Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2199 xx xxx 17. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 428/2009, xxxxxx xx zavádí xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vývozu, přepravy, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

( Úřední věstník Evropské unie L 338 ze dne 30. prosince 2019 )

Strana 163, xxxx 6A002.b xx 6X002.x xx xxxxxxxxx xxxxx:

„b.

„xxxxxxxxxxxxxxx zobrazovací xxxxxxx“ x „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx snímání, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXXX) xxxx xxx 200 μxxx; xxxx

2.

xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx vlnových xxxxx xxx 400 xx, xxxxx xxxxxxx 30 000xx x mají všechny xxxx vlastnosti:

a.

poskytují výstupní xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx; a

x.

xxxx xxxxxxxx z těchto xxxxxxxxxx:

1.

xxxx „xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“; nebo

2.

jsou xxxxxxxxxxxx pro letecký xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxx křemíkové xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 2,5 xxxx.

Poznámka:

Xxxxxxx 6X002.x.1. nezahrnuje „xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxxx citlivostí v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 300 nm, xxxxx xxxxxxx 900 xx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx detektorů, xxxxx xxxxxx „xxxxxx xxx xxxxxxxx aplikace“, nebo x těchto „ohniskových xxxx“, xxxxx nejsou „xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“:

1.

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (CCD), která xxxxxx konstruována ani xxxxxxxx tak, aby xxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxx‘; xxxx

2.

xxxxxxxx xxxx XXXX (xxxxxxxxxx xx xxx-xxxx-xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxx‘.

x.

xxxxxxxxxxx zařízení k ‚xxxxxxx pozorování‘, která xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx:

1.

elektronkové zesilovače xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 6A002.a.2.a. nebo 6X002.x.2.x.;

2.

„xxxxxxxxx xxxx“ uvedená x xxxxxxx 6X002.x.3.; xxxx

3.

xxxxxxxxx x pevné xxxx uvedené x xxxxxxx 6X002.x.1.;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ‚xxxxxxx xxxxxxxxxx‘ xx takové xxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx vizuální xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nemůže xxxxx zaznamenat xxxx xxxxxxx fotograficky, elektronicky xxx jinými xxxxxxxxxx.

Technická xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ‚xxxxxxx pozorování‘ xx xxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vizuální xxxxx, xxxx by xxxx xxxxx jeho xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x které xxxxxx obraz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx 6X002.x. xxxxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx GaAs xxxx XxXxXx fotokatody:

x.

průmyslové xxxx xxxxxxx poplašné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vniknutí, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x.

xxxxxxxx zařízení;

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx analýzu xxxxxxxxxx materiálů;

d.

plamenové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pece;

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx použití.

d.

speciální xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxx „vhodné pro xxxxxxxx xxxxxxxx“;

2.

xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx „xxxxxx pro xxxxxxxx aplikace“, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx 218 X (–55 °X):

a.

pracující x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx střední xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxx xxxx provozu xxxx poruchami (MTBF) xx xxxxx xxx 2 500xxxxx;

x.

Xxxxx-Xxxxxxxxxxx (XX) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vnějším xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 8 xx;

3.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx speciálně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povlakem xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxx akustickému, tepelnému, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx;

Xxxxxxxx:

Položka 6X002.x.3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx citlivá xxxxxxx vlákna speciálně xxxxxxxxxxxx xxx průzkumné xxxxx xxxxxxxx.

x.

xxxxxxxxx.

x.

‚vyhodnocovací xxxxxxxxxxx xxxxxx‘ (‚XXXX‘) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx „xxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxx x xxxxxxx 6X002.x.3.

Xxxxxxxx:

Položka 6X002.x. xxxxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxx integrované xxxxxx‘ konstruované speciálně xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

‚Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx‘ (‚ROIC‘) xx xxxxxxxxxxx obvod xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx „xxxxxxxxx xxxx“X xxxx x xxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx xx x vyhodnocování (xx. extrakci x xxxxxxxxxx) xxxxxxx produkovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxx. ‚XXXX‘ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx náboje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx x relativní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zpracování uvnitř ‚XXXX‘ xxxx xxxx xxx.