Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Evropské hospodářské xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (EHK OSN) x. 134 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na vodíkový xxxxx (XXXX) [2019/795]

Zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx:

doplněk 3 x původnímu xxxxx xxxxxxxx – datum xxxxxx v platnost: 19. července 2018

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Část I – Specifikace systému pro uchovávání stlačeného vodíku

6.

Část II – Specifikace zvláštních konstrukčních částí systému pro uchovávání stlačeného vodíku

7.

Část III – Specifikace palivového systému vozidla s vestavěným systémem pro uchovávání stlačeného vodíku

8.

Změna typu a rozšíření schválení

9.

Shodnost výroby

10.

Postihy za neshodnost výroby

11.

Definitivní ukončení výroby

12.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za schvalovací zkoušky a názvy a adresy schvalovacích orgánů

XXXXXXX

1

Xxxx 1

Xxxx X – Xxxxxxxxxx dokument x. ... x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uchovávání xxxxxx z hlediska bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Vzor XX – Informační xxxxxxxx x. ... x schválení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pohon

Xxxx XXX – Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. ... o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx 2

Xxxx X – Xxxxxxx o udělení, rozšíření, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby typu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 134

Xxxx II – Sdělení x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx o definitivním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (XXXX / xxxxxx xxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx bezpečnosti vozidel xx xxxxxxxx pohon xxxxx xxxxxxxx č. 134

Xxxx XXX – Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby xxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pohon xxxxx předpisu č. 134

2

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

3

Xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxx xxxxxxxxxx stlačeného vodíku

4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx systému xxx uchovávání stlačeného xxxxxx

Xxxxxxx 1 – Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přetlakového xxxxxxxx (XXXX)

Xxxxxxx 2 – Xxxxxxx xxxxxxx zpětného xxxxxxx a automatického xxxxxxxxxxx ventilu

5

Zkušební xxxxxxx xxx palivový systém xxxxxxx s vestavěným xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1.   XXXXXX XXXXXXXXXX

Tento předpis xx xxxxxxxx xx (1):

1.1

Xxxx X – Systémy xxx uchovávání stlačeného xxxxxx xx vozidlech xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx

1.2

Část XX – Xxxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx

1.3

Xxxx III – Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx M x X (2) x xxxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxx stlačeného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.   DEFINICE

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

2.1

„xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx při xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tlaku, a xxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodíku;

2.2

„zpětným xxxxxxxx“ xxxxxx, který znemožňuje xxxxxx průtok x xxxxxxxxx vedení xxxxxxx;

2.3

„xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx určený x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx ve vozidlech xx xxxxxxxx pohon x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (uzavíracích) xxxxxxxx, xxxxx odděluje (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

2.4

„xxxxxxxxxx“ (x xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2.5

„xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx“ xxxxx (xxxxx x xxx), na xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx;

2.6

„xxxxx xxxxxx“ (xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx) xxxxx (xxxxx a xxx) xxxxxxx xxxxxxx provedené xxx výrobě;

2.7

„uzavřenými xxxx xxxxxxxxxxxxx prostory“ xxxxxxxx xxxxxxxx uvnitř vozidla (xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx) a xxxx xxxxx (xxxx-xx xx xxxxxxx), x xxxxx by xx xxxxx xxxx hromadit (x představovat xxx xxxxxxxxx), k xxxxx xx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx pod xxxxxxx;

2.8

„xxxxx xxxxxx xxxxx“ geometrický xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx plyn x palivových článků xxxxxxx z xxxxxxx;

2.9

„xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků“ systém xxxxxxxxxx baterii xxxxxxxxxx xxxxxx, systém xx xxxxxxxxxx vzduchu, systém xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx teploty a xxxxxxxxxxxxx systém;

2.10

„hrdlem x xxxxxx paliva“ zařízení, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx plnicí xxxxxxx x vozidlu x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do vozidla. Xxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

2.11

„xxxxxxxxxxx xxxxxx“ procento xxxx (xxxx molekul) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx);

2.12

„xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx pohonu xxxxxxx stlačený plynný xxxxx, včetně xxxxxxx x palivovými xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx XXX 14687-2:2012 x XXX X2719: (revize xx xxxx 2011);

2.13

„zavazadlovým xxxxxxxxx“ xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx cestující oddělený xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

2.14

„xxxxxxxx“ xxxxx nebo xxxxxxx, který schvalovacímu xxxxxx zodpovídá za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nemusí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schvalování xxxx;

2.15

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxx“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx manometrem, xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2.16

„xxxxxxxxxx xxxxxxx tlakem“ nejvyšší xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx plnění palivem. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx hodnotu 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx;

2.17

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (NWP)“ xxxx udávaný xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X zásobníků xx xxxxxxxxx plynným xxxxxxx je jmenovitý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx systému xxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 °X;

2.18

„xxxxxxxxxxx zařízením“ xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx-xx pracovat xx specifikovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, slouží x xxxxxxxxx vodíku x xxxxxxxxx xxxxxxx, čímž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

2.19

„xxxxxxxxxx“ xxxx „roztržením“ xxxxxxx, xxx níž xxxxxxxxx xxxx vnitřního xxxxx xxxxx x xxxxxxx x násilnému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx;

2.20

„xxxxxxxxx xxxxxxxx“ přetlakové xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx tlaku x xxxx se xxxx xxxxxxx;

2.21

„xxxxxxxxxx“ (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx) doba, xxxxx níž xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx;

2.22

„xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxx uvést xx činnosti xxxxxxxxxxx; xxxx standardním xxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxxx“, xxxx-xx připojen xx xxxxxx tlaku;

2.23

„jednotlivou poruchou“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx;

2.24

„xxxxxxxx ovládaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (TPRD)“ opětovně xx xxxxxxxxxxxxx přetlakové xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx otevře x xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

2.25

„xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výrobce

b)

stav uloženého xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx pracovní xxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, objem x xxxxxxx xxxxxxxxx a

e)

konstrukce, xxxxxxxxx x podstatné xxxxxxxxxx teplotou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx;

2.26

„xxxxx xxxxxxxxxx konstrukčních xxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxx nebo soubor xxxxxxxxxxxxx částí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx podstatných xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výrobce

b)

stav xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxx konstrukční xxxxx: (xxxxxxxx ovládané) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ventil x

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx vlastnosti;

2.27

„typem xxxxxxx“ x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vodíku xxxxxxx, která se xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x

x)

xxxxxxxx konfigurace a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2.28

„xxxxxxxxx systémem xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sloužících x xxxxxxx xxxx přívodu xxxxxxxxxx paliva xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx motoru.

3.   ŽÁDOST O XXXXXXXXX

3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx X: Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

3.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce.

3.1.2   Vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze 1, xxxx 1-X.

3.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušky, musí xxx předán xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx XX: Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx konstrukční xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

3.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zplnomocněný xxxxxxxx.

3.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze 1, xxxx 1–XX.

3.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx XXX: Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vozidla

3.3.1   Žádost x xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx jeho zplnomocněný xxxxxxxx.

3.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uveden v xxxxxxx 1, xxxx 1–XXX.

3.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx předán xxxxxxxxxx xxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxxxx typ, který xx xxx schválen.

4.   SCHVÁLENÍ

4.1   Udělení xxxxxxxxx typu

4.1.1   Schválení xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodíku

Jestliže xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené části X, musí být xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxx části xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx konstrukční xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxx xxxxxxx xxxxx XX, musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

4.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx vozidla

Jestliže xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxxx požadavky xxxx xxxxxxx xxxxx XXX, xxxx být xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx číslo schválení: xxxx první xxx xxxxxxx (00 pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxx přidělit totéž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo konstrukční xxxxx.

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx předpisu se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle vzoru x&xxxx;xxxxxxx 1, xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřesahujícím X4 (210 × 297&xxxx;xx) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx měřítku.

4.4   Na xxxxx xxxxxxx, systém xxx xxxxxxxxxx vodíku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx x typem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x na snadno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx vzorům popsaným x xxxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxx z:

4.4.1

písmene „X“ x kružnici, za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx&xxxx;(3);

4.4.2

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxx následuje písmeno „X“, pomlčka x xxxxx schválení typu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.4.1.

4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; v takovém případě xx čísla předpisu x&xxxx;xxxxxxxxx a doplňkové symboly xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx symbolu xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4.4.1.

4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx schválení xxxx xxx jasně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.

4.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx umístěna xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx uvedeny xxxxx x xxxxxxx, xxxx xx tomto štítku.

4.6.2   U xxxxxxx pro uchovávání xxxxxx musí xxx xxxxxx schválení umístěna xx zásobníku.

4.6.3   U xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxx xxxxxx schválení xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5.   ČÁST X – XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxx xxxx specifikuje xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se skládá x vysokotlakého xxxxxxxx xxxxxxxxx x primárních xxxxxxxxxxx zařízení na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úložného xxxxxxxxx. Na xxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodíku xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tří xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přípojky. Uzavírací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ventil, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx článků xxxx xx xxxxxxxxxxx motoru. Xxxxxxx xxxxxxxxx ventily x xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx zařízení (XXXX), xxxxx xxxxx primární xxxxxxxx průtoku z xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx namontovány xxxxx xx každém zásobníku, xxxx x něm. Xxxxxxx xxxxx konstrukční xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx namontována xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx systém pro xxxxxxxxxx stlačeného xxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx

XXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodíku zhotovené x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 70 XXx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xxxx nebo méně x xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxx 5.

Xxxxxx xxx uchovávání xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx stanoveny x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

5.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů

5.2

Ověřovací zkouška xxxxxxxxxxxx vlastností (sekvenční xxxxxxx hydraulickým tlakem)

5.3

Ověřovací xxxxxxx očekávaného výkonu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (sekvenční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tlakem)

5.4

Ověřovací xxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxx provozu v xxxx

5.5

Xxxxxxxxx zkouška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx shrnuty x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxx xxxxxxxxxxxxx v příloze 3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx

5.1

Xxxxxxxxx xxxxxxx referenčních xxxxxxxxx

5.1.1

Xxxxxxxxxx počáteční xxxx xxxxxxx k roztržení

5.1.2

Životnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx počátečního xxxxx

5.2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5.2.1

Xxxxxxx xxxxxxx

5.2.2

Xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx)

5.2.3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

5.2.4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx cyklem xxx xxxxxx teplotě

5.2.5

Zkouška xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx

5.2.6

Xxxxxxx cykly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.2.7

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

5.2.8

Xxxxxxx na ověření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

5.3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5.3.1

Xxxxxxx xxxxxxx

5.3.2

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plynu xxx okolní a xxxxxxxx teplotě (xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5.3.3

Xxxxxxx statickým xxxxxx xx xxxx xxxxx / propustnost xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5.3.4

Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

5.3.5

Xxxxxxx xx xxxxxxx zbytkové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

5.4

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

5.5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxx (3) zásobníky se xxxxxxxxxxx tlakují xx xx&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxxxxx postup xxxxx xxxx 2.1 xxxxxxx 3). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (měření x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxx střední xxxx xxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxxx, BPO.

Tlak xxx roztržení xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ±&xxxx;10&xxxx;% xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxx xxxx roven xxxxxxxxxxx BPmin xx xxxxxx 225&xxxx;% jmenovitého xxxxxxxxxx tlaku.

Kromě xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tvořeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kompozitem, xxxx xxx xxxxxxxxx tlak xxx roztržení xxxxx xxx 350 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx vyjádřená xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku

Tři (3) xxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxx 20 (±&xxxx;5) °X podrobí xxxxxxxxxxxxx tlakovému cyklu xx 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku (+2/–0 XXx), xxxx xx xxx 22&xxxx;000 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x úniku (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.2 xxxxxxx 3). Xx dobu xxxxxxxxxx 15 xxx nesmí xxx 11&xxxx;000 xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx zkoušky hydraulickým xxxxxx)

Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cyklem xxxxx bodu 5.1.2 xxxxxxx xxxx xxx 11&xxxx;000 xxxxx, nebo xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx tří xx xxxx xxxxxx o xxxx xxx ±25&xxxx;%, xxx xx xxxxx xxxx 5.2 xxxxxx xxxxx jeden xxxxxxxx. X opačném xxxxxxx xx xxxxx xxxx 5.2 xxxxxx tři (3) xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný únik xxxxx následujícího xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx obrázku 2. Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxx uchovávání vodíku xxxx xxxxxxx v xxxx 3 xxxxxxx 3.

Xxxxxxx 2

Ověřovací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

20 % #xxxxx

+ 85 °X, 95 % xxx. xxxxxxx

20 % #xxxxx

– 40 °X

1 000 x

+85 °X

10 xxxxx

15 °X – 25 °X

60 % #xxxxx

15 °X – 25 °X

48 x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx tlak

Chemilkálie

Vystavení

chemickému působení

Zbytková xxxxxxx

xxx

80 % XXX

125 % NWP

150 % XXX

180 % XXX (4 xxx)

xxxxxxxxx

&xxx;xx; 20 %

Xxxx

XXX

5.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 150&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) x ponechá se x tomto stavu xx xxxx nejméně 30 sekund (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 3.1 xxxxxxx 3).

5.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx xx uvolní x xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxx 3).

5.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx povrchu

Úložný xxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 3.3 xxxxxxx 3).

5.2.4   Zkouška vystavením xxxxxxxxxx působení a xxxxxxxxx cyklu xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx vystaví působení xxxxxxxxxx látek, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí, a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx při 125 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) xxx 20 (±5) °X xx 60 % předepsaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3.4 přílohy 3). Xxxxxxxx chemických xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx 150&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx).

5.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx na 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) při xxxxxxx ≥ 85 °X xx xxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 hodin (xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 3.5 přílohy 3)

5.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx cykly xxx xxxxxxxx teplotě

Úložný zásobník xx podrobí xxxxxxxxx xxxxx xxx teplotě ≤ –40 °X xx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) xx 20 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxx ≥ +85 °X x xxxxxxxxx xxxxxxxx 95 (±2) % xx 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) na 20&xxxx;% předepsaného xxxxx xxxxxxxxx cyklů (xxxxxxxx xxxxxx podle bodu 2.2 xxxxxxx 3).

5.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zásobník xx natlakuje xx&xxxx;180&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX; +2/–0 XXx) x&xxxx;xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx 4 xxxxx, aniž by xxxxxx došlo x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3.1 xxxxxxx 3).

5.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxx zbytkové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx podrobí zkoušce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x roztržení (XXX) xxxxxxxx x xxxx 5.1.1 (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.1 přílohy 3).

5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x silničním xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxxx sledu xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx na obrázku 3, xxxxx systém xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx netěsnost. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušebních postupů x systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3.

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxx / xxxxxxxxxxx ≥ 30 h

Únik / propustnost ≥ 30 x

(x) cykly xxxxxx/xxxxxxxxx paliva xxx – 40 °X – 40 °X, 5 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při + 20 °C, 5 xxxxx x xxxxxxx x < – 35 °X;

(x) xxxxx plnění/odčerpání paliva xxx + 50 °X x úvodním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx + 50 °C, 5 xxxxx s xxxxxxx o &xxx;xx; – 35 °X;

(x) xxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx paliva xxx 15 – 25 °X x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), 50 xxxxx.

5 % xx + 50 °X

5 % xx – 40 °C

40 % xx 15-25 °C

5 % cy – 40 °X (x)

5 % xx + 50 °X (x)

40 % cy 15-25 °X (c)

Zkušební tlak

150 % XXX

xxx

80 % XXX

115 % NWP

125 % XXX

180 % XXX (4 min)

roztržení

Tlak

BPO

< 20 %

5.3.1   Tlaková xxxxxxx

Xxxxxx xx natlakuje xx 150&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 MPa) xx xxxx xxxxxxx 30 sekund (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3.1 přílohy 3). Xxxxxxx zkoušce nemusí xxx podroben xxxxxx xxxxxxxx, s nímž xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx.

5.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx teplotě

Systém xx xxxxxx cyklováním xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 500 xxxxx (xxxxxxxx postup xxxxx xxxx&xxxx;4.1 xxxxxxx 3).

x)

xxxxxxx xxxxx xx rozdělí xx xxxx skupin: xxxxxxxx cyklů (250) xx provede xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx 5.3.3) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (250) po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx 5.3.3), xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3;

b)

první xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: 25 xxxxx xx provede xxx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku (+2/–0 XXx) při xxxxxxx ≤ –40 °X, xxxx 25 cyklů xxx 125&xxxx;% jmenovitého xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) při xxxxxxx ≥ +50&xxxx;°X x&xxxx;95&xxxx;% (±2&xxxx;%) xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 200 xxxxx xxx&xxxx;125&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 MPa) xxx 20 (±5) °X;

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: 25 xxxxx xx xxxxxxx při 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx (+2/–0 MPa) xxx xxxxxxx ≥+50&xxxx;xX x 95&xxxx;% (±2 %) xxxxxxxxx xxxxxxxx, poté 25 xxxxx xxx 80&xxxx;% jmenovitého pracovního xxxxx (+2/–0 XXx) xxx xxxxxxx ≤ –40&xxxx;xX x&xxxx;xxxxxxxxxxx 200 xxxxx xxx&xxxx;125&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku (+2/–0 XXx) xxx 20 (±5) °C;

c)

teplota xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxx, je ≤–40 °X;

x)

xxxxx první xxxxxxx 250 tlakových cyklů xx xx xxxxxxxx xxxxxxx soustavy xx xxxxxxx ≤ –40&xxxx;xX xxxxxxx pět xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx +20 (±5) °X; pět xxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ≤ –40&xxxx;xX; x&xxxx;xxx xxxxx xx xxxxxxx s palivem x&xxxx;xxxxxxx ≤ –40 oC xx xxxxxxxxx teploty xxxxxxxx xx xxxxxxx ≥ +50 °X x&xxxx;xxx 95&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx cyklů s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx.

5.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx statickým xxxxxx xx únik xxxxx&xxxx;/&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx skupině 250 xxxxx pneumatickým xxxxxx xxxxx xxxx 5.3.2;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx únik xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stlačeného xxxxxx xx 46 xx/x/x xxxx xxxxxxx xxxxxx (zkušební postup xxxxx xxxx 4.2 xxxxxxx 3).

x)

xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx větší než 0,005 xx/x (3,6 Xxx/xxx), xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx netěsnosti, xxx se xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx 0,005 xx/x (3,6&xxxx;Xxx/xxx) (zkušební postup xxxxx xxxx 4.3 xxxxxxx 3).

5.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx na 180 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku (+2/–0 XXx) x&xxxx;xxxxxxx xx x xxxxx stavu xx xxxx xxxxxxx 4 minut, xxxx xx přitom xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx podle bodu 3.1 přílohy 3).

5.3.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxx zbytkové xxxxxxxxx xxxxx roztržení (xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx zásobník xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tlakem, xxx xx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xx xx xxxxxx xxxxxxx 80&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vedoucího x xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx x xxxx&xxxx;5.1.1 (xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 2.1 přílohy 3).

5.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozu x xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx použít xxxxxxxx vzduch.

Systém xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5.1 přílohy 3). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plyny xx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx.

5.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx systém pro xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx teplotou xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na obrázku 1, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx schváleným xxxxx.

Xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přípojky, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx, x splňují xxxx uvedené xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovládaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, místa xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx 5.4.

5.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xx každém xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx: xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, jmenovitý xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx (xxxx. „XXX“ xxxx xxxxxx xxxxx), datum, xxx xxxx být xxxxxxx z provozu. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx také xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxx xxxx 5.1.2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bodu xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx a xxx čitelný xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx datum xxxxxxxx xxx 15 xxx xx xxxx xxxxxx.

6.   ČÁST XX – XXXXXXXXXXX ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKČNÍCH XXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXXX STLAČENÉHO VODÍKU

6.1   Požadavky xx xxxxxxxx ovládaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx ovládaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx požadavky xx vlastnosti:

a)

zkouška xxxxxxxx xxxxxx (xxx 1.1 xxxxxxx 4);

b)

zrychlená zkouška xxxxxxxxxx (bod 1.2 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx teplotním xxxxxx (xxx 1.3 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx korozi xxxxxxxx xxxx (xxx 1.4 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx působení xxxxx xxxxxxx (xxx 1.5 xxxxxxx 4);

f)

zkouška xxxxxxxxx xxxx koroznímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxx 1.6 přílohy 4);

x)

xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx (xxx 1.7 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 1.8 xxxxxxx 4);

i)

zkouška xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu (xxx 1.9 přílohy 4);

x)

xxxxxxx xxxxxxx (xxx 1.10 přílohy 4).

6.2   Požadavky xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx ventily x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ventily xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx 2.1 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 2.2 xxxxxxx 4);

c)

zkouška xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx 2.3 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx odolnosti xxxx korozi xxxxxxxx xxxx (bod 2.4 xxxxxxx 4);

e)

zkouška xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx 2.5 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx působení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (bod 2.6 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx 2.7 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx vibracemi (xxx 2.8 xxxxxxx 4);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx vůči koroznímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxx 2.9 přílohy 4);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx předchlazenému xxxxxx (xxx 2.10 xxxxxxx 4).

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx: na každé xxxxxxxxxxx části, xxxxx xx xxxxxx (funkce) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být vyznačeny xxxxxxxx čitelným x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxx tlak a xxxx xxxxxx (xxxx. „XXX“ v xxxxxxx xxxxxxxx vodíku).

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX XXX – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X VESTAVĚNÝM XXXXXXXX XXX UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx systém xxx uchovávání stlačeného xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vodíku, xxxxx xx obsažen x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx x musí xx xxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x provozu

7.1.1   Hrdlo x plnění xxxxxx

7.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx umožňovat xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx vizuální prohlídce.

7.1.1.2   Štítek xxxxx k xxxxxx xxxxxx: x&xxxx;xxxxxxxxx hrdla x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zevnitř krytu xxxxx, xxxx být xxxxxxx štítek x xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxx xxxxxx (xxxx. „XXX“ x xxxxxxx plynného xxxxxx), xxxxxxxxx plnicí xxxx, jmenovitý xxxxxxxx xxxx, datum vyřazení xxxxxxxxx z provozu.

7.1.1.3   Hrdlo x xxxxxx xxxxxx xxxx být namontováno xx xxxxxxx xxx, xxx zajistilo tvarové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásahům x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (např. xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx xx vizuální xxxxxxxxx.

7.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx namontováno x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pohlcují xxxxxxx x vnějšku (xxxx. x nárazníku) a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x prostoru xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx ve vizuální xxxxxxxxx.

7.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxxxx 5)

Xxxxxxxx systém xx regulátorem tlaku xxxx být chráněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx při případné xxxxxx regulátoru xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx mít hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x příslušném úseku xxxxxxxxxx xxxxxxx.

7.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx odvádění xxxxxx

7.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx systémy (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxxxx 5)

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx plynného xxxxxx x teplotou ovládaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx chráněna xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vodíku. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ovládaných přetlakových xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx:

x)

xx uzavřených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xx xxxxxxxxx xxxxx kol xxxxxxx xxxx xxxxxx xx tyto xxxxx;

xxx)

x xxxxxxxxxx plynného xxxxxx;

xx)

xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx) xx zádi xxxx boků xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxx zařízení (jako xx průtržná xxxxx) xxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro uchovávání xxxxxx. Odvádění plynného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zdroje zapálení;

ii)

do xxxxxxxx xxx cestující xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xx xxxxxxxxx xxxxx kol xxxxxxx xxxx směrem xx xxxx kryty;

iv)

na xxxxxxxxx xxxxxxxx vodíku.

7.1.3.2   Výfukový xxxxxx xxxxxxx (zkušební postup xxxxx xxxx 4 xxxxxxx 5)

X místě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx koncentrace xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohyblivého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně startování x xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

x xxxxx xxxxx přesáhnout 8&xxxx;% (zkušební postup xxxxx xxxx 4 xxxxxxx 5).

7.1.4   Ochrana proti xxxxxxx, za xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

7.1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxx xx systému pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx polozavřených prostorů xx vozidle, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

7.1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx jednotlivá xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx zvýšenou úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxx xxxx 3.2 xxxxxxx 5.

7.1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx následkem xxxxxx xxxxxxx dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 3 % xxxxxxxx xx vzduchu x xxxxxxxxxx xxxx polozavřených xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xx xxxxxxxxx výstraha (xxx 7.1.6). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodíku přesáhne 4,0&xxxx;% xxxxxxxx xx xxxxxxx x uzavřených xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xx xxxxxxx xxxxxx uzavírací xxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 3 přílohy 5)

7.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx x palivového systému

Palivové xxxxxx vodíku (xxxx. xxxxxxx, spoje atd.) xx hlavním xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx netěsnost. Xxxxxxx xxxxxx požadavku xx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tlaku (xxxxxxxx postup xxxxx xxxx 5 xxxxxxx 5).

7.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx sdělovačem

Výstraha xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zobrazením xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)

xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx zjistil chybné xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, porucha xxxxxxx). Xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nastaly xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7.1.4.3;

x)

xxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx za xxxxxxx světla, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x noci;

d)

zůstává xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx 3,0&xxxx;% nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx „xxxxxxx“ („xxx motoru“), xxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx.

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx palivového xxxxxxx xx nárazu

Palivový xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidla podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 tohoto xxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxx xxx xxxxx předpisu x. 12, nebo č. 94 x

x)

xxxxx xxxxx xxxxx předpisu č. 95.

X xxxxxxx, xxx xxxxx nebo xxx xx zkoušek xxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx palivový systém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.2.4. Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx představovat plně xxxxxxxx x naplněný xxxxxxxx xxxx soubor xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x&xxxx;X1:

x)

20 x xx xxxxx xxxxx (xxxxxxx x xxxxxx);

x)

8 x xx xxxxxxxxx rovině xxxxx xx xxxxx jízdy (xxxxxx a xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a N2:

a)

10 g ve xxxxx xxxxx (xxxxxxx x dozadu);

b)

5 g xx xxxxxxxxx rovině kolmo xx xxxxx xxxxx (xxxxxx x xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X3 x&xxxx;X3:

x)

6,6&xxxx;x xx xxxxx xxxxx (xxxxxxx x xxxxxx);

x)

5&xxxx;x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxxxx a xxxxxxx).

7.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx úniku xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 118 Xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Δx xxxxxxxx xxxxx přílohy 5, xxxx 1.1 xxxx 1.2.

7.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodíku xx xxxxxxx větší xxx 4,0&xxxx;% objemová x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxx 5). Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vodíku xx xxxxxxx xx 5&xxxx;xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

7.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx (zásobníky) xxxx zůstat připevněn(y) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

7.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx

7.2.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx uchovávání xxxxxx, x nímž xx neprovádí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx 420 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7.2.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx uchovávání xxxxxx, x nímž se xxxxxxxxx xxxxxxx bočním xxxxxxx:

Xxxxxxxx xx namontuje xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx rovinami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vozidla x nacházejícími xx xx xxxxxxxxxxx 200 xx směrem dovnitř xx xxxx vnějších xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX TYPU X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx typu vozidla xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx vodíku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx se musí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxx udělil. Xxxxx xxxxx pak xxxx:

x)

xx konzultaci s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx udělit xxxx xxxxxxxxx typu, xxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 8.1.1 (revize), xxxxxxxx xxxxx bodu 8.1.2 (xxxxxxxxx).

8.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx orgán usoudí, xx xxxx změny xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxx případě xxxxxxx&xxxx;/&xxxx;xxxxxx xxx uchovávání vodíku / zvláštní xxxxxxxxxxx část nadále xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx „xxxxxx“.

X xxx případě xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy 1 x xx každé xxxxxxxxxx stránce zřetelně xxxxxxx xxxxxx změny x datum xxxxxx xxxxxx vydání. Za xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konsolidované x xxxxxxxxxxxxx verze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy 1 spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

8.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

Xxxxx xx označí xxxx „xxxxxxxxx“, xxxxx xxxxx xxxxx údajů zaznamenaných x xxxxxxxxxx složce

a)

jsou xxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo

b)

se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx typu, x xxxxxxxx xxxx příloh, xxxx

x)

xx xxxxxxxx schválení xxxxx pozdější xxxxx xxxx po jejím xxxxxx x xxxxxxxx.

8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4.3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx seznam informačních xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx protokolů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy 1, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

8.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx číslo.

9.   XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 2 k dohodě (X/XXX/324-X/XXX/XXXXX/505/Xxx.2) x xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

9.1

Xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx se shodovaly xx xxxxxxxxxx typem xxx, xx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oddílů 5 xx 7.

9.2

Xxxxxxxxxxx orgán, xxxxx udělil xxxxxxxxx, xxxx kdykoliv xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx.

9.3

U xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9.3.1   Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx bodu 5.2.1 xxxxxx předpisu. Zkušební xxxx xx ≥ 150 % jmenovitého xxxxxxxxxx xxxxx.

9.3.2   Xxxxxxx šarže

X xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx 200 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (x xxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zkouškám), xxxx x jedné xxxxx xxxxxxx výroby, xxxxx xxxx, co je xxxxx, xx xxxx x každém xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zásobníkem xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxx 9.3.2.1 x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx zkouška xxxxxxxx cyklem xxxxx xxxx 9.3.2.2.

9.3.2.1   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xx provede xxxxx xxxx 2.1 (xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxx xxx roztržení xxxx být alespoň XXxxx x xxxxxxxx xxxx xxx roztržení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zkoušek xxxx xxx xx xxxxxx XXX –10 % xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

9.3.2.2   Xxxxxxx xxxxxxxx cyklem xxx xxxxxxx okolí xxx xxxxxxxxx šarže

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. x) xx x) xxxx 2.2 (zkouška xxxxxxxxxxxxxx tlakovým xxxxxx) xxxxxxx 3 s tou xxxxxxxx, xx xx neuplatní xxxxxxxxx xx xxxxxxx kapalného xxxxxx x xxxxxxx zásobníku xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tlakovému xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx tlaky ≥ 125 % jmenovitého xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx 22 000 cyklů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxx. Během 15xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prvních 11 000 xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx.

9.3.2.3   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X zkoušky xxxxxxxx xxxxxx xxx teplotě xxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx této xxxxxxxx odběru vzorků:

9.3.2.3.1

v xxxxxxx 15xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx lahev x xxxxx xxxxx xxxxxxx tlakovému cyklu xx xxxxxxxx 11 000 xxxxx;

9.3.2.3.2

xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx šarží xxxx xxxxxxxxxxx skupiny x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tlakovému xxxxx xxxxxxx x úniku xxx xxxxxxxxx po xxxx xxx 11 000 xxxxxxx × 1,5 x případě 15xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx výrobních xxxxx.

9.3.2.3.3

xxxxx x xxxxxx xx xxxx následujících xxxxxxxxx xxxxx téže xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxxxxx k xxxxx xxx roztržení po xxxx xxx 11 000 xxxxxxx × 2,0 x případě 15xxxx xxxxxxxxxx, xxx poté xxxxxxx tlakovým xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx lahev z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9.3.2.3.4

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uplynulo xxxx než 6 xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx výrobní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 9.3.2.3.2 xxxx 9.3.2.3.3.

9.3.2.3.5

Jestliže xxxxxxx xxxxx zkoušená x souladu x xxxxxxxx odběru xxxxxx xxxxx xxxx 9.3.2.3.2 xxxx 9.3.2.3.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxx, musí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 9.3.2.3.1 u xxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx použije xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx 9.3.2.3.2 nebo 9.3.2.3.3.

9.3.2.3.6

Xxxxxxxx některá lahev xxxxxxxx v xxxxxxx x četností xxxxxx xxxxxx podle xxxx 9.3.2.3.1, 9.3.2.3.2 xxxx 9.3.2.3.3 nedosáhne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (11 000 xxxxx), xxxx xx příčina xxxxxxx určit a xxxxxxxx xxxxx postupů xxxxxxxxx x xxxx 9.3.2.3.7.

Xxxxxxx tlakovým cyklem xx xxx xxxxxxx x dalšími xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx. Jestliže některá xx tří dalších xxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx cyklů (11 000 xxxxx), xxxx xxx xxxxxxx lahve x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

9.3.2.3.7

V případě xxxxxxxxx požadavků zkoušky xx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x)

je-li xxxxxx, že došlo x chybě xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x omylu xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zkouška xx nebere x xxxxx;

x)

xxxxxxxx-xx zkouška xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx při zkoušce.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

X xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx znovu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přijatelnosti xxxx šarže, xxxx xxx xxxxxxxxx znovu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x šarži xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, odmítnou xx xxxxxxx lahve xxxx šarže.

10.   XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX

10.1   Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 9, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx vozidla, systém xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

10.2   Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které dříve xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx formuláře sdělení xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxx 2 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx sdělí ostatním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx.

11.   XXXXXXXXXXX UKONČENÍ VÝROBY

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobu typu xxxxxxx, systému nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a ten x tom prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

12.   XXXXX X ADRESY XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXX SCHVALOVACÍCH ORGÁNŮ

Smluvní xxxxxx dohody, jež xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx názvy x xxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx x názvy x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx schválení xxxxxxx x kterým xx xxxx xxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odnětí schválení.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx předpis xx xxxxxxxxxx xx elektrickou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx palivového xxxxxxx vozidla a xx xxxxxxxxxxxx palivového xxxxxxx xx nárazu x xxxxxxx čelního xxxxxx na plnou xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.3, xxxx. 2. – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(3)  Rozlišovací xxxxx smluvních xxxxx Xxxxxx x xxxx 1958 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, příloha 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx


XXXXXXX 1

XXXX 1

Xxxx – X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. … o schválení xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx vodíku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel xx&xxxx;xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být případně xxxxx. Výkresy se xxxxxxxxxxx ve vhodném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X4, xxxx složené xx formát X4. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx elektronické xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxxxxx.

0.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

0.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx): …

0.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: …

0.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) (xx-xx xxxx): …

0.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x adresa výrobce: …

0.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (názvy) a xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx): …

0.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x adresa případného xxxxxxxx xxxxxxx: …

3.   Hnací xxxxxxxx

3.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

3.9.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx pro uchovávání xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx / stlačený (xxxxxx) xxxxx&xxxx;(1)

3.9.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vodíku: …

3.9.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

3.9.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx(x): …

3.9.2   Zásobník (xxxxxxxxx)

3.9.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

3.9.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx(x): …

3.9.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx: … XXx

3.9.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx tlak (xxxxx): … MPa

3.9.2.5   Počet plnicích xxxxx: …

3.9.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx: … xxxxx (vody)

3.9.2.7   Materiál: …

3.9.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx: …

3.9.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení)

3.9.3.1   Značka (xxxxxx): …

3.9.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx(x): …

3.9.3.3   Maximální xxxxxxxxx pracovní xxxx: … XXx

3.9.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx: …

3.9.3.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx: …

3.9.3.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx: …

3.9.3.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx teplota: … °X

3.9.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx): … XXx

3.9.3.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx: …

3.9.3.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a výkres: …

3.9.3.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx: …

3.9.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx)

3.9.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

3.9.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx(x): …

3.9.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx: … XXx

3.9.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx pracovní xxxx (xxxxx): … XXx

3.9.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx: …

3.9.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a xxxxxx: …

3.9.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx: …

3.9.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx)

3.9.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

3.9.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx(x): …

3.9.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tlak: … MPa

3.9.5.4   Jmenovitý pracovní xxxx (tlaky), x xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx (xxxxx): … MPa

3.9.5.5   Materiál: …

3.9.5.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a xxxxxx: …

3.9.5.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx: …

Xxxx – XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. … x xxxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxx části systému xxx xxxxxxxxxx vodíku x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formátu X4, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx A4. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx.

Xxxx-xx systémy nebo xxxxxxxxxxx xxxxx elektronické xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vlastnostech.

0.   Obecně

0.1   Značka (obchodní xxxxx xxxxxxx): …

0.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: …

0.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx název (xxxxx) (xx-xx znám): …

0.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx výrobce: …

0.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (názvy) x xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (závodů): …

0.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx případného xxxxxxxx xxxxxxx: …

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

3.9.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx ovládané přetlakové xxxxxxxx (ovládaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

3.9.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (značky): …

3.9.3.2   Typ(y): …

3.9.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx: … MPa

3.9.3.4   Nastavený xxxx: …

3.9.3.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx: …

3.9.3.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx: …

3.9.3.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: … °X

3.9.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx pracovní xxxx (xxxxx): … XXx

3.9.3.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx: …

3.9.3.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a xxxxxx: …

3.9.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ventil (xxxxxxx)

3.9.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (značky): …

3.9.4.2   Typ(y): …

3.9.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx přípustný pracovní xxxx: … MPa

3.9.4.4   Jmenovitý xxxxxxxx xxxx (xxxxx): … MPa

3.9.4.5   Materiál: …

3.9.4.6   Popis x xxxxxx: …

3.9.5   Automatický xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx)

3.9.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

3.9.5.2   Typ(y): …

3.9.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tlak: … XXx

3.9.5.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (tlaky), x xx-xx za xxxxxx xxxxxxxxxxx tlaku, maximální xxxxxxxxx pracovní tlak (xxxxx): … MPa:

3.9.5.5   Materiál: …

3.9.5.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a výkres: …

Xxxx – XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. … x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx vozidel na xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx obsah. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx A4, xxxx xxxxxxx na formát X4. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dodány informace x xxxx vlastnostech.

0.   Obecně

0.1   Značka (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx): …

0.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx:

0.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) (xx-xx xxxx):

0.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;(2): …

0.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx: …

0.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(3): …

0.5   Název x xxxxxx výrobce: …

0.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (xxxxx) a xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx): …

0.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla

1.1   Fotografie x/xxxx výkresy představitele xxxx vozidla: …

1.3.3   Hnací xxxxxxx (počet, umístění, xxxxxxxxx): …

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx): …

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

3.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx pro uchovávání xxxxxx

3.9.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx / xxxxxxxx (xxxxxx) vodík (4)

3.9.1.1   Popis x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx: …

3.9.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

3.9.1.3   Typ(y): …

3.9.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx: …

3.9.6   Čidla ke xxxxxxxx úniku xxxxxx: …

3.9.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

3.9.6.2   Typ(y): …

3.9.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

3.9.7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

3.9.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx(x): …

3.9.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx

XXXX 2

Xxxx i

 Text obrazu

Xxxx XX

&xxxx; Text obrazu

Vzor XXX

&xxxx; Text obrazu

(1)  Nehodící xx xxxxxxxx (xxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx třeba xxx xxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx znaky, xxxxx xxxxxx relevantní xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, kterého xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nahradí xx xxxx znaky x xxxxxxxxxxx xxxxxx „[..]“ (xxxx. […]).

(3)  Podle xxxxxxxx x Úplném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3.), dokument XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.3, xxx 2 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx (xxxxx-xx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx).


XXXXXXX 2

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XXXX X

(xxx xxxx 4.4 xx 4.4.2 xxxxxx xxxxxxxx)

x =&xxxx;8&xxxx;xx (xxxxxxx)

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umístěná na xxxxxxx&xxxx;/&xxxx;xxxxxxx pro uchovávání xxxxxx&xxxx;/&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx tento xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxx (X&xxxx;6) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx předpisu x. 134. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 134 v xxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX X

(xxx xxx&xxxx;4.5 xxxxxx xxxxxxxx)

x =&xxxx;8&xxxx;xx (minimum)

Výše uvedená xxxxxx schválení xxxxxxxx xx vozidle xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx schváleno x Xxxxxxxxxx (X&xxxx;4) xxxxx xxxxxxxx x. 134 x x.&xxxx;100.&xxxx;(*1) Xxxxx xxxxxxxxx udává, že xx xxx vydání xxxxxxxxx zahrnoval předpis x. 100 xxxxx xxxx 02 x xxxxxxx x. 134 xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx znění.


(*1)  Druhé x těchto xxxxx xx uvedeno pouze xxxx xxxxxxx.


PŘÍLOHA 3

ZKUŠEBNÍ XXXXXXX X SYSTÉMU XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX XX POSTUPY XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX SYSTÉMU XXX UCHOVÁVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX:

Xxx 2 této xxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů (xxxxxxxxx xxxx 5.1 xxxxxx předpisu)

Bod 3 xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx zkoušek trvanlivosti xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx 5.2 xxxxxx předpisu)

Bod 4 této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (požadavek xxxx 5.3 xxxxxx xxxxxxxx)

Xxx 5 této xxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx bodu 5.4 xxxxxx xxxxxxxx)

Xxx 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušek trvanlivosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx 5.5 xxxxxx xxxxxxxx)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX ZKOUŠEK XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXX XXXX 5.1 XXXXXX XXXXXXXX)

2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 20&xxxx;(±5)&xxxx;°X x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xx provede xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx a kapalina xxxxxxxxxxx při stanovené xxxxxxx a relativní xxxxxxxx; xxxxx, xxxxxxxx x povrch xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Teplota xxxxxxxxx se xxxx x xxxxxxx zkoušky xxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx cyklu xxxx 2 (±1) XXx x cílovým xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx 10 cyklů xx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx teplotě x xxxxxxxxxx se.

3.   POSTUPY XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (POŽADAVEK XXXX 5.2 XXXXXX XXXXXXXX)

3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx zkouška

Na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x soustavně rostoucím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xx xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xx stanovenou dobu.

3.2   Zkouška xxxxx (nárazem) (xxx xxxxxxxxxxx)

Xx zásobníkem se xxxxxx zkouška pádem xxx teplotě xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx druh xxxxxxx x xxxxxxxxxxx tvrdostí.

Orientace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.2.2) xx určí xxxxx: xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx z každé x poloh xxxxxxxxx xxxxxxxxx dále. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxxx x xxxxxxx zásobníkem xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx mohla xxxxxxx xx čtyřmi xxxxxxxxxxx xxx upuštění.

i)

jedno xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx dnem xx výšce 1,8 x xxx xxxxxxxx, xx který xxxxxx;

xx)

xxxxx xxxxxxxx zásobníku xx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xx konec, xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxx, x potenciální xxxxxxx xxxxxxx 488 X, s xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,8 x nad nárazovou xxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svislé polohy, xxx dopadl na xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx je hrdlo, xx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 488 J, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1,8 m xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx), xxxxxxxx x xxxx polohy xx xxxxxxxxxx;

xx)

xxxxx upuštění z xxxxxx v xxxx 45° xx xxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx, s xxxxxxxx xx výšce 1,8 x xxx nárazovou xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx blíže xxx 0,6 m x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, z xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx výška xxxxxxx 0,6 m x xxxxx xxxxxxx 1,8 x nad nárazovou xxxxxxx.

Xxxxx polohy xxx xxxxxxxx jsou znázorněny xx obrázku 1.

Obrázek 1

Xxxxxx při xxxxxxxx

xxxxxxx

≥ 0,6 x

≥ 488 X

≤ 1,8 x

1,8 x

x. 4

č. 3

x. 2

x. 1

Nesmí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx pádu xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx-xx x xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx se x těmito zásobníky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 2.2 xxxxxxx 3 až xx xxxxxxx úniku, nebo xx xxxxxxxx 22&xxxx;000 xxxxx xxx xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx 11&xxxx;000 cyklů.

Poloha xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx zkouška xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.2.2, xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx bodu 5.2.2, xx upustí xx xxxxx xxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx zásobníky xxxxxxxx 22&xxxx;000 xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.2, xxxxxx xx sklonem 45° xx xxxxxxxx (xx), x x xxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5.2;

c)

jestliže xx xx xxxxxxxx xxxxx ze xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx některý xxxxxxxx xxxxxxxxx 22&xxxx;000 xxxxx bez úniku, xxxxxxxx se zkoušky xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x níž byl xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxx xxxx výskytem xxxxx, x xxxxx xx x ním xxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxxx x bodě 5.2.

3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx povrchu (xxx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx postupem:

a)

povrch xx xxxxxxx takto: Na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx tlak, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx části xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx části, xxxxx xxxxxxxxxxxx až xx xxx. První xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1,25 xx x v xxxxx 25 mm x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Druhý řez xx nejméně 0,75 xx hluboký x 200 mm xxxxxx x je u xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozdělí xx pěti oddělených (xxxxxxxxxxxxxxxx xx) xxxxx, x xxxxx xxxxx xx průměr 100 xx (xxx obrázek 2). Xx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx ≤ –40 °X xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx ploch xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx základnou, x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xx. Xxxxx xxxxxxx kyvadla xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Energie xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx vyznačených xxxxx xx xxxxxxxxx xx 30 X. Xxx nárazech je xxxxxxxx uchycen na xxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Boční xxxxxx xx xxxxxxxx

„Xxxxx“ xxxxxx na zásobník

3.4   Zkouška xxxxxxxxxx chemickému působení x tlakovému xxxxx xxx teplotě xxxxx

Xxxxx x xxxx ploch xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na zásobník xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx 3.3 xxxxxxx 3), xx xxxxxxx xxxxxxxx jednoho x xxxx roztoků:

a)

19 % (objemových) xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx (xxxxxxxx používaná x xxxxxxxxx);

x)

25&xxxx;% (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx sodného ve xxxx;

x)

5&xxxx;% (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx x plnicích xxxxxxxxx);

x)

28&xxxx;% (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx amonného xx xxxx (roztok xxxxxxxx) a

e)

50 % (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xx vodě (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx).

Xxxxxxxx zásobník xx orientován plochami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrem xxxxxx. Xx každou x xxxx předběžně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx přibližně x síle 0,5 xx a x xxxxxxxx 100 xx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx vláken xx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxx xx celém xxxx povrchu a xxxx celou xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x vložkami xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx působení xxxxxxx xx xxxx 48 xxxxx, přičemž xx v xxxxxxxxx xxxxxxx 125 % jmenovitého xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) (hydraulický xxxx) x 20 (±5) °C, xxx se s xxx provedou xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 2.2 xxxx přílohy xxx xxxxxxx 20 (±5) °X a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx vložky xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zásobníku se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x stanovené xxxxxx xxxxxxx.

3.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx tlaková xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

X xxxxxxx xxx uchovávání xxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x nežíravého xxxxxxxxx paliva xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ±5 °C.

4.   POSTUPY XXXXXXX XXXXXXXXXXX VLASTNOSTÍ V XXXXXXXXX PROVOZU (XXX 5.3 XXXXXX XXXXXXXX)

(xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkušební xxxxxxx; xxxxx zkoušky x xxxxxxxx hydraulického xxxxx xxx xxx 2.1 xxxxxxx 3).

4.1   Zkouška xxxxxxxx cyklem plynu (xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx uchovávání xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx při stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x množství paliva. Xxxxxxxxx teplota x xxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xx celou xxxx zkoušky (xxxxxxxx-xx xx xx xx xxxxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxxx xx teplota systému xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vnějšího xxxxxxxxx). Xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 2 (+0/–1) XXx x specifikovaným maximálním xxxxxx (±1 MPa). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, brání xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx tlakových cyklech xxxxxxxx pod xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tak, xxx se dosáhlo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx po dobu 3 xxxxx, aby xxxx průtok xxxxxx xxxxxxxxx 60 g/s; xxxxxxx vodíku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Konstantní míra xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx měla xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx teplota xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx +85 °C. Xxxx xxxxxxxxxxx paliva xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx míře xxxxxxxx xxxxxx vozidla. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení x/xxxx ovladače, xxxxx xxxx zamezit extrémní xxxxxxx teplotě, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx (pneumatickým xxxxxx)

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tlaku xx xxxxxx 115&xxxx;% jmenovitého xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) (hustota při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 100&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku xxx +15 °X odpovídá 113&xxxx;% xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxx +55 °X) a xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ≥ +55 °X xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxxxx, podle xxxx, xx xxxx déle. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx míry xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx lokální xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx postup:

a)

výstup z xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxx xxxx xxxxxxx uzavře (xxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřena xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zkoušený xxxxxxx ponoří do xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx aplikuje xx xxxxxxxx předmět xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxx. Xxxxxxxxxx vyhodnotí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx: X xxxxxxxxxxxx hodnoty 0,005 xx/x (3,6 Nml/min) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoření xxxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;030 bublin xx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1,5 xx. X xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx zjistitelný. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 6 xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tvorby bublin xxxxxxxxx 32 bublin xx xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXX OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX (XXX 5.4 XXXXXX XXXXXXXX)

5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx vodíkového xxxxxxxxx xx xxxxxx xx systému pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodíku x příslušnými doplňkovými xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (jako xx xxxxxxxxxxx vedení a xxxx obložení) x xxxxxxxxx xxxxx uchycených xxxxx k xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) termickou xxxxxxx x/xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx teplotou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)).

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx počátečním (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx ohně xx použije xxxxx x těchto dvou xxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx&xxxx;1: Xxxxxx xxx xxxxxx vyjádřený (xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx montáže xx xxxxxxx

Xxxx-xx stanovena xxxxxxxxxxx xxxxxxx na vozidlo (x schválení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx konfiguraci xxxxxxx xx xxxxxxx), xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vystavení ohni xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zařízení). Zkoušený xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx termické xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx montáže xx vozidlo. Odvětrávací xxxxxx (xxxxxxx) (xxxx je xxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vedení) x/xxxx kryty xxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xx celku xxxxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx provedeních xxxxxxx xx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí specifikovány xxx určité provedení xxxxxxx na xxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx 2: Vhodná xxx xxxxxxxxx montáž xx xxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx montáž xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla, pak xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (jako xx xxxxxxxxxxx nebo ochranné xxxxx, které jsou xxxxxx uchyceny ke xxxxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx systému) xxxx xxx zahrnuty xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx určí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohně, x xx: xxxx xxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jakýchkoli xxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxx x xxxx 5.2 přílohy 3.

5.1.2   Bez xxxxxx na xx, xxx xx použita xxxx uvedená xxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx pro zkoušky xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx zásobníku xx xxxxxx stlačeným xxxxxxx vodíkem xx 100&xxxx;% jmenovitého xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx). Xxxxxx se vodorovně xxxxxxxxx 100 xx xxx zdroj ohně;

b)

lokalizovaná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nachází xx xxxxxxxxx předmětu co xxxxxxx od teplotou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2 x xxxx určeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx zdroj xxxx xxxxxxxxxxxxx oblast, která xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ovládaného xxxxxxxxxxxx (přetlakových) zařízení;

ii)

zdroj xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx plynových xxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx zkoušený předmět xx stejnoměrnou minimální xxxxxxx. Teplota xx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předmětu až xx délky nejvýše 1,65 x (xxxxxxx 2 termočlánky x xxxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx 3 termočlánky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zbývající xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 m xx xxxx) a xxxxxxxxxx 25 (±10) xx od vnějšího xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xx xxxxx xxxx xxxxxxx osy. X xxxxxxx nepovinných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx jiná xxxxx;

xxx)

x xxxxxxxxx stejnoměrného xxxxxxxx xx použijí clony xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xx)

xxxxx xxxx začne působit x xxxxx 250 (±50) xx pod xxxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx pro uchovávání xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx 2, xxxxx x šířka xx xxxxxxxx zmenší, xxx xx vzaly x xxxxx charakteristiky specifické xxx xxxx xxxxxxx;

x)

xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3, teplota xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohni xxxxxxxxx kontinuálně xx xxxxxxx 300 °X x xxxxxxx 1 xxxxxx xx zapálení, xx xxxxxxx 600 °X x xxxxxxx 3 xxxxx od xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 600 °C xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 7 minut. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx této xxxx xxxxxxxxxx 900 °X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxxxxx doby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průměru údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx oblasti. (Xxxxxxxx: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vně xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxx).

Xxxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxx obklopujících xxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vystavení ohni (xxxx zesilování hořáku)

Obklopující xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohni

Oblast xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohni

Zažehnutí xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

800 °X

300 °X

600 °C

Min. xxxx.

x)

xxxx xxxxxxx ohnivzdornosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2xxxxxxxxxx intervalu xx musí teplota xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xx nejméně 800 °X x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx teplota xxxxx xxxx xxxxx xx xx 1,65 x a xx xxxx xxxxx zkoušeného xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx plameny). Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx 800 °X x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesáhnout 1&xxxx;100 °X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx zakládat xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx předmět xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) do xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx teplotou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením a xxxx poklesne xx xxxx xxx 1 XXx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xx nesmí xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x doplňkovému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovládaným xxxxxxxxxxx zařízením), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,5 x xxx xxxxx působícího xxxx.

Xxxxxx postupu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vystavení xxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plamene

(vně xxxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

0–1 xxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxx 900 °X

xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vystavení xxxx

1–3 minuty

Hořáky xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxx 300 °C

neurčena

Maximální teplota

nižší xxx 900 °X

xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

3–10 xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 600 °X

xxxxxxxx

Xxxxxxxxx teplota

1minutový xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 900 °X

xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

10–11 xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx hořáku xxx dosažení 10 xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1xxxxxxxx klouzavý xxxxxx xxxxx xxx 600 °C

neurčena

Maximální teplota

1minutový xxxxxxxx průměr nižší xxx 1&xxxx;100 °C

nižší xxx 1 100 °C

Činnost

Zvýšení xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx obklopujícímu plameni

11–12 xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx teplota

1minutový xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 600 °X

xxxxx xxx 300 °X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1 100 °X

xxxxx xxx 1 100 °X

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pokračuje

12 xxxxx – xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plameni xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1xxxxxxxx klouzavý xxxxxx xxxxx xxx 800 °X

1xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 800 °X

Xxxxxxxxx teplota

1minutový xxxxxxxx průměr xxxxx xxx 1 100 °X

1xxxxxxxx xxxxxxxx průměr nižší xxx 1&xxxx;100 °C

d)

dokumentace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx vystavení ohni xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx teplotní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odpouštění teplotou xxxxxxxxx přetlakovým xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), a maximální xxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 1 MPa. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výsledek xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průměry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx zkoušený xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s obklopujícími xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx naplní stlačeným xxxxxxx xxxxxxx na 100&xxxx;% jmenovitého xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx). Xxxxxxxx xx umístí xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx 100 xx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Kovové xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx 1,65 m xxxxxxxxx přímé xxxxxxxx xxxxxxx xx povrch xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx. Zkouška xxxx až do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx poklesu xxxxx x zásobníku xxx 0,7 MPa). Jakákoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx plamene xxxx xxx monitorovány xxxxxxx xxxxx termočlánky xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx 25 mm xxx dnem xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x straně x xxxxx do 25 xx. Xxxxx x teplotě termočlánků x tlaku v xxxxxxxxx se při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 sekund.

Do xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx teplota plamene xxxxxxx 590 °C (xxxxxx jako xxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvyšší teploty x xxxxxxxxx 60 xxxxxx).

Xx-xx zásobník xxxxxx xxx 1,65&xxxx;x, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx středem xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx delší xxx 1,65&xxxx;x, xxx xx-xx xx xxxxxx konci xxxxxxx přetlakovým xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zásobník xxxxx xxx 1,65&xxxx;x x xx přetlaková xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nebo xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nimiž xx největší vodorovná xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx přetlakovým xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x roztržení xxxxxxxxx.


XXXXXXX 4

ZKUŠEBNÍ XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx vodíkem xxxxxxx splňující požadavky xxxxx ISO 14687-2&xxxx;/&xxxx;XXX X2719. Xxxxxxx xxxxxxx xx provádějí xxx xxxxxxx okolí 20 (±5) °X, není-li xxxxxxxxx xxxxx. Zkoušky xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveny takto (xxx také xxxxxxx 1):

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxx jednotkami xxxxxxxx xxxxxxxxxx přetlakových xxxxxxxx xx xxxxxx 11 000 xxxxx vnitřního xxxxx x plynným vodíkem xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx XXX 14687-2&xxxx;/&xxxx;XXX X2719. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx mezi 2 (±1) MPa a 150&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (±1 MPa); xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx mezi 2 (±1) XXx x 125&xxxx;% jmenovitého pracovního xxxxx (±1 XXx). Xxxxxxx 1&xxxx;500 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx teplotě teplotou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 85 °C nebo xxxxx. Zbývající tlakové xxxxx xx provádějí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení 55 (±5) °C. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je deset xxxxx xx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx zařízení splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 1.8 xxxxxxx 4), xxxxxxx xxxxxxx (xxx 1.10 xxxxxxx 4) x zkoušky xxxxxxxx xx zkušebním xxxxx (xxx 1.9 xxxxxxx 4).

1.2   Zrychlená xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; se xxxxx při výrobcem xxxxxxxxx aktivační xxxxxxx, Xxxx, x x xxxx xxx teplotě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx = 9,1 × Xxxx0,503. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxx konstantní xxxxxxx (±1 °C). Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxx ovládaného přetlakového xxxxxxxx xx 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku (±1 XXx). Zdroj xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx pece xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tlak xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx poklesu tlaku x xxxxxxx, xxxx xx některý ze xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx, se xxxx xxxxxxxxx xx méně xxx 10 hodin. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení zkoušených xxx teplotě Xxxxx xx nesmí xxxxxxxxx xx xxxx xxx 500 xxxxx.

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx teplotním xxxxxx

x)

xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xxxx xxxx, se xx nejméně xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx –40 °X xxxx nižší. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx dvě hodiny xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx +85 °C xxxx vyšší. Během xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx –40 °X xxxx xxxxx;

x)

xxxx x) se xxxxxxx xx xxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx –40 °X nebo xxxxx x pak xx x něm xxxxxxx xxxx plynného xxxxxx xxxx 2 XXx (+1/–0 MPa) x 80&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) xx xxxxxxxx 100 xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx teplotě –40 °C xxxx xxxxx;

x)

xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx cyklování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 1.8 xxxxxxx 4), avšak x xxx, xx se xxxx zkouška xxxxxx xxx xxxxxxx –40 °X (+5/–0 °X). Xx xxxxxxx netěsnosti xxxx xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxx (xxx 1.9 přílohy 4) x xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx 1.10 xxxxxxx 4).

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xx dvě xxxxxxxx xxxxxxxx ovládaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odejmou xx xxxxxxx záslepky xx výstupech, xxxxx xxxxxx fixní. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xx zkušební xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx okolnímu xxxxxxxxx představovalo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xx 500 xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postřikem (xxxxxx xxxxx), xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx XXXX X117 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (mlhu)), xx xx to, xx xxx xxxxxxx jedné xxxxxxxx xx xxxxxxx xX solného xxxxxxx xx 4,0 ±&xxxx;0,2 xxxxxxxx xxxxxxxx sírové x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2:1, x xxx xxxxxxx xxxxx jednotky xx xxxxxxx pH xxxxxxx xxxxxxx xx 10,0 ±&xxxx;0,2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxx x mlžné xxxxxx xx xxxxxxx xx&xxxx;30–35 °X.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx každé x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky zkoušky xxxxxxxxxx (xxx 6.1.8 xxxxxxx 3), xxxxxxx xxxxxxx (xxx 6.1.10 xxxxxxx 3) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (6.1.9 xxxxxxx 3).

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx odolnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x automobilech xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx x xxxxxxxx spoje xxxxxxxx ovládaného přetlakového xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx povrchy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx teplotě 20 (±5) °C xx 24 xxxxx xxxxxxx působení xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxx (19 % (objemově) xxxxxx xx vodě);

ii)

hydroxid xxxxx (25&xxxx;% (xxxxxxxxxx) xxxxxx ve xxxx);

xxx)

xxxxxxxx xxxxxx (28&xxxx;% (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx vodě) x

xx)

xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla (50&xxxx;% (xxxxxxxx) roztok xxxxxxxxxxxxx x vody).

Kapaliny xx xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zajistilo xxxxx vystavení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zkoušky. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se předmět xxxx x xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzického xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, změkčená xxxxx nebo vyboulení. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx vytvoření xxxxx xxxx skvrn, xx xxxxxxxxxxx za poškození. Xx xxxxxxxx vystavení xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxx jednotka (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 1.8 xxxxxxx 4), xxxxxxx xxxxxxx (xxx 1.10 xxxxxxx 4) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxx 1.9 xxxxxxx 4).

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx bázi mědi (xxxx. z mosazi) xx zkouší xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vystaveny xxxxxxxx xxxxxxxxx, se odmastí x xxx xx xx deset xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx směsi xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx skleněným víkem.

Na xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vodný xxxxxx čpavku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,94 x xxxxxxxxxxx nejméně 20 xx xx xxxx objemu komory. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx 35 (±5) mm xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx inertní xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 35 (±5) °X. Xx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx nesmí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx pádem a xxxxxxxxx

x)

Xxxx jednotek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx z xxxxx 2 m xxx xxxxxxx okolí 20 (±5) °X xx hladkou xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, aby po xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx odskočily. Xxxxx xx vzorků xx upustí xx xxxxx různých xxxxx (xxxxxx směry na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx, příčná x xxxxxxx). Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx upuštěných vzorků xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnější xxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx nezpůsobilý x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x);

x)

xxxxx xx šesti xxxxxxxx ovládaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxx x), a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pádem, xx xxxxxx xx zkušebního xxxxxxxxx xxxxx montážních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 30 xxxxx xxxxx xxxxx xx tří xxxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx) při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xx.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přejížděním xx xxxxxxx sinusoidních xxxxxxxxx od 10 Xx xx 500 Xx xxx xxxxxxxxx 1,5 x v xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx kmitočet x xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 40 Xx. Po xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poškození, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx (xxx 1.8 xxxxxxx 4), xxxxxxx xxxxxxx (xxx 1.10 přílohy 4) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxx 1.9 xxxxxxx 4).

1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxx nebyly vykonány xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx zkouškou xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxx zkušebním xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxx: jednotka xx xxxxxxxxxxx xxx 20 (±5) °C; xxxxxx xx při 5&xxxx;% (+0/–2 XXx) x&xxxx;150&xxxx;% xxxxxxxxxxx pracovního tlaku (+2/–0 XXx);

x)

xxxxxx teplota: xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx 85&xxxx;°X xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx při 5&xxxx;% (+0/–2 MPa) a 150 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 MPa);

c)

nízká xxxxxxx: xxxxxxxx xx stabilizuje xxx –40 °C xxxx xxxxx teplotě; xxxxxx xx xxx 5&xxxx;% (+0/–2 XXx) x 100&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx).

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zkoušky x xxxx 1 xxxxxxx 4, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx stabilizuje po xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do kapaliny x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx rovnocenným xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx žádné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, rychlost xxxxx xx změří xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx menší xxx 10 Xxx/x.

1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx se xxx xxxx jednotky xxxxxxxx ovládaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx technické způsobilosti, xxx xx mohl xxxxx referenční čas xxx uvedení xx xxxxxxxx. Další xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx byly provedeny xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 xxxx 1.7 xxxxxxx 4) xx podrobí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx 4.

x)

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx buď x pece, xxxx x xxxxxx x xxxxxxx teplotou x xxxxxxxx vzduchu umožňujícími xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přetlakové zařízení, xxxxxxx 600 (±10) °X. Jednotka teplotou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přetlakového xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx podle montážních xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx pece nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx zařízení xxxxxx xx činnosti. Před xxxxxxxx xx xxxx xxxx komínu xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx nebyly vykonány xxxxxxx) vyvodí xxxx xxxxxxxxxxxxxx 25&xxxx;% jmenovitého xxxxxxxxxx tlaku; x xxxxxxxxxx teplotou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx tlak xxxxxxxxxxxxxx 25&xxxx;% xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx; x ještě x další xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 100 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku;

d)

jednotky xxxxxxxx xxxxxxxxxx přetlakových xxxxxxxx, x xxxxx xxxx předtím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx 4, musí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxx xxxxxx xxxxx, xxx je referenční xxxx vstupu do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, x němž xxx xxxxxxx xxxx 25&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxx vstupu xx xxxxxxxx x xxxx nových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx vykonány xxxxxxx, xxxxx být větší xxx 2 xxxxxx.

1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

x)

X xxxxxxxx průtoku xx xxxxxx xxx xxxxxxxx teplotou ovládaného xxxxxxxxxxxx zařízení. Těchto xxx jednotek xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x každé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: body 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 x 1.7 přílohy 4;

x)

xxxxx z jednotek xx uvede xx xxxxxxxx podle bodu 1.9 xxxxxxx 4. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, odejmutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx jednotkou xxxxxxx zkouška xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xx provede x xxxxxx xxxxx xx vstupu o xxxxxxx 2 (±0,5) XXx. Xx xxxxxxx xx tlak xxxxx. Xxxxxxx a xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx ±2&xxxx;%. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x osmi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxx než 90&xxxx;% xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXX VENTILU X XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx xx xxxxxxxx x plynným xxxxxxx, xxxxx jakost xxxxxxx požadavky xxxxx XXX 14687-2&xxxx;/&xxxx;XXX X2719. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx 20 (±5) °X, není-li xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpětného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx též xxxxxxx 2):

2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx se zablokují x xxxxxxxx poloze. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx by x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mohl být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zkoušky v xxxx 2 xxxxxxx 4.

x)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 250&xxxx;% (+2/–0 XXx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, aby se xxxxxxxxx, xx nedošlo x xxxxxx trhlin;

b)

hydrostatický xxxx xx xxx xxxxxxx rychlostí xxxxxxx 1,4 MPa/s až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx porušení xx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušených xxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 80&xxxx;% xxxxxxxxxxxx tlaku při xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 400&xxxx;% xxxxxxxxxxx pracovního tlaku.

2.2   Zkouška xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, x xxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxx xxx teplotě xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Tři xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx 20 (±5) °X; xxxxxx xx xxx 5&xxxx;% (+0/–2 MPa) x&xxxx;150&xxxx;% xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx (+2/–0 XXx);

x)

xxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx 85&xxxx;°X xxxx vyšší teplotě; xxxxxx se xxx 5&xxxx;% (+0/–2 XXx) x&xxxx;150&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx);

x)

xxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx –40 °X nebo xxxxx xxxxxxx; zkouší se xxx 5&xxxx;% (+0/–2 XXx) a 100&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku (+2/–0 MPa).

S dalšími xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx netěsnosti podle xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxxxxx 4, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškách.

Výstupní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx přivede xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx minuty xxxxxxxxx xx kapaliny s xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vzorek xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx objeví, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vhodnou xxxxxxx. Xxxxxxxx úniku xxxxx xxxxxxxxxx 10 Xxx/x xxxxxxxx vodíku.

2.3   Zkouška tlakovým xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x)

Xxxxxxx xxxxx pracovních xxxxx xx 11&xxxx;000 x xxxxxxxx xxxxxxx x 50&xxxx;000 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx upne xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx montážních pokynů xxxxxxx. Činnost xxxxxxxx xx xxxxxx opakuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx cyklus xx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx zkušebnímu xxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výstup, xx působí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 MPa), xxxxx xx xxxx xx xxxxxx nechá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tlak. Xxxx xxxxxxxx příštího xxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx ventilu na xxxx než 60 % xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx zkušebnímu přípravku x xxxxxx xx xxxxxx působí jak xx xxxxxx, xxx xx výstupu.

Pracovní xxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xx vykonají pracovní xxxxx (xxxxxxxx/xxxxxxx) xxx 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 MPa) x xxxxxxx 90&xxxx;% xxxxx xxxxx, přičemž xx součást xxxxxxxxxxx xx 20 (±5) °X. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx teplotě xxxxx xxxxx bodu 2.2 xxxxxxx 4;

xx)

xxxxxxxxx xxx xxxxxx teplotě. X xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pracovní xxxxx při 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx pracovního tlaku (+2/–0 XXx) v xxxxxxx 5 % xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xx 85 °C xxxx xxxxx teplotu. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 85 °X musí xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx (85 °C) xxxxx bodu 2.2 xxxxxxx 4;

xxx)

xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. S xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 100 % jmenovitého xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) v xxxxxxx 5&xxxx;% xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx konstrukční xxxx xxxxxxxxxxx xx –40 °X nebo xxxxx teplotu. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx –40 °X xxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxx nízké teplotě (–40 °C) xxxxx xxxx 2.2 xxxxxxx 4;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx 11&xxxx;000 pracovních cyklů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písm. b) xxxx 2.3 přílohy 4 xx xxxxxx xxxxxx nechá 24 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx). Xx ukončení xxxxxxx xxxx zpětný ventil xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxx 2.2 xxxxxxx 4) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx 2.1 xxxxxxx 4).

2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx odolnosti vůči xxxxxx xxxxxxxx solí

Konstrukční xxxx xx namontuje xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx 500 xxxxx xx xxxxxxx zkoušce xxxxxx postřikem (xxxxxx xxxxx), xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx XXXX X117 (Standardní xxxxxx ovládání xxxxxxxxx xx solný postřik (xxxx)). Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 30–35 °X. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx z 5&xxxx;% chloridu xxxxxxx x 95&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx).

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx opláchne x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx úsad, xxxxxxx xx, zda xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx její xxxxxx, xxxxxxx trhliny, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je vytvoření xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxx 2.2 xxxxxxx 4).

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxx působení xxxxxxxxxxxxxx tlakem (bod 2.1 xxxxxxx 4).

2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx vozidla

Odolnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx působením xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx a xxxxxxxx spoje xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobce. Xxxxxx povrchy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx 20 (±5) °X xx 24 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxx – 19&xxxx;% (xxxxxxxx) xxxxxx xx xxxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxx – 25&xxxx;% (xxxxxxxxxx) xxxxxx ve xxxx;

xxx)

xxxxxxxx xxxxxx – 28&xxxx;% (xxxxxxxxxx) xxxxxx ve xxxx a

iv)

kapalina xx xxxxxxxxxxx čelního xxxx (50&xxxx;% (objemově) roztok xxxxxxxxxxxxx x xxxx).

Xxxxxxxx xx použijí xxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxxxx, aby se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx. X vystavení xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx použít xxxxxx zkoušený xxxxxxx;

x)

xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx otře a xxxxxxxx vodou;

c)

konstrukční xxxx xxxxx xxxxxxxxx známky xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx narušovalo xxxx xxxxxx, xxxxxxx trhliny, xxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx musí jednotka (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx únik xxx xxxxxxx okolí (xxx 2.2 přílohy 4) a zkoušky xxxxxxxx xxx působení xxxxxxxxxxxxxx tlakem (xxx 2.1 přílohy 4).

2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivů

Zkouška odolnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx zpětného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx konstrukční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící x těsnění paliva x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození xx xxxxxxxxx působení kyslíku xx dobu 96 xxxxx při 70 °X x 2 XXx podle xxxxx XXXX D572 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx metoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx);

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx vůči ozonu xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx způsobů:

i)

specifikace xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx ISO 1431/1, XXXX X1149 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zkouškami se xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxxxx uzavíracích xxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx stejnosměrného napětí. X elektromagnetickým ventilem xx xxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx udržuje xxx xxxxxxxxxx (ustálené) xxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx rovným 1,5násobku xxxxxxxxxxx xxxxxx;

xx)

xxxxxx xx xxxxx xx dvojnásobek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 60 X, xxxxx toho, xxxxx x těchto hodnot xx menší, x xxxxx xx po xxxx jedné minuty;

iii)

nesmí xxxxx x žádné xxxxxx projevující xx xxxx únik xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx, oheň xxxx tavení.

Minimální napětí x otevření při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tlaku x xxxxxxx místnosti xxxx být nejvýše 9&xxxx;X u xxxxxxx 12&xxxx;X xxxx xxxxxxx 18 X x xxxxxxx 24 X;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxxxxx vodičem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx proud xxx xxxxxx 1 000 X. Minimální přípustný xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx je 240 xΩ.

2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx vibracemi

Ve xxxxxxxxx xxxxxxx, utěsněném xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx vodíkem xxxx 100&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (+2/–0 XXx) x na 30 xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podél xxxxx xx tří xxxxxxxxxxxxx xx (svislé, příčné x xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx rezonancí xx xxxx přejížděním xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 Xx xx 40 Hz xxx xxxxxxxxx 1,5 x xx xxxx 10 xxxxx. Nenachází-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 40&xxxx;Xx. Xx této xxxxxxx xx nesmí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx součást xx xxxxxxxxxxx x používání. Xx xxxxxxxx této xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxx při teplotě xxxxx xxxxx bodu 2.2 xxxxxxx 4.

2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

X xxxxxxx obsahujících xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na bázi xxxx (xxxx. z xxxxxx) xx xxxxxx xxxxx ventil. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx konstrukční xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vystaví xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čpavku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx víkem.

Na xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,94 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx 35 (±5) xx xxx xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx&xxxx;x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xx udržuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxx;35&xxxx;(±5)&xxxx;°X. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx nesmí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx předchlazenému xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx –40 °X nebo xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx 30 x/x xxx xxxxxx xxxxxxx 20 (±5) °C po xxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xx anuluje xx dobu dvou xxxxx a xxx xx obnoví. Zkouška xx opakuje xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxx na 15 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx netěsnosti xxx xxxxxxx okolí xxxxx xxxx 2.2 xxxxxxx 4.

DODATEK 1

PŘEHLED XXXXXXX TEPLOTOU XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (TPRD)

(1.6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1.9) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx-xxxx xxxxx

(1.9) Zkouška xxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxx-xxxx stavu

(1.10) Xxxxxxx průtoku

(1.10) Xxxxxxx xxxxxxx

(1.8)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1.8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx se xxxxxxxxx

(1.2) Xxxxxxxxx xxxxx-xx životnosti

(1.5) Xxxxxxx odolno-sti xxxx xxxxxxxx xxxxx vozidla

(1.4) Xxxxxxx xxxxxx-xxx xxxx xxxxxx vyvolané xxxx

(1.3) Xxxxxxx teplotním xxxxxx

(1.1) Xxxxxxx tlakovým xxxxxx

1 x XXXX

Xxxxx XXXX xx slitin xx xxxx mědi:

3 x XXXX

(1.7)Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

8 xXXXX

5 xXXXX

1 xXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkoušky xxxxxxxxx

3 xXXXX xx 10 x xxx Xxxx

5 xXXXX na 500 x xxx Tlife

nesmí xx xxxxxxxxx

2 x XXXX

7 xXXXX

1 xXXXX

2 xXXXX

1 xTPRD

Referenční zkoušky

DODATEK 2

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X AUTOMATICKÉHO XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx uzavírací xxxxxx

(2.9) Zk. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx praskání xxx xxxxxxxx

Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1 x xxxxxxxx. část

(2.7) Xxxxxxxxxx xx.

(2.2) Xx. xxxxxxxxxx

(2.10) Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx xxxxxx

(2.6) Xx. xxxxxxxxx xxxx atmosférickým xxxxxx

1 x xxxxxxxx. xxxx

1 x xxxxxxxx. xxxx

1 x konstruk. xxxx

1 x xxxxxxxx. xxxx

Xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx namáháním

pT xxxx.xxx – 40°X

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(2.2) Xx. xxxxxx.xxx 20°X

(2.2) Zk. xxxxxxxxxx při – 40°X

(2.1) Xxxxxxxxx. xx. xxxxxxxx

(2.2) Xx. netěsn. xxx 20°X

xX xxxx.xxx + 85°C

pT xxxx.xxx 20°X

(2.2) Zkouška xxxxxxxxxx

(2.3) Xx. xxxxxxxx xxxxxx xxx extrémní xxxxxxx (xX)

(2.4) Xx. odolnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(2.5) Xx. xxxxxxxxx xxxx působení okolí xxxxxxx

(2.8) Xxxxxxx xxxxxxxxx

(2.1) Xxxxxxxxx. xx. xxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

(2.2) Zk. xxxxxx. xxx 20°C (xxxxxxxxxx)

1 x xxxxxxxx. část

1 x konstruk. xxxx

1 x xxxxxxxx. xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

1 x xxxxxxxx. xxxx

1 x xxxxxxxx. xxxx


XXXXXXX 5

XXXXXXXX POSTUPY XXX XXXXXXXX SYSTÉM XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

1.   ZKOUŠKA NETĚSNOSTI XXXXXXX PRO XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VODÍKU XX XXXXXX XXXXXXX

Zkoušky nárazem xxxxxxx používané k xxxxxxxxxxx xxxxx vodíku xx nárazu jsou xxxxxxxxx x xxxx 7.2 xxxxxx xxxxxxxx.

