Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/XX

xx xxx 12. xxxxxxxx 2002

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Směrnice x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem na Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na článek 95 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx [2],

xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Xxxxxxx [3],

xxxxxxxx k xxxx, xx:

(1) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/XX xx xxx 24. října 1995 o ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx [4] xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, x zejména xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx osobních xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx;

(2) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zejména v Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx, aby xxxx xxxx dodržována xxxxx stanovená x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxxxx listiny;

(3) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x lidským xxxxxx, xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a x ústavami xxxxxxxxx xxxxx;

(4) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/66/XX xx xxx 15. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxxxxxx [5] xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 95/46/XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx telekomunikací. Směrnici 97/66/XX xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trhů x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx služeb elektronických xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostupných služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx technologie. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

(5) x xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx digitální technologie, xxx s sebou xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x soukromí xxxxxxxxx. Rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxx xxx širokou xxxxxxxxx. Tyto digitální xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx závisí xx xxxxxx uživatelů, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

(6) internet xxxxxxxx tradiční xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx společnou, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx široký xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nové možnosti, xxx zároveň vytvářejí x xxxx rizika xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx;

(7) x případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, regulační a xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx automatického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) xxxxxx, regulační a xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 14 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx by xx měla xxxxxx xx požadavky, které xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx podpoře x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x sítí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

(9) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x příslušné xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx při zavádění x rozvoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxx, x xxxx by xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx anonymních nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx tam, xxx xx xx xxxxx;

(10) x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx 95/46/ES vztahuje xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 95/46/ES xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

(11) tato xxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxxxx 95/46/XX, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právem jednotlivce xx xxxxxxxx a xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx přijaly opatření xxxxxxx x čl. 15 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx veřejné bezpečnosti, xxxxxx, bezpečnosti xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx spojeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxx xxxxxxxxxxx trestního xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx nedotýká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx opatření, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z těchto xxxxx x xx-xx xx v xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v rozhodnutích Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx přiměřená xxxxxxxx x zamýšlenému xxxxx a xxxxxxxx x demokratické xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;

(12) xxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxx fyzické xxxx právnické xxxxx. Xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES a xxxxx xxxxx xx xxxxxxx základní práva xxxxxxxxx osob, zejména xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Tato směrnice xxxxxxxxx povinnost členských xxxxx rozšířit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Společenství x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

(13) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx služby může xxx xx následek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx. Předplacené karty xx rovněž xxxxxxxx xx smlouvu;

(14) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx šířky, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx bodu, x xxxxxxxx úseku, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaznamenána;

(15) sdělení xxxx zahrnovat jakékoli xxxxxxxxx x názvech, xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sdělení. Provozní xxxxx xxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx sítí, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx. Provozní xxxxx se xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke směrování, xxxxx trvání, xxxx xxxx objemu sdělení, xxxxxxxxx protokolu, xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx sdělení xxxxxxx či xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx trvání spojení. Xxxxx se také xxxxxxx x formátu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

(16) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx se nepovažují xx sdělení. Xxxxx xxxx lze jednotlivého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx takové informace xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx video xx vyžádání, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx směrnice;

(17) xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx souhlas xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx upřesněný xx xxxxxxxx 95/46/ES. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx;

(18) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx mohou zahrnovat xxxx. rady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tarifů, dopravní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx počasí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

(19) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x uvedením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx volající x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hovoru xx xxxxxxxxxx linky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústředny, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx vyžadovalo neúměrnou xxxxxxxx zátěž. Je xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx byly o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxx Xxxxxx;

(20) poskytovatelé služeb xx měli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx i společně x provozovatelem sítě, x informovali xxxxxxxxx x jakémkoli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxx. Taková xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx síti, xxxx xx xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xx xxxxxxx důležité, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx techniky. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostním riziku xxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxx přijmout na xxx vlastní náklady xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxx. Informace x bezpečnostním riziku xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx poskytovány xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx nést xxx přijímání xxxx xxxxxxxxxxxxx informací, xxxx. xxx xxxxxxxxx elektronické xxxxx. Bezpečnost xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 17 xxxxxxxx 95/46/ES;

(21) měla xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zamezení xxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx obsahu x xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxx dostupných služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úmyslný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx;

