Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

Obsah:

PREAMBULE

ČÁST PRVNÍ ZÁSADY

Článek 1

HLAVA I DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

HLAVA II OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Článek 8 (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 9

Článek 10

Článek 11 (bývalý článek 6 Smlouvy o ES)

Článek 12 (bývalý čl. 153 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 13

Článek 14 (bývalý článek 16 Smlouvy o ES)

Článek 15 (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)

Článek 16 (bývalý článek 286 Smlouvy o ES)

Článek 17

ČÁST DRUHÁ ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE

Článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES)

Článek 19 (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)

Článek 20 (bývalý článek 17 Smlouvy o ES)

Článek 21 (bývalý článek 18 Smlouvy o ES)

Článek 22 (bývalý článek 19 Smlouvy o ES)

Článek 23 (bývalý článek 20 Smlouvy o ES)

Článek 24 (bývalý článek 21 Smlouvy o ES)

Článek 25 (bývalý článek 22 Smlouvy o ES)

ČÁST TŘETÍ VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE

HLAVA I VNITŘNÍ TRH

Článek 26 (bývalý článek 14 Smlouvy o ES)

Článek 27 (bývalý článek 15 Smlouvy o ES)

HLAVA II VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 28 (bývalý článek 23 Smlouvy o ES)

Článek 29 (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 CELNÍ UNIE

Článek 30 (bývalý článek 25 Smlouvy o ES)

Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

Článek 32 (bývalý článek 27 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH

Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Článek 35 (bývalý článek 29 Smlouvy o ES)

Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)

Článek 37 (bývalý článek 31 Smlouvy o ES)

HLAVA III ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Článek 38 (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)

Článek 39 (bývalý článek 33 Smlouvy o ES)

Článek 40 (bývalý článek 34 Smlouvy o ES)

Článek 41 (bývalý článek 35 Smlouvy o ES)

Článek 42 (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Článek 44 (bývalý článek 38 Smlouvy o ES)

HLAVA IV VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU

KAPITOLA 1 PRACOVNÍCI

Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES)

Článek 46 (bývalý článek 40 Smlouvy o ES)

Článek 47 (bývalý článek 41 Smlouvy o ES)

Článek 48 (bývalý článek 42 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 49 (bývalý článek 43 Smlouvy o ES)

Článek 50 (bývalý článek 44 Smlouvy o ES)

Článek 51 (bývalý článek 45 Smlouvy o ES)

Článek 52 (bývalý článek 46 Smlouvy o ES)

Článek 53 (bývalý článek 47 Smlouvy o ES)

Článek 54 (bývalý článek 48 Smlouvy o ES)

Článek 55 (bývalý článek 294 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SLUŽBY

Článek 56 (bývalý článek 49 Smlouvy o ES)

Článek 57 (bývalý článek 50 Smlouvy o ES)

Článek 58 (bývalý článek 51 Smlouvy o ES)

Článek 59 (bývalý článek 52 Smlouvy o ES)

Článek 60 (bývalý článek 53 Smlouvy o ES)

Článek 61 (bývalý článek 54 Smlouvy o ES)

Článek 62 (bývalý článek 55 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 KAPITÁL A PLATBY

Článek 63 (bývalý článek 56 Smlouvy o ES)

Článek 64 (bývalý článek 57 Smlouvy o ES)

Článek 65 (bývalý článek 58 Smlouvy o ES)

Článek 66 (bývalý článek 59 Smlouvy o ES)

HLAVA V PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 67 (bývalý článek 61 Smlouvy o ES a bývalý článek 29 Smlouvy o EU)

Článek 68

Článek 69

Článek 70

Článek 71 (bývalý článek 36 Smlouvy o EU)

Článek 72 (bývalý čl. 64 odst. 1 Smlouvy o ES a bývalý článek 3 Smlouvy o EU)

Článek 73

Článek 74 (bývalý článek 66 Smlouvy o ES)

Článek 75 (bývalý článek 60 Smlouvy o ES)

Článek 76

KAPITOLA 2 POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ

Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

Článek 78 (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

Článek 80

KAPITOLA 3 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

Článek 81 (bývalý článek 65 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Článek 82 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 83 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 84

Článek 85 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 86

KAPITOLA 5 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 87 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 88 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 89 (bývalý článek 32 Smlouvy o EU)

HLAVA VI DOPRAVA

Článek 90 (bývalý článek 70 Smlouvy o ES)

Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

Článek 92 (bývalý článek 72 Smlouvy o ES)

Článek 93 (bývalý článek 73 Smlouvy o ES)

Článek 94 (bývalý článek 74 Smlouvy o ES)

Článek 95 (bývalý článek 75 Smlouvy o ES)

Článek 96 (bývalý článek 76 Smlouvy o ES)

Článek 97 (bývalý článek 77 Smlouvy o ES)

Článek 98 (bývalý článek 78 Smlouvy o ES)

Článek 99 (bývalý článek 79 Smlouvy o ES)

Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

HLAVA VII SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KAPITOLA 1 PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ODDÍL 1 PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY

Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)

Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)

Článek 103 (bývalý článek 83 Smlouvy o ES)

Článek 104 (bývalý článek 84 Smlouvy o ES)

Článek 105 (bývalý článek 85 Smlouvy o ES)

Článek 106 (bývalý článek 86 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 STÁTNÍ PODPORY

Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES)

Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES)

Článek 109 (bývalý článek 89 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 DAŇOVÁ USTANOVENÍ

Článek 110 (bývalý článek 90 Smlouvy o ES)

Článek 111 (bývalý článek 91 Smlouvy o ES)

Článek 112 (bývalý článek 92 Smlouvy o ES)

Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Článek 115 (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)

Článek 116 (bývalý článek 96 Smlouvy o ES)

Článek 117 (bývalý článek 97 Smlouvy o ES)

Článek 118

HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek 120 (bývalý článek 98 Smlouvy o ES)

Článek 121 (bývalý článek 99 Smlouvy o ES)

Článek 122 (bývalý článek 100 Smlouvy o ES)

Článek 123 (bývalý článek 101 Smlouvy o ES)

Článek 124 (bývalý článek 102 Smlouvy o ES)

Článek 125 (bývalý článek 103 Smlouvy o ES)

Článek 126 (bývalý článek 104 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 127 (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)

Článek 128 (bývalý článek 106 Smlouvy o ES)

Článek 129 (bývalý článek 107 Smlouvy o ES)

Článek 130 (bývalý článek 108 Smlouvy o ES)

Článek 131 (bývalý článek 109 Smlouvy o ES)

Článek 132 (bývalý článek 110 Smlouvy o ES)

Článek 133

KAPITOLA 3 INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 134 (bývalý článek 114 Smlouvy o ES)

Článek 135 (bývalý článek 115 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO

Článek 136

Článek 137

Článek 138 (bývalý čl. 111 odst. 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 139

Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)

Článek 141 (bývalý čl. 123 odst. 3 a bývalý čl. 117 odst. 2 pět prvních odrážek Smlouvy o ES)

Článek 142 (bývalý čl. 124 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 143 (bývalý článek 119 Smlouvy o ES)

Článek 144 (bývalý článek 120 Smlouvy o ES)

HLAVA IX ZAMĚSTNANOST

Článek 145 (bývalý článek 125 Smlouvy o ES)

Článek 146 (bývalý článek 126 Smlouvy o ES)

Článek 147 (bývalý článek 127 Smlouvy o ES)

Článek 148 (bývalý článek 128 Smlouvy o ES)

Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)

Článek 150 (bývalý článek 130 Smlouvy o ES)

HLAVA X SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)

Článek 152

Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Článek 154 (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)

Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)

Článek 156 (bývalý článek 140 Smlouvy o ES)

Článek 157 (bývalý článek 141 Smlouvy o ES)

Článek 158 (bývalý článek 142 Smlouvy o ES)

Článek 159 (bývalý článek 143 Smlouvy o ES)

Článek 160 (bývalý článek 144 Smlouvy o ES)

Článek 161 (bývalý článek 145 Smlouvy o ES)

HLAVA XI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Článek 162 (bývalý článek 146 Smlouvy o ES)

Článek 163 (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)

Článek 164 (bývalý článek 148 Smlouvy o ES)

HLAVA XII VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Článek 165 (bývalý článek 149 Smlouvy o ES)

Článek 166 (bývalý článek 150 Smlouvy o ES)

HLAVA XIII KULTURA

Článek 167 (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)

HLAVA XIV VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Článek 168 (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

HLAVA XV OCHRANA SPOTŘEBITELE

Článek 169 (bývalý článek 153 Smlouvy o ES)

HLAVA XVI TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

Článek 170 (bývalý článek 154 Smlouvy o ES)

Článek 171 (bývalý článek 155 Smlouvy o ES)

Článek 172 (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)

HLAVA XVII PRŮMYSL

Článek 173 (bývalý článek 157 Smlouvy o ES)

HLAVA XVIII HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST

Článek 174 (bývalý článek 158 Smlouvy o ES)

Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)

Článek 176 (bývalý článek 160 Smlouvy o ES)

Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES)

Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)

HLAVA XIX VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR

Článek 179 (bývalý článek 163 Smlouvy o ES)

Článek 180 (bývalý článek 164 Smlouvy o ES)

Článek 181 (bývalý článek 165 Smlouvy o ES)

Článek 182 (bývalý článek 166 Smlouvy o ES)

Článek 183 (bývalý článek 167 Smlouvy o ES)

Článek 184 (bývalý článek 168 Smlouvy o ES)

Článek 185 (bývalý článek 169 Smlouvy o ES)

Článek 186 (bývalý článek 170 Smlouvy o ES)

Článek 187 (bývalý článek 171 Smlouvy o ES)

Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Článek 189

Článek 190 (bývalý článek 173 Smlouvy o ES)

HLAVA XX ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES)

Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

Článek 193 (bývalý článek 176 Smlouvy o ES)

HLAVA XXI ENERGETIKA

Článek 194

HLAVA XXII CESTOVNÍ RUCH

Článek 195

HLAVA XXIII CIVILNÍ OCHRANA

Článek 196

HLAVA XXIV SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 197

ČÁST ČTVRTÁ PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

Článek 198 (bývalý článek 182 Smlouvy o ES)

Článek 199 (bývalý článek 183 Smlouvy o ES)

Článek 200 (bývalý článek 184 Smlouvy o ES)

Článek 201 (bývalý článek 185 Smlouvy o ES)

Článek 202 (bývalý článek 186 Smlouvy o ES)

Článek 203 (bývalý článek 187 Smlouvy o ES)

Článek 204 (bývalý článek 188 Smlouvy o ES)

ČÁST PÁTÁ VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 205

HLAVA II SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Článek 206 (bývalý článek 131 Smlouvy o ES)

Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

HLAVA III SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

KAPITOLA 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Článek 208 (bývalý článek 177 Smlouvy o ES)

Článek 209 (bývalý článek 179 Smlouvy o ES)

Článek 210 (bývalý článek 180 Smlouvy o ES)

Článek 211 (bývalý článek 181 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

Článek 213

KAPITOLA 3 HUMANITÁRNÍ POMOC

Článek 214

HLAVA IV OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

HLAVA V MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Článek 216

Článek 217 (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)

Článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)

Článek 219 (bývalý čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy o ES)

HLAVA VI VZTAHY UNIE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI A TŘETÍMI ZEMĚMI A DELEGACE UNIE

Článek 220 (bývalé články 302, 303 a 304 Smlouvy o ES)

Článek 221

HLAVA VII DOLOŽKA SOLIDARITY

Článek 222

ČÁST ŠESTÁ INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1 ORGÁNY

ODDÍL 1 EVROPSKÝ PARLAMENT

Článek 223 (bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)

Článek 224 (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 225 (bývalý čl. 192 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 226 (bývalý článek 193 Smlouvy o ES)

Článek 227 (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

Článek 228 (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)

Článek 229 (bývalý článek 196 Smlouvy o ES)

Článek 230 (bývalý čl. 197 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 231 (bývalý článek 198 Smlouvy o ES)

Článek 232 (bývalý článek 199 Smlouvy o ES)

Článek 233 (bývalý článek 200 Smlouvy o ES)

Článek 234 (bývalý článek 201 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 EVROPSKÁ RADA

Článek 235

Článek 236

ODDÍL 3 RADA

Článek 237 (bývalý článek 204 Smlouvy o ES)

Článek 238 (bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)

Článek 239 (bývalý článek 206 Smlouvy o ES)

Článek 240 (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)

Článek 241 (bývalý článek 208 Smlouvy o ES)

Článek 242 (bývalý článek 209 Smlouvy o ES)

Článek 243 (bývalý článek 210 Smlouvy o ES)

ODDÍL 4 KOMISE

Článek 244

Článek 245 (bývalý článek 213 Smlouvy o ES)

Článek 246 (bývalý článek 215 Smlouvy o ES)

Článek 247 (bývalý článek 216 Smlouvy o ES)

Článek 248 (bývalý čl. 217 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 249 (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)

Článek 250 (bývalý článek 219 Smlouvy o ES)

ODDÍL 5 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Článek 251 (bývalý článek 221 Smlouvy o ES)

Článek 252 (bývalý článek 222 Smlouvy o ES)

Článek 253 (bývalý článek 223 Smlouvy o ES)

Článek 254 (bývalý článek 224 Smlouvy o ES)

Článek 255

Článek 256 (bývalý článek 225 Smlouvy o ES)

Článek 257 (bývalý článek 225a Smlouvy o ES)

Článek 258 (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)

Článek 259 (bývalý článek 227 Smlouvy o ES)

Článek 260 (bývalý článek 228 Smlouvy o ES)

Článek 261 (bývalý článek 229 Smlouvy o ES)

Článek 262 (bývalý článek 229a Smlouvy o ES)

Článek 263 (bývalý článek 230 Smlouvy o ES)

Článek 264 (bývalý článek 231 Smlouvy o ES)

Článek 265 (bývalý článek 232 Smlouvy o ES)

Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)

Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES)

Článek 268 (bývalý článek 235 Smlouvy o ES)

Článek 269

Článek 270 (bývalý článek 236 Smlouvy o ES)

Článek 271 (bývalý článek 237 Smlouvy o ES)

Článek 272 (bývalý článek 238 Smlouvy o ES)

Článek 273 (bývalý článek 239 Smlouvy o ES)

Článek 274 (bývalý článek 240 Smlouvy o ES)

Článek 275

Článek 276

Článek 277 (bývalý článek 241 Smlouvy o ES)

Článek 278 (bývalý článek 242 Smlouvy o ES)

Článek 279 (bývalý článek 243 Smlouvy o ES)

Článek 280 (bývalý článek 244 Smlouvy o ES)

Článek 281 (bývalý článek 245 Smlouvy o ES)

ODDÍL 6 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

Článek 282

Článek 283 (bývalý článek 112 Smlouvy o ES)

Článek 284 (bývalý článek 113 Smlouvy o ES)

ODDÍL 7 ÚČETNÍ DVŮR

Článek 285 (bývalý článek 246 Smlouvy o ES)

Článek 286 (bývalý článek 247 Smlouvy o ES)

Článek 287 (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1 PRÁVNÍ AKTY UNIE

Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES)

Článek 289

Článek 290

Článek 291

Článek 292

ODDÍL 2 POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ

Článek 293 (bývalý článek 250 Smlouvy o ES)

Článek 294 (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

Článek 295

Článek 296 (bývalý článek 253 Smlouvy o ES)

Článek 297 (bývalý článek 254 Smlouvy o ES)

Článek 298

Článek 299 (bývalý článek 256 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 PORADNÍ INSTITUCE UNIE

Článek 300

ODDÍL 1 HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Článek 301 (bývalý článek 258 Smlouvy o ES)

Článek 302 (bývalý článek 259 Smlouvy o ES)

Článek 303 (bývalý článek 260 Smlouvy o ES)

Článek 304 (bývalý článek 262 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 VÝBOR REGIONŮ

Článek 305 (bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 306 (bývalý článek 264 Smlouvy o ES)

Článek 307 (bývalý článek 265 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Článek 308 (bývalý článek 266 Smlouvy o ES)

Článek 309 (bývalý článek 267 Smlouvy o ES)

HLAVA II FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 310 (bývalý článek 268 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 VLASTNÍ ZDROJE UNIE

Článek 311 (bývalý článek 269 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Článek 312

KAPITOLA 3 ROČNÍ ROZPOČET UNIE

Článek 313 (bývalý čl. 272 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 314 (bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)

Článek 315 (bývalý článek 273 Smlouvy o ES)

Článek 316 (bývalý článek 271 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM

Článek 317 (bývalý článek 274 Smlouvy o ES)

Článek 318 (bývalý článek 275 Smlouvy o ES)

Článek 319 (bývalý článek 276 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 320 (bývalý článek 277 Smlouvy o ES)

Článek 321 (bývalý článek 278 Smlouvy o ES)

Článek 322 (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)

Článek 323

Článek 324

KAPITOLA 6 BOJ PROTI PODVODŮM

Článek 325 (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)

HLAVA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 326 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 327 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 328 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 329 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 330 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 331 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 332 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 333 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 334 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

ČÁST SEDMÁ USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 335 (bývalý článek 282 Smlouvy o ES)

Článek 336 (bývalý článek 283 Smlouvy o ES)

Článek 337 (bývalý článek 284 Smlouvy o ES)

Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

Článek 339 (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)

Článek 340 (bývalý článek 288 Smlouvy o ES)

Článek 341 (bývalý článek 289 Smlouvy o ES)

Článek 342 (bývalý článek 290 Smlouvy o ES)

Článek 343 (bývalý článek 291 Smlouvy o ES)

Článek 344 (bývalý článek 292 Smlouvy o ES)

Článek 345 (bývalý článek 295 Smlouvy o ES)

Článek 346 (bývalý článek 296 Smlouvy o ES)

Článek 347 (bývalý článek 297 Smlouvy o ES)

Článek 348 (bývalý článek 298 Smlouvy o ES)

Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 350 (bývalý článek 306 Smlouvy o ES)

Článek 351 (bývalý článek 307 Smlouvy o ES)

Článek 352 (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)

Článek 353

Článek 354 (bývalý článek 309 Smlouvy o ES)

Článek 355 (bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)

Článek 356 (bývalý článek 312 Smlouvy o ES)

Článek 357 (bývalý článek 313 Smlouvy o ES)

Článek 358

KONSOLIDOVANÉ XXXXX SMLOUVY X XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX KRÁL XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, JEJÍ VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXXXXXX 1 ,

XXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářský x sociální xxxx xxxxx států xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozdělují Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxx xxx svého úsilí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX, xx xxxxxxxxxx stávajících překážek xxxxxxxx xxxxxxxxx postup, xxx xxx zabezpečen xxxxxx xxxxxx, vyvážený xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěž,

SNAŽÍCE XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regionů,

PŘEJÍCE XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx odstraňování omezení x mezinárodním xxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx si zajistit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Charty Spojených xxxxxx,

XXXXXXXXXX zachovat a xxxxxxx xxxxx spojením xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ostatní národy Xxxxxx, které jejich xxxxx xxxxxxx, xxx xx k jejich xxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke vzdělání x neustálého xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx)

XXXXX XX xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x náležité xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX

XXXX PRVNÍ

ZÁSADY

Článek 1

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx pravomocí.

