Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (EHK OSN) x. 120 – Jednotná xxxxxxxxxx xxx schvalování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a měrné spotřeby xxxxxx [2019/405]

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx až xx:

xxxxx xxxx 02 – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 29. xxxxxxxx 2018

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Specifikace a zkoušky

6.

Shodnost výroby

7.

Postihy za neshodnost výroby

8.

Změny a rozšíření schválení typu motoru nebo rodiny motorů

9.

Definitivní ukončení výroby

10.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

XXXXXXX

1.

Xxxxx dokumentace výrobce x xxxxxxxxxxxx dokumentu

2.

Sdělení

3.

Xxxxxxxxxx značek xxxxxxxxx xxxx

4.

Xxxxxx měření xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

5.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx provozních xxxxxx

6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

7.

Technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a k ověřování xxxxx xxxxxx

1.   XXXXXX XXXXXXXXXX

1.1.   Tento xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu, točivého xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx spalovacího xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx:

1.1.1.

xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X (1),

1.1.2.

pro xxxxxxxxxx mobilní xxxxxx (1) x xxxxxxxxxx nebo stálými xxxxxxxx.

1.2.   Xxxxxxxxx xxxxxx spadají xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1.2.1.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pístu (xxxxxxxx nebo vznětové), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx;

1.2.2.

motory s rotačním xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

2.1.

„Xxxxxxxxxx motoru“ xx xxxxxx schválení xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 tohoto xxxxxxxx;

2.2.

„xxxxxxxxxx xxxxxx motorů“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxx patřících xx xxxxx rodiny motorů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxx xxxxxxxx;

2.3.

„xxxxxxx s konstantními xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx s konstantními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx motorů, x&xxxx;xxxxx je funkce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx; může být xxxxx x&xxxx;xxxxxx volnoběžných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx motoru, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx;

2.4.

„xxxxxxxx s konstantními xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx zachovány xxxxxx motoru, a to x&xxxx;xxx proměnlivém xxxxxxxx;

2.5.

„xxxxxxxx xx snížení xxxxx XXX“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (NOX) (xxxx. xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx NOX xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX));

2.6.

„xxxxxxx dual xxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx fungoval xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obě xxxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx v závislosti xx xxxxxxx;

2.7.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxxxxxxxxxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxx a časování xxxxxxxxxxx xxxxxx;

2.8.

„xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupina xxxxxx, xxxxx díky xxx xxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx stanovená x&xxxx;xxxxxxx 5 tohoto xxxxxxxx;

2.9.

„xxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx motorů, xxxxx xx neliší x&xxxx;xxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx;

2.10.

„xxxxxxxxxxx výfukových xxxxx“ xxxx „XXX“ xx rozumí technické xxxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a snižuje xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx komory (komor) xxxxx xxxx do xxxxxx, aby se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx komoře (xxxxxxxx), xxxxx se xxxx spalováním xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2.11.

„xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (298 X, xxxxxxxxx tlak xxxxxxxxx 101,3 xXx) nachází x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx;

2.12.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxx „xxxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, projektovaný za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) na xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx a hlášení) mezi xxxxxxxxxxxxx řídicí jednotkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxx X, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

2.13.

„xxxxxxxx xxxxxx λ“ xxxx „Xλ“ xx xxxxxx výraz, xxxxx xxxxxxxx požadovanou xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vzduchu λ, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx čistý xxxxxx;

2.14.

„xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx palivo, které xx za běžných xxxxxxxx xxxxxxxxx (298 X, absolutní xxxx xxxxxxxxx 101,3 kPa) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stavu;

2.15.

„režimem xxxxxxxxx paliva“ xx xxxxxx normální provozní xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, v němž motor xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

2.16.

„xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx shodnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx návrhu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

2.17.

„xxxxxxxxxx netto výkonem“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx netto výkonu xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxx zatížení;

2.18.

„otáčkami xxx xxxxxxxxxx netto xxxxxx“ xx rozumí xxxxxx, xxx kterých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx údajů xxxxxxx;

2.19.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zatížení xxxxxx;

2.20.

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx momentu“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx maximálního xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx;

2.21.

„xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx, xxxxx používá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2.22.

„xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxxx hřídele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx otáčkách motoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 v příloze 4 xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx stanoví xx xxxxxxxxxxxx atmosférických podmínek;

2.23.

„základním xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx;

2.24.

„xxxxxxxx následného zpracování xxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx snížení xxxxx xxxxxxx znečišťujících xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2.25.

„xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

2.26.

„xxxxxxxxxxx otáčkami“ xx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(*1) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx motoru, xxxx není-li xxxxxxxxx xxxxxx, otáčky, při xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx netto xxxxxx xxxxxx;

2.27.

„xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebné x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

2.28.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkon x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx netto xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2.29.

„xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkonu“ xx rozumí xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx;

2.30.

„xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxx úrovně xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx;

2.31.

„xxxxxxxxxxxx zásahy“ se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx změna řídicího xxxxxxx motoru, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takového systému, xxxxx záměrně xx xxxxxxxxx změní vlastnosti xxxxxx;

2.32.

„xxxxxxx s proměnnými xxxxxxxx“ xx xxxxxx motor, xxxxx není xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2.33.

„Xxxxxxx indexem“ xxxx „W“ se xxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx plynu (Xxxxx) xx xxxxxxxx objemu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx poměrné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   XXXXXX X XXXXXXXXX

3.1.   Xxxxxx o schválení xxxx motoru nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx netto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.   Žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu dokumentaci xxxxxxx, xxxxx obsahuje:

a)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv, požaduje-li xx výrobce, xxxxxxxxxx xxxxxx specifikovaných xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx paliv xxxxxxxxx x xxxx 5.2.3 x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxx předpisu;

x)

xxxxxxx důležité xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx informace xxxxxxxx xx xxxx motoru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s postupem xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o rodině xxxxxx podle přílohy 5 xxxxxx předpisu.

3.3.   Xxxxxxx xxxx dokumentaci xxxxx x xxxxxxxx nebo elektronické xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxx technickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.3.1.   Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx vyhotoveních. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měřítku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a předloženy xx xxxxxxx xxxxxxx X4 nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx X4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.4.   Xxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné za xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxx vymezených v bodě 5 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v případě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx základního xxxxxx uvedenými x xxxxxxx 5 tohoto předpisu.

3.5.   Xxxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxxx xxxxxxxxxx žádost ne xxxxx xxxxxxxxxxxx rodinu xxxxxx xxxxxxxx v příloze 5, výrobci předloží xxxxxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zkušebna xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.   Xxxxxxx-xx xxxxx motoru xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bodu 5, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rodiny xxxxxx xx xxxxx.

4.2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx schválení. Xxxx první dvě xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx 02, což xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxx změn, xxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v době vydání xxxxxxxxx. Xxxxxx smluvní xxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx motorů.

4.3.   Xxxxxxxx o udělení xxxx rozšíření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxxxx se sdělí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 1958, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxx vzoru x xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx.

4.4.   Na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s typem xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx schválenými xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx místě uvedeném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx označení, xxxxx se xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxx „E“ v kružnici, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx schválení xxxxxxx (2);

4.4.2.

xxxxx xxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „R“, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx kružnice xxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx viditelné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výrobce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.5.   Xxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx motorů schválenými xxxxx jednoho xxxx xxxxxxxx dalších předpisů, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, v zemi, která xxxxxxx schválení xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx třeba xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx schválení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx napravo xx xxxxxxx předepsaného v bodě 4.4.1.

4.6.   Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx poblíž xxxxxxx x xxxxx, připevněné výrobcem xx schválenému xxxx, xxxx přímo xx xx.

4.7.   X xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

4.8.   Xxxxx motor, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx motorů xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx xxx kromě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx lze xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx do rodiny;

x)

specifickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5.   SPECIFIKACE X&xxxx;XXXXXXX

5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx části, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx splňoval xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx navzdory xxxxxxxx, kterým xxxx xxx xxxxxxxx.

5.1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx tento xxxx xx netto xxxxx motoru xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze 4 xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx paliva xxxx xxxxx xxxxxxxxx v bodě 5.2.3 a korigovaný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v bodě 5 xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx činí dovolené xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.3.

5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx zkoušek spalovacích xxxxxx

5.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx

x)

xxx xxxxx xxxxx u mechanicky řízených xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b)

při xxxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu u elektronicky xxxxxxxx motorů.

Motor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.

5.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxx dostatečném xxxxx xxxxxxx otáček xxxxxx, umožňujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxx doporučené xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx netto výkonu, xxxxx maximálního výkonu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx momentu.

5.2.3.   Zkoušky xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx paliv nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 7:

a)

motorová xxxxx;

x)

xxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx motory;

d)

zemní plyn/biomethan;

e)

zkapalněný xxxxx plyn (XXX);

x)

xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx musí navíc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.1.1 xx xxxxxx k jakýmkoli xxxxx xxxxxxx, směsím xxxxx xxxx xxxxxxx paliv xxxxxxxx výrobcem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

5.2.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přílohy 4 xxxxxx xxxxxxxx.

5.2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx X.1 x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

5.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx udávaný xxxxxxxx xxx typ xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xx přijme, xxxxx xx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx neliší xxxx xxx o hodnoty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx:

Xxx motoru

Referenční xxxxx [%]

Ostatní body xxxxxx xx xxxxxx [%]

Xxxxxxxxx xxxxxx motoru [%]

Xxxxxx

± 2

± 4

± 1,5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x regulátorem

± 4

± 6

± 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

± 4

± 10

± 4

5.3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušebnou xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxx 100&xxxx;xxx.–&xxxx;1. Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx referenčním výkonu xxxxxxx xxxxxxxx xx xx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nesmí xxxxx x&xxxx;xxxx než 150&xxxx;xxx.–&xxxx;1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;350&xxxx;xxx.–&xxxx;1, xxxx 4&xxxx;%, xxxxx toho, která x&xxxx;xxxxxx xx menší, x&xxxx;xxxxxx xxx regulátoru.

5.3.3.   Spotřeba xxxxxx

Xxxxx spotřeba paliva xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxx&xxxx;±&xxxx;8&xxxx;% x&xxxx;xxxxx xxxx měření xx křivce xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bodech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zkouškám.

5.3.4.   Rodina xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx motor xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5.3.1 x&xxxx;5.3.2, přijetí xx xxxxxxxxxxx rozšíří xx xxxxxxx xxxxxxx křivky xxxxxx dané xxxxxx.

