Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/430

xx xxx 23. xxxxxx 2020

o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxx vzhledem x cestovním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nákazy XXXXX-19 x Xxxx

RADA XXXXXXXX XXXX,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 240 odst. 3 této xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krize xxxxxxxxx koronavirem XXXX-XxX-2 xx s xxx xxxxxxx nákaza COVID-19 xxxxxx xxxx po xxxxx světě a xxxxxxx rovněž xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Světové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (WHO) xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxx COVID-19 xx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx situace x xxxxxxxxx regionu XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx než 20 000 případů x xxxxx xxxxx x 1 000 xxxxx, uvedl xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxx Evropu, xx se Xxxxxx xxxxx epicentrem xxxx xxxxxxxx.

(2)

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxx a opatření x xxxxxxx šíření xxxxxx, jako xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, škol x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx práce xx xxxxx, jakož x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx fyzickou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Rady x xxxxx sídle. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 11 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx Xxxx (1), x xxx Xxxx xx xxxx obtížné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Vzhledem x xxxxx xxxxxxxxxx okolnostem x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Rady, pokud xxx x rozhodnutí x xxxxxxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxx uplatňování tohoto xxxxxxxxxx a xxx xx tuto xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx běžného xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx Xxxxxxx stálých xxxxxxxx xxxx členských xxxxx (xxxx jen "Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx") mělo xxxxxxxx způsobem hlasování xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx by xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxx běžného xxxxxxxxx postupu jako xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx Xxxx na xxxxxxxxxx Rady xx xxxx xxxxxxxxxx důkladná xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx akt Rady xx xxx být xxxxx možno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, například prostřednictvím xxxxxxxxxx videokonference, xxx xx x maximální xxxxx xxxx mohla xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx od xx. 12 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Výbor xxxxxxx xxxxxxxx, přijímá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx.

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimořádnými okolnostmi, xxxx Rada rozhodnout x jeho xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx vyhlášeno v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

X Bruselu xxx 23. března 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Rozhodnutí Xxxx 2009/937/EU xx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx přijímá její xxxxxxx řád (Xx. xxxx. L 325, 11.12.2009, x. 35).