Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

Obsah:

PREAMBULE

ČÁST PRVNÍ ZÁSADY

Článek 1

HLAVA I DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

HLAVA II OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Článek 8 (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 9

Článek 10

Článek 11 (bývalý článek 6 Smlouvy o ES)

Článek 12 (bývalý čl. 153 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 13

Článek 14 (bývalý článek 16 Smlouvy o ES)

Článek 15 (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)

Článek 16 (bývalý článek 286 Smlouvy o ES)

Článek 17

ČÁST DRUHÁ ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE

Článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES)

Článek 19 (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)

Článek 20 (bývalý článek 17 Smlouvy o ES)

Článek 21 (bývalý článek 18 Smlouvy o ES)

Článek 22 (bývalý článek 19 Smlouvy o ES)

Článek 23 (bývalý článek 20 Smlouvy o ES)

Článek 24 (bývalý článek 21 Smlouvy o ES)

Článek 25 (bývalý článek 22 Smlouvy o ES)

ČÁST TŘETÍ VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE

HLAVA I VNITŘNÍ TRH

Článek 26 (bývalý článek 14 Smlouvy o ES)

Článek 27 (bývalý článek 15 Smlouvy o ES)

HLAVA II VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 28 (bývalý článek 23 Smlouvy o ES)

Článek 29 (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 CELNÍ UNIE

Článek 30 (bývalý článek 25 Smlouvy o ES)

Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

Článek 32 (bývalý článek 27 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH

Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Článek 35 (bývalý článek 29 Smlouvy o ES)

Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)

Článek 37 (bývalý článek 31 Smlouvy o ES)

HLAVA III ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Článek 38 (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)

Článek 39 (bývalý článek 33 Smlouvy o ES)

Článek 40 (bývalý článek 34 Smlouvy o ES)

Článek 41 (bývalý článek 35 Smlouvy o ES)

Článek 42 (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Článek 44 (bývalý článek 38 Smlouvy o ES)

HLAVA IV VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU

KAPITOLA 1 PRACOVNÍCI

Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES)

Článek 46 (bývalý článek 40 Smlouvy o ES)

Článek 47 (bývalý článek 41 Smlouvy o ES)

Článek 48 (bývalý článek 42 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 49 (bývalý článek 43 Smlouvy o ES)

Článek 50 (bývalý článek 44 Smlouvy o ES)

Článek 51 (bývalý článek 45 Smlouvy o ES)

Článek 52 (bývalý článek 46 Smlouvy o ES)

Článek 53 (bývalý článek 47 Smlouvy o ES)

Článek 54 (bývalý článek 48 Smlouvy o ES)

Článek 55 (bývalý článek 294 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SLUŽBY

Článek 56 (bývalý článek 49 Smlouvy o ES)

Článek 57 (bývalý článek 50 Smlouvy o ES)

Článek 58 (bývalý článek 51 Smlouvy o ES)

Článek 59 (bývalý článek 52 Smlouvy o ES)

Článek 60 (bývalý článek 53 Smlouvy o ES)

Článek 61 (bývalý článek 54 Smlouvy o ES)

Článek 62 (bývalý článek 55 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 KAPITÁL A PLATBY

Článek 63 (bývalý článek 56 Smlouvy o ES)

Článek 64 (bývalý článek 57 Smlouvy o ES)

Článek 65 (bývalý článek 58 Smlouvy o ES)

Článek 66 (bývalý článek 59 Smlouvy o ES)

HLAVA V PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 67 (bývalý článek 61 Smlouvy o ES a bývalý článek 29 Smlouvy o EU)

Článek 68

Článek 69

Článek 70

Článek 71 (bývalý článek 36 Smlouvy o EU)

Článek 72 (bývalý čl. 64 odst. 1 Smlouvy o ES a bývalý článek 3 Smlouvy o EU)

Článek 73

Článek 74 (bývalý článek 66 Smlouvy o ES)

Článek 75 (bývalý článek 60 Smlouvy o ES)

Článek 76

KAPITOLA 2 POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ

Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

Článek 78 (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

Článek 80

KAPITOLA 3 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

Článek 81 (bývalý článek 65 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Článek 82 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 83 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 84