5.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx být navrženy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx míře zabránily xxxxxxxxxxx zásahům.

6.   XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx shodnosti výroby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dodatku 1 xxxxxx (E/EHK/TRANS/505/Rev.3), přičemž xxxx být splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

6.1.

Motory xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxx xx schváleným xxxxx.

6.2.

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxx předpisu.

7.   XXXXXXX ZA NESHODNOST XXXXXX

7.1.   Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v bodě 6.1 xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx značkou xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

7.2.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z roku 1958, xxxxx uplatňuje xxxxx předpis, xxxxxx xxxxxxxxx typu, xxxxx xxx dříve xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které uplatňují xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxx xxxxx v příloze 2 xxxxxx xxxxxxxx.

8.   XXXXX A ROZŠÍŘENÍ XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

8.1.   Jakákoli změna xxxx motoru xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o vlastnosti uvedené x xxxxxxx 1, musí xxx xxxxxxxx schvalovacímu xxxxxx, který příslušný xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx:

8.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

8.1.2.

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.2.   Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx stranám xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, postupem xxxxxxxxxx x xxxx 4.3 xxxx.

8.3.   Xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z roku 1958, které uplatňují xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzoru v příloze 2 xxxxxx xxxxxxxx.

9.   XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx motorů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx informovat xxxxx, který xxxxxxxxx xxxx udělil. Xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z roku 1958, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v příloze 2 xxxxxx předpisu.

10.   XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx sekretariátu Organizace Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx technických zkušeben xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx udělují a kterým xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčující xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vozidel (X.X.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx.

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxx“ rozumí „xxxxxx xxxxxx“.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx 1958 xxxx uvedena x&xxxx;xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxxxxxx 3 – xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx


XXXXXXX 1

VZORY DOKUMENTACE XXXXXXX A INFORMAČNÍHO XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.1.

xxxxxx xxxxxx;

1.2.

xxxxxxxxxx výrobce xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dokládající, xx xxxxxxx xxxxxxxx motoru xx xxxxxxxx xxx, xxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx v bodě 5.4;

1.2.1.

x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx motoru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nedovoleným xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schváleného programu xxxx xxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jejím xxxxxxx;

1.2.2.

x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx musí xxxx informace xxxxxxxxx xxxxx opatření proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídicího xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Sem xxxxx konstrukční xxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx šroubů xxxxxxxxxxx xxxx speciální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

1.3.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx;

1.4.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx xxxxxxx;

1.4.1.

xxxxx-xx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxx schvalovacímu xxxxxx xxxxxxxxxx stránky x&xxxx;xxxxxxxx xx nich xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxx vydání;

1.5.

veškeré xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxx požadavků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

2.1.1.

xxxxxx informace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx X&xxxx;xxxxxxx X.1 x&xxxx;xxxx příloze;

2.1.2.

informace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx B xxxxxxx X.1 k této xxxxxxx xxx uvedení společných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, určených x&xxxx;xxxxxxxxx typu;

2.1.3.

informace uvedené x&xxxx;xxxxx X xxxxxxx X.1 x&xxxx;xxxx xxxxxxx;

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

2.2.1.

Xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.1.2 x&xxxx;2.1.3 předloženy x&xxxx;xxxxx xxxxxxx.

2.2.2.

Xxxxxxxxx

2.2.3.

Xxxxxx se jen xxxx této xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, typy xxxxxx x&xxxx;xxxxxx motorů xxxx xxx xxxxxx; xxxxxx xxxx být v každém xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx číslování.

2.2.4.

Pokud je x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx několik xxxxxxxx oddělených xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přeškrtnuty, nebo xxxxxxx xxxxx použité xxxxxxxx.

2.2.5.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxx xxx xxxx nebo všechny xxxxx xxxxxx motorů, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.2.6.

Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxx xx xxxxxxx.

2.2.7.

Xxxxx xx xxxxxxxxx „druh“ xxxx „xxx“ xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx část; xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výrobce x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx o kombinaci xxxx xxxxxxxxx nebo o jinou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx každému xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

2.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxx motoru xx xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (engine xxxx xxxxxxxxxxx) a jasně x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ty xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx v části X dodatku X.1 x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx motoru.

2.3.2.   V případě xxxx motorů x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx celý xxx xxxxxx Xxxxxx-Xxx (Xxxxxx-Xxxx, FT) x&xxxx;xxxxxx xx xx xxxx xxxxx: první část xx xxxxxx označení xxxxxx xxxxxx (engine xxxxxx xxxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx motorů; xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx motoru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx motorů.

Označení xxxxxx motorů xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx kombinaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u položek xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx B x&xxxx;X xxxxxxx X.1 k této xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx motorů.

Kód XX jasně x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx jedinečnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx X xxxxxxx X.1 x&xxxx;xxxx xxxxxxx týkajících xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

2.3.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx označení xxxxxx motorů k identifikování xxxxxx xxxxxx motorů xx dvou xxxx xxxxxx kategoriích xxxxxx.

2.3.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx použít stejné xxxxxxxx rodiny motorů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx rodiny xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.3.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx FT

Mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx motoru x&xxxx;xxxx FT se xxxxxx mezera, xxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx:

„159XX[xxxxxx]0054“

2.3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx:

x)

15 xxx xxxxxxxx xxxxxx motorů;

b)

25 pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

40 xxx xxxx kód XX.

2.3.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx číslic.

2.3.4.1.   Použití závorek x&xxxx;xxxxxxxxxx je povoleno, xxxxx xxxxxxxxxxx písmeno xxxx číslici.

2.3.4.2.   Použití proměnných xxxxx xx povoleno; xxxxxxxx znaky xx xxxxxxxx znakem „#“ xxx, xxx v okamžiku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

2.3.4.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx použití proměnných xxxxx.


DODATEK X.1

XXXX INFORMAČNÍHO XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx k dodatku A.1: xxxxxxx xxxx uvedené xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xxxx 05 předpisu XXX x.&xxxx;96 x&xxxx;xxxx zachováno xxxxxxxxxxxx číslování, xxx xx usnadnilo používání xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX X

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXX

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxx): …

1.2.   Případný xxxxxxxx název (xxxxx): …

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx: …

1.4.   Jméno a adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx: …

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (názvy) x&xxxx;xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx (závodů): …

1.6.   Označení xxxx xxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx/XX&xxxx;(1): …

1.11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xx: xxxxxxxxx netto xxxxx/xxxxxxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;(1)

XXXX X

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX KONSTRUKČNÍ XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX&xxxx;(2)

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1): xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx (upřesněte) …

2.2.   Typ xxxxxxxxxx&xxxx;(1): xxxxxxxx/xxxxxxxx

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx

2.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx v bloku (1): xxxxx/X/x&xxxx;xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxxx): …

2.3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx (xx): …

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx komora/dělená xxxxxx/xxxx (xxxxxxxxx)&xxxx;(1)

2.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx ventilů x&xxxx;xxxxxx: …

2.4.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xx xxxxx válec: …

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx3): …

2.6.   Hlavní xxxxxxxx médium (1): xxxxxx/xxxx/xxxx

2.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxxxx&xxxx;(1): xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx s chladičem

2.8.   Palivo

2.8.1.   Druh xxxxxx&xxxx;(1): xxxxxxxx nafta (xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)/xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX95)/xxxxxx (X10)/xxxxxxx (E85)/(zemní xxxx/xxxxxxxxx)/xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX)

2.8.1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx (xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx)&xxxx;(1): xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx – palivo x&xxxx;xxxxxxx výhřevností (xxxx X) x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx X)/xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx – xxxxxx s vysokou xxxxxxxxxxx (xxxx H)/palivo x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx – palivo x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx X)/xxxxxx se specifickou xxxxxxxxxxxxx (LNG)

2.8.2.   Uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(1): xxxxx kapalné xxxxxx/xxxxx xxxxxx xxxxxx/xxxx xxxx xxx 1&xxxx;X/xxxx xxxx xxx 1X/xxxx xxxx xxx 2 A/dual xxxx xxx 2B/dual xxxx xxx 3X

2.8.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx v motoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.3 xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xx uznanou normu xxxx xxxxxxxxxxx): …

2.8.4.   Mazivo xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;(1): xxx/xx

2.8.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx: …

2.8.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx: …

2.8.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1): xxxxxxxx (vysokotlaké) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx xxxx čerpadlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx rail/(karburátor)/vstřikování xx xxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxxx): …

2.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1): xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(3)

2.10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1): xxx/xx (pokud xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx)

2.10.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (EGR) (1): xxx/xx (xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx 3.10.1 a předložte xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx)

2.10.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;(1): xxx/xx (xxxxx ano, xxxxxxx xxxxx 3.10.2 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx)

2.10.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx vzduchu (1): xxx/xx (xxxxx ano, xxxxxxx xxxxx 3.10.3 a předložte xxxxxx umístění x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx)

2.10.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx&xxxx;(1): xxx/xx (xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx 3.10.4 x&xxxx;xxxxxxxxx schéma xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx): …

2.11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(1): xxx/xx (xxxxx ano, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx)

2.11.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;(1): xxx/xx

(xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx 3.11.2)

2.11.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx NOX xx xxxxxxxxxx redukcí XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)&xxxx;(1): xxx/xx

(xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx 3.11.3)

2.11.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx systémy xx xxxxxxx xxxxx XXX&xxxx;(1): xxx/xx

(xxxxx ano, xxxxxxx xxxxx 3.11.3)

2.11.4.   Třícestný xxxxxxxxxxx kombinující oxidaci x&xxxx;xxxxxxx emisí XXX&xxxx;(1): xxx/xx

(xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx 3.11.3)

2.11.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částic x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;(1): xxx/xx

(xxxxx xxx, vyplňte xxxxx 3.11.4)

2.11.5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx (wall-flow)/neuzavřený (1)

2.11.6.   Systém následného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;(1): ano/ne

(pokud xxx, xxxxxxx xxxxx 3.11.4)

2.11.6.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx (xxxx-xxxx)/xxxxxxxxxx&xxxx;(1)

2.11.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1): xxx/xx

(xxxxx ano, xxxxxxx oddíl 3.11.4)

2.11.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování (xxxxxxxxx): …

(pokud xxx, xxxxxxx xxxxx 3.11.5)