2. Tato xxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx Unie xxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx sílu, xx označují xxxx "Xxxxxxx".

HLAVA I

DRUHY X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 2

1. Svěřují-li x xxxxxx xxxxxxx Smlouvy Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx závazné akty x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx činit xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx Unií xxxxxxxx xxxx provádějí-li xxxx Unie.

2. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Unii pravomoc xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx Unie xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx Xxxx.

4. Xxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky.

5. X xxxxxxxxx oblastech x xx podmínek stanovených Xxxxxxxxx xx Unie xxxxxxxx provádět činnosti, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx doplňuje činnosti xxxxxxxxx států, xxxx xx přitom v xxxxxx oblastech nahrazovala xxxxxx pravomoc.

Právně závazné xxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx se xxxxxx těchto oblastí, xxxxxxx harmonizovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

6. Xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

1. Xxxx xx výlučnou pravomoc x xxxxxx oblastech:

a) xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu;

c) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci společné xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx rovněž uzavření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním aktem Xxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxx, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pokud xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společná pravidla xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Unie xxxxx pravomoc s xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 6.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxx oblastech:

a) vnitřní xxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx;

x) hospodářská, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, vyjma xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx prostředí;

f) ochrana xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) transevropské xxxx;

x) energetika;

j) xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti a xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

3. Unie má xxxxxxxx vyvíjet činnost x oblasti xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx pravomoci.

4. Xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a humanitární xxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx politiky x xxxxx Unie. Za xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx směry xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro.

2. Xxxx přijímá xxxxxxxx xx koordinaci politik xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vymezováním směrů xxxxxx politik.

3. Xxxx xxxx dávat podněty xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Unie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx doplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Oblasti xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) průmysl;

c) xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX II

OBECNĚ POUŽITELNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 7

Xxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx svým xxxxx x x xxxxxxx se zásadou xxxxxxx pravomocí.

Xxxxxx 8

(xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX) 1

Xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx usiluje Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podporuje xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x ženy.

Xxxxxx 9

Xxx vymezování x xxxxxxxxx svých xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx spojeným x xxxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxxxxxx, zárukou přiměřené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Při vymezování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví, rasy xxxx xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

(bývalý xxxxxx 6 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx zahrnuty xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12

(bývalý xx. 153 xxxx. 2 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx při xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx politik a xxxxxxxx Xxxx.

Článek 13

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx politik Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx x technologického xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx požadavky xx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předpisy a xxxxxxxxx členských států xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kulturními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

(bývalý xxxxxx 16 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxx 93, 106 x 107 xxxx smlouvy a x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, a xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx, xxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x v oblasti xxxxxxxxxx Smluv o xx, xxx zejména xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxxx xxxxxx úkolů. Xxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, aniž xx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx.

Článek 15

(xxxxxx článek 255 Smlouvy x XX)

1. S xxxxx xxxxxxxx řádnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx občanské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě má xxxxx xx xxxxxxx x dokumentům orgánů, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx Unie xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx zásady a xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxx soukromého xxxxx, xxxxx upravují xxxxx tohoto práva xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem.

Každý x xxxx uvedených xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx činnosti x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx pododstavci.

Soudní xxxx Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxxxxx xxx správní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

(xxxxxx xxxxxx 286 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx má xxxxx xx ochranu xxxxxxxx údajů, xxxxx xx jej xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx Unie a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Unie, a xxxxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx těchto pravidel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx 39 Xxxxxxx x Evropské unii.

Xxxxxx 17

1. Unie xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx jej.

2. Unie xxxxxxx xxxxxxxx uznává xxxxxxxxx, které podle xxxxxxxxxxxxxx práva mají xxxxxxxxxx organizace.

3. Xxxx xxxxxxx otevřený, transparentní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX DISKRIMINACE X OBČANSTVÍ XXXX

Xxxxxx 18

(xxxxxx xxxxxx 12 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštní ustanovení, xx zakázána jakákoli xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxx řádným legislativním xxxxxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx diskriminaci.

Xxxxxx 19

(xxxxxx článek 13 Xxxxxxx x XX)

1. Aniž jsou xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxx x x xxxxx pravomocí xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a po xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednomyslně přijmout xxxxxx opatření k xxxx xxxxx diskriminaci xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx etnického xxxxxx, náboženského vyznání xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxx xxxxxxxx opatření Unie, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx činnosti, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx přispěly k xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x odstavci 1.

Xxxxxx 20

(xxxxxx xxxxxx 17 Xxxxxxx x XX)

1. Zavádí xx xxxxxxxxx Xxxx. Každá xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxxx je.

2. Xxxxxx Xxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Smlouvami. Mají xxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx se pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx;

x) xxxxx xxxxx a xxx xxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx stejných xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx státu;

c) xx xxxxx třetí xxxx, xxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu;

d) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx z xxxxxx Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 21

(bývalý xxxxxx 18 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx xxxxx Xxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výhradou omezení x podmínek xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx a x opatřeních přijatých x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx x xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx nezbytná a xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x usnadnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

3. Xx xxxxxxxx účelu xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, nestanoví-li x xxxx Smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo sociální xxxxxxx. Rada rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Xxxxxx 22

(xxxxxx článek 19 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxx Xxxx mající xxxxxxxx x členském xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx, má právo xxxxx a xxx xxxxx x obecních xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx příslušníci tohoto xxxxx. Xxxx xxxxx xx vykonáváno v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxx, kde je xx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx některého členského xxxxx.

2. Aniž je xxxxxx xx. 223 xxxx. 1 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx občan Unie xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx volit x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx úpravou xxxxxxxx Radou jednomyslně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx úprava xxxx xxxxxxxx výjimky tam, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

(bývalý článek 20 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxx Unie xx xx xxxxx xxxxx xxxx, kde xxxxxxx stát, xxxxx xx občan xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx mezinárodní jednání xxxxxxxx xxx zajištění xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráce xxxxxxxxxx xxx usnadnění xxxx xxxxxxx.

Článek 24

(bývalý článek 21 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx má xxxxxxx xxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x článkem 227.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ochránce práv xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 228.

Každý xxxxx Unie se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 55 xxxx. 1 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx na xxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx x tomto xxxxxx nebo v xxxxxx 13 Xxxxxxx x Evropské unii, x xx xxxxx xxxxxxx odpověď ve xxxxxxx jazyce.

Xxxxxx 25

(xxxxxx xxxxxx 22 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx roky. Xxxx xxxxxx přihlédne x xxxxxx Unie.

Na xxxxx základě, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním postupem x po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx nebo rozšíření xxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx schválení členskými xxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

VNITŘNÍ POLITIKY X ČINNOSTI UNIE

HLAVA X

XXXXXXX XXX

Xxxxxx 26

(bývalý xxxxxx 14 Smlouvy x XX)

1. Unie xxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx zajištěn xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

3. Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx dotyčných odvětvích.

Xxxxxx 27

(xxxxxx xxxxxx 15 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxxxxx návrhů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxxx 26 xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx vytvoření xxxxxxxxx xxxx, a může xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx mít xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

XXXXX II

VOLNÝ XXXXX XXXXX

Xxxxxx 28

(bývalý xxxxxx 23 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, která xxxxxxx veškerý xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx zákaz xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx třetím xxxxx.

2. Xxxxxx 30 x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pocházejí x členských xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx pocházejících xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx volném xxxxx.

Článek 29

(xxxxxx článek 24 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxx xx xxxxxx oběhu x xxxxxxxx státě se xxxxxxxxx xx výrobky, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx v xxxxx členském státě xxxxxxx xxxxxxx náležitosti x zaplacena xxx x poplatky x xxxxxxxxxxx účinkem x x xxxxxxx nedošlo x plnému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx.

KAPITOLA 1

CELNÍ UNIE

Článek 30

(xxxxxx xxxxxx 25 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxx vývozní xxx x poplatky x xxxxxxxxxxx účinkem jsou xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx povahy.

Xxxxxx 31

(xxxxxx článek 26 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise.

Článek 32

(bývalý xxxxxx 27 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxx na xxxxxxx xxxx kapitoly, Komise xxxxxxx:

x) x nutnosti xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx státy a xxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxxx xxxxx vývoj xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podniků;

c) x xxxxxxxxx zásobování Unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nedošlo x xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x konečných xxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vážných xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 33

(xxxxxx xxxxxx 135 Smlouvy x ES)

Evropský xxxxxxxxx x Rada přijímají x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí x xxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA 3

ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 34

(xxxxxx xxxxxx 28 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

(bývalý xxxxxx 29 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x veškerá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx.

Xxxxxx 36

(xxxxxx článek 30 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx 34 x 35 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezení dovozu, xxxxxx xxxx tranzitu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx národního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, historickou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ochranou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx omezování obchodu xxxx členskými xxxxx.

Xxxxxx 37

(bývalý článek 31 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx povahy tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x podmínky xxxxxx x odbytu xxxxx.

Xxxxx xxxxxx se vztahuje xx xxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právně xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, řídí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxx ustanovení xxxxx x xxx monopoly, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zákazu xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx monopolu xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx právní xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx odbyt nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být pravidla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx 38

(bývalý xxxxxx 32 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx zahrnuje rovněž xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx zemědělskými xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx produkty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výrazu "zemědělský" xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx na zvláštní xxxx tohoto xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx stanovená pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx 39 až 44 jinak.

3. Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx články 39 xx 44, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x příloze X.

4. Xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx zavedením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 39

(xxxxxx článek 33 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxx produktivitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického pokroku x zajišťováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výroby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx síly;

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx životní xxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnaných x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumné xxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývající ze xxxxxxxx struktury v xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxxxx oblastmi;

b) k xxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) ke xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx spjato x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40

(xxxxxx xxxxxx 34 Smlouvy x XX)

1. K xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 39 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů.

Tato xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx produktech xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) společná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace trhu;

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů xxxxx odstavce 1 xxxx zahrnovat veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 39, xxxxxxx regulaci xxx, xxxxxxxxxxxx výroby x xxxxxx xxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x společné xxxxxxxxxx xxx stabilizaci xxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cílů uvedených x xxxxxx 39 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx spotřebiteli xxxxxx Unie. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx společná xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 mohla xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 41

(xxxxxx xxxxxx 35 Smlouvy o XX)

X dosažení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 39 xxxxx xxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 42

(xxxxxx xxxxxx 36 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují xx zemědělskou xxxxxxxx x obchod zemědělskými xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx. 43 xxxx. 2 a způsobem x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 39.

Xxxx může xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxx podniků, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx přírodními xxxxxxxxxx;

x) x rámci programů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 43

(xxxxxx článek 37 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxx předkládá xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx v čl. 40 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx.

Xxxx xxxxxx musí xxxx v xxxxx xxxxxxxxx závislost zemědělských xxxxxx, o nichž xxxx hlava xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x sociálním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytná pro xxxxxxxxx xxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxx, xxxxx, podpor x xxxxxxxxxxxx omezení x stanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv.

4. X xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxx systémy organizace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x čl. 40 xxxx. 1, pokud:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stavějí xxxxx tomuto xxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxx systém organizace xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x životní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx x úpravám, xxxxx jsou možné, x xx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečí xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Bude-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx určité xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx zpracované xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx mimo Xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx zpracované xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Článek 44

(xxxxxx xxxxxx 38 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určitý xxxxxxx xxxxxxx vnitrostátnímu xxxxxxx organizace xxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxx x hlediska soutěžního xxxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poplatek xxx dovozu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx xxxxx xxxx xxxxxx vyrovnávací poplatek xxx vývozu.

Výši xxxxxxxx xxxxxxx Komise x xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx; může xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a podrobnosti xxxx xxxx.

XXXXX IV

VOLNÝ XXXXX XXXX, XXXXXX A XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

PRACOVNÍCI

Článek 45

(xxxxxx xxxxxx 39 Xxxxxxx x ES)

1. Je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Unii.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xx o xxxxxxxx nabízená xxxxxxxx xxxxx;

x) pohybovat se xx tím xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx zaměstnání x souladu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx skončení zaměstnání xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx Xxxxxx.

4. Tento xxxxxx se nepoužije xxx zaměstnání ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 46

(xxxxxx xxxxxx 40 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx směrnic xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 45, x xx zejména xxx, že:

a) zajistí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx i lhůty xxx přístup xxxxxxxxxx x xxxxxx pracovním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými státy, xxxxxxx zachování xx xxxx xxxxxxxxx liberalizace xxxxxx pracovníků;

c) xxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxx x xxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx států jiné xxxxxxxx svobodné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx pracovníky;

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx životní úrovně x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx průmyslu.

Xxxxxx 47

(xxxxxx xxxxxx 41 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 48

(bývalý xxxxxx 42 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činným, xxxxx x osobám xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx výše,

b) xxxxxxxxx xxxxx osobám x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx člen Xxxx, že by xx xxxxx legislativního xxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx struktury, xxxx by xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxx požádat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rada. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx legislativní postup xxxxxxxxx. Po projednání Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx požádá Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx akt xxxxxxxx za xxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 49

(xxxxxx článek 43 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxx svobody xxxxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx k samostatně xxxxxxxxxx činnostem x xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxx příslušníky xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x pohybu xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 50

(bývalý článek 44 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Xxxx přijmou xx návrh Komise xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx konzultaci s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x určité xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxx xxxxx, které xxx xx vyplývají x předchozích ustanovení, xxxxxxx xxxxxxx:

x) zpravidla xx přednostně xxxxxxxx xxxxxxxx obory xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx úzkou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v různých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx administrativní xxxxxxx x praxi, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z dohod xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usazování;

d) zajišťují, xxx pracovníci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zaměstnáni na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, mohli xx xxxxx xxxxx zůstat xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx museli xxxxxxxx, xxxxx vstupovali xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 39 xxxx. 2;

x) postupně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti, který xxxxxxxx x úvahu, x xx jak xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx státu, tak x pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídící xxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx pro xxxxxxx xxxxx společníků i xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 54 xxxxxxx pododstavce;

h) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx narušovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

Článek 51

(bývalý článek 45 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx x členských xxxxxxx nevztahují xx xxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxx, x xxxx xxx příležitostně, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, xx xx xxxxxx xxxxx činností xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 52

(xxxxxx článek 46 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx cizí xxxxxx příslušníky z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 53

(xxxxxx článek 47 Xxxxxxx o XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx výdělečným xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx přijmou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diplomů, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx x kvalifikaci, xxxxx x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnostem x xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxx a farmaceutická, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 54

(bývalý článek 48 Smlouvy x XX)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx některého xxxxxxxxx státu, jež xxxx xxx sídlo, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie, se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx veřejného nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx neziskových xxxxxxxxxx.

Článek 55

(xxxxxx xxxxxx 294 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zacházení xxxxxx xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxx 54; xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXXX

Xxxxxx 56

(xxxxxx xxxxxx 49 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx volného pohybu xxxxxx xxxxxx Unie xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx 57

(bývalý xxxxxx 50 Smlouvy x XX)

Xx služby xx xxxxx Xxxxx pokládají xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx zahrnují xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx jsou dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx stát xxxxxx xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 58

(xxxxxx článek 51 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx pohyb xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlavy o xxxxxxx.

2. Liberalizace bankovních x pojišťovacích xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 59

(xxxxxx článek 52 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Rada vydají xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx liberalizace určitého xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zboží.

Xxxxxx 60

(xxxxxx xxxxxx 53 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, než xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1, xxxxx jim xx xxxxxx jejich xxxxxxx hospodářská xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 61

(bývalý xxxxxx 54 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 56 prvního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx místa xxxxxx.

Článek 62

(xxxxxx článek 55 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxx upravené xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx články 51 xx 54.

XXXXXXXX 4

KAPITÁL X XXXXXX

Xxxxxx 63

(xxxxxx xxxxxx 56 Xxxxxxx o XX)

1. V rámci xxxx kapitoly xxxx xxxxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx členskými státy x xxxxxxx zeměmi.

2. X xxxxx této xxxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxx členskými xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Článek 64

(xxxxxx xxxxxx 57 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx xxxxxxx používání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxx ze xxxxxxx xxxx, zahrnujícího přímé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nemovitostí, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Estonska x Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

2. Ve xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx míře x aniž xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx kapitálu xx x ze třetích xxxx, zahrnujícího xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx nemovitostí, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 2 může xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohybu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx xxxx xxxx, přijímat xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 65

(xxxxxx xxxxxx 58 Xxxxxxx x XX)

1. Článkem 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx kapitál investován;

b) xxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx či statistické, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem xx veřejnou xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usazování, pokud xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 nesmějí xxxxxxxxxxxx xxx prostředek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx článku 63.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 64 xxxx. 3, xxxx Xxxxxx, nebo xxxxxxxx-xx Xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že se xxxxxxxxx daňová opatření xxxxxxx členským státem xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílů Unie x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxx 66

(bývalý článek 59 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx kapitálu xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrozí způsobit xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Komise x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX A XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 67

(xxxxxx xxxxxx 61 Xxxxxxx x ES x xxxxxx článek 29 Xxxxxxx x EU)

1. Xxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx právních xxxxxxx x tradic xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.

3. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx nim, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx, a xx-xx xx nezbytné, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx.

4. Xxxx usnadňuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcech.

Xxxxxx 68

Evropská xxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxx strategické xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x operativní xxxxxxxxx.

Článek 69

Xxxxxxxxxxxx parlamenty xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x Protokolem o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality.

Článek 70

Xxxx xxxx xxxxxxx články 258, 259 x 260, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx přijmout xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx ve spolupráci x Xxxxxx xxxxxxxxx xxx objektivním x xxxxxxxxxx hodnocení xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx politiky Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání. X obsahu x xxxxxxxxxx hodnocení je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxxxxxx parlamenty.

Xxxxxx 71

(xxxxxx xxxxxx 36 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxxx podpory x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx x Xxxx xxxxxxx stálý xxxxx. Xxxx xx xxxxxx článek 240, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států. Xx jednání xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx dotčených institucí x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X jednáních xx xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 72

(xxxxxx xx. 64 xxxx. 1 Xxxxxxx x XX x xxxxxx článek 3 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 73

Xxxxxxx státy xxxxx mezi xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizovat formy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajišťováním xxxxxxx bezpečnosti.

Xxxxxx 74

(xxxxxx článek 66 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx a Xxxxxx. Rozhoduje xx xxxxx Komise, x xxxxxxxx xxxxxx 76, x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Xxxxxx 75

(xxxxxx xxxxxx 60 Smlouvy x XX)

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v článku 67, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx terorismu x souvisejícím xxxxxxxxx x xxx proti xxx, vymezí Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx kapitálu x xxxxxx, jako xx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxxx výhod, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým osobám, xxxxxxxx xxxx nestátním xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx nebo jsou x jejich xxxxx.

X xxxxxxxxx rámce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx opatření.

Akty xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx zárukách.

Xxxxxx 76

Xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 4 x 5 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 74, která xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráci x oblastech xxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx:

x) xx xxxxx Xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx čtvrtiny členských xxxxx.

XXXXXXXX 2

POLITIKY XXXXXXXX XX KONTROL XX XXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 77

(xxxxxx xxxxxx 62 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx ohledu na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovány xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x účinný dohled xxx xxxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx;

x) postupně zavést xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx hranic.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx se:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xx kterých požívají xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx x Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) veškerých xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx zavedení integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bez ohledu xx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hranic.

3. Xxxxx-xx xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx Unie jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx pro takovou xxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 78

(xxxxxx čl. 63 xxxx 1 x 2 x xxxxxx xx. 64 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se azylu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxx úmluvou x xxxxxxx postavení xxxxxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 1951, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1967 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvami.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 přijímají Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx azylový status xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx platný x xxxx Xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, aniž by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany;

e) kritéria x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x azyl xxxx xxxxxxxxxx ochranu;

f) xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x spolupráci xx třetími xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx nebo doplňkovou xx dočasnou xxxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx prospěch dotyčných xxxxxxxxx xxxxx dočasná xxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 79

(bývalý xx. 63 xxxx 3 x 4 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x posílení boje xxxxx xxxxx činnostem.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 přijímají Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) podmínky xxxxxx x pobytu x xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxxxxx xxxxx udělují xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vydávána xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxxxxx x členském xxxxx, xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybovat se x pobývat v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) boj xxxxx xxxxxxx s lidmi, xxxxxxxxx xx ženami x dětmi.

3. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zpětném xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxx původu nebo xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich území, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx.

Xxxxxx 80

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx kapitoly x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Kdykoli xx xx nutné, xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

KAPITOLA 3

JUSTIČNÍ XXXXXXXXXX X OBČANSKÝCH XXXXXX

Xxxxxx 81

(xxxxxx xxxxxx 65 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x občanských xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx nezbytné x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx zajistit:

a) vzájemné xxxxxxxx a výkon xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx doručování xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx kolizních xxxxx x xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx důkazů;

e) xxxxxx xxxxxxx xx spravedlnosti;

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx slučitelnosti úpravy xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx urovnávání xxxxx;

x) podporu xxxxxxx xxxxxxxxxx soudců x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx na návrh Xxxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx práva s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx některý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx postoupení xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX 4

JUSTIČNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 82

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx věcech je x Xxxx xxxxxxxx xx zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsudků x xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxx sbližování právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblastech uvedených x xxxxxxxx 2 x x xxxxxx 83.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx:

x) xxxxxxxx pravidla x postupy pro xxxxxxxxx uznávání xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnosti mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je;

c) podporovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozměrem mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovit formou xxxxxxx minimální pravidla.

Tato xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestního řízení, xxxxx Rada xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státům zachovat xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxx.

3. Xxxxx se člen Xxxx xxxxxxx, xx xx xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X takovém případě xx řádný legislativní xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx konsensu, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx měsíců xx xxxxxx pozastavení xxxxx xxxxx xxxx Radě, xxxxx ukončí pozastavení xxxxxxx legislativního xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx si xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx směrnice, xxxxxx to ve xxxxxx lhůtě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 20 odst. 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx x xx. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 83

(xxxxxx xxxxxx 31 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Rada xxxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezení trestných xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx mimořádně xxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxxx rozměrem x xxxxxx xxxxxx xxxx dopadu těchto xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ji xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxx x lidmi x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žen x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx peněz, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Rada přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx, že sbližování xxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem harmonizačního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stejným řádným xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx dotčen xxxxxx 76.

3. Xxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxx, xx xx xx návrh xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 dotkl xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádat, xxx xx návrhem xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx projednání, x pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx pozastavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě dotčeného xxxxxx xxxxxxxx, oznámí xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx x xx. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx považuje za xxxxxxx a použijí xx ustanovení o xxxxxxxx spolupráci.

Xxxxxx 84

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx předcházení xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 85

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx podporovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dotýká xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx.

X xxxx souvislosti Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx strukturu, fungování, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Eurojustu. Xxxx xxxxx xxxxx zahrnovat:

a) xxxxxxxx trestních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x písmeni x);

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a úzké xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx sítí.

Tato nařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x vnitrostátních parlamentů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x aniž xx dotčen článek 86, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 86

1. Pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poškozujícím nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx může Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vytvořit x Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx-xx dosaženo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx devíti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxx nařízení xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xx postup x Xxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx, a pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Radě x xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, a pokud xx xxxxxxx devět xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx stejné xxxxx Evropskému parlamentu, Xxxx a Xxxxxx. X takovém případě xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx x xx. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx veřejného žalobce xx, xxxxxxxx ve xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxx x spolupachatelů trestných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční zájmy Xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nařízením podle xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx trestnými xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vymezí xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx pravidla xxxxxx pro jeho xxxxxxx, jakož x xx, xxxxx xx xxxx přípustnost xxxxxx, x xxxxxxxx použitelná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx rada xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx rozšíří xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx boj xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozměrem, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx rozhoduje jednomyslně xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.

KAPITOLA 5

POLICEJNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 87

(xxxxxx článek 30 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx orgánů x xxxxxxx donucovacích xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2. Xxx účely odstavce 1 mohou Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, analýzy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) společných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxxxxxxx trestné činnosti.

3. Xxxx může zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxx jednomyslnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxx, aby byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Radě x xxxxxxx.

Xxxx-xx dohody xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx lhůtě Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě x Komisi. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x xx. 329 xxxx. 1 této smlouvy xxxxxxxx za udělené x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x posílené xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepoužije xx xxxx, které xxxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 88

(xxxxxx xxxxxx 30 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Europolu xx podporovat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotýkající xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jenž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx. Tyto xxxxx mohou xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích xxxx xx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x operativních xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týmů, xxxxxxxx xx spojení s Xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx způsoby kontroly xxxxxxxx Europolu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx s orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušných vnitrostátních xxxxxx.

Článek 89

(bývalý xxxxxx 32 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx mohou příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v článcích 82 x 87 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx spojení a xx xxxxxx x xxxx orgány. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX VI

DOPRAVA

Článek 90

(bývalý xxxxxx 70 Xxxxxxx x XX)

X oblastech xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxx cíle Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 91

(xxxxxx xxxxxx 71 Smlouvy x XX)

1. X xxxxxxxxx xxxxxx 90 x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem a Xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx procházející xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx členských xxxxx;

x) xxxxxxxx, xx xxxxx mohou dopravci, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, provozovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx;

x) xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx přihlíží x xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úrovně x xxxxxx zaměstnanosti v xxxxxxxxx regionech, xxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 92

(xxxxxx xxxxxx 72 Xxxxxxx x XX)

Xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 91 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud Xxxx jednomyslně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxx x 1. xxxxx 1958 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx by xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx dopravci.

Xxxxxx 93

(xxxxxx článek 73 Xxxxxxx x XX)

Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx koordinovat xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxx xxxxxx související x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 94

(xxxxxx xxxxxx 74 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci Smluv xxxx přihlížet x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravců.

Článek 95

(bývalý xxxxxx 75 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tom, xx dopravce xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podmínky xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dopravovaného xxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 91 xxxx. 1.

3. Rada xx xxxxx Xxxxxx x po konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx 1.

Xxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx Unie mohly xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 x xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx diskriminace uvedené x xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x odstavcem 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 96

(bývalý článek 76 Smlouvy x XX)

1. V xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx uplatňovat xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx chrání xxxxx xxxx několik xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxx Komise.

2. Komise xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx l, přihlédne xxxxxxx k požadavkům xxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x obtížím xxxxxxx xxxxx postižených politickými xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Zákaz xxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxx xxxxx zavedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 97

(xxxxxx článek 77 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na ceně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx skutečným výdajům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupně xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 98

(xxxxxx xxxxxx 78 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx použití opatření xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, pokud xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Pět let xx vstupu Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 99

(bývalý xxxxxx 79 Xxxxxxx o XX)

Xxx Komisi xx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx x odborníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzultuje xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 100

(xxxxxx xxxxxx 80 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx námořní x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VII

SPOLEČNÁ XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX X SBLIŽOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

PRAVIDLA XXXXXXXXXXX SOUTĚŽE

ODDÍL 1

PRAVIDLA XXXXXX PRO PODNIKY

Článek 101

(xxxxxx článek 81 Xxxxxxx o XX)

1. X vnitřním trhem xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx vyloučení, xxxxxxx xxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxxx xx, xxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nákupní xxxx prodejní ceny xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobu, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx trhy xxxx zdroje xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx vůči obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx plnění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx partneři xxxxxxxxxxxx x hospodářské soutěži;

e) xxxxxxxxx uzavření xxxxx xxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxxx, xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zakázané xxxxx xxxxxx článku jsou xxxxxxxx xx počátku.

3. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx neúčinný xxx:

- xxxxxx nebo kategorie xxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

- xxxxxxx ve xxxxxxxx shodě nebo xxxxxx kategorie,

které xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx distribuce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hospodářského xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx

x) neukládají xxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení, xxx xxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx nezbytná;

b) xxxxxxxxxx xxxxx podnikům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx části výrobků xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 102

(xxxxxx xxxxxx 82 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx trhem xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, pokud xx může xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxxx xxxx nepřímém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákupních xxxx prodejních cen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek;

b) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx technického xxxxxx xx xxxx spotřebitelů;

c) x uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tím, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 103

(xxxxxx xxxxxx 83 Smlouvy o XX)

1. Nařízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxx x xxxxxxxx 101 x 102 přijímá Xxxx xx xxxxx Xxxxxx a po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

2. Cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 101 odst. 1 x v xxxxxx 102 stanovením xxxxx x xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 3 s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx zjednodušení xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 x 102 v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) vymezit xxxxx Komise a Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx odstavci;

e) xxxxxxx xxxxx mezi vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 104

(xxxxxx xxxxxx 84 Smlouvy o XX)

Xxxxx nenabudou platnosti xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 103, rozhodují x přípustnosti xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx vzájemné xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx článku 101, xxxxxxx xxxxxxxx 3, a článku 102.

Xxxxxx 105

(bývalý xxxxxx 85 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xx xxxxxx článek 104, xxx Komise xx xxxxxxxxx zásad vytyčených x xxxxxxxx 101 x 102.

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti x x součinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx nápomocny, xxxxxxxxx případy domnělého xxxxxxxx uvedených zásad. Xxxxxx-xx, xx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodné x xxxx odstranění.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zmocnit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x nápravě, xxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti Xxxxxx xxxx.

3. Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx Xxxx přijala xxxxxxxx xxxx směrnici xxxxx xx. 103 xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxxx 106

(xxxxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxx x xxxxxxx podniky x podniky, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx ani neponechají x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidlům Smluv, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 18 x 101 xx 109.

2. Podniky pověřené xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxx fiskálního monopolu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právně xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx v xxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto článku x xxxxxx xxxxx xxxxxxx členským státům xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXX PODPORY

Článek 107

(xxxxxx xxxxxx 87 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxx, xx xxxxxxxxxx určité xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx členskými xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx.

2. S vnitřním xxxxx xxxx slučitelné:

a) xxxxxxx xxxxxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podmínky, xx xx poskytují bez xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx x náhradě xxxx xxxxxxxxxxx přírodními xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx událostmi;

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx po xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Rada xx návrh Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx písmeno xxxxx.

3. Za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx být považovány:

a) xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovní xxxx x vysokou xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx regionů xxxxxxxxx x xxxxxx 349 x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, hospodářskou x sociální xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

c) podpory, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kultuře x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx společnému xxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 108

(xxxxxx xxxxxx 88 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx průběžně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státech. Xxxxxxxx jim vhodná xxxxxxxx, která vyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx.

2. Xxxxxx-xx Komise poté, xx vyzvala xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 107 xxxx že xx xxxxxxxxxx, rozhodne, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Komisí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx upraví.

Nepodrobí-li se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx od xxxxxx 258 a 259, xxxxxxxxx věc xxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx poskytuje xxxx xxxxx poskytnout, xx být xxxxxxxx xx xxxxxx 107 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 109 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zahájila-li xxx Xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxx Xxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xx xxxx Rada xx xxx xxxxxx xx xxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.

3. Komise xxxx xxx xxxx informována x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podpory, xxx xxxxx xxxxx xxx vyjádření. Xx-xx xx to, xx xxxxxx xxxxx není x ohledem na xxxxxx 107 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx Komise x xxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 109

(bývalý xxxxxx 89 Xxxxxxx x XX)

Xxxx může na xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímat xxxxxxx potřebná prováděcí xxxxxxxx k xxxxxxx 107 a 108, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx. 108 odst. 3, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXX USTANOVENÍ

Článek 110

(xxxxxx článek 90 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přímo xxx xxxxxxx výrobky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx, jemuž xxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxx výrobkům.

Xxxxxx 111

(xxxxxx xxxxxx 91 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxx výrobky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxx navrácení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx výrobky xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxx.

Xxxxxx 112

(xxxxxx xxxxxx 92 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx do xxxxxx členských států x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x členských xxxxx xxxx přípustné xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx dobu předem xxxxxxxxx Xxxx na xxxxx Komise.

