle, xxxx xx xxxxx xxxxxx.

4.8.

Xxxxxxxx xxxxxx schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXX

5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.1.1.

Xxx „X“ xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 6.

5.1.2.

Xxxxx xxxxxxxx systém pro xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní pásy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavkům předpisu x.&xxxx;16.

5.1.3.

Xxxxx k sezení, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, musí xxx vybavena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;14.

5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxx zkoušku xxxxxxxxx systému (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx bariérou xx xxxx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze 3.

Pro xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx technickou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výsledek, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.2.1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx uvedeného v příloze 3 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxx x&xxxx;xxxxxx 5.2.1 až 5.2.6.

Xxxxx xxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx elektrickým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.2.8. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5.2.1 xx 5.2.5 xxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxx xxxxxxxx xxxx xxx požadavky xxxx 5.2.8 zkontrolovány x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanovenými v příloze 3 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxx 2, 5 a 6 xxxxxxx 3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx percentilu Hybrid XXX (viz xxxxxxxx xxx xxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx 3) vybavená xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 45° x&xxxx;xxxxxxxxx požadavky xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx figurína xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro figurínu xxxxxx xxxxxxxxxx Hybrid XXX (xxx poznámka xxx čarou 1 x&xxxx;xxxxxxx 3) xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 45° x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

5.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx popsaná x&xxxx;xxxxxxx 4 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

5.2.1.1.

Funkční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zkušební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx percentilu Xxxxxx III:

5.2.1.1.1.

kritérium pohybu xxxxx (HPC) xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu 1 000 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxx 80&xxxx;x xx xxxx xxxxx než 3 xx. Xxxxxxxx z uvedených xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx zpětný xxxxx hlavy se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.2.1.1.2.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx síla xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,3 xX;

x)

xxxxxxx xxxx působící xxxxxx dozadu xx xxxxxxxx mezi xxxxx x&xxxx;xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx 3,1 kN;

c)

ohybový xxxxxx xxxx xxxxx xxx x nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx 57 Xx xx vytažení;

5.2.1.1.3.

kritérium xxxxxxxx xxxxxxxx (XxXX) xxxxx přesáhnout xxxxxxx 42&xxxx;xx;

5.2.1.1.4.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (X&xxxx;* X) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1,0&xxxx;x/x;

5.2.1.1.5.

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stehenní xxxx (XXX) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 9,07 xX.

5.2.1.2.

Xxxxxxx požadavky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx figuríny xxxx xxxxxxxxxx percentilu Xxxxxx XXX:

5.2.1.2.1.

xxxxxxxxx pohybu xxxxx (XXX) xxxxx přesáhnout xxxxxxx 1&xxxx;000 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;x xx xxxx xxxxx xxx 3 xx. Xxxxxxxx z uvedených xxxxxx xx vypočte kumulativně, xxxxxxx xxxxxx pohyb xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.2.1.2.2.

xxxxxxxx poranění xxxx xxxxx přesáhnout xxxx hodnoty:

a)

axiální xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx 2,9 xX;

x)

xxxxxxx xxxx působící xxxxxx xxxxxx xx rozhraní xxxx xxxxx a hlavou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2,7 xX;

x)

xxxxxxx moment xxxx xxxxx osy x xxxxx přesáhnout xxxxxxx 57 Xx xx xxxxxxxx;

5.2.1.2.3.

xxxxxxxxx stlačení xxxxxxxx (ThCC) xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu 34 mm (3);

5.2.1.2.4.

kritérium xxxxxxx tkání (X&xxxx;* X) pro hrudník xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1,0&xxxx;x/x;

5.2.1.2.5.

xxxxxxxxx síly xxxxxxxx xx stehenní xxxx (XXX) nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xX.

5.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx

5.2.2.1.

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 80&xxxx;xx xx směru xxxxxx xxxxxx x&xxxx;100&xxxx;xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5.2.2.2.

Xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;12 xxxx x.&xxxx;94, xx považují za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.2.2.1 výše.

5.2.3.   V průběhu xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

5.2.3.1.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx montují volitelně x/xxxx je xxxx xxxxxxxxxxx řidič, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jednoho z těchto xxxx zkušebních postupů, xxxxx volby výrobce:

5.2.3.1.1.

Zkouší-li xx xxxxx xxxx 1.4.3.5.2.1 xxxxxxx 3, xxxx výrobce xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xx pokud xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxx dveře.

5.2.3.1.2.

Zkouška xx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4.3.5.2.2 xxxxxxx 3.

5.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

5.2.4.1.

X&xxxx;xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx dveře před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx.

5.2.4.2.

X&xxxx;xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dveří, xxxxx xx montují xxxxxxxxx x/xxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx:

5.2.4.2.1.

Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxx 1.4.3.5.2.1 xxxxxxx 3, musí výrobce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxx údajů), xx xxxxx systém xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx, nedojde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx k uzamknutí xxxxxxx xxxxx.

5.2.4.2.2.

Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4.3.5.2.2 xxxxxxx 3.

5.2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx nástrojů, s výjimkou xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

5.2.5.1.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dveře xxx xxxxxx řadu xxxxxxx, xxxxx je xxx těmito xxxxxx xxxxxxx; xxxxx jimi xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sklopit xxxxxx opěradla xxxxxxx, xxx xxxx možno xxxxxxx cestující evakuovat. Xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx konstrukcí;

5.2.5.2.

uvolnit xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v zajištěném xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 60 N působící xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5.2.5.3.

xxxxxxx figuríny z vozidla xxx seřizování xxxxxxx.

5.2.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx paliva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapaliny.

5.2.7.   pokud xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx soustavy xxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30&xxxx;x/xxx; xxxxxxxx xx kapalina xx xxxxxxxx přívodu xxxxxx mísí x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx při hodnocení xxxxxxxxxxxxx úniku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.2.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze 9 xxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx hnací xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx konstrukční xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

5.2.8.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx úrazem xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx nárazu xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5.2.8.1.1 xx 5.2.8.1.4.2.

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxxx/xxxxx xxxxxxxxxx rozpojí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx během xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx níže x&xxxx;xxxx 5.2.8.1.4 xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběrnice xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXXX.

Xxxxx část/části xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx napájeny, musí xxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxxxx buď pomocí xxxx 5.2.8.1.3, xxxx xxxx 5.2.8.1.4.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxx XXXXX, xxxxx xxxx během xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx splněno xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 5.2.8.1.1 xx 5.2.8.1.4.

5.2.8.1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx napětí

Napětí Xx, X1 x&xxxx;X2 xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx 30 Xxx xxxx 60 Xxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2 xxxxxxx 9.

5.2.8.1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx (XX) xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx než 2,0 xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx v bodě 3 xxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x). Xxxxxxx xxxxxxx (XX) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Vb xx xxxxxxxxxxxxxx sběrnici x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X (Xx) xxxxxxx výrobcem podle xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxx 3 písm. x).

Xxxxxxx uskladněná x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx X (XXx1, XXx2) xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 2,0 xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx V1 x&xxxx;X2 xx vysokonapěťových xxxxxxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxx 3 xxxx. x).

5.2.8.1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxx musí být xxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx mohlo xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx částmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx 0,1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 0,2 xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.2.8.1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5.2.8.1.4.1 x&xxxx;5.2.8.1.4.2.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 5 xxxxxxx 9.

5.2.8.1.4.1.   Elektrické xxxxx xxxxxxx sestávající z oddělených xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx stejnosměrné sběrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx mít izolační xxxxx xxxx vysokonapěťovou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5 xxxxxxx 9) minimální xxxxxxx 100 Ω/V pracovního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx sběrnicích x&xxxx;xxxxxxxxx hodnotu 500 Ω/X&xxxx;xxxxxxxxxx napětí na xxxxxxxxxx sběrnicích.

5.2.8.1.4.2.   Elektrické hnací xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a střídavých xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a elektrickou xxxxxxx (Xx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5 xxxxxxx 9) xxxxxxxxx xxxxxxx 500 Ω/V pracovního napětí.

Pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx IPXXB pro xxxxxxx vysokonapěťové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vozidla xxxxx 30&xxxx;X&xxxx;xxxx xxxxx, xxxx mít xxxxxxxx xxxxx xxxx vysokonapěťovou xxxxxxxx a elektrickou xxxxxxx (Xx podle definice x&xxxx;xxxx 5 přílohy 9) xxxxxxxxx hodnotu 100 Ω/X&xxxx;xxxxxxxxxx napětí.

5.2.8.2.   Rozlití xxxxxxxxxxx

Xxxxx 30&xxxx;xxxxx xx xxxxxx nesmí xxxxx x&xxxx;xxxxxxx elektrolytu x&xxxx;XXXXX xx prostoru xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z REESS xx xxxx xxxxx xxxxxxx 7&xxxx;% xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx typu, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx baterií xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smí xxxxx xxxxxxx 7&xxxx;% při xxxxxx 5,0 litrů.

Výrobce xxxx xxxxxxxx splnění xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 6 xxxxxxx 9.

5.2.8.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx XXXXX

XXXXX umístěný x&xxxx;xxxxxxxx xxx cestující xxxx xxxxxx na místě, xxx xxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX.

Xxxxx xxxx XXXXX, který xx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umístěn xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 7 xxxxxxx 9.

6.   XXXXXX XXX UŽIVATELE XXXXXXX VYBAVENÝCH XXXXXXX

6.1.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx 1. xxxx 2020 x xxxxxx typů xxxxxxx xxxxxxxxx splnění požadavků xxxx 8.1.8 až 8.1.9 xxxxxxxx OSN x. 16 xx znění xxxxx xxxx 08. Xxxx tímto datem xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

7.   XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX

7.1.

Jakákoliv xxxxx, xxxxx xx vliv xx xxxxxx konstrukci xxxxxxx, počet xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo na xxxxxxxx ovládacích xxxxx xxxx mechanických součástí xxxxxxx a která by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx může:

7.1.1.

xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx, že xx provedené změny xxxx znatelný xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

7.1.2.

xxxxxxxxx, xxx pověřená xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx některou xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx možné provést xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 7.

7.1.2.1.

V případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vliv na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x/xxxx xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx x xxxx xxx 8 %, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy 3.

7.1.2.2.

X xxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx nezvýší x xxxx než 8 % x xxxxx xxxxxxxx sedadel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

7.1.2.2.1.

zjednodušená xxxxxxx podle xxxxxxx 7 a/nebo

7.1.2.2.2.

xxxxx xxxxxxx, xxx ji xxxxxxx xxxxxxxxx zkušebna x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

7.2.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx změn, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výše x xxxx 4.3.

7.3.

Xxxxxxxxx schvalovací xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pořadové číslo x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx informuje x xxxx xxxxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 1958, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

8.   XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

8.1.

každé vozidlo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx vozidle x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

8.2.

držitel xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx pro xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ty xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

8.3.

xxxxx, xxxxx schválení typu xxxxxx, xxxx kdykoliv xxxxxx metody kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednou za xxx roky.

9.   XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

9.1.

Xxxxxxxx nejsou splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 8.1, nebo pokud xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 8.2, xxxx xxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, opět xxxxxxxx.

9.2.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odejme xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, k čemuž použije xxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx předpisu.

10.   XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 1958 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx použije xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedenému x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

11.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

11.1.

Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 01 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxx série xxxx 01.

11.2.

I po xxxxxx xxxxx xxxx 01 x xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx předpis, nadále xxxxxxxx xxxxxxxxx typu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx předpisu x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

11.3.

Xx 1. xxxx 2020 nejsou smluvní xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx poprvé xxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2020.

11.4.

Xx 1. xxxx 2020 xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx schválení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx před 1. zářím 2020.

12.   XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ZA XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ZKOUŠEK X XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů xxxxx a adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxx oprávněných xxxxxxxx xxxxxxx a správních orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčující xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vystavené x xxxxxx xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3.), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, xxx 2 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(2)  Rozlišovací čísla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx 1958 jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 Úplného xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx. 6 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(3)  Tato xxxxx xxxxxxx xx odvozena xx xxxxxxxx xxxxxxxx figuríny 65xxxx ženy xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxxx pouze xx dalším posouzení x&xxxx;xxxxxxxx.


XXXXXXX 1

XXXXXXX

(xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 × 297 xx))

Xxxxx:

(xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

……

……

xx xxxx (2):

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x. 137

Schválení x.:…

Xxxxxxxxx x.:…

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxx značka motorového xxxxxxx…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx vozidla…

3.   Název a xxxxxx xxxxxxx…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx… …

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx materiálů… …

5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vozidle… …

5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušky…

5.3.   Umístění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx…

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx motoru: xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx&xxxx;(1)

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx: na xxxxxx xxxx/xxxxx xxxx&xxxx;(1)

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx:…

xxxxx xxxxxxx:…

xxxxxx:…

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx předáno xx xxxxxxxxx dne…

10.   Zkušebna xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx…

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx protokolu xxxxxxxxxxx xxxxx zkušebnou…

12.   Číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx…

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx&xxxx;(1)

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vozidle…

15.   Místo…

16.   Datum…

17.   Podpis…

18.   K xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx výše uvedeným xxxxxx xxxxxxxxx…

(Xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx umožní základní xxxxxx typu/typů vozidla x xxxx možných xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx schválení xxxxxxxx)

(1)

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx udělila/rozšířila/odmítla/odejmula xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx).

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx škrtněte.


PŘÍLOHA 2

USPOŘÁDÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX X

(xxx xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vozidle, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx vozidla xxx xx Xxxxxxx (E 2) xxxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x.&xxxx;137 pod xxxxxx 011424. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;137 xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

VZOR X

(xxx bod 4.5 xxxxxx předpisu)

Výše xxxxxxxxxx xxxxxx schválení, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx příslušný xxx xxxxxxx byl v Nizozemsku (X 4) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 137 x&xxxx;11&xxxx;(1). Xxxxx dvě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx v době, xxx xxxx schválení xxxxxxx, obsahoval předpis x.&xxxx;137 sérii změn 01 a předpis č. 11 xxxxx změn 02.


(1)  Druhé x&xxxx;xxxxxx čísel xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.


PŘÍLOHA 3

POSTUP XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx vozidlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.2 xxxxxx xxxxxxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx prostor

Zkušební xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dráha, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zkoušku. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;x xxxx bariérou, xxxx xxx vodorovný, xxxxx x&xxxx;xxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 3&xxxx;x a výšku xxxxxxx 1,5&xxxx;x. Překážka xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx 70&xxxx;xxx. Její xxxxx plocha xxxx xxx rovná, xxxxxx x&xxxx;xxxxx na osu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx deskami x&xxxx;xxxxxxxx 20&xxxx;±&xxxx;2&xxxx;xx. Xxxx překližkovou xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx desce x&xxxx;xxxxxxxx nejméně 25 mm. Xx možno xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx předpokladu, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx větší než xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledky.

1.3.   Orientace xxxxxxx

1.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stěně; xxxxxxxxx přípustná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx&xxxx;±&xxxx;30&xxxx;xx.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx

1.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx vybaveno, x&xxxx;xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx provozním xxxxx. Některé konstrukční xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotami, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6.

Xx xxxxxx xxxx výrobcem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx k chodu motoru xxxx systému konverze xxxxxxxxxx energie xxxxx xxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx paliva.

1.4.2.   Hmotnost vozidla

1.4.2.1.

Při xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.4.2.2.

Xxxxxxxx nádrž xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 90&xxxx;% xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s přesností ± 1 %.

Tento požadavek xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

1.4.2.3.

Xxxxxxx xxxxxxx systémy (xxxxx, xxxxxxxx,…) xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hmotnost kapalin xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

1.4.2.4.

Xxxxx xxxxxxxx měřicí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 25&xxxx;xx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 6.

1.4.2.5.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx 5&xxxx;%, přičemž xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx přesáhnout 20&xxxx;xx.

1.4.2.6.

Xxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 1.4.2.1 xx xxxxx v protokolu.

1.4.3.   Úpravy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1.4.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxx seřizovat, xx xxxxxxx xx běžné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jestliže výrobce xxxxxx xxxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxxx, doprostřed xxxx xxxxxx xxxxxx rozmezí xxxxxxxx. Xx konci xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxx v poloze, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

1.4.3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx být v uzavřené xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx dohodě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ovládací kličky xxxxxxxx uzavřené xxxxxx.

1.4.3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx „xxxxxxx“. Xx-xx vozidlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx páka v poloze xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.4.3.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxx v normální klidové xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx jinou.

1.4.3.5.   Dveře

Dveře musejí xxx xxxxxxx, nikoli xxxx xxxxxxxx.

1.4.3.5.1.

X&xxxx;xxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivovaným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx dveře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx vozidla.

1.4.3.5.2.

V případě vozidel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dveří, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx a/nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeden x&xxxx;xxxxxx xxxx postupů:

1.4.3.5.2.1.

Systém xxxx xxx aktivován xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx uzamknuty xxxx xxxxxxxxx nárazu. Xxxxx xxxxx výrobce xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx ručně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vozidla.

1.4.3.5.2.2.

Boční xxxxx na straně xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx systém xxxx být xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx spolujezdce xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx uzamknuty xxxxx xxxx zahájením pohonu xxxxxxx. Tato xxxxxxx xx považuje za xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nachází na xxxxx zkoušky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a naopak.

1.4.3.6.   Otevíratelná střecha

Pokud xx vozidlo otevíratelnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx po xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.4.3.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4.3.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ve xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx.

1.4.3.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx být xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx zkušebních xxxxxxx ve xxxxxxx.

1.4.3.10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx výškově seřizovat, xxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže výrobce xxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx muže padesátého xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx poloze a v případě xxxxxxxx ženy pátého xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nejnižší.

1.4.3.11.   Sedadla

1.4.3.11.1.   Poloha xxxxxxxx sedadla xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxx „X“, stanovený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx poloze xxxxxxxxx xxxxxxxx (jsou-li sedadla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i výškově). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx sedadel xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx „X“ xxxxx xxxxxx.

1.4.3.11.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx předního xxxxxxx cestujícího

Podélně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xx jejich xxx „X“, xxxxxxxxx postupem xxxxx přílohy 6, xxxxxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx před střední xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nejblíže xxxxxx, xxxxx xx nachází xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a střední xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx prvky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sedadel xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx výrobcem. Jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedoporučuje, xxxx xxx xxxxxxx prvky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx sedáku x&xxxx;xxxxxxxx sklonu) x&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4.3.11.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx doporučenému xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 25° xxxxxx od xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx požadavků xxxx 3.1 xxxxxxx 5.