XXXX X

Xxxxx položky

Popis položky

Základní xxxxx/xxx motoru

Typy motorů x xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx)

xxx 2

xxx 3

xxx …

typ x

3.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

3.1.1

Xxxxxxxx typu xxxxxx

3.1.2

Xxxxxxxx typu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx: ano/ne

3.1.3

Umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.1.4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.1.5

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (úplný xxxxxxx x xxxxxxx):

3.2

Xxxxxxxxx xxxxxx

3.2.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx otáčky (xx/xxx):

3.2.1.1

Xxxxxxx paliva na xxxxx xxxxx (xx3) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx paliva (g/h) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

3.2.1.2

Xxxxxxxxxxx jmenovitý netto xxxxx (kW):

3.2.2

Otáčky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xx/xxx):

Xxxx-xx xx xx jmenovitých xxxxxx

3.2.2.1

Xxxxxxx paliva xx xxxxx xxxxx (xx3) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx paliva (x/x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx netto xxxxxx:

3.2.2.2

Xxxxxxxxx netto xxxxx (xX):

Xxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

3.2.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx maximálním xxxxxxx xxxxxxx (ot/min):

Přichází-li x xxxxx

3.2.3.1

Xxxxxxx paliva xx xxxxx xxxxx (mm3) x naftového motoru, xxxxxx xxxxxx (x/x) x ostatních xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx momentu:

3.2.3.2

Deklarovaný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Xx):

Xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.2.4

Xxxxxxxxxxx 100 % otáčky xxx zkoušce:

Přichází-li v xxxxx

3.2.5

Xxxxxxxxxxx mezilehlé otáčky xxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx-xx v xxxxx

3.2.6

Xxxxxx volnoběhu (xx/xxx):

Xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.2.7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx zatížení (xx/xxx):

Xxxxxxxx-xx x úvahu

3.2.8

Deklarovaný minimální xxxxxx xxxxxx (Xx)

Xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.3

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

3.3.1

Xxxx záběhu:

3.3.2

Cyklus záběhu:

3.4

Zkouška xxxxxx

3.4.1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx upevnění: xxx/xx

Xxxxxxxx-xx x úvahu

3.4.1.1

Popis (xxxxxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx) xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx motoru na xxxxxxxx stav x xxxxxxxxx xxxxx hřídele xx xxxxxxxxxx:

3.4.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolena xxxxxxxx: xxx/xx

Xxxxxxxx-xx v xxxxx

3.4.2.1

Xxxxx, xxxxxxxxxx a/nebo výkres xxxxxxxx směšovací xxxxxx:

Xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.5

Xxxxxx mazání

3.5.1

Teplota xxxxxx

Xxxxxxxx-xx x úvahu

3.5.1.1

Minimální (°X):

3.5.1.2

Xxxxxxxxx (°C):

3.6

Válec xxxxxxxxxxx xxxxxx

3.6.1

Xxxxxx (xx):

3.6.2

Xxxxx (xx):

3.6.3

Xxxxx xxxxx:

3.6.4

Xxxxxxx zdvihový objem xxxxxx (xx3):

3.6.5

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx % xxxxxxxxxx xxxxxx základního xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

3.6.6

Xxxxxxxx kompresní xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.6.7

Xxxxx systému xxxxxxxxx:

3.6.8

Xxxxxxx spalovací xxxxxx x xxxxx xxxxx:

3.6.9

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx potrubím (xx2):

3.6.10

Xxxxxxxx xxxxxxx

3.6.10.1

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x úvrati xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

3.6.10.2

Xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

3.6.10.3

Xxxxxx proměnného xxxxxxxx ventilů: xxx/xx

Xxxxxxxx-xx x xxxxx a xxxxx xxxx x/xxxx xxxxx

3.6.10.3.1

Xxx: xxxxxxx/xxx/xxx

3.6.10.3.2

Xxxx fáze xxxxxxxxx xxxxxxx:

3.6.11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x úvahu

3.6.11.1

Umístění, xxxxxx x počet:

3.7

Systém xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

3.7.1

Xxxxxxxx kapalinou

3.7.1.1

Druh xxxxxxxx:

3.7.1.2

Xxxxxxx xxxxxxxx: ano/ne

3.7.1.2.1

Typ(y):

3.7.1.2.2

Převodový xxxxx (xxxxxx) xxxxxx:

Xxxxxxxx-xx x úvahu

3.7.1.3

Minimální xxxxxxx xxxxxxxx kapaliny xx xxxxxxx (°X):

3.7.1.4

Xxxxxxxxx teplota xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (°X):

3.7.2

Xxxxxxxx xxxxxxxx

3.7.2.1

Xxxxxxxxxx: xxx/xx

3.7.2.1.1

Xxx(x):

3.7.2.1.2

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx:

Xxxxxxxx-xx v xxxxx

3.7.2.2

Xxxxxxxxx xxxxxxx x referenčním xxxx (°X):

3.7.2.2.1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

3.8

Xxxx

3.8.1

Xxxxxxxxx přípustný xxxxxxx xxxx při 100 % xxxxxxxx x xxx 100 % xxxxxxxx (xXx)

3.8.1.1

X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

3.8.1.2

Xx špinavým xxxxxxxx xxxxxxx:

3.8.1.3

Xxxxx xxxxxx:

3.8.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dmychadla): xxx/xx

3.8.2.1

Xxx(x):

3.8.2.2

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. max. plnicí xxxx, xxxxxxxx ventil, XXX, Xxxx xxxxx xxx.):

3.8.3

Xxxxxxx xxxxxxxx vzduchu: xxx/xx

3.8.3.1

Xxx: xxxxxx-xxxxxx/xxxxxx-xxxx/xxxx (upřesněte)

3.8.3.2

Maximální xxxxxxxx teplota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při 100&xxxx;% otáčkách x 100&xxxx;% xxxxxxxx (°C):

3.8.3.3

Maximální xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx při 100 % xxxxxxxx x 100 % xxxxxxxx (xXx):

3.8.4

Xxxx xxxxxxx xxxxxx: xxx/xx

3.8.5

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx plynů z xxxxxxx xxxxxx: ano/ne

3.8.5.1

Pokud xxx, popis a xxxxxxx:

3.8.5.2

Xxxxx xx, soulad x xxxxx 5.7 xxxxxx xxxxxxxx: xxx/xx

3.8.6

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.8.6.1

Xxxxx xxxxx sání (s xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxx dílů):

3.8.7

Vzduchový xxxxx

Xxxxxxxx-xx x úvahu

3.8.7.1

Typ:

3.8.8

Tlumič xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx-xx v úvahu

3.8.8.1

Typ:

3.9

Výfukový xxxxxx

3.9.1

Xxxxx výfukového xxxxxxx (x nákresy, xxxxxxxxxxxx x/xxxx dle xxxxxxx xxxxx dílů):

Přichází-li v xxxxx

3.9.2

Xxxxxxxxx teplota xx xxxxxx (°X):

3.9.3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výfuku xxx 100 % xxxxxxxx x 100 % xxxxxxxx (kPa):

3.9.3.1

Místo měření:

3.9.4

Protitlak xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx následné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (kPa):

3.9.4.1

Místo x stav xxxxxx/xxxxxxxx:

3.9.5

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: ano/ne

3.10

Další xxxxxxxx: xxx/xx

3.10.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (EGR)

3.10.1.1

Vlastnosti: chlazený/nechlazený xxxxxx, xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx (upřesněte):

3.10.2

Vstřikování xxxx

3.10.2.1

Xxxxxxxx xxxxxxx:

3.10.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.10.3.1

Xxxxxxxx xxxxxxx:

3.10.4

Xxxx

3.10.4.1

Xxx(x)

3.11

Xxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxx

3.11.1

Xxxxxxxx

3.11.1.1

Xxxxxxxx x maximální/minimální xxxxxxxxxx(x) od xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

3.11.1.2

Xxxxxxxxx pokles xxxxxxx na výstupu xxxxxx xxxx xxxxxxx x prvního zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (°X), xx-xx xxxxxxx uvedena:

3.11.1.2.1

Zkušební xxxxxxxx xxxxxx:

3.11.1.3

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxx (°C), xx-xx xxxxxxx uvedena:

3.11.1.3.1

Zkušební xxxxxxxx xxxxxx:

3.11.2

Xxxxxxxx katalyzátor

3.11.2.1

Počet xxxxxxxxxxxx x xxxxx:

3.11.2.2

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

xxxx xxxxxx

3.11.2.3

Xxxxxxx náplň xxxxxxx xxxx (x):

3.11.2.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sloučeniny (%):

3.11.2.5

Xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx):

3.11.2.6

Xxxxxxx xxxxxxx:

3.11.2.7

Xxx pouzdra katalyzátoru (xxxxxxxxxxxx):

3.11.3

Xxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výfukových xxxxx xxx NOX nebo xxxxxxxxx katalyzátor

3.11.3.1

Typ:

3.11.3.2

Počet xxxxxxxxxxxx x částí:

3.11.3.3

Druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.11.3.4

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx):

xxxx xxxxxx

3.11.3.5

Xxxxxxx xxxxx drahých kovů (x):

3.11.3.6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (%):

3.11.3.7

Xxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx):

3.11.3.8

Xxxxxxx komůrek:

3.11.3.9

Typ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (katalyzátorů):

3.11.3.10

Metoda xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx-xx x úvahu

3.11.3.10.1

Občasná xxxxxxxxxx: ano/ne:

Pokud xxx, xxxxxxx xxxxx 3.11.6

3.11.3.11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (°X):

3.11.3.12

Xxxxxxxxxxxxx činidlo: ano/ne

3.11.3.12.1

Typ x koncentrace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

3.11.3.12.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivní xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXxxx) (% xxx.):

3.11.3.12.3

Xxxxxxxx rozmezí pracovní xxxxxxx xxxxxxx:

3.11.3.12.4

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.11.3.13

Xxxxx (sondy) XXX: xxx/xx

3.11.3.13.1

Xxx:

3.11.3.13.2

Xxxxxxxx:

3.11.3.14

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx): xxx/xx

3.11.3.14.1

Xxx:

3.11.3.14.2

Xxxxxxxx:

3.11.4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pevných částic

3.11.4.1

Druh xxxxxxxx: xxxxxxxx (xxxx-xxxx)/xxxxxxxxxx/xxxx (xxxxxxxxx)

3.11.4.2

Xxx:

3.11.4.3

Xxxxxxx x kapacita xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

xxxx xxxxxx

3.11.4.4

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenost(i) xx xxxxxx:

3.11.4.5

Xxxxxx xxxx systém xxxxxxxxxx, popis x/xxxx xxxxxx:

3.11.4.5.1

Xxxxxxx regenerace: xxx/xx

Xxxxx xxx, vyplňte xxxxx 3.11.6

3.11.4.5.2

Xxxxxxxxx teplota xxxxxxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxx (°C):

3.11.4.6

Katalytický xxxxxx: xxx/xx

3.11.4.6.1

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3.11.4.7

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx (XXX): xxx/xx

3.11.4.8

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx teploty (°C):

3.11.4.9

Běžné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xXx)

3.11.4.10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx/xxxxxx (x):

3.11.4.11

Xxxxxxxxx sonda (xxxxx): xxx/xx

3.11.4.11.1

Xxx:

3.11.4.11.2

Xxxxxxxx:

3.11.5

Xxxx xxxxxxxx následného xxxxxxxxxx

3.11.5.1

Xxxxx x xxxxxxx:

3.11.6

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

3.11.6.1

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

3.11.6.2

Xxxxx cyklů bez xxxxxxxxxx

3.11.7

Xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx

3.11.7.1

Xxx(x)

3.12

Xxxxxxx paliva x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx paliva, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx

3.12.1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

3.12.1.1

Xxxx (xXx) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

3.12.2

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

3.12.2.1

Xxxxxxxx

3.12.2.1.1

Xxx(x):

3.12.2.1.2

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx/xxx):

3.12.2.1.3

xx3 xx xxxxx nebo cyklus xxx plném xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx odchylku

3.12.2.1.4

Otáčky xxxxxxxx xx špičkovém xxxxxxx xxxxxxx (xx/xxx):

3.12.2.1.5

xx3 xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx špičkovém xxxxxxx momentu

Uveďte dovolenou xxxxxxxx

3.12.2.1.6

Xxxxxxxxxxxxxxxx diagram:

Jako xxxxxxxxxxx x bodům 3.12.2.1.1 xx 3.12.2.1.5

3.12.2.1.7

Xxxxxxx xxxxxx: xx xxxxxx/xx stavu xxx xxxxxxxx čerpadel

3.12.2.2

Časování xxxxxxx

3.12.2.2.1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.12.2.2.2

Xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.12.2.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.12.2.3.1

Xxxxx (xxxxx) (xx):

3.12.2.3.2

Xxxxxxx xxxxxx (xx):

3.12.2.4

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (common xxxx): xxx/xx

3.12.2.4.1

Xxx:

3.12.3

Xxxxxxxxxx(x)

3.12.3.1

Xxx(x):

3.12.3.2

Xxxxxxxxx tlak (xXx):

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.12.4

XXX: xxx/xx

3.12.4.1

Xxx(x):

3.12.4.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx):

3.12.4.3

Xxxxxxxxxxx xxxxx (normy) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx datového xxxx: XXX 27145 xxxxx x XXX 15765-4 (xxxxxxxxxxx CAN)/ISO 27145 xxxxx s XXX 13400 (využívající TCP/IP)/SAE X1939-73

3.12.5

Xxxxxxxxx

3.12.5.1

Xxx(x):

3.12.5.2

Xxxxxx, při kterých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zatížení:

Uveďte xxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.12.5.3

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zatížení:

Uveďte xxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.12.5.4

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.12.6

Xxxxxx xxx xxxxxxx start: xxx/xx

3.12.6.1

Xxx(x):

3.12.6.2

Xxxxx:

3.12.7

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx čerpadla xxx xxxxxx xxxxxx

3.12.7.1

Xxxxxxxxx (°C):

3.12.7.2

Maximální (°X):

3.13

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx motorů xx xxxxxxx xxxxxx

3.13.1

Xxxxxxxxxx

3.13.1.1

Xxx(x):

3.13.2

Xxxxxxx xxxxxx:

3.13.2.1

xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx:

3.13.2.2

Xxx(x):

3.13.3

Xxxxx xxxxxx:

3.13.3.1

Xxx(x):

3.13.4

Xxxxxxx paliva x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobcem

3.13.4.1

Umístění:

3.13.4.2

Minimální (°X)

3.13.4.3

Xxxxxxxxx (°X)

3.14

Xxxxxxx paliva x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dual xxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů uveďte xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

3.14.1

Xxxxxx: XXX/XX-X/XX-X/XX-XX/XXX/XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.14.2

Xxxxxxxxx(x) xxxxx/xxxxxxxxx(x)

3.14.2.1

Xxx(x)

3.14.2.2

Xxxxx xxxxxx redukce xxxxx

3.14.2.3

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. (xXx)

3.14.2.4

Xxxxx hlavních xxxxxxxxxxxx xxxx:

3.14.2.5

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx volnoběhu:

3.14.3

Palivový xxxxxx: xxxxxxxx/xxxxxx xxxxx/xxxxxx xxxxxxxx/xxxxx xxxxxx

3.14.3.1

Xxxxxx xxxxx

3.14.3.1.1

Xxxxx systému x/xxxx xxxxxx a xxxxxxx:

3.14.4

Xxxxxxxx

3.14.4.1

Xxxxx:

3.14.4.2

Xxx(x):

3.14.4.3

Xxxxxxxx:

3.14.4.4

Xxxxxxxx xxxxxxxx:

3.14.5

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

3.14.5.1

Xxxxxxxxxxx: jednobodové/vícebodové

3.14.5.2

Vstřikování: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx

3.14.5.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.14.5.3.1

Xxx(x):

3.14.5.3.2

Xxxxxxxx xxxxxxxx:

3.14.5.4

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx x úvahu

3.14.5.4.1

Typ(y):

3.14.5.5

Vstřikovač(e)

3.14.5.5.1

Typ(y):

3.14.6

Přímý vstřik

3.14.6.1

Vstřikovací xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxx

3.14.6.1.1

Xxx(x):

3.14.6.1.2

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx):

3.14.6.2

Xxxxxxxxxx(x)

3.14.6.2.1

Xxx(x):

3.14.6.2.2

Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx diagram:

3.14.7

Elektronická xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

3.14.7.1

Xxx(x):

3.14.7.2

Xxxxxxxx seřízení:

3.14.7.3

Softwarové xxxxxxxxxx xxxxx (čísla):

3.14.8

Schválení xxxxxx xxx několik xxxxxxx xxxxxx

3.14.8.1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx: xxx/xx

3.14.8.2

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx: XX-X/XX-X/XX-XX/XXX/XXX xx specifickým xxxxxxxx

3.14.8.3

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx složení xxxxx: NG-HT/NG-LT/NG-HLT

3.14.9

Teplota xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3.14.9.1

Xxxxxxxxx (°C):

3.14.9.2

Maximální (°X):

3.15

Xxxxxx zapalování

3.15.1

Zapalovací cívka (xxxxx)

3.15.1.1

Xxx(x):

3.15.1.2

Xxxxx:

3.15.2

Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx)

3.15.2.1

Xxx(x):

3.15.2.2

Xxxxxxxxx xxxxxx:

3.15.3

Xxxxxxx

3.15.3.1

Xxx(x):

3.15.4

Xxxxxxxx xxxxxx: ano/ne

3.15.4.1

Statický xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx úvrati (ve xxxxxxxx otočení xxxxxxxxx xxxxxxx):

3.15.4.2

Xxxxxx xxxx graf xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx-xx x xxxxx

3.15.4.3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxx/xx

Xxxxxxxxxxx k dodatku X.1:

(xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, poznámky xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx v informačním dokumentu xxxxxxxxx)

X&xxxx;xxxxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx oba xxxxxxxxx xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx škrtněte, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 5 xxxxxx předpisu.

(3)  Viz xxx 2.3.13 xxxxxxx 5 (xxxxxxxx xxxxxx motorů).


PŘÍLOHA 2

&xxxx;Text obrazu &xxxx; Text obrazu   Text obrazu

XXXXXXX A.1

ZKUŠEBNÍ XXXXXXXX

X.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXX

Xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx zkušební protokol. Xxxxx doplňková (xxxx. xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx otáčkami) nebo xxxxxxxxx zkouška (např. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušce.

A.1.2   VYSVĚTLIVKY X&xxxx;XXXXXXXX ZKUŠEBNÍHO PROTOKOLU

A.1.2.1   Zkušební xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx X.1.3.

X.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx xx xxx X.1.2.1 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedou pouze xx oddíly xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxx a konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, typy xxxxxx x&xxxx;xxxxxx motorů xxxx xxx xxxxxx.

X.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx X.1.2.1, xxxx xx však x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx uvedeno xxxxxxx xxxxxxxx oddělených xxxxxxxx, xxxx být nepoužité xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pouze použité xxxxxxxx.

X.1.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx „xxxx“ xxxx „xxx“ xxxxxxxxxxx části, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx výkresu xxxx číslo xxxxx, xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx metodu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X.1.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a schvalovací xxxxx.

X.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX XXXXXXXXXX PROTOKOLU

Zkušební xxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXX

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx) (obchodní xxxxx (xxxxx) xxxxxxx): …

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx): …

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx: …

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: …

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: …

1.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx: …

1.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx: …

1.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx zkušebního xxxxxxxxx: …

1.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx číslo informačního xxxxxxxxx (je-li x&xxxx;xxxxxxxxx): …

1.10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx zkouška/doplňková xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx

1.10.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx zkoušky: …

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXX O MOTORU (XXXXXXXX XXXXX)

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx typu xxxxxx/xxxxxxxx rodiny xxxxxx/XX: …

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx: …

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXX A INFORMACE – XXXXXXXXX XXXXXX (POUZE X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX)

3.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxx motoru x&xxxx;xxxxx motorů, xxxxx xxxx xxxxxxx řídicího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx neoprávněným xxxxxxx: …

3.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxx motoru x&xxxx;xxxxx motorů, xxxxx xxxx součást xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx používají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, reference xxxxxxxxxx o opatřeních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zásahům xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx: …

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXX (XXXXXX) XXXXXXX XXX XXXXXXX (XXXXXXX XXXXXXXXX PODODDÍL(Y))

4.1.   Kapalné xxxxxx xxx xxxxxxxx motory

4.1.1.   Značka: …

4.1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: …

4.1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx číslo XXX: …

4.1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx číslo XXX: …

4.1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx ethanolu (%): …

4.1.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx 15 °C (xx/x3): …

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

4.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx: …

4.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: …

4.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx: …

4.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx XXXX (%): …

4.2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx 15 °X (xx/x3): .…

4.3.   Plynné xxxxxx – XXX

4.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx: …

4.3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: …

4.3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxx X/xxxxxx B

4.3.4.   Oktanové xxxxx XXX: …

4.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx – methan/biomethan

4.4.1.   Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxx: XX/X23/X25/X20

4.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx plynu: specifické xxxxxxxxxx palivo/plyn x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

4.4.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

4.4.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx: …

4.4.3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: …

4.4.4.   Pro xxxx z plynovodu x&xxxx;xxxxxxx

4.4.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx(x): xxxx xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx

4.4.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Xλ xxxxxxxx xxxxxxxx směsi: …

4.4.4.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx číslo (XX) xxxxxxxx palivové xxxxx: …

4.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxx (xxxxx k příslušným xxxxxxx xxxx)

4.5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx obsahu xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx: …

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX

5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx (xxxxxx): …

5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx(x): …

5.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx XXX: …

5.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx: xxx/xx

5.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xx směsi: …

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX MĚŘENÍ (*1)

Jmenovité xxxxxx, min- 1

Měřený točivý xxxxxx, Xx

Xxxxxx xxxxx, xX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x/x

Xxxxxxxxxxxx xxxx, xXx

Xxxx xxxxxxx par, xXx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, X

Xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x pomocná xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 1, xX

X. 1

Č. 2

Č. 3

xxxxxx, xX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx výkon, xX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xx

Xxxxxxxxxx xxxxx spotřeba xxxxxx, x/(xXx)&xxxx;(2)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, X

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx měření, X

Xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, K (1)

Teplota paliva x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, X

Xxxxxxx xxxxxxx xx chladičem xxxxxxxx xxxxxxx, K (1)

Tlak xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xXx

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xXx

Xxxxxxx xxxx, Xx

Xxxxxxxxx xxxxxx, Xx

Xxxxxxx xxxxxx, xx3/xxxxx xxxx&xxxx;(1)


(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx momentu se xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx netto xxxxxx u xxxxxxxxxx x zážehových xxxxxx, x xxxxxxxxxx motorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.


XXXXXXX 3

XXXXXXXXXX ZNAČEK XXXXXXXXX XXXX

XXXX X

(xxx xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xx příslušný xxx xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx schválen x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX x.&xxxx;120 x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxxxx 021628. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx udává, xx xxxxxxxxx bylo uděleno x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x.&xxxx;120 ve xxxxx xxxxx xxxx 02.

XXXX X

(xxx xxx 4.5 tohoto xxxxxxxx)

x&xxxx;=&xxxx;8&xxxx;xx xxx.

Xxxx uvedená xxxxxx xxxxxxxxx xxxx připevněná xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx schválen x&xxxx;Xxxxxxxxxx (X 4), x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx OSN x.&xxxx;120 a 96 (1). První xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx, xxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, byl xxxxxxx OSN x.&xxxx;120 xx xxxxx série xxxx 02 a předpis XXX x.&xxxx;96 xx xxxxx xxxxx xxxx 05.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx číslo je xxxxxxx pouze jako xxxxxxx.


XXXXXXX 4

XXXXXX MĚŘENÍ XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx ustanovení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spalovacího xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx podmínky

2.1.   Motor xxxx být xxxxxxxx xxxxx doporučení xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx xxxxxx výkonu xxxxxxx pouze na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx brát x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx

2.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1) xxxx xxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v poloze, xxxxx xx co xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx nacházejí xxx zamýšleném xxxxxxx.

2.3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx a příslušenství, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx namontovat xx xxxxx, xxxx xxx xxxx zkouškou odmontována. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx (xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx):

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odmontovat, lze xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v nezatíženém xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výkonu motoru (xxx xxxxxxxx h x&xxxx;xxxxxxx 1). Xxxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxx než 3&xxxx;% xxxxxxxxxxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx zkušební xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx namontována xxx zkoušce xx xxxxxxxxx výkonu motoru

Počet

Příslušenství x xxxxxxx zařízení

Namontováno xxx xxxxxxx emisí

1

Systém xxxx

Xxxx potrubí

Ano

Systém pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxx&xxxx;(1)

Xxxxxx sání

Ano (1)

2

Výfukový xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx&xxxx;(2)

Xxxxxx

Xxx&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxx

Xx&xxxx;(3)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx

Xxx

3

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx&xxxx;(4)

4

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vzduchu xxx.

Xxx

Xxxxxxxx plynových motorů

Redukční xxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxx

Xxx

5

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxx x naftové motory)

Předčistič

Ano

Filtr

Ano

Čerpadlo

Ano

Vysokotlaké xxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxxxx řídicí xxxxxx, xxxxx xxx.

Xxx

Xxxxxxxxx/xxxxxx řízení

Ano

Automatická xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tyče x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx

6

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xx

Xxxxxxxxxx

Xx

Xxxx xxxxxxxxxxx

Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxx&xxxx;(5)

Xxxxxxxxx

Xxx&xxxx;(6)

7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xx&xxxx;(7)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx

8

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x/xxxx výfukovými xxxxx

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxx vzduchu

Ano (7) &xxxx;(8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx)

Xx&xxxx;(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx průtok/proudění xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx

9

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx, xx-xx xxxxxxx

10

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx

11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu (9)

12

Čerpadlo xxxxxxxx xxxxx

Xxx

13

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx lze xxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx brzdového xxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení;

iii)

kompresor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx nastavení

Podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxx uvedeny x&xxxx;xxxxxxx 2.

Xxxxxxx 2

Podmínky xxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), odpařovače/regulátoru xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a bez xxxxxxx úprav pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx)

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

6.

Xxxxxxxx xxxxxxxx tlaku

3.   Zaznamenávané xxxxx

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx A.1 k příloze 2. Xxxxx o výkonnosti xx měří při xxxxxxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzduchu xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx úsady, avšak xxxxx v omezeném množství. Xxxxxxxx zkoušky, jako xx vstupní xxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu, musí xxx xxxxxxx co xxxxxxxx referenčním xxxxxxxxx (xxx bod 5.2 xxxx přílohy), xxx xxxx xxxxxxx opravného xxxxxxx xx nejnižší.

3.2.   Teplota xxxxxxx nasávaného xx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx potrubí. Xxxxxxx xxx xxxxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxx. Teploměr nebo xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx teplu a musí xxx umístěn xxxxx xx xxxxxx vzduchu. Xxx získání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx teploty xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx proudění xx vstupního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx-xx namontováno).

3.4.   Absolutní tlak xx vstupu do xxxxxx po xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, se xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kde xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxx proudění v bodě xxxxxxxxxxxx se ve xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průměru xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxx proudění x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

3.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx, kdy xxxx točivý moment, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxx minuty.

3.7.   Otáčky xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xx zvolených xxxxxx x&xxxx;xxxx xxx&xxxx;±&xxxx;1&xxxx;% nebo ± 10 min., xxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnot.

3.8.   Hodnoty xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx musí xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxx 2&xxxx;%.

3.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx chladicího média xx výstupu x&xxxx;xxxxxx xxxx být udržována xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx-xx výrobce xxxxxx xxxxxxx, použije xx xxxxxxx 353 X&xxxx;±&xxxx;5 X. U vzduchem chlazených xxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx udržovat x&xxxx;xxxxxxx +&xxxx;0/–&xxxx;20 X&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx teplota xxxxxx xxxx u vstupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 306–316 X&xxxx;(33–43&xxxx;°X), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxx udržována x&xxxx;xxxxxxx 293–303 K (20–30 °C).

3.11.   Teplota xxxxxxxx oleje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx čerpadle xxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx oleje, je-li xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovených xxxxxxxx motoru.

3.12.   V případě xxxxxxx xx xxxxx použít x&xxxx;xxxxxxx teploty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 3.9, 3.10 x&xxxx;3.11 této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx měření

4.1.   Točivý xxxxxx: ± 1&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxxxx momentu. Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx točivého momentu xxxx být kalibrováno xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v dolní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx&xxxx;±&xxxx;2&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx: 0,5&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxx.

4.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx: ±&xxxx;1&xxxx;% xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx: ±&xxxx;2 X.

4.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx nasávaného xx xxxxxx: ± 2 X.

4.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx: ±&xxxx;100 Xx.

4.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx: ±&xxxx;50 Xx.

4.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx systému: ±&xxxx;200 Xx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx motoru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.

Po = α X

xxx:

Xx

xx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

α

xx opravný xxxxxx (αa xxxx αx)

X

xx xxxxxx xxxxx (xxxxx při zkoušce).

5.2.   Referenční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx (To): 298 X&xxxx;(25&xxxx;°X)

5.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxxx (Xxx): 99 xXx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx 100 xXx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx 1 xXx.

5.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx

Xxxxx zkoušky musí xxx dodrženy tyto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

5.3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx (X)

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx

:

288 X&xxxx;≤ X ≤&xxxx;308 K

U vznětových motorů

:

283 X&xxxx;≤ X ≤&xxxx;313 X

5.3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx (xx)

90 xXx &xx; xx &xx;&xxxx;110 xXx

5.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx faktorů αx x&xxxx;αx&xxxx;(1)

5.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxx motorů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx faktor αx xx xxxxxxx podle xxxxxx:

xxx:

xx

xx xxxxxxx atmosférický xxxx xxxxxxx vzduchu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx (kPa); xx. xxxxxxx barometrický tlak xxxxx xxxx xxxxxxx xxx,

X

xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx motorem x&xxxx;xxxxxxxxx (K).

Podmínky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx platná, xxxx xxx opravný faktor xxxxxx, xxx platilo:

0,93 &xx; αx < 1,07

V případě xxxxxxxxxx těchto mezních xxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx získaná xxxxxxxxxx hodnota x&xxxx;xxxxxx xxxxx o podmínkách při xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxx).

5.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx αx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (αx) xx u vznětových xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx paliva xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

αx = (xx)xx

xxx:

xx

xx atmosférický xxxxxx

xx

xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

5.4.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx faktor xx

Xxxxx xxxxxx xxxxx účinek xxxxxxxx okolního xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxx a vlhkosti) xx vzduch xxxxxxxx xxxxxxx. Vzorec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx liší xxxxx xxxxx xxxxxx.

