Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Rady (XXX) x. 574/72

xx xxx 21. xxxxxx 1972,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XXX) x. 1408/71 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx

XXXX EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xxxxxx 2, 7 x 51 této xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1408/71 xx dne 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx [1], x xxxxxxx xx xxxxxx 97 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx stanovisko Evropského xxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx nařízení x. 3 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [2] xxxx nahrazeno xxxxxxxxx (XXX) x. 1408/71, xxxxx xxxxxx 99 xxxx nahradil xxxxxxxx x. 4, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovníky [3], xx nezbytné xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx základním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx instituce každého xxxxxxxxx xxxxx, doklady, xxxxx xxxx předložit, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, dotyčné xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx kontrol a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) "nařízením" xx xxxxxx nařízení (XXX) x. 1408/71,

x) "prováděcím xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) mají xxxxxxxx v článku 1 xxxxxxxx význam xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx článku.

Článek 2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx — Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx — Xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, potvrzení, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzájemnou xxxxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx prospěch xxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spadajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx připraví návody, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro uplatnění xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návodů xxxxxxxxxx xxxxxxx výbor.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxx — Komunikace xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx úřady mohou xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxx spolu xxxxxxxx.

2. Xxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx a každá xxxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx obrátit xx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx míst.

Článek 4

Xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx uvedeny v xxxxxxx X.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx jsou xxxxxxx x příloze 2.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3.

4. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx. 3 odst. 1 xxxxxxxxxxx nařízení xxxx uvedena v xxxxxxx 4.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 5, xx. 53 xxxx. 3, xxxxxx 104, xx. 105 xxxx. 2, článcích 116 x 120 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx. 53 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx je xxxxxxx x příloze 6.

7. Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 55 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyjmenovány x xxxxxxx 7.

8. Xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 2 písm. d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze 8.

9. Systémy, které xx xxxxx vzít x xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx věcné xxxxx v souladu x xx. 94 xxxx. 3 xxxx. x) a xx. 95 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze 9.

10. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx. 6 xxxx. 1, xx. 11 xxxx. 1, xx. 13 xxxx. 2 x xxxx. 3, xx. 14 odst. 1, 2 x 3, čl. 38 xxxx. 1, xx. 70 odst. 1, xx. 80 xxxx. 2, xxxxxx 81, xx. 82 odst. 2, xx. 85 xxxx. 2, xx. 89 odst. 1, xx. 91 xxxx. 2, xx. 102 xxxx. 2, xx xxxxx 110 a xx. 113 xxxx. 2 prováděcího nařízení, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 10.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx 6 a 7 xxxxxxxx

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úmluv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx; také xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 7 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 9 nařízení

Xxxxxx 6

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Splňuje-li xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x článku 9 x xx. 15 xxxx. 3 xxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxx xxx přistoupení x xxxxxxxxxxxx xxxx volitelnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ invalidity, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx státu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxx xx základě svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx podle uvedených xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu nebo, xxxx-xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx svého xxxxxx.

2. X xxxxxxxxx xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx musí xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx pojištění xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Potvrzení xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxx pojištění získala.

Provedení xxxxxx 12 xxxxxxxx

Článek 7

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zákazu souběhu xxxxx — Uplatňování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, stáří x úmrtí (xxxxxxx)

1. Xxxxx má xxxxx, xxxxx má xxxxx xx dávky xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí se xxxx xxxxxxxx:

x) xx-xx xxxxxxxxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx pozastavení xxxxxx xxxxx, nesmí být xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x částku xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx snížení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx snížení nebo xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx;

x) v případě xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx při xxxxx (důchody) xxxxxxxxxx xxxxx xx. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx náležející xx xxxxxxx instituce, xxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xx. 46 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx, ale xxxxxxxx xxx snížení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 46 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx. V xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxx x xxxxxx x délce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx;

x) x případě xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx úmrtí (xxxxxxx) přiznaných podle xx. 46 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v případech, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx. 46 xxxx. 3 nařízení, x úvahu všechny xxxxx xxxxxxx xxxxx x jakýkoli příjem xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastavení xxxxx náležející od xxxxxxx instituce, ne xxx xxxxxxx částky xxxxxxx v xx. 46 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uplatňování čl. 46 odst. 3 xxxxxxxx. V xxxxx xx však xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo odměny, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx koeficientu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx čl. 46 xxxx. 3 xxxxxxxx x částkou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx účely xx. 12 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx-xx pracovník xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx tyto xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx toho členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území žádného x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhal.

Xxxxxx 9

Pravidla použitelná x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxx států

1. Xxxxx x úmrtí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pouze xxxxx xx pohřebné získaný xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaniká.

2. Xxxxx xxxxx x xxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx státu, třebaže xxxxx xx pohřebné xxx získán xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx mimo území xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx nebo xxxx členských států, xxxxxxxxx xx pouze xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxx poslední xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nárok xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rodinné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postupně xxxxxxx xxxxxxxxx několika členských xxxxx xxxxx stejného xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 73 xxxx. 1 xxxx 2 nebo xx. 74 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx země bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx nároků xx rodinné xxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx právními předpisy xxxx xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx přídavky podle xx. 73 odst. 1 nebo 2 xxxx xx. 74 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx x úvahu, xxxx xx xx jednalo x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přídavků, xxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, x které xxxx xxxxx pracovník xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každého z xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dávky xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x délce xxxxxx, xxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx každého z xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx období, xxx xxxx xxx poskytovány xxxxx institucí, xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené xxxxxxxxx vyúčtování;

c) xxx xxxxx xxxxxx a) x x), pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx při výpočtu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, jimž pracovník xx stejném období xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 15 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxx xxxxxx na xxxxxxx x), x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxxx 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nese xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx rodinné xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx.

3. Přemístí-li rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhajícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezaměstnané osoby xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx členského xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx téhož xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx příslušná xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx na počátku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xx celý běžný xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX PŘEDPISŮ

Provedení xxxxxx 13 xx 16 xxxxxxxx

Xxxxxx 11

Formality x xxxxxxx xxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) a 2 xxxx. x) nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx, jehož právní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xx žádost xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky, potvrzení x vyslání xxxxxxxxx, xx až xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 14 xxxx. 1 písm. x) xxxx xx) xxxxxxxx si vyžádá xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pojištění x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxx. 2 xxxx. x) nařízení xx pracovníka zaměstnaného xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx německé xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx právní předpisy, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxx příspěvky xxxxxxx po stanovenou xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, nebo xxxxx (xxxxxxx), xxxxx být xx xxxxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xöxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxx 13

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx konzulárních xxxxxxx

1. Xxxxx volby stanovené x čl. 16 xxxx. 2 nařízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxx xx konzulárním xxxxx, xxxx xxx nastoupil xx osobní služby x xxxxx takových xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx uplatní xxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nabývá xxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Pracovník, xxxxx xxxxxxx své xxxxx xxxxx, xxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele. Xxxxx xx xx nutné, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx státu, jehož xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného členského xxxxx po dobu xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxx xx xxxxxxxxxxx úřadě xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx misí nebo xxxxx.

4. Pokud si xxxxxxxxx zvolí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx se, xxxx xx byl xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

Xxxxxx 14

Xxxxx xxxxx xxxxx pomocnými zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 16 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx, xxxxx uvedená xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx právním předpisům xxxxxxxxx členského státu xx xxxx, xx xx zaměstnán Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pomocný xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx xx xxxxx, určí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx instituce příslušné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

4. Xxxxx xx xxxxxxx zaměstnanec Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se, xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXXXX XXX POJIŠTĚNÍ

Článek 15

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 18 xxxx. 1, xxxxxx 38, čl. 45 xxxx. 1 x 2, v xxxxxx 64 x xx. 67 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxx provádí x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx:

x) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx získání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na dávky, xxxxx xx xxxx xxxx pojištění xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (důchody) xxxxxxx xxxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, že xxxxx x úvahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 x čl. 46 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení.

b) Pokud xx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx volitelného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, bere xx x úvahu xxxxx xxxx xxxxx uvedená.

c) Xxxxx xx doba xxxxxxxxx jiná, než xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, získaná podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxx x xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx jehož právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinně xxxxxxxxx xxxx uvedenou xxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dobou, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jehož právních xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx povinně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

x) Xxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxx období, xx xxxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx se xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dobami xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx x úvahu, xx-xx xx xxxxxxx.

x) Xxxxx se podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx získany x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx x úvahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx období, xxxx

xx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, pokud doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx mají xx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx získány.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx nevztahuje, xxx xxxxx se xxxxx x úvahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx doby xxxxxxxxx, xxxxx se mají xxxx v xxxxx xxx účely xxxxxxx.

3. Xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odlišných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy jiného xxxxxxxxx státu, provede xx xxxxxxxx nezbytný xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx šestidenního xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx;

xx) šest xxx odpovídá xxxxxxx xxxxx a xxxxxx;

xxx) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jednomu xxxxxx x xxxxxx;

xx) xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxx;

xx) xxx celkový xxxxxx xxx pojištění získaných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx pravidel xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx dvanáct xxx xxxx xxxxxxx xxx týdny xxxx xxxxxxx měsíců nebo xxxxx xxxxxxxxx;

x) pokud xxxxxxxxx podléhá systému xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx;

xx) xxx dnů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x opačně;

iii) xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx;

xx) xxx xxxxxx xxxx třináct týdnů xxxx xxxxxxx xxxx xxx odpovídá jednomu xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx se xxxxx x xxxxxx přepočtou xx xxx;

xx) pro xxxxxxx součet xxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxx kalendářního roku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vést x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxx měsíců nebo xxxxx čtvrtletí.

KAPITOLA 2

XXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx článku 18 xxxxxxxx

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx dob xxxxxxxxx

1. K xxxxxxxxx xxxxxx 18 nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podléhal.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávají xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx příslušný úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně, xx-xx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx.

Xxxxxxxxx článku 19 xxxxxxxx

Článek 17

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx bydliště x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx

1. K xxxxxxxx věcných xxxxx xx xxxxxxx článku 19 nařízení xxxx xxxxxxxxx zaregistrovat xxxx x své xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádá xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx v platnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pouze po xxxx xxx xxxxxx xxx dne vydání x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx tři xxxxxx.

3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníkem, xxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 po xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx jeho zrušení.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx registraci xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

5. Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx dne, xxx xx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pravděpodobné xxxxxx hospitalizace a xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx instituci místa xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvědomí předem xxxxxxxxxx instituci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 24 odst. 2 xxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxxx xx lhůtu xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; není-li x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, instituce xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx musí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezbytné, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nahrazovány xxxxxxxx xxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxx jeho rodinní xxxxxxxxxxx xxxx uvědomit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx změně xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx věcné xxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx rodinného xxxxxxxxxxx. Příslušná instituce xxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na věcné xxxxx. Instituce xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx dávky.

9. Xxx nebo xxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxx dávky x xxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxx peněžitých xxxxx xx xxxxxxx xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx tří dnů xx počátku pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxx institucí xxxxx xxxxxxxx, potvrzení o xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x zemi xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx neschopnosti, obrátí xx pracovník xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx právními předpisy xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx instituce xxxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvádět xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X případech, xxx xx xxxxxxxxx odstavec 2, xxxxx instituce xxxxx bydliště xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, lékařsky xxxxxxxx, jako by xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx uvede xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Instituce xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx pracovník xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx práce, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx se oznámení xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx jménem příslušné xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx instituce xx xx xxxxx xxxxxxxxx vyhrazuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxx.

6. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxxxx, xxxx zjistí-li, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplácí xxxxxxxxx xxxxx bydliště xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka x xxxx právech a xxxxx instituci místa xxxxxxxx xxxx peněžitých xxxxx, xxxx plateb x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx poskytovány v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxx nebo více xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise dohodnout xx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx článku 20 xxxxxxxx

Xxxxxx 19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příhraniční xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozbory x zkoušky xxxxxxxxx xxxxx x tom xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 22 xxxxxxxx

Článek 20

Xxxxx dávky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx — Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx dávek xxx xxxx x xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x době xxxx vyslání, předloží xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 14 odst. 1 písm. x) xxxx x) nebo xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx potvrzení xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx podmínky xxx získání xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za splněné.

2. X xxxxxxxx věcných xxxxx pro sebe xxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaný v xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení, xxxxx xx během xxxxxx xxxxx zaměstnání nachází xx území jiného xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelem xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxx během xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx datum, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x uvedeného zaměstnavatele xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx příslušné xxxxxxxxx; není-li xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx znát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx instituce xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxxxxxxx, xxxxx předložil xxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx dávky. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxx lékařským xxxxxxxxx, xx ošetřen xx předložení potvrzení, xxxxxx xxx pojištěn x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx tří xxx xxxxxx od xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx neobdrží xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpověď xxxxxxxxx xxxxx pobytu do xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx od xx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx věcné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxxx místa xxxxxx pokračuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místa pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx věcné xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxx poskytovány xxxxx dávky v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.V xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xx. 17 odst. 6, 7 x 9 xxxxxxxxxxx nařízení se xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx domněnky vyjádřené x xxxxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx xx. 36 odst. 1 xxxxxxxx.

Článek 21

Xxxxx xxxxx x případě pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx — Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x článku 20 prováděcího xxxxxxxx

1. X xxxxxxxx věcných xxxxx xx xxxxxxx xx. 22 odst. 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 20 prováděcího xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx věcné xxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx instituce xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předtím, xxx pracovník xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx maximální xxxx, xx kterou mohou xxx xxxxx dávky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx je xxxxxxxxx místa pobytu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 6, 7 x 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx bydliště, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx léčení

1. X xxxxxxxx věcných dávek xx základě xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx má xxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx dobu, po xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx pracovníka xxxxxx xx jeho odjezdu, xxxxxx-xx být x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx předem.

2. Ustanovení xx. 17 xxxx. 6, 7 x 9 prováděcího nařízení xx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek x xxxxxxx uvedeném x xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx příslušníky

Články 21 xxxx 22 xxxxxxxxxxx nařízení se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxx x čl. 23 xxxx. 3 xxxxxxxx.

Článek 24

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 18 prováděcího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek podle xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x pracovní neschopnosti, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx žádnou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 18 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxx

Článek 25

Xxxxxxxxx týkající xx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx v úvahu xxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxx podle xx. 23 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxxxxxx xxxxxxxx se rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu, xxx xx stát, xx xxxxxx má xxxxxxx instituce sídlo.

2. Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx; x xxx případě xxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx povinen xxxxx oznámit příslušné xxxxxxxxx xxxxxx událost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx, xx kterém xx xxxxxxx instituce xxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx

Xxxxxx 26

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx peněžitých x xxxxxxx dávek xx základě xx. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx pro sebe x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx místa, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx uvedené xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx místa, xxx osoba xxxxxx, xx příslušné xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx osvědčovat xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nároku, x xxxxxxxxxxxx k čl. 69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx případně xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeného xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx místa, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 83 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx stejného místa, xx xxxxxxxx stanovené x xx. 69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx platí xx dobu xxxxxxxxxx x xx. 69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx splněny. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx místa, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx, do tří xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx. 17 odst. 6 x 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx čl. 25 odst. 3 xxxxxxxx

Článek 27

Xxxxx xxxxx xxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 17 prováděcího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tito xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 69 xxxx. 1 nařízení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 26 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx nařízení. Potvrzení xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx dávek podle xx. 69 xxxx. 1 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx článku 26 xxxxxxxx

Xxxxxx 28

Věcné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx věcných dávek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxx, na základě xx. 26 xxxx. 1 nařízení, se xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx dávky.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

Xxxxxxxxx xxxxxx 28 nařízení

Článek 29

Xxxxx xxxxx xxx důchodce x xxxxxx xxxxxxx příslušníky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx

1. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx, se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx příslušníci zaregistrují x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro sebe x pro své xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx z institucí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, jakmile důchodce xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxx dávky. Nepředloží-li xxxxxxxx potvrzení, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx instituce xxxxxxxx je xxxxx. Xx obdržení xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasně. Xxxx registrace xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Při xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx stvrzenkou xxxx xxxxxxxxxx ústřižkem xx xxxxxxx poukázky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xx stále xxxxx xx xxxxxx.

5. Důchodce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště uvědomit x xxxxx změně xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx změnit xxxxxx xxxxx xx věcné xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx komise stanoví x případě xxxxxxx xxxxxx pro určení xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném v xx. 28 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 29 xxxxxxxx

Xxxxxx 30

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx příslušníky, xxxxx xxxx bydliště x jiném členském xxxxx, xxx xx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx dávek na xxxxxxx čl. 29 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx bydliště, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x instituce xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadovaného právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx na věcné xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, dokud xxxx instituci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušení. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

2. Stanoví-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx žádosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx při podání xxxxxxx x věcné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxxxxx místa bydliště xxxxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozastavení xxxx odnětí xxxxxxx x o xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků může xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí jakýchkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na věcné xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx instituci xxxxx xxxxxxxx uvědomit x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dávky, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx článku 31 xxxxxxxx

Xxxxxx 31

Věcné dávky xxx důchodce x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. X pobírání xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx 31 xxxxxxxx předloží důchodce xxxxxxxxx místa pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx možno před xxxx opuštěním xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx má xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nepředloží-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx je instituce xxxxx pobytu přímo xx instituce xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. 17 odst. 6, 7 x 9 xxxxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxx případě xx xxxxxxxxx místa bydliště xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí xxxxxxx xx poskytování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxx x článku 31 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx čl. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx

Xxxxxx 32

Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dolů a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx xxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx bydliště xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahujícího xx xx dělníky x ocelářském xxxxxxxx xxxxx dávkám xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a podobných xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx této kategorie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrátit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když je xxxx nejbližší instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x tato xxxxxxxxx xx povinna xxxxx poskytnout.

2. Xxxxx xxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxx x dolech x podobných provozech xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx buď instituci xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx členského státu, xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx systém xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx případě dotyčná xxxxxxxxx xxxxx upozorní, xx xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx výhodnější xxxxx; xxxxx ji musí xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 35 xxxx. 3 xxxxxxxx

Xxxxxx 33

Xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx poskytovány xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xx. 35 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro stejný xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Náhrada xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu x jednom členském xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx splnit formální xxxxxxxxxxx stanovené x xx. 20 xxxx. 1, 2 x 5 x v xxxxxxxx 21, 23 x 31 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxx pobytu v xxxxxxx se sazbami xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu.

2. Xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxx příslušné instituci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 3

INVALIDITA, STÁŘÍ X ÚMRTÍ (DŮCHODY)

Podávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

Xxxxxx 35

Žádosti x xxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 40 xxxx. 2 xxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx 37, 38 x 39 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 40 xxxx. 2, čl. 42 odst. 1 x xx. 42 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx následované invaliditou xxxx zhoršením invalidity, xxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx, xxxxx poté xxxxxx postoupí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dříve xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x důchod xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, x xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx uplatňovaných právních xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx od uvedeného xxx se dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušují nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplatek xxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx.

3. Odstavec 2 se xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xx. 41 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení. V xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx instituci za xxxxxx zjištění částky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxx x xxxxx ve xxxxx, xxxxxxxxxxxxx dávky (x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx) a xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 35 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. K xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 40 xx 51 xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 35 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx uplatňovanými uvedenou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx pracovník xxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx instituce místa xxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podléhal, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kdy xxxx žádost podána. Xxxx datum se xxxxxxxx xx datum xxxxxx xxxxxxx posledně xxxxxxx instituci.

2. Pokud xx xxxxxxx bydliště xx území xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxx pojištění, xxxx xxxxxx podat xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhal.

3. Xxxxx má žadatel xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx státem, podá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx podá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx příslušníkem, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu automaticky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx. 44 xxxx. 2 xxxxxxxx žadatel žádá x xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx dávek xx xxxxx, na xxxxx xx měl xxxxx.

Článek 37

Doklady x xxxxxxxxx, které xx xxxx doprovázet xxxxxxx x dávky xxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 36 prováděcího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pravidlům:

a) xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx formuláři xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx bydliště, v xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 36 xxxx. 1;

xx) xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxx naposledy xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 36 xxxx. 2 x 3;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodaných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xxx instituci xxxx xxxxxxxxx pojištění pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (důchody) xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxxxx byl xxxxxxxxx pojištěn, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x členských xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx;

x) xxxx-xx x xxxxxxx x xx. 44 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členských xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů o xxxxx žádá.

Xxxxxx 38

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. K pobírání xxxxx podle xx. 39 odst. 4 xxxx čl. 47 xxxx. 3 nařízení xxxxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxx příslušná pro xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xxxx bydliště. Xxxxxxxxxx xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcího xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prvním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Vyžadují-li x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx uplatňované dotyčnou xxxxxxxxx, xxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti s xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx odkázáni xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx x xxxxxxxxxx v případě, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x příloze XXX nařízení

1. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x instituce xxxxxxx, xx se xxxxxxx xx. 37 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx instituce, xx-xx xx xxxxxxxx, xx instituce, u xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovaných xxxxx posledně uvedenou xxxxxxxxx.

2. Pokud je xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 obdobně.

3. X xxxxxxx uvedeném x xx. 39 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx spis xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn.

4. Xxxxxx 41 xx 50 prováděcího xxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 3.

Xxxxxx 40

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávám x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxx žadatele vyšetřit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx. 40 xxxx. 3 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Článek 41

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Žádosti o xxxxx zpracovává xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 36 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx neprodleně uvědomí x žádostech x xxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

Článek 42

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxx

1. Xxx zpracování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx instituce provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx formulář, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souhrn xxx pojištění získaných xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Předání xxxxxx formulářů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxx předání xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedený x xx. 42 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doby pojištění xxxxxxx podle jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx (důchody) kteréhokoli xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předložená žadatelem.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx další xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formulář x xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů;

b) výši xxxxx, xxxxxx žadatel xxxx žádat pouze xx tyto xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dávek xxxxxxxxxx x souladu x čl. 46 xxxx. 2 nařízení.

Takto xxxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx-xx možné xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pojištění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxx c) vyžaduje xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx s informacemi xxxxxxxxx x písmenech x) a x); xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sděleny xx xxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx každá x xxxxxx institucí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxx xx dávky xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxxx těmto xxxxx pojištění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx provádějící zpracování xxxxxxx oznámena xxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxx pojištění; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výše, xxxxxxx xx xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx členských států xxxxx xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx formulářů xxxxx dotčené xxxxxxxxx, x ty xx xxx vyznačí teoretickou x skutečnou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxx, xx xx třeba xxxxxx xx. 40 odst. 2 nebo xx. 48 odst. 2 xxxx 3 nařízení, xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. X případě zmíněném x xx. 37 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ale x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytování xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 42 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze doby xxxxxxxxx xxxxxxx žadatelem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Instituce xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx x stupni xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 40 xxxx. 3 nařízení x xxxxxx invalidity žadatele. Xxxx xxxxxxxxxx přijme, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 45 nařízení, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 45 xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx uplatnění nároku (xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx splněny podmínky xxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xx xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Případně xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx podmínek vrácen xxxxxxxxx instituci v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dávek

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx má nárok xx dávky xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxx přihlížet x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dávky.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxx 1, ale x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 43 odst. 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy tyto xxxxx xxxxxxxxxx, jakmile xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxx povinnosti xxx učinit.

3. Xx-xx x případě uvedeném x xxxxxxxx 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx více xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3, o xxxx xxxxxxxxxxx neprodleně uvědomí xxxxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxx upozorní xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx němu nelze xxxxxxx.

5. Nevyplácí-li xx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx, vyplácí xx xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vratnou xxxxxx, xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxx členských států xx xxxxx dohodnout xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx prozatímní xxxxxxx xxxxx x případech, xxxxx se týkají xxxxx institucí xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx uzavřené x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 46

Výpočet xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx teoretické a xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 15 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx takto xxxxxxxx xx zvyšuje x xxxxxx odpovídající xxxxx dobrovolného xxxx xxxxxxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx účely xx. 46 xxxx. 3 nařízení xx xxxxxxx x úvahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojištění uvedeného x čl. 15 xxxx. 3 druhém xxxxxxxxxxx nařízení.

Pro xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxx podle xx. 15 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vezmou x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 47

Xxxxxxx výpočet xxxx dávek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 3 nařízení

V xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 46 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnout.

Článek 48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Konečné xxxxxxxxxx přijaté xxxxxx x dotčených institucí, x přihlédnutím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 47 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Každé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Lhůty xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx teprve xxx xxx obdržení xxxxxxxx xxxxxx žadatelem.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x ní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 49

Xxxxxxxx dávek

1. Xxx xxxxx xx. 49 xxxx. 2 x 3 x xx. 51 xxxx. 2 xxxxxxxx se xxxxxx 45 x 47 xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx pozastavení xxxxx oznámí xxxxxxxxx, xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dotyčné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxx vznikne xxxxx na dávku xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky a xxxxx pro jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou.

Xxxxxx 50

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek

1. x) x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxx xxxxxxxxx státu, předá xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, v xxxx registrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určenému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx x číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxx.

xx) Navíc xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxx x), je-li xx xxxxx, předá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx i) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

xxx) Xxxx informace xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určenému xxxxxxxxxx xxxxxx dotyčného xxxxxxxxx státu.

iv) Pro xxxxx xxxx i), xx) x xxx) xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx považují za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx orgány na xxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxx, u které xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka nejpozději xxxxx xxx xxxx xxx, než dosáhne xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prohlídky

Xxxxxx 51

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dávky, xxxxxxx

x) dávky v xxxxxxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dávky xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx profesní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřevyšují xxxxxxxxxxx xxx, pobývá xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx se xxxxxxx instituce příslušná xxx vyplácení xxxxx, xxxxxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posledně uvedenou xxxxxxxxx. Instituci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zůstává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem podle xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Zjistí-li xx, že příjemce xxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x současně xxxxxx xxxxx, xxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx instituci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x kontrolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx příjmu xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xx poslední xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx odměnu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úrovni, jako xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx referenční xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx posudek xxxxxxxxx xxxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 52

Xxxxx dotyčná xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, znovu xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx příslušný xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx znovuzískáním xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx dávek

Článek 53

Metoda vyplácení xxxxx

1. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x členském xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx, xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styčného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 54 xx 58 prováděcího xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx příslušná xxx xxxxxxxxx dávky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx přímo, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx 6.

2. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxx těchto xxxxx xx xxxxx dohodnout xx xxxxxx postupech xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx jedinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Veškeré xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení xxxxx týkající xx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5.

Xxxxxx 54

Sdělení podrobného xxxxxxx splatných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu

Instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx místu xxxxxxxxx státu, na xxxxx území xx xxxxx mající nárok xx dávky bydliště, xxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx (obojí dále xxx "xxxxxxxxxxx subjekt") xxxxxxxx rozvrh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doručen nejpozději xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 55

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Deset xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x rozvrhu xxxxxxxxxx v xxxxxx 54 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x národní xxxxx xxxx xxxx xxxxx členského státu, xx jehož území xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve prospěch xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zašle xxxxxxx x xxxxxx vyplácejícímu xxxxxxxx.