(22) xxxxx xxxxxxxxx sdělení x x xxxx xxxxxxx provozní xxxxx xxxxxx osobami xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zprostředkovaného a xxxxxxxxxxx uchovávání takových xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu provedení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nejsou uchovávány xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx účely přenosu x xxxxxx xxxxxxx, x xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx xxx zefektivnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx informace xxxxx xxxxxxx xxx omezení xxxxxxxx veřejnosti x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx účastnících xx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vymazány;

(23) důvěrný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx být xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x x právního xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro takové xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx být předem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxx, xx xxxxxx xx uchováváno. Xxxxxxx xxxxxxx xx mělo xxx xxxxxxxx co xxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx transakce xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

(24) koncové zařízení xxxxxxxxx sítí elektronických xxxxxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu s Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod. Xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx ("xxx xxxx"), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vědomí x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx takových xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx účelům x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx dotýká;

(25) xxxxxx nástroje, xxxx xxxx. xxx. "xxxxxxx", xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x užitečným xxxxxxxxx xxxx. xxx xxxxxxxx účinnosti designu x xxxxxxx na xxxxxx stránce x xxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xx-xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx "cookies", xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx povoleno xxx podmínkou, že xxxxxxxxx jsou jasně x přesně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX x účelu "cookies" xx xxxxxxxxx nástrojů x je zajištěno, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx "xxxxxxx" xxxx xxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx obzvláště xxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke koncovému xxxxxxxx, a xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx jednorázově xxx xxxxxxx xxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx koncového xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Metody xxxxxxxx xxxxxxxxx, nabízení xxxxx odmítnout xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx způsobem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx webových xxxxxxx xxxxxxxx plně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "cookie" nebo xxxxxxxxx nástroje, je-li xxxxx xxxxxxx používán x oprávněným xxxxxx;

(26) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zpracovávány x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx spojení x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob x dotýkají xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx korespondence nebo xx dotýkají oprávněných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx za propojení, x xx po xxxxxxxx dobu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádět xxx xxxxxxx marketingu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx přípustné xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x úplných xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s informací x xxxxx účastníka xxxxx xxxxxx souhlas xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zpracování xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vymazány xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxx účastníky xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a délce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(27) xxxxxx okamžik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx elektronické xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojení bude xxxxxx ukončen, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spojení. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx adresát xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

(28) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx takové údaje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx XX xxxxx xx vyrovnávací xxxxxx x systému doménových xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX adresy, xxxxx xx přiřazena adrese xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx x službám;

(29) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x účastnících a xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xxxxxxx technická xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Poskytovatel xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronických komunikací;

(30) xxxxxxx xxx zajišťování xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx navrženy xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxx sdělení x xxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze přiřadit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uživatelům. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx je považovat xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx je nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxx;

(31) xxx xxxxxxx ke zpracování xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, závisí na xxxxxxx, xxxxx se xxxx zpracovávat, xx xxxxx služby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x smluvně xxxxx xxxxxxx jednotlivce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xx fyzické osoby, xxxxx xx účastníkem xxxx xxxxxx

(32) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x přidanou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dané xxxxxx xxxxxxx subjektu, xxxx xxxxxx i následné xxxxxxxxxx xxxxx plně xxxxxxxxx požadavkům kladeným xx správce x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 95/46/XX. Xxxxx poskytování xxxxxx x přidanou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozní xxxxx xxxx lokalizační xxxxx xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxx plně informováni xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx;

(33) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx ověřovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podporovat xxxxxx xxxxxxxxxx funkcí x xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx soukromý xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx karty x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účtů, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx;

(34) x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odepřít xxxxxxx xxxxxxxxxxxx linky, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx odmítnout xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx linek. Xx zvláštních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Někteří xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zájem na xxxxxxxx anonymity xxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx spojené linky xx nezbytně xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zájem volaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xx volající ve xxxxxxxxxxx spojen, zejména x xxxxxxx přesměrovaných xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spojené linky x xxxx x x xxxxx službách, xxxxx nabízejí na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx linky, xxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx umožněno, xxx xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ty xxxxxxxx xxxxxxxx soukromí, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx nezbytně nutné, xxx xxxxxxxx uchování xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxxx xxxx automatické xxxxxx xxxx, xxx xxx xx bylo xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb elektronických xxxxxxxxxx;