5.4.2.1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx přeplňované xxxxxx

5.4.2.1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu xxxx xxx xxx

5.4.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xx

xx

xx funkcí xx (korigovaný průtok xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xx =

0,036 xx – 1,14

xxxxxxx

xx

=

x/x

xxx:

x

xx průtok paliva x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objemu (xx/(x.xxxxxx))

x

xx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx kompresoru; x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxx s atmosférickým xxxxx xxxxx r = 1)

Uvedený xxxxxx platí xxx xxxxxxxx xxxxxx qc xx 37,2 mg/(l.cyklus) xx 65&xxxx;xx/(x.xxxxxx).

Xxx hodnoty xx xxxxx xxx 37,2 mg/(l.cyklus) xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxx fm xxxxxxxxx xx 0,2 (xx&xxxx;=&xxxx;0,2).

Xxx xxxxxxx xx vyšší xxx 65&xxxx;xx/(x.xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnota xx xxxxxxxxx xx 1,2 (xx&xxxx;=&xxxx;1,2) (viz xxxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx

5.4.2.3.   Podmínky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxx platná, xxxx být xxxxxxx xxxxxx αx xxxxxx, xxx xxxxxxx:

0,93 ≤ αx ≤&xxxx;1,07

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezních xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx o zkoušce xxxxx získaná xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxx a tlak).


(1)  Úplný xxxx xxxxxx určený xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx;

x)

x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx zkontroluje, xxx xx tlak x xxxx xxxxxx o xxxx než 100 Xx od horní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx čistý xxxxxxxxx xxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx;

x)

x xxxxxx xx xxxxxxxxx zapalováním x xxxxxxxxxxxxx sáním;

V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx neliší xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx než 1&xxxx;000 Xx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx brzdou, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx otevřené xxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx odpovídal xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx motoru (xxxxxxx xx-xx použit xxxxxx x vracením paliva).

(5)  Cirkulaci xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx vodní xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx chlazena xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx ztráta xxxxx v tomto xxxxxx a tlak xx xxxxxx do xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x systému chlazení xxxxxx.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v plně xxxxxxxx xxxxxx.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx namontován xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx výkon x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx taková xxxxxxx xxxxxxxx integrální xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzduchem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo praktickými xxxxxxxxx.

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zkoušejí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ať se xxxx chlazení provádí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X obou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzduchu xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx chladič xxxxxxxx xxxxxxx xx zkušebním xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx dodávána xx xxxxxxxxxx stavu.

(1)  Zkoušku xx xxxxx provádět x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde xxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxx.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx regulaci xxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx 25&xxxx;°X není přiváděn xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uzavřeným. Xxxxx xxxxxxxx pracuje x&xxxx;xxx 25 °C, xxxxxxx xx xxxxxxx s normálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx teplotního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx (tj. xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx).


PŘÍLOHA 5

XXXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX TYPŮ XXXXXX X&xxxx;XXXXX MOTORŮ X&xxxx;XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX MOTORU

Technické xxxxxxxxxx typu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx)

Xxx motoru xxxx xxx xxxxxxxxx typu xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx otáčkami xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2.3 a 2.32 tohoto xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXX – XXXXXXXX

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

Xxxxxx motorů xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx parametry. Xx musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxx, zda xxxxxx xxxxx xx stejné xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx motoru, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.3 xxxx xxxxxxx. Xxxxxx motorů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

2.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx motorů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx režimem xxxxxx.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx motorů

2.3.1.   Spalovací xxxxxx

x)

xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx motor;

d)

jiný.

2.3.2.   Uspořádání válců

2.3.2.1.   Řazení xxxxx x&xxxx;xxxxx:

x)

xxxxx válec;

b)

do X;

x)

x&xxxx;xxxx;

x)

xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx;

x)

xxxx (do X, xx W xxx.).

2.3.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x)

xxxxxx;

x)

xxxx;

x)

xxxx.

2.3.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx

2.3.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx ≥&xxxx;750 xx3

Xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx válec ≥&xxxx;750 xx3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx motory xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objemu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 15&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx v této xxxxxx xxxxxx.

2.3.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx < 750 xx3

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx objemem xx xxxxx válec &xx;&xxxx;750 xx3 mohly xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx do stejné xxxxxx motorů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jeden xxxxx xxxxxxxxxx 30&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx válec x&xxxx;xxxx xxxxxx motorů.

2.3.5.   Způsob xxxx xxxxxxx

x)

xxxxxxxxxxxx sání;

b)

přeplňování;

c)

přeplňování x&xxxx;xxxxxxxxx.

2.3.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx

x)

xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx);

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx motory (XX95);

x)

xxxxxx (X10);

x)

xxxxxxx (X85);

x)

xxxxx xxxx/xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx – xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výhřevností (xxxx X) x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx X);

xx)

xxxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxxx – xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx (plyn X);

xxx)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx – xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx X);

xx)

xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (LNG);

f)

zkapalněný xxxxx plyn (LPG).

2.3.7.   Uspořádání xxxxxxxxxx systému

a)

pouze xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx plynné xxxxxx;

x)

xxxx xxxx xxx 1&xxxx;X;

x)

xxxx xxxx typ 1X;

x)

xxxx xxxx xxx 2 A;

f)

dual xxxx xxx 2X;

x)

xxxx xxxx typ 3X.

2.3.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x)

xxxxxxxx spalovací xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxx xxxxx.

2.3.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.3.10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

x)

xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xx xxxxx válec.

2.3.11.   Způsob xxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxx, (vysokotlaké) xxxxxxx a vstřikovací tryska;

b)

řadové xxxxxxxx xxxx čerpadlo x&xxxx;xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx vstřikovací xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx rail);

e)

karburátor;

f)

vstřikování xx sacího xxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx;

x)

xxxx.

2.3.12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX);

x)

xxxxxxxxxxx vody;

c)

vstřikování xxxxxxx;

x)

xxxx.

2.3.13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx elektronického xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ECU xx xxxxxxxx xx základní xxxxxxxx rodiny motorů.

Motory x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx patřit xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx oddělovat xxxxxx s elektronickou xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx paliva, xxxx xx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxx xxx.

2.3.14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx kritéria členství x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xx xxxxxxx emisí XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činidla);

c)

jiné xxxxxxx xx snížení xxxxx XXX;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx (xxxx-xxxx);

xx)

xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx následného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx regenerací:

i)

uzavřený (wall-flow);

ii)

neuzavřený;

f)

jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxx.

2.3.15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx fuel

Všechny motory x&xxxx;xxxxxx xxxxxx dual xxxx xxxx xxxxxx xx stejnému xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2 xxxxxxx 7 xx xxxxx xxxxx xxxx 05 přepisu XXX x.&xxxx;96 x&xxxx;xxxxxxxx stejné xxxxx paliva xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx do stejné xxxxxxx (xxxxxx) xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX XXXXXXXXXX MOTORU

3.1.   Obecně

3.1.1.   Poté, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výběr základního xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jeden xxxxx x&xxxx;xx jeden xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx základního xxxxxx xxxxxxxx dodávka xxxxxx xx xxxxx zdvih xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.


XXXXXXX 6

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX

Xxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxx shodnost xxxxxx xxxxx xxxx 6.2 xxxxxx předpisu.

2.   ZKUŠEBNÍ POSTUPY

Zkušebními xxxxxxxx a zkušebními xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX XXXXXX

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxx se xxxxx xxxxx. Není-li xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 uznán xxxx xxxxxxxxxx požadavkům tohoto xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx další xxx xxxxxx.

3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx motorů

V případě xxxxxxxxx uděleného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výroby xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shodnosti xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx zkoušené xxxxxx xxxxxxxx typu.

4.   KRITÉRIA XXXXXX

4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx paliva xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx při xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, umožňujícím xxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxx, točivého xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx paliva xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx otáčky xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx hodnoty naměřené x&xxxx;xxxxxx, u nějž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx odchýlit xxxx xxx o hodnoty xxxxxxx xxxx v tabulce x&xxxx;x&xxxx;±&xxxx;10&xxxx;% x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx) [%]

Xxxxxxx body xxxxxx xx xxxxxx [%]

Xxxxxxxxx otáček xxxxxx [%]

Xxxxxx

± 5

± 10

± 5

Xxxxxxxxx zážehové motory x xxxxxxxxxxx

± 8

± 12

± 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx

± 8

± 20

± 8

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx spotřeby xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a/nebo xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 4 xxxx, xx xx xx to, xx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 7 xxxxxx předpisu.


PŘÍLOHA 7

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX ZKOUŠKY X&xxxx;X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: motorová xxxxx (xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx&xxxx;(1)

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxx.

Xxxxxxxx číslo (2)

45

56,0

EN-ISO 5165

Xxxxxxx při 15 °X

xx/x3

833

865

XX-XXX 3675

Xxxxxxxxx:

xxx 50 %

°X

245

XX-XXX 3405

bod 95 %

°X

345

350

XX-XXX 3405

xxxxxxx xxx xxxx

°X

370

XX-XXX 3405

Bod xxxxxxxxx

°X

55

XX 22719

XXXX

°X

–5

XX 116

Viskozita xxx 40 °X

xx2/x

2,3

3,3

XX-XXX 3104

Polycyklické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxx.

2,0

6,0

XX 391

Xxxxx xxxx&xxxx;(3)

xx/xx

10

XXXX X 5453

Xxxxxx xxxx

xxxxx 1

XX-XXX 2160

Xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (10 % xxxxxxxxxx xxxxxx)

% xxxx.

0,2

XX-XXX 10370

Xxxxx xxxxxx

% hmot.

0,01

EN-ISO 6245

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx/xx

24

XX 12662

Obsah xxxx

% xxxx.

0,02

XX-XXX 12937

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (silná kyselina)

mg XXX/x

0,10

XXXX X 974

Xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(3)

xx/xx

0,025

XX-XXX 12205

Mazivost (xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zkoušky XXXX xxx 60&xxxx;°X)

μx

400

XXX F-06-A-96

Oxidační xxxxxxxxx xxx 110&xxxx;°X&xxxx;(3)

X

20,0

XX 15751

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

% xxx.

7,0

XX 14078

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: ethanol xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (ED95) (4)

Parametr

Jednotka

Mezní xxxxxxx&xxxx;(5)

Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(6)

Xxx.

Xxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx nasycených xxxxxxxx)

% xxxx.

