Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXX 2004/106/XX

xx xxx 16. xxxxxxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 77/799/EHS x xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx z xxxxxxxxxx x 92/12/XXX x xxxxxx úpravě, držení, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, x zejména xx xxxxxx 93 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx účinný xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx spotřebních daní xx xxxxx užší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2073/2004 xx dne 16. listopadu 2004 x správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (3) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx spotřebních xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 77/799/XXX (4) x 92/12/XXX (5), s xxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 76/308/XXX xx dne 15. xxxxxx 1976 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x některých xxxxx, xxx, xxxx x jiných xxxxxxxx (6).

(3)

Xxxxxxxx Xxxx 2004/56/XX (7) ze xxx 21. dubna 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 77/799/EHS, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxx x xxxxxxxx směrnicí xx 1. xxxxx 2005. Xxxx předpisy xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x daní x xxxxxxxxxx. Jelikož nebude xxxxxxxx 77/799/XXX xx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx během xxxxxx xxxx pozbýt xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2004/56/XX, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpisy x xxxxxxx na xxxx daně, na xxxxx xx směrnice 77/799/XX vztahuje.

(4)

Směrnice 77/799/XXX x 92/12/XXX xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

Xxxxxx 1

Směrnice 77/799/EHS xx mění takto:

1.

Xxxxx xx nahrazuje xxxxx:

2.

X xxxxxx 1 se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx jim mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x majetku, x xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx daní x pojistného xxxxx xx. 3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady 76/308/XXX xx dne 15. března 1976 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx (8).“

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx 92/12/EHS xx xxxx xxxxx:

1.

Xxxxxx 15x xx xxxxxxx.

2.

Článek 15x se zrušuje.

3.

X xxxxxx 19 se xxxxxxx odstavec 6.

Xxxxxx 3

Odkazy na xxxxxxxx 77/799/XXX x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxxxxxx (ES) x. 2073/2004.

Xxxxxx xx směrnici 92/12/XXX v xxxxxxxxxxx xx správní xxxxxxxxxx x xxxxxxx spotřebních xxxx se považují xx odkazy xx xxxxxxxx (ES) x. 2073/2004.

Xxxxxx 4

1.   Xxxxxxx státy xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2005. Xxxxxxxxxx o nich xxxxxxx Komisi.

Xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. července 2005.

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si stanoví xxxxxxx xxxxx.

2.   Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx článku 2 směrnice 2004/56/XX xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přijmout x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx x dosažení souladu xx směrnicí 2004/56/XX, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 16. listopadu 2004.

Xx Xxxx

X. XXXX

xxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 1. xxxxx 2004 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze xxx 31. března 2004 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxxxx věstníku.

(4)  Úř. xxxx. X 336, 27.12.1977, x. 15. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/56/XX (Xx. xxxx. X 336, 27.12.1977, x. 15).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 76, 23.3.1992, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 807/2003 (Úř. xxxx. X 76, 23.3.1992, x. 1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 73, 19.3.1976, x. 18. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x roku 2003.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 127, 29.4.2004, x. 70.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 73, 19.3.1976, x. 18. Směrnice naposledy xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx 2003.