Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Dohoda

o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

OBSAH:

Název

1 Nadpisy a definice

2 Udělení práv

3 Určení, oprávnění a zrušení oprávnění

4 Investice

5 Uplatňování právních předpisů

6 Bezpečnost civilního letectví

7 Ochrana civilního letectví

8 Cla, daně a poplatky

9 Statistika

10 Zájmy spotřebitelů

11 Dostupnost letišť a leteckých zařízení a služeb

12 Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

13 Obchodní rámec

14 Konkurenční prostředí

15 Uspořádání letového provozu

16 Zachování určení a oprávnění

17 Smíšený výbor

18 Životní prostředí

19 Pracovněprávní záležitosti

20 Mezinárodní spolupráce

21 Řešení sporů

22 Změny

23 Vstup v platnost a prozatímní provádění

24 Vypovězení dohody

25 Registrace dohody

26 Vztah k jiným dohodám

XXXXXX X LETECKÉ XXXXXXX

XXXXXX

xx xxxxx xxxxxx

x

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX REPUBLIKA,

KYPERSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX NĚMECKO,

ŘECKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LITEVSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX VELKOVÉVODSTVÍ,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX BRITÁNIE X SEVERNÍHO IRSKA,

jako xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx státy"),

a EVROPSKÉ XXXXXXXXXXXX

xx straně xxxxx,

Xxxxxx x xxxxxxx státy, xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx o mezinárodním xxxxxxxx letectví, xxxxxxxx x podpisu v Xxxxxxx dne 7. xxxxxxxx 1944, xxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím,

PŘEJÍCE XX xxxxxxxxxx letecký xxxxxx založený xx xxxxxxxxxxx soutěži mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxxx letecké xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, cestovního ruchu x xxxxxxxx,

XXXXXXX SI xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX zajistit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x letecké xxxxxxx,

XXXXXXXXX dosáhnout možných xxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx harmonizace xxxxxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx konkurenční xxxxxxxxx v leteckých xxxxxxxx x uznávajíce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, možných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx umožnit xxxx xxxxxxxx dopravcům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx zaměstnance x xxxxx subjekty, xxxxx xxxxx mít nepřímý xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX význam xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxx význam xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxx spotřebitelů související x xxxxxxxxx službami,

BEROUCE xx xxxxxx význam xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxx doplní xxxxxxxx xxxxxx,

XX XXXXXXX XXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Není-li xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx dohody:

a) "xxxxxxxxx xxxxx" jakýkoli xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zmocní x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx službami" xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx pošty, x to xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx;

x) "xxxxxxx" xxxx dohoda, xxxx přílohy x xxxxxxx změny xxxxxx xxxx kterékoli x xxxxxx;

x) "xxxxxxxx dopravcem" xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx určen a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 3 xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxx stranou" Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jednotlivě;

f) "xxxxxxx" Úmluva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx x Chicagu dne 7. xxxxxxxx 1944, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle článku 90 uvedené úmluvy x xxxxx změn xxxxxx příloh nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx 90 x 94 xxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxx x xxxxx přijaty Xxxxxxx x členskými xxxxx, x

x) "xxxxxx" x xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx), vnitřní xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxx, včetně vzdušného xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; a x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pevnina (xxxxxxxxxxxxx x ostrovní), xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx, na xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx Gibraltar, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Spojeného xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nad xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx trvající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 18. xxxx 2006 xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o letišti Xxxxxxxxx dohodnutým xxx 18. září 2006 x Xxxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxx xxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx práva xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx leteckými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nikoli xxxxxxxx;

x) x rozsahu xxxxxxxxx touto dohodou xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx dohodě za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pošty, xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, x

x) práva xxxxx stanovená v xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx každá smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx také xxx xxxx letecké xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxx 3 (Xxxxxx, oprávnění x xxxxxxx oprávnění) této xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx představují xxxxxx podle této xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx licenci nebo xxxxx xxxxx oprávnění, xxxxx status xxxx xxxxxxx xxxx oprávnění.

2. Xx obdržení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx podaných v xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx dopravci s xxxxxxxxxx procesním zpožděním xxxxx příslušná xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx, že:

a) xxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx;

x) tento letecký xxxxxxxx dodržuje xxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) s xxxxxxxx xxxxxxx 2, u xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx skutečnou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx smluvní strany, xxxxxxx dopravce xx xxxxxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx místo xxxxxxxxx v Kanadě; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxx xxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx hlavní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) letecký xxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledech xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v souladu x podmínkami stanovenými x xxxx dohodě.