Článek 85 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 86

KAPITOLA 5 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 87 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 88 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 89 (bývalý článek 32 Smlouvy o EU)

HLAVA VI DOPRAVA

Článek 90 (bývalý článek 70 Smlouvy o ES)

Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

Článek 92 (bývalý článek 72 Smlouvy o ES)

Článek 93 (bývalý článek 73 Smlouvy o ES)

Článek 94 (bývalý článek 74 Smlouvy o ES)

Článek 95 (bývalý článek 75 Smlouvy o ES)

Článek 96 (bývalý článek 76 Smlouvy o ES)

Článek 97 (bývalý článek 77 Smlouvy o ES)

Článek 98 (bývalý článek 78 Smlouvy o ES)

Článek 99 (bývalý článek 79 Smlouvy o ES)

Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

HLAVA VII SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KAPITOLA 1 PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ODDÍL 1 PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY

Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)

Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)

Článek 103 (bývalý článek 83 Smlouvy o ES)

Článek 104 (bývalý článek 84 Smlouvy o ES)

Článek 105 (bývalý článek 85 Smlouvy o ES)

Článek 106 (bývalý článek 86 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 STÁTNÍ PODPORY

Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES)

Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES)

Článek 109 (bývalý článek 89 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 DAŇOVÁ USTANOVENÍ

Článek 110 (bývalý článek 90 Smlouvy o ES)

Článek 111 (bývalý článek 91 Smlouvy o ES)

Článek 112 (bývalý článek 92 Smlouvy o ES)

Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Článek 115 (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)

Článek 116 (bývalý článek 96 Smlouvy o ES)

Článek 117 (bývalý článek 97 Smlouvy o ES)

Článek 118

HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek 120 (bývalý článek 98 Smlouvy o ES)

Článek 121 (bývalý článek 99 Smlouvy o ES)

Článek 122 (bývalý článek 100 Smlouvy o ES)

Článek 123 (bývalý článek 101 Smlouvy o ES)

Článek 124 (bývalý článek 102 Smlouvy o ES)

Článek 125 (bývalý článek 103 Smlouvy o ES)

Článek 126 (bývalý článek 104 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 127 (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)

Článek 128 (bývalý článek 106 Smlouvy o ES)

Článek 129 (bývalý článek 107 Smlouvy o ES)

Článek 130 (bývalý článek 108 Smlouvy o ES)

Článek 131 (bývalý článek 109 Smlouvy o ES)

Článek 132 (bývalý článek 110 Smlouvy o ES)

Článek 133

KAPITOLA 3 INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 134 (bývalý článek 114 Smlouvy o ES)

Článek 135 (bývalý článek 115 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO

Článek 136

Článek 137

Článek 138 (bývalý čl. 111 odst. 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 139

Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)

Článek 141 (bývalý čl. 123 odst. 3 a bývalý čl. 117 odst. 2 pět prvních odrážek Smlouvy o ES)

Článek 142 (bývalý čl. 124 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 143 (bývalý článek 119 Smlouvy o ES)

Článek 144 (bývalý článek 120 Smlouvy o ES)

HLAVA IX ZAMĚSTNANOST

Článek 145 (bývalý článek 125 Smlouvy o ES)

Článek 146 (bývalý článek 126 Smlouvy o ES)

Článek 147 (bývalý článek 127 Smlouvy o ES)

Článek 148 (bývalý článek 128 Smlouvy o ES)

Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)

Článek 150 (bývalý článek 130 Smlouvy o ES)

HLAVA X SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)

Článek 152

Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Článek 154 (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)

Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)

Článek 156 (bývalý článek 140 Smlouvy o ES)

Článek 157 (bývalý článek 141 Smlouvy o ES)

Článek 158 (bývalý článek 142 Smlouvy o ES)

Článek 159 (bývalý článek 143 Smlouvy o ES)

Článek 160 (bývalý článek 144 Smlouvy o ES)

Článek 161 (bývalý článek 145 Smlouvy o ES)

HLAVA XI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Článek 162 (bývalý článek 146 Smlouvy o ES)

Článek 163 (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)

Článek 164 (bývalý článek 148 Smlouvy o ES)

HLAVA XII VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Článek 165 (bývalý článek 149 Smlouvy o ES)

Článek 166 (bývalý článek 150 Smlouvy o ES)

HLAVA XIII KULTURA

Článek 167 (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)

HLAVA XIV VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Článek 168 (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

HLAVA XV OCHRANA SPOTŘEBITELE

Článek 169 (bývalý článek 153 Smlouvy o ES)

HLAVA XVI TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

Článek 170 (bývalý článek 154 Smlouvy o ES)

Článek 171 (bývalý článek 155 Smlouvy o ES)

Článek 172 (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)

HLAVA XVII PRŮMYSL

Článek 173 (bývalý článek 157 Smlouvy o ES)

HLAVA XVIII HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST

Článek 174 (bývalý článek 158 Smlouvy o ES)

Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)

Článek 176 (bývalý článek 160 Smlouvy o ES)

Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES)

Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)

HLAVA XIX VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR

Článek 179 (bývalý článek 163 Smlouvy o ES)

Článek 180 (bývalý článek 164 Smlouvy o ES)

Článek 181 (bývalý článek 165 Smlouvy o ES)

Článek 182 (bývalý článek 166 Smlouvy o ES)

Článek 183 (bývalý článek 167 Smlouvy o ES)

Článek 184 (bývalý článek 168 Smlouvy o ES)

Článek 185 (bývalý článek 169 Smlouvy o ES)

Článek 186 (bývalý článek 170 Smlouvy o ES)

Článek 187 (bývalý článek 171 Smlouvy o ES)

Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Článek 189

Článek 190 (bývalý článek 173 Smlouvy o ES)

HLAVA XX ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES)

Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

Článek 193 (bývalý článek 176 Smlouvy o ES)

HLAVA XXI ENERGETIKA

Článek 194

HLAVA XXII CESTOVNÍ RUCH

Článek 195

HLAVA XXIII CIVILNÍ OCHRANA

Článek 196

HLAVA XXIV SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 197

ČÁST ČTVRTÁ PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

Článek 198 (bývalý článek 182 Smlouvy o ES)

Článek 199 (bývalý článek 183 Smlouvy o ES)

Článek 200 (bývalý článek 184 Smlouvy o ES)

Článek 201 (bývalý článek 185 Smlouvy o ES)

Článek 202 (bývalý článek 186 Smlouvy o ES)

Článek 203 (bývalý článek 187 Smlouvy o ES)

Článek 204 (bývalý článek 188 Smlouvy o ES)

ČÁST PÁTÁ VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 205

HLAVA II SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Článek 206 (bývalý článek 131 Smlouvy o ES)

Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

HLAVA III SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

KAPITOLA 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Článek 208 (bývalý článek 177 Smlouvy o ES)

Článek 209 (bývalý článek 179 Smlouvy o ES)

Článek 210 (bývalý článek 180 Smlouvy o ES)

Článek 211 (bývalý článek 181 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

Článek 213

KAPITOLA 3 HUMANITÁRNÍ POMOC

Článek 214

HLAVA IV OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

HLAVA V MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Článek 216

Článek 217 (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)

Článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)

Článek 219 (bývalý čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy o ES)

HLAVA VI VZTAHY UNIE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI A TŘETÍMI ZEMĚMI A DELEGACE UNIE

Článek 220 (bývalé články 302, 303 a 304 Smlouvy o ES)

Článek 221

HLAVA VII DOLOŽKA SOLIDARITY

Článek 222

ČÁST ŠESTÁ INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1 ORGÁNY

ODDÍL 1 EVROPSKÝ PARLAMENT

Článek 223 (bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)

Článek 224 (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 225 (bývalý čl. 192 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 226 (bývalý článek 193 Smlouvy o ES)

Článek 227 (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

Článek 228 (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)

Článek 229 (bývalý článek 196 Smlouvy o ES)

Článek 230 (bývalý čl. 197 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 231 (bývalý článek 198 Smlouvy o ES)

Článek 232 (bývalý článek 199 Smlouvy o ES)

Článek 233 (bývalý článek 200 Smlouvy o ES)

Článek 234 (bývalý článek 201 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 EVROPSKÁ RADA

Článek 235

Článek 236

ODDÍL 3 RADA

Článek 237 (bývalý článek 204 Smlouvy o ES)

Článek 238 (bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)

Článek 239 (bývalý článek 206 Smlouvy o ES)

Článek 240 (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)

Článek 241 (bývalý článek 208 Smlouvy o ES)

Článek 242 (bývalý článek 209 Smlouvy o ES)

Článek 243 (bývalý článek 210 Smlouvy o ES)

ODDÍL 4 KOMISE

Článek 244

Článek 245 (bývalý článek 213 Smlouvy o ES)

Článek 246 (bývalý článek 215 Smlouvy o ES)

Článek 247 (bývalý článek 216 Smlouvy o ES)

Článek 248 (bývalý čl. 217 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 249 (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)

Článek 250 (bývalý článek 219 Smlouvy o ES)

ODDÍL 5 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Článek 251 (bývalý článek 221 Smlouvy o ES)

Článek 252 (bývalý článek 222 Smlouvy o ES)

Článek 253 (bývalý článek 223 Smlouvy o ES)

Článek 254 (bývalý článek 224 Smlouvy o ES)

Článek 255

Článek 256 (bývalý článek 225 Smlouvy o ES)

Článek 257 (bývalý článek 225a Smlouvy o ES)

Článek 258 (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)

Článek 259 (bývalý článek 227 Smlouvy o ES)

Článek 260 (bývalý článek 228 Smlouvy o ES)

Článek 261 (bývalý článek 229 Smlouvy o ES)

Článek 262 (bývalý článek 229a Smlouvy o ES)

Článek 263 (bývalý článek 230 Smlouvy o ES)

Článek 264 (bývalý článek 231 Smlouvy o ES)

Článek 265 (bývalý článek 232 Smlouvy o ES)

Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)

Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES)

Článek 268 (bývalý článek 235 Smlouvy o ES)

Článek 269

Článek 270 (bývalý článek 236 Smlouvy o ES)

Článek 271 (bývalý článek 237 Smlouvy o ES)

Článek 272 (bývalý článek 238 Smlouvy o ES)

Článek 273 (bývalý článek 239 Smlouvy o ES)

Článek 274 (bývalý článek 240 Smlouvy o ES)

Článek 275

Článek 276

Článek 277 (bývalý článek 241 Smlouvy o ES)

Článek 278 (bývalý článek 242 Smlouvy o ES)

Článek 279 (bývalý článek 243 Smlouvy o ES)

Článek 280 (bývalý článek 244 Smlouvy o ES)

Článek 281 (bývalý článek 245 Smlouvy o ES)

ODDÍL 6 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

Článek 282

Článek 283 (bývalý článek 112 Smlouvy o ES)

Článek 284 (bývalý článek 113 Smlouvy o ES)

ODDÍL 7 ÚČETNÍ DVŮR

Článek 285 (bývalý článek 246 Smlouvy o ES)

Článek 286 (bývalý článek 247 Smlouvy o ES)

Článek 287 (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1 PRÁVNÍ AKTY UNIE

Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES)

Článek 289

Článek 290

Článek 291

Článek 292

ODDÍL 2 POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ

Článek 293 (bývalý článek 250 Smlouvy o ES)

Článek 294 (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

Článek 295

Článek 296 (bývalý článek 253 Smlouvy o ES)

Článek 297 (bývalý článek 254 Smlouvy o ES)

Článek 298

Článek 299 (bývalý článek 256 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 PORADNÍ INSTITUCE UNIE

Článek 300

ODDÍL 1 HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Článek 301 (bývalý článek 258 Smlouvy o ES)

Článek 302 (bývalý článek 259 Smlouvy o ES)

Článek 303 (bývalý článek 260 Smlouvy o ES)

Článek 304 (bývalý článek 262 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 VÝBOR REGIONŮ

Článek 305 (bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 306 (bývalý článek 264 Smlouvy o ES)

Článek 307 (bývalý článek 265 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Článek 308 (bývalý článek 266 Smlouvy o ES)

Článek 309 (bývalý článek 267 Smlouvy o ES)

HLAVA II FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 310 (bývalý článek 268 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 VLASTNÍ ZDROJE UNIE

