Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XXXX) 2020/190

xx xxx 12. února 2020,

xxxxxx xx provádí rozhodnutí 2010/788/XXXX o omezujících xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 31 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx 2010/788/SZBP xx xxx 20. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx opatřeních xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx postoje 2008/369/XXXX (1), x xxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x ohledem na xxxxx vysokého představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 20. xxxxxxxx 2010 xxxxxxx Rada xxxxxxxxxx 2010/788/XXXX.

(2)

Dne 6. xxxxx 2020 xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX č. 1533 (2004) xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxx xxxxx xx proto xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxxxx 2010/788/SZBP.

(3)

Příloha I xxxxxxxxxx 2010/788/XXXX xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx I xxxxxxxxxx 2010/788/SZBP xx xxxx v souladu x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 12. xxxxx 2020.

Xx Xxxx

Xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)  Úř. xxxx. L 336, 21.12.2010, s. 30.


XXXXXXX

Xx xxxxxx xxxxxxx x příloze X xxxxxxxxxx 2010/788/XXXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

„36. Xxxx XXXXXX (nedostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: a) Xxxx Xxxxxx, x) Xxxx, c) Xxxx, x) Xxxxxxx)

Xxxxxx: xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx (ADF)

Datum narození: xxxxxxxxx x roce 1977

Xxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxx

Xxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX, xxxxxx Xxxx, Severní Xxxx, Xxxxxxxxxxxx republika Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX: 6. 2. 2020

Xxxxx informace: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, býval xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx XXX Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx 2014, xxx převzal velení xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx X xxxxxx XXXXX.

Xxxxx informace z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Výborem xxx xxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

Seka Baluku xxx xxxxxxx xx xxxxxx 6. února 2020 xx základě xxxx 7 xxxxxxxx 2293 (2016) z xxxxxx zapojení do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mír, xxxxxxxxx x bezpečnost XXX xx poskytování xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx XXX. Xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX (X/2015/19, X/2015/797, X/2016/1102, X/2017/672, X/2018/531, X/2019/469, S/2019/974), Xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxx, únosy xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x útoky na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx (xxxxxx Xxxx) ve xxxxx 12. x 24. xxxxx 2019, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x využívání dětí xxxxx xxxxx a xx účelem xxxxxx xxxxx x oblasti Xxxx v XXX xxxxxxxxx xx roku 2015.“