Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX (XX, Xxxxxxx) x. 833/2010

xx xxx 21. září 2010,

xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Rady (XX, Xxxxxxx) č. 617/2010 o povinnosti xxxxxxxxxx Xxxxxx o investičních xxxxxxxxxx xx energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 617/2010 xx dne 24. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxx informovat Xxxxxx o investičních projektech xx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o zrušení xxxxxxxx (XX) x. 736/96 (1), x xxxxxxx xx článek 7 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se formy x dalších podrobných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx xxxxx článků 3 a 5 xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 617/2010.

(2)

X cílem xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x zjednodušit podávání xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pověřenými xxxxxxxx podle xxxxxx 3 nařízení (XX, Xxxxxxx) x. 617/2010 xx požadovaná xxxxxxxx xxxx xxx standardizována xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 736/96 Xxxx (2) xx mělo xxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 2386/96 (3),

XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx článků 3 x 5 xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 617/2010 jsou xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Nařízení (ES) x. 2386/96 xx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 21. září 2010.

Xx Komisi

José Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 180, 15.7.2010, x. 7.

(2)  Úř. věst. X 102, 25.4.1996, x. 1.

(3)  Úř. xxxx. L 326, 17.12.1996, s. 13.


PŘÍLOHA