Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení Komise (XX) x. 1999/2002

xx xxx 8. xxxxxxxxx 2002,

xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2019/93 xxx zvláštní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxx (XXX) x. 2019/93 xx xxx 19. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx zavádějí xxxxxxxx xxxxxxxx pro menší xxxxxxx x Egejském xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů [1], xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ES) x. 442/2002 [2], x xxxxxxx xx xxxxxx 9 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto důvodům:

(1) xxxxxx 9 nařízení (XXX) x. 2019/93 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx paušální xxxxxxx xx hektar xxx xxxxxxxxx obdělávání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. o. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastech xx menších xxxxxxxxx x Xxxxxxxx moři.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zájemcům, xx xx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předloží xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxx vína xxxxx xxxxxxxx schváleného xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovením xx. 1 xxxx. 8 xxxxxxxx (ES) x. 2019/93 xx zrušuje xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx tato xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx době xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx na ostrovech x Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx x sledování podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(5) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxx nařízení Xxxxxx (XXX) č. 3112/93 [3].

(6) Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 9 nařízení (XXX) x. 2019/93, ve xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 442/2002.

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxxx xxxxxxx na hektar xx zachování obdělávání xxxxx za účelem xxxxxxxx jakostních xxx x.x. xxxxxxxxx v xxxxxx 9 nařízení (XX) x. 2019/93 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx producentů xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx vín x. o.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxx 39 xxxxxxxx (XX) x. 1493/1999. Xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx splňovat, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx Xxxxxx.

Xxxxxx 3

1. Xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx zájemci xxxxxxxxxx řeckým xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx následující xxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx 2002/03 xx však žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2002.

2. Žádosti x podporu obsahují xxxxxxx tyto údaje:

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) plochu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. x. x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx s katastrálním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označením, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx;

x) odhad xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxx, co xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx seskupení xxxx organizace producentů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. dubnem hospodářského xxxx, na xxxxx xx podpora xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx Xxxxxx plochy, pro xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx vyplacené xxxxxxx.

Xxxxxx 6

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijme xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zajistil, xx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx jsou splněny.

2. Xxxxxxx o podporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řecký xxxxx xxxxxxx vinic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) č. 3508/92.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontroly a xxxxxxxx na xxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxx vyčerpávajícím xxxxxxxx x xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxx křížové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx předešlo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedou xxxxxxxxxxx orgány kontroly xx xxxxx odběrem xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx žádostí x xxxxxxx představující xxxxxxx 5 % xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx sjednaných xxxxxxx, xxxxx x vhodná xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxx musejí xxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xx xxxxxx 8 nařízení Xxxx (XX) č. 1258/1999 [4] x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx.

Článek 7

Xxxxxxx se xxxxxxxx (ES) č. 3112/93.

Článek 8

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx je závazné x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne 8. xxxxxxxxx 2002.

Za Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx

xxxx Xxxxxx


[1] Xx. xxxx. X 184, 27.7.1993, x. 1.

[2] Xx. xxxx. X 68, 12.3.2002, x. 4.

[3] Xx. xxxx. X 278, 11.11.1993, x. 52.

[4] Úř. xxxx. X 160, 26.6.1999, x. 103.