Před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx požadovaných tlaků x xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vodíku xx xxx vyprázdní, je-li xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx odstranily xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx systém naplní xxxxxxxxx plynným vodíkem xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, je cílový xxxx náplně xxxxxx xxxxxxx. Cílový xxxx xx xxxx z xxxx xxxxxxx:

Ptarget = XXX × (273 + To) / 288,

xxx XXX je xxxxxxxxx pracovní xxxx (XXx), Xx xx xxxxxxx okolí, xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxx xx xxxxxx tlak xxxxxx xx xxxxxxxx teploty.

Před xxxxxxxx nárazem vozidla xx xxxxxxxx naplní xx nejméně 95 % xxxxxxxx tlaku xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).

Hlavní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plynný xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vodíku ve xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozním xxxxx.

1.1   Xxxxxxx netěsnosti po xxxxxx vozidla: xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx plynného xxxxxx P0 (XXx) x xxxxxxx T0 (°X) xx měří xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pak v xxxxxxx intervalu Δt (xxx) xx nárazu. Xxxxxx xxxxxxxx Δx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx po nárazu xxxxxxx, x trvá xxxxxxx 60 minut. Xxxxxx xxxxxxxx Δx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx 70 XXx. X xxxxxxx xxxxxxx xx Δx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Δx = VCHSS × NWP /1 000 × ((–0,027 × XXX +4) × Xx – 0,21) –1,7 × Xx,

xxx Xx = Ps / XXX, Ps xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tlaku (XXx), XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (MPa), XXXXX je xxxxx xxxxxxx pro uchovávání xxxxxxxxxx xxxxxx (x) x Δx xx xxxxxx interval (xxx). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx Δx menší xxx 60 minut, xxxxxxx xx Δx xx xxxxx 60 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx:

 

Xx′ = Xx × 288 / (273 + X0)

 

ρx′ = –0,0027 × (P0′)2 + 0,75 × X0′ + 0,5789

 

Xx = ρx′ × VCHSS

Konečná xxxxxxxx vodíku x xxxxxxx xxxxxxx, Xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Δx xx xxxxxxx xxxxx:

 

Pf′ = Xx × 288 / (273 + Xx)

 

ρx′ = –0,0027 × (Xx′)2 + 0,75 × Xx′ + 0,5789

 

Xx = ρx′ × XXXXX,

xxx Xx je konečný xxxx (XXx) xxxxxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxxxxx a Tf xx změřená xxxxxxx xxxxxxx (°X).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx musí xxx xxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 7.2.1) xx xxxxx

XX2 = (Xx–Xx) / Δt × 22,41 / 2,016 × (Xxxxxxx /Xx),

xxx XX2 je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX/xxx) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx (Xxxxxxx /Xx) se xxxxxxx xx kompenzaci xxxxxxx xxxx změřeným počátečním xxxxxx Xx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

1.2   Xxxxxxx netěsnosti po xxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx X0 (MPa) a xxxxxxx X0 (°X) xx xxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx a xxx xx předem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nárazu. Xxxxxx xxxxxxxx Δx začíná, xxxx xx vozidlo xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 60 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Δx se xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úložného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 70 XXx. X xxxxxxx xxxxxxx xx Δx xxxxxxx x následující xxxxxxx:

Δx = VCHSS × XXX /1 000 × ((–0,028 × XXX +5,5) × Xx – 0,3) – 2,6 × Xx,

xxx Xx = Xx / XXX, Xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXx), XXX je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (XXx), XXXXX je xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx vodíku (l) x Δx xx xxxxxx xxxxxxxx (min). Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx Δx xxxxx než 60 xxxxx, xxxxxxx xx Δt xx xxxxx 60 minutám.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx systému se xxxxxxx xxxxx:

 

Po′ = Xx × 288 / (273 + X0)

 

ρx′ = –0,0043 × (X0′)2 + 1,53 × P0′ + 1,49

 

Xx = ρx′ × XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx systému, Xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Δx se xxxxxxx xxxxx:

 

Pf′ = Xx × 288 / (273 + Xx)

 

ρx′ = –0,0043 × (Pf′)2 + 1,53 × Xx′ + 1,49

 

Mf = ρx′ × XXXXX,

xxx Xx je konečný xxxx (XXx) xxxxxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxxxxx a Tf xx změřená konečná xxxxxxx (°X).

Xxxxxxxx průtok xxxxx za časový xxxxxxxx xx xxxxx

XXx = (Xx–Xx) / Δx × 22,41 / 4,003 × (Xxxxxxx/ Xx),

xxx VHe xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX/xxx) xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx (Xxxxxxx /Xx) xx xxxxxxx ke kompenzaci xxxxxxx xxxx změřeným xxxxxxxxxx xxxxxx Xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx průměrný průtok xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx výrazu:

XX2 = XXx / 0,75,

xxx VH2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx být menší, xxx xxxxxxx požadavky x bodě 7.2.1 xxxxxx předpisu).

2.   XXXXXXX KONCENTRACE X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx změřené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxxxx) (xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx 1 xxxxxxx 5).

Xxxxxxx xx snímače k xxxxxx xxx akumulace xxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vyvolaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx).

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ±5 % x xxxxxx cílových xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncentrací xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 4 % xxx vodík xxxx 3 % pro xxxxxx, a schopnost xxxxx na plném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 25 % xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx 90 % xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupnice xxxxx 10 xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxx xxxxxxx umístěny x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx xxxxx:

x)

xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 250 xx xx xxxxxxxxx obložení xxxxxxx xxx xxxxxxxx řidiče xxxx blízko xxxxxxx xxxxxxxxx obložení střechy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxxxxxxx nejvýše 250 xx od podlahy xxxx xxxxxx (nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx;

x)

ve xxxxxxxxxxx nejvýše 100 xx od xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx plynem x airbagů x xxxx vymrštěnými xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vozidle, xxxx xx nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Vozidlo může xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x budově v xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxxx hromadění xxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxxx xxxxxxxx daných xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxx zavazadlový xxxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxxx v uzavřených xxxxxxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx xx vozidlo xxxxxxx. Xxxxx snímačů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 sekund xx dobu 60 xxxxx po zkoušce. Xx měření xx xxxx xxxxxx prodleva xxxxxxx řádu (xxxxxx xxxxxxxxx) xx do xxxxxxx 5 xxxxxx, xxx xx „xxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x každého xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterými xxxx 4,0 % xxx vodík xxxx 3,0 % xxx xxxxxx xx celou xxxx x xxxxxxx 60 xxxxx xx xxxxxx.

3.   XXXXXXX XXXXXX POŽADAVKŮ XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 3.1, xxxx 3.2 xxxxxxx 5:

3.1   Zkušební xxxxxx x vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úniku xxxxxxxx xxxxxx

3.1.1   Xxxxxxxx při xxxxxxx

3.1.1.1   Xxxxxxxx xxxxxxx: Hnací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x palivovými xxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx se xxxxx xx volnoběhu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxxxx zastavuje xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.1.1.2   Xxxxxxxx plyn: Xxx xxxxx vzduchu x xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxxx 3,0 % (nebo xxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx výstražné xxxxxxxxxxx x koncentrace 4,0 % (xxxx xxxxx) vodíku xx xxxxxxx x xxxxxxx uzavírací xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

3.1.2   Xxxxxxxx metoda

3.1.2.1   Xxxxxxxx zkoušky: Xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vhodným xxxxxxxx, xxxx xxxx.:

x)

hadice xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx připojí x xxxxxxxxx xxxxx plynného xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx do xxxxx xxx, xxx xxxx setrvával xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vodíku.

3.1.2.2   Provedení xxxxxxx

x)

xxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx výstražného xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zkouškou x xxxxxx určeným x xxxxxxx funkce xxxxxxxx. Xxxxxxxxx monitorování xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ventilu xx xxxxx použít k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.2   Xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx požadavků xx uzavřené prostory x xx xxxxxxx xxxxxxx

3.2.1   Xxxxxxxx:

3.2.1.1

Xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx.

3.2.1.2

Zvláštní xxxxxxxxx xx musí věnovat xxxxx xxxxxxx, protože x jejím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

3.2.1.3

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx připraví tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, umístění x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za hlavním xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozidla, přičemž xxxx x xxxxx xxxxxxxx scénář xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx průtok xxxxx xxxxxxx řízených míst xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx xxxx xxxxx prokázat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vodíku.

3.2.1.4

Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx instalován tam, xxx se může xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxx 7.1.4.2 tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodíku xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vozidle xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bodu 7.1.4.3 xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx 3.2.1.3 xxxxxxx 5).

3.2.2   Xxxxxx:

3.2.2.1

Xxxxx, okna x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3.2.2.2

Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx, zahřeje na xxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxx dobu xxxxxxx.

3.2.2.3

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dálkově xxxxxx xxxxxx.

3.2.2.4

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx průběžně xx xx xxxxx, xxx xx xx xxxx 3 xxxxx xxx nezvyšuje. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.1.4.3 xxxxxx xxxxxxxx xx simulovaný xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení až xx xxxxx, kdy xx uzavře xxxxxx xxxxxxxx uzavírací ventil x xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Monitorování xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvuk xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použít k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.2.2.5

Xxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxx 7.1.4.2 xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx, xx zkouška xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx cestující nepřesáhla 1,0 %. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.1.4.3 xxxxxx předpisu xx má xx xx, že zkouška xxxxxxxx úspěšně, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 7.1.4.3 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx nimi. Xxxxx xxxx tak xxxx, xx výsledkem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx způsobilý x xxxxxxx xxxxxxx.

4.   XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

4.1   Hnací xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2   Xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teplotu.

4.3   Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vzdálenosti xxxxxxx 100 mm xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výfukového xxxxx.

4.4   Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výfukových xxxxxxx xx xxxx xxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

vypnutí xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xx skončení procesu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx se hnací xxxxxx vypne x xxxxxx pokračuje, dokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx systému.

4.5   Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx kratší xxx 300 milisekund.

5.   XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX NA XXXX X PALIVOVÉHO XXXXXX

5.1   Xxxxx systém zkoušeného xxxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx) xx zahřeje x pracuje při xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

5.2   Únik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx článků (xxxx x xxxxxx) x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

5.3   Únik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx spojích.

5.4   Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx úniku xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pomocí xxxxxxx xx dobu 10 xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

5.5   Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx. Kromě xxxx xx provedou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx minut xx xxxxxxxx kapaliny, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6.   XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.