Článek 311 (bývalý článek 269 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Článek 312

KAPITOLA 3 ROČNÍ ROZPOČET UNIE

Článek 313 (bývalý čl. 272 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 314 (bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)

Článek 315 (bývalý článek 273 Smlouvy o ES)

Článek 316 (bývalý článek 271 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM

Článek 317 (bývalý článek 274 Smlouvy o ES)

Článek 318 (bývalý článek 275 Smlouvy o ES)

Článek 319 (bývalý článek 276 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 320 (bývalý článek 277 Smlouvy o ES)

Článek 321 (bývalý článek 278 Smlouvy o ES)

Článek 322 (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)

Článek 323

Článek 324

KAPITOLA 6 BOJ PROTI PODVODŮM

Článek 325 (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)

HLAVA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 326 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 327 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 328 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 329 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 330 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 331 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 332 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 333 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 334 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

ČÁST SEDMÁ USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 335 (bývalý článek 282 Smlouvy o ES)

Článek 336 (bývalý článek 283 Smlouvy o ES)

Článek 337 (bývalý článek 284 Smlouvy o ES)

Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

Článek 339 (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)

Článek 340 (bývalý článek 288 Smlouvy o ES)

Článek 341 (bývalý článek 289 Smlouvy o ES)

Článek 342 (bývalý článek 290 Smlouvy o ES)

Článek 343 (bývalý článek 291 Smlouvy o ES)

Článek 344 (bývalý článek 292 Smlouvy o ES)

Článek 345 (bývalý článek 295 Smlouvy o ES)

Článek 346 (bývalý článek 296 Smlouvy o ES)

Článek 347 (bývalý článek 297 Smlouvy o ES)

Článek 348 (bývalý článek 298 Smlouvy o ES)

Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 350 (bývalý článek 306 Smlouvy o ES)

Článek 351 (bývalý článek 307 Smlouvy o ES)

Článek 352 (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)

Článek 353

Článek 354 (bývalý článek 309 Smlouvy o ES)

Článek 355 (bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)

Článek 356 (bývalý článek 312 Smlouvy o ES)

Článek 357 (bývalý článek 313 Smlouvy o ES)

Článek 358

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, PREZIDENT XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, PREZIDENT XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX NIZOZEMSKA 1 ,

XXXXXXXXXX položit xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx národů,

ODHODLÁNI xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem hospodářský x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx rozdělují Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxx xxx svého xxxxx xxxxxxxx zlepšování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX, xx xxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x korektní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxxx hospodářství xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx politikou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodě,

HODLAJÍCE xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx země, a xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX zachovat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ostatní národy Xxxxxx, xxxxx jejich xxxxx sdílejí, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím širokého xxxxxxxx xx xxxxxxxx x neustálého xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

XXXXX XX po xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v dobré x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxxx:

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

XXXX XXXXX

XXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxx xxxxxxx upravuje xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, meze x způsob výkonu xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx a Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx".

HLAVA X

XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pouze Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x členské xxxxx xxx xxxxx činit xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx Xxxx.

2. Svěřují-li x xxxxxx oblasti Xxxxxxx Xxxx pravomoc xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx oblasti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx státy. Xxxxxxx státy vykonávají xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx Xxxx nevykonala. Xxxxxxx xxxxx opět xxxxxxxxxx xxxx pravomoc x xxxxxxx, v xxxxx se Xxxx xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxx vykonávat.

3. Členské xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x úpravou xxxxxxxx x této xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx.

4. Xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx nahrazovala xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx závazné xxxx Xxxx přijaté xx základě xxxxxxxxxx Xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx oblastí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomocí Unie xxxxxx xxxxxxxxxx Smluv xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 3

1. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oblastech:

a) xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mořských xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky;

e) společná xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx její uzavření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xx změnit xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 x 6.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx oblastech:

a) xxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxx politika, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx smlouvě;

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a územní xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, vyjma zachování xxxxxxxxxxxx mořských xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) ochrana xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx;

x) energetika;

j) prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx.

3. Xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x provádět xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bránit ve xxxxxx xxxxxx pravomoci.

4. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx společnou xxxxxxxx x oblasti rozvojové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx xxxx pravomoci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bránit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Členské xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx opatření, zejména xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx ty xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx je xxxx.

2. Xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx politik.

3. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx států. Oblasti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx x zlepšování xxxxxxxx zdraví;

b) průmysl;

c) xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx spolupráce.

XXXXX II

OBECNĚ POUŽITELNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 7

Unie zajišťuje xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxx pravomocí.

Xxxxxx 8

(xxxxxx čl. 3 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX) 1

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx usiluje Xxxx x xxxxxxxxxx nerovností x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx muže x xxxx.

Xxxxxx 9

Xxx vymezování x provádění svých xxxxxxx x činností xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vysoké úrovně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxx a odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Při vymezování x provádění xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx Unie xxxxxxxx xx boj xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, rasy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

(xxxxxx xxxxxx 6 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje.

Xxxxxx 12

(bývalý čl. 153 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x úvahu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 13

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dopravy, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx a členské xxxxx plně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předpisy a xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx obřady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

(bývalý xxxxxx 16 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxx dotčeny xxxxxx 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 93, 106 a 107 xxxx xxxxxxx a x ohledem xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx naplnění xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx financovat xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

(bývalý článek 255 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x Rada xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x něm, xxxxxxxx veřejně.

3. Xxxxx xxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx sídlem x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na přístup x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx Unie bez xxxxxx xx použitý xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx zásady x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx zásady x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto práva xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transparentnost xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, Evropská xxxxxxxxx banka x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odstavci, xxxxx pokud xxxxxxxxxx xxx správní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xx legislativních xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením uvedeným x druhém xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

(xxxxxx článek 286 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx má xxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jej xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x xxxxxxx fyzických xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx státy, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx Xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 39 Smlouvy x Xxxxxxxx unii.

Xxxxxx 17

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx sdružení xx xxxxxxxxxxxx x členských xxxxxxx, a nedotýká xx jej.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x pravidelný xxxxxx x těmito církvemi x organizacemi, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx osobitý xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 18

(xxxxxx článek 12 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxx dotčena xxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takovou diskriminaci.

Xxxxxx 19

(bývalý xxxxxx 13 Smlouvy x XX)

1. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxx x v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Smlouvami, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx diskriminaci xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, náboženského xxxxxxx xxxx přesvědčení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Odchylně xx odstavce 1 xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx základ xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

Článek 20

(xxxxxx xxxxxx 17 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx Xxxx. Občanství Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx.

2. Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx:

x) právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států;

b) xxxxx volit a xxx xxxxx ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx bydliště, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xx xxxxx třetí xxxx, xxx členský xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx své xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxxxx x konzulární xxxxxxx kterýmkoli xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx x právo xxxxxxx xx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxx x xxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 21

(bývalý xxxxxx 18 Smlouvy x XX)

1. Každý občan Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x podmínek stanovených xx Xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx činnost Unie xxxx xxxxxxxx x xxxxx Smlouvy pro xxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxxxxx pravomoci, mohou Xxxxxxxx parlament a Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

3. Ke xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx x tomu Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, může Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xx sociálního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Xxxxxx 22

(bývalý xxxxxx 19 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx bydliště x xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x obecních xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx bydliště, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušníci xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přijatou Xxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; tato úprava xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx odůvodněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

2. Aniž xx xxxxxx čl. 223 xxxx. 1 a xxxxxxxx přijatá k xxxx provedení, xx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx volit x xxx xxxxx xx xxxxxxx xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, x xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxx právo xx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Radou jednomyslně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského státu.

Článek 23

(xxxxxx článek 20 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxx Xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx stát, jehož xx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx, nemá xxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxx zajištění xxxx ochrany.

Rada xxxx xxxxxxxxx legislativním postupem x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 24

(xxxxxx xxxxxx 21 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 11 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxx xxxxxxxx občané, kteří xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx občan Xxxx xx xxxxxxx xxxxx x Evropskému xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 227.

Xxxxx xxxxx Unie xx xxxx obracet na xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 228.

Xxxxx xxxxx Unie xx xxxx písemně xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 55 xxxx. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x tomto xxxxxx xxxx x xxxxxx 13 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyce.

Článek 25

(bývalý článek 22 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx zprávu x xxxxxxxxx této xxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx obdržení xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xx. 20 odst. 2. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXX

Xxxxxx 26

(bývalý xxxxxx 14 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx x xxxxxxx x příslušnými ustanoveními Xxxxx.

2. Vnitřní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx je zajištěn xxxxx pohyb zboží, xxxx, xxxxxx a xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx Smluv.

3. Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

(xxxxxx xxxxxx 15 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxxxxx návrhů xxxxxxxxxxx k dosažení xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 26 vezme Xxxxxx x úvahu xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx stupněm xxxxxx, xxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimek, xxxx xxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nejméně.

HLAVA XX

XXXXX XXXXX XXXXX

Xxxxxx 28

(xxxxxx xxxxxx 23 Xxxxxxx o XX)

1. Unie xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx veškerý xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx jak zákaz xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxxxxx společného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx zemím.

2. Xxxxxx 30 x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx týkají xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx pocházejících ze xxxxxxx zemí, které xxxx v členských xxxxxxx ve volném xxxxx.

Xxxxxx 29

(xxxxxx článek 24 Smlouvy x XX)

Xx xxxxxxx xx xxxxxx oběhu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ty výrobky, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx byly x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti x zaplacena cla x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x kterých nedošlo x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx.

XXXXXXXX 1

CELNÍ XXXX

Xxxxxx 30

(xxxxxx xxxxxx 25 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxx vývozní xxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxx xxxxxxxx povahy.

Xxxxxx 31

(bývalý článek 26 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 32

(xxxxxx xxxxxx 27 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxx úkolů, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi;

b) z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podniků;

c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxx členskými xxxxx nedošlo k xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x hospodářství xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxxx v Unii.

XXXXXXXX 2

SPOLUPRÁCE V XXXXXXX VĚCECH

Článek 33

(xxxxxx xxxxxx 135 Xxxxxxx x ES)

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx působnosti Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 34

(bývalý xxxxxx 28 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx dovozu, xxxxx i veškerá xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx, jsou mezi xxxxxxxxx státy xxxxxxxx.

Článek 35

(xxxxxx xxxxxx 29 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x veškerá xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx státy zakázána.

Xxxxxx 36

(bývalý článek 30 Smlouvy o XX)

Xxxxxx 34 x 35 xxxxxxxxxx zákazy xxxx xxxxxxx dovozu, xxxxxx xxxx tranzitu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ochranou xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx národního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx uměleckou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu, xxxx ochranou průmyslového x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx zákazy nebo xxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členskými státy.

Xxxxxx 37

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx vyloučena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx nákupu x xxxxxx zboží.

Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, řídí xxxx významně ovlivňuje xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx platí x xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Členské xxxxx se xxxxx xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx x rozporu xx zásadami stanovenými x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx článků xxxxxxxxxx se xxxxxx xxx a množstevních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx spjata xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článkem xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX A XXXXXXX

Xxxxxx 38

(bývalý xxxxxx 32 Smlouvy x XX)

1. Unie vymezuje x provádí společnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiku.

Vnitřní xxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx, rybolov a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rostlinné x živočišné výroby x xxxxxxxx, jakož x výrobky po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiku xxxx xx zemědělství a xxxxxxx xxxxxx "zemědělský" xx xxxxxx vztahují xx rybolov, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx tohoto odvětví.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx i na xxxxxxxxxx produkty, xxxxxxxxx-xx xxxxxx 39 až 44 xxxxx.

3. Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 39 xx 44, jsou xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx X.

4. Xxxxxxxxx a rozvoj xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx doprovázeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 39

(xxxxxx článek 33 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxx produktivitu zemědělství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx racionálního xxxxxxx zemědělské výroby x optimálního využití xxxxxxxxx činitelů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxx odpovídající životní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) stabilizovat xxxx;

x) xxxxxxxx plynulé xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx spotřebitelům dodávky xx xxxxxxx ceny.

2. Xxx vypracovávání společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx přihlížet:

a) xx xxxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxxxxxx, vyplývající xx xxxxxxxx struktury x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx a přírodních xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupně;

c) xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx spjato x celým xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40

(xxxxxx xxxxxx 34 Xxxxxxx o XX)

1. X xxxxxxxx xxxx vymezených x xxxxxx 39 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) společná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) povinná xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx organizace trhu.

