Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROTOKOL,

kterým xx xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dopravě xxxx Kanadou a Evropským xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx republiky x&xxxx;Xxxxxxxx unii

KANADA

na xxxxx xxxxxx x

XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

POLSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX VELKÉ BRITÁNIE X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXX,

xxxx xxxxxx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“), x

XXXXXXXX XXXX

xx xxxxxx xxxxx,

X&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013,

XX XXXXXXX XXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxxx republika je xxxxxxx xxxxxx o letecké xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx státy (1) xxxxxxxxx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 (xxxx xxx „dohoda“).

Článek 2

Znění xxxxxx v chorvatském xxxxxx&xxxx;(2) se xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. Protokol xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxx v platnost. Pokud xx xxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxx v platnost, xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxx xxxxx měsíc xx xxxx xxxxxxxx z diplomatických xxx, x&xxxx;xxxxx strany xxxxxxxxx, xx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx vstup xxxxxx protokolu x&xxxx;xxxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, italském, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, maďarském, xxxxxxxx, xxxxxxxx, nizozemském, polském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, slovinském, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.

За държавите членки

Xxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx státy

For xxxxxxxxxxxxxxx

Xüx xxx Mitgliedstaaten

Liikmesriikide xxxxx

Για τα κράτη μέλη

Xxx xxx Member States

Pour xxx États xxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxx membri

Dalībvalstu vārdā –

Xxxxxxxxų xxxxų xxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx Xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxx

X imieniu Xxńxxx Xxłxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx

Xäxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xöx medlemsstaterna

За Европейския съюз

Рог xx Xxxxx Xxxxxxx

Xx Evropskou xxxx

Xxx Xxx Europæiske Xxxxx

Xüx xxx Xxxxxäxxxxx Union

Euroopa Xxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxx l'Union xxxxxxxxxx

Xx Europsku xxxxx

Xxx x'Xxxxxx europea

Eiropas Savienības xāxxā –

Europos Xąxxxxxx xxxxx

Xx Európai Unió xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx

X xxxxxxx Xxxx Europejskiej

Pela União Xxxxxxxx

Xxxxxx Uniunea Europeană

Za Xxxxxxxx úniu

Za Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx unionin xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx xxxxxxx

За Канада

Por Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxx Canada

Für Xxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Για τον Καναδά

Xxx Xxxxxx

Xxxx le Xxxxxx

Xx Kanadu

Per il Xxxxxx

Xxxāxxx vārdā –

Kanados xxxxx

Xxxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx

Xxxx Canada

W xxxxxxx Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;207, 6.8.2010, x.&xxxx;32.

(2)  Chorvatské xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx Úředního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx.