Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů (XXX XXX) x. 138 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x. 138 xxxxxxxxxxxx x Xx. xxxx. L 9 xx xxx 13. xxxxx 2017

Xxxxxxxxxx:

 

Xxxxxxx 1 k původnímu xxxxx xxxxxxxx – datum xxxxxx x xxxxxxxx: 10. října 2017

 

xxxxx xxxx 01 – xxxxx vstupu v platnost: 10. xxxxx 2017

Xxx 1 xx xxxxxxxxx tímto:

„1.   XXXXXX PŮSOBNOSTI

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx elektrifikovaná vozidla xxxxxxxxx X x X, xxxxx xxx pohánět x xxxxxxxxx režimu, xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx motoru x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (1), x xxxxxxxx xxxxxx slyšitelnosti.“

Bod 2.7 xx nahrazuje xxxxx:

„2.7.

„funkcí xxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým řidič xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX;“

Xxx 6.2.6 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„6.2.6.   Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2.7 se xxxxxxxx.“

Xxx 11 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„11.   PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

11.1.   Do 30. xxxxxx 2019 xxx ke xxxxxxxx xxxxx zkušební xxxxx podle xxxxxxx 3 xxxx 2.1.2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10844:2014 xxxxx XXX 10844:1994.

11.2.   Xx xxxx xxxxxx xxxxx změn 01 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strana, která xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxxx udělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx xxxx 01.

11.3.   Xx 1. xxxx 2019 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx poprvé xxxxxx xx 1. xxxx 2019.

11.4.   Xx 1. září 2021 xxxx xxxxxxx strany, xxxxx uplatňují tento xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx původním xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx před 1. xxxx 2019.

11.5.   Od 1. xxxx 2021 xxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx schválení xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxx původním znění.

11.6.   Xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx 11.3 xx 11.5 zůstanou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu v jeho xxxxxxxx xxxxx, jichž xx xxxxx xxxx 01 netýká, xxxxxx x xxxxxxxxx a smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx musí xxxxxx xxxxxxx.

11.7.   Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uplatňovat xxxxx xxxxxxx až xx xxxx vstupu série xxxx 01 x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx schválení xxxx xxxxxxx podle série xxxx 01.

11.8.   Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx schválení xxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx.“

Xxxxxxx 1, Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx č. …, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx 1.2, xx xxxxxxxxx xxxxx:

1.2.   Xxxxx systému AVAS (xx-xx xxxxxxxxxx):…

1.2.1.   Xxxx xxx xxxxx (xxx/xx)

1.2.2.   Xxxxx zvuků xxxxxxxxxxx xxxxxxx (1/2/3/…)“