Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Oprava nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/401 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 389/2013 o xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie

(Úřední xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx X 72 ze xxx 14.&xxxx;xxxxxx 2019)

Strana 5, xxxxxx 1:

místo:

„Článek 1

X xx. 41 odst. 4 xxxxxxxx (XX) x. 389/2013 xx xxxxxxxx xxxx věta, xxxxx xxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx byly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 2019 x 2020 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx dohoda, xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx z Evropské xxxx, xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx 2003/87/ES, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx.““,

xx xxx:

„Xxxxxx 1

X xx. 41 odst. 4 nařízení (XX) x. 389/2013 se xxxxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx:

„Xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx byly xxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxxx vytvořené xxx xxxx 2019 x 2020 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jestliže xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxx.““