Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2011

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x o xxxxxxx rozhodnutí 2008/289/XX

(Text x xxxxxxxx xxx XXX)

(2011/884/XX)

XXXXXXXX KOMISE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Evropský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 53 xxxx. 1 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxx ustanovení xx. 4 xxxx. 2 x xx. 16 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1829/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potravinách x krmivech (2) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxxxx uváděny xx xxx Unie, xxxxx xx xx ně xxxxxxxxxx povolení udělené x xxxxxxx x xxxxxxxx nařízením. Podle xx. 4 odst. 3 x xx. 16 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny x xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx účinky xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx zvířat xxxx na životní xxxxxxxxx, xx neuvádějí xxxxxxxxxxxx nebo uživatele x xxxx x xx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx, xx xx xxxx, že xx xxxxxx xxxxx spotřeba xxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

X xxxx 2006 xxxx xx Spojeném xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x krmiva (XXXXX) xxxxxxxx produkty x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rýží Xx 63. Navzdory xxxxxxxxx xx kontrole přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (GMO), xxxxx oznámily xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx několik dalších xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Bt 63.

(3)

Xxxxxxxx x pokračujícím xxxxxxxxx x x xxxx, xx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxx Xx 63, bylo přijato xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/289/XX (3), xxxxxx xxxx zavedena xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx nepovoleného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx 63 v produktech x xxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx provozovatelé xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xx 63. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx členské státy xxxxxxx vhodná xxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx předané x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx metodou xxxxxxxx x rozhodnutí.

(4)

Xxxxxxx v xxxxxx xxxx 2010 xxxxxxxx XXXXX xxxxxx xxxxxx odrůd rýže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx proti xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx GMO Xxxxxx 6. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx Xxxxxx 6 xxxxx zahrnovaly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rýže xxxxxx xxxxx hmyzu, xxxxx obsahovala xxxxxxxxx xxxxx podobající xx XXX Kemingdao 1 (XXX1). Xxxxxx 6 x XXX1 xxxxxx x Xxxx xxx x Číně xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx RASFF a Xxxxxx xxxxx xxxx x červnu 2010 x x xxxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxx v říjnu 2008 xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/289/XX, xxxxxxx x xxxxxx 2011 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2008 x x prvotním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2011 xxxx uvedeno, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx produkty x xxxx pocházející xxxx xxxxxxxx x Xxxx, a v xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vysoké xxxxxx, xx xx těchto xxxxxxxx x rýže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx xx zjištěním xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx 2008 x 2011 x xxxxxx xxxxxxxxx XXXXX, které xx xxxxxx případů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou rýží, xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2008/289/ES xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxx. Xxxxxxxx x tomu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/289/XX prostřednictvím xxxxxx rozhodnutí.

(8)

X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že x Xxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx 2008/289/XX, která xx vztahují xxxxx xx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxx Bt 63, xxx aby byly xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organismy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx prokazuje, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx geneticky modifikované xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2008/289/XX, xx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx stanovena xxxxxx xx 100 % xxxxx xxxxxxx produktů x xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx potravinářských x xxxxxxxxxxxx podniků předem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx datum, xxx x xxxxx xxxxxxxxx doručení zásilky.

(9)

Xxx xxxxxxx reprezentativních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; proto xx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxx protokol xxx xxxxx vzorků a xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nepřítomnosti geneticky xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pocházejícím x Xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkty xxxxxxxxx v doporučení Xxxxxx 2004/787/XX ze xxx 4. xxxxx 2004 x technických xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných organismů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx xxxx produktů x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1830/2003 (4) x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x XXX/XX 15568 nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx (XX) č. 152/2009 xx xxx 27. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx metody xxxxxx vzorků a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (5).

(10)

Xxxxxxxx xx značnému xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx validovaným xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kvantity a x zájmu usnadnění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanovenou v xxxxxxxxxx 2008/289/XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metodami stanovenými x xxxxxxx XX.

(11)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 2004/787/XX. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zohledňuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx, xxxx kvalitativní x měly xx xxxxx detekci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů, xxx které xxxx xxxxx toleranční xxxx xxx odběr vzorků x xxxxxxx.

(12)

Evropská xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (XX-XXXXXX) x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rýže.

(13)

Pro xxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx případy rýže xx xxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxx postupovali xxxxx xxxxx odběru xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX. Zejména xx xxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx modifikované potraviny x krmiva pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(14)

Xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx I, xxxxxxxxxxx xxxx zasílané x Xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx oběhu xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které vydal Xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx inspekci x xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxx Xxxxxx – XXXXX) x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX x XX xxxxxx xxxxxxxxxx.

(15)

Xxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Komisi pravidelné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx produktů x rýže xxxxxxxxxxxxx xxxx zasílaných x Xxxx.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx, x xxxx by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x Xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx produktů, xxxxx by xxxxx xxx kontaminovány takovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rýže, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxx se na xxxxxxx potravinové a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx rýže xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx rýži xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx nebo z xx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo nemusí. Xxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z xx xxxx není z xxxx xxxxxxx, vydali xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx být xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx stále nezbytná.

(18)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto rozhodnutím xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Stálého xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX TOTO ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxx X, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx 2

Definice

1.   Xxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx definice stanovené x xxxxxxxx 2 x 3 nařízení (XX) č. 178/2002, v xxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 882/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (6) x x čl. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Komise (XX) x. 669/2009 (7) týkajícího xx xxxxxxxxxx úředních xxxxxxx xxxxxx některých xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxx xx rovněž xxxx definice:

x)   Xxxxxx: xxxxxxxxx x specifické xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)   Xxxxx xxxxxx: xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx vzorků x xxxxxx zahrnující xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx vzorek), xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

x)   Xxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kombinováním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odebraných x xxxxxx xxxxxx.

x)   Xxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx produktu xxxxxxxx x hromadného xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

x)   Xxxxxxxxxx vzorek: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sestávající xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx reprezentativní xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpokládané xxxxx a čas xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxx, xxx xx produkt xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx produktů uvedených x xxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávou pro xxxxxx partii x xxxxxxxxxx o zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx stanovenými x přílohách XXX x IV, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „Xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx“ (Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxx Quarantine Xxxxxx – XXXXX).

2.   Xxxxx produkt xxxxxxx v xxxxxxx X neobsahuje xxxx, xxxxxxxxx z ní xxxx není x xxxx vyroben, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx daná potravina xxxx krmivo neobsahuje xxxx, nesestává x xx xxxx x xx není xxxxxxxx(x).

3.   Odběr xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx II.

4.   Xxxxx xxxxxxx xx označí xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx osvědčení x zdravotní xxxxxxxxxxxx. Xxxxx pytel nebo xxxx druh xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxxxx

1.   Příslušný xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx, xx se x xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx stanovené v xxxxxx 4 xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxx zásilka xxxxxxxx neuvedených x xx. 4 xxxx. 2 provázena osvědčením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zprávou xxxxxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx původu xxxx xx xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 4, xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů, xxxxxxx xxxxxxx xx 100 %. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx odběr xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx z nich.

4.   Xxxxxxxxx xxxxx může povolit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tím, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzických kontrol. X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx kontrol.

5.   Propuštění xxxxxxx xx volného xxxxx xx povolí xxxxx xxxxx, xx-xx xx xx odběru xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx XX xx xx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x právem Unie.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx zpráv Xxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx za poslední xxx xxxxxx x xxxxx se týkají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 1.

Xxxxxxx xxxxxx předloží Komisi x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxx čtvrtletí: x xxxxx, červenci, xxxxx x xxxxx.

2.   Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx proveden xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5;

x)

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odmítnuty, xxxxxxx chybělo osvědčení x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Rozdělení xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dokud xxxxxxxxx xxxxxx nedokončily xxxxxxx úřední kontroly.

X xxxxxxx následného rozdělení xx úřední xxxxxxxx xxxx xxx každá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úředních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, analýzy, xxxxxxxxxx x jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx ustanovení

Xxxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 1 členské xxxxx xxxxxx dovoz xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, pokud xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx 4.

Xxxxxx 10

Přezkum opatření

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxx přijetí.

Xxxxxx 11

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx 2008/289/ES xx xxxxxxx.

Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 22. xxxxxxxx 2011.

Xx Xxxxxx

Xxxx Xxxxxx BARROSO

xxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 31, 1.2.2002, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 268, 18.10.2003, x. 1.

(3)  Úř. xxxx. X 96, 9.4.2008, x. 29.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 348, 24.11.2004, s. 18.

(5)  Úř. xxxx. X 54, 26.2.2009, x. 1.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 194, 25.7.2009, x. 11.


XXXXXXX I

SEZNAM XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxx XX

Xxxx x plevách (xxxxxxxxx xxxx surová)

1006 10

Loupaná xxxx (xxxx cargo xxxx xxxxx xxxx)

1006&xxxx;20

Xxxxxxxxxx xxxx celoomletá xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx

1006&xxxx;30

Xxxxxxxx xxxx

1006&xxxx;40&xxxx;00

Xxxxxx xxxxx

1102&xxxx;90&xxxx;50

Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx

1103&xxxx;19&xxxx;50

Xxxxxx x rýže

1103 20 50

Zrna xxxx xx xxxxxxxx

1104&xxxx;19&xxxx;91

Xxxxxx xxxx rozválcovaná xxxx xx vločkách (xxxxx xxx ovsa, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx)

1104&xxxx;19&xxxx;99

Xxxxxx škrob

1108 19 10

Přípravky xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

1901&xxxx;10&xxxx;00

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

1902&xxxx;11&xxxx;00

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vejce

1902 19

Nadívané xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx

1902&xxxx;20

Xxxxxxx xxxxxxxxx (jiné než xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx jinak xxxxxxxxxxxx, x jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx)

1902&xxxx;30

Xxxxxxx x obilovin xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx

1904&xxxx;10&xxxx;30

Xxxxxxxxx xxxx „xüxxx“ z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vloček

1904 20 10

Připravené xxxxxxxxx získané z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pražených xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx (xxxxx xxxxxxxxx typu „xüxxx“ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

1904&xxxx;20&xxxx;95

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx, xxxxx neuvedená xxx xxxxxxxxxx (kromě mouky, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vloček x xxxxxxxxx obilných xxxxxx xxxx nabobtnalých xxxxxxxx)

1904&xxxx;90&xxxx;10

Xxxxxx xxxxx

xx&xxxx;1905&xxxx;90&xxxx;20

Xxxxxxx

1905&xxxx;90&xxxx;45

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

1905&xxxx;90&xxxx;55

Xxxxxx, xxxxxxxx mlýnské xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, též xx xxxxx xxxxx, získané xx prosévání, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx nepřesahujícím 35&xxxx;% xxxxxxxxxxxx

2302&xxxx;40&xxxx;02

Xxxxxx, vedlejší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx prosévání, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 35&xxxx;% xxxxxxxxxxxx

2302&xxxx;40&xxxx;08

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxx neuvedené xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx prášek, xxx chromovaný

3504 00 00


XXXXXXX XX

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x Číny

1.   Obecná ustanovení

Vzorky xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx rýže v xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxx byly xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx

2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx vzorků x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorků

Počet xxxxxxx xxxxxx, ze kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x příprava xxxxxxxxxxxx vzorků xxxx xxx x souladu x doporučením 2004/787/XX x xxxxxxxxx (ES) x.&xxxx;152/2009 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx laboratorního xxxxxx xxxx xxx 2,5&xxxx;xx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 500 g. Pro xxxxx čl. 11 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) č. 882/2004 xx xxxxxxx druhý laboratorní xxxxxx z hromadného xxxxxx.

2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx vzorků x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxx dílčích xxxxxx xxx xxxxxxxxx hromadného xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x CEN/ISO 15568 xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být 2,5&xxxx;xx, avšak x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 500&xxxx;x. Xxx xxxxx čl. 11 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) č. 882/2004 xx sestaví druhý xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx laboratorního xxxxxx

Xxxxxxxxxxx analýza v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem AQSIQ x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oběhu x Unii v xxxxxx xxxxxxxxx laboratoři xxxxxx členským xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx testy xx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxx čase x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;(1), xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx 35X XXXX (xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx XXX (nopalinsyntázy) x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx XxxXXx, XxxXXx x/xxxx CryIAb/CryIAc x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx vzorků zrn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x homogenizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzorky xx 240&xxxx;x (xxxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 xxx xxxx). U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx může být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorků xxxxxxx xx 125&xxxx;x. Xxxx xxxxx analytické xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx analyzují xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. X každé xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v bodě 4 xxxxxxx xxxxx xxxx XXX xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xx za xx, že xx xxxxxxx xxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vzorku xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 35S XXXX (xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx) a terminátoru XXX (xxxxxxxxxxxxxx) x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX 21570: 2005 Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxx xxxxxxxx xx kvantitativním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx X1.

X.-X. Waiblinger x xxx., 2008, „Xxxxxxxxxx xxx collaborative xxxxx xx a X35X xxx X-xxx xxxxxx real-time xxxxxxxxx xxxxxx to detect xxxxxxxxxxx modified xxxxxxxxx xx xxxx products“, Xxx. Food Xxx. xxx Technol., Xxxxxx 226, x. 1221 xx 1228.

E. Xxxxxx-Xxxxxxxx x kol., 2010, „XXXX®Xxxxx xXXX screening xxxxxxx xxx the xxxxxxxx of ‚35X xxxxxxxx‘ xxx ‚XXX xxxxxxxxxx‘ xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx“, Xxx. Food Xxx. and Xxxxxxx., Xxxxxx 230, x. 383 až 393.

X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, X.-X. Waiblinger, L. Xxxxxxxx, 2007, „Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x X-xxx xxxx-xxxx XXX xxxxxx for xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx“, J. Xxxxx. Xxxxxxx., 2, s. 116 xx 121.

x)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx XxxXXx, XxxXXx a/nebo XxxXXx/XxxXXx x Bacillus xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx-Xxxxxxxx x xxx. (v xxxxx), „Xxxx xxx XXXX®Xxxxx xXXX screening xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx Roundup Xxxxx®, XxxxxxxXxxx® and XxxXXx xxxxxx in xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“, Xxx. Xxxx Xxx. xxx Xxxxxxx., XXX 10.1007/s00217-011-1605-7.

Po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoří xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx spektru xxxxxxx xxxxxx xxxx x Číny xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vhodnou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx použití výše xxxxxxxxx screeningových metod xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx zveřejnila Evropská xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny x xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;xxxx://xxx-xxx.xxx.xx.xxxxxx.xx


XXXXXXX XXX

XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX


PŘÍLOHA IV

VZOR XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze xxx xxxxx zkoušený xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx laboratoře (1)

Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1)

&xx;&xx;000&xx;&xx;

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1)

&xx;&xx;000&xx;&xx;

Xxxxxxxx laboratorního xxxxxx&xxxx;(1)

X xx

X xxxxxxx xxxxxxxxx vzorku:

Počet a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorků

X xxxxxxxxxxxx vzorků xx X x

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(1)

X zkušebních xxxxx xx X xx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX&xxxx;(1)

X xx/XXX

Xxxx sekvence(í) XXX xxxxxxxx pro (1):

U každého x xxxxxxxxxxxxx uveďte xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx.

xxxxxx xxxx:

xxxxxxxx 35X:

xxxxxxxxxx NOS:

CryIAb/CryIAc:

Test xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) proveden xxx&xxxx;(1):

Xxxxxx xxxxxxxx: (např. mezilaboratorní xxxxxxxx, interní xxxxxxxx [xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokynu])

Popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxx + cílové xxxx):

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (screening, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxx kopií):

Praktický xxxxx xxxxxxx (xxxxx detekce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), je-li xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx kontrol cílové XXX x referenčních xxxxxxxxx&xxxx;(1)

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálů (např. xxxxxxx, xxxxxxxxx XXX, XXX …)

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1)

Xxxxxx prosím xxxxxxxx (x xx XXX) analyzované xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx

Xxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx