Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxx 2000/47/ES

ze xxx 20. července 2000,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 69/169/XXX a 92/12/XXX, xxxxx xxx x dočasná množstevní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x zejména xx xxxxxx 93 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxx [1],

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [2],

x xxxxxxx na stanovisko Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) Článek 26 xxxxxxxx Rady 92/12/XXX xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx úpravě, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [4] xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx podržení množstevního xxxxxx 15 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxxxxx xx xxxx ve Xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx piva xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za výhodnějších xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx 26 směrnice Xxxx 92/12/XXX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx, x xx do 31. xxxxxxxx 2003, využívat xxxxxx xxxxxxx uplatněná 31. xxxxxxxx 1996 xx množství xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Články 4 x 5 xxxxxxxx Xxxx 69/169/EHS ze xxx 28. xxxxxx 1969 o harmonizaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx daní xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [5] xxxxxxx možnost udělit xxxxxxxxxx xx xxxx x obratu x xxxxxxxxx daně x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx x obchodním xxxxxx.

(5) Článek 26 xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřního trhu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx převážet zboží xxxxxxxxx pro vlastní xxxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, x xxxxx xx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxx xx nejvíce xxxxxx.

(6) V xxxx xxxxxxxxxxx xx tedy xxxxxx xxxxxx stávající xxxxxxxxxx limit xx xxxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx krocích xxx, xxx xx Xxxxxx postupně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxx x článcích 8 x 9 xxxxxxxx 92/12/XXX x zabezpečilo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x piva uvnitř Xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 xxx, xxx je xxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxx mimo jiné xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxxxx oblasti, xxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Finsko xxxxxxxx x odchylku, xxx xxxxx využívat xxxxxxx xx dovoz xxxx xx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxx xxx 6 xxxxx.

(9) Xx třeba xxxx v úvahu xxxxxxxxxx polohu Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sídlících x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxx.

(10) Proto je xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxx zemí, xxx xxxxx není nižší xxx 6 xxxxx.

(11) Xx xxxxxx, xxx xxxx odchylka xxxxxx x dva xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx Xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxx xx finští maloobchodníci xxxxxxxxxxxx xxxx situaci,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

X xxxxxx 5 xxxxxxxx 69/169/EHS xx doplňuje nový xxxxxxxx, který zní:

"9. Xxxxxxxx xx čl. 4 xxxx. 1 xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 6 xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx."

Xxxxxx 2

X xx. 26 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 92/12/XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx:"Xxxxxx zvýší xxxxxxxxxx xxxxxxx na pivo xxxxxxx xx 24 xxxxx xx vstupu xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 9 xxxxxxxx 69/169/XXX x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx 32 xxxxx od 1. xxxxx 2001 x xx xxxxxxx 64 litrů xx 1. xxxxx 2003."

Xxxxxx 3

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1. listopadu 2000. Xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx opatření xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx směrnici xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Komisi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 4

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členským xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxxxx 2000.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. Xxxxx


[1] Xx. věst. 177 X, 27.6.2000, x. 93.

[2] Xxxxxxxxxx ze xxx 14. června 2000 (xxxxx nezveřejněné x Úředním xxxxxxxx).

[3] Stanovisko xx xxx 24. května 2000 (dosud nezveřejněné x Xxxxxxx xxxxxxxx).

[4] Xx. xxxx. X 76, 23.3.1992, x. 1. Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 96/99/XX (Xx. xxxx. X 8, 11.1.1997, x. 12).

[5] Úř. věst. X 133, 4.6.1969, x. 6. Směrnice xxxxxxxxx pozměněná xxxxxxxx 94/4/XX (Xx. věst. X 60, 3.3.1994, x. 14).