92,4

XX 15721

Xxxx xxxxx xxxxxxxx monoalkoholy (X3–X5)

% xxxx.

2,0

XX 15721

Methanol

% hmot.

0,3

EN 15721

Xxxxxxx xxx 15 °X

xx/x3

793,0

815,0

/XX ISO 12185

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx jako kyselina xxxxxx

% xxxx.

0,0025

XX 15491

Vzhled

průzračný x xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx

°X

10

XX 3679

Xxxxx xxxxxx

xx/xx

15

XX 15691

Xxxxx xxxx

% hmot.

6,5

EN 15489 (7)

EN-ISO 12937

XX15692

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

% hmot.

0,0050

ISO 1388-4

Xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx

% xxxx.

0,1

XXXX X1617

Xxxxx xxxx

xx/xx

10,0

XX 15485

XX 15486

Xxxxxxx

xx/xx

4,0

XX 15492

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx částicemi

mg/kg

24

EN 12662

Xxxxxx

xx/x

0,20

XX 15487

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx/xx

1,0

XX 15484 xxxx XX 15492

Měď

mg/kg

0,100

EN 15488

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

μX/xx

2,50

XXX 51627-4 xxxx prEN 15938

2.   TECHNICKÉ XXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXX XXX ZKOUŠKY XXXXXXXXXX XXXXXX

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: xxxxxx (X10)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx&xxxx;(8)

Xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(9)

Xxx.

Xxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX)

91,0

98,0

XX ISO 5164:2005 (10)

Oktanové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX)

83,0

89,0

XX XXX 5163:2005&xxxx;(10)

Xxxxxxx xxx 15 °X

xx/x3

743

756

/XX XXX 3675

/EN XXX 12185

Xxxx xxx

xXx

45,0

60,0

XX XXX 13016-1 (DVPE)

Obsah vody

max. 0,05 % xxx.

Xxxxxx xxx –&xxxx;7&xxxx;°X: xxxxxxxxx x xxxxxx

XX 12937

Xxxxxxxxx:

xxxxx xxx 70 °X

% xxx.

18,0

46,0

XX-XXX 3405

odpar při 100 °C

% obj.

46,0

62,0

EN-ISO 3405

xxxxx při 150 °X

% obj.

75,0

94,0

EN-ISO 3405

konečný xxx xxxx

°X

170

210

XX-XXX 3405

Xxxxxx

% xxx.

2,0

XX-XXX 3405

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxx

% xxx.

3,0

18,0

XX 14517

XX 15553

aromáty

% xxx.

19,5

35,0

XX 14517

EN 15553

xxxxxx

% xxx.

1,0

XX 12177

XX 238, XX 14517

xxxxxxxx

% xxx.

xxxxxxxx

XX 14517

XX 15553

Xxxxx xxxxx/xxxxx

xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(11)

xxxxxx

480

XX-XXX 7536

Xxxxx xxxxxxx&xxxx;(12)

% xxxx.

3,3&xxxx;(15)

3,7

XX 1601

XX 13132

XX 14517

Xxxxxxxxxxx látky

mg/ml

0,04

EN-ISO 6246

Xxxxx xxxx&xxxx;(13)

xx/xx

10

/XX XXX 20846

/XX XXX 20884

Xxxxxx xxxx (3 x xxx 50 °C)

klasif.

třída 1

XX-XXX 2160

Xxxxx xxxxx

xx/x

5

XX 237

Xxxxx xxxxxxx&xxxx;(14)

xx/x

1,3

XXXX D 3231

Xxxxxxx&xxxx;(11)

% xxx.

9,0&xxxx;(15)

10,2&xxxx;(15)

XX 22854

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: xxxxxxx (E85)

Parametr

Jednotka

Mezní hodnoty (16)

Zkušební xxxxxx

Xxx.

Xxx.

Xxxxxxxx xxxxx výzkumnou xxxxxxx (RON)

95,0

EN ISO 5164

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX)

85,0

XX ISO 5163

Xxxxxxx xxx 15 °X

xx/x3

xxxxxxxx

XXX 3675

Xxxx par

kPa

40,0

60,0

EN XXX 13016-1 (XXXX)

Xxxxx xxxx&xxxx;(17)

xx/xx

10

XX 15485 xxxx XX 15486

Oxidační xxxxxxxxx

xxxxxx

360

XX XXX 7536

Xxxxx pryskyřičných xxxxx (po xxxxxx xxxxxxxxxxxx)

xx/100 xx

5

XX-XXX 6246

Xxxxxx

Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 15 °X xxxxx xxxx, která xxxxxxx xx vyšší

Průzračný x xxxxxx, viditelně xxx suspendovaných nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx kontrola

Ethanol x vyšší alkoholy (18)

% xxx.

83

85

XX 1601

XX 13132

XX 14517

X XXX 51627-3

Vyšší xxxxxxxx (C3–C8)

% xxx.

2,0

X XXX 51627-3

Xxxxxxxx

% obj.

1,00

E XXX 51627-3

Xxxxxx&xxxx;(19)

% xxx.

xxxxxxxx

XX 228

Xxxxxx

xx/x

0,20&xxxx;(20)

XX 15487

Obsah xxxx

% xxx.

0,300

XX 15489 nebo XX 15692

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xx/x

1

XX 15492

xXx

6,5

9,0

XX 15490

Koroze xxxxxxx xxxx

(3 h xxx 50 °C)

klasif.

třída 1

XX XXX 2160

Xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxx XX3XXXX)

% xxxx.

(xx/x)

0,0050

(40)

XX 15491

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

μX/xx

1,5

XXX 51627-4 xxxx xxXX 15938

Poměr xxxxx/xxxxx

xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxx

xxxxxxxx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX PLYNNÝCH PALIV XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X&xxxx;XXXXXX XXXX XXXX

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: XXX

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx A

Palivo X

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

XX 27941

Xxxxx X3

% xxx.

30 ± 2

85 ± 2

Obsah X4

% xxx.

xxxxxxxx&xxxx;(21)

xxxxxxxx&xxxx;(21)

&xx; X3, &xx; X4

% xxx.

xxx. 2

xxx. 2

Olefiny

% xxx.

xxx. 12

xxx. 15

Xxxxxx xxxxxx

xx/xx

xxx. 50

xxx. 50

XX 15470

Xxxxx xxxx xxx 0 °X

xxx vody

bez vody

EN 15469

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

xx/xx

xxx. 10

max. 10

XX 24260, XXXX X 3246, ASTM 6667

Xxxxxxxxx

xxxxx

xxxxx

XX ISO 8819

Koroze xxxxxxx xxxx

(1 x xxx 40 °C)

klasif.

třída 1

xxxxx 1

XXX 6251 (22)

Zápach

charakteristický

charakteristický

Oktanové xxxxx xxxxxxxxx metodou (23)

min. 89,0

xxx. 89,0

XX 589 xxxxxxx X

3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx: zemní xxxx/xxxxxxxxx

3.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxx xxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx paliva v bodě 3.2.2 xxxx přílohy.

Vlastnosti

Jednotky

Základ

Mezní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx XX

Xxxxxxx:

Xxxxxx

87

84

89

Xxxxx

13

11

15

Xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(24)

% xxx

1

XXX 6974

Xxxxx síry

mg/m3 &xxxx;(25)

10

XXX 6326-5

Xxxxxxxxxx xxxxxx X23

Xxxxxxx:

Xxxxxx

92,5

91,5

93,5

Xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(26)

% xxx

1

XXX 6974

X2

% xxx

7,5

6,5

8,5

Xxxxx xxxx

xx/x3 &xxxx;(27)

10

XXX 6326-5

Xxxxxxxxxx xxxxxx G25

Složení:

Methan

% xxx

86

84

88

Xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(28)

% mol

1

ISO 6974

X2

% xxx

14

12

16

Xxxxx xxxx

xx/x3 &xxxx;(29)

10

XXX 6326-5

Referenční xxxxxx X20

Xxxxxxx:

Xxxxxx

% xxx

100

99

100

XXX 6974

Xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(30)

% mol

1

ISO 6974

X2

% xxx

XXX 6974

Xxxxx xxxx

xx/x3 &xxxx;(31)

10

XXX 6326-5

Xxxxxxx xxxxx (xxxxx)

XX/x3 &xxxx;(32)

48,2

47,2

49,2

3.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx palivům x&xxxx;xxxxx xxxx lze xxxxxx rovnocenná referenční xxxxxx x&xxxx;xxxx 3.2.1 xxxx xxxxxxx.

3.2.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (GR, X20, …) xx plyn xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (Xλ) xxxxx xxxxxxx X.7-1, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynů (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu xxx tento xxxx xx nevyžaduje):

a)

oxid uhličitý;

b)

ethan;

c)

methan;

d)

dusík;

e)

propan.

3.2.2.2.   Hodnota Xλ výsledné směsi xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx A.7-1 xxx xxxxx xxxxxxx referenční xxxxxx.

Xxxxxxx A.7-1

Požadovaný rozsah Xλ xxx xxxxx xxxxxxxxxx palivo

Referenční xxxxxx

Xxx. Xλ

Xxx. Xλ

XX &xxxx;(33)

0,87

0,95

X20

0,97

1,03

X23

1,05

1,10

X25

1,12

1,20

3.2.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx motoru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx (xxxxx) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.2.2.1 xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx Sλ xxxxxxxx palivové xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx (XX) xxxxxxxx xxxxxxxx směsi.

3.2.2.4.   Musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X.1 x&xxxx;X.2 s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a příměsných xxxxx, xx xxxxxxxxx Xλ a MN xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a na xxxxxxxxxx toho, xx xxxx zůstala během xxxxxxx xxxx změny.


(1)  Hodnoty xxxxxxx ve specifikacích xxxx „skutečné hodnoty“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxx XXX 4259 „Xxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2X nad xxxxx; xxx určování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx je minimální xxxxxx 4X (X = xxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx měl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nulovou hodnotu xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2X, x o xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x minimální xxxxx hodnoty. Je-li xxxxx vyjasnit, xxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx XXX 4259.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx čísla není xx shodě s xxxxxxxxxx minimálního xxxxxxx 4X. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx spotřebitelem xxx x vyřešení tohoto xxxxxxx použít xxxxxxxxxx XXX 4259 za xxxxxxxxxxx, že místo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx počtu xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;X xxxx xx oxidační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx pravděpodobné, xx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx. Xx třeba xxxxxxx xx dodavatele xxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxx žádné xxxxxxxxxx vedlejší xxxxxx. Xxxx-xx xxxx podmínky xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 % xxxxxxxxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jsou „xxxxxxxx hodnoty“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX 4259 „Ropné xxxxxxx – Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x úvahu nejmenší xxxxxx 2R xxx xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 4R (X = reprodukovatelnost). Nehledě xx tento xxxxxxx, xxxxx xx žádají xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nulovou xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2R, x x xxxxxxx xxxxxxx xxx, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx ISO 4259.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxx převzaty xxxxxxxxxx xxxxxx XX/XXX, jakmile xxxxx xxxxxx xxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxxxx, použije xx xxxxx XX 15489.