(35) v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zpracovávají, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx přenos sdělení. Xxxx xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sítě schopné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx mnohem xxxxxxxxx xxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x které xx používají pro xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. služby poskytující xxxxxxxxxxxxxxxxx dopravní informace x navigaci xxx xxxxxx. Zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxx x přidanou xxxxxxxx xx povoleno xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx souhlas. Xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx účastníci xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

(36) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx volající linky, xx-xx xx xxxxxxxx xxx vysledování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx linky x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnit xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx mohou xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací právo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx linky x xxxxxxxxxxxx údajům xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xx xxxxxxxxx;

(37) xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx ochranná xxxxxxxx proti obtěžování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx automatickým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx toho xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přesměrování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podáním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

(38) seznamy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou značně xxxxxxxxx a jsou xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx fyzických osob x oprávněné xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx mohli xxxxx, xxx jejich xxxxxx údaje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ano, xxxxx xx budou. Xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxx informovat účastníky, xxxxx mají být x xxxxxxxx seznamech xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxx vyhledávacích xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx např. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jméno x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

(39) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx uvedeny, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníky x xxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxx. Xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx jedné nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx možnosti x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx možných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx mělo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx účelům xxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx strana xxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx třetí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, chce xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx původní strana xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas;

(40) účastníkům xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx volacích xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně XXX xxxxx. Posílání xxxxxx xxxxx nevyžádaných xxxxxxxxxx sdělení xxxx xxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx způsobit xxxxxxxx xxxxx x/xxxx náklady. Xxxxx xxxxxx objem xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx působit xxxxxxxx xxxxx elektronických xxxxxxxxxx a koncovým xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx odůvodněné xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx před xxxxxxxx takových xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x uživatele xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx;

(41) x rámci existujících xxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, ale xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx kontaktní údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx se směrnicí 95/46/XX. Při získání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jasně a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx dalším použití xxx přímý marketing x xxxx jim xxx xxxx možnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx nabízet xxxxxxxxx x každou další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

(42) další xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx například xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit, xx xx nepřejí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx existující xxxxxx ochrany xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx, xxxxx povolují takové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kteří x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

(43) x xxxxx usnadnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx zpráv xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nezbytné zakázat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxx nevyžádaných xxxxx xxx xxxxx přímého xxxxxxxxxx;

(44) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlédnout si xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxx stáhnout xxxxxxxxx xxxxx elektronické pošty xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx sníží xxxxxxx, xxxxx by xxxxx vzniknout při xxxxxxxxx nevyžádané elektronické xxxxx xx xxxxxx. Xxxx opatření mohou xxx xxxxxx užitečná x určitých případech xxxx doplňující nástroj x obecným povinnostem xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx

(45) xxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xx xxxxxxx oprávněných xxxxx právnických osob x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx marketingu. Xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ("xxx-xxx register") xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikající uživatele, xxxx xxxx použitelný xxxxxx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/31/XX ze xxx 8. xxxxxx 2000 o některých xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx (směrnice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) [6];

(46) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx koncového xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. Ochrana xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx nezávislá xx konfiguraci xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxxx komponenty. Xxxxxxxx 95/46/ES xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Existence xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx takových xxxxxx, xxxxx xxxxxx napomoci xxxxxxx xxxxxxxx údajů x soukromí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Může xxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx služby elektronických xxxxxxxxxx sestavovali xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživatelů x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/5/XX xx xxx 9. xxxxxx 1999 x rádiových zařízeních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx [7] xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

(47) nejsou-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxx prostředky. Xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx směrnice, xxxx xxx uloženy sankce;

(48) xxx uplatňování xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx ochranu osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zástupců xxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 29 xxxxxxxx 95/46/XX;

(49) k xxxxxxxxx dosažení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxx, xxxxx xxx probíhá, x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxx směrnici xxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxxxxx práva xx xxxxxxxx, se xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx zajištění xxxxxxx pohybu těchto xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Navíc xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx činnosti xxxxxxx x xxxxx X x VI Xxxxxxx x založení Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx, xxxxxxxxxxx státu (xxxxxx hospodářské xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx) x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 95/46/ES x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2002/21/ES xx xxx 7. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx (xxxxxxx směrnice) [8].

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

(x) "uživatelem" xx xxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx soukromé xx obchodní xxxxx, xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

(x) "xxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxx;

(x) "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx jakékoli údaje xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

(x) "xxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx určitým počtem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací; toto xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

(x) "xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komunikaci x xxxxxxx xxxx;

(x) "xxxxxxx" uživatele či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 95/46/XX;

(x) "službou x xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odlišných xx xxxxxxxxxx, pokud xxxx nad rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx;

(x) "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx rozumí jakákoli xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx obrazová zpráva xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx si ji xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx komunikačních sítích xx Společenství.

2. Články 8, 10 a 11 se vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x digitálním xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že je xx technicky xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústřednám.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 8, 10 x 11 xxxx xxxxxxxxx nemožné xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Bezpečnost

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x organizační opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nutnosti x x součinnosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikační xxxx, x xxxxxxx xx bezpečnost xxxx. Xx zřetelem xx xxxxxxxxxx x nákladovou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx riziko, xx xxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních k xxxxxxx, včetně stanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx charakter xxxxxxx

1. Členské státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sdělení přenášených xxxxxx veřejné komunikační xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxx souvisejících provozních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, uchovávání xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů, xxxxx k takovému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 1. Tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaznamenávání xxxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx podnikatelských xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx užívání xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx uchovávaným x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx či uživatel xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx 95/46/XX, xxxx xxxx x účelech xxxxxxxxxx, x xx je xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracování. To xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přístupu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo, xx-xx xx nezbytně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, které xx účastník xxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx údaje

1. Xxxxxxxx údaje vztahující xx x účastníkům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxx anonymizovány, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx dotčeny xxxxxxxx 2, 3 x 5 xxxxxx xxxxxx x xx. 15 odst. 1.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx konce xxxxxx, v xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx marketingu xxxxxx elektronických komunikací xxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxx tyto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

4. Poskytovatel služby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatele x xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx dobu xxxxx zpracovávány xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx xxx tato informace xxxxxxxxxx ještě před xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1, 2, 3 a 4 xxxx xxx omezeno xx xxxxx, které xxxxxxx z pověření xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, požadavky zákazníků, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, marketingem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotou, x xxxx být xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx nezbytný xxx účely xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx 1, 2, 3 a 5 se xxxxxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajích x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x cílem xxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Článek 7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

1. Účastníci mají xxxxx xxxxxxx účet xxx podrobného xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy, xxx xxxxxx xx xxxxxxx právo xxxxxxxxx, xxxxx dostávají xxxxxxxx xxxxxx účtů, x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx uživatelům a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 8

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx linky

1. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx volající xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx linky pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx možnost xxx xxxxxx xxxxx.

2. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníkovi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx způsobem x pro xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx volanému účastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxx příchozí xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Je-li nabízeno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojené xxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnost potlačit xxxxxxx identifikace spojené xxxxx volajícímu uživateli, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdarma.

5. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx volání směřujících xx Společenství xx xxxxxxx xxxx. Odstavce 2, 3 a 4 se xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx zemí.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx nabízeno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx volající x/xxxx spojené xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x možnostech xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2, 3, x 4.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xx provozních xxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poté, xx xxxx anonymizovány xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx informovat xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx obdržením xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odlišných xx provozních údajů, xxxxx xxxxx zpracovávány, x účelu a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x o xxx, xxx budou xxxxx xxxxxxx xxxxx osobě xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx svůj xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lokalizačních xxxxx odlišných xx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lokalizačních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. V xxxxxxx s xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx provozních xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x musí xxx xxxxxxx xx xx, xx je xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 10

Výjimky

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě x/xxxx xxxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx:

(x) potlačení identifikace xxxxxxxx xxxxx, a xx dočasně a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxx x tomto případě xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchovány x xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a/nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx;

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx neexistenci xxxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx volání x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a hasičské xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na tato xxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxxx přesměrování xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx měl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdarma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx.

Článek 12

Xxxxxxxxxx seznamy

1. Xxxxxxx státy zajistí, xxx účastníci byli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x účastnických číslech, x xx kterém xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx funkcích xxxxxxxxxxxx v elektronických xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx, tak které, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx seznamu, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx ve xxxxxxxx účastnickém seznamu, xxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx prováděno zdarma.

3. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx podrobností xxx xxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikátorů.

4. Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X rámci xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxx také xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx chráněny oprávněné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 13

Nevyžádaná xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx systémy xxx zásahu xxxxxxx (xxxxxxxxxxx volací xxxxxxxxx), xxxxxxxxx přístroje (xxxx) xxxx elektronickou xxxxx xx možno použít xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxx podrobnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontaktu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s prodejem xxxxxxx nebo xxxxxx x v souladu xx xxxxxxxx 95/46/XX, xxxx xxxx fyzická xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tyto podrobnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx přímého xxxxxxxxxx xxxxx vlastních obdobných xxxxxxx xxxx služeb xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x zřetelně xxxxxxxxxx možnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxx podrobností xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx sdělení, zdarma, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, nebudou xxxxxxxx buď xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vztahu x účastníkům, kteří xx nepřejí taková xxxxxxx dostávat, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx skrývá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jménem xx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxxx xxx xxxxxx adresy, xx xxxxxx xx příjemce xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx 1 x 3 xx použijí xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami. V xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x použitelných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 14

Technické xxxxx x xxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx xxxxxxx kladeny xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx uvádění xxxxxxxx xx trh x xxxxxxx oběhu tohoto xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx.

2. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prováděna xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvláštní technické xxxxx x sítích xxxxxxxxxxxxxx komunikací, členské xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidel xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx [9].

3. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxx uživatelů xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx 1999/5/XX x rozhodnutím Xxxx 87/95/XXX ze xxx 22. xxxxxxxx 1986 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx [10].

Xxxxxx 15

Xxxxxxx některých xxxxxxxxxx směrnice 95/46/XX

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxx omezí xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5, článku 6, xx. 8 xxxx. 1, 2, 3 x 4 x xxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytné, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx prevenci, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 směrnice 95/64/XX. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx opatření umožňující xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx být v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx uvedených x xx. 6 xxxx. 1 a 2 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxxx směrnice 95/46/ES, xxxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxxx x x xxxxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx směrnice.

3. Pracovní xxxxxxx pro ochranu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů, zřízená xxxxx článku 29 xxxxxxxx 95/46/XX, xxxx xxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx 12 xx xxxxxxxxx xx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx formě xxxx v off-line xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx, než xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijaté xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinnosti.

2. Xxxx-xx xxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES x xxxxxxx 11 xxxxxxxx 97/66/ES ještě xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účastnickém xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx verzi, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nestanoví xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 12 této směrnice.

Článek 17

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2003. Neprodleně x nich xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx odkaz xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx veškeré xxxxxxxx úpravy.

Xxxxxx 18

Přezkum

Nejpozději xx xxx xxx xx xxxx uvedeného x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vezme x úvahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu. X případě potřeby xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx této směrnice.

Článek 19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 97/66/XX xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xx. 17 odst. 1.

Xxxxxx na zrušenou xxxxxxxx se xxxxxxxx xx odkazy xx xxxx xxxxxxxx.

Článek 20

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Xxxxxx 21

Určení

Tato xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

V Bruselu xxx 12. xxxxxxxx 2002.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. Xxx

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxxx


[1] Úř. věst. X 365 X, 19.12.2000, x. 223.

[2] Xx. xxxx. X 123, 25.4.2001, x. 53.

[3] Stanovisko Evropského xxxxxxxxxx xx dne 13. xxxxxxxxx 2001 (xxxxx nezveřejněné v Xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxx 28. xxxxx 2002 (Úř. xxxx. X 113 X, 14.5.2002, x. 39) x xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx ze xxx 30. května 2002 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx Xxxx ze dne 25. xxxxxx 2002.

[4] Xx. xxxx. X 281, 23.11.1995, x. 31.

[5] Úř. věst. X 24, 30.1.1998, x. 1.

[6] Úř. věst. X 178, 17.7.2000, x. 1.

[7] Úř. věst. X 91, 7.4.1999, x. 10.

[8] Xx. xxxx. X 108, 24.4.2002, x. 33.

[9] Xx. xxxx. X 204, 21.7.1998, x. 37, xx xxxxx směrnice 98/48/XX (Xx. xxxx. X 217, 5.8.1998, x. 18).

[10] Xx. xxxx. X 36, 7.2.1987, x. 31, xx xxxxx Xxxx o xxxxxxxxxxx z xxxx 1994.