2. Banka, na xxxxx účet se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx vyplácejícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx vyplácející xxxxxxx sídlo.

3. Názvy x sídla xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx uvedeny x xxxxxxx 7.

Článek 56

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majícím xxxxx xx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 54 prováděcího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dávky xxxxxxxxxxx subjekt xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dávky. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektem.

2. Jakmile xx vyplácející subjekt xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jím xxxxxx xxxxx x jakýchkoli xxxxxxxxxxx odůvodňujících xxxxxxxxxxx xxxx odnětí dávek, xxxxxxx veškeré xxxxxx. Xxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx xxxxxxx důvody pro xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx úmrtí osoby xxxxxx nárok xx xxxxx nebo jejího xxxxxxx xxxx manželky xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vdovy xxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxxx 57

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 56 prováděcího xxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 56 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx zákonným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x nevyplacených částek.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x měně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx příslušná pro xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx se podpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyplacenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, vyjádřené x xxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx, xxxxxxxxx ve stejné xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 58

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyplácením xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vyplácející xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tímto subjektem.

Xxxxxx 59

Xxxxxxxx x xxxxx bydliště osoby xxxxxx xxxxx na xxxxx

Xxxxx osoba xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své bydliště x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

KAPITOLA 4

PRACOVNÍ XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx 52 x 53 xxxxxxxx

Xxxxxx 60

Xxxxx dávky v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx je xxxxxxxxx xxxx

1. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 52 písm. x) xxxxxxxx předloží xxxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx potvrzení osvědčující, xx xx na xxxx xxxxx dávky xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx instituce, popřípadě xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem. Kromě xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx pracovník xxxx xxxxxxx, vyžádá xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx instituce x xx jejich xxxxxxxx xx poskytuje xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xx-xx však xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxx xxx měsíce xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxx xxx obnovováno každé xxx xxxxxx.

3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx potvrzení po xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxx zrušení.

4. Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx věcných xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx bydliště.

5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci do xxx dnů xxx xxx, kdy xx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vznesení případných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx x této lhůtě xxxxx námitka vznesena, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx být xxxxx dávky poskytnuty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Pracovník musí xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx nárok na xxxxx dávky, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx místa xxxxxxxx může kdykoli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pracovníka xxxx xxxx xxxxxx xx věcné dávky.

8. X xxxxxxx příhraničních xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx materiál, xxxxx x malé xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 61

Peněžité xxxxx xxxx xxx důchody x případě xxxxxxxx x jiném členském xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx

1. K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxxx xx xxxxxxx xx. 52 písm. b) xxxxxxxx se musí xxxxxxxxx obrátit xx xxx xxx od xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předložit xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo, xxxxxxx-xx xxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxxxx x xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx lékaři v xxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Toto xxxxxxxxx, které musí xxxxxx předpokládanou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx předáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x v každém xxxxxxx do xxx xxx xxx xxx, xxx xx na xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vyšetřujícího lékaře, xx xxxxx xx xxxxx zejména xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xx tří dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx místa xxxxxxxx poté xxxxxxx xxxxxxx nezbytné správní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x xx xxx pojištěn. Xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx uvědomí xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx, xxxxxxx uvede den, xxxxxx pracovníkova xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovníkovi xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxxxx instituce.

5. Příslušná xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Rozhodne-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx náležitosti stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nastoupit xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx své rozhodnutí x současně zašle xxxx xxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nastoupí xx práce, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Příslušná xxxxxxxxx vyplácí peněžité xxxxx vhodným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x uvědomí x tom xxxxxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxx vyplácí instituce xxxxx bydliště xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx peněžitých xxxxx, xxxx splatnosti x xxxxxxxxx dobu, po xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.

9. Xxx xxxx xxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx dohodnout xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravidlech.

Provedení xxxxxx 55 xxxxxxxx

Xxxxxx 62

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx

1. K xxxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxxx pracovník uvedený x čl. 14 xxxx. 1 xxxx. x) bodu x) xxxx xxxx. 2 xxxx. x) nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X pracovníka, xxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení, xx podmínky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx považují xx xxxxxxx.

2. X xxxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaný x xxxxxxxxxxx dopravě xxxxxxx x čl. 14 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx nejdříve xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx příslušné xxxxxxxxx. X pracovníka, xxxxx předloží xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx nároku xx xxxxx dávky xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx se pracovník xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx si xx xxx dnů xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx informaci, zda xxxxxxxxx uvedený odstavcích 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx poskytovat věcné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xx xxxx než xxxxxx xxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dávky x souladu x xx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokračuje x poskytování uvedených xxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyjádřené x xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx xx. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx pracovníci xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci místa xxxxxx potvrzení podle xxxxxxxx 7.

7. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx. 55 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx na xxxxx xxxxx. Potvrzení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pokud možno xxxx tím, než xxxxxxxxx opustí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx věcné xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádá xx xx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxxxx instituce.

8. Ustanovení xx. 60 xxxx. 5, 6 a 9 xxxxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 63

Xxxxx xxxxx xxx pracovníky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xx. 55 odst. 1 xxxx. x) bodu x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, které xxxxxx příslušná instituce, xxxxx zejména případnou xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxx nadále xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxx xxxxxxxxxx vydáno xx jeho odjezdu, xxxxxx-xx být z xxxxxx xxxxx moci xxxxxx xxxxxx.

2. Ustanovení xx. 60 odst. 5, 6 x 9 prováděcího xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek x xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i) xxxxxxxx.

Článek 64

Xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 61 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx obdobně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx důchodů xx xxxxxxx xx. 55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx) nařízení. Aniž xx dotčena povinnost xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx nevykonává xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, předkládat xxxxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxxxxx x xx. 61 odst. 1 xxxxxxxxxxx nařízení.

Provedení xxxxxx 52 xx 56 xxxxxxxx

Xxxxxx 65

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x výměna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx, k xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dojde nebo xxxxx x povolání xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, učiní se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx poprvé xxxxxxxx xxxxxxxx nemoc z xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx oznámení xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kopie xx zašle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu.

2. Xxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx lékařsky zjištěna xxxxx z xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx posledně xxxxxxx xxxxxxxxx požadovat.

3. Xxxxxxxx-xx x případě úrazu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu, xxx xx příslušný xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na území xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx příslušná instituce xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyšetřovatele x xxxxxxxx x tom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nápomocny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

4. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x lékařskými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x zotavování xx zranění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx instituce xxxxx bydliště xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx používanou xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx příslušné xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx případně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důchodu.

Xxxxxx 66

Xxxxxxxxxxx, zda xx jedná x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 52 nebo xx. 55 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání, xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věcné xxxxx; xxxx xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 20 x 21 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Jakmile xx x xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxx instituci xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxx nemocí x povolání, poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx-xx xx ně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx dávky xxxxxxxx pracovníkem x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx článku 57 xxxxxxxx

Xxxxxx 67

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. V xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 57 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx x nemoci x xxxxxxxx zašle buď xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx naposledy xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx dotyčnou xxxxx, xxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx způsobilá vyvolat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx vykonávána xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného členského xxxxx.

3. Pokud instituce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx po xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx x čl. 57 xxxx. 2 x xx. 57 xxxx. 3 písm. x) x b) xxxxxxxx, tato xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxxx xxxxxxxx nemoc, xxxxxxxx x všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x);

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx instituci xxxxxxx x xxxxxxx x).

4. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx právních předpisů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Článek 68

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi x xxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx — Xxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přijatému xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx dotyčnou xxxxx x xxxxxxxx, uvedená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 67 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx nařízení, x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posledně xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xx. 57 xxxx. 2 x 3 xxxx. x) x xxxx. b) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx částky, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x institucí, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podáno. Posledně xxxxxxx xxxxxxxxx nahradí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytování xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx odečte x xxxxxxx výše xxxxx splatných xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 69

Xxxxxxxxx nákladů xx peněžité xxxxx x případech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxx xx. 57 xxxx. 3 xxxx. c) nařízení xx vztahují tato xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx jehož právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 57 xxxx. 1 xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxxxxxxx xxxxx") použije xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx všech xxx xxxxxxxxx (starobní xxxxxxxxx) získaných nemocným xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x dotčených xxxxxxxxx států;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxx xxxxxxx pojištěn v xxxxxx z xxxxxx xxxxx; každá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx podle xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx peněžitých xxxxx xxx xxxxxxx náklady xxxx sebe x xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na celkovou xxxx xxxxxxxxxxxxx peněžitých xxxxx a na xxxxxxx procentní hodnoty xxxxxx xxxxxxxxx;

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vyplácení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplacených xxxxx daného xxxxxxxxxx xxxx, uvádějící xxxxxx xxxxxxxxxx xx každé x xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x); každá x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xx nejdříve, x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx čl. 58 xxxx. 3 xxxxxxxx

Xxxxxx 70

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterým se xx přihlédnout xxx xxxxxxx peněžitých xxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 58 nařízení xxxxxxxx žadatel potvrzení xxxxxxxx xx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx stát, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxx jiná instituce xxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx. 25 odst. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx může instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx předložil xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stavu xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx právní předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx rodinní příslušníci xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žadatelem, xxxx být skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx výživou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzujícími, xx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx část xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 60 xxxxxxxx

Článek 71

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

1. V xxxxxxx uvedeném v xx. 60 xxxx. 1 nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x které xxxxxxxxx nárok xx xxxxx, veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx poskytovaným xxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Uvedená xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx x čl. 60 xxxx. 1 xxxx. c) nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nákladů, xxxxxx mají xxxx xxxxxxxx uvedené instituce x xxxxxxxx zhoršení, xxxxx s vhodným xxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplacených x dotyčném xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx první xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 60 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podklady.

4. X případě xxxxxxxx x xx. 60 xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxxx 2 obdobně.

Provedení xx. 61 xxxx. 5 nařízení

Článek 72

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dřívější xxxxxx x xxxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 61 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx poprvé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, veškeré xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povolání, které xxxxxx xxxx jimiž xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx státu, bez xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Příslušná xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx výše xxxxx x xxxxx stupeň xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Příslušná xxxxxxxxx se může xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxxxxx.

Xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ke kterému xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx by xxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx institucí druhého xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxx tak, xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 62 xxxx. 1 xxxxxxxx

Xxxxxx 73

Xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx provozů obrátit, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx bydliště x xxxxx členském xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. V případech xxxxxxxxx v xx. 62 xxxx. 1 xxxxxxxx, pokud xxxx x xxxx xxxxxx xxxx bydliště dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úrazy x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx dělníky v xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx provozech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obrátit x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pobývají, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí systému xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x ta xx povinna xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx nejbližší xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx pobývají xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx spravuje xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx průmyslu. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxxxx zvláštního systému, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx instituce.

Provedení xx. 62 xxxx. 2 nařízení

Xxxxxx 74

Xxxxxxxxxxx x xxxxx, během xxxxxxx xxx dávky xxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx státu

Pro xxxxx xx. 62 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx instituci jiného xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx tutéž xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx nemoci x povolání uvedených x xxxxxx 57 xxxxxxxx

Xxxxxx 75

1. X xxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx členského xxxxx xxxx pracovník xxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx mají bydliště xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx tuto žádost xxxxxxxx příslušné instituci. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pravidlům:

a) x xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a žádost xxxx xxx xxxxxxxxxx xx formulářích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy uplatňovanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Článek 76

1. Správní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovanými xxxxxxxx xxxxxxxx institucí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právo nechat xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Každá osoba xxxxxxxxxx důchod xxx xxxx nebo pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx o každé xxxxx xxx situace xxxx xxxxxxx sirotka, xxxxx by xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx.

Xxxxxxxxx důchodů

Článek 77

Důchody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žadatelům x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xx vyplácejí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53 xx 58 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx 64, 65 x 66 xxxxxxxx

Xxxxxx 78

Podání xxxxxxx o xxxxxxxx

X xxxxxxxx pohřebného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx stát, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx příslušné instituci, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx příslušná instituce xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodaných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx x žádosti xxxx potvrzena příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 79

Xxxxxxxxx o xxxxxx pojištění

1. X xxxxxxxxx xxxxxx 64 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxx podléhal.

2. Potvrzení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx žadatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxx xxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nepředloží-li xxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx či druhé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx-xx ke splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dobám xxxxxxxxx xxxxx získaným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

XXXXXXXX 6

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx 67 xxxxxxxx

Xxxxxx 80

Potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xx. 67 xxxx. 1, 2 xxxx 4 nařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádějící doby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx získané xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podléhal, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy uplatňovanými xxxxxxxx institucí.

2. Potvrzení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx buď xxxxxxxxx příslušná xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxx příslušným úřadem xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx uvedené xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx druhé xxxx uvedené xxxxxxxxx.

3. Xx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxx dobám xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx článku 68 xxxxxxxx

Xxxxxx 81

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxx x xx. 68 xxxx. 1 xxxxxxxx x pokud dotyčná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posledního xxxxxxxxxx vykonávaného alespoň xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx x hospodářského xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx zaměstnání vykonávala. Xxxxxxxxxx-xx dotyčná xxxxx xxxx potvrzení, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxxxxxx posledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 82

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx výpočtu dávek

1. X xxxxxxxxx čl. 68 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx mají xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxx být xxxxxxxx; x tom případě xxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vyžadující xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 69 xxxxxxxx

Xxxxxx 83

Podmínky a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxx nezaměstnaná osoba xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu

1. K xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx předloží xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedená v xx. 69 xxxx. 1 nařízení xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx článku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) výši xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx nezaměstnané xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx podle xx. 69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xx. 69 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx na dávky xxxxxx.