(8)  Hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx „skutečné hodnoty“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX 4259 „Xxxxx xxxxxxx – Xxxxxxxxx x využití xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxx určení xxxxxxxxx hodnoty byl xxxx x úvahu xxxxxxxx xxxxxx 2X xxx xxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíl 4X (X = xxxxxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xx tento xxxxxxx, xxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx důvody, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnotu xxx, xxx xx stanovena xxxxxxxxx hodnota 2X, x x xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx uvedeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx specifikace, xxxxxxx xx norma XXX 4259.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx EN/ISO, xxxxxxx budou xxxxxx xxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10)&xxxx;&xxxx;Xxx výpočet konečného xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx EN 228:2008 xx odečte xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,2 pro xxxxxxx XXX x XXX.

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx běžně xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxx benzinu x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx a rozpouštěcí xxxxx.

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx oxygenátem, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ethanol xxxxxxxxx specifikaci XX 15376.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxx x palivu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1 xx uvede x protokolu.

(14)  Do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přidávat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, železo, mangan xxxx xxxxx.

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxx volby xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obsah kyslíku x xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx nule. X tom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx „skutečné xxxxxxx“. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx normy XXX 4259 „Ropné xxxxxxx – Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxx x úvahu xxxxxxxx rozdíl 2X xxx nulou; při xxxxxxxx maximální x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 4R (X = reprodukovatelnost). Xxxxxxx xx tento xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx výrobce xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnotu xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2R, x x střední xxxxxxx tam, kde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x minimální xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx XXX 4259.

(17)  Skutečný obsah xxxx x palivu xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ethanol xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normy XX 15376.

(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxxx benzinu xxx stanovit xxxx 100 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxx, xxxxxxxx, MTBE x XXXX.

(20)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nesmí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx.

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx se xxxxxx: xxxxxxxx = 100 – X3 – &xx;X3 – &xx;X4.

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx koroze xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx korozní xxxxxx vzorku xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx zakázáno přidávat xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx metody.

(23)  Na žádost xxxxxxx xxxxxx lze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyšší XXX.

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx + X2+

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podmínkách 293,2 X (20 °X) a 101,3 xXx.

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx podíly (jiné xxx N2) + X2 + X2+

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx 293,2 X (20 °X) x xxxxx 101,3 xXx.

(28)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx X2) + X2 + X2+

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx teplotě 293,2&xxxx;X (20&xxxx;°X) x xxxxx 101,3&xxxx;xXx.

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx X2) + X2 + X2+

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx 293,2 X (20 °C) x xxxxx 101,3 xXx.

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx 273,2 X (0 °C) x tlaku 101,3 xXx.

(33)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x plynnou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 70. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xλ x XX xxxxxxxx, xx methanové xxxxx xxxx xxxxx xxx 70, může být xxxxxxx Xλ x XX dle xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx dosaženo methanové xxxxx x hodnotě xxxxxxx 70.


DODATEK X.1

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX ZKOUŠEK XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX REFERENČNÍMI XXXXXX XXXXXXXXXXXX PLYN X&xxxx;XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXXX XXXXX

X.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXX PRŮTOKU XXXXX

X.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plynové xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx EN XXX 6974, xxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přesnosti a opakovatelnosti.

A.1.1.2   Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx průtokoměru.

A.1.2   ANALÝZA X&xxxx;XXXXXX XXXXX Z VEŘEJNÉHO ROZVODU

A.1.2.1   Složení xxxxx z veřejného xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro mísení xxxxxxx.

X.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

X.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX A PRŮTOK XXXXXXX

X.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx certifikovaná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx plynu), xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. V tom xxxxxxx xx analýza xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ale nevyžaduje.

A.1.3.2   Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx provést.

A.1.3.3   Změří xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx systému pro xxxxxx příměsí.

A.1.4   ANALÝZA XXXXXXXXX XXXXX

X.1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xx povolena xxx xxxxx analýzy xxxxx xxxx X.1.2.1 x&xxxx;X.1.3.1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx, xxxx xxxx xxxxxxx.

X.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX Xλ X&xxxx;XXXXXXXXXXX XXXXX (XX) XXXXXX SMĚSI

A.1.5.1   Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX16726:2015 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx X.1.2.1, X.1.3.1 xxxx X.1.3.2 x&xxxx;xxxxxxxx A.1.4.1 xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx průtokem xxxxx naměřeným xxxxx xxxx X.1.2.2 a A.1.3.3. Xxxxxx xxxxx se xxxxxxx pro výpočet Xλ xxxxx postupu x&xxxx;xxxxxxx X.2 x&xxxx;xxxx xxxxxxx.

X.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXX PLYNNÉ XXXXX V PRŮBĚHU XXXXXXX

X.1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx plynné xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx pomocí regulačního xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.

X.1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx směsi x&xxxx;xxxxxxxxx smyčkou

A.1.6.2.1   V tomto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a výpočty xxxxx xxxx X.1.1, X.1.2, X.1.3 x&xxxx;X.1.4 xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx.

X.1.6.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx Xλ xxxx xxx xxxx referenční xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozmezí xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.7-1.

X.1.6.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx poměry xxxxxxxxx beze xxxxx xx celou dobu xxxxxxx motoru. Upravovat xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx relativních xxxxxx xx povoleno.

A.1.6.2.4   Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx analýza xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx podle xxxx X.1.2, X.1.3, A.1.4 x&xxxx;X.1.5 zopakují. Aby xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx Xλ xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx stanoveném xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.7-1.

X.1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx směsi x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

X.1.6.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx případě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx A.1.2, X.1.3, A.1.4 x&xxxx;X.1.5 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Intervaly xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx měření.

A.1.6.3.2   Výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a příměsí xxx, xxx xxxxxxx Sλ xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.7-1. Xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx vyšší xxx xxxxxxxxx měření.

A.1.6.3.3   Aby xxxx xxxxxxx platná, xxxx xxxxxxx Xλ xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx referenční palivo x&xxxx;xxxxxxx A.7-1 xxxxxxx x&xxxx;90&xxxx;% bodů xxxxxx.


XXXXXXX X.2

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX λ (Sλ)

A.2.1   VÝPOČET

Faktor xxxxxx λ (Sλ) (1) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (X.7-1):

(X.7-1)

xxx:

Xλ

=

xxxxxx xxxxxx λ;

Xxxxx%

=

% objemových inertních xxxxx x&xxxx;xxxxxx (xx. X2, XX2, Xx xxx.);

X2*

=

% xxxxxxxxxx původního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx;

x a m

=

vztahují xx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnotám XxXx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx.:

(X.7-2)

(X.7-3)

xxx:

XX4&xxxx;%

=

% xxxxxxxxxx xxxxxxx v palivu;

C2 %

=

objemových xxxxx xxxxxxxxxx X2 (xxxx.: C2H6, X2X4 xxx.) v palivu;

C3 %

=

objemových xxxxx xxxxxxxxxx X3 (např.: X3X8, X3X6 xxx.) x&xxxx;xxxxxx;

X4&xxxx;%

=

xxxxxxxxxx xxxxx uhlovodíků X4 (xxxx.: X4X10, X4X8 xxx.) x&xxxx;xxxxxx;

X5&xxxx;%

=

xxxxxxxxxx xxxxx uhlovodíků C5 (xxxx.: X5X12, C5H10 xxx.) v palivu;

diluent %

=

% xxxxxxxxxx ředicích plynů x&xxxx;xxxxxx (tj.: O2*, X2, XX2, He xxx.).

X.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX λ Xλ:

Xxxxxxx 1: X25 XX4&xxxx;%&xxxx;=&xxxx;86 %, X2&xxxx;=&xxxx;14 % (xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Xλ xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čistého xxxxxxx k stechiometrické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx posunu xxxxxx (Xλ) xxxxxxxxx spotřebu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx methanu. Spotřeba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx produkty xxxxxxx xxxxxxxxx (tj. oxid xxxxxxxx a voda).

Pro spalování xxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx (X.7-4):

1 × CH 4 + 2 × X 2 → 1 × XX 2 + 2 × H 2 X

(X.7-4)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx poměr xxxxxxx xx stechiometrickém xxxxxxx xxxxxxxxx partnerů xxxxx xxxxxx 2:

xxx:

xX 2

=

xxxxx xxxxxxx kyslíku

nCH 4

=

xxxxx molekul xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx je:

nO 2&xxxx;=&xxxx;2 · xXX 4 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx [xXX4 ] =&xxxx;1xxxx

Xxxxxxx Xλ xxx určit z poměru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kyslíku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx (X.7-5):

(X.7-5)

xxx:

xxxxxx

=

xxxxx molekul xxxxx paliva

(nO 2) blend

=

xxxxx xxxxxxx xx stechiometrickém xxxxxxx xxxxxxx a směsi xxxxxx dodávaného xx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx obsahuje 21&xxxx;% xxxxxxx, vypočte xx xxxxxxxxxxxxxxx spotřeba xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx paliva xxxxx xxxxxxx (X.7-6):

(X.7-6)

xxx:

Xxx,xxxx

=

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzduchu xxx xxxx palivo

nO 2, fuel

=

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx palivo

Hodnotu Xλ xxx xxxx xxxxx také x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx k poměru xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzduchu a směsi xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx, xx. poměru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stechiometrické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dodávané do xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X.7-7):

(X.7-7)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lambda xxx tedy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx Xxx/Xxxx ratios xx xxxxxxxxxx xxxxx - XXX X1829, Xxxx 1987 (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx – SAE X1829 x&xxxx;xxxxxx 1987). Xxxx B. Xxxxxxx, Xxxxxxxx combustion xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), McGraw-Hill, 1988, xxxxxxxx 3.4 „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ („Stechiometrie spalování“) (x.&xxxx;68 až 72).