Xxxxxx 113

(xxxxxx článek 93 Xxxxxxx x XX)

Xxxx zvláštním legislativním xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Hospodářským x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x harmonizaci právních xxxxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx daní x xxxxxxx, x xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

SBLIŽOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 114

(xxxxxx xxxxxx 95 Smlouvy x XX)

1. Není-li ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx konzultaci s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx ustanovení x xxxxxx, ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx pohybu xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx bude xx xxxxx návrzích xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přitom xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx, co Evropský xxxxxxxxx x Rada, Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxx xxxxxxxxxxxx předpisy týkající xx ochrany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx-xx xxxxxxx stát xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xx xxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx, opírající xx x nové xxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx prostředí nebo xxxxxxxxxx prostředí, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx objeví x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx předpisy Komisi xxxxx x důvody xxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx prověří, xxx neslouží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zastřeného omezování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu.

Nerozhodne-li Xxxxxx v xxxx xxxxx, pokládají se xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx x odstavcích 4 x 5 xx xxxxxxxxx.

Xx-xx xx opodstatněné xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx-xx nebezpečí pro xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxx odstavci xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

7. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy, xxxxx xx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx neprodleně, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx stát v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na určitý xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx x něm Xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxx odpovídající xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 258 x 259 může Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přímo Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx-xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

10. Xxxx uvedená harmonizační xxxxxxxx zahrnují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx x jednoho nebo xxxx důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36 prozatímní xxxxxxxx, která podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie.

Xxxxxx 115

(xxxxxx xxxxxx 94 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 114, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxx vliv na xxxxxxxxx nebo fungování xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 116

(bývalý xxxxxx 96 Smlouvy x XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx x správními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx odstranit, poradí xx s xxxxxx xxxxxxxxx státy.

Nevedou-li tyto xxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx, přijmou Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxxx směrnice. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 117

(bývalý xxxxxx 97 Smlouvy x XX)

1. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx článku, zahájí xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx po xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vhodná opatření, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx stát, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxx změnit vnitrostátní xxxxxxxx, nevyhoví xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx, nelze xx jiných xxxxxxxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxx xxxxxx 116 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nedbal xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke své xxxxxxx xxxx, xxxxxx 116 se xxxxxxxxx.

Xxxxxx 118

X rámci xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví x Unii, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx udělování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

Xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXX POLITIKA

Článek 119

(bývalý xxxxxx 4 Smlouvy x XX)

1. Činnosti xxxxxxxxx xxxxx a Xxxx xx smyslu xxxxxx 3 Smlouvy x Xxxxxxxx unii xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx členských států, xx xxxxxxxx xxxx x xx vymezení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx prováděna x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tržního xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Souběžně x xxx zahrnují xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - euro, jakož x xxxxxxxx a xxxxxxxxx jednotné xxxxxx x xxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx udržet xxxxxxx xxxxxxxxx, x aniž xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství s xxxxxx soutěží.

3. Tyto xxxxxxxx členských xxxxx x Xxxx zahrnují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx ceny, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvale xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 1

HOSPODÁŘSKÁ XXXXXXXX

Xxxxxx 120

(xxxxxx článek 98 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx směrují své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 121 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 Smlouvy x Evropské xxxx. Xxxxxxx státy x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xxxxxx 119 x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tržního xxxxxxxxxxxx x volnou xxxxxxx, xxxx xx podporováno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů.

Článek 121

(bývalý xxxxxx 99 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxxxx xx x xxxxx Rady x xxxxxxx x článkem 120.

2. Xxxx přijme xx xxxxxxxxxx Komise xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx politik členských xxxxx x Xxxx x xxxx x xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx rada na xxxxxxx zprávy Rady xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx směrech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

Xx základě xxxxxx závěrů xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx směry xxxxxxxx.

Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský parlament.

3. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx konvergence xxxxxxxxxxx výkonnosti členských xxxxx xxxxxxx Rada xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Komisí hospodářský xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x Xxxx, xxxxx x soulad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x důležitých xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx nezbytné.

4. Xxxxxx-xx xx xx základě xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x hlavními xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Rada xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx na xxxxx Komise rozhodnout x zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxx xxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx dotyčný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina ostatních xxxxx Rady xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. a).

5. Xxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Předseda Xxxx může být xxxxxx, xxx vystoupil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, jestliže Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx při mnohostranném xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 4.

Článek 122

(bývalý xxxxxx 100 Xxxxxxx o XX)

1. Aniž jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx solidarity xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx situaci, zejména xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx produkty, především x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx členskému xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádných xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx-xx z xxxxx xxxxxx xxxxx ohrožen xxxxxxxxx obtížemi, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie. Předseda Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament.

Článek 123

(xxxxxx xxxxxx 101 Xxxxxxx x XX)

1. Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo jakýkoli xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiným veřejnoprávním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nákup jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx centrální banka x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 124

(xxxxxx xxxxxx 102 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xx jakákoli xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx subjektům Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, regionálním xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx veřejnoprávním xxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 125

(xxxxxx xxxxxx 103 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxxxxxx xx závazky ani xxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx, regionálních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů xxxx veřejných podniků xxxxxxxxxxx členského státu, xxxxx se nejedná x vzájemné finanční xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, regionálních nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx finanční záruky xxx společné uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx na návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 123 a 124 x x tomto xxxxxx.

Xxxxxx 126

(xxxxxx článek 104 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx sleduje vývoj xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státech, xxx bylo možno xxxxxxx závažné chyby. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx těchto dvou xxxxxxxx:

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxx, xxxxxx xx:

- xxx poměr xxxxxxxxx x nepřetržitě xxxxxx x dosáhl úrovně, xxxxx xx blíží xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xx překročení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x dočasné x poměr xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx dluhu x xxxxxxx xxxxxxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx uspokojivým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx připojeném xx Smlouvám.

3. Nesplňuje-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx překračuje veřejné xxxxxxxxxx výdaje, xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx faktorům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x přes xxxxxx kritérií xxxx xxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx Komise, xx x xxxxxxxx xxxxx existuje xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx Radu.

6. Rada xx xxxxx Xxxxxx x xx zvážení xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx učiní, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxx odstavce 6, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx Komise doporučení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ve stanovené xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X výhradou xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zveřejněna.

8. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření, může xxx xxxxxxxxxx zveřejnit.

9. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx doporučení Xxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx x výzvě xxxxxxxxx xxxxx, xxx x určité lhůtě xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx, která Xxxx považuje xx xxxxxxxx xxx nápravu xxxxxxx.

X takovém xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx členský xxxx, xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxxxxxx předkládal xxxxxx xx účelem posouzení xxxx xxxxx x xxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx xxxxxx podle článků 258 a 259 xxxxx uplatnit x xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx se xxxxxxx xxxx nepodřídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx z následujících xxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx vydáním xxxxxxxx x jiných cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které Xxxx xxxx,

- xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx u Unie, xxxxx nebude xxxxx xxxxxx Rady nadměrný xxxxxxx napraven,

- xxxxx xxxxxx x přiměřené xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament o xxxxxxxxx rozhodnutích.

12. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 6 xx 9 x 11 x xxxxxxx xxxxxxx, v jakém xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx nadměrný xxxxxxx v dotyčném xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx předtím svá xxxxxxxxxx, učiní, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx xxx neexistuje.

13. Při xxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 8, 9, 11 a 12 xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 až 9, 11 x 12 Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát.

Kvalifikovaná většina xxxxxxxxx xxxxx Rady xx vymezena xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

14. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Protokolu o xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem a xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vhodná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 127

(xxxxxx xxxxxx 105 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "ESCB") xx xxxxxxxx cenovou xxxxxxxxx. Aniž je xxxxxx xxx cenové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Unie, xxx jsou vymezeny x xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. XXXX jedná xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 119 x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tržního xxxxxxxxxxxx x volnou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umisťování xxxxxx.

2. XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx x xxxxxxx měnovou xxxxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s článkem 219,

- xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských států,

- xxxxxxxxx plynulé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů.

3. Třetí xxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

4. Xxxxxxxx centrální banka xx xxxxxxxxxxxx:

- ke xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx v xxxxxxx xxxx působnosti,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx právních předpisů x oblasti xxxx xxxxxxxxxx, avšak x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxx podle xx. 129 xxxx. 4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxxxxx.

5. XXXX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 128

(bývalý xxxxxx 106 Xxxxxxx o XX)

1. Evropská centrální xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx banky. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou. Xxxx xxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Evropskou xxxxxxxxx bankou přijímat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxx x umožnění xxxxxx plynulého xxxxx x Xxxx.

Článek 129

(bývalý xxxxxx 107 Xxxxxxx x XX)

1. XXXX xx xxxxx rozhodovacími orgány Xxxxxxxx centrální xxxxx, xxxxxxx xxxx Rada xxxxxxxxx x Výkonná xxxx.

2. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské centrální xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx XXXX x XXX") je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit články 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 a 32.6, xx. 33.1 xxxx. x) x xxxxxx 36 statutu XXXX x ECB. Xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky x xx konzultaci x Xxxxxx, xxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx může xxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 xxxxxxx XXXX x XXX.

Xxxxxx 130

(xxxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx x XX)

Xxx výkonu xxxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Smlouvami x xxxxxxxx ESCB x XXX xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, žádná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx národních xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx.

Xxxxxx 131

(xxxxxx článek 109 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx centrální xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx a se xxxxxxxx XXXX a XXX.

Xxxxxx 132

(bývalý xxxxxx 110 Smlouvy o XX)

1. K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX a XXX, Xxxxxxxx centrální xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 3.1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 19.1, 22 x 25.2 statutu XXXX a XXX x xxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xx. 129 xxxx. 4,

- přijímá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx svěřených ESCB Xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXXX x XXX,

- xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle xx. 129 xxxx. 4 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 133

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx opatření nezbytná xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx opatření se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 134

(xxxxxx xxxxxx 114 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx fungování vnitřního xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost Xxxx či Komise xxxx x vlastního xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx těmto orgánům,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Unie x pravidelně x xx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx institucemi, podávat xxxxxx Xxxx x Xxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx článek 240, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx uvedených x článcích 66 x 75, čl. 121 xxxx. 2, 3, 4 x 6, xxxxxxxx 122, 124, 125 x 126, čl. 127 xxxx. 6, čl. 128 xxxx. 2, xx. 129 xxxx. 3 a 4, xxxxxx 138, čl. 140 xxxx. 2 x 3, xxxxxx 143, xx. 144 xxxx. 2 a 3 x článku 219 x xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Radou,

- xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx z xxxxxxxxx Xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou; xxxxxxxxxx se týká xxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xx xx pohyb xxxxxxxx a plateb; xxxxx xxxxxx Komisi x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxxx výboru.

3. Xxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx x výborem xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx x dokud xxxxxxxx členské xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, xx xxxxxx xxxxxx 139, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x finanční situaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx Radě x Xxxxxx.

Článek 135

(bývalý xxxxxx 115 Xxxxxxx o XX)

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 121 xxxx. 4, článku 126 x xxxxxxxx xxxxxxxx 14, článku 139, xx. 140 xxxx. 1, odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 3 x xxxxxx 219 xxxx Rada xxxx xxxxxxx xxxx požádat Xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx doporučení xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Radě.

XXXXXXXX 4

USTANOVENÍ XXXXXXXX XX ČLENSKÝCH XXXXX, XXXXXXX XXXXX JE XXXX

Xxxxxx 136

1. K xxxxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupů uvedených x článcích 121 x 126, x xxxxxxxx postupu podle xx. 126 xxxx. 14, opatření týkající xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx:

x) x posílení xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx ní;

b) k xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx na xx, xxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxx přijímanými xxx xxxxx Xxxx x xxx nad xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx hlasování x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx podílejí xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxx xxxxx je vymezena xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

Xxxxxx 137

Pravidla zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx je xxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 138

(xxxxxx čl. 111 odst. 4 Xxxxxxx o XX)

1. X zajištění xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x otázkám, xxx xxxx xxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx přijmout vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropskou centrální xxxxxx.

3. Xx hlasování x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se podílejí xxxxx členové Rady xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

KAPITOLA 5

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 139

1. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx označovány jako "xxxxxxx státy, na xxxxx se vztahuje xxxxxxx".

2. Xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx:

x) přijetí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx politik, xxxxx se xxxxxx xxxxxx eurozóny (xx. 121 xxxx. 2);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nadměrných schodků (xx. 126 xxxx. 9 x 11);

x) xxxx x xxxxx XXXX (xx. 127 xxxx. 1, 2, 3 x 5);

x) xxxxxxxx eura (xxxxxx 128);

x) akty Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 132);

x) opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 133);

x) měnové xxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx politice (xxxxxx 219);

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (xx. 283 xxxx. 2);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, v příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích x xxxxxxxxxxxx (xx. 138 xxxx. 1);

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x konferencích (xx. 138 xxxx. 2).

X xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) se tedy xxxxxx "xxxxxxx státy" xxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx měnou xx xxxx.

3. V xxxxxxx x kapitolou XX xxxxxxx ESCB a XXX xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, x jejich národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x práv x xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX.

4. Hlasovací xxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Rada xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xx euro, v xxxxx mnohostranného xxxxxxx, xxxxxx x programům xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (xx. 121 xxxx. 4);

x) opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx (xx. 126 xxxx. 6, 7, 8, 12 x 13).

Kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady xx vymezena xxxxx xx. 238 odst. 3 xxxx. x).

Xxxxxx 140

(xxxxxx čl. 121 xxxx. 1, xxxxxx xx. 122 xxxx. 2 xxxxx xxxx a xxxxxx xx. 123 xxxx. 5 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxxx xx dva roky, xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxx Xxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx závazků týkajících xx uskutečňování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx. Xxxx zprávy posuzují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxx 130 x 131 x xx xxxxxxxx ESCB x ECB.

Zprávy dále xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx členské státy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx inflace, xxxxx se blíží xxxx xxxxxxx nejvýše xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx stability xxxxxxxxxx výsledků,

- dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 126 odst. 6,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx, aniž xx xxxxx x devalvaci xxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxx x mechanismu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx uvedená v xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx období, po xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvám. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx přihlédnou k xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhů, xxxxxxx x vývoji xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xx xxxxx Komise, xxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx rozhoduje po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jejichž měnou xx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx poté, xx Xxxx xxxxxx xxxxx Komise.

Kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx. 238 odst. 3 xxxx. x).

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx výjimky, stanoví Xxxx neodvolatelně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx, x dotyčného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx a po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepočítací xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxx měnu dotyčného xxxxxxxxx státu, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě.

Xxxxxx 141

(xxxxxx xx. 123 odst. 3 x xxxxxx čl. 117 xxxx. 2 xxx xxxxxxx odrážek Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx čl. 129 xxxx. 1, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgán Xxxxxxxx centrální banky Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxx x článku 44 xxxxxxx XXXX x XXX.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx zajistit cenovou xxxxxxxxx,

- xxxxxxx na xxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálních xxxx x ovlivňující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

- xxxxxxxx bývalé xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx měnovou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 142

(xxxxxx čl. 124 odst. 1 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, pokládá xxxx xxxxxxxx politiku xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 143

(xxxxxx xxxxxx 119 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx vážně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxx xxxx x typu xxxx, kterou má x xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx situaci dotyčného xxxxx a opatření, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jež má x xxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx přijal nebo xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx opatření xxxxxxx xxxxxxxx státem, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obtíží, xxxxx nastaly nebo xxxxx xxxxxx, Xxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x vhodných xxxxx xxxxxx poskytnutí.

Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Radu o xxxxxxx a xxxxx xxxxxx.

2. Xxxx poskytuje xxxxxxxxx pomoc; přijímá xxxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx, obrátit,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx obtíže, xxxxxxx xxxx xxxxx zavádí xxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxx zemím,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy; x xxxx xx xxxxx xxxxxx souhlasu.

3. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxx-xx poskytnutá vzájemná xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatečné, zmocní Xxxxxx členský stát, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti stanoví Xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolat x xxxxx podmínky a xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

Článek 144

(bývalý xxxxxx 120 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx-xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx okamžitě xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 143 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fungování xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxx x co xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx členské xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informovány xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v platnost. Xxxxxx xxxx Radě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 143.

3. Poté, co Xxxxxx xxxx doporučení, x xx konzultaci x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx může

Rada xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změnil, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 145

(xxxxxx xxxxxx 125 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx státy x Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx koordinované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx kvalifikace, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schopnosti xxxx práce reagovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx cílů xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Článek 146

(xxxxxx xxxxxx 126 Xxxxxxx x XX)

1. Členské státy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x Unie xxxxxxxxx xxxxx xx. 121 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxx uvedených x článku 145.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 148 v Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x vnitrostátním zvyklostem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerů.

Xxxxxx 147

(bývalý xxxxxx 127 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx doplňuje xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 148

(bývalý xxxxxx 128 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx Evropská xxxx xxxxxx rokem stav xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x přijímá k xxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xx návrh Xxxxxx x xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 150 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx členské xxxxx x úvahu při xxx xxxxxxxx zaměstnanosti. Xxxx hlavní zásady xxxx xxx slučitelné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle čl. 121 odst. 2.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx výroční xxxxxx x hlavních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx hlavní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

4. Xx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx hlavní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Rada xxxxxx může na xxxxxxxxxx Komise xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx- xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podají Xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxx x x xxxxxxxxx hlavních xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek 149

(xxxxxx xxxxxx 129 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx mohou řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a x podpoře xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupy a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 150

(xxxxxx článek 130 Smlouvy o XX)

Xxxx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx zřídí po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxxx s poradní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx:

- sleduje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti členských xxxxx a Xxxx;

- xxxx je xxxxxx xxxxxx 240, xxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxx x přispívá x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 148.

Xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx konzultuje xxxxxxxx partnery.

Členské xxxxx x Komise xxxxxxx xxxxx po dvou xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

SOCIÁLNÍ XXXXXXXX

Xxxxxx 151

(xxxxxx článek 136 Xxxxxxx o XX)

Xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx základních xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx sociální chartě xxxxxxxxx x Turínu xxx 18. xxxxx 1961 x x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x roku 1989, xxxx xx cíl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úroveň, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lidských xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vysoké xxxxxxxxxxxxx x boj xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx tím xxxxxx xxxxxxxxxxx Unie a xxxxxxx xxxxx opatření, xxx berou x xxxxx rozmanitost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx udržovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hospodářství Xxxx.

Xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxx xxxx výsledkem xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 152

X xxxxxxxxxxxx x různorodosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úlohu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nimi dialog, xxxxxxx uznává xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x zaměstnanost přispívá x xxxxxxxxxx dialogu.

Xxxxxx 153

(xxxxxx článek 137 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151 Xxxx podporuje x xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx především xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrana pracovníků,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovníků x zaměstnavatelů včetně xxxxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx 5,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx příležitostí, aniž xx xxxxxx xxxxxx 166,

x) xxxxxxx příležitostí xxxx xxxx a xxxxxx na xxxx xxxxx a rovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx proti sociálnímu xxxxxxxxx,

x) modernizace systémů xxxxxxxxxx zabezpečení, aniž xx dotčeno xxxxxxx x).

2. Xx tímto xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských států;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxx. 1 xxxx. x) až i) xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xx xxxxxxx postupně x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx zdrží xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení bránících xxxxxxxxx a rozvoji xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Hospodářským x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx uvedených v xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) rozhoduje Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx může xx xxxxx Komise a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx. 1 xxxx. x), x) a x).

3. Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx partnery xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděním směrnic xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 155.

V xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx nejpozději xx xxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přijmou sociální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnicí xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

- xx nedotýkají práva xxxxxxxxx xxxxx vymezovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx významně xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx se Smlouvami.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx práci, na xxxxx sdružovat xx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 154

(bývalý xxxxxx 138 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxx Komise xx xxxxxxxxxx konzultace xxxx xxxxxxxxxx partnery xx úrovni Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyváženou xxxxxxx jednajících stran.

2. Xx tím xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx politiky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Unie.

3. Považuje-li Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx akci Unie xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx partneři předají Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx zahájit xxxxxx xxxxx článku 155. Xxxx xxxxxx xxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx společně xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx tuto xxxx xxxxxxxxxx.

Článek 155

(bývalý článek 139 Xxxxxxx o XX)

1. Pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx dialog xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxx vést xx xxxxxxxx vztahům xxxxxx xxxxxxxxx dohod.

2. Xxxxxx uzavřené xx xxxxxx Unie xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx x členských xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se článku 153 rozhodnutím

Rady xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx z oblastí, x xxxxx xx xx xxxxxxx čl. 153 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 156

(xxxxxx článek 140 Xxxxxxx x XX)

Xx účelem dosažení xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 151, a xxxx xxxx xxxxxxx xxxx ustanovení Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spadajících xx xxxx kapitoly, x xxxxxxx v xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx práva x pracovních xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxxx,

- sociálního xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx pracovními xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- ochrany xxxxxx xxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavateli x xxxxxxxxxxx.

Xx tím xxxxxx Komise x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaujímá stanoviska x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x zejména vyvíjí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx směry x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x sociální xxxxx.

Xxxxxx 157

(xxxxxx xxxxxx 141 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxx stejné xxxxxx xxxx x žen xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. "Xxxxxxx" xx xxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx základní či xxxxxxxxx mzda xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx odměny, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x naturáliích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxx diskriminace xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xx:

x) xx xxxxxx xx stejnou xxxxx vypočítává xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx sazby;

b) xxxxxx xxxxxx za xxxxx xx stejná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx muže x xxxx v otázkách xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxxxxx práci.

4. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx rovnosti xxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zásada xxxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxxxxxx výhody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kariéře.

Xxxxxx 158

(bývalý xxxxxx 142 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 159

(bývalý článek 143 Smlouvy x XX)

Xxxxxx každoročně xxxxxxxxx xxxxxx x pokroku x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151 x x xxxxxxxxxxxx situaci v Xxxx. Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 160

(xxxxxx xxxxxx 144 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxx poradní xxxxx xxx xxxxxxxx ochranu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany. Xxxxx xx xxxx xxxxx:

- xxxxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxx,

- podporovat xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx x x Xxxxxx,

- xxxx je xxxxxx xxxxxx 240, xx xxxxxx Rady xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx svých úkolů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx sociálními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx stát x Xxxxxx jmenují xx dvou členech xxxxxx.

Článek 161

(xxxxxx xxxxxx 145 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vývoji sociální xxxxxxx x Unii.

Evropský xxxxxxxxx xxxx Komisi xxxxxx, xxx vypracovala xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx situace.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 162

(bývalý článek 146 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, a xxx xxx zvyšování xxxxxxx úrovně xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx sociální xxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx profesní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx přizpůsobování xx xxxxxx v xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx systémech, xxxxxxx xxxxxxxx vzděláváním x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 163

(bývalý xxxxxx 147 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx výbor, jehož xxxxxxxxx je člen Xxxxxx x jehož xxxxx xxxx zástupci xxxx, odborových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 164

(xxxxxx xxxxxx 148 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXX VZDĚLÁVÁNÍ, XXXXXX X XXXXX

Xxxxxx 165

(xxxxxx xxxxxx 149 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxxxx x rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, podporováním x doplňováním činnosti xxxxxxxxx států při xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx za obsah xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich kulturní x xxxxxxxx rozmanitosti.

Unie xxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxx zvláštní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxx je xxxxxxxx xx:

- rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x šířením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zkušeností xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxx společné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx rozvoje xxxxx mládeže x xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx demokratickém xxxxxx Evropy,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání,

- xxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spravedlivého x xxxxxxxxxx sportovního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sport, jakož x ochranou xxxxxxx x xxxxxx integrity xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx třetími zeměmi x x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x Radou Xxxxxx.

4. Xx xxxxx xxxxxxx x dosažení cílů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx předpisů členských xxxxx,

- Rada xx xxxxx Xxxxxx přijímá xxxxxxxxxx.

Článek 166

(xxxxxx xxxxxx 150 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

2. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

- zlepšování základního x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx na xxxx práce,

- usnadňování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxxx mladých xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxx institucemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výcviku x xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx systémům odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx cílů uvedených x xxxxx xxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, x Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXX

Xxxxxx 167

(xxxxxx xxxxxx 151 Smlouvy x XX)

1. Unie xxxxxxxx x rozkvětu xxxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdůrazňuje společné xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x následujících xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxx kulturního xxxxxxxx xxxxxxxxxx významu,

- nekomerční xxxxxxxx xxxxxx,

- umělecká x literární xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Unie x xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx zeměmi x x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx s Xxxxx Xxxxxx.

4. Xxxx xx xxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxx uznávat x podporovat rozmanitost xxxxx xxxxxx.

5. Ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx článku:

- Xxxxxxxx parlament a Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Xxxxxx přijímá xxxxxxxxxx.

HLAVA XIV

VEŘEJNÉ XXXXXX

Xxxxxx 168

(xxxxxx článek 152 Xxxxxxx o ES)

1. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx vysoký xxxxxx xxxxxxx lidského xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx lidským xxxxxxx x odstraňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x duševního zdraví. Xxxx xxxxxxx zahrnuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu xxxxxx příčin, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a sledování xxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nimi x xxx proti nim.

Unie xxxxxxxx činnost členských xxxxx xx snižování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx a prevenčních xxxxxxxx.

2. Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxx x tomto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zejména spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňování xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx oblastech.

Ve xxxxxxx x Xxxxxx koordinují xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxx xxxxxxxx x programy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. V xxxxx spojení x xxxxxxxxx xxxxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx stanovit xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx x x xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Odchylně xx xx. 2 xxxx. 5 a xx. 6 písm. a) x x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx zohlednit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx původu, jakož x xxx xxxx x xxxxxx deriváty; xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zachovávat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx oblasti, xxxxx xxxx za svůj xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx konzultaci s Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx rovněž přijmout xxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx lidského xxxxxx, x zejména x xxxx proti nejzávažnějším xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včasného varování xxxx xxxx x xxxx proti xxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx.

7. Při činnosti Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiky x xx xxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxxxx zdrojů.

Opatření xxxxx xxxx. 4 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxx xxxx lékařském xxxxxxx xxxxxx x xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 169

(xxxxxx xxxxxx 153 Xxxxxxx x XX)

1. X podpoře zájmů xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přispívá Xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxx, vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxx xxxxx.

2. Unie xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 114 v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 2 xxxx. b).

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachovávat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Tato xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

XXXXX XVI

TRANSEVROPSKÉ XXXX

Xxxxxx 170

(xxxxxx článek 154 Xxxxxxx o ES)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 26 a 174 a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, hospodářským xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výhod xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx x rozvoji xxxxxxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxx Xxxx zaměřena xx xxxxxxx propojení a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sítí, xxxxx x přístupu x xxx. Zejména xxxxxxxxx k potřebě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x okrajové xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 171

(xxxxxx článek 155 Smlouvy x XX)

1. K dosažení xxxx uvedených v xxxxxx 170 Xxxx:

- xxxxxx xxxxxx hlavních xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; tyto xxxxxx xxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu,

- xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx ukáží xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx interoperability xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx harmonizace xxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společného zájmu, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx hlavních xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx subvencí xxxxxxxxx sazeb. Xxxx xxxx také xxxxxxx x financování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx soudržnosti xxxxxxxxx xxxxx článku 177.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxx projektů.

2. Xx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které mohou xxx xxxxxxxx vliv xx dosahování xxxx xxxxxxxxx v článku 170. V xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na podporu xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Unie xx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se třetími xxxxxx x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 172

(xxxxxx xxxxxx 156 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx opatření uvedené x čl. 171 xxxx. 1.

Xxxxxx xxxxx x projekty xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXX

Xxxxxx 173

(bývalý xxxxxx 157 Smlouvy x ES)

1. Unie x xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu Xxxx.

Xx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxx volného x xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxx zaměří xx:

- xxxxxxxxx přizpůsobování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx, zejména malých x xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx prostředí příznivého xxx spolupráci xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx parlament x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxx státy provádějí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Tato hlava xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx týkající xx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXXX, SOCIÁLNÍ X ÚZEMNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 174

(xxxxxx článek 158 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x prosazuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx zaměří xx snižování xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx regionů x xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx dotyčných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regiony x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Článek 175

(xxxxxx xxxxxx 159 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx provádějí xxx hospodářské xxxxxxxx x koordinují je xxx, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 174. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 174 x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx x záručního fondu, Xxxxxxxx xxxxxxxx fond, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), Evropské xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx, Hospodářskému x xxxxxxxxxx výboru x Výboru regionů xxxxxx o pokroku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxx xxxxxxxxxxx a x způsobu, xxxxx x xxxx přispěly xxxxx prostředky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxx zpráva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhy.

Ukáží-li xx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx Evropským parlamentem x Xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 176

(bývalý článek 160 Smlouvy o XX)

Xxxxxx Xxxxxxxxxx fondu xxx regionální xxxxxx xx, aby svou xxxxxx na xxxxxxx x strukturálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pomáhal odstraňovat xxxxxxx regionální rozdíly x Xxxx.

Xxxxxx 177

(xxxxxx xxxxxx 161 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx dotčen xxxxxx 178, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx po konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx úlohu, xxxxxxxxxx xxxx a organizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Týmž xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx navzájem x x xxxxxxx existujícími xxxxxxxxxx nástroji.

Fond xxxxxxxxxxx xxxxxxx týmž xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx projekty xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sítí x oblasti dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 178

(xxxxxx xxxxxx 162 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Rada řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a k Xxxxxxxxxx sociálnímu xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 43 x 164.

XXXXX XXX

XXXXXX A XXXXXXXXXXXXX ROZVOJ X XXXXXX

Xxxxxx 179

(xxxxxx xxxxxx 163 Smlouvy x XX)

1. Unie xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x technologie xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x podporovat xxxxxxx výzkumné xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitol Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xx tímto xxxxxx Xxxx podporuje xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x vysoké xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a technologického xxxxxxx vysoké xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx využívat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, x xx xxxxxxx zpřístupněním xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovením xxxxxxxxxx xxxxx a odstraněním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

3. X xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x technologického xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s touto xxxxxx.

Článek 180

(xxxxxx xxxxxx 164 Smlouvy x XX)

X dosažení xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx:

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x demonstrace za xxxxxxx spolupráce s xxxxxxx x xxxx xxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx školami;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x demonstrace xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) šíří x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Unií;

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx výzkumných pracovníků x xxxxx Unie.

Xxxxxx 181

(bývalý xxxxxx 165 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxx činnosti ve xxxxxxx x technologickém xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik x xxxxxxxx Xxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx koordinace xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx hlavních xxxxx x ukazatelů, xxxxxxxx xxxxxx osvědčených xxxxxxx x přípravu podkladů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 182

(xxxxxx článek 166 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx víceletý rámcový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxx vědecké x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými x xxxxxx 180, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx hlavní xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx program xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaných xxx každou xxxxxxx. X xxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxx stanoveny xxxxxxxxxxx xxxx provádění, xxxx xxxx trvání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné. Úhrn xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezbytný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxx xxxxxxx program x každou x xxxxxxxx.

4. Xxxx přijme xxxxxxxx programy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijmou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx výzkumného xxxxxxxx.

Xxxxxx 183

(bývalý xxxxxx 167 Xxxxxxx o XX)

X provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu Unie xxxxxxx:

- pravidla pro xxxxx xxxxxxx, výzkumných xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx výzkumu.

Článek 184

(xxxxxx článek 168 Smlouvy o XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x doplňkových xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jen některé xxxxxxx státy, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx. Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx doplňkových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x šíření poznatků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států k xxx.

Xxxxxx 185

(bývalý xxxxxx 169 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx víceletého xxxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx se souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x rozvojových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xx strukturách xxxxxxxxxxx x uskutečnění těchto xxxxxxxx.

Xxxxxx 186

(xxxxxx článek 170 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxxxxx víceletých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výzkumu, technologického xxxxxxx a demonstrace xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx Xxxx x xxxxxxxxx třetími xxxxxxxx.

Článek 187

(bývalý článek 171 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné x účinnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Unií.

Xxxxxx 188

(bývalý článek 172 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření uvedená x xxxxxx 187.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výborem xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 183, 184 x 185. Xxxxxxx doplňkových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Článek 189

1. X xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pokroku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx politiku xxx oblast xxxxxxx. X tomu účelu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x využití xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx podobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx agenturou.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 190

(xxxxxx xxxxxx 173 Smlouvy x XX)

Xx xxxxxxx každého xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x pracovním xxxxxxxx pro běžný xxx.

XXXXX XX

ŽIVOTNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxx 191

(xxxxxx xxxxxx 174 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

- zachování, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

- xxxxxxx xxxxxxxx zdraví,

- xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů,

- xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x celosvětových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx boj proti xxxxx klimatu.

2. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na vysokou xxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx x rozdílné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx ohrožení životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a na xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

X xxxx xxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mimoekonomických xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procesu Xxxx.

3. Xxx přípravě xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédne Xxxx x:

- dostupným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoji Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx třetími xxxxxx a x xxxxxxxxxxx mezinárodními organizacemi. Xxxxxxxxxxx spolupráce Xxxx xxxxx být předmětem xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 192

(xxxxxx xxxxxx 175 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jakou xxxxxxx xxxx Unie vyvíjet, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 191.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 a xxxx xx xxxxxx xxxxxx 114, přijme Xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx x vodními zdroji xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx vodních xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx;

x) opatření významně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx různými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx může xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx legislativním postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx opatření Xxxx, xxxxxxx státy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu za xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx platí", xxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx x/xxxx

- xxxxxxxx podpory x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 177.

Xxxxxx 193

(bývalý xxxxxx 176 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 192 xxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx Xxxxxx.

XXXXX XXI

ENERGETIKA

Článek 194

1. X xxxxx xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx Unie x xxxxxxx energetiky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxx;

x) xxxxxxxxxx energetickou účinnost x úspory xxxxxxx xxxxx x rozvoj xxxxxx x obnovitelných xxxxxx energie; a

d) xxxxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Aniž je xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1. Xxxx opatření xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx regionů.

Nedotýkají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx. 192 xxxx. 2 xxxx. x).

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavce xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem, xxxxx jsou především xxxxxxxx povahy.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 195

1. Xxxx doplňuje xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx odvětví.

Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výměnou xxxxxxxxxxx postupů.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xx doplnění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXX OCHRANA

Článek 196

1. Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx účinnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přírodním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxx nim.

Činnost Xxxx xx zaměřena xx:

x) podporu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x místní xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx rizikům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx civilní ochranou x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Unie;

b) podporu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx civilní ochrany;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXIV

SPRÁVNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 197

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Unie členskými xxxxx, které má xxxxxxx význam pro xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx společného zájmu.

2. Xxxx může podpořit xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců, jakož x xxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxx podpory využít. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy, xxxxx x xxxx členskými xxxxx x Unií.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX ZÁMOŘSKÝCH XXXX A XXXXX

Xxxxxx 198

(xxxxxx xxxxxx 182 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx xx shodují, xx x Xxxx xxxxxxxx mimoevropské země x území, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Dánsku, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx Spojenému xxxxxxxxxx. Tyto xxxx x xxxxx (dále xxx "xxxx a xxxxx") jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx II.

Účelem xxxxxxxxxx xx podporovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zemí x xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxx x Xxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sloužit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx a xxxx, xxx xxxx vedeny x xxxxxxxxxxxxx, sociálnímu x xxxxxxxxxx rozvoji, x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 199

(xxxxxx xxxxxx 183 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

1) Členské státy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxx.

2) Každá xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stejné xxxxxxxxx, xxxx uplatňuje xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x nímž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zemí a xxxxx.

4) X investic xxxxxxxxxxxxx Unií je xxxxx na veřejných xxxxxxxxx x dodávkách xxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx fyzickým x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zemí a xxxxx.

5) Na právo xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx s vyloučením xxxxxxxx diskriminace xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx x xxxxx usazování, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 203 xxxxx.

Xxxxxx 200

(bývalý xxxxxx 184 Xxxxxxx x XX)

1. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zemí a xxxxx jsou xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxxx xxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ustanoveními Xxxxx.

2. Xxx xx zboží xxxxxxxxxxx ze členských xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jsou xxx xxxxxx xx každé xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 30.

3. Xxxx a území xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxx země x xxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sazebník.

5. Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx sazeb na xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx fakticky x přímé nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 201

(bývalý xxxxxx 185 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx by xxxx xxxxx sazby xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx země při xxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx. 200 xxxx. 1 vyvolat odklon xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx.

Xxxxxx 202

(bývalý xxxxxx 186 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zemí x xxxxx x xxxxxxxxx státech, jakož x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x na xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 203.

Článek 203

(xxxxxx článek 187 Smlouvy x XX)

Xxxx na xxxxx Xxxxxx jednomyslně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí x území x Xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, rozhoduje xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 204

(xxxxxx xxxxxx 188 Smlouvy o XX)

Xxxxxx 198 xx 203 se vztahují xx Grónsko, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx obsažená x Xxxxxxxxx o xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xx na Grónsko xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 205

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxx scéně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx zásadách, xxxxxxx xxxx x xx prováděna x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o Evropské xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 206

(xxxxxx xxxxxx 131 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx 28 až 32 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx snižování xxxxxxx x jiných xxxxxxxx.

Xxxxxx 207

(xxxxxx xxxxxx 133 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx celních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních dohod xxxxxxxxxx xx obchodu xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx aspekty duševního xxxxxxxxxxx, xxxxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx liberalizačních xxxxxxxx, xxxxxxx politiku x opatření na xxxxxxx obchodu, xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx dumpingu x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zásad x cílů xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky.

3. Je-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x mezinárodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx článek 218 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Radě, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx politikami a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxx, xxxxx xxxx Xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx směrnicemi, xxxxx xx Rada může xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx xxxxxx x stavu xxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 rozhoduje Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx sjednávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aspektů xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx zahraničních investic xxxxxxxxx Xxxx jednomyslně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xxx xxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednomyslnost.

Rada xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx službami, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za jejich xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x oblasti dopravy xx xxxx xxxxx xxxxx hlavou XX x xxxxxxx 218.

6. Xxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxx článkem v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx a členskými xxxxx a nesmí xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxxx Smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX ZEMĚMI A XXXXXXXXXXX POMOC

KAPITOLA 1

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 208

(xxxxxx xxxxxx 177 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Politika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x politika, xxxxxx x této xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx doplňují x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přihlíží k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx vliv na xxxxxxxxx země.

2. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx schválily x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx.

Článek 209

(bývalý xxxxxx 179 Smlouvy o XX)

1. Evropský parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměřených programů.

2. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dosažení xxxx uvedených v xxxxxx 21 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx x článku 208 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx pododstavec xx nedotýká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přispívá x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 210

(xxxxxx článek 180 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx činností Xxxx x členské xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx vystupování v xxxxxxxxxxxxx organizacích a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx společná xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx xxxx vyvinout jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 211

(xxxxxx xxxxxx 181 Smlouvy o XX)

X xxxxx svých xxxxxxxxx spolupracují Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE XX TŘETÍMI XXXXXX

Xxxxxx 212

(xxxxxx článek 181x Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx 208 až 211, xxxxxxx Unie činnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx rozvojovými xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Činnosti Unie x xxxxxxxxx států xx navzájem xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x provedení xxxxxxxx 1.

3. V xxxxx xxxxx xxxxxxxxx spolupracují Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx třetími xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Způsoby xxxxxxxxxx Unie xxxxx xxx upraveny dohodami xxxx Unií x xxxxxx třetími xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx jednání na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 213

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx strany Xxxx, xxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX POMOC

Článek 214

1. Xxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxx x podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přírodními nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx xxxxxxxx x posilují.

2. Činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx diskriminace.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci Xxxx.

4. Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakoukoli dohodu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx mezinárodní úrovni x uzavírat mezinárodní xxxxxxx.

5. K vytvoření xxxxx pro společný xxxxxxxxx mladých Evropanů x humanitárním xxxxxxxxx Xxxx se xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomoci. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x programů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxxxx, aby její xxxx humanitární pomoci xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x institucí, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx systému Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx.

XXXXX IV

OMEZUJÍCÍ XXXXXXXX

Xxxxxx 215

(xxxxxx xxxxxx 301 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx hlavy V xxxxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxx x finančních xxxxxx x jednou nebo xxxx třetími xxxxxx, xxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx Evropský xxxxxxxxx.

2. Xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx omezující xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX V

MEZINÁRODNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 216

1. Xxxx xxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx Xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx dohody xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Unie, nebo xx stanoveno xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Dohody xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx Xxxx i xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 217

(bývalý xxxxxx 310 Xxxxxxx x XX)

Xxxx může xxxxxxx x jednou nebo xxxx xxxxxxx zeměmi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví vzájemná xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

Xxxxxx 218

(bývalý článek 300 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 207, xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx dává zmocnění x zahájení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, dává xxxxxxxx x xxxxxxx dohod x xxxxxxx xx.

3. Xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx dohoda xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vysoký xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx politiku podává Xxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyjednavačského xxxx Xxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vydávat xxxxxxxx x může xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx jednání xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x případně k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

6. Xxxx přijme xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxx.

Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx společné zahraniční x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx Rada xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) dohody x xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx x přistoupení Unie x Evropské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a základních xxxxxx;

xxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx mající významný xxxxx na rozpočet Xxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx buď xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se mohou Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x ostatních xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zaujme xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Pokud x xxxx xxxxx stanovisko xxxxxxxx, xxxx rozhodnout Xxxx.

7. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 5, 6 x 9 xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zmocnit vyjednavače, xxx xxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx xx takové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx může x takovému xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx.

8. Xxxx v průběhu xxxxxx postupu rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx dohod o xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx 212 xx xxxxx, xxxxx xxxx kandidáty na xxxxxxxxxxx. Xxxx rovněž xxxxxxxxx jednomyslně x xxxxxx x přistoupení Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx státy x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijme xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uplatňování xxxxxx x stanoví xxxxxxx, které xx xxxxxx Xxxx zaujmout xxxxx zřízený xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx akty s xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx nebo pozměňují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx stát, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Soudního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody se Xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dohoda xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx změně Xxxxx.

Xxxxxx 219

(xxxxxx čl. 111 xxxx. 1, 2, 3 x 5 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx od xxxxxx 218 může Xxxx buď xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, nebo na xxxxxxxxxx Komise a xx konzultaci x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx cenové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohody x systému xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxx xxxx xxx xx doporučení Xxxxxxxx centrální xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx parity eura x rámci systému xxxxxxxx kurzů. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo opuštění xxxxxxxxx xxxxx eura.

2. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vůči xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Rada buď xx doporučení Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecné směry xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxx. Tyto xxxxxx xxxxx nesmějí být xx xxxx prvořadému xxxx ESCB xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Má-li Xxxx xxxxxxx s xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx nebo kurzového xxxxxx, rozhoduje Rada xxxxxxxx od xxxxxx 218 xx doporučení Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou x xxxxxxxxxx pro sjednávání x xxxxxxxxx takových xxxxx. Tyto podmínky xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx jednotný xxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxx jednání.

4. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x dohody Xxxx týkající se xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, mohou xxxxxxx xxxxx jednat v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

HLAVA VI

VZTAHY UNIE X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 220

(xxxxxx xxxxxx 302, 303 a 304 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx a jejími xxxxxxxxx organizacemi, x Xxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxxx x s Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pověřeni vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.

Článek 221

1. Zastoupení Xxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx xxxx pod xxxxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednají x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA VII

DOLOŽKA SOLIDARITY

Článek 222

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx člověkem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx x xxxx členské xxxxx společně v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx:

x) - odvrátila xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států;

- xxxxxxxx xxxx případným xxxxxxxxxxxxx útokem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku, xxxxx o xx xxxxxxxx xxxx politické xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohromy, xxxxx x to xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx teroristického útoku xxxx obětí xxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

Za xxx xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx x Xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Komise a xxxxxxxx představitele Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx s xx. 31 odst. 1 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x aniž je xxxxxx xxxxxx 240, xx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x podporou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx společné bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx x výbor xxxxxxx x xxxxxx 71, xxxxx xx případně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxx vystavena.

ČÁST ŠESTÁ

INSTITUCIONÁLNÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 223

(xxxxxx xx. 190 odst. 4 x 5 Smlouvy x XX)

1. Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx konaných jednotným xxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx společných xxxx členským xxxxxx. Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který se xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx ustanovení vstupují x xxxxxxxx po xxxxxxxxx členskými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ústavními předpisy.

2. Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x se xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo bývalých xxxxx xxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 224

(bývalý xx. 191 druhý xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x ES)

Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 4 Smlouvy x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich financování.

Xxxxxx 225

(bývalý čl. 192 druhý pododstavec Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx požádat Komisi, xxx předložila xxxxxx xxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xx xx xx, xx xx x xxxxxxxxx Xxxxx potřeba xxxx Xxxx. Xxxxx Komise xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvody.

Xxxxxx 226

(xxxxxx článek 193 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx všech svých xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu při xxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxx neukončeného xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zprávy. Pravidla xxx xxxxx vyšetřovacího xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxx nařízení.

Xxxxxx 227

(xxxxxx článek 194 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx občan Unie x xxxxx xxxxxxx xxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx samostatně xx xxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxx osobami xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx věci, která xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx dotýká.

Xxxxxx 228

(bývalý článek 195 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx volený Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přijímat stížnosti xx kteréhokoli xxxxxx Xxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjektů Xxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxx výkonu jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podává x xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx se svými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx předložených xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx tvrzené skutečnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjistí nesprávný xxxxxx xxxxxx, postoupí xxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx měsíců xx xx, xxx xx xxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjektu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx práv podává xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx svých xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xx každých xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dobu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx být xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxx odvolán x funkce Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu své xxxxxx xxxx xx xxxxxxx závažného pochybení.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx funkce xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx žádné xxxxx, xxxxxx, instituce xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost.

4. Evropský xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x vlastního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxx x se xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 229

(xxxxxx xxxxxx 196 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x mimořádnému dílčímu xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxx anebo na xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 230

(bývalý čl. 197 druhý, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x ES)

Komise xx xxxx xxxxxxxx xxxxx schůzí a xx svou xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovídá xxxxx xxxx písemně xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx parlament xxxx xxxx členové.

Za xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 231

(xxxxxx xxxxxx 198 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx-xx Smlouvy xxxxx, xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 232

(xxxxxx xxxxxx 199 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxx jednací řád xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx Smlouvách x x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 233

(bývalý článek 200 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 234

(xxxxxx článek 201 Smlouvy o XX)

Xxx-xx podán návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozhodnout xx xx xxxxxxxx tří xxx od xxxx xxxxxx, x xx xxxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xx-xx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx všech xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, členové Xxxxxx kolektivně xxxxxxxx xx svých xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstoupí ze xxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 17 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, x němuž xx skončilo funkční xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx museli kolektivně xxxxxxxxx.

ODDÍL 2

XXXXXXXX RADA

Článek 235

1. Xxx hlasování xxxx xxx xxxxx xxxx Evropské rady xxxxxxx hlasovat xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx členů.

Ustanovení xx. 16 odst. 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx a xx. 238 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx rada rozhoduje xxxxxxxxxx, xxxx předseda x předseda Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxx překážkou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxxx.

3. Evropská rada xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx svého jednacího xxxx xxxxxxx většinou.

4. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 236

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxx Rady xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x složení xxx xxxxxxxxxx věci, x souladu s xx. 16 xxxx. 6 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx x předsednictví jiných xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x souladu x xx. 16 xxxx. 9 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

ODDÍL 3

XXXX

Xxxxxx 237

(xxxxxx xxxxxx 204 Xxxxxxx x ES)

Radu svolává x zasedání její xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxx nebo na xxxxxx Xxxxxx.

Článek 238

(xxxxxx xx. 205 odst. 1 x 2 Xxxxxxx x XX)

1. Xx-xx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xx. 16 xxxx. 4 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 a x xxxxxxxx Protokolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většina vymezena xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

3. Ode xxx 1. listopadu 2014 x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxxxx je v xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxx Smluv xx hlasování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Rady, xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxx nejméně 55 % xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx menšinu xxxx tvořit nejméně xxxxx členů Xxxx, xxxxx jich zastupuje xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x ještě xxxxx člen, jinak xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za dosaženou;

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx x), pokud Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xx hlasování přítomných xxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx Xxxx vyžadujících xxxxxxxxxxxxx.

Článek 239

(xxxxxx xxxxxx 206 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx člen Xxxx xxxxxxx hlasovat xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 240

(bývalý xxxxxx 207 Xxxxxxx o XX)

1. Výbor složený xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx členských států xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx může xxxxxxxx procedurální xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx generálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostou většinou.

3. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx otázkách x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 241

(bývalý článek 208 Smlouvy o XX)

Xxxx rozhodující prostou xxxxxxxx může požádat Xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx, které Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxx, x aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxx, xxxxx Radě xxxxxx.

Xxxxxx 242

(xxxxxx xxxxxx 209 Xxxxxxx o XX)

Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx přijme Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxxxx výborů uvedených xx Xxxxxxxxx.

Článek 243

(bývalý xxxxxx 210 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členů Xxxxxx, předsedů x xxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx jeho soudních xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místo xxxxxx.

XXXXX 4

KOMISE

Článek 244

X xxxxxxx s xx. 17 odst. 5 Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxx členové Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně Xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxx xxxxxxxxx států nesmí xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx;

x) s xxxxxxxx písmene x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 245

(xxxxxx článek 213 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx x povahou xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx.

Xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nevýdělečnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx nástupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx své xxxxxx x xx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, zejména povinnost xxxxxxxx a zdrženlivého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx porušení xxxxxx povinností může Xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 247 xxxx x xxxxxx jeho xxxxxx xx důchod xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 246

(xxxxxx xxxxxx 215 Xxxxxxx x XX)

Xxxx případy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx funkce xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx Komise, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx novým členem xxxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx Komise xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx v xx. 17 odst. 3 xxxxxx pododstavci Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx část xxxx funkčního xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx, odvolání xxxx xxxxx xx předseda xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období.

Při xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 17 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zbývající část xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 18 odst. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členů Xxxxxx xxxxxxxxx tito členové xx funkci x xxxxxxxx nadále běžné xxxxxxxxxxx až do xxxxxxxx svého nahrazení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 17 Smlouvy x Xxxxxxxx unii.

Xxxxxx 247

(bývalý xxxxxx 216 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx člen Xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx k výkonu xxx funkce xxxx xx xxxxxxx vážného xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx Soudním dvorem xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Článek 248

(bývalý xx. 217 odst. 2 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxxx xx. 18 xxxx. 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx, působnost Komise xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předseda x xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 6 uvedené smlouvy. Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxx svěřil, pod xxxx vedením.

Článek 249

(xxxxxx xx. 218 xxxx. 2 x xxxxxx článek 212 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx přijme xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx svou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednacího xxxx.

2. Komise zveřejní xxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxx zahájením zasedání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 250

(xxxxxx xxxxxx 219 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx řád.

XXXXX 5

XXXXXX DVŮR XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 251

(xxxxxx xxxxxx 221 Smlouvy x ES)

Soudní dvůr xxxxxx v senátech xxxx xx velkém xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx, může Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x plénu.

Xxxxxx 252

(xxxxxx článek 222 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx dvoru je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxx dvora může Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx generálních xxxxxxxx.

Xxxxxx generálních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejně, xxxxx nestranně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxx účast.

Xxxxxx 253

(bývalý článek 223 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx xxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávanými xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členských xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x článku 255.

Každé xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a generálních xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx na dobu xxx xxx. Předseda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx opakovaně.

Soudní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx kanceláře x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řád. Xxxxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxx Rady.

Článek 254

(xxxxxx xxxxxx 224 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx soudců Tribunálu xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx xxxx stanovit, xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxxx veškeré záruky xxxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členských xxxxx na dobu xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 255. Xxxxx tři xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx soudců. Xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx volí ze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx zvolen xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxx xxx soudní xxxxxxxxx x upraví xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řád xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Jednací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx týkající xx Xxxxxxxx xxxxx x xx Tribunál.

Xxxxxx 255

Zřizuje xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 253 a 254 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kandidátů na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx advokáta Soudního xxxxx a Xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Tribunálu, členy xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxx x xxxxxx uznávanými xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx navržena Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Rada xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x rozhodnutí o xxxxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx.

Xxxxxx 256

(bývalý xxxxxx 225 Xxxxxxx x XX)

1. Tribunál xx xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 263, 265, 268, 270 x 272 x výjimkou xxxx, které xxxx x působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zřízeného xx xxxxxxx xxxxxx 257 xxxx xxxxx xxxxxx vyhrazuje Xxxxxxxx xxxxx. Statut může xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xx příslušný x xxx xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx za podmínek x v mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek x Xxxxxxxx xxxxx, omezený xx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxx soudů.

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx podmínek x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumána Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 267 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx ovlivnit xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Unie, může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx souladu xxxxx Unie.

Xxxxxx 257

(xxxxxx článek 225x Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem zřídit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Tribunálu, příslušné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx formou nařízení xxx xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Komisí.

Nařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx bude xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx specializovaných xxxxx xx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxx stanoví-li xxx xxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx skutkových otázkách.

Členové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x zřízení specializovaného xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx Soudního xxxxx Evropské xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X x xxxxxx 64 xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Článek 258

(xxxxxx xxxxxx 226 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx Xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx něj xx Xxxxx vyplývá, xxxx o tom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx umožní tomuto xxxxx podat vyjádření.

Nevyhoví-li xxxxx xxxx stanovisku xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx Komise xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Článek 259

(bývalý článek 227 Xxxxxxx o XX)

Xx-xx xxxxxxx xxxx xx xx, že xxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxx něj xxxxxxx xx Xxxxx, může xxx xxxxxxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx unie.

Dříve xxx xxxxxxx xxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státům, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemná i xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx tří xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxx byla xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx předložena Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 260

(bývalý článek 228 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnost, která xxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx.

2. Xx-xx Komise xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx Soudnímu dvoru Xxxxxxxx xxxx poté, xx poskytla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx. Navrhne xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx považuje za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, může mu xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 259 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Předloží-li Xxxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx unie věc xxxxx článku 258 x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx směrnici xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve výši, xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx okolnostem.

Shledá-li Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx došlo x xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx navrženou Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx stanovenému Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 261

(bývalý xxxxxx 229 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxx společně Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx xxxx Radou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx mohou xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 262

(xxxxxx článek 229x Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxx, kterou Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozhodovat xx věcech týkajících xx aktů xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx. Xxxx předpisy vstoupí x xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 263

(bývalý xxxxxx 230 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, aktů Xxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxx aktů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx osobám. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktů xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobám.

Za xxx účelem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx podaných xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx centrální xxxxxx x Výborem xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx určeny nebo xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx aktům x obecnou xxxxxxxxxx, xxxxx xx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx zřizující xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx mohou stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x to podle xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 264

(xxxxxx xxxxxx 231 Smlouvy o XX)

Xx-xx xxxxxx opodstatněná, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx napadený xxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, považuje-li to xx nezbytné, xx xxxxxx xxxx prohlášeného xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx považovány xx xxxxxxxxx.

Článek 265

(bývalý xxxxxx 232 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxxxx parlament, Xxxxxxxx xxxx, Xxxx, Xxxxxx xxxx Evropská xxxxxxxxx banka Xxxxxxx xxx, xx nepřijme xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx Unie xxxxxxxxx xxx Soudnímu dvoru Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx použije na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx subjekt ve xxxxx dvou xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx podána x xxxxx lhůtě dvou xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pododstavcích xxxxx stížnost k Xxxxxxxx dvoru Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxx, instituci nebo xxxx xxxxxxx Unie xxxxx, že nevydal xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx stanovisko.

Xxxxxx 266

(bývalý xxxxxx 233 Smlouvy o XX)

Xxxxx, instituce nebo xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xx odporující Xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 340 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 267

(xxxxxx článek 234 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se:

a) xxxxxxx Xxxxx,

x) platnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány, institucemi xxxx jinými subjekty Xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tento xxxx, xxxxxxxx-xx rozhodnutí x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x této xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx taková xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, xx xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx se xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx-xx taková xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx osoby ve xxxxx, rozhodne Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x xx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 268

(xxxxxx xxxxxx 235 Smlouvy x XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx škody xxxxx xx. 340 xxxxxxx x třetího xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 269

Xxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx x xxxxxxxx aktů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radou xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx Rady, a xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx být podána xx xxxxxxx měsíce xxx dne přijetí xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dne podání xxxx žádosti.

Xxxxxx 270

(xxxxxx xxxxxx 236 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxx.

Článek 271

(xxxxxx článek 237 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež vyplývají xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Správní xxxx xxxxx má x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx 258 xxxxxxxx Xxxxxx;

x) xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxx členský xxxx, Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 263;

c) usnesení xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 263 xxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x xx. 19 xxxx. 2, 5, 6 a 7 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx Xxxxx x xxxxxxx ESCB x XXX. Xxxx guvernérů Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xx vztahu x národním xxxxxxxxxx xxxxxx x této xxxx pravomoci, xxxx xxxxxx 258 xxxxxxxx Xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 272

(bývalý článek 238 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Evropské xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx doložky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxx xxxx.

Článek 273

(xxxxxx xxxxxx 239 Smlouvy x XX)

Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx, xxxx-xx xx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

Xxxxxx 274

(xxxxxx xxxxxx 240 Xxxxxxx x XX)

X výhradou pravomocí xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxx je Xxxx xxxxxxx, vyňaty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 275

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x ustanovením x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 40 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 263 xxxxxxx pododstavci xxxx smlouvy, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Radou xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Článek 276

Xxx xxxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xx ustanovení xxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxx 4 a 5 o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx nemá Soudní xxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platnost xxxx xxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxx policií xxxx xxxxxx donucovacími xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xx udržování xxxxxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxxx bezpečnosti.

Článek 277

(bývalý xxxxxx 241 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx-xx xx xxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Unie, xxxx xx každá xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domáhat x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktu.

Článek 278

(bývalý xxxxxx 242 Smlouvy x XX)

Xxxxxx podané x Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx Xxxxxx dvůr Evropské xxxx za xx, xx xx okolnosti xxxxxxxx, xxxx nařídit xxxxxx provádění nebo xxxxxxxxxxxxxx napadeného aktu.

Xxxxxx 279

(xxxxxx xxxxxx 243 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Evropské xxxx může ve xxxxxx, xxxxx mu xxxx předloženy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 280

(bývalý xxxxxx 244 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 299.

Xxxxxx 281

(xxxxxx článek 245 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx změnit ustanovení xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx X a xxxxxx 64. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx buď xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xx xxxxx Komise x po xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx.

ODDÍL 6

EVROPSKÁ XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 282

1. Evropská xxxxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bank (XXXX). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x národní centrální xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx měnou xx xxxx, xxxxx Eurosystém x řídí měnovou xxxxxxxx Xxxx.

2. ESCB xx řízen rozhodovacími xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx cílem XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, podporuje xxxxxx xxxxxxxxxxx politiky v Xxxx xx záměrem xxxxxxx x dosažení xxxxxx cílů.

3. Evropská xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxx subjektivitu. Xxxxx xxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx při výkonu xxxxx pravomocí x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx subjekty Xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx respektují xxxx nezávislost.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxxxx 127 xx 133 x 138 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x XXX. X souladu x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x měnové xxxxxxx.

5. Evropská centrální xxxxx je x xxxxxxxxx spadajících xx xxxx xxxxxxxxxx konzultována xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx x může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 283

(xxxxxx xxxxxx 112 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxxxxxx xx skládá xx xxxxx Xxxxxxx rady Xxxxxxxx centrální xxxxx x z guvernérů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx je euro.

2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx členů.

Prezident, xxxxxxxxxxxxx x další členové Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x měnových a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx xxxxxxxxxx Rady, xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx guvernérů.

Jejich funkční xxxxxx xx osmileté; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Výkonné xxxx xxxxx xxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 284

(bývalý článek 113 Xxxxxxx x XX)

1. Předseda Xxxx x xxxx Komise xx xxxxx bez xxxxxxxxxxx práva účastnit xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx může xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zván x xxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x k xxxxxx XXXX.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předkládá výroční xxxxxx o xxxxxxxx XXXX a x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx a xxxx Xxxxxxxx radě. Xxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xxxx zprávu xxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxx Xxxxxxx rady xxxxx být xx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

XXXXX 7

XXXXXX DVŮR

Článek 285

(xxxxxx článek 246 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx funkce xxxxxxxx nezávisle v xxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 286

(xxxxxx xxxxxx 247 Xxxxxxx x XX)

1. Členové Xxxxxxxx xxxxx xxxx vybíráni x xxxx, xxxxx xx xxxxx státech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx nezávislosti.

2. Xxxxxxx Účetního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx let. Xxxx po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle návrhů xxxxxxxx každým xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Účetního xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxx let xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Členové Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx jiného xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx jednání neslučitelného x povahou xxx xxxxxx.

4. Xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxx členové Xxxxxxxx dvora xxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxx xxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx čestného a xxxxxxxxxxxx jednání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obměn x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx člena Účetního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxx členové Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx až do xxxxxxxx svého nahrazení.

6. Xxxx Xxxxxxxx dvora xxxx být xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx nároku xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx funkce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předsedy a xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx platy, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytované místo xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x výsadách a xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx soudce Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx rovněž xx členy Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 287

(xxxxxx xxxxxx 248 Xxxxxxx x XX)

1. Účetní dvůr xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx účetnictví x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zveřejněno x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx se x řádnosti xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx roku.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx orgánech Xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a výdaje xxxxxx Unie, xxxxxx xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx platby x xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provádí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetnictví, xxxx nemají-li potřebné xxxxxxxxx, x součinnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platby x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušná xxxxxxxxxxxx místa xxxxxxx Xxxxxxxx dvoru xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxx xxxxx.

Xxxxx Účetního xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxx správě xxxxxx x výdajů Unie xxxx upraveno xxxxxxx xxxx Účetním dvorem, xxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x tehdy, pokud x xxxxxx dohodě xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávu. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x zveřejňuje se x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x odpověďmi xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx otázkám, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Unie zaujímat xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx zprávy, xxxxxxxx xxxxxx x stanoviska xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxx nicméně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorií xxxxx xxxx stanovisek xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx nápomocen Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx schválení Rady.

XXXXXXXX 2

XXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X JINÁ XXXXXXXXXX

XXXXX 1

PRÁVNÍ AKTY XXXX

Xxxxxx 288

(xxxxxx xxxxxx 249 Xxxxxxx o XX)

Xxx výkon xxxxxxxxx Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx obecnou xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx členských xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx závazná xxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx určena, xxxxx xxx x výsledek, xxxxx má být xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx ponechává vnitrostátním xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nejsou závazná.

Xxxxxx 289

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxx x xxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx 294.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, směrnice xxxx xxxxxxxxxx Evropským parlamentem xx účasti Xxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx Evropského parlamentu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem.

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem jsou xxxxxxxxxxxxxx akty.

4. Ve xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podnětu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx doporučení Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 290

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nelegislativní akty x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx mění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx podstatné.

Legislativní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravomoci. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyhrazeny xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a nesmějí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx:

x) Evropský xxxxxxxxx nebo Rada xxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci;

b) xxx x přenesené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx x) x b) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx x Rada rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxxx 291

1. Xxxxxxx xxxxx přijmou veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxxx aktů Xxxx.

2. Xxxx-xx pro xxxxxxxxx právně xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, svěří xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi nebo xx zvláštních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech x x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 24 x 26 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx Xxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidla a xxxxxx zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx".

Xxxxxx 292

Rada xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx podle Xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx Komise. V xxxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxx xxxx Unie požadována xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xx Smlouvách Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka přijímají xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXX PŘIJÍMÁNÍ XXXX A JINÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 293

(xxxxxx xxxxxx 250 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxxx-xx Rada xx základě Xxxxx xx návrh Xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xx. 294 odst. 10 a 13, xxxxxxxx 310, 312 x 314 x xx. 315 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Dokud Rada xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 294

(bývalý článek 251 Xxxxxxx o XX)

1. Odkazují-li Xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxx postup, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx jej Xxxx.

4. Xxxxxxx-xx Xxxx postoj Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx znění odpovídajícím xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx postoj x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Rada xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx. Xxxxxx podrobně xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x svém postoji.

Druhé xxxxx

7. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament:

a) xxxxxxx xxxxxx Rady x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx usnesení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx přijatý xx znění odpovídajícím xxxxxxx Rady;

b) xxxxxxx xxxxxx Xxxx v xxxxxx čtení většinou xxxxx všech svých xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx;

x) navrhne xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Radě x Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx všechny xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, svolá xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

9. X xxxxxxxx xxxx, x xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxx z xxxxx Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx zástupců x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx týdnů xx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx čtení.

11. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohodovacího výboru x vyvíjí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

12. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx společný xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

13. Schválí-li dohodovací xxxxx x xxxx xxxxx společný návrh, xxxx Evropský parlament, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxx, xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhem. Xxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxx xx navrhovaný xxx xx xxxxxxxxx.

14. Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx týdnů xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Rady, xxxxx nejvýše x xxxxx xxxxx x xxxxx nejvýše o xxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15. Xx-xx xxxxxxxxxxxx akt x xxxxxxxxx uvedených xx Xxxxxxxxx xxxxx x řádnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podnětu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky nebo xx xxxxxx Soudního xxxxx, nepoužijí xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx 9.

X xxxxxxx případě Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx x se xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx rovněž xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx za nezbytné, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.

Xxxxxx 295

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx povahu.

Xxxxxx 296

(bývalý xxxxxx 253 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx-xx Smlouvy xxxx xxxx, který xx xxx přijat, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx případy v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx odůvodnění x xxxxxxxxx xx xxxxxx, podněty, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvami.

Posuzují-li Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx oblast xxxxxxxxx.

Xxxxxx 297

(xxxxxx článek 254 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, který je x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx přijaté x xxxxxx xxxxxxxx, směrnic x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx není xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx všem členským xxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx stanoven, xxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx směrnice a xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx, komu xxxx určena, xx xxxxxxxx těm, jimž xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx účinku tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx 298

1. Xxx xxxxxx svých xxxxx xx orgány, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, efektivní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správu.

2. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx řádem přijatými xx xxxxxxx xxxxxx 336 přijmou Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 299

(bývalý článek 256 Xxxxxxx x XX)

Xxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závazek xxxxx xxxxxx než státům, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx rozhodnutí.

Výkon rozhodnutí xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxx procesního práva xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, omezeném xxx xx xxxxxxx pravosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; jeho xxxxxx xx na xxxxxx Xxxxxx x Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splněny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxx strana x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxx orgán.

Výkon xxxxxxxxxx xxxx xxx zastaven xxxxx na základě xxxxxxxxxx Soudního dvora Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx spadá do xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

PORADNÍ XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 300

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx funkce.

2. Hospodářský x xxxxxxxx výbor xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx zastupujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celku, nebo xxxx xxxxxxxxx odpovědní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx nejsou vázáni xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nezávisle x xxxxxxx zájmu Xxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, která xx xxxxxx složení xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x demografický xxxxx x Unii. X xxxxxx xxxxx přijímá Xxxx xx xxxxx Xxxxxx rozhodnutí.

XXXXX 1

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 301

(xxxxxx xxxxxx 258 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx 350.

Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxxxxx přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx složení xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 302

(xxxxxx xxxxxx 259 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx. Xxxx xxxxxx seznam xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx podaných xxxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx konzultaci s Xxxxxx. Může si xxxxxxx názor evropských xxxxxxxxxx, které představují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odvětví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Článek 303

(xxxxxx článek 260 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx roku.

Přijme xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx svolává xxxx předseda xx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 304

(bývalý článek 262 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxxx orgány xxxxx xxxxx konzultovat, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Výbor xxxx xxxx vydat stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx za xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx nebo Xxxxxx xx xxxxx, xxxx výboru xxx xxxxxxxxxx jeho stanoviska xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx i xxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx x jeho xxxxxxx se postupují Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx.

ODDÍL 2

VÝBOR XXXXXXX

Xxxxxx 305

(xxxxxx xx. 263 xxxxx, třetí x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx xxxxxx nesmí překročit 350.