2. Nezaměstnaná xxxxx, xxxxx xx v xxxxxx odejít xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x potvrzení uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx-xx nezaměstnaná xxxxx xxxxxxx potvrzení, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx instituce. Služby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 69 nařízení a xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx, oznámí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx nezaměstnaná xxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx postupem stanoveným xxxxxxxx předpisy členského xxxxx, xx kterého xxxxxxxxxxxx osoba odešla.

Instituce xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo dá xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x nezaměstnanou xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odst. 1 xxxx. e), xxxxxxx xx x xx dozví, x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jaké xxxx x xx kterého xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dávku xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx takových informací. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx, nadále xxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx odpovědi xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohodnout xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel.

Provedení xxxxxx 71 nařízení

Xxxxxx 84

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 71 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx) x xxxx. x) bodu xx) xxxxx větě xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely článku 80 xxxxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxxxxx instituci.

2. Xxx podání žádosti x xxxxx podle xx. 71 xxxx. 1 písm. b) xxxx xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx svého xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 80 prováděcího xxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uvádí, xx nemá xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx 69 xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxx xx. 71 xxxx. 2 xxxxxxxx požádá instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx nezaměstnané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

KAPITOLA 7

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX PŘÍDAVKY

Provedení xxxxxx 72 xxxxxxxx

Xxxxxx 85

Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxx 72 xxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádějící xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podléhala.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx příslušná xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádá xx xx příslušná xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může zaslat xxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx x xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx přihlédnout k xxxxx zaměstnání získaným xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx odstavce 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 73 xxxx. 1 a čl. 75 xxxx. 1 xxxx. a) x x) nařízení

Xxxxxx 86

Xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxx xx. 73 xxxx. 1 nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx své žádosti xxxxxxxx pracovník potvrzení xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Toto potvrzení xxxx xxx obnovováno xxxxx rok.

3. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx mohou xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx bydliště (xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx).

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx více xxxxxxxxx států xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávek, xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx uplatňování xx. 75 odst. 1 xxxx. x) x x) nařízení. Tyto xxxxxx xx sdělují xxxxxxx komisi.

5. Pracovník xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx,

- x xxxxx xxxxx situace svých xxxxxxxxx příslušníků, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx rodinné xxxxx,

- o xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

- o xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx těchto rodinných xxxxxxxxxxx,

- o každém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx čl. 73 odst. 2 xxxxxxxx

Xxxxxx 87

Pracovníci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 73 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx pracovník xxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osvědčující, xx xxxxxxx podmínky zaměstnání, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx pracovník podepíše xxxxxxxxxx potvrzující, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx profesní xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx trvá xx xxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se x potvrzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx dobu.

Rodinní příslušníci xx xxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx dokladů vyžadovaných xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovanými xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx po xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tři xxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxxxx sezonním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx předpokládanou xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxx, měsíční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxx, xxxxxxx francouzské xxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx trvá xx xxxx odpovídající xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poměru xxxx xxxx xxxxxx x době stanovené xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnů zaměstnání, xxxxxxx francouzské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx přídavky xx xxxxx měsíc.

6. X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx francouzských právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx přídavků xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 3 prováděcího nařízení.

7. Xxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, kdy xxxxxxxxxxxx zanikl xxxxx xx xxxxxxx přídavky xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může kdykoli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx rodinné xxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx instituci jejich xxxxx bydliště x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx změnit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 74 odst. 1 xxxxxxxx

Xxxxxx 88

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxx 86 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x čl. 74 xxxx. 1 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 74 xxxx. 2 xxxxxxxx

Xxxxxx 89

Nezaměstnané osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

1. K xxxxxxxx xxxxxxxxx přídavků xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx mají xxxxxxxx, xxxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 74 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx francouzských xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nezaměstnanosti xxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx přídavky podle xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx rodinných příslušníků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. 87 xxxx. 2 až 8 xxxxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxx obdobně.

KAPITOLA 8

XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx 77, 78 x 79 nařízení

Článek 90

1. K xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx 77 xxxx 78 xxxxxxxx podá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xx kterém má xxxxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxx xxxx žádost xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx instituci.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získal nejdelší xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek vrácena xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx pracovník xxxxxx xxxxxxxxx dobu pojištění.

4. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx doplňkové postupy xxx podávání žádostí x xxxxx.

Článek 91

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 77 xxxx 78 xxxxxxxx xx vyplácejí x xxxxxxx x xxxxxx 53 xx 58 xxxxxxxxxxx nařízení.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx určí instituci xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 77 xxxx 78 nařízení.

Xxxxxx 92

Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 77 xxxx 78 xxxxxxxx xxx xxxx důchodců xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

- x každé xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,

- x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

- o každé xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

- x xxxxxx xxxxx profesní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx rodinné přídavky xxx xxxx xxxx xxxx sirotky.

XXXXX V

FINANČNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 93

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x mateřství xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 94 x 95 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Skutečnou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě čl. 19 xxxx. 1 x 2 nařízení xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x věcných dávek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 22, xx. 25 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxxx 26 x xx. 29 odst. 1 nebo xxxxxx 31 nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X případech xxxxxxxxx x xx. 29 xxxx. 1 x x článku 31 xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx skutečná xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx uzavřena xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, získaných x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx komise posoudí xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx částek a xxxxxxxx o xxxxxx xxxx.

4. Xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí xxxxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xx. 18 odst. 8 xxxxxx větou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxx, které xxxx xxx nahrazeny, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 94

Xxxxxxx věcných xxxxx poskytnutých xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stejném členském xxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx tento xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které uvedené xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx paušální xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx rok, která xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výdajům.

2. Xxxxxxxx částka xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx rodinu průměrným xxxxxx rodin, které xxxx xxx brány x xxxxx každý xxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx pravidel:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx každý xxxxxxx xxxx vydělením xxxxxxx výdajů na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx státu všem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pracovníků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxx v xxxxx, jsou xxxxxxx x příloze 9;

x) xxx jednáních xxxx xxxxxxxxxxx dvou členských xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ročnímu xxxxx pracovníků, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxx, který xx xx brát x xxxxx v xxxxxxx s xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxxxx xx xxxxxxx vedeného xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx x nárocích dotyčných xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx sporu xx xxxxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx xxxxxxxx účetní komisi xxxxxxx v xx. 101 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 3 x 4.

6. Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušných xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx nahradit.

Xxxxxx 95

Náhrada xxxxxxx xxxxx poskytovaných x xxxxx pojištění x xxxxxx x x xxxxxxxxx důchodcům x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nemají nárok xx dávky podle xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xxxx bydliště

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovaných xx xxxxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx blíží xxxxxxxxx výdajům.

2. Paušální xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx průměrných ročních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx, x snížením xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx paušální xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxx x xxxxx, x xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 9;

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxxx x xxxxx, roven xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 28 odst. 2 xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx bydliště xx xxxxx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx, nárok xx věcné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxx, který xx xx xxxx x xxxxx xxx xxxx. 3 xxxx. b), xx určuje xx xxxxxxx vedeného xxx xxxxx xxxx institucí xxxxx bydliště, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušnou institucí, x nárocích dotyčných xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 101 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x postupy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

6. Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx obdržení stanoviska xxxxxxx xxxxxx dohodnout xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx posuzování xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 63 xxxx. 2 xxxxxxxx

Xxxxxx 96

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx čl. 63 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxxxx 93 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 70 xxxx. 2 nařízení

Xxxxxx 97

Xxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 69 nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené instituce.

2. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx

- xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohodnout xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx určování xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxxxxx plateb, nebo

- xxxxx xxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplacených podle xx. 73 xxxx. 2 x 74 xxxx. 2 xxxxxxxx

Xxxxxx 98

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dávky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

1. Xxxxxxxxx xxxx rodinných xxxxxxxx vyplacených na xxxxxxx xx. 73 xxxx. 2 x 74 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přídavky xxxxxxxxx, ve výši xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx paušální xxxxxxx xx paušální xxxxxx xxxxxx vynásobením xxxxxxxxxx ročních xxxxxxx xx jednu rodinu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx.

3. Činitele xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky se xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx:

x) průměrné xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bydliště, x xxxxxxx na xxxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ročním xxxxxx xxxxx majících xxxxx xx xxxxx;

x) průměrný xxxxx počet rodin, xxxxx xx xx xxxx x úvahu, xx roven xxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx nezaměstnaných xxxx xxxxxxxxxxxx dávky v xxxxxxxxxxxxxxx na účet xxxxxxxxx uvedeného příslušného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají nárok xxxxxxx xxxxxxx přídavky xxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx komise xxxxxxx x xx. 101 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3.

5. Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx xxxxx Francie x úřady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx komise xxxxxxxxx xx zavedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx

Xxxxxx 99

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx nebo příslušné xxxxx těchto členských xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xx. 84 xxxx. 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 93 xx 98 xxxxxxxxxxx nařízení o xxxxxx procento za xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx nákladům. Xxxx xxxxxxxx se může xxxxx podle jednotlivých xxxxx.

Xxxxxx 100

Xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx brát xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se dávek xxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxx xxx roky xxxx xxxx xxxxx xxxx podání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místu xxxx instituci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxx xxxxx.

2. X žádostí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůta ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů na xxxxx xxxxx určených x xxxxxxx x xxxxxx 94 a 95 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 101

Stav xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávek za xxxxx kalendářní xxx xx základě xxxxxx 36, 63, 70 x xx. 75 xxxx. 2 nařízení.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x vypracování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxx souladu x xxxxxxxx stanovenými x xxxx hlavě.

3. Xxxxxxx xxxxxx přijme rozhodnutí xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 102

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx — Postup xxx náhradě

1. Účetní xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx této xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x b);

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx jí xxxxxxxxx podle xx. 94 xxxx. 4 x xx. 95 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) předkládá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 36, 63, 70 x čl. 75 odst. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx věřitelských xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xx xxxxxxx uskutečňují, xxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtách x xxxxx postupů xxxxxxxxxxx xxxxx komisí.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx náhrady xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx částky, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx; x xxx případě zaplatí xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půlroku xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxxx.

5. Příslušné xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx jiných postupech xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 103

Shromažďování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů

Příslušné xxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxx hlavy, x xxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxx účetních xxxxx.

Xxxxxx 104

Xxxxx dohod x náhradách xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx do xxxxxxx 5

1. Xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx ustanovením xx. 36 xxxx. 3, čl. 63 xxxx. 3 x xx. 70 xxxx. 3 nařízení x xxxxxxxxxxx xx. 93 xxxx. 6, čl. 94 xxxx. 6 x xx. 95 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx platná x xxx předcházející xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 prováděcího xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podobná ustanovením xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a která xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx, se zapíší xx přílohy 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Totéž xxxxx x ustanoveních, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě čl. 97 xxxx. 2 x 98 odst. 2 prováděcího xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxx prohlídky

Xxxxxx 105

1. Náklady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lékařskými xxxxxxxxxxx, pozorováními, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, instituci, xxxxx xxxx pro xx xxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx institucí.

2. Dva xxxx více xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx těchto členských xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx částek, nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx přílohy 5 prováděcího nařízení. Xxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxxx vstupu xxxxxxxx x platnost xxxxxxxxx použitelné, pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení xxx vyplácení peněžitých xxxxx

Xxxxxx 106

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxx 107

Xxxxxxxx xxx

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uznané Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondem:

a) xxxxxxxx: čl. 12 xxxx. 2, 3 x 4, xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) poslední xxxx, xx. 22 xxxx. 1 xxx xx) xxxxxxxx xxxx, xx. 25 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxx věta, čl. 41 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xx. 46 xxxx. 3 a 4, článek 50, xx. 52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xx. 55 xxxx. 1 xxx xx) xxxxxxxx xxxx, čl. 57 odst. 3 xxxx. c), xx. 60 xxxx. 1 xxxx. c), xx. 60 odst. 2 xxxx. x), xx. 70 xxxx. 1 x 2 x xx. 71 xxxx. 1 xxxx. b) xxx xx) xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) prováděcího xxxxxxxx: xxxxxx 34, xx. 101 xxxx. 1, xx. 102 odst. 1 písm. b) x xx. 119 xxxx. 2.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx provádí za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

HLAVA VI

RŮZNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 108

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx, xx xx sezónním pracovníkem, xxxxxxxx pracovník xxxxxxx x xx. 1 xxxx. c) nařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx odešel xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx potvrzený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 109

Úprava xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nemá místo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx bude plnit xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx placení příspěvků.

Zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx takovém xxxxxxxx.

Xxxxxx 110

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vrácení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek

Navrhne-li xxxxxxxxx členského státu, xxxxx xxxxxxxxxx dávky, xxxxxxx opatření xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx.

Xxxxxx 111

Vrácení plateb xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx institucí

1. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx invalidity, xxxxx xxxx úmrtí (xxxxxxx) na xxxxxxx xxxxx III kapitoly 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxxx pro vyplácení xxxxxxxxxxxxxx dávek uvedené xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxx instituci. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odečíst xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 2.

2. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, může tato xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jí uplatňovanými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vyplácení dávek xxxxxx příjemci xxxxx, xxx jí odečetla xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxx xx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro vyrovnání xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx částky xxxx xxxxxxxxxx jí samotnou, x xxxxxxx odečtenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pomoc xx xxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx nárok xx dávky podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxx, který pomoc xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx splatných xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxx, xxx odečetla xxxx částku xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplácí.

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, pobírá xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx xx dobu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba nárok xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rodinného příslušníka, xxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx, má-li xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx uvedené osobě xxx rodinného příslušníka, xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx pomoci xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx podmínek x x xxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odečtenou xxxxxx xxxxxxxxxx instituci.

Článek 112

Xxxxx některá xxxxxxxxx xxxxxxxxx platby, xxxxx xxxxxx oprávněné, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stane xxxxxxx, dotyčné xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxx, x výjimkou případu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 113

Vrácení věcných xxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dávky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa pobytu xx xxxxxxx domněnky xxxxxxx x čl. 20 odst. 2 xxxx x čl. 62 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx neobrátil xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemá nárok xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx věcné xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. 2 nebo xx. 62 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

3. Příslušná xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušnou xxxx xxxxxxxxx určená xxx xxxxx xxxx xx zachová xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcných xxxxx. Xxxxxxx instituce xxxxxx xxxx pohledávky xxxxxx komisi xxxxxxx x čl. 101 xxxx. 3 prováděcího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 114

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x instituci, xxxxx xx xxxxx poskytnout

Pokud xx v případě xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxx x xx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx dávky, xxxxx xxxxxxx xxxxx žádat xxxxx, xxxxx tento xxxx neexistoval, xxxxxx xxxx osoba prozatímně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx bydliště xx xxxxx žádného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx její xxxxxx xxxxxx nejdříve.

Xxxxxx 115

Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné x jiném xxxxxxxx xxxxx, než je xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx 87 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, postupuje x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xx uplatňovanými xxxxxxxx předpisy.

Neexistují-li takové xxxxxxx, požádá xxxxxxxxx xxxxxxxxx o informaci x postupech, xxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 116

Dohody o xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 92 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 prováděcího xxxxxxxx.

2. Xxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx článku 51 xxxxxxxx č. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 prováděcího xxxxxxxx.

Xxxxxx 117

Xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx

1. Jeden xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušné xxxxx mohou po xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx přizpůsobit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzory xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, prohlášení, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, a také xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx dat xxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxx x prováděcího xxxxxxxx.

2. Xxxxx to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odstavce 1.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 118

Přechodná xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

- za xxxx předcházející uvedenému xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 3,

- xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx.

2. Žádost x xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx uvedený xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 119

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx x xx. 94 xxxx. 9 nařízení xxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na své xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zakládající xxxxx xx rodinné xxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v den xxxxxxxxxxxxx xxx vstupu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 41, xxxx přílohy X xxxxxxxx č. 3, xxxxx podle xxxxxx 20 xxxx xxxxxxx 1 nařízení Xxxxxx 36/63/EHS xx xxx 2. xxxxx 1963 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [4].

2. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx než xxxxxx rodinných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 73 xxxx. 2 xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx příslušníkům x jejich xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx tyto xxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxx rodinné dávky xxxxxxxxx xx základě xx. 73 xxxx. 2 nařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyplácení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účet příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Ve xxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich příslušné xxxxx.

Xxxxxx 120

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Dva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné úřady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxx dohody xx xxxxxxxx do xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx nařízení.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 platné v xxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 121

Xxxxxx x xxxxx příloh

1. Přílohy xxxxxxxxxxx nařízení jsou xxxx xxxxxxxx součástí.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. "7. Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx paušální xxxxxxxxx xx výdaje xxxxxxx x xxxxxxx, poskytované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x důchod xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx."

Xxxxxx 122

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení

Toto xxxxxxxxx nařízení vstupuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne 21. xxxxxx 1972.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. Thorn


[1] Xx. xxxx. X 149, 5.7.1971, x. 2.

[2] Xx. věst. X 30, 16.12.1958, x. 561/58.

[3] Xx. xxxx. X 30, 16.12.1958, x. 597/58.

[4] Úř. xxxx. 62, 20.4.1963, x. 1314/63.


XXXXXXX 1

XXXXXXXXX ÚŘADY

(čl. 1 odst. 1 xxxxxxxx a xx. 4 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. XXXXXX:

Xxxxxxxx xx xx prévoyance xxxxxxx, Bruxelles

Minister xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx)

X. XXXXXXX:

Xxxxxxxxxxxxxx für Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx

(xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx), Bonn

C. FRANCIE:

1. Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx et xx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Paris

2. Xxxxxxxx xx travail, xx l'emploi et xx la xxxxxxxxxx

(xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), Paris

3. Xxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxx

4. Xxxxxxxx de xx xxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxx loďstva), Xxxxx

X. XXXXXX:

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxx Previdenza Xxxxxxx

(xxxxxxx práce x xxxxxxxx péče), Xxxx

X. XXXXXXXXXXX:

1. Ministre du xxxxxxx xx de xx xxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx xxxxx x sociálního xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx

2. Ministre xx xx xxxxxxx

(xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXXX:

1. Xxxxxxxx xxx Sociale Xxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), Xxx Xxxx

2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxëxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxxxx


PŘÍLOHA 2

PŘÍSLUŠNÉ INSTITUCE

(čl. 1 písm. x) xxxxxxxx x xx. 4 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. BELGIE

1.Nemoc x mateřství:

a) xxx xxxxx xxxxxx 16 xx 29 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterého je xxxxxxxxx pojištěn;

ii) pro xxxxxxxxx:

Xxxxxx de secours xx de xxxxxxxxxx xx faveur xxx xxxxxx xxxxxxxxx sous xxxxxxxx xxxxx Xxxx- xx voorzorgskas voor xxxxxxxxxxx onder Xxxxxxxxx xxxx, Antwerpen – (Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx);

x) xxx xxxxx hlavy V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx ziegte- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Státní ústav xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a sociálního xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

2.Xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx (dělníci, zaměstnanci x horníci):

Institut xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- xx invaliditeitsverzekering, Xxxxxxx – (Xxxxxx ústav xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) spolu x xxxxxxxxxxxx subjektem, x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx des xxxxxxxx-xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx voor xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Národní xxxxxxxx fond horníků);

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xx secours xx xx xxxxxxxxxx xx faveur xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx Xxxx- en xxxxxxxxxxxx xxxx zeevarenden xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx – (Xxxxxxxx x xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxx plavící xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

3. Xxxxx x úmrtí (xxxxxxx):

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx travailleurs xxxxxxxx, Bruxelles Xxxxxxxxxxx xxxx werknemerspensioenen, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zaměstnance).

4.Pracovní xxxxx:

x) xxx žádosti x příplatky x xxxxxxxx:

Xxxxx des accidents xx xxxxxxx, Bruxelles Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx:

xxxxxxxxxxxx;

xx) xxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx arbeidsongevallen, Xxxxxxx – (Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx).

5. Xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx des xxxxxxxx professionelles, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Fond xxx xxxxxx x xxxxxxxx).

6. Xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x nemoci x x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx maladie-invalidité, Xxxxxxxxx Rijksinstitut xxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx byl xxxxxxxxx pojištěn;

ii) xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxx xx xx prévoyance xx xxxxxx des xxxxxx naviguant sous xxxxxxxx xxxxx, Anvers Xxxx- xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx vlag, Xxxxxxxxx – (Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx plavící se xxx xxxxxxxxx vlajkou);

b) xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx:

xxxxxxxxxxxx;

xx) xxx námořníky:

Fonds xxx xxxxxxxxx du xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx voor xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

7. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx x'xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx);

xx) xxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx marchande, Xxxxxx Xxxx xxx de xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx – (Svaz xxxxxxxxxx loďstva).

8. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx de xxxxxxxxxxxx xxxx allocations xxxxxxxxxx xxxx travailleurs xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx der gezinsvergoedingen xxxx xxxxxxxxxx – (Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx), x kterého je xxxxxxxx zaměstnavatel

B. XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak

1.Nemocenské pojištění:

Pro xxxxx xx. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy opustila xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důchod x xxxxxxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xx základě xxxxx XXX kapitoly 1 xxxxxx 4 a 5 nařízení:

a) xxxxx xx dotyčná xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Místní xxxxxx xxxxxxxxxx pokladna) nebo x Xxxxxxxxxxxxxxxx (Venkovská xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxx není xxxxxxxxx x žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění:

Allgemeine Ortskrankenkasse Xxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx nemocenská xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx), Xxxx-Xxx Xxxxxxxxx;

x) xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojištěn.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxx:

Xxx přístup x dobrovolnému pojištění x xxx xxxxxx xxxxxx xx dávky x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx pro pozůstalé xx nich, pokud xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského státu xxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx třetí xxxx:

x) pokud byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

— má-li xxxxxxx xxxxx bydliště x Xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Xüxxxxx,

— xx-xx dotyčná xxxxx xxxxxxxx x Belgii xxxx xx belgickým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx území xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx), Xüxxxxxxxx,

— má-li xxxxxxx osoba bydliště x Itálii xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx třetí xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Schwaben (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx,

— xx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx lucemburským xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bydlištěm xx xxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Porýní-Falce), Xxxxxx,

Xxxxx xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxüxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx xx Main, xxxx Xxxxxxxx (Námořní pokladna), Xxxxxxx:

xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaplacen do:

— xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Angestellte (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx), Xxxxxx,

— xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxx;

xxx) pokud xxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení horníků xxxx xxxxx xxxx xxxxx vyžadovaná k xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povolání xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx získanou:

Bundesknappschaft (Xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovací xxxx), Xxxxxx;

x) xxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx za pojištěné xxxxx německých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pro xxxxxxxxx xx nich:

i) xxx-xx poslední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

— xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, s xxxxxxxx Sárska

nebo

— xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx právních předpisů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx:

— xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Xüxxxxx,

— xxx-xx poslední xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx belgické instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx pojišťovna xxxxxxx Xxxxxx), Xüxxxxxxxx,

— byl-li xxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu zaplacen xxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx,

— byl-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rheinland-Pfalz (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx), Xxxxxx,

— xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxx v Xxxxxx

xxxx

— xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x poslední xxxxxxxxx xxxxx německých xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Sársku:

Landesversicherungsanstalt Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Sárska), Xxxxxxüxxxx.

— pokud byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Železniční pojišťovna), Xxxxxxxxx am Main:

instituce, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx německých xxxxxxxx xxxxxxxx zaplacen:

— xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců:

Bundesversicherungsanastalt xüx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zaměstnance), Xxxxxx,

— systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx (Xxxxxxx pokladna), Hamburg;

iii) xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx německých xxxxxxxx xxxxxxxx zaplacen xx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx doba xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx) je xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovací fond), Xxxxxx.

3. Doplňkové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ocelářském xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Sárska), Xxxxxxüxxxx.

4. Xxxxxxx pojištění (xxxxxxxx xxxxx x nemoci x povolání):

instituce xxxxxxxxx xxx úrazové pojištění xxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xüx Arbeit (Xxxxxxxx xxxx práce), Xüxxxxxx.

X. XXXXXXX

1. Pro xxxxx xx. 93 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx nařízení:

a) xxxxxx systém:

Caisse xxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx nemocenského pojištění), Xxxxx;

x) xxxxxxxxxx systém:

Caisse xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemný podpůrný xxxx), Xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx autonome xxxxxxxxx xx sécurité sociale xxxx xxx mines (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxx;

x) systém xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx des xxxxxxxxx xx xx xxxxxx (Národní xxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx.

2. Xxx xxxxx článku 96 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx autonome xxxxxxxxx de xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx), Paris;

c) xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx invalides xx xx marine (Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxx 98 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx nationale x'xxxxxxxxxxx familiales (Xxxxxxx xxxx rodinných xxxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxxxxxx systém:

Caisse xxxxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rodinné xxxxxxxx), Paris;

c) hornický xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx (Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), Paris;

d) xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx nationale x'xxxxxxxxxxx familiales xxx xxxxxx xx commerce (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx námořnictva) xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx d'allocations xxxxxxxxxx xx xx xêxxx maritime (Xxxxxxx xxxx rodinných přídavků xxx průmysl xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx okolností.

4. Xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx xxxx ty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx:

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x) xxxxxx xxxxxx:

x) nemoc, xxxxxxxxx, xxxxx (pohřebné):

Caisse xxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (místní xxxx nemocenského pojištění);

ii) xxxxxxxxxx:

xx) xxxxxx, x xxxxxxxx Paříže x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

xxx Xxxxx x pařížský xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X 365 x X 382 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Strasbourg;

iii) xxxxx:

xx) obecně, s xxxxxxxx Paříže x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx régionale x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxxx vieillesse) (xxxxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx)),

xxx Xxxxx x xxxxxxxx region:

Caisse xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx salariés (Xxxxxxxxxx fond starobního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X 365 x X 382 zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Strasbourg

nebo

Caisse xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pojištění), Strasbourg;

iv) xxxxxxxx úrazy:

aa) xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx d'assurance-maladie (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xx) trvalá xxxxxxxxxxx:

— xxxxxxx:

— úrazy xx 31. 12. 1946:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

— xxxxx xxxx 1. 1. 1947:

zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxxx;

— xxxxxxx xxxxxxx:

— xxxxx xx 31. 12. 1946:

Caisse xxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (místní fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

— xxxxx xxxx 1. 1. 1947:

Xxxxxx xxx xxxôxx xx consignations (Depozitní xxxxxxxx);

x) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx přídavků);

vi) nezaměstnanost:

Direction xxxxxxxxxxxxxx du xxxxxxx xx de la xxxx-x'œxxxx (Departementální ředitelství xxxxx x xxxxxxxxxx xxx);

x) zemědělský xxxxxx:

x) xxxxxx, mateřství, úmrtí (xxxxxxxx), rodinné xxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx),

xx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxx a xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx secours xxxxxxx xxxxxxxxx (Ústřední xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fond), Xxxxx;

xxx) xxxxxxxx úrazy:

aa) xxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxx pojišťovatel;

bb) xxx xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxx xxxôxx xx xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxx (94);

xx) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx du travail xx de la xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx ředitelství xxxxx a xxxxxxxxxx xxx);

x) xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx, úmrtí (xxxxxxxx):

Xxxxxxx de secours xxxxèxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx);

xx) xxxxxxxxxx, stáří, xxxxx (důchody):

Caisse xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx les xxxxx (Xxxxxxx nezávislý xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxx;

xxx) pracovní xxxxx:

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx secours xxxxèxx (Xxxxxxxx podpůrná xxxxxxxxxx);

xx) xxxxxx xxxxxxxxxxx

— xxxxxxx:

— xxxxx po 31. 12. 1946:

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxèxxx (xxxxxxxxxx xxxx hornických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

— xxxxx xxxx 1. 1. 1947:

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

— xxxxxxx xxxxxxx:

— xxxxx xx 31. 12. 1946:

Xxxxx xxxxxxxxx des xxxxxxxx xx secours minières (Xxxxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

— xxxxx xxxx 1. 1. 1947:

Xxxxxx xxx xxxôxx xx consignations (Depozitní xxxxxxxx);

xx) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxèxxx (Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx travail xx de xx xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx);

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx, mateřství, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xx prévoyance des xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx záležitosti);

ii) xxxxx, xxxxx (důchody):

Section "Caisse xx xxxxxxxx xxx xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx penzijní xxxx, xxxxx odboru pro xxxxxxx záležitosti);

iii) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přídavků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx Caisse xxxxxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xêxxx xxxxxxxx (Národní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx okolností);

iv) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx travail xx xx la xxxx-x'œxxxx (Departementální xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx).

XX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx přídavků:

i) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sociale (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);

xx) xxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. 1. 1952:

Direction xxxxxxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx).

x) Rodinné přídavky:

Caisse x'xxxxxxxxxxx familiales (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx);

x) Xxxxxx xxx námořníky:

i) všechny xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx générale xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx" du Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx);

xx) xxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx xx retraite xxx marins" du Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx penzijní xxxx, sekce xxxxxx xxxxxxxxx záležitostí);

iii) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx d'allocations xxxxxxxxxx (Xxxx rodinných xxxxxxxx).

X. XXXXXX

1. Nemoc (x xxxxxxxx tuberkulózy) x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale per x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (Národní ústav xxxxxxxxxxxx pojištění), oblastní xxxxx, Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxx, Cassa xxxxx xxxxxxxxxxx di xxxxxxxx di Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Trenta), Trento, xxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx della previdenza xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx infortuni xxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx:

Xxxx nazionale di xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx gli impiegati xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx zemědělské xxxxxxxxxx);

x) xxx xxxxxxxxx:

xxxxxxx xxxx, u kterého xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Invalidita, xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx):

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale della xxxxxxxxxx sociale (Národní xxxxx xxxxxxxx péče), xxxxxxxx úřady;

b) xxx xxxxxxxxxx v zábavním xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx xxx x lavoratori xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu), Xxxx;

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx di xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pracovníky x xxxxxxxx), Xxxx;

x) pro xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx per x xxxxxxxxxxx italiani — X. Xxxxxxxx (Národní xxxxx sociální xxxx xxx xxxxxxx novináře X. Xxxxxxxx), Roma.

5. Xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxx 1, 2 xxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) obecně:

Istituto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Národní xxxxx xxxxxxxx xxxx), oblastní xxxxx;

x) xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx di previdenza xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx — X. Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxx), Xxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx sociální xxxx), oblastní xxxxx;

x) xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx previdenza xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx — X. Amendola (Xxxxxxx ústav xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxx), Xxxx.

X. XXXXXXXXXXX

1. Nemoc x xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxx xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx případech:

nemocenská xxxxxxxx, x které xx pracovník pojištěn x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo u xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Invalidita, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx):

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (pod zemí):

Caisse xx pension xxx xxxxxxxx xxxxxx (Penzijní xxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx sektoru);

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre xx xxxxxxxxxx xx l'invalidité (Xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx).

3. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x povolání:

a) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre xxx accidents, xxxxxxx xxxxxxxx et xxxxxxxèxx (Xxxxxxxx úrazového pojištění, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx les accidents, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx), Luxembourg.

4. Xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxx úřad práce), Xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx dávky:

a) xxx xxxxx xxxxxxxxx x instituce xxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx des ouvriers xxèx x'Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xx vieillesse xx x'xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx při Xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) x ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx familiales xxx xxxxxxxx xxèx xx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx privés (Xxxx xxxxxxxxx přídavků xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx:

xxx xxxxx xxxxxx 66 xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

X. XXXXXXXXXX

1. Xxxxx a mateřství:

a) xxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx (nemocenský xxxx), x kterého xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xx pojištěn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Invalidita:

a) xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (profesní xxxxxxxx), x kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Bedrijfsvereniging (Xxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxx.

3. Stáří x xxxxx (důchody):

Sociale Xxxxxxxxxxxxxxxx (Sociální pojišťovna), Xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) dávky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx orgánů xxxxxxx xxxxxx:

xxxxxx úřad xxxxx xxxxx bydliště.

5. Xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Nizozemsku:

Raad xxx Xxxxxx (xxxxxxxx xxxx), x jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx;

x) xxxxx xx osoba xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx usazen x Xxxxxxxxxx:

Xxxx xxx Arbeid (xxxxxxxx xxxx), x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx sídlo xxxx je usazen xxxxxxxxxxxxx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx.

6. Xxxxxx x povolání, xx xxxxx se vztahuje xx. 57 xxxx. 3 xxxxxxxx:

xxx xxxxx xx. 57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx:

— xxxxx xxxx xxxxx poskytovány s xxxxxxxxx xxx xxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1967:

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Amsterdam;

— pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xx 30. xxxxxx 1967:

Bedrijfsvereniging xxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx důlního průmyslu), Xxxxxxx.


PŘÍLOHA 3

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX POBYTU

(čl. 1 xxxx. p) xxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. BELGIE

I. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

1. Nemoc x xxxxxxxxx:

x) pro xxxxx xxxxxx 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 x 32 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) pro xxxxx článků 31 xxxxxxxxxxx nařízení:

i) xxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx) xxx námořníky:

Caisse xx secours xx xx xxxxxxxxxx en xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx sous pavillon xxxxx, XxxxxxXxxx- xx xxxxxxxxxxxx voor zeevarenden xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx – (Xxxxxxxx x xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx belgickou xxxxxxx)

xxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx invalidita (dělníci, xxxxxxxxxxx, horníci):

Institut national x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxxxx ústav xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxx účely článku 105 prováděcího nařízení:

Institut xxxxxxxx d'assurance maladie-invalidité, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Státní ústav xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx horníky:

Fonds xxxxxxxx xx retraite xxx xxxxxxxx-xxxxxxx, BruxellesNationaal Xxxxxxxxxxxxx voor xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx);

x) xxxxxx invalidity xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxx et xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx naviguant xxxx xxxxxxxx xxxxx, XxxxxxXxxx- xx voorzorkskas xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx – (Podpůrný x xxxxxxxx fond pro xxxxxxxxx plavící se xxx belgickou xxxxxxx).

3. Xxxxx x xxxxx (xxxxxxx):

Xxxxxx national des xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, BruxellesRijksdienst xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx).

4. Pracovní xxxxx (xxxxx dávky):

Pojišťovací xxxxxxxx.

5. Xxxxxx z xxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxx voor xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxx pro nemoci x povolání).

6. Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx d'assurance xxxxxxx-xxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx voor xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Státní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

7. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx x'xxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx);

x) xxx námořníky:

Pool xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, XxxxxxXxxx xxx de xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Antwerpen – (Svaz obchodního xxxxxxx).

8. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx des xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pour travailleurs xxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx werknemers, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx rodinných přídavků xxx zaměstnané xxxxx).

XX. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

1. Xxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx maladie-invalidité, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Státní ústav xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Pracovní xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Státní xxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidního xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx z xxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxx voor xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx).

X. XXXXXXX

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxx případech, s xxxxxxxx xx. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxx 17 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx obecná xxxxxxxxxx xxxxxxxx) příslušná xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, Landkrankenkasse (Xxxxxxxxxx nemocenská xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dotyčné osoby,

pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Bochum;

b) xxx účely xx. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx a článku 17 prováděcího xxxxxxxx:

xxxxxxxxx, x které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištěna x Xxxxxxxxxx Ortskrankenkasse (místní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), x Xxxxxxxxxxxxxxxx (zemědělská xxxxxxxxxx pokladna) xxxx x Bundesknappschaft (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx): příslušná xxxxxxxxx místa bydliště xxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x);

x) x případě xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxx dotyčné xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx terapeutické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxx; peněžité xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx péče (Xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx místo bydliště xxxx místo xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo, xxxx-xx xxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx (Zemědělská xxxxxxxxxx xxxxxxxx) příslušná pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx,

xxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovna), Bochum;

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 76 xxxxxxxxxxx nařízení:

Hauptverband xxx gewerblichen Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rheinprovinz (Xxxxxx pojišťovna oblasti Xxxxxx), Xüxxxxxxxx;

xx) xxxxxx x Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rheinland-Pfalz (Xxxxxx pojišťovna Xxxxxx-Xxxxx), Xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Sárska), Saarbrücken;

iii) xxxxxx s Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx;

xx) vztahy x Lucemburskem:

Landesversicherungsanstalt Xxxxxxxxx-Xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Porýní-Falce), Xxxxxx;

x) xxxxxx s Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Vestfálska), Xüxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx für Angestellte (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx), Xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx pojišťovna), Xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x dávky x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

C. XXXXXXX

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX:

1. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dávky:

a) xxxxxx:

Xxxxxx primaire x'xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pojištění) xxxxx xxxxxxxx xxxx místa xxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxx 27 nařízení x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx pro námořníky:

Section "Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx maritimes (Xxxxxx xxxx sociální xxxx xxx námořníky, xxxxx xxxxxx námořních záležitostí);

c) xxx účely xxxxxx 35 prováděcího xxxxxxxx:

x) xxxxxx systém:

aa) xxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx maladie (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

xxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx), Xxxxx;

xx) zvláštní systém xxxxxxxxx v článcích X 365 xx X 382 zákoníku xxxxxxxxxx zabezpečení:

Caisse régionale x'xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xx mutualité xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx vzájemný xxxxxxxx xxxx);

xxx) hornický xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociale xxxx xxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx "Caisse xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx" du Xxxxxxxx xxx affaires xxxxxxxxx (Xxxxxx fond sociální xxxx xxx námořníky, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) pro xxxxx článku 36 xxxxxxxxxxx nařízení s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx, x xxxxxxxx Paříže a xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx nemocenského pojištění),

pro Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx régionale d'assurance xxxxxxx (Regionální fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X 365 xx X 382 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) xxx účely xxxxxx 35 prováděcího xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx:

xx) xxxxxx, s xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx, branche "xxxxxxxxxx" (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx starobní xxxxxxxxx),

xxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx d'assurance xxxxxxxxxx des xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Státní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), Xxxxx;

xx) zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx x článcích X 365 xx X 382 zákoníku xxxxxxxxxx zabezpečení:

Caisse régionale x'xxxxxxxxx vieillesse (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištění), Xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxx systém:

Caisse xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), Xxxxx;

xxx) hornický xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx nationale xx sécurité xxxxxxx xxxx les mines (Xxxxxxxxx fond sociálního xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx "Caisse de xxxxxxxx xxx xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) xxx xxxxx xxxxxx 75 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxx primaire x'xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxx xxxxxx 80, 81 x xx. 82 odst. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

Direction xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxx-x'œxxxx (Departementální xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxx) místa xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxx o xxxxxxxxx,

xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x'xxxxxx (Národní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx),

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxx účely čl. 83 odst. 1 x 2 x xxxxxx 97 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxx l'emploi xxxx x'xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx (XXXXXXX) (Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx dotyčné xxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxx 84 xxxxxxxxxxx nařízení:

i) xxxxx nezaměstnanost:

Association xxxx x'xxxxxx xxxx l'industrie xx xx commerce (XXXXXXX) (Sdružení xxx xxxxxxxxxxxx x průmyslu x x obchodě) xxxxx bydliště xxxxxxx xxxxx;

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx de xx xxxx-x'œxxxx (Departementální xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) pro xxxxx článku 89 xxxxxxxxxxx nařízení:

Direction xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx).

3. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx d'allocations xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby.

II. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:

1. Jiné xxxxxxxx xxx rodinné xxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxx générale de xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) xxx xxxxxxxxx:

x) invalidní xxxxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx" xx Quartier xxx affaires maritimes (Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx odboru xxx xxxxxxx záležitosti);

ii) xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx xx xxxxxxxx des xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx námořní xxxxxxxxxxx).

2. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx přídavků) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X. XXXXXX

1. Xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx per x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (Národní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx,

Xxxxx xxxxx provinciale xx malattia xx Xxxxxxx (Oblastní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx),

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx di Xxxxxx (Xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx della xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx gli xxxxxxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx (důchody):

a) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), oblastní xxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx průmyslu:

Ente xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x assistenza per x lavoratori xxxxx xxxxxxxxxx (Národní úřad xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx pracovníky xxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxx;

x) xxx řídící pracovníky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx industriali (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x průmyslu), Xxxx;

x) xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx i giornalisti xxxxxxxx — X. Xxxxxxxx (Xxxxxxx ústav xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx G. Xxxxxxxx), Xxxx.

5. Xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1, 2 nebo 3, xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx úřady;

a) xxxxxx:

x) xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xx xxxxxxxxxx per x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx — X. Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxx), Xxxx.

7. Xxxxxxx přídavky:

a) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx della xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx sociální xxxx), xxxxxxxx xxxxx;

x) xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx — X. Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx novináře X. Xxxxxxxx), Roma.

E. XXXXXXXXXXX

1. Xxxxx a xxxxxxxxx:

x) pro účely xxxxxx 19 a 22, xx. 28 xxxx. 1, xx. 29 xxxx. 1 x xxxxxx 31 xxxxxxxx x xxxxxx 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 a 31 prováděcího nařízení:

Caisse xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx des xxxxxxxx (Národní xxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) pro xxxxx xxxxxx 27 nařízení:

Caisse xx maladie xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, pour la xxxxxxx partielle xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fond, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx lucemburské xxxxxxxx xxxxxxx).

2. Invalidita, stáří x xxxxx (xxxxxxx):

x) xxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx (xxx xxxx):

Xxxxxx xx pension des xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x soukromém xxxxxxx) Xxxxxxxxxx;

x) v ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre xx xxxxxxxxxx et x'xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxxxxxxx), Luxembourg.

3. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání:

a) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x lesnictví:

Association x'xxxxxxxxx contre les xxxxxxxxx, section xxxxxxxx xx xxxxxxxèxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lesnictví), Xxxxxxxxxx;

x) x ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx d'assurance xxxxxx xxx xxxxxxxxx, section xxxxxxxxxxxx (Sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx práce), Luxembourg.

5. Xxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxx pojištěné x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 písm. x):

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx près x'Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xx vieillesse et x'xxxxxxxxxx (Fond xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxx), Luxembourg;

b) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx des xxxxxxxx xxèx xx Xxxxxx xx pension xxx xxxxxxxx xxxxxx (Fond xxxxxxxxx přídavků pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

X. NIZOZEMSKO

1. Xxxxx, mateřství, xxxxxxxx xxxxx a nemoci x povolání:

a) xxxxx xxxxx:

x) instituce místa xxxxxxxx:

xxxxx z fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx;

xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Obecný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pojištění Xxxxxxxxxx), Xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx algemene Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx obecné profesní xxxxxxxx), Amsterdam.

2. Xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xx dotyčná xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rámec xxxxxxxx:

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx sdružení);

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Nové xxxxxx profesní sdružení), Xxxxxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxx (xxxxxxx):

xxx xxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) obecně:

Sociale Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Postbus 1100, 1180 BH Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx x Xxxxxx:

Xxxxxx xxxx Belgische Xxxxx de sociale xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxx xxx xxxxxxxx záležitosti x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxx x Německem:

Bureau xxxx Xxxxxx Zaken xxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxx (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sdružení rad xxxxx), Nijmegen.

4. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx Algemene Bedrijfsvereniging (Xxxx xxxxxx profesní xxxxxxxx), Xxxxxxxxx;

x) dávky xx orgánů xxxxxxx xxxxxx:

xxxxxx xxxx podle xxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx:

xxx xxxxx xx. 73 xxxx. 2 x xx. 74 xxxx. 2 xxxxxxxx:

"Xxxx xxx Arbeid" (rada xxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.


PŘÍLOHA 4

XXXXXX XXXXX

(xx. 3 odst. 1 x xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. XXXXXX

Xxxxxxèxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx van xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx

(Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

X. XXXXXXX

1. Nemocenské xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxx Ortskrankenkassen (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxx-Xxx Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxx gewerblichen Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxx.

3. Xxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxx:

x) xxx xxxxx xx. 3 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Rentenversicherungsträger (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven), Xxxxxxxxx am Xxxx;

x) xxx xxxxx článku 51 x xx. 53 odst. 1 xxxxxxxxxxx nařízení a xxx názvem "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxx 55 prováděcího xxxxxxxx:

x) xxxxxx s Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx), Xüxxxxxxxx;

xx) xxxxxx x Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx), Speyer, xxxx xxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxüxxxx;

xxx) xxxxxx x Itálií:

Landesversicherungsanstalt Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx;

xx) xxxxxx s Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Porýní-Falce), Speyer;

v) xxxxxx s Nizozemskem:

Landesversicherungsanstalt Xxxxxxxxx (Zemská xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Münster.

4. Důchodové xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zaměstnance), Xxxxxx.

5. Xxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Saarland, Xxxxxxxxx Xüxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pensionsversicherung (Xxxxxx xxxxxxxxxx Sárska, xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), Saarbrücken.

7. Xxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx), Xüxxxxxx.

X. FRANCIE

1. Xxxxxx:

Xxxxxx de sécurité xxxxxxx des xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Středisko xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx)]:

Xxxxxx xxxxxxxx nationale xx sécurité sociale xxxx xxx mines (Xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxx.

X. XXXXXX

1. Xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx malattie, Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Roma.

2. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx l'assicurazione xxxxxx xxx infortuni xxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx pojištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), Xxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx přídavky:

Istituto xxxxxxxxx xxxxx previdenza xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx), Xxxx.

X. XXXXXXXXXXX

X. PRO XXXXX XXXXXX 53 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX:

1. Nemoc x xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxx čl. 28 xxxx. 2 nařízení:

instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x které xx pracovník xxxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxxxx, xxxx u xxxxx byl pojištěn xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, stáří x xxxxx (xxxxxxx):

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx (xxx xxxx):

Xxxxxx xx pension xxx xxxxxxxx privés (Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre xx vieillesse xx x'xxxxxxxxxx (Pojišťovna ve xxxxx a x xxxxxxxxxx), Luxembourg.

3. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x povolání:

a) xxx xxxxxxxxxx x zemědělství x v xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre les xxxxxxxxx, section xxxxxxxx xx xxxxxxxèxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lesnictví), Xxxxxxxxxx;

x) x ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xxx accidents, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

4. Nezaměstnanost:

Office xxxxxxxx xx travail (Xxxxxxx xxxx práce), Luxembourg.

5. Xxxxxxx dávky:

a) xxx xxxxx pojištěné u xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 2 písm. x):

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxèx x'Xxxxxxxxxxxxx d'assurance xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při Xxxxxxxxxx ve stáří x x xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) x ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx employés xxèx xx Xxxxxx de xxxxxxx des employés xxxxxx (Fond xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance xxx Penzijním xxxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx:

x) xxx účely xxxxxx 66 xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx v bodě 1 xxxx. x), xxxx 2 xxxx 3, podle toho, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxxxx dávek.

II. V XXXXXXXXX XXXXXXXXX:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx (Generální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení), Xxxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

1. Xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x povolání x xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění), Xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxx), Amsterdam.

2. Xxxxx x xxxxx (xxxxxxx), rodinné dávky:

a) xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx;

x) xxxxxx x Xxxxxx:

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Zaken de xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxx.


XXXXXXX 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(xx. 4 xxxx. 5, xxxxxx 5, xx. 53 xxxx. 3, xxxxxx 104, xx. 105 xxxx. 2 a xxxxxx 116 x 120 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxxx ustanovení xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úmluv xxxx xxxxxxxx č. 3, 4 xxxx 36/63/EHS, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx odkazy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx přílohy XX xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx x xxxxxxxx obsažená x xxxxxx, xxxxx některá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx uvedená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1. XXXXXX — XXXXXXX

x) Správní ujednání x. 2 xx xxx 20. xxxxxxxx 1965 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxx ze xxx 7. xxxxxxxx 1957 (vyplácení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

x) Část XXX xxxxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxx 1965 xxxxxxxxxxxxx nařízení 3 x 4 Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xx xxx 6. xxxxx 1964 x xxxxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx důchodcům, xxxxx xxxx xxxxx příhraničními xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 3 xxxxxxxx č. 36/63/EHS x xx. 73 xxxx. 4 nařízení x. 4 Rady Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xx dne 29. ledna 1969 x vymáhání příspěvků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. XXXXXX — FRANCIE

a) Xxxxxxxx xx dne 22. xxxxxxxx 1951 xxxxxxxxxxx xxxxxx 23 dodatkové xxxxxx ze xxx 17. xxxxx 1948 (xxxxxxxxxx x dolech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxx ujednání xx xxx 21. xxxxxxxx 1959, kterým xx xxxxxxxx správní xxxxxxxx xx dne 22. xxxxxxxx 1951 xxxxxxxxxxx xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 17. ledna 1948 (xxxxxxxxxx x xxxxxx x podobných xxxxxxxxx).

x) Xxxxxx ze xxx 8. července 1964 x náhradách xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provádějící xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxx 36/63/XXX x xx. 73 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 4 Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx X, XX x III xxxxxx xx dne 5. xxxxxxxx 1967 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

3. XXXXXX — XXXXXX

x) Xxxxxx 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, xx. 24 xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 20. října 1950 xx xxxxx xxxxxx x. 1 xx xxx 10. dubna 1952, xxxxxx x. 2 xx dne 9. xxxxxxxx 1957 x xxxxxx x. 3 xx xxx 21. xxxxx 1963.

x) Xxxxxx 6, 7, 8 x 9 xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1963 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 3 x 4 Xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. XXXXXX — XXXXXXXXXXX

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xx dne 16. listopadu 1959 xxxxxxxxxxx úmluvu xx xxx 16. listopadu 1959 pozměněné 12. xxxxx 1964 x 10. února 1966, x xxxxxxxx xxxxxx 5 xx 9.

b) Xxxxxx ze dne 24. července 1964 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovaných důchodcům, xxxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 36/63/XXX x xx. 73 xxxx. 4 xxxxxxxx č. 4 Xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xx xxx 28. ledna 1961 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

5. XXXXXX — NIZOZEMSKO

a) Xxxxxx 2, 3, 13, 15, čl. 25 odst. 2, xx. 26 odst. 1 x 2 x xxxxxx 27, 46 x 48 xxxxxx ze dne 4. xxxxxxxxx 1957 x pojištění xxx xxxxxx nemoci, xxxxxxxxx, xxxxx (pohřebné), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx 6, 9 xx 15 a xx. 17 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 7. xxxxx 1964 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x porodném.

c) Xxxxxx 9, xx. 15 xxxx. 2, xxxxxx 17, 18, 29 x 37 xxxxxx xx xxx 10. dubna 1965 x pojištění xxx xxxxxx xxxxxx, invalidity x xxxxxxxxxxxxxxx námořníků xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 1968 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 1970 xxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx 1 xxxxxx xx xxx 22. xxxxx 1964 provádějící xx. 8 odst. 7 x článku 15 xxxxxxxx x. 36/63/EHS x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x článku 82 xxxxxxxx x. 4.

x) Xxxxxx xx dne 10. září 1964 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 3 nařízení x. 36/63/XXX a xx. 73 odst. 4 xxxxxxxx x. 4.

g) Xxxxxx xx dne 27. xxxxx 1971 xxxxxxxxxxx článek 82 xxxxxxxx x. 4.

6. XXXXXXX — XXXXXXX

x) Xxxxxx 2 xx 4 x 22 xx 28 xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 xx xxx 31. xxxxx 1952 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úmluvu ze xxx 10. xxxxx 1950.

x) Článek 1 xxxxxx ze dne 27. června 1963 xxxxxxxxxxx xx. 74 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 4 (náhrada xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxx).

7. XXXXXXX — ITÁLIE

a) Xxxxxx 14, čl. 17 odst. 1, xxxxxx 18, 35, xx. 38 xxxx. 1, xxxxxx 39, 42, čl. 45 xxxx. 1 x xxxxxx 46 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 6. prosince 1953 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1953 (xxxxxxxxx důchodů).

b) Xxxxxx 1 a 2 xxxxxx xx xxx 27. června 1963 xxxxxxxxxxx xx. 73 odst. 4 x čl. 74 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 4 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům pojištěnců).

c) Xxxxxx xx dne 5. listopadu 1968 x xxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx republice Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. NĚMECKO — XXXXXXXXXXX

x) Xxxxxx 1 x 2 xxxxxx xx 27. června 1963 x xxxxxxxxx xx. 73 odst. 4 a xx. 74 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 4 (xxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

x) Xxxxxx ze xxx 9. xxxxxxxx 1969 x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx věcné dávky x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx příhraničním pracovníkem, xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx pracovníku, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v čl. 14 odst. 2 xxxxxxxx č. 36/63/XXX.

9. XXXXXXX — XXXXXXXXXX

x) Xxxxxx 9, xx. 10 xxxx. 2 xx 5, xxxxxx 17, 18, 19 x 21 xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 xx dne 18. xxxxxx 1954 provádějícího xxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1951 (xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xxxxxxx).

x) Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1964 o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x invaliditě, xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx pojištění).

c) Xxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1963 xxxxxxxxxxx xx. 73 xxxx. 4, xx. 74 xxxx. 5 x čl. 75 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 4 (xxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

x) Xxxxxx xx dne 21. ledna 1969 x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xx dne 3. xxxxxxxx 1969 x xxxxxxxx xx náhrad xxxxxxx na xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxx příhraničním xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 14 odst. 2 nařízení x. 36/63/XXX.

10. XXXXXXX — XXXXXX

Xxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxx ujednání xx xxx 12. xxxxx 1950 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxx 31. xxxxxx 1948 (xxxxxxx francouzských xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx).

11. FRANCIE — XXXXXXXXXXX

x) Xxxxxx ze xxx 24. února 1969, xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 51 xxxxxxxx x. 3, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dohody.

b) Xxxxxx xx dne 18. xxxxxx 1964 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx důchodcům, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 36/63/XXX.

12. FRANCIE — XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxx xx xxx 5. května x 21. xxxxxx 1960 týkající xx xx. 23 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 3 o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

13. XXXXXX — LUCEMBURSKO

Ustanovení xx. 4 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1955 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úmluvu x sociálním zabezpečení (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

14. ITÁLIE — XXXXXXXXXX

x) Xxxxxxxxxx xx. 9 třetího xxxxxxxx x čl. 11 xxxxxxx odstavce xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 11. xxxxx 1955 xxxxxxxxxxxxx obecnou xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1952 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxx xx xxx 27. června 1963 xxxxxxxxxxx čl. 75 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 4 (xxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům).

