Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x. 45 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx schvalování čističů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx čističů světlometů [2020/575]

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx po:

xxxxxxx 11 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx vstupu x xxxxxxxx: xxx 10. xxxxx 2017

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Označení

5.

Schválení

6.

Všeobecné specifikace

7.

Ověřování účinnosti čištění

8.

Změny typu a rozšíření schválení

9.

Shodnost výroby

10.

Postihy za neshodnost výroby

11.

Definitivní ukončení výroby

12.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

13.

Přechodná ustanovení

XXXXXXX

1.

Xxxxxxx x xxxxxxx, odmítnutí, xxxxxxxxx xx odnětí xxxxxxxxx typu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisu č. 45

2.

Xxxxxxx x xxxxxxx, odmítnutí, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 45

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxx schválení

4.

Postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx světlometů

1.   XXXXXX PŮSOBNOSTI

Tento předpis xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx volby xxxxxxx montovat xxxxxx xxxxxxxxxx, který byl xxxxx schválen xxxx xxxxxxxxxxx část, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (1).

2.   XXXXXXXX

Xxx účely tohoto xxxxxxxx:

2.1.

„xxxxxxxx světlometu“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx AFS xxxx xxxx xxxx;

2.2.

„xxxxx čističe xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx světlometů, xxxxx xx neliší v takových xxxxxxxxx hlediscích, xxxx xxxx (2):

2.2.1.

xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx obchodní xxxxx nebo značku, xxxxx jsou vyráběny xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx světlometů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx pouze obchodním xxxxxx xxxx značkou, xx považují za xxxxxxx téhož typu;

2.2.2.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2.2.3.

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx světlometů, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx jakoukoliv změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxx čističe;

2.3.

„typem xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx v zásadních xxxxxxxxxx, xxxx jsou:

2.3.1.

typ čističe xxxxxxxxxx;

2.3.2.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čistícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx funkce;

2.3.3.

xxxxxxxx třída xxxxxxx na xxxxxxxx;

2.4.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

2.5.

„nádržkou xx kapalinu“ xx xxxxxx xxxx čističe xxxxxxxxxx, x xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kapalina;

2.6.

„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx procento xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx po očistění xx xxxxxx k hodnotám xxxxxxxxx u zcela xxxxxxx xxxxxx;

2.7.

„xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx doba xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 7;

2.8.

„čisticím xxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx vhodný xxxxxx xxx xxxxxxx.

2.9.

Pro xxxxx xxxxxxx se použijí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x. 48 a v sérii jeho xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

3.   XXXXXX X XXXXXXXXX

3.1.

Žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxx xxxx značky xxxx xxxx řádně xxxxxxxx zástupce.

3.2.

Žádost o schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.3.

Xxxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx xxxxx, x xxxx x xx xxx xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx udávají xxxx xxxxxxxxxxx:

3.3.1.

xxxxxxx, které xxxxxxxxxx podrobně xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx poloha mezi xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, stěračem/stěrači, tryskou/tryskami xxxx xxxxxxxxxxxxxx díly, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx musí xxx také znázorněna xxxx svítící plochy xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx;

3.3.2.

xxx xxxx x xxxx/xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx/xxxxx xx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skla), xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

3.3.3.

seznam xxxx, xxxxx xxxxx čistič xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, (xx. xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx);

3.3.4.

xxxxxxx xxxxxxxxx popis x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx čistící kapaliny xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxx;

3.3.5.

xxx xxxxx typu xxxxxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx straně vozidla x xxxxx vzorek určený x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, x xxxxxxxxxx světlometem/příslušnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx tak, jak xx xxxxxxx v bodě 3.3.1, a to xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx/xxxxxxxxx představujících xxx/xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx/xxxxx mají xxx xxxxxxxxx, takovým způsobem, xxx xxx možný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx. X xxxxxxx světlometů xxx xxxxxxxxxxxx provoz x xxxxxxxxxxx provoz stačí xxxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx buď xxx pravostranný xxxxxx, xxxx xxx levostranný xxxxxx;

3.3.6.

xxxxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxxxx světlometu;

3.3.7.

pokyny x xxxxxxx x xxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxxxxxxx;

3.3.8.

xxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxx xxxxxx, vyžádá-li xx xx xxxxxxxxx zkušebna xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx zkoušek;

3.3.9.

xxxxx xx xxx čističe xxxxxxxxxx xxxx od typu, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx:

3.3.9.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx) xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx typem x xxx vyroben stejným xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx;

3.3.9.2.

xxx xxxxxx x xxxxx obchodním xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4.   XXXXXXXX

4.1.

