Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX (XX) 2020/189

xx xxx 12. února 2020,

xxxxxx xx provádí článek 9 xxxxxxxx (XX) x. 1183/2005, kterým xx xxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx, xxxxx porušují xxxxxxx xxxxxxx vůči Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx nařízení Xxxx (XX) č. 1183/2005 xx dne 18. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xx ukládají některá xxxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zbrojní xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xxxxxx 9 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 18. xxxxxxxx 2005 xxxxxxx Rada xxxxxxxx (XX) x. 1183/2005.

(2)

Xxx 6. února 2020 xxxxxxx výbor Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 1533 (2004) xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx a subjektů, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxx xxxxx xx xxxxx měla xxx xxxxxxxx xx přílohy X nařízení (XX) x. 1183/2005.

(3)

Xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 1183/2005 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněna,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x. 1183/2005 xx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Bruselu xxx 12. xxxxx 2020.…

Xx Xxxx

předsedkyně

A. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)  Úř. xxxx. X 193, 23.7.2005, x. 1.


XXXXXXX

Xx seznam xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx (ES) x. 1183/2005 xx xxxxxxxx xxxx osoba:

„36 Xxxx XXXXXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: x) Xxxx Xxxxxx, x) Xxxx, x) Xxxx, x) Xxxxxxx)

Xxxxxx: vrchní xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sil (XXX)

Xxxxx narození: přibližně x xxxx 1977

Xxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxx

Adresa: poslední xxxxx xxxxx je xxxxx Kajuju, Medina XX, xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Kivu, Demokratická xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX: 6.2.2020

Xxxxx informace: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, býval xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx XXX Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxx 2014, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx X vedené XXXXX.

Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Výborem xxx xxxxxx:

Xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx:

Seka Xxxxxx xxx zařazen xx xxxxxx 6. xxxxx 2020 xx základě xxxx 7 xxxxxxxx 2293 (2016) x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx XXX či xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx XXX. Jak bylo xxxxxxxxxx x několika xxxxxxxx xxxxxxx odborníků xxx XXX (X/2015/19, X/2015/797, X/2016/1102, X/2017/672, X/2018/531, X/2019/469, S/2019/974), Xxxx Xxxxxx spáchal, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, znásilňování x xxxx sexuální xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x útoky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x Mamove (xxxxxx Xxxx) xx xxxxx 12. x 24. xxxxx 2019, a xxxxxx neustálý nábor x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx nucené xxxxx x xxxxxxx Xxxx x XXX xxxxxxxxx od roku 2015.“