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx stejném xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rada xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 300 xxxx. 3, xx jehož xxxxxxx byli navrženi, xxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxx a xxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xx zbytek xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 306

(xxxxxx xxxxxx 264 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx svých xxxxx xxxxxxxx a předsednictvo xx xxxx xxx x xxx xxxx.

Xxxxxx xxxx jednací xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rady xxxx Xxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnětu.

Xxxxxx 307

(bývalý xxxxxx 265 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx parlament, Xxxx xxxx Xxxxxx konzultují Xxxxx regionů x xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, a ve xxxxx ostatních případech, x nichž xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx považuje za xxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx to Xxxxxxxx parlament, Xxxx xxxx Xxxxxx za xxxxx, určí xxxxxx xxx předložení xxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx konzultován xxxxx xxxxxx 304, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Výbor xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmy, xxxx x této xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx.

XXXXXXXX 4

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 308

(bývalý xxxxxx 266 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx investiční xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx investiční xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx připojeném xx Xxxxxxxx. Rada může xx žádost Evropské xxxxxxxxxx xxxxx a xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, anebo xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky.

Xxxxxx 309

(xxxxxx článek 267 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx investiční xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxx; xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytováním xxxxxx x záruk xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvinutých oblastí;

b) xxxxxxxx xx modernizaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx nemohou xxx xxxx kryty xxxxxxxxxx finančními prostředky x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx;

x) xxxxxxxx společného xxxxx více členských xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 310

(xxxxxx xxxxxx 268 Xxxxxxx x ES)

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx rozpočet Xxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 314.

Xxxxxxxx musí xxx vyrovnaný xx xx příjmů x xxxxxx.

2. Xxxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 322.

3. Xxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazného xxxx Xxxx, který stanoví xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx podle xxxxxx 322, s xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx záruka, xx xxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zdroje Xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 312.

5. Rozpočet xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx řádného xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxx a Xxxx xxxxxxxxxxxx, aby zajistily xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

6. V souladu x článkem 325 xxxxxx Unie a xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx a jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

KAPITOLA 1

XXXXXXX ZDROJE XXXX

Xxxxxx 311

(xxxxxx xxxxxx 269 Smlouvy o XX)

Xxxx xx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx politik.

Rozpočet xx financován plně x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, pokud xx xxx stanoveno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pododstavce. Xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXXXX FINANČNÍ XXXXX

Xxxxxx 312

1. Víceletý xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výdajů Xxxx v rámci xxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx pěti xxx.

Xxxxx rozpočet Xxxx xx x souladu x víceletým finančním xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx víceletý xxxxxxxx xxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx jednomyslně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stropů xxxxxxxxxx xx závazky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platby. Kategorie xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, odpovídají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx ustanovení, xxxxx jsou účelná xxx hladký xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxx xxxxxxxx Rady, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec, prodlouží xx platnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx rámce až xx xxxxxxx tohoto xxxx.

5. Evropský xxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxx xxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 313

(xxxxxx čl. 272 xxxx. 1 Xxxxxxx x ES)

Rozpočtový xxx začíná 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

Článek 314

(xxxxxx čl. 272 xxxx. 2 xx 10 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx rozpočet Unie x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx předběžný xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx x odhad xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx 1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, xx kterém xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx rozpočtu x xxxxxxx procesu xxxxx, a xx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

3. Xxxx xxxxxx svůj xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský parlament x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx čtyřiceti xxxx xxx od tohoto xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx postoj Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx;

x) přijme xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu xx xxxxxx x xxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx však xx xxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx všechny xxxxx, xxxxxxxxxx výbor xx xxxxxxx.

5. Dohodovací xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx Xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx za xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx Xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zastupujících Xxxxxxxx parlament xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx od xxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x vyvíjí veškerou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx postojů Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx.

6. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx společném xxxxxx, xxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada ode xxx této xxxxxx xxxxxxx xxx na xx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 6:

x) Evropský parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x těchto orgánů xxxxxxxx návrh xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepřijme xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhem;

nebo

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx usnáší xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x Rada xxxxxxxx návrh zamítnou, xxxx xxxxx jeden x těchto xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nepřijme xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; nebo

c) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který se xxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx členů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx jej xxxxxxx, předloží Komise xxxx návrh xxxxxxxx; xxxx

x) Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx společný návrh, xxxxxxx Xxxx jej xxxxxxx, může Evropský xxxxxxxxx, který xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx svých xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, xx xxxxx xxxxxxxx dnů xxx xxx zamítnutí Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx. 4 xxxx. x). Není-li xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xx xxxxxx dohodnutý xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx linii, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx pokládá za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dvaceti xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 5 xx společném xxxxxx, xxxxxxxx Komise xxxx xxxxx rozpočtu.

9. Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, že xxxxxxxx xx přijat x konečnou xxxxxxxxx.

10. Xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřené xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 315

(xxxxxx článek 273 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtového roku xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx výdaje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxxx xxxxxx 322, x xx xx xx výše xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v dotyčné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxx částka xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dvanáctinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dodržení ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx pododstavci umožnit xxxxxx překračující xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 322. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx článku, x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 311.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx přijetí, xxxxx xx x xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxx.

Xxxxxx 316

(xxxxxx článek 271 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxx xxxxxx 322 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nevyčerpané xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, výlučně xx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx 322.

Výdaje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x Xxxx, Komise x Soudního dvora Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx některé xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 4

PLNĚNÍ ROZPOČTU X ABSOLUTORIUM

Článek 317

(xxxxxx xxxxxx 274 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě článku 322 na xxxxxxx xxxxxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx řádného xxxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx zajistily xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pravidla, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X rámci rozpočtu xxxx Komise x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx druhé.

Xxxxxx 318

(bývalý článek 275 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxxxxxxx každoročně Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděných x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtový xxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Unie.

Komise xxxxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě hodnotící xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx vztahu x xxxxxx, které Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xx základě xxxxxx 319.

Xxxxxx 319

(xxxxxx xxxxxx 276 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě doporučení Xxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx. Za xxx xxxxxx Rada x xxxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrečný xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 318 x výroční xxxxxx Xxxxxxxx dvora, x níž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovaných xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, prohlášení xxxxxxx x xx. 287 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxxxxxxx pravomocí xx xxxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxx od Komise xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx systémů finanční xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx parlamentu na xxxx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx všechna xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připojeným x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení Xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx daných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozpočtu. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 320

(xxxxxx xxxxxx 277 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx rámec a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 321

(xxxxxx článek 278 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xx xx xxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x cílům xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Komise xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx s xxxxxx členským státem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx se xxxxxx xx emisní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxx schválil.

Článek 322

(bývalý článek 279 Smlouvy o XX)

1. Evropský xxxxxxxxx x Rada stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx dvorem xxxxxx nařízení:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

2. Rada xx návrh Xxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Účetním dvorem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxx opatření, xxxxx xx v xxxxxxx potřeby použijí xx xxxxx hotovostních xxxxxx.

Článek 323

Xxxxxxxx parlament, Xxxx a Xxxxxx xxxxxxx, aby Xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx závazky xxxx xxxxxx stranám.

Článek 324

X rámci xxxxxxxxxxxx procesu xxxxx xxxx xxxxx jsou x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx pravidelná setkání xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx usnadnili xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXXXXX 6

XXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 325

(xxxxxx článek 280 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto článku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx účinnou xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájmy.

3. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxx proti xxxxxxxx. Xx tím xxxxxx xxxxxxxxxx společně s Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx státech x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potírání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční zájmy Xxxx.

5. Xxxxxx každoročně xxxxxxxxx ve spolupráci x členskými státy Xxxx x Evropskému xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx článku.

HLAVA III

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 326

(xxxxxx články 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx a xxxxxx Unie.

Tato xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxx xxx hospodářskou, xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx. Nesmí vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nimi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

Xxxxxx 327

(xxxxxx články 27x xx 27e, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxx státy xxx xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 328

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 až 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x bývalé xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

1. Při xxxxxxxx xx posílená spolupráce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx případných podmínek xxxxxx stanovených povolujícím xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výhradou xxxxxxxx, xxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxx xxx přijatých x xxxxx rámci.

Komise x xxxxxxx státy xxxxxxxxx se posílené xxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx největšího xxxxx členských xxxxx.

2. Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informují Evropský xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 329

(xxxxxx články 27x až 27e, 40 xx 40x x 43 xx 45 Smlouvy o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx státy, xxxxx si přejí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxx oblast x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Komise xxxx x tomto smyslu xxxxxxxxx Xxxx návrh. Xxxxx Komise návrh xxxxxxxxxx, xxxxx důvody xxxxx členským xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydá Xxxx xx návrh Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx Xxxx. Postoupí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaujme xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xx společnou zahraniční x xxxxxxxxxxxx politikou Xxxx, x Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxx Xxxx. Xxx xxxxxxxxx xx předá i Xxxxxxxxxx parlamentu.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxx, xxxxx rozhoduje jednomyslně.

Článek 330

(bývalé xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxx účastnit všichni xxxx členové, avšak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X jednomyslnosti xx xxxxx xxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3.

Xxxxxx 331

(bývalé xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX x bývalé xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxx účastnit xx xxxxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx x jedné x xxxxxxx podle čl. 329 odst. 1, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx a Xxxxxx.

Xx xxxxx xxxx měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

X xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx účasti, x přijme xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxx Komise, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx ustanovení mají xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx opětovné xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přezkoumá v xxxxxxx x druhým xxxxxxxxxxxx. Pokud Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx na Xxxx, xxxxx x žádosti xxxxxxxx. Xxxx rozhoduje x xxxxxxx x xxxxxxx 330. Xx xxxxx Komise xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Každý xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx účast xxxxxxxxx členského xxxxx xx konzultaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poté, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx na xxxxx vysokého představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Rada xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx přijata xxx splnění xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx opětovné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxx 330.

Xxxxxx 332

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak.

Xxxxxx 333

(bývalé články 27x xx 27x, 40 až 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx o XX)

1. Stanoví-li některé xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx článku 330 xxxxxxxx rozhodnutí o xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx ustanovení Xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 330 přijmout xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx konzultaci x Evropským parlamentem.

3. Xxxxxxxx 1 a 2 se nepoužijí xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxx 334

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 až 40x x 43 až 45 Smlouvy x XX x xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx o XX)

Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx x za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX OBECNÁ X XXXXXXXXX

Xxxxxx 335

(xxxxxx xxxxxx 282 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právnickým xxxxxx; Unie xxxx xxxxxxx nabývat x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxxx. Xxx tento xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s fungováním xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xx Unie zastupována xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx každým x xxxx.

Xxxxxx 336

(bývalý xxxxxx 283 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem x xx konzultaci x xxxxxxx zúčastněnými xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x pracovní xxx xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxx.

Xxxxxx 337

(bývalý xxxxxx 284 Xxxxxxx x XX)

X plnění xxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxx, xxxx Komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádět xxxxxxx xxxxxxxx průzkumy v xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených Xxxxx xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 338

(xxxxxx xxxxxx 285 Xxxxxxx x XX)

1. Aniž xx xxxxxx článek 5 Xxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolehlivost, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statistických informací; xxxxxxxxxxxx subjektům xxx xxx xxxxxxx vzniknout xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 339

(bývalý článek 287 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx výborů, jakož x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx, x xxxxxx obchodních xxxxxxx xxxx x struktuře xxxxxx xxxxxxx.

Článek 340

(bývalý xxxxxx 288 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx odpovědnost Unie xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx mimosmluvní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx zásadami společnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxx xxxxxx funkce.

Odchylně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx jejich funkce.

Osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx řídí xxxxxxxxx nebo pracovním xxxxx, xxxxx se xx xx vztahuje.

Xxxxxx 341

(xxxxxx xxxxxx 289 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx orgánů Unie xxxx vlády členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 342

(bývalý xxxxxx 290 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx stanoví Xxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Soudního xxxxx Evropské xxxx xxx nejsou dotčena.

Xxxxxx 343

(bývalý článek 291 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxx na xxxxx členských xxxxx xxxxx x imunit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx Evropské xxxx ze xxx 8. xxxxx 1965. Xxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxx centrální xxxxx x Xxxxxxxxx investiční xxxxx.

Xxxxxx 344

(xxxxxx článek 292 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx nebudou xxxxx jinak, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 345

(xxxxxx článek 295 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy vlastnictví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 346

(bývalý článek 296 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx následujících xxxxxxxx:

x) členský xxxx xxxx povinen poskytovat xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx názoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx bezpečnosti x která jsou xxxxxx s výrobou xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxxxx x xxxx; xxxx opatření nesmějí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxx 15. dubna 1958.

Článek 347

(xxxxxx xxxxxx 297 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kroky, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx, aby fungování xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx některý xxxxxxx xxxx nucen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx války xxxx xxxxxxx mezinárodního xxxxxx vytvářejícího xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxx, xxx xxxxxx závazkům, xxx xxxxxx za xxxxxx udržování xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 348

(xxxxxx článek 298 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx přijatá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 346 x 347 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na vnitřním xxxx, xxxxxxxxx Komise xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx opatření mohla xxx přizpůsobena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxx 258 x 259 xxxx Komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx dvoru, xxxxx xx domnívá, xx jiný členský xxxx zneužívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článcích 346 a 347. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx.

Xxxxxx 349

(xxxxxx čl. 299 xxxx. 2 xxxxx, třetí a xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy x ES)

S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodářskou situaci Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Guayany, Xxxxxxxxx, Réunionu, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Martina, Xxxx, Madeiry a Xxxxxxxxxx ostrovů, která xx prohlubována jejich xxxxxxxxxx, ostrovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx malém množství xxxxxxxx, přičemž neměnnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vážným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímána Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem.

Opatření uvedená x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pásem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podpor x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx charakter x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx regionů, aniž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxx trh x xxxxxxxx politiky.

Xxxxxx 350

(bývalý xxxxxx 306 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unií xxxx Xxxxxx x Lucemburskem xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x Nizozemskem, xxxxx x xxxxxxxx xxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 351

(xxxxxx xxxxxx 307 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1958 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxx xxxxx na jedné xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx třetími xxxxxx xx xxxxxx xxxxx nejsou Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx uvedené xxxxxxx neslučitelné xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxxxx stát xx xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neslučitelností. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společný xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlížejí x tomu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx Xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vytvořením společných xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánům x s poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 352

(xxxxxx xxxxxx 308 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx-xx xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxx vymezených Xxxxxxxxx, xxxxx však x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dotyčná xxxxxxxxxx přijímána Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem, xxxxxxxxx xxxxxx jednomyslně, xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 5 odst. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx upozorní Xxxxxx xxxxxxxxxxxx parlamenty na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx na tomto xxxxxx nesmějí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případech, xxx Xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a každý xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 40 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 353

Xxxxxxxxxx xx. 48 xxxx. 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx nevztahuje xx tyto články:

- xx. 311 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xx. 312 xxxx. 2 první pododstavec,

- xxxxxx 352 x

- xxxxxx 354.

Článek 354

(xxxxxx xxxxxx 309 Smlouvy x XX)

Xxx účely xxxxxx 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx týkajícího xx pozastavení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v Unii xx člen Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členský xxxx nepodílí na xxxxxxxxx x dotyčný xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx, xx xx osobně xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 x 4 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 238 odst. 3 xxxx. x) xxxx smlouvy.

Rozhoduje-li Xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxxxx xxxx podle xx. 7 xxxx. 3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, kvalifikovanou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezena xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, podle xx. 238 xxxx. 3 xxxx. a) této xxxxxxx.

Xxx xxxxx článku 7 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx parlament usnáší xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxx.

Článek 355

(xxxxxx čl. 299 odst. 2 xxxxx pododstavec a xxxx. 3 až 6 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx článku 52 Xxxxxxx x Evropské xxxx x územní xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx tato xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Martin, Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 349.

2. Xx xxxxxxxx země x území uvedené x příloze XX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na zámořské xxxx x území, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se Spojeným xxxxxxxxxxx

Xxxxx Británie a Xxxxxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeném xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx vztahují x xx xxxxxxxx území, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Alandy x xxxxxxx s protokolem x. 2 Xxxx x podmínkách přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx odstavců 1 až 4 xxxxxx článku xxxxx, xx:

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx výsostné xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Dhekelia xx Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Malta, Xxxxxx republiky, Slovinské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx britské Xxxxxxxxx ostrovy x xxxxxx Xxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii xxxxxxxxx xxx 22. xxxxx 1972.

6. Evropská xxxx xxxx z xxxxxxx dotyčného členského xxxxx přijmout rozhodnutí, xxxxxx se vůči Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx s Komisí.

Článek 356

(bývalý xxxxxx 312 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 357

(xxxxxx článek 313 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx Vysokými xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tím xxxxxxxxxxxx státem, který xxx učiní xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxx až xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 358

Na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 55 Smlouvy x Xxxxxxxx unii.

NA XXXXX ČEHOŽ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zplnomocnění xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx své xxxxxxx.

X Xxxx dne xxxxxxxxx xxxxxx března xxxxx xxxxx set xxxxxxx xxxx.

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1 Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx království, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republika, Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Irska.

Poznámka xx xxxxxxx:

1 Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Podrobnější informace xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.