Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX,

xxxxxx se xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx a Evropským xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx republiky x&xxxx;Xxxxxxxx unii

KANADA

na xxxxx xxxxxx a

BELGICKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX REPUBLIKA,

DÁNSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXX,

xxxx xxxxxx Xxxxxxx o Evropské unii x&xxxx;Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx jen „členské xxxxx“), a

EVROPSKÁ XXXX

xx xxxxxx xxxxx,

X&xxxx;XXXXXXX NA xxxxxxxxxxx Chorvatské republiky x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013,

XX DOHODLY XXXXX:

Článek 1

Chorvatská xxxxxxxxx je xxxxxxx dohody o letecké xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx společenství a jeho xxxxxxx xxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxx xxx 17. prosince 2009 (xxxx xxx „xxxxxx“).

Článek 2

Znění xxxxxx v chorvatském xxxxxx&xxxx;(2) xx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx znění.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxx protokol podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v platnost. Pokud xx však tento xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx xxxxx měsíc xx xxxx xxxxxxxx z diplomatických xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx všechny nezbytné xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx protokolu v platnost.

V Bruselu xxx xxxxxxxxx sedmého xxxxx xxx tisíce xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx v jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, maďarském, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, slovinském, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

За държавите членки

Por xxx Xxxxxxx miembros

Za xxxxxxx xxxxx

Xxx medlemsstaterne

Für xxx Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx nimel

Για τα κράτη μέλη

For xxx Xxxxxx Xxxxxx

Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxx članice

Per xxx Xxxxx xxxxxx

Xxxīxxxxxxx xāxxā –

Xxxxxxxxų narių vardu

A xxxxxxxxxx részéről

Għall-Istati Xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxx

X imieniu Xxńxxx Członkowskich

Pelos Xxxxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx članice

Jäsenvaltioiden xxxxxxxx

Xöx xxxxxxxxxxxxxxx

За Европейския съюз

Рог la Unión Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx unii

For Xxx Xxxxxæxxxx Xxxxx

Xüx xxx Europäische Xxxxx

Xxxxxxx Xxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the Xxxxxxxx Union

Pour l'Union xxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxx

Xxx x'Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxīxxx xāxxā –

Xxxxxxx Sąjungos xxxxx

Xx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx Ewropea

Voor xx Xxxxxxxx Xxxx

X xxxxxxx Xxxx Europejskiej

Pela Xxxãx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxă

Xx Xxxxxxxx xxxx

Xx Evropsko xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx puolesta

För Xxxxxxxxxx xxxxxxx

За Канада

Xxx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx

Xüx Xxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Για τον Καναδά

Xxx Xxxxxx

Xxxx xx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxx xx Xxxxxx

Xxxāxxx xāxxā –

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx

X xxxxxxx Kanady

Pelo Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

Xx Kanadu

Za Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;207, 6.8.2010, x.&xxxx;32.

(2)  Chorvatské xxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Úředního xxxxxxxx k pozdějšímu dni.