Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX,

xxxxxx se xxxx Xxxxxx o letecké xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a jeho členskými xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii

KANADA

na xxxxx xxxxxx a

BELGICKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX NĚMECKO,

ESTONSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXX REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX IRSKA,

jako xxxxxx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Evropské xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“), a

EVROPSKÁ XXXX

xx xxxxxx xxxxx,

X&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx dne 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013,

XX DOHODLY TAKTO:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, kterou Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxx xxx 17. prosince 2009 (dále xxx „xxxxxx“).

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(2) se stává xxxxxxx za stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxx protokol podléhá xxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx v platnost. Pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po vstupu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx v platnost x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 dohody xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx z diplomatických xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro vstup xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx sedmého xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx anglickém, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, finském, francouzském, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, litevském, xxxxxxxxx, maďarském, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, španělském x&xxxx;xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx.

За държавите членки

Xxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx státy

For xxxxxxxxxxxxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Για τα κράτη μέλη

Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxx

Xxxx xxx Xxxxx membres

Za xxxxxx xxxxxxx

Xxx gli Xxxxx xxxxxx

Xxxīxxxxxxx vārdā –

Xxxxxxxxų xxxxų xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx Xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxx

X xxxxxxx Xxńxxx Xxłxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx členské xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx

Xäxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xöx xxxxxxxxxxxxxxx

За Европейския съюз

Рог xx Xxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx unii

For Xxx Europæiske Xxxxx

Xüx xxx Xxxxxäxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx Xxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Xxx the Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxx x'Xxxxx xxxxxxxxxx

Xx Europsku xxxxx

Xxx x'Xxxxxx europea

Eiropas Xxxxxxīxxx xāxxā –

Xxxxxxx Sąjungos xxxxx

Xx Xxxxxxx Unió xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx Ewropea

Voor xx Xxxxxxxx Xxxx

X xxxxxxx Xxxx Europejskiej

Pela Xxxãx Xxxxxxxx

Xxxxxx Uniunea Xxxxxxxxă

Xx Xxxxxxxx xxxx

Xx Evropsko xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx xxxxxxx

За Канада

Por Xxxxxx

Xx Kanadu

For Canada

Für Xxxxxx

Xxxxxx nimel

Για τον Καναδά

Xxx Canada

Pour xx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxx xx Xxxxxx

Xxxāxxx xāxxā –

Kanados xxxxx

Xxxxxx részéről

Għall-Kanada

Voor Canada

W xxxxxxx Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xx Kanado

Kanadan xxxxxxxx

Xöx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx v Úř. věst. L 207, 6.8.2010, x.&xxxx;32.

(2)  Chorvatské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydání Úředního xxxxxxxx k pozdějšímu xxx.