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx dobře xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

4.1.1.

xxxxxxxx xxxxx nebo značka;

4.1.2.

jmenovité xxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částí.

4.2.

Xxxxx hlavní xxxx čističe xxxxxxxxxxxx xx schválení xxxx xxx xxxxxxxxxx velká xxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx výkresu xxxxxxxx x xxxx 3.3.1.

4.3.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx schválení xxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx prostor xxx značku schválení x xxxxxxx s přílohou 3 xxxxxx xxxxxxxx.

5.   XXXXXXXXX

5.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx princip xxxxxxxx xxxxxxxxx pro čištění xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx o schválení.

5.2.

Pokud typ xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx vozidla předložený xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxx 6 x 7, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

5.3.

Xxxxxxx schválenému xxxx xx přidělí xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx dvě číslice (xxxx 01, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 01, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 9. xxxxx 1988) xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx smluvní xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.4.

Oznámení o udělení, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zašle xxxxxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxx předpis xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx, spolu x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nepřesahujícím A4 (210 x 297 mm), xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vhodném xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx světlometu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxx vzoru x xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s výkresy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o schválení, xx formátu xxxxxxxxxxxxxx X4 (210 × 297 xx) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx měřítku.

5.5.

Xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx shodné x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx snadno přístupném xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxxxxx xxxxxx schválení, xxxxx xx skládá:

5.5.1.

x xxxxxxx „X“ x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx (3);

5.5.2.

x xxxx xxxxxxx x xxxxx tohoto předpisu, xx nímž následuje xxxxxxx R, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 5.5.1;

5.5.3.

u typu xxxxxxx z následujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx: obdélníku, xx xxxxxx xx vepsáno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nádržky na xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxx 50, xxxx 25, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 6.5.2.1;

5.5.4.

x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx schválení.

5.6.

Xxxxxxxx-xx vozidlo xxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx předepsaný x xxxx 5.5.1 xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v zemi, která xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx sloupcích xxxxxxx xx symbolu xxxxxxxxxxxx x xxxx 5.5.1.

5.7.

Značka xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

5.8.

U typu xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v blízkosti xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx umísťuje xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx.

5.9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

6.   XXXXXXXXX SPECIFIKACE

6.1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx ty xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx světlo, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinku stanoveného x xxxx 7.

6.1.1.

V případě, xx xx potkávací světlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémem (XXX): xxxxxx světlometu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xx části xxxxxx xxxxxxx světla AFS, xxxxx xxxxx ustanovení xxxx 6.22.9.1 xxxxxxxx x. 48 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.2.

Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

6.2.1.

pokud xxxxx xxxxxxx světlometu x xxxxxxx poloze/klidových polohách xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a svítilen, xxxxx xxxx ve xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx světlometem předkládaným xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx příslušný světlomet, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 5 % x xxxxxxxxxx xxxxxxxx klidové xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klidových xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v žádném xxxxxxx xxxxxxx xxxx hodnoty xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

6.2.1.1.

xxxxxxxxxx xxxx 6.2.1 xx nepoužije, pokud xxxxxxxxx a části čističe xxxxxxxxxx podle xxxx 6.2.1 xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

6.2.2.

xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zakryto xxxx xxx:

6.2.2.1.

20 % svítící xxxxxx xxxxxxxxxx vyzařující xxxxxxxxx xxxxxx;

6.2.2.2.

10 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkové xxxxxx a nesloučeného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potkávací xxxxxx;

6.2.3.

xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jakékoli teploty x xxxxxxx xx – 10 °X a + 35 °C x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx 0 xx 130 xx/x (xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx než 130 xx/x); xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx čistič xxxxxxxx xxxxxx nebo ledem; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxx xxxxx xxxxxx vystaven xxxxxxx – 35 °X x + 80 °X;

6.2.4.

xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx zajištěna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

6.2.5.

nedošlo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx, které xx na xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx kapalina xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx následkem xxxxxxxx xxxx nánosu xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6.2.6.

xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přijít do xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx odolné vůči xxxxx sestávající x 50 % xxxxxxxxxxxxxx, ethylalkoholu xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x 50 % xxxx;

6.2.7.

xxxx xxxxx xxxxxxxxx seřízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx potřeby xxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jednoduchými nástroji.

6.3.

Xxxxx xxxxxxx světlometu, které xxxx x xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx tyto požadavky:

6.3.1.

xxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ven, xxx xxxxxxxx výčnělky xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, která x xx xxxxxx;

6.3.2.

xxxxx xxxxxxxxxxx část xx vnějším xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx menší než 2,5 xx; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx 60 Xxxxx X;

6.3.3.

x xxxxxxxxx, kdy čistič xxxxxxxx stěrač, xx xxxxxxxxx uvedený xxx 6.3.2 xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx být vyrobeny xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx. Jakákoli xxxxxx stěrače xxxx xxx xxxxxxxx ochranným xxxxxx, jehož poloměr xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2,5 mm x xxxxx xxxxxx nesmí xxx menší xxx 50 xx2;

6.3.4.

x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxx, xxx 6.3.2 se xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx/xxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx než 5 xx;

6.3.5.

xxxxxxxxxx xxxx 6.3.1, 6.3.2 x 6.3.3 se xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx umístěny xxx, xxx se xx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxx x xxxxxxx 100 xx.

6.4.

Xxxxxxx požadavků xxxx 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 x 6.2.6 xxxx osvědčit xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřit, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.5.

X xxxxxxx schválení vozidla xxxx xxx splněny xxxx xxxx xxxxxxxxx:

6.5.1.

Xxxxxxx xxxxx světlometů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx světlo xx povinné. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx než xxx světlomety vytvářející xxxxxxx světlo, xxxxx xxxxxx xxxxx dvojici xxxxxx xxxxxxxxxx;

6.5.2.

Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx kapalinu, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na kapalinu xxx ostřikovače čelního xxxx x xxxxxxxxxxx zadního xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

6.5.2.1.

objem xxxxxxx xx kapalinu xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xxx xxxxxxx u čističů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 50 x xxxxxxx 25 xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 25. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx se xxxx objem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx;

6.5.2.2.

xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a plnicí xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6.5.3.

Xxxxxx, ani xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a výměně xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani jeho xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx účinnost jiných xxxxxxxxxxxx xxxx přípustných xxxxxxxxxxxxx xxxx světelně-signalizačních xxxxxxxx, xxxxx doby xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k soustavnému usazování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení;

6.5.4.

Ovládání čisticího xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx x xxxx být xxxxxxx s ovladači dalších xxxxxxxxx zařízení.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zařízení bylo xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 48 x xxxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pracovat xxxxxxx po jednu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byly světlomety xxxxxxxxxx a byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čelního xxxx.

6.6.

V případě, xx xxxxxxx předložené xx schválení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl dříve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxx 6.5 až 6.5.4.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX ÚČINNOSTI ČIŠTĚNÍ

7.1.

Účinnost xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx stanovených xxxxxx xxxxxx xxxxx musí xx xxxxx době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 70&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx potkávacího xxxxxx a rovněž 70 % x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx AFS xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupy xxxxxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxxxxx x.&xxxx;123 x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxx 6.1.1. X&xxxx;xxxxxxx světlometu (předpis x.&xxxx;98 xxxx 112) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx dopředného směru.

Diagram xxxxxxxx bodů xx xxxxxx xxxxx

7.2.

Xxxxxx xxx xx umístí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vzdálené 25&xxxx;x od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxx.

7.3.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potkávací xxxxxx

7.3.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx X nebo HC xxxx XX/X/X/X/X ve xxxxxx xxxxxxxxx):

Xxxxxx body: 50&xxxx;X (X) x&xxxx;50&xxxx;X&xxxx;(4).

7.3.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na potkávací x&xxxx;xxxxxxx světlo (xxxxxxxx XX, XXX, X+X, X+XX, XX+X xxxx XX+XX nebo XC/V/E/W/R/T).

Měřicí xxxx: 50&xxxx;X(X) (x&xxxx;50&xxxx;X, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx optické xxxxxxx xxx dálkové xxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxx).

7.4.

Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkové xxxxxx

Xxxxxx xxx: XX.

8.   XXXXX TYPU A ROZŠÍŘENÍ XXXXXXXXX

8.1.

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx může buď:

8.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vliv x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v jakémkoli xxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx, xxxx

8.1.2.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.

8.2.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení s uvedením xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 5.4.

8.3.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal rozšíření xxxxxxxxx, přidělí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo.

9.   XXXXXXXX VÝROBY

9.1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx schválení, xxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx předpisu, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx požadavky xxxx 6 x 7.

9.2.

X xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 9.1 xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx předpisu.

10.   XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

10.1.

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 9.1 xxxx pokud vybraný xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v bodě 9.2, může xxx xxxxxxxxx udělené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxxxx.

10.2.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx schválení, xxxxx dříve xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxx vzoru v přílohách 1 xxxx 2 xxxxxx předpisu.

11.   XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobu typu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx schválení xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx x xxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

12.   XXXXX A ADRESY XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX A ADRESY XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx, xxxxx i názvy a adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx odnětí xxxxxxxxx vydaného x xxxxxx xxxxxx.

13.   XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Montáž xxxxxxx xxxxxxxxxx do nových xxxxxxx

13.1.

Xxxxxxxx úředním xxxxx xxxxxx xxxxxxx 4 k sérii xxxx 01 v platnost xxxxx xx smluvních xxxxx, která uplatňuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx světlometu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 4 x xxxxx xxxx 01 xx vozidlo.

13.2.

Xx xxxx 24 měsíců xx xxxx xxxxxx xxxxxxx 4 k sérii změn 01 v platnost xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx světlometu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx.

13.3.

Xx xxxxxxxx 48 xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx mohou xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx čističe xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xx znění xxxxxxx 4 x xxxxx xxxx 01, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx schválení typu xxxx xxx 24 xxxxxx poté, xx xxxxxxx 4 x xxxxx xxxx 01 xxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxx.

13.3.1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které uplatňují xxxxx předpis, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxx xxxx 01, na xxxxxxx poprvé uvedená xx provozu více xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx 01 x xxxxxxxx.

13.3.2.

Xxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxx xx provozu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 01, více xxx xxx let xx xxxx vstupu xxxxx změn 01 x xxxxxxxx.

13.4.

Xx xxxxxxxx 60 xxxxxx xx xxxx xxxxxx v platnost xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxx montáž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxx 4 x xxxxx xxxx 01, xx xxxx vozidla xxxxx registrovaná xxxx xxx 60 xxxxxx xx data xxxxxx xxxxxxx 4 x xxxxx změn 01 tohoto předpisu x xxxxxxxx.


(1)  Přijetí xxxxxx xxxxxxxx xxxx neslučitelné s existencí xxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx objemové xxxxx 25.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx světlometů xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx rozdílů xx xxxxxxxx kapaliny, x&xxxx;xxxx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxx čisticích xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxx předpisu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x&xxxx;xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx použitou xxxxxxxx, konstrukcí xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx světla xxxx xxxxxx světlometu, xxxxx neovlivňují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pouze verze xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx z roku 1958 jsou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 Úplného xxxxxxxx o konstrukci xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx. 6 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(4)  R xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X označuje xxxxxxxxxxx xxxxxx.


XXXXXXX 1

XXXXXXX

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 × 297&xxxx;xx)

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2):

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx schválení

odnětí xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxx světlometu podle xxxxxxxx x.&xxxx;45

Xxxxxxxxx x.…

Xxxxxxxxx x.…

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx název xxxx xxxxxx čističe xxxxxxxxxx:…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx světlometu:…

3.   Název x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx:…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx a adresa xxxxxxxx xxxxxxx:…

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx (typ xxxx číslo schválení) x/xxxx pro xxxxx x&xxxx;xxxxxxx příslušného světlometu:…

6.   Stručný xxxxx xxxxxxx:…

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx:…

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx zkušebna xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:…

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx protokolu xxxxxxxx touto xxxxxxxxx:…

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxxx:…

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx&xxxx;(1):…

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx značky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:…

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx:…

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx:…

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx:…

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx:…

… xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čističe xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx schválení xxxxxx;

… xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx čistič;

… xxxxxxxxxx.

(1)

Xxxxxxxxxxx číslo xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx).

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.

PŘÍLOHA 2

SDĚLENÍ

(Maximální formát: X4 (210 × 297&xxxx;xx))

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx xxxx&xxxx;(2):

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx schválení

odmítnutí xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x.&xxxx;45

Xxxxxxxxx x.…

Xxxxxxxxx x.…

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx:…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx:…

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx:…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx název x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:…

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx název xxxx značka xxxxxxx xxxxxxxxxx:…

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx:…

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (čísla) xxxxxxxxx typu čističe xxxxxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxx (pokud xx xxxxxxx vybaveno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx):…

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx (typ xxxx xxxxx schválení xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx):…

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx popis xxxxxxx:…

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx nádržky xx kapalinu; 25/50 (2).…

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx schválení xxx:…

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:…

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx protokolu xxxxxxxx xxxxx zkušebnou:…

14.   Číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkušebnou:…

15.   Schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx&xxxx;(1):…

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx značky schválení xx xxxxxxx:…

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx:…

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx:…

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx:…

20.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výše uvedeným xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx požádání:…

… xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

… xxxxxxx, xxxxxxxx a plány xxx xxxxxx;

… fotografie.

(1)

Rozlišovací číslo xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (viz xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx předpise).

(1)  Nehodící xx xxxxxxxx.

PŘÍLOHA 3

XXXXXXXXXX ZNAČEK XXXXXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx světlometu

Výše xxxxxxx značka xxxxxxxxx xxxxxxxx na čističi xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx v Nizozemsku (E 4) xxx xxxxxx xxxxxxxxx 012439. Xxxxx xxx číslice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx bylo uděleno x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xxxxxxxx x.&xxxx;45 xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx kružnice xxx nad nebo xxx xxxxxxxx „E“ xxxx xxxxx či xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Číslice xxxxx xxxxxxxxx typu musí xxx xx stejné xxxxxx xxxxxxx „X“ x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx orgány nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx číslice, aby xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vozidlo x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx světlometů.

VZOR X

Xxxxxxx značka schválení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, že příslušný xxx xxxxxxx byl xxxxxxxx v Nizozemsku (X 4) xxxxx předpisu x.&xxxx;45 xx xxxxx xxxxx xxxx 01 xxx číslem xxxxxxxxx 012439. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx schválení xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx uděleno x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;45 xx znění xxxxx xxxx 01. Xxxxxxxx xxxxx je 50.

VZOR X

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umístěná xx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v Nizozemsku (X 4) xxxxx xxxxxxxx č. 24 x&xxxx;45&xxxx;(*1). Xxxxx xxx číslice xxxxx xxxxxxxxx udávají, xx v době, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx č. 24 xxxxx xxxx 02 x&xxxx;xxxxxxx x.&xxxx;45 xxxxx xxxx 01. Objemová xxxxx xx 50.


(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxx příklad.

XXXXXXX 4

XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 23&xxxx;°X&xxxx;±&xxxx;5&xxxx;°X.

X&xxxx;xxxxxxx různých xxxx xxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebylo sklo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v úmyslu xxxxxxxxxx xxxxxxx poloh čisticího xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx poloze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx stranu xxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx

2.1.1.

X&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx sklem xx skla:

Na světlomet xx nanese xxxx xxxx a znečišťujícího xxxxxxxxxx, xxxxx sestává z:

a)

devíti xxxxxxxxxxxx xxxx křemenného xxxxx s velikostí částic 0–100&xxxx;μx;

x)

xxxxxxx hmotnostního dílu xxxxxxxxxxx uhlíkového xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dřeva s velikostí xxxxxx 0–100 μm;

c)

0,2 xxxxxxxxxxxx xxxx NaCMC1

d)

pěti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sodného (x&xxxx;xxxxxxxx 99 %);

e)

vhodného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ≤&xxxx;1 μX/x.

2.1.2.

X&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx:

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx písku s velikostí xxxxxx 0–100 μm;

b)

jednoho xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uhlíkového xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dřeva x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx 0–100&xxxx;μx;

x)

0,2 xxxxxxxxxxxx dílu NaCMC (1),

d)

pěti xxxxxxxxxxxx xxxx chloridu xxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx 99&xxxx;%);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ≤&xxxx;1 xX/x;

x)

2&xxxx;±&xxxx;1 xxxxx povrchově xxxxxxx xxxxx&xxxx;(2).

2.1.3.

Xxxx musí xxx připravena k nanášení xx světlomet xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.3. Xxxx xx použije xxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 24&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx s dostatečnou xxxxxxxxx (xxxxx doby čištění xxxxx napětí poklesnout x&xxxx;xxxx xxx jedno xxxxxxxx), voltmetr xx xxxxxxxxxxx měřením (xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx cca 500&xxxx;xXx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1,5&xxxx;xx.

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) a čistič xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx montáž xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx největšího xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 12&xxxx;X xxxxxxx xxxxxx 13,0 V a v případě 24&xxxx;X systémů xxxxxx 27,0&xxxx;X.

Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek xxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxx provedená xx xxxxxxxxxx žárovkou.

3.   FOTOMETRICKÁ MĚŘENÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx výstupu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx čistá x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se specifikacemi xxxxxxxxxxx předpisu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4. Xxxxxxxxx xx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v bodě 7 xxxxxx předpisu.

4.   VYHODNOCENÍ XXXXXXXXX XXXXXXX

4.1.

Xx použití xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xx xxxx 10 minut xx xxxx nečistot xxxxxx uvedené stříkací xxxxxxx xxxxxxxxxx nanese xx celou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx pak vysuší xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx potřeby xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, než xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 20 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 této xxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx bodů musí xxx xxxxxxxxx v rozmezí xx 15 xx 20&xxxx;%.

4.1.1.

Xxxxxxx, které xx xx dobu čištění xxxxxxx během xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx za několik xxx čištění podle xxxxx výrobce.

4.1.2.

Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx hodin od xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xx použije xx xxxx čištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 s.

4.2.

Je-li pro xxxxx čištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musí xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vodou s vodivostí xxxxxxxxxxxxx 10 μS/cm.

4.3.

Je-li xxxxxx xxxxxxx tak, xxx byl xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx uskutečnit prostřednictvím xxxxxxxxx pěti úkonů xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4.1.2.

4.4.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s výrobcem.

4.5.

Po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nechají xxxxxxxx. Potom se xxxxxxxxx xxxxx znovu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx požadováno v bodě 3, x&xxxx;xxxxx získané xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v bodě 7 xxxxxx xxxxxxxx.

4.6.

Xxxxx xxxxxxxx měření nevyhovuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.5, xx u čističe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxx xx o dosažení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;XxXXX představuje xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX. XxXXX xxxxxxx xx xxxxx znečišťujícího xxxxxxxxxx xx v 2 % xxxxxxx xxx 20 °C stupeň xxxxxxxxxx 0,6–0,7 x&xxxx;xxxxxxxxx 200–300 cP.

(2)  Přípustná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx důsledkem xxxxxxxx xxxxxx takovou xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skel.