Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX,

xxxxxx se xxxx Xxxxxx o letecké xxxxxxx xxxx Kanadou a Evropským xxxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii

KANADA

na xxxxx xxxxxx a

BELGICKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX BRITÁNIE X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXX,

xxxx strany Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Evropské xxxx x&xxxx;xxxx členské xxxxx Evropské unie (xxxx jen „členské xxxxx“), x

XXXXXXXX UNIE

na xxxxxx xxxxx,

X&xxxx;XXXXXXX NA xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx republiky x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx dne 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013,

XX XXXXXXX XXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, kterou Kanada x&xxxx;Xxxxxxxx společenství a jeho xxxxxxx xxxxx&xxxx;(1) podepsaly xxx 17. prosince 2009 (dále xxx „xxxxxx“).

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(2) xx xxxxx xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami x&xxxx;xxxxxxx s jejich vlastními xxxxxxx. Protokol xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx tento xxxxxxxx schválily xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx v platnost, vstoupí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxx xxxxx měsíc xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx, v nichž strany xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx protokolu x&xxxx;xxxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx dvacátého xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, francouzském, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx.

За държавите членки

Xxx xxx Xxxxxxx miembros

Za xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xüx xxx Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

Xxx xxx Member States

Pour xxx Xxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxx članice

Per xxx Xxxxx xxxxxx

Xxxīxxxxxxx xāxxā –

Xxxxxxxxų xxxxų xxxxx

X xxxxxxxxxx részéről

Għall-Istati Membri

Voor xx xxxxxxxxx

X imieniu Xxńxxx Xxłxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx membre

Za xxxxxxx xxxxx

Xx države članice

Jäsenvaltioiden xxxxxxxx

Xöx medlemsstaterna

За Европейския съюз

Рог xx Xxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx unii

For Xxx Xxxxxæxxxx Union

Für xxx Xxxxxäxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx Xxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Xxx the Xxxxxxxx Union

Pour x'Xxxxx xxxxxxxxxx

Xx Europsku uniju

Per x'Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxīxxx xāxxā –

Xxxxxxx Xąxxxxxx xxxxx

Xx Xxxxxxx Unió xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxx Unie

W imieniu Xxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxãx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxă

Xx Xxxxxxxx xxxx

Xx Evropsko xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx puolesta

För Xxxxxxxxxx unionen

За Канада

Xxx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx

Xüx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Για τον Καναδά

Xxx Xxxxxx

Xxxx xx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxx xx Xxxxxx

Xxxāxxx vārdā –

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx

Xxxx Canada

W xxxxxxx Xxxxxx

Xxxx Canadá

Pentru Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxx


(1)  Znění dohody bylo xxxxxxxxxx x&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;207, 6.8.2010, x.&xxxx;32.

(2)  Chorvatské znění dohody xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Úředního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx.