Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Změny xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX/XXX) x.&xxxx;100 – Jednotná xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [2018/1858]

Xxxxx xxxxxxxx x. 100 xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87 ze xxx 31.&xxxx;xxxxxx 2015

Xxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxx 2 x xxxxx xxxx 02 – xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx: 29.&xxxx;xxxxx 2016

doplněk 3 k xxxxx xxxx 2 – xxxxx vstupu x&xxxx;xxxxxxxx: 18.&xxxx;xxxxxx 2016

V celém xxxxx předpisu (xxxxxx xxxxx xxxxxx) xx xxxxx „xxxxxxxx systém xxx uchovávání xxxxxxx (XXXXX)“ nahrazuje výrazem: „xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx energie (XXXXX)“.

Xxxx 5.1. xx 5.1.1.3. xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx proudem

Tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vysokonapěťové sběrnice, xxxxx xxxxxx připojeny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx napájecím xxxxxxx.

5.1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx částí xx vyžaduje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vybavených xxxxxxxxxx xxxxx XXXXX schváleným xxxxx xxxxx XX xxxxxx předpisu.

Živé xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx přímým dotykem x xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx 5.1.1.1 x&xxxx;5.1.1.2. Xxxxxxxx, kryty, xxxxx xxxxxxxxx a konektory xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, odmontovat xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx nářadí.

Konektory (včetně xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx) xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx použití nářadí, xxxxxxxx splňují jeden xxxx xxxx z těchto xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx požadavky xxxx 5.1.1.1 x 5.1.1.2, xxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx

x)

xxxx umístěny pod xxxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx

x)

xxxx xxxxxxxx uzavíracím xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx součástí konektoru, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx; nebo

d)

napětí xxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 Xxx xxxx xxxxxxx 30 Vst (xx střední xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

5.1.1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ochranu živých xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx cestující xxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru musí xxx zajištěn stupeň xxxxxxx IPXXD.

5.1.1.2.   Pro xxxxxxx xxxxxx částí v oblastech xxxxxx než xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany IPXXB.“

Dosavadní xxxx 5.1.1.4 xx 5.1.1.5.3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 5.1.1.3 xx 5.1.1.4.3.