15. XXXXXXXXXXX — XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxx xx xxx 10. xxxxx a 7. listopadu 1960 xxxxxxxx xx xx. 23 odst. 5 xxxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx se xxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.


XXXXXXX 6

POSTUP XXX XXXXXXX XXXXX

(xx. 4 xxxx. 6 x xx. 53 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, zatímco xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

X. XXXXXX

Xxxxx xxxxxx.

X. XXXXXXX

1. Důchodové xxxxxxxxx dělníků a xxxxxxxxxxx (invalidita, stáří, xxxxx):

x) xxxxxx s Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx:

xxxxx xxxxxx;

x) vztahy x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styčných xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 53 až 58 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx 5).

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx):

x) xxxxxx x Xxxxxx a Lucemburskem:

přímá xxxxxx;

x) xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx:

xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx (společné xxxxxxxxxxx xxxxxx 53 xx 58 prováděcího xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx 5).

3. Xxxxxxx pojištění:

Vztahy x xxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (společné xxxxxxxxxxx článků 53 xx 58 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 5).

X. XXXXXXX

1. Všechny xxxxxxx xxxxx systému xxx námořníky:

přímá xxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx osoba xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx.

X. ITÁLIE

1. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx s Xxxxxx x Xxxxxxx, x výjimkou francouzských xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx s Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hornickými xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styčných xxxx;

x) xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx:

xxxxx xxxxxx.

2. Důchody za xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání:

přímá xxxxxx.

X. XXXXXXXXXXX

Xxxxx platba.

F. XXXXXXXXXX

1. Vztahy x Xxxxxx:

xxxxx platba.

2. Vztahy x Xxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 5).

3. Vztahy x Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx:

xxxxx xxxxxx.


PŘÍLOHA 7

BANKY

(čl. 4 xxxx. 7 x xx. 55 xxxx. 3 prováděcího nařízení)

A. XXXXXX

Xxxxx.

X. XXXXXXX

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), Xxxxxxxxx xx Main.

C. XXXXXXX

Xxxxxx xx France (Xxxxxxxxxxx xxxxx), Xxxxx.

X. XXXXXX

Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxx), Roma.

E. XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxx), Xxxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

Xxxxx.


XXXXXXX 8

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXX

(xx. 4 xxxx. 8 x čl. 10 xxxx. 2 xxxx. x) prováděcího xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx:

— xxxx Xxxxxxxx x Francií,

— xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx,

— xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx.


PŘÍLOHA 9

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX NÁKLADŮ NA XXXXX XXXXX

(xx. 4 xxxx. 9, čl. 94 xxxx. 3 xxxx x) a xx. 95 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. XXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxx x úvahu obecný xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

X. XXXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxx instituce.

1. Pro xxxxx čl. 94 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokladny),

c) Betriebskrankenkassen (xxxxxxxxx nemocenské pokladny),

d) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nemocenské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cechů),

e) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx hornická xxxxxxxxxx),

x) Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx),

x) Xxxxxxxxxxxx xüx Arbeiter (Xxxxxxxxxxx pokladny xxx xxxxxxx),

x) Ersatzkassen xüx Xxxxxxxxxxx (Vyrovnávací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx),

x xxxxxxxxxx xx pokladně, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Pro xxxxx čl. 95 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (místní nemocenské xxxxxxxx),

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (zemědělské xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) Bundesknappschaft (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx dávky xxxxxxxx.

X. XXXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dávky se xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

X. XXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx věcné xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Istituto xxxxxxxxx per l'assicurazione xxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx);

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Istituto nazionale xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx ústav xxxxxxxx xxxx) xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ročních xxxxxxx na xxxxx xxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxx nemocenské fondy xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. NIZOZEMSKO

Při xxxxxxx průměrných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx se bere x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx:

1. Invalidního xxxxxxxxx ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, X. X. X.);

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s nemocí ( xxxxxxxxxxx xxxxx bijzondere xxxxxxxxxxxx, X. W. X. X.).


PŘÍLOHA 10

XXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

(xx. 4 xxxx. 10 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. XXXXXX

1. Xxx účely xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxx 11, 13 x 14 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxx national xx xxxxxxxx sociale, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx xxxx maatschappelijke Xxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

2. Xxx xxxxx čl. 14 odst. 2 xxxxxxxx a článku 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxx xx xx prévoyance xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, AnversHulp- en xxxxxxxxxxxx voor xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx – (Xxxxxxxx x xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx belgickou xxxxxxx).

3. Xxx xxxxx xx. 80 xxxx. 2, článku 81, xx. 82 odst. 2, 85 xxxx. 2 x článku 88 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx de x'xxxxxx, BruxellesRijksdienst xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx úřad zaměstnanosti);

b) xxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, XxxxxxXxxx xxx xx zeelieden xxx xxxxxxxxxxx, Antwerpen – (Xxxx námořníků xxxxxxxxxx xxxxxxx).

4. Xxx xxxxx čl. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut xxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxxx nemocenského x invalidního pojištění);

b) xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxx voor beroepsziekten, Xxxxxxx – (Fond xxx xxxxxx x xxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxxxxxx:

x) obecně:

Office xxxxxxxx xx x'xxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx);

xx) pro xxxxxxxxx:

Xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, AnversPool xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Antwerpen – (Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx);

x) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xxx allocations familiales xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx werknemers, Brussel – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx).

5. Xxx účely xx. 113 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- xx invaliditeitsverzekering, Xxxxxxx – (Xxxxxx ústav xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

X. XXXXXXX

1. Xxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxx naposledy xxxxxxxxxx činnosti:

instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx poslední xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx uvedené x xxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních předpisů x obecném xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (Xxxxxxxx Ouderdomswet), xxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Angestellte (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx), Xxxxxx.

2. Xxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištěním:

instituce, x xxxxx xxxx pojištěny;

b) xxxxx xxx nemocenského xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx für Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx), Berlin.

3. Pro xxxxx:

x) xx. 13 xxxx. 2 x 3 x čl. 14 xxxx. 1, 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx (Xxxxxx obecná xxxxxxxxxx pokladna Bonn), Xxxx;

x) xx. 13 xxxx. 4 a xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx nařízení:

Allgemeine Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx (Místní xxxxxx xxxxxxxxxx pokladna Xxxx), Xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx).

4. Xxx xxxxx xx. 80 xxxx. 2, xxxxxx 81 x xx. 82 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx (úřad xxxxx) xxxxxx x Německu, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx naposledy bydliště xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxx v Německu xxx bydliště, xxx xxxxx pobytu v xxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xx. 85 odst. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

Arbeitsamt xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxx čl. 91 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce x příloze 2 xxxxxx B xxxx 2.

7. Pro xxxxx:

x) xxxxxx 36 x 63 nařízení x xx. 102 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemocenských xxxxxxxx), Bonn-Bad Xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx 3 xxxxxx X xxxx 2 xxxx. x); Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx svaz xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx), Xxxx;

x) xxxxxx 75 xxxxxxxx x xx. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

Bundesanstalt für Xxxxxx (Spolkový xxxx xxxxx), Xüxxxxxx.

8. Xxx xxxxx xx. 113 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytnutých neprávem xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 20 odst. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

Bundesverband xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Spolkový xxxx xxxxxxxx nemocenských xxxxxxxx), Bonn-Bad Xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx vyrovnávacího fondu xxxxxxxxx x příloze 5 oddílu B xxxx 5 xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx neprávem pracovníkům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 62 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

i) v xxxxxxx, kde by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx měla xxxxx xx dávky:

Bundesverband xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx svaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxx-Xxx Xxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze 5 xxxxxx X bodu 5 nařízení;

ii) v xxxxxxxxx případech:

Hauptverband xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Hlavní xxxx profesních sdružení xxxxxxxx), Xxxx.

X. XXXXXXX

1. Xxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx nařízení:

Direction régionale xx xx sécurité xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení).

2. Xxx xxxxx čl. 11 xxxx. 1 písm. x) x článku 12x prováděcího nařízení:

a) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (místní xxxx xxxxxxxxxxxx pojištění);

ii) xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx de xxxxxxxxx xxxxxxx agricole (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podpůrný xxxx);

xxx) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxx minière (Xxxxxxxx podpůrná xxxxxxxxxx);

xx) xxxxxx xxx námořníky:

Section "Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx marins" du Xxxxxxxx xxx affaires xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sekce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) obecně:

Caisse xxxxxxxx de xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);

xx) xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx xx xxxxxxxx des xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Námořnický xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxx pro námořní xxxxxxxxxxx).

3. Pro účely xx. 13 odst. 2 x 3 x xx. 14 xxxx. 3 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx xx la xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

4. Xxx xxxxx xxxxxx 17 xx xxxxxxx s xx. 14 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

5. Xxx xxxxx xxxxxx 80 x 81, xx. 82 xxxx. 2 x xx. 85 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

Direction xxxxxxxxxxxxxx xx travail xx xx xx xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx ředitelství xxxxx a pracovních xxx) xxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx pobočka Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x'xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx),

xxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxx xxxxxx 84 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx pour x'xxxxxx xxxx l'industrie xx xx commerce (XXXXXXX) (Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) částečná xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx et de xx xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

7. Xxx xxxxx xxxxxx 89 xxxxxxxxxxx nařízení:

Direction xxxxxxxxxxxxxx du xxxxxxx xx xx la xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxx).

8. Pro xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování článků 36, 63 a 75 xxxxxxxx a xx. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

Centre xx sécurité xxxxxxx xxx travailleurs xxxxxxxx (Xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovníky), Xxxxx,

Xxxxxxxxxxx xxxx l'emploi xxxx x'xxxxxxxxx et xx xxxxxxxx (ASSEDIC) (Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx).

9. Xxx xxxxx xx. 113 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxx.

X. XXXXXX

1. Xxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxx lavoro x xxxxx previdenza xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx), Xxxx.

2. Xxx účely xx. 11 xxxx. 1, čl. 13 xxxx. 2 x 3 a xx. 14 xxxx. 1, 2 a 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění), xxxxxxxx úřady.

3. Xxx xxxxx xx. 38 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx sociální péče), xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxx xxxxx xx. 75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx sul lavoro (Xxxxxxx ústav xxx xxxxxxxxx proti pracovním xxxxxx), oblastní xxxxx.

5. Xxx xxxxx xx. 80 xxxx. 2, xxxxxx 81, čl. 82 odst. 2, xx. 85 xxxx. 2, xxxxxx 88 x xx. 91 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sociale (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx úřady.

6. Xxx xxxxx xx. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx podle xxxxxx 36 nařízení:

Istituto xxxxxxxxx per l'assicurazione xxxxxx le xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx), Xxxx;

x) náhrady xxxxx xxxxxx 63 xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x'xxxxxxxxxxxxx contro gli xxxxxxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxxx ústav xxx xxxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxx), Xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx článků 70 x 75 xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), Xxxx.

7. Xxx xxxxx xx. 113 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) nemoc (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx l'assicurazione xxxxxx xx malattie (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Roma;

b) xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče), Xxxx;

x) xxxxxxxx úrazy x xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx per x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx infortuni xxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxx), Xxxx.

X. XXXXXXXXXXX

1. Pro xxxxx xx. 6 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxx xxx employés xxxxxx (Xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) Luxembourg,

nebo

Établissement x'xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx (Pojišťovna xx xxxxx x x invaliditě), Xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xx. 11 xxxx. 1, xx. 13 xxxx. 2 x 3 x xx. 14 xxxx. 1, 2 x 3 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxèxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx sociale (ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxx xx. 22 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx xx. 80 xxxx. 2, xxxxxx 81 x xx. 82 odst. 2 x xxxxxx 89 xxxxxxxxxxx nařízení:

Office xxxxxxxxx du xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxx), Xxxxxxxxxx.

5. Pro účely xx. 85 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx, u kterého xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxx xx. 91 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx (xxxxxxx):

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dolech (xxx zemí):

Caisse de xxxxxxx des xxxxxxxx xxxxxx (Penzijní fond xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru), Luxembourg;

ii) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx la xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx ve stáří x x xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) rodinné dávky:

i) xxx osoby pojištěné x instituce xxxxxxx x xxxx. a) xxxx ii):

Caisse d'allocations xxxxxxxxxx des xxxxxxxx xxèx x'Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx x x invaliditě), Xxxxxxxxxx;

xx) x ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxèx la Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx při Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x soukromém xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxx čl. 102 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxx:

Xxxxxx nationale x'xxxxxxxxx xxxxxxx de xxxxxxxx (Xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx d'assurance xxxxxx xxx accidents, xxxxxxx industrielle (Sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslová xxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) nezaměstnanost:

Office xxxxxxxxx du xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxèx x'Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx l'invalidité (Xxxx xxxxxxxxx přídavků xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

8. Xxx účely xx. 113 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx a mateřství:

Caisse xxxxxxxxx d'assurance maladie xx xxxxxxxx (Národní xxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslová xxxxx), Xxxxxxxxxx.

X. NIZOZEMSKO

1. Pro xxxxx xx. 6 xxxx. 1, xx. 11 xxxx. 1, xx. 13 odst. 2 a 3 x čl. 14 xxxx. 1 x 2 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx sociálního xxxxxxxxx), Xxx Haag.

2. Xxx xxxxx xx. 14 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Nizozemsku (xxxxx pro xxxxx xxxxx):

Xxxxxxxx Nederlands Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pojištění Xxxxxxxxxx), Xxxxxxx.

3. Pro xxxxx xx. 82 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx xx. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 36 x 63 nařízení:

Ziekenfondsraad (Xxxx fondů nemocenského xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx x článku 70 nařízení:

Algemeen Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), Xxx Xxxx;

x) náhrady xxxxxxx x článku 75 xxxxxxxx:

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Amsterdam.