Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2018/576

xx dne 15.&xxxx;xxxxxxxx 2017

x&xxxx;xxxxxxxxxxx normách xxx xxxxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxxx xxx číslem X(2017) 8435)

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX KOMISE,

s ohledem xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/40/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2001/37/XX (1), a zejména xx čl. 16 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxx směrnice,

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx 2014/40/EU stanoví, xx pro snadnější xxxxxxx pravosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx elementu. Xxxx xx být xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxxx prvky xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;15 xxxxxxxx 2014/40/XX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/574 (2), xx xxxx umožnit sledování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx výrobků se xxxxxxxx 2014/40/EU.

(3)

Společná pravidla xxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;Xxxx nezbytná, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx by rozdílné x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxx xxx tabákové xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx rámec pro xxxxxxxxxxxx prvky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx legálních tabákových xxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stupeň xxxxxxx, xxxxx v této xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx účinně xxxxxxxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát xx xxx xxx xxxxxxx určit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx použity xxx xxxxxxxxx bezpečnostních prvků xxxxxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx vyráběné nebo xxxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxx a neviditelné xxxxxxxx. Xxxxx mezinárodních xxxxx xxx neviditelné xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx definovat xxxxxxx xx sofistikovanost zařízení, xxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx jeden neviditelný xxxxxxx, k jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx různých xxxx xxxxxxxxxxx elementů xx xxxxxxx bezpečnostního prvku xx xxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nová xxxxxxxxxx xxxxxx schopná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního prvku xxxxxxxxxxx xx určitý xxxxxxxx xxxxxxx, mělo xx xxx xxxx xxxxxxxx krok xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ověřovacích xxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxx zajištění odolnosti xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (3). Xx xxxxx účelem xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx záruky, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řešení, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx stranou, xxxx xx xxxxx potenciál xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elementů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. K zajištění xxxxxxxx dodržování požadavku xx nezávislost, které xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvků v celé Xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxx Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Komise xx xxxx závěry xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2014/40/EU xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;28 xxxxxxx xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používaná pro xxxxxx účely. Xxxx xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxx značení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx 2014/40/XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nadbytečná xxxxxxxxxx xxxxx, mělo xx být xxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 směrnice 2014/40/XX x&xxxx;xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx, xxx xx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxxxxxx xxxxx zajistit, xxx výrobci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(8)

S cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvků x&xxxx;xxxxxx ochranu před xxxxx zvenčí by xxxx xxxxx měly xxx umístěny xxx xxxxxxxxx, vytištěním, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx aby xxxx chráněny před xxxxxxxxxx, opětovným použitím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx prvky xx xxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxxxxxx a ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkových balení xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx tabákový xxxxxxx xxxxxx na xxx.

(9)

Xxx xxxx možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely laboratorní xxxxxxx. Aby xxxxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx členského státu xxxxxx xxxxxxx tabákového xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx trh jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx členské xxxxx vzájemně xxxxxxx xxxxxxxx získaných referenčních xxxxxxx, a nakolik xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx znalostí.

(10)

Opatření xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;25 xxxxxxxx 2014/40/EU,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jednotková balení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh Xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx účely tohoto xxxxxxxxxx se kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxxx 2014/40/XX xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

a)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvku;

x)

„zjevným“ se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx smysly xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xx xx, xx tuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxx x xxxxx XXX 12931:2012;

x)

„xxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxx nevnímatelný lidskými xxxxxx, ale xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx externích zařízení, xxxxxxxxx XX svítilny xxxx zvláštního pera xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znalosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx řešení, x xxxxx xx k ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx XXX 12931:2012;

x)

„xxxxxxx“ se xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyrobených nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx se xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorie „xxxxxxxx“ ověřovacích xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a forenzní xxxxxxx, xxxxxxx v normě XXX 12931:2012.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxxxx prvek

1.   Členské státy xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tvořilo xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z nichž xxxxxxx:

x)

jeden xx xxxxxx;

x)

xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xx skrytý.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 8.

3.   Každý xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx jednotková xxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx ze xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elementů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx uvedené v odstavci 3 xx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxxx 2018. Případné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx x xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx před xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx účinku.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx daňových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prvku

1.   Xxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx umožňují xxxxxxx daňových značení xxxx vnitrostátních identifikačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 3 tohoto rozhodnutí x xxxxxx 16 směrnice 2014/40/XX.

2.   Xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx identifikační xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx x xxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 20. xxxx 2018. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx daňového xxxxxxx xxxx vnitrostátního identifikačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jako bezpečnostní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxx měsíců xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v souladu s požadavky.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx vyžadují, aby xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx;

b)

vytištěním;

c)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2.   Bezpečnostní prvky xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx:

a)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ověření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx je tabákový xxxxxxx uveden xx xxx; a

x)

xx xxxxxx xxxx tím, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.   Členské xxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zrušit plán xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xx-xx xxxxxxx stát důvod xx xxxxxxxx, že xx ohrožena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elementu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxx momentálně xxxxxxx, musí vyžadovat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nahrazen xxxx xxxxxx. V případě, xx xxxxxxx stát xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výroby x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx takové, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výroby a zabezpečení xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx krádeži xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx sáty xxxxxxx, xxx xxxx prostředky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kombinací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx povolují xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx 3 a 4 xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx pravosti jednotkových xxxxxx tabákových xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v normě XXX 12931:2012.

2.   Členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tabákových xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Vzorky xxxx xxx poskytnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx členské xxxx obdržené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

3.   Členské xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pravosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx trh xxxxxx členského xxxxx, x xx i sdílením veškerých xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxxx poskytovatelů ověřovacích xxxxxxxx

1.   Xxx účely xx. 3 xxxx. 2 se poskytovatel xxxxxxxxxxx elementů, jakož x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxx kritéria:

a)

xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, organizace x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx skupina xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tabákovým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx má xx xx, že xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx, pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v posledních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslu xxxx xxx 10 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx DPH a všech xxxxxxx nepřímých daní, xxx xxx xxxxx xx základě posledních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok nesmí xxxxx celosvětový obrat, xxx XXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daní, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tabákovému xxxxxxxx xxxxxxxxx 20 %;

x)

neexistence xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx členů správní xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zejména:

i.

xx x xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx.

xxxxxxx nezávisle xx xxxxxxxxx finančním xx xxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx průmyslem, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podílu x xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx v přímé xxxxx.

2.   X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx si xxxxxxxxxxx zajistit, aby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovená x xxxxxxxx 1.

3.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxx subdodavatelů, požadovat, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx státy a Komise xxxxx vyžadovat, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tabákovému průmyslu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i individuální xxxxxxxxxx o finanční xxxxxxxxxxxx xx tabákovém průmyslu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (v příslušných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx) x xxx přetrvává xx xxxx dvou xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx.

5.   Xxxxx x xxxxxxxxx získaných x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 vyplývá, xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdrženy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxx 1.

6.   Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informují xxxxxxxxx xxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx potenciálně xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx.

7.   Za xxxxxxxxx xx tabákovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx subdodavateli.

8.   Xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx dodržování kritérií xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxxx pravidelnému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx posoudit xxxxxx soulad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx zveřejní x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o uplatňování xxxxxxxx 2014/40/XX xxxxxxxxx podle xxxxxx 28 uvedené směrnice.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Cigarety x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly v Unii xxxxxxxx xxxx xx Xxxx xxxxxxxx před 20. xxxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxx ve volném xxxxx do 20. xxxxxx 2020.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx a tabák x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxx do Unie xxxxxxxx před 20. xxxxxxx 2024 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v souladu s tímto xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx volném xxxxx xx 20. května 2026.

Xxxxxx 10

Xxxxxx

Xxxx rozhodnutí je xxxxxx členským státům.

X Xxxxxxx xxx 15. xxxxxxxx 2017.

Xx Xxxxxx

Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX

xxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;127, 29.4.2014, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2018/574 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxxxx 2017 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků (xxx strana 7 x tomto xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;XXX 12931:2012 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx for authentication xxxxxxxxx xxxx to xxxxxx counterfeiting xx xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pravosti používaná x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zboží).


PŘÍLOHA

TYPY XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx proplétanými xxxxxxx vytištěnými x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX xxxxxxxx (Xxxxxxxx pomocí XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx matematické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xx více xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxx, xxxx xx xxxxxxx přechodové odstíny (xxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx taggants (Molekulární xxxxxxxx)

Xxxxxxxx značení, xxxxx xxxxxxxxxxx v základních xxxxxxxxxxx předmětu, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, umožňující xxxxxxxxx xxxxx ředění a xxxxx v xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx stopovém xxxxxxxx.

Xxxxxx obrazec

Hlubotiskem tištěný xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx, odhalí jiný xxxxxxx. Lze xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XX xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Vhodný xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX) xxxxxxx, xxxxx xxxx patrné xxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlákna xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx x xxxx viditelná xxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx zbarvení

Při xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx zbarvení.

Zajišťovací xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx. Xxx UV xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx prvků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx signálů, xxx xxx detekovat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx vytvářený xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Lze kombinovat xx skrytým obrazcem.

Mikrotisk

Tisk xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxx-Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx, xxx xxxx xxxx-Xxxxxxxxx vlastnosti a xxx xx xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX xxxxxxxx).

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx světelného pole x závislosti xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xx-xx barva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxx transparentní xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx element)

Bezbarvé nebo xxxxxxxxxxxxx barvy xxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx pera xxxx xxxx.