Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/430

xx dne 23. xxxxxx 2020

x xxxxxxx xxxxxxxx xx jednacího xxxx Xxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 v Xxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx na xx. 240 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xx xxxxxxxxx epidemiologické krize xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 xx x xxx xxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx nárůstu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx (WHO) xxx 11. března 2020 xxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x evropském xxxxxxx XXX, xxx bylo xxxxxxxxx více než 20 000 xxxxxxx x xxxxx téměř k 1 000 úmrtí, uvedl xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx ředitel XXX xxx Xxxxxx, xx se Evropa xxxxx epicentrem xxxx xxxxxxxx.

(2)

X důsledku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx mimořádných preventivních xxxxxxxx a xxxxxxxx x omezení šíření xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx nezbytně xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx či xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxx opatření některým xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx fyzickou přítomnost xx zasedáních Rady x xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx usnášeníschopnosti xxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 4 jednacího xxxx Xxxx (1), x xxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx pořádat xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxx výjimečným xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx. 12 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednacího xxxx Rady, pokud xxx o rozhodnutí x xxxxxxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xx xxxx dobu xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijímané Xxxxxxx xxxxxxx zástupců xxxx členských xxxxx (xxxx jen "Výbor xxxxxxx xxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx aktu Xxxx. Xxxx odchylka by xx měla xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prodloužení.

(4)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx Rady xx xxxx předcházet xxxxxxxx xxxxxxxx xx Výboru xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx Xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx videokonference, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxx míře mohla xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx parlamentů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Odchylně xx xx. 12 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přijímá xxxxxxxx xxxxxxxxx platným xxx xxxxxxx daného aktu Xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xx použije xx xxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx přijetí.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimořádnými xxxxxxxxxx, xxxx Xxxx rozhodnout x xxxx dalším xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx vyhlášeno x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 23. xxxxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/937/EU xx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx (Xx. xxxx. X 325, 11.12.2009, s. 35).