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx článku xxxxxx strana xxxxxx x může zrušit, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx podmínky xxxx xxxxx pozastavit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx pokud xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí) stanoví, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx spravedlivým a xxxxxxxxxxxx prostředím x xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx nevýhody xx xxxx jejímu leteckému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

4. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx přistoupí xxxxxx xx konzultacích xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 (Bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx států.

Článek 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) svých xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx letadel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, jejich xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx provozu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dopravci xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, odletu x xxx a xxxxxx xx xxx, x

x) xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pošty xx xxxx území, xxxxxx xxxxxx na tomto xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, přistěhovalectví, xxxxxxxxxx dokladů, xxx x karantény), xx xxxxxx leteckých xxxxxxxx x ze xxxxxx xxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxxxx, posádky x xxxxxxx včetně pošty xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx toto xxxxx x xxxxxx x xxx x během xxxxxx na xxx. Xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxx mezinárodní letecké xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx význam xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx i xx třetími xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxx Kanadou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx, podepsané x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx dohoda xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a licence xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platné xxxxxxxxxxxx xxxxx norem stanovených xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx licencí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odstavci 2 xxxxxxxx leteckými xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravci nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxx a tato xxxxxxx byla xxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx uplatňovaly xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx praxe. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx konzultací dosaženo xxxxxxxx, xxxxxxxxx smluvní xxxxxx x duchu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a licencí x uznávání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, obsahuje xxxxxxxxxx x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxx, xxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxx x xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxx xxxxx kdykoli xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neprovádějí xxxxxxx způsobem bezpečnostní xxxxx a xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění a xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx normami. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxx patnácti (15) dnů nebo x xxxx xxxxx, x níž může xxx xxxxxxxxxx, je xx pro smluvní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxx, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx, důvodem xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx leteckého xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx letadla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx být během xxxxxx xx xxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxxx xxxxxxxx (inspekce xx stojánce) leteckými xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx předpokladu, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpoždění x xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx inspekce xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x minimálními xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx době xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v dané xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, letecké xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx nutné x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx minimálními xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxx xx zrušení, xxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx práva xxxxxx, pozastavit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pozastavit xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx je xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx, smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vynasnaží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxx 5, 7 nebo 8 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které vedly x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx civilního xxxxxxxx

1. X xxxxxxx xx svými xxxxx x povinnostmi podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx potvrzují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx x trestných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx letadla, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 14. xxxx 1963, Xxxxxxx x potlačení xxxxxxxxxxxxx zmocnění se xxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx 16. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxx x potlačování protiprávních xxxx ohrožujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 23. xxxx 1971, Xxxxxxxxxx x xxxx x protiprávními xxxx xxxxxx xx letištích xxxxxxxxxx mezinárodnímu civilnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx dne 24. xxxxx 1988, a Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x Montrealu xxx 1. xxxxxx 1991, x veškerými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx si xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veškerou xxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx protiprávním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x předpisy x ochraně civilního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x označenými xxxx přílohy Úmluvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x jakém se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahují. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx letišť xx xxxxxx území xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx tak druhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x postupy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx může za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranu, které xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 tohoto xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx druhá smluvní xxxxxx vyžaduje xxx xxxxxx xx xxx xxxxx, odletu z xxxxxx území xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zajistí účinné xxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x xxxxxxx letadel x x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, pošty x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx budou xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx norem xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx rovněž souhlasí x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odděleně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx územími smluvních xxxxx, což xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zavazadel xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx účelem přijmou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx, spolupráci x sdílení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kvality, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání.

7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x proveditelné míře xxxxxx xxxxxxxxxx požadavku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx letu nebo xxxxxx série xxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaných na xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro vzájemnou xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Smluvní strany xxxxxxxx x xxx, xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx bezpečnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. V xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx civilních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto letadel, xxxxxx cestujících x xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx vhodných xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xx obdržení takové xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx patnácti (15) xxx xx zahájení xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx požádala, to xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx uložit odpovídající xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx situací xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, že xx druhá smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxx xx dotčena potřeba xxxxxxxx okamžitá xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx provoz xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dohody x x xxxxxxx, v xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zohlední xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx daných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxx, xxxx x poplatky

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxxx a kapitálu, xxx, spotřebních xxxx x podobných xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nevycházejí x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pozemní vybavení, xxxxxxxx xxxx (včetně xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx během letu x xxxxxxxx množství) x xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz xxxx údržbu letadla xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, x xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxx, xxxxx, xxx, xxxxxx x poplatků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poplatků, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jedné xx smluvních stran x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce druhé xxxxxxx xxxxxx provozovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx letu xxxxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx vybavení x xxxxxxxx díly (xxxxxx xxxxxx) přivezené xx xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, údržby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x počítačové xxxxxxxx x xxxxxxxx určené xxx odbavování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, maziva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodané xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx xxx xxxx zásoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx letu xxxxxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx, x

x) tiskoviny xxxxxx letenek, obalů xxxxxxx, leteckých xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx reklamních materiálů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdarma.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x materiály x xxxxxx obvykle xxxxxxxxxx xx palubě xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckým dopravcem xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany vyloženy xxxxx se schválením xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx, xxx budou xxxxx vyvezeny xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x celními xxxxxxxx.

4. Osvobození stanovená xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx jedné smluvní xxxxxx xxxxxxx x xxxxx leteckým xxxxxxxxx, xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxx osvobození xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxxx odstavcích 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx strany.

5. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kapitálu.

Xxxxxx 9

Statistika

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxx straně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje, které xxxx povinně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx spolupracují xx xxxxxxxxx vzájemné výměny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 10

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx spotřebitelů x xxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozumná x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx přijali xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx dopravců;

f) pojištění xxxxxxxxxxxx xx škody xx xxxxxx cestujících x

x) xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx smíšeného xxxxxx snaží vzájemně xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx slučitelných xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Dostupnost letišť x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxxx xxxxxxx x letové xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxx, byly x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X výhradou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a fyzických xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřená opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízením x xxxxxxx na xxxxxxx spravedlivých x xxxxxxx příležitostí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupů xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

3. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx transparentním, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem.

4. Xxxxxxxx se jedna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx smluvní xxxxxx tento článek xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjištění x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx 17 (Smíšený xxxxx) .

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx letišť x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládajícími xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nespravedlivě xxxxxxxxxxxxx. X žádném xxxxxxx xxxxxxx být leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poplatky xx užívání xxxxxxxxxx xx podmínek xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx smluvní xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx, zařízení a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jejími příslušnými xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx nebyly nespravedlivě xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kategorie uživatelů. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návratnost xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jakémukoli xxxxxx leteckému xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výměně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poplatky, xxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxx možnost před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřená těmito xxxxxxxxx.

4. Xxx použití xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Řešení xxxxx) xx xx za xx, že xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx:

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx strany, nebo

b) xx takovém přezkumu xxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Obchodní xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx a rovné xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

2. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx smluvní xxxxxx, xxx frekvenci a xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní situace xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, typ xxxx xxxx xxxxxxx provozovaných xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, programů xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx požadavků x xxxxxx technických, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx) uplatňovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3. x) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx uzavřít xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb pod xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxx x xxxxxxxxxx služeb provozovaných xxxxxxxxxxxxxx povrchové xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx dopravce, pokud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx leteckých xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxx xxx xxxxxxxx označením x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx letečtí xxxxxxxx zapojení do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx linek xxxxxxx v xxxx. 3 xxxx. x) xxxx i) tohoto xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx na xxxxxx xxxxx cesty.

Pozemní xxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, povolí, xxx:

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděli vlastní xxxxxxx odbavení xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, nechali xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx libovolným zástupcem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx odbavovací xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, pokud mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

5. Na xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 písm. x) a x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vycházející především x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx. Veškerá xxxxxxx xx uplatňují xxxxxxxx a xx xxxxxxxx nikoli xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců

6. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx, xxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx přivedli x xxxx xx xxx xxx zástupce a xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x jejich službami;

b) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx využití služeb xxxxxxxx jiné organizace, xxxxxxxxxxx xxxx leteckého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takovéto služby xxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) letečtí xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx na jejím xxxxx zřídili xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x prodeje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy:

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx vydá potřebná xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx obdobné xxxxxxx, x

x) každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dočasné xxxxx, které xxxxxxxx xxxx než devadesát (90) xxx.

