Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/430

xx dne 23. xxxxxx 2020

x dočasné xxxxxxxx xx jednacího xxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obtížím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 x Xxxx

RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xx. 240 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 xx s ním xxxxxxx xxxxxx COVID-19 xxxxxx šíří xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx území Xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Světové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xxx 11. března 2020 xxxxxx XXXXX-19 za xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxx xxxxxxxxx více xxx 20 000 případů x xxxxx xxxxx k 1 000 xxxxx, xxxxx xxx 12. března 2020 regionální xxxxxxx XXX xxx Xxxxxx, xx se Evropa xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2)

X důsledku xxxx xxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxx nezbytně xxxxxxx xxxxxxx, škol a xxxxxxxx škol, xxxxxxxx xxxxxxx práce na xxxxx, xxxxx i xxxxxxx či xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx xxxxxxxxx, x tudíž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zasedáních Xxxx x xxxxx xxxxx. Xx následně xxxxxxx xxxxxxxx usnášeníschopnosti xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx Xxxx (1), a xxx Xxxx je xxxx xxxxxxx pořádat xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Vzhledem k xxxxx xxxxxxxxxx okolnostem x x důvodu xxxxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx od xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxx pododstavce jednacího xxxx Xxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx x použití běžného xxxxxxxxx postupu. Xx xxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx a xxx xx xxxx dobu xx xx xxxxxxxxxx x použití xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Výbor xxxxxxx zástupců") mělo xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxx přijetí xxxxxx aktu Xxxx. Xxxx odchylka xx xx xxxx xxxxxx xx xxxx jednoho xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxx běžného xxxxxxxxx postupu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxx na xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx předcházet důkladná xxxxxxxx xx Výboru xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx Xxxx xx měl xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politické diskuse xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx videokonference, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxx míře xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx parlamentů x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Odchylně xx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxx pododstavce xxxxxxxxx řádu Xxxx xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx písemného xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx měsíce xxx dne xxxxxxx.

Pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi, xxxx Rada xxxxxxxxxx x xxxx dalším xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx vyhlášeno x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 23. xxxxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Rady 2009/937/XX xx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx přijímá její xxxxxxx xxx (Xx. xxxx. X 325, 11.12.2009, x. 35).