1.4.3.11.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx sedadla

Pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx polohy.

1.4.4.   Nastavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.4.4.1.

XXXXX xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nabití, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.4.4.2.

Xxxxxxxxxx hnací xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx provozu xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx (např. motorový xxxxxxxxx, XXXXX nebo xxxxxx xxxxxxxx elektrické xxxxxxx), xxxxxxx:

1.4.4.2.1.

xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx provést x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx hnacím xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx elektrickým xxxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx xxxxxxxxxx odporu a dalších xxxxxxxxxxx důkazů.

1.4.4.2.2.

V případě, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpojení, xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s aktivovanou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, že automatické xxxxxxxxx xx fungovalo x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx automatické xxxxxxxx, xxx i galvanické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v průběhu xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

2.1.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX&xxxx;(1), která xxxxxxx požadavky xx xxxx seřízení, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze 5.

Zkušební xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx figurínu xxxx xxxxxx percentilu Xxxxxx XXX&xxxx;(1), která xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx sedadlo spolujezdce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 5.

2.1.2.

Vozidlo xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx vybavuje výrobce.

3.   POHON X&xxxx;XXXXX XXXXXXX

3.1.

Xxxxxxx xxxx xxx poháněno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3.2.

X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xx vozidlo působit xxxxx xxxxxxxx řídicí xxx hnací xxxxxxxx.

3.3.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2 x&xxxx;1.3.1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxx činit 50 –&xxxx;0/+&xxxx;1&xxxx;xx/x. Xxxxx xxxx xxxx zkouška xxxxxxxxx xxx xxxxx nárazové xxxxxxxxx a vozidlo xxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XX FIGURÍNÁCH NA XXXXXXXX SEDADLECH

5.1.

Všechna xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 8.

5.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zaznamenávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s těmito xxxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx):

5.2.1.

Xxxxxx v hlavě figuríny

Zrychlení (x) vztažené x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z tříosých xxxxxx xxxxxxxxx měřených xx použití XXX 1&xxxx;000.

5.2.2.

Xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx

5.2.2.1.

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zpředu xxxxxx xx rozhraní xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx XXX 1&xxxx;000.

5.2.2.2.

Xxxxxxx xxxxxx kolem xxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx za xxxxxxx XXX 600.

5.2.3.

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx měří xx xxxxxxx XXX 180.

5.2.4.

Xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx figuríny

5.2.4.1.

Axiální xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxx XXX 600.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XX VOZIDLE

6.1.

Aby xxxx možno provést xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx 7, xx xxxxx stanovit xxxxxx xxxxxx zpomalení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx v podélném xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „X“ xxxxxxx xx použití XXX 180 a pomocí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 8.

6.2.

Časový xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přílohy 7, xx získá x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx směru xx xxxxxxx „X“.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXX

7.1.

Xxxxx xxxxxxx schvalovacího orgánu xxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx. Xx schvalovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx uvede xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výsledky xxxx důvod, xxxx xxxxxx xxxxxxx provedena.

7.2.

Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody xx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx požaduje.

(1)  Pracovní xxxxxxx pro pasivní xxxxxxxxxx (GRSP) EHK XXX hodlá vypracovat xxxxxxx xx vzájemnému xxxxxxxx X.X.1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx technické specifikace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx III se xxxxxxxxxx xxxxxxx figuríny xxxx xxxxxxxxxx percentilu x&xxxx;xxxxxxxx ženy xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zkoušku xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx tajemníka OSN, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářské xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Švýcarsko.


PŘÍLOHA 4

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX (XXX36)

1.1.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (HPC36) xx xxxxxxxx za xxxxxxx, nedojde-li během xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xx žádnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

1.2.

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxx (a) xxxxxxxxx xxxxx bodu 5.2.1 přílohy 3, xxxxx xxxxxx:

xxx:

1.2.1.

xxxx „a“ xx výsledné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 5.2.1 xxxxxxx 3, xxxxxxxxx v jednotkách xxxx, x (1 g = 9,81 m/s2);

1.2.2.

pokud xxx uspokojivě xxxxxxxx xxxxxxx kontaktu hlavy, xxx t1 x&xxxx;x2 xxxx okamžiky (x&xxxx;xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx hodnota XXX maximální;

1.2.3.

pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pak x1 x&xxxx;x2 jsou časové xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxx) určující xxxxxxxx mezi začátkem x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxxx.

1.2.4.

Xxxxxxx XXX, xxx které xx xxxxxx xxxxxxxx (x1 – x2) xxxxx xxx 36 xx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.3.

Xxxxxxx výsledného xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx 3 ms xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx z výsledného xxxxxxxxx xxxxx měřeného podle xxxx 5.2.1 přílohy 3.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX KRKU

2.1.

Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tahovou silou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx zpředu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx hlavou x&xxxx;xxxxx (x&xxxx;xX), xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.2 xxxxxxx 3.

2.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (v Nm) xxxxx příčné xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.2 xxxxxxx 3.

3.   KRITÉRIUM XXXXXXXX XXXXXXXX (XXXX, THORAX XXXXXXXXXXX CRITERION) A KRITÉRIUM XXXXXXX TKÁNÍ (V * X, XXXXXXX XXXXXXXXX)

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hrudníku (v mm) xxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.3 xxxxxxx 3.

3.2.

Kritérium xxxxxxx xxxxx (X*X) xx vypočítává xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx průhybu hrudní xxxxx, xxxxxxx podle xxxx 6 xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podle xxxx 5.2.3 přílohy 3.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX SÍLY XXXXXXXX XX XXXXXXXX KOST (XXX, FEMUR FORCE XXXXXXXXX)

4.1.

Xxxx kritérium je xxxxxx xxxxxxxx zatížením (x&xxxx;xX) xxxxxxxxxx axiálně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.4 xxxxxxx 3.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX MĚKKÝCH XXXXX (X&xxxx;* X) PRO XXXXXXXX XXXXXX III

5.1.

Kritérium xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jako okamžitý xxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx hrudní xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx průhybu xxxxxx kosti.

5.2.

Odezva xxxxxxx xxxxxx kosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxx XXX 180. Stlačení x&xxxx;xxxx t xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx:

X(x) = X(x)/xxxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx figurínu xxxx&xxxx;= 0,229 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx percentilu XXXX

x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx ženy = 0,187 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx pátého xxxxxxxxxx XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v čase x se vypočítává x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx D(t) xx xxxxxx x&xxxx;xxxx x (x&xxxx;xxxxxxx) x&xxxx;∂x xx xxxxxx xxxxxxxx (v sekundách) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx hodnota ∂x xxxx 1,25 × 10–4 sekundy. Xxxxx výpočetní postup xx xxxxxxxxx v následujícím xxxxxxxx:


XXXXXXX 5

XXXXXXXXXX A INSTALACE XXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX ZÁDRŽNÝCH XXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXX

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx sedadla

Rovina xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rovinou xxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx figuríny xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xxxxx x&xxxx;xxxxxx určeno xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx souměrnosti xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx sedadlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx)

Xxxxxx souměrnosti xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx míst k sezení xxxxxxxxxxx výrobcem.

2.   INSTALACE FIGURÍNY XXXX XXXXXXXXXX PERCENTILU XXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXX

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx 2,5°. Xxx xxxxxxxxxxx hlavy xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx seřídí xxxxxx xxxx „X“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx 2.4.3.1 xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx nevyrovnala, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx v bodě 2.4.3.2. Xxxxxxxx i přesto příčná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxx konzola xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx potřebném rozsahu xxx, xxx byla xxxxxx přístrojová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s přesností xx 2,5°.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

2.2.1.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx těsně x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

2.3.1.

Xxxxx zkušební xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vnější xxxxx xxxxx xxxxxxx v bodech xxxxxxxxx osy xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxx lehce xxxxxxxxx xxxxxx páskou xxx, xxx při xxxxxxxxx xx xxxx figuríny xxxxxx xxxxxx silou xxxxxxx 9 N a nejvýše 22&xxxx;X uvolnila xxxxxx xxxxx ruku z věnce xxxxxxx.

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx vozidlech vybavených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx část xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sedadla. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými sedadly xxxxxxx xxxxx část xxxxx figuríny řidiče xx opěradle xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.4.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxx

2.4.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx „H“

Bod „X“ xxxxxxxx xxxxxx xxxx s přesností xx 13&xxxx;xx ve xxxxxxx xxxxx a 13 mm ve xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 6&xxxx;xx xxx xxxxx „X“ stanoveným xxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 6, xx xx xx, že xx xxxxx bércové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx „X“ xxxxxxx xx 414&xxxx;xx xxxxxxx 417 mm, xxxx. xx 401 mm xxxxxxx 432 mm.

2.4.3.2.   Úhel kyčle

Při xxxxxxxxx xxxxxx měřidla xxxx kyčle (XX) (xxxxxx x.&xxxx;78051-532 zařazený xxxxxxx xx části 572), jež je xxxxxxx xx xxxxxx xxx měřidlo u bodu „X“ figuríny, xxxx xxxx měřený xx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx 76,2&xxxx;xx (3 xxxxx) xxxxxxx činit 22,5° ± 2,5°.

2.5.   Nohy

Stehenní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nakolik xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 270&xxxx;±&xxxx;10&xxxx;xx. X&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podélné roviny. X&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxx noha xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx roviny. Přípustné xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložení chodidel xxxxx xxxx 2.6 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx cestující.

2.6.   Chodidla

2.6.1.

Pravé xxxxxxxx figuríny xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pedálu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx akcelerátoru xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx a umístí xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx spočívajícím na xxxxxxx. Xxxx levého xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx nejrovněji xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx levého xxxxxxxx směřuje co xxxxxxxxxxxxxxx s podélnou xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx opěrkou nohy, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx položit xxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx poloha xxxxxx chodidla xxxxxx xxxxxxx xxxx.

2.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohyb xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ovlivňovat.

2.8.   Teplota figuríny x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx před xxxxxxxx xxxxx ustálit a udržuje xx, xxxxxxx xx xx možné, v rozmezí 19 xx 22,2 °C.

2.9.   Oblečení xxxxxxxx padesátého percentilu XXXX

2.9.1.

Xxxxxxxx vybavená xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bavlněného xxxxxxxxxxx xxxxx s krátkými xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx sahajícími xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xx XXXXX 208, xxxxxxx 78051-292 x&xxxx;293, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.9.2.

Xxx chodidla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx 11XX, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx MIL X&xxxx;13192, xxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx činí 0,57&xxxx;±&xxxx;0,1&xxxx;xx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX FIGURÍNY XXXX XXXXXX PERCENTILU XXXXXX XXX NA SEDADLE XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx rozměr xxxx „H“ xxxx xxxxxxx xxxx (X50thM, X50xxX) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx „X 5xx“ xxxx xxxxxxx xxxx (X5thF, X5xxX). XXXX xx definováno xxxx xxxxxxxxx vzdálenost xxxx xxxxx „H“ x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx bodem xx xxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxx 1). Xxx „X 5xx“ xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: X5xxX by xxx xxx xxxx xxxx vpředu xxx X50xxX.

X5xxX = X50thM, + (93 mm – 0,323&xxxx;× XSCL)

Z5thF = X50xxX

Xxxxxxx 1

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

Xxxxxx přístrojová xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vodorovná x&xxxx;xxxxxxxxx xx 2,5°. Xxx xxxxxxxxxxx hlavy figuríny xx vozidle xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opěradla, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx „X 5xx“ x&xxxx;xxxxxx stanovených xxxx x&xxxx;xxxx 3.4.3.1 xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx figuríny vyrovnala xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx platforma xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.4.3.2. Xxxxxxxx i přesto xxxxxx přístrojová platforma xxxxx stále ještě xxxxxxxxx není, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx potřebném xxxxxxx tak, xxx xxxx příčná přístrojová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx 2,5°.

3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

3.2.1.

Xxxx xxxxxxxxxxx se dotýkají xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx.

3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

3.3.1.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stehen. Malíček xx dotýká sedáku.

3.4.   Trup

3.4.1.   Ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lavicovými xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx trupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. U figuríny cestujícího xx středová xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx osou xxxxxxx a nachází se xx stejné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osy xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovina figuríny xxxxxx.

3.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívá xxxxx část trupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovina figuríny xxxxxxxxxxx je svislá x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.4.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxx

3.4.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx „X 5xx

Xxx „X 5th“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx 13&xxxx;xx xx xxxxxxxxxx směru xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „X 5xx“ stanoveným postupem xxxxx xxxxxxx 6 x&xxxx;xxxx 3 xxxx.

3.4.3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx kyčle (XX) (xxxxxx č. 78051-532 xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx 572), xxx xx xxxxxxx do xxxxxx pro měřidlo x&xxxx;xxxx „H“ figuríny, xxxx úhel xxxxxx xx horizontály na xxxxx plošce 76,2&xxxx;xx (3 xxxxx) xxxxxxx xxxxx 20&xxxx;±&xxxx;2,5°.

3.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sedáku xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx chodidel. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kolena xxxx 229&xxxx;xx&xxxx;±&xxxx;5&xxxx;xx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2. V možné xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx chodidel xxxxx xxxx 3.6 xxx xxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolena xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX

3.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

3.6.1.

Xxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx konce xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx, jak xx znázorněno na xxxxxxx a). Xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx b), xxxxxx xx xxx nohy xxx, xxx xxxxxxxx xxxx v kontaktu x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx svírá x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Když xxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx tak, aby xx prsty xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx c).

Není-li xxxxx, xxx xxx chodidla xxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx xx znázorněno xx xxxxxxx x).

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx chodidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx kosti. Xxxxx xx nestačí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx již xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx nejméně. Xxxxxxxx xx posune xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx konstantní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x)

Xxxxxxx x)

Xxxxxxx c)

Obrázek x)

3.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nijak xxxxxxxxxx.

3.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se před xxxxxxxx nechá xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx, nakolik xx xx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx 19 až 22,2&xxxx;°X.

3.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx figuríny xxxxxx xxxxxxxxxx HIII

3.9.1.

Figurína xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx přiléhavého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oděvu s krátkými xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx sahajícími xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve XXXXX 208, výkresy 78051-292 x&xxxx;293, xxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných.

3.9.2.

Obě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx do xxx ženské velikosti 7,5&xxxx;X, xxxxx svou xxxxxxxxx a tloušťkou xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenské xxxxx XXX XXX-X-21711X, xxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0,41&xxxx;±&xxxx;0,09&xxxx;xx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXXX SYSTÉMU

Vesta xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx byly xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx sedící x&xxxx;xxxxxx poloze xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodech 2.1 xx 2.6 x&xxxx;3.1 xx 3.6, xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx. Napne xx xxxxxx xxx. X&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx popruh x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx měl xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a aby xx nedotknul xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx takto: u zkušební xxxxxxxx xxxx padesátého xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx straně xxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX xxxx bezpečnostní xxx procházet mezi xxxx. Xx břišní xxx xx aplikuje xxxxxx zatížení 9 xx 18&xxxx;X. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx omezovačem tahu, xxxxxxx xxx se xxxxxx v maximální xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doporučuje x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx vozidla. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vybaven xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pásu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxx a kotevní úchyty xxxxxxxxxxxxxx xxxx umístěny xxx, xx xxx xxxxxx xxx, xxx xx vyžadováno xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx nastavit a přichytit xxxxxx.


XXXXXXX 6

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX „H“ X&xxxx;XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXX K SEZENÍ X&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXXX&xxxx;(1)


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx v příloze 1 Xxxxxxx usnesení x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (XX.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6). xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

XXXXXXX 1

Popis xxxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxxxxxx xxxx „X“ (xxxxxxxx 3-X X)&xxxx;(1)


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 1 Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (RE.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6). xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1)


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 1 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (XX.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6). xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

XXXXXXX 3

Xxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;(1)


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx 1 Xxxxxxx xxxxxxxx x konstrukci xxxxxxx (XX.3.), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6). xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx2xx9xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

XXXXXXX 7

XXXXXX ZKOUŠKY XX XXXXXXXXX XXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXX XXXXXXX

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx vozík

Zkušební xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx trvalé xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx, aby xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 5° x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxx 2°.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx nosná xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel. Xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx zkoušky xxxx.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx specifikacím xxxx 1.4.3 přílohy 3 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se v úvahu xxxx xxxx xx, xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 1.2.1.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx nosné xxxxxxxxxx

1.3.1.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx k vozíku xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx relativnímu posunu.

1.3.2.

Použitý xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k vozíku nesmí xxxxxxxxx ukotvení xxxxxxx xxxx zádržných zařízení, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

1.3.3.

Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx nosná xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxx, xxxx – xx-xx xx možné – xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx k vozíku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.3.4.

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a směrem xxxxxx xxxxxx činí 0° ± 2°.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx umístění musejí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2 xxxxxxx 3.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx aparatura

1.5.1.   Zpomalení nosné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx umístěny xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 8 (CFC 180).

1.5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx měření xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v bodě 5 xxxxxxx 3.

1.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konstrukce

Křivka zpomalení xxxxx xxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx křivka xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v žádném xxxx x&xxxx;xxxx xxx&xxxx;±&xxxx;1&xxxx;x/x&xxxx;xx xxxxxxxxxx křivky xxxxx xxxxxxxxx v čase pro xxxx vozidlo, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx příloze. K získání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pásma xxx xxxxxxxx časovou osu xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx křivka ΔX = x(x) xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpomalení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čelním xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxx 6 přílohy 3 tohoto xxxxxxxx.

1.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx metodou xxx zpomalením xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozmezí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.6.

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxx – toleranční xxxxx xxx křivku ΔV = f(t)


PŘÍLOHA 8

POSTUP MĚŘENÍ XXX XXXXXXXX ZKOUŠKÁCH: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx kanál

Datový xxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxxxx (resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) až po xxxxxxxx xxxxxxx analýzy, xxxxxxx xx mohou xxxxxx kmitočty xxxx xxxxxxxxx dat.

1.2.   Snímač

Snímač xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx datového xxxxxx zpracována.

1.3.   Amplitudová xxxxx xxxxxx: (XXX, Channel Xxxxxxxxx Xxxxx)

Xxxxxxxx datového xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx amplitudové xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v této xxxxxxx. Xxxxx XXX xx xxxxxxx rovná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, FL, XX

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obrázku 1 této přílohy.

1.5.   Kmitočtová xxxxx kanálu (XXX, Xxxxxxx Frequency Xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, že kmitočtová xxxxxxxxxxxxxxx kanálu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Toto xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx XX (x&xxxx;Xx) xxxx xx číselně xxxxx.

1.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocených x&xxxx;xxxxxxx kmitočtů, xxxxx xxxx rovnoměrně rozloženy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx hodnotou odečtenou xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 1.6 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kanálu.

1.9.   Příčná xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx signálu xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podél xxx xxxxxx.

1.10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx zpoždění

Doba xxxxxxxx zpoždění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zpoždění (x&xxxx;xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kmitočtem tohoto xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxx za xxxxxxx).

1.11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxx a vlivů, xxxxx na xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx okamžiku xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX POŽADAVKY

2.1.   Chyba xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx chyby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kmitočtu x&xxxx;XXX xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2,5 % xxxxxxx XXX.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxx ke kmitočtu

Kmitočtová xxxxxx datového xxxxxx xxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xX je xxxxxx xxxxxxxxxxx faktorem.

2.3.   Doba fázového xxxxxxxx

Xxxxxxx xx doba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a výstupním signálem xxxxxxxx kanálu, xxxxx xx xxxx 0,03 FH x&xxxx;XX nesmí xxxxxx x&xxxx;xxxx než 1/10&xxxx;XX xxxxxx.

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx základna

Zaznamená xx xxxxxx základna, která xxxx xxxxxxxxxx alespoň 1/100&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx 1&xxxx;%.

2.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx zpoždění

Vzájemné xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bez ohledu xx xxxxxx kmitočtovou xxxxx přesáhnout 1 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx kombinovány, xxxxxx být téže xxxxxxxxxx třídy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 1/10 FH xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx platí xxx xxx xxxxxxxxx signály, xxx xxx synchronizační xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx signály.

2.5.   Příčná xxxxxxxxx snímače

Příčná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 5&xxxx;%.

2.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

2.6.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxxx kanál xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx známé xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porovnání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx větší xxx 1&xxxx;% XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsah, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kanálu xxxxx xxx hodnoceny xxxxxxxxxxxx a výsledky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx signálu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx signál xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

2.6.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx nebo schválena xxxxxxx metrologickým orgánem.

2.6.2.1.   Statická xxxxxxxxx

2.6.2.1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx&xxxx;±&xxxx;1,5&xxxx;% amplitudové xxxxx xxxxxx.

2.6.2.1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxx xxxx xxx menší xxx&xxxx;±&xxxx;1&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2.6.2.1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxx menší xxx&xxxx;±&xxxx;1&xxxx;% xxxxxxxxxxx třídy xxxxxx.

2.6.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.6.2.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx 400&xxxx;Xx xxxxx xxx&xxxx;±&xxxx;1,5&xxxx;%, xxxx 400 x&xxxx;900&xxxx;Xx xxxxx xxx&xxxx;±&xxxx;2&xxxx;% x&xxxx;xxx 900&xxxx;Xx xxxxx než ± 2,5 %.

2.6.2.3.   Čas

Relativní xxxxx referenčního xxxx xxxx být menší xxx 10-5.

2.6.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx hodnoty xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx datového xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxx. Kalibrace datového xxxxxx musí zahrnovat xxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx obousměrné kanály xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvůli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, provedou xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx kalibračních xxxxxxx x&xxxx;xxxx meze xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx se kalibruje xxx kmitočtu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx majícím xxxxxxxxx xxxxxxx mezi

2.6.4.   Kalibrace xxxxxxxxxx odezvy

Křivky xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ve xxxxxx xx kmitočtu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a amplitudy xxxxxxxxxx xxxxxxx datového xxxxxx xxx známém xxxxxxxx xxxxxxx a pro různé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx XX do xxxxxxxxxxxxx XXX nebo do 3&xxxx;000&xxxx;Xx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxx.

2.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx vnějšího xxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vnějšího xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx pohybu xxxxxx xxxx. To xxx xxxxxxx například xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vybavených maketami xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výstupní xxxxxxx, je třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx hodnotami XXX x&xxxx;XXX.

XXX xxxx xxx xxxxxxx 1, 2 xxxx 5 xx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, aby byly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx každá xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pětinásobku xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx počáteční xxxx xxxx skutečnou osou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 5x, xxxxx není xxxxxxxx analytický nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx x&xxxx;xxxxx bodě xxxxxxxxx xx více osách, xx xxx každého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 10&xxxx;xx xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx do 30 mm xx xxxxxx bodu.

4.   ZPRACOVÁNÍ XXX

4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx datového xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, nebo V rámci xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx záznamem xx však xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx Se xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx nebezpečí, xx xxxxxx Kmitočty xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx chyby vzorkování (xxxxxxxx) xxx digitalizaci.

4.2.   Digitalizace

4.2.1.   Vzorkovací xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx alespoň 8&xxxx;xx.

4.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx digitálních xxxx xx xxxx být xxxxxxx 7 xxxx xxxx xxxxxxx bit.

5.   PŘEDKLÁDÁNÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxx xx předkládají xx xxxxxx xxxxxxx X4 (ISO/R 216). Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx formě xxxxx, xxxxxx být xx osách xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. 1, 2, 5, 10, 20&xxxx;xx). Používají se xxxxxxxx XX, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx/x, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx nárazu, kde xx možno xxxxxx xxxxxxxx x, xxx x&xxxx;= 9,8&xxxx;x/x2.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx


PŘÍLOHA 9

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx napětím x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.8 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odporu xx např. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx může xxx nezbytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx izolačního xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nárazové zkoušky xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběrnice (Xx) (viz xxxxxxx 1) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx napětí xx x&xxxx;xxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx xxxxx specifikace xxxxxxx.

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX ZKOUŠKY A VYBAVENÍ

Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpojení, xxxx xx zařízení zajištující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx stran.

Pokud xx xxxx rozpojení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX nebo xx systémem konverze xxxxxxx x&xxxx;xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému XXXXX xxxx systému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zkoušce xxxxx xxxxxxx XXXXX, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 10 ΜΩ.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXX POUŽITY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Xx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx vysokonapěťové xxxxxxxx (Xx, X1, X2) (viz obrázek 1).

Xxxxxx napětí xxxxx xxxxxxxxxx dříve xxx 5&xxxx;xxxxxx, avšak nikoli xxxxxxx než 60&xxxx;xxxxxx, xx nárazu.

Tento postup xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 1

Xxxxxx Vb, X1, X2

3.   POSTUP XXXXXXXXX XXX NÍZKÉ XXXXXXX ELEKTRICKÉ ENERGIE

Před xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paralelně xxxxxxx xxxxxx S1 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx Re (xxx xxxxxxx 2).

Xxxxxxxx xx 5&xxxx;xxxxxx a nejpozději xx 60&xxxx;xxxxxx po xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx Xx x&xxxx;xxxxxx Ie spínač X1 xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx Vb x&xxxx;xxxxxx Xx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx X1 (xx) xx xxxx, xxx xxxxxx Xx klesne pod xxxxxxx napětí 60&xxxx;X&xxxx;(xx) (xx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx celkové xxxxxxx (XX) x&xxxx;xxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxx xxxxxxx Xx xxxxxx v okamžiku xxxx 5&xxxx;xxxxxxxxx a 60 sekundami xx xxxxxx a kapacita kondenzátorů X je xxxxx xxxxx výrobce (Xx), xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (XX) xxxxx xxxxxxxxxxx rovnice:

b)

TE = 0,5&xxxx;× Xx × (Xx 2 – 3&xxxx;600)

Xxxxx xx V1 x&xxxx;X2 (xxx xxxxxxx 1) xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx 5&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;60&xxxx;xxxxxxxxx po xxxxxx a kapacita kondenzátorů X je xxxxx xxxxx xxxxxxx (Xx1, Xx2), xxxxxxxx xx xxxxxxx energie (XXx1, XXx2) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

XXx1&xxxx;= 0,5&xxxx;× Xx1 × (V1 2 – 3&xxxx;600)

XXx2&xxxx;= 0,5 × Xx2 × (X2 2 – 3&xxxx;600)

Xxxxx xxxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx napájeno elektrické xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx X

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX OCHRANA

Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx použití xxxxxx xxxxxxx, rozeberou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vysokonapěťové xxxxxxxxxx. Veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xx xxxxxxxx za součást xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx obrázku 1 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx otvoru xxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxx 10&xxxx;X&xxxx;±&xxxx;10&xxxx;%. Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx průniku zkušebního xxxxx do fyzické xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx níže.

Z výchozí rovné xxxxxx xx xxx xxxxxx zkušebního xxxxx xxxxxxxx ohnou xx xxxx 90x x&xxxx;xxx xxxxxxxxx článků prstu x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xx každé možné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se považují xx součást xxxxx.

Xxxxx xx to vhodné, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx pod xxxxxxx napětím, které xxxx uvnitř xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, zdroj xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 40&xxxx;X&xxxx;x xxxxxxx 50 V) x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx 5.2.8.1.3 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx zkušební xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx částí xxx xxxxxxx napětím.

Je-li xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx prst xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxx požadavek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, nesmí xx xxxxxxxx rozsvítit.

5.   IZOLAČNÍ XXXXX

Xxxxxxxx odpor mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxx xxx měřením, xxxx xxxxxxxxx měření x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měření, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (Vb) xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx 1).

Xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (V1) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběrnice a elektrickou xxxxxxx (viz xxxxxxx 1).

Xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (X2) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a elektrickou xxxxxxx (xxx xxxxxxx 1).

Xxxxx xx X1 xxxxx X2 xxxx vyšší, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stranu vysokonapěťové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kostru xxxxxxxxxx známý xxxxx (Xx). X&xxxx;xxxxxxxxxx Ro xx xxxxx xxxxxx (X1’) mezi xxxxxxxx xxxxxxx vysokonapěťové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx obrázek 3).

Xxxxxxxx xxxxx (Xx) se xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx = Xx&xxxx;×&xxxx;(Xx/X1’ – Vb/V1) xxxx Xx = Xx&xxxx;×&xxxx;Xx&xxxx;×&xxxx;(1/X1’ – 1/X1)

Xxxxxxxx Xx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpor x&xxxx;xxxxxx (Ω), xx xxxxxx xxxxxxxxx napětím xx xxxxxxxxxxxxxx sběrnici xx xxxxxxx (V).

Ri (Ω/X) = Xx (Ω)/xxxxxxxx xxxxxx (X)

Xxxxxxx 3

Xxxxxx X1

Xxxxx xx V2 xxxxx než X1, xxxxxxx xx mezi xxxxxxx xxxxxx vysokonapěťové xxxxxxxx a elektrickou kostru xxxxxxxxxx známý odpor (Xx). X&xxxx;xxxxxxxxxx Xx xx xxxxx xxxxxx (X2’) mezi kladnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběrnice x&xxxx;xxxxxxxxxxx kostrou vozidla (xxx xxxxxxx 4).

Izolační xxxxx (Xx) se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx = Xx&xxxx;×&xxxx;(Xx/X2’ – Vb/V2) xxxx Xx = Xx&xxxx;×&xxxx;Xx&xxxx;×&xxxx;(1/X2’ – 1/X2)

Xxxxxxxx Xx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx (Ω), xx xxxxxx xxxxxxxxx napětím na xxxxxxxxxxxxxx sběrnici xx xxxxxxx (X).

Xx (Ω/V) = Ri (Ω)/xxxxxxxx xxxxxx (V)

Obrázek 4

Xxxxxx X2

Xxxxxxxx: Standardní xxxxx xxxxx Xx (x&xxxx;Ω) xx měl mít xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;Ω/X) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (X)&xxxx;±&xxxx;20&xxxx;%. Ro xxxxxx přesně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jelikož xxxxxxx xxxx platné xxx každý Xx; xxxxxxx xxxxxxx Ro x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xx xx nutné, xxxxxxx xx vhodné xxxxx fyzické ochrany, xxx bylo možné xxxxxxxx xxxxxxxx únik xxxxxxxxxxx x&xxxx;XXXXX po xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx úniku xxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx únik xxxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX (XXXXX)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx prst

Materiál: xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní tolerance:

a)

u úhlů: 0/–10&xxxx;°;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxxx rozměrů: do 25&xxxx;xx: 0/–&xxxx;0,05&xxxx;xx, xxx 25&xxxx;xx: ± 0,2 mm

Oba xxxxxx musí ve xxxxxx xxxxxx a ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx 90° s tolerancí 0 xx +&xxxx;10°.