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx:

x) xx jejím území xxxxxxxxx letecké dopravní xxxxxx, a to xxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x její xxxx xxxx dle xxxxxxxxx uvážení ve xxxxx směnitelných xxxxxx xxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxx osoba může xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx x měnách xxxxxxxxxxx těmito leteckými xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx výdajů za xxxxx pohonných hmot, xx xxxxx území xxxxxxx v místní xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uvážení xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách, x

x) xxxxxxxx prostředky xxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxx provozu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí. Xxxx xxxxx x převody xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx omezení xxxx odkladů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx poplatky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx služby

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx či námořní). Xxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx s leteckými xxxxxxxx bez omezení xxxxxxxxx libovolnou xxxxxxx xx námořní xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x nich na xxxxx smluvních stran xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx z xxxx, zahrnující v xxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; aby měli xxxxxxx k celnímu xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx přepravovaný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x aby xx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxx dopravu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujednání s xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povrchovou dopravu, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x zasilatelé xxxxxxxx informováni x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx

10. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx volné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx nepřijímá jednostranná xxxxxxxx xxxxx zavedení xxxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx nebo x xxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxx nevyžadují xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úřadům.

12. Xxxxxxx strany xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxx, jako xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, nepřiměřené xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uplatňují xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx)

14. Xxxxxxx dopravci xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se společnostmi, xxxxxx leteckých xxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxx dopravce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povolení xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxxx schválení leteckými xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxx xxxxxxx)

15. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím letadel x letových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dopravců x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx ujednání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx letadla xxxx xxxxxxxxx povolení, a x výhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxxx, aby měli xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lety

16. Xxxxxxxxxx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx), xxxxxx 5 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx), xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 8 (Cla, xxxx x xxxxxxxx), xxxxxx 9 (Xxxxxxxxxx), xxxxxx 10 (Xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxx 11 (Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxx 12 (Xxxxxxxx za používání xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxx 13 (Obchodní xxxxx), článku 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí), článku 15 (Xxxxxxxxxx letového xxxxxxx), xxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) x xxxxxx 18 (Xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xx použijí xxxx xx charterové x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x území xxxxx xxxxxxx strany.

17. Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx charterových x xxxxxx nepravidelných xxxx smluvní xxxxxx xxx udělování požadovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci postupují x minimálním xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany uznávají, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x konkurenční xxxxxxxxx xxx provozování leteckých xxxxxx. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nejpravděpodobněji xxxxxxx x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mimo jiné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx subvencí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x k počítačovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx smluvní xxxxxx předložit xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx může xxxxxxx o svolání xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx souhlasí x xxx, xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx cíle xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx řešené xxxxx xxxxxx 14 xxxxx xxxxxx například kapitálové xxxxxx, vzájemné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, záruky, vlastnictví, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx subjektem xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4 xx xxxxx xxxxxxx strana xx xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 1999 x Xxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx konzultacích ve xxxxxxxx xxxxxx domnívá, xx podmínky xxxxxxx x čl. 14 xxxx. 2 přetrvávají x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx buď xxxx, co xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Každé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx subjekt, xxxxx xx prospěch x xxxxxxxx uvedených x odstavci 2, x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Xxxxxx xxxxx).

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx letového xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx celkovou xxxxxxxx, xxxxxx náklady x xxxxxx xxxxxxxxxx x kapacitu stávajících xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx pokud xxxxx xxxx integrovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dopad xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx určení x xxxxxxxxx

1. Každý xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx země xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Kanadou, xxxxx je nahrazována xxxxx dohodou, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx licence nebo xxxxxxxxx podle této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nebo oprávnění x má se xx xx, xx xx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dohody.

3. Tento xxxxxx nijak nebrání xxxx, xxx xxx x xxxxxx leteckých xxxxxx určen xxxx xxxxxxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není uveden x odstavci 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

Článek 17

Xxxxxxx výbor

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx xx zástupců smluvních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").

2. Smíšený xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgány pro xxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxx, x usnadňuje xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx potřeby, nejméně xxxx jednou xx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výkladu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou. Xxxxxxx zasedání se xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Smíšený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx výslovně xxxxxxx xxxx xxxxxx.

6. Smíšený xxxxx podporuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami x xxxx posoudit xxxxxxxxx záležitost týkající xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxx, xxxx xxxx včetně:

a) xxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxxxx xxxx dohody;

b) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx změn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x politik, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx;

x) posuzování xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx dohody, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xx smluvními xxxxxxxx xxxx dohody xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx státy, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx, vlastnictvím x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxxxx práv podle xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx výměny xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či regulačních xxxxxxxxxxxx.

8. Smíšený xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednací xxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Životní prostředí

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx při xxxxxx x provádění politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Aniž xxxx dotčena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, má xxxxx xxxxxxx strana v xxxxx své vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dopadů xxxxxxx xxxxxxx na životní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x přínosy xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vyhodnotit xxxxx xxxxxxxxxx dopady xx výkon xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx tato opatření xxxxxxx, měla by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx hospodářství x zajistit, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxxxx opatření na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x letectví xxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx případů, ve xxxxxxx xxxx oznámeny xxxxxxx.

6. Smluvní strany xx xxxxx x xxxxxxxx konzultace xx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx významný účinek xx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, s cílem xxxxxxxxx x nejvyšší xxxxx míře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx vzájemnou dohodou.

Článek 19

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xx pracovní xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx smíšeného xxxxxx xxxxx článku 17 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 17 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se:

a) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxx;

xx-xx xx xxxxx, xxxxxx návrhů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 21

Řešení xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňování xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohledu xx xx. 17 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obdrží písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Pokud xxxx xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě nebo xxxxxxxx. Xxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, předloží xx xxxx xx žádost xxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx 45 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx třetí xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx, xxx podle xxxxxxx jmenoval jednoho xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx tento předseda xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smluvních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxx x uvedeného xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetího xxxxx, xxxxxxxx rozhodčímu xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx přijme xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx konečného rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nápravná xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx soud se xxxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 180 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o rozhodčí xxxxxx. Rozhodčí soud xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů.

7. Xxxxx rozhodčí soud xxxxxx, xx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x odpovědná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx rozhodnutí rozhodčího xxxxx, xxxx druhá xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxx uplatňování rovnocenných xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxx rozhodčího xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

9. Xxx xxxxx xxxxxx článku Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x členské xxxxx postupují xxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Změny

O jakékoli xxxxx této xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx výbor) xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x článku 23 (Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx 23

Vstup x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx dohoda xxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxx xx xxxx poslední x xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx všechny postupy xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx Generální xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie diplomatickou xxxx Evropskému xxxxxxxxxxxx x xxxx členským xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Evropské xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nóty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx potvrzuje, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx.

2. Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx prováděním xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvních stran xx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx x xxx, kterými si xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

Článek 24

Xxxxxxxxxx dohody

Kterákoliv xx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto dohodu. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x sekretariátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxx (1) rok xxx xxx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty. Pokud xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx převzetí, má xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (14) xxx xxxx, xx xx xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

Registrace dohody

Tato xxxxxx x xxxxx xxxx změna se xx xxxxxx v xxxxxxxx registrují x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx letectví x x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s článkem 102 Charty XXX. Xx potvrzení xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xx xxxxxxxxxx oznámena xxxxx xxxxxxx straně.

Xxxxxx 26

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

1. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mezivládní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x zda by xxxx dohoda měla xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 23 (Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) odst. 2 xxxx dohody xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 23 xxxx. 1 této dohody xxxxxxxxx xxxx dohoda xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx, kromě ustanovení xxxxxxxxx v xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

XX XXXXX ČEHOŽ připojili xxxx podepsaní řádně xxxxxxxxxxxx zástupci x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

X Bruselu dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009 xx xxxx vyhotoveních x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, portugalském, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, španělském x xxxxxxxx, xxxxxxx všechna xxxxx xxxx stejnou xxxxxxxx.

Xxxx xxx Koninkrijk Xxxxxë

Xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xüx xxx Xöxxxxxxxx Belgien

Deze handtekening xxxxxxxx eveneens xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx en xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx signature engage xxxxxxxxx la Xxxxxx xxxxxxxx, xx Région xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

За Република България

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xå Kongeriget Danmarks xxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx nimel

Thar xxxxxx Xx xXxxxxxx

Xxx Xxxxxxx

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx xx Reino xx España

Pour xx Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Xxxxxxxx Republikas xāxxā

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx vardu

Pour xx Grande-Duché xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx Xöxxxxxxxxx xxxxxxőx

Xħxx Malta

Voor het Xxxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxx

Xüx xxx Republik Öxxxxxxxxx

X xxxxxxx Rzeczypospolitej Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx România

Za Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx puolesta

För Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxx the Xxxxxx Xxxxxxx xx Great Xxxxxxx and Northern Xxxxxxx

За Европейската общност

Por xx Comunidad Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxx Xxxxxæxxxx Fællesskab

Für xxx Xxxxxäxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Ühenduse xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx xxx European Xxxxxxxxx

Xxxx xx Communauté xxxxxxxxxx

Xxx la Xxxxxxxà xxxxxxx

Xxxxxxx Kopienas xāxxā

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx Xxxxxxx Xöxöxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxxxà Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxx Gemeenschap

W xxxxxxx Wspólnoty Europejskiej

Pela Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxă

Xx Európske spoločenstvo

Za Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx yhteisön xxxxxxxx

Xå Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xäxxxx

Xxx Xxxxxx

Xxxx xx Xxxxxx

XXXXXXX 1

SEZNAM TRAS

1. Xxx xxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx:

xxxxx xxxx – místa x Xxxxxx – xxxxxxxxx místa – xxxxx v členských xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx xx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx před – xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx x Kanadě x x rámci Xxxxxx – xxxxx xx.

2. Xxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx letů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx čísla xxxx x rámci xxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx místa před, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx i xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) vynechat xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místech;

e) xxxxxxxx xxxxxxxx x jakéhokoli xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx bez jakýchkoli xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx provozovaných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

x) obsluhovat místa xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx beze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx letu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx jako přímé xxxxxx;

x) xxxxxxxx mezipřistání xx xxxxxxxxxx místech xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxx ně;

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu v xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) kombinovat xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; a

j) xxxxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xx. 13 (Xxxxxxxx xxxxx) xxxx. 3 xxxx xxxxxx

xxx omezení xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx výkon jiné xxxxxxx povolené xxxxx xxxx xxxxxx.


PŘÍLOHA 2

UJEDNÁNÍ O XXXXXXXXXXX PRÁV

ODDÍL 1

Vlastnictví x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. Bez xxxxxx xx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kterékoli xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě vzájemnosti x míře, xxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investic do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx čl. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 (Investice) xxxx xxxxxx se do xxxx, než xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 bodu 2 xxxx. x) x x) této xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxx xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx) odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

"xxxxx xxx x xxxxxxxxx dopravce Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dopravce x xxxxxxxxx xxxxx vlastněn xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníky Xxxxxx, xx držitelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x má hlavní xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx; xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxx dopravce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxxx státními příslušníky xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Norska xxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx".

XXXXX 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 bod 2.

2. Bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxx dohody:

a) x okamžiku, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 25 xxxxxxx podílu s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se tato xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx – xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx jakýmikoli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x Kanadě. Kromě xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx kterékoli xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní dopravu x xxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx jakákoli místa xx xxxxx xxxx xxxxxxx strany xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx přímé xxxxxx,

xx) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx stran právo xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx územím xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx spojení xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxxxx smluvních xxxxxx x xxxxx xx xxxxx druhé smluvní xxxxxx,

xxx) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx cestujících x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx v dvoustranných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x členskými xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu x xxxxxx 1 xxxxxxx 3, a xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx x ujednáních, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x oddílu 2 xxxxxxx 3. Pokud xxx x práva xxxxxx xxx rámec xxxx xxxx svobody xxxxxxx v tomto xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zeměpisných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx počtu xxxx x xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxx, a

iv) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x xx) x xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vstupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx vstupem v xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx než práva xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx i) x xx).

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx povolí státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnit x xxxxxxxxxxx xxxxxx až 49 xxxxxxx podílu x xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx práv uvedených x xxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx cestujících a xxxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx dopravce xxxx smluvních stran x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx kanadské xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxxx místy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců služba xxxxxxxx místo x Xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx dopravců Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě,

ii) x xxxxxxxxxxxxx služeb určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx členských xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx, x

xxx) u xxxxxx určených xxxxx x xxxxxxxx nákladu xxx letecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místy xx území xxxxx xxxxxxx strany a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zakládat na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní x mezinárodní xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x článkem 17 (Xxxxxxx výbor) odst. 5 x odst. 6 xxxx. x) x čl. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) x kombinovaných xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxx páté svobody, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx všechna xxxxx xx, xxx xxxxxxx frekvence letů;

d) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvních stran xxxxxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxx xxxx ve xxxxxxxxxxx x pod xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx smluvní xxxxxx povolí, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Smíšený xxxxx) xxxx. 5 a xxxx. 6 písm. x) x xx. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx 2 xxxxxxxx používat x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.


XXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX KANADOU A XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

Podle článku 26 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx nahradí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx mezi vládou Xxxxxx x rakouskou xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1993;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, podepsaná dne 13. května 1986;

x) Xxxxx republika: Xxxxxx xxxx vládou Kanady x xxxxxx České xxxxxxxxx x letecké xxxxxxx, podepsaná xxx 13. března 1996; xxxxxx nót, xxxxxx xx xxxx dohoda xxxx, xx xxx 28. xxxxx x 28. června 2004;

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x leteckých xxxxxxxx mezi těmito xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx týkající xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx dne 13. xxxxxxxx 1949, xxxxxxxxx dne 13. xxxxxxxx 1949; Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx, kterou xx mění dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxx x roku 1949, xxxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 1958.

e) Xxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx službách mezi xxxxxx územími i xxxx xx, podepsaná xxx 28. května 1990. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx Dohoda xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x mimo xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx 28. května 1990, podepsaná dne 1. září 1999;

x) Xxxxxxxxxxx republika: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Francouzské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 15. června 1976. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x letecké xxxxxxx podepsaná x Xxxxxx xxx 15. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx xxx 21. xxxxxxxx 1982;

x) Spolková xxxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, podepsaná xxx 26. března 1973; Xxxxxx nót xxxx xxxxxx Kanady a xxxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx, kterou xx xxxx dohoda x xxxxxxx xxxxxxx podepsaná x Xxxxxx xxx 26. března 1973, xxxxxxxxx xx dnech 16. xxxxxxxx 1982 x 20. xxxxx 1983;

x) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, podepsaná xxx 20. xxxxx 1984; výměna xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx x letecké xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx dne 20. xxxxx 1984, xxxxxxxxx xx xxxxx 23. xxxxxx a 19. xxxxxxxx 1995;

i) Xxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Maďarské xxxxxxxxx x letecké dopravě, xxxxxxxxx dne 7. xxxxxxxx 1998;

x) Xxxxx: Xxxxxx mezi Kanadou x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dne 8. xxxxx 1947; výměna xxx (ve dnech 19. xxxxx x 31. xxxxxx 1948) xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx zeměmi, xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 1948; xxxxxx xxx mezi Xxxxxxx x Irskem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx příloha xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 8. srpna 1947, xxxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx 1951. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx x Irskem, xxxxxx xx mění xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx dvěma xxxxxx ze dne 8. xxxxx 1947, xxxxxxxxx dne 23. xxxxxxxx 1957;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Itálií x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 1960; výměna xxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx službách způsobem xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1972, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 1972;

l) Nizozemské xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Nizozemského xxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1989; xxxxxx xxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx, xxxxxxxxx dne 2. června 1989;

m) Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1976; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX, XI, XXXX a XX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx téhož dne;

n) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx službách xxxx kanadským územím x xxxxxxxxxxxx územím, xxxxxxxxx dne 25. xxxxx 1947. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx 3 x 4 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zeměmi xxxxxxxxx x Lisabonu dne 25. dubna 1947, xxxxxxxxx xx xxxxx 24. xxxxx x 30. xxxxx 1957. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx x Portugalskem, xxxxxx xx xxxx xxx 7 xxxxxxx xxxxxx x leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx dnech 5. xxxxxx x 31. xxxxxx 1958;

o) Xxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 27. října 1983;

p) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 15. xxxx 1988;

q) Xxxxxxx xxxxxxxxxx: Dohoda xxxx Xxxxxxx a Švédskem x leteckých službách xxxx kanadským územím x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 1947; Xxxxxx xxx xxxx Kanadou x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, podepsaná xx xxxxx 27. a 28. června 1947. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx o leteckých xxxxxxxx x roku 1947, xxxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 1958, x

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx službách, xxxxxxxxx dne 22. xxxxxx 1988.

XXXXX 2

Pro xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx 2 xxxx x xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxx) x dispozici xxxx xxxxx:

Xxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanady

Ve xxxxxxx s provozováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Kanadou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx určených pouze x přepravě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxx xxx xxxxx, xxxxx budou určena x která xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx místa do Xxxxx nebo xxxxx xx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejvýše xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx místem x Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx b)Amsterodamem a Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx mezilehlé xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxx za.

Německo

Přepravní práva xxxx xxxxxxx mohou xxx vykonávána xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x místy xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxx za.

Řecko

Práva xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxx xxxxxxxxx místa xxxx místa za Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xxxxx míst x Xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx nejvýše xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx místa.

Irsko

Práva páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxx v Xxxxx x xxxxx za. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x přepravě xxxxxxx xx využitelné xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx mezi místy x Xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx požadavku xxxxxxxxxx nějaké místo x Xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxx místy x Xxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x právy xxxx svobody xxxxx xxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxx místa xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxx mezilehlými xxxxx v Evropě, xxxxx xxxxxx Xxxxxx x těchto míst: Xxxxxx, Xxxxx, Praha, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vídeň, Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx práva páté xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx x mezilehlými xxxxx x xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx: a)mezi Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxx x Evropě (xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Itálie x xxxxxxxx xxxxxxxx SSSR) xx)xxxx Madridem a xxxxxx xxxxxx místem xx Xxxxxxxxx x xxxxx x Xxxxxx x xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx strany Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro civilní xxxxxxxx (ICAO) x xxxxxxxxx 9060-XX/723.Xxxxxxxx mohou xxx uplatňována nejvýše xxxxx práva xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx x: a)Amsterodamem x Xxxxxxxxxx, nebo x)Xxxxxxxxxxxx x Moskvou.

Amsterodam xxxx být obsloužen xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xx.

Xxxxxxx království

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve Xxxxxxxx království a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x přepravě nákladu xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxx místy xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx bez požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx místo x Xxxxxx.

Xxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinovaných xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx cestujících a xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx letečtí xxxxxxxx Společenství xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx Xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxx xxxxxxxx od x xxxxxx Chicaga x xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, D.C.

Bulharsko

Práva xxxx svobody mohou xxx vykonávána xx xxxxxx xxxxx za xx Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx x severně xx x včetně Xxxxxxxxxxx, X.X. Xxxxx xxxxx xxxx svobody xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx x Ottawa xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx páté xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x dvěma xxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx severně xx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. x xxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx jsou využitelná xxxx Montrealem x Xxxxxxxx x mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx za. Seattle xxxx xxx obsloužen xxxxx xxxx místo xx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx využitelná pouze xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx jsou přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x dvěma místy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Georgie, Xxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx Torontem xx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Řecká xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Kalifornii, Xxxxxx x xx Xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi místy x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx v Xxxxxx x xxxxx xx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx nákladu xx xxxxxxxxxx právo poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx x Kanadě x místy ve xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nějaké xxxxx v Xxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx místy x severovýchodní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických (xxxxxxx od x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X., xxxxxxxx od x xxxxxx Xxxxxxx) a xxxx Xxxxxxxxxx a/nebo Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx místa x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx za.

Polsko

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Montrealem x Xxx Yorkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za.

Portugalsko

Přepravní práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx místy x xxxx xxxxx x Xxxxxx a místy xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxx mezilehlá místa x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx: a)mezi Xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dallasem/Fort Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xx)xxxx Xxxxxxxxxx a Mexico Xxxx. Xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxx Montrealem x Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být obslouženo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako místo xx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo za.

Spojené xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Kanadě x xxxxxxxxxxx místy x xxxx místy x Kanadě x xxxxx xx. Xxx xxxxxx určené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx využitelné právo xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx třetích xxxxxx xxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx království.

ODDÍL 3

Xxx xxxxxx xx xxxxx 1 této přílohy xx x případě xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do definice "xxxxx" x článku 1 xxxx xxxxxx, x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxx x xxxxxxxxx x) Xxxxxx království, x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, l) Xxxxxxxxxx království x x) Xxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska.

Prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxx XX x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxx xxx xxxxxxx

"X xxxxxxx xx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx státy potvrzují, xx formulace "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xx pozastavují, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2" má xxxxxx účinek xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody mají xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3."

Prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx EU x Kanadou x xxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxx učiněno xxx podpisu

"Evropské xxxxxxxxxxxx x xxxx členské xxxxx uvádějí, xx xxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xx straně xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, konkrétně xxxx xxxxxx 8, nestanoví xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx hodnoty (XXX), x výjimkou xxxx x obratu xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdanění xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx Společenství v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2003/96/XX."