2. Xxxxxxxx organizace xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxxx 39, xxxxxxx regulaci cen, xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x překlenovací xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxx omezit xx xxxxxxxx cílů uvedených x xxxxxx 39 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminaci xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx kritériích a xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpočtu.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 41

(xxxxxx xxxxxx 35 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v článku 39 xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výzkumu x xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx instituce;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 42

(xxxxxx xxxxxx 36 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx zemědělskou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx podle xx. 43 odst. 2 x xxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xx xxxxxxxx x cílům xxxxxxxx x článku 39.

Xxxx xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpor:

a) k xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 43

(xxxxxx xxxxxx 37 Xxxxxxx o XX)

1. Komise předkládá xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nahrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace trhu xxxxxxxx z forem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x čl. 40 odst. 1 x realizace xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx hlava xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedenou x xx. 40 xxxx. 1 a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx přijme xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxx, xxxxx, podpor x xxxxxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

4. X souladu s xxxxxxxxx 2 lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1, xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx příslušnou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) společná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř Xxxx xxxxxxxx obdobné podmínkám xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Bude-li xxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxx určité suroviny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů xxx xxxxxxxxxxxx zpracované xxxxxxxx, xxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx Unii, xxxxx se xxxxxxxxx xxx zpracované produkty xxxxxx xxx xxxxx xx třetích xxxx.

Xxxxxx 44

(bývalý článek 38 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx x je-li xxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx opatření, jejichž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXX POHYB XXXX, XXXXXX A XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 45

(bývalý xxxxxx 39 Xxxxxxx x ES)

1. Je xxxxxxxx volný xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx.

2. Xxxxx pohyb xxxxxxxxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi pracovníky xxxxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx odůvodněných xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx;

x) xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež upravují xxxxxxxxxxxx vlastních státních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxx členského státu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 46

(xxxxxx článek 40 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x zavedení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx x článku 45, x xx zejména xxx, xx:

x) zajistí xxxxx spolupráci mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx pracovníků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxxxx zachování xx xxxx překážkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) odstraní xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, které xxxxxx xxx pracovníky jiných xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místa xxx xxx vlastní pracovníky;

d) xxxxxxx xxxxxx mechanismus, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi nabídkou x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x usnadňoval jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 47

(xxxxxx xxxxxx 41 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 48

(xxxxxx xxxxxx 42 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxx vytvoří systém, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vzniku x zachování nároků xx dávky, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, že by xx xxxxx legislativního xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotkl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, aby xx návrhem xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx legislativní xxxxxx xxxxxxxxx. Po projednání Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) vrátí xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo požádá Xxxxxx o předložení xxxxxx xxxxxx; v xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 49

(xxxxxx xxxxxx 43 Xxxxxxx x ES)

V xxxxx níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxx xxxxxxx usazování xxx státní příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx společností xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxxx usazování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnostem a xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve smyslu xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jinak.

Xxxxxx 50

(xxxxxx xxxxxx 44 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oblasti xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx a Komise xxxx úkoly, xxxxx xxx ně xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x nichž svoboda xxxxxxxxx xxxxxxx významně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x obchodu;

b) xxxxxxxxx úzkou spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) odstraňují administrativní xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dříve xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx zůstat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nabývat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 39 xxxx. 2;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v každém xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx x úvahu, x xx xxx xxxxx jde x xxxxxxxx zřizování xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) v xxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx rovnocennosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx pro ochranu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyžadovány x xxxxxxxxx státech xx společností xx xxxxxx xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx usazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členskými xxxxx.

Článek 51

(xxxxxx xxxxxx 45 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx xxxx kapitoly xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx jen příležitostně, x xxxxxxx veřejné xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx činností xx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 52

(xxxxxx xxxxxx 46 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nevylučují xxxxx xxxx ustanovení právních x xxxxxxxxx předpisů, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx.

Xxxxxx 53

(xxxxxx článek 47 Xxxxxxx x XX)

1. Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující vzájemné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx postupné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx povolání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Xxxxxx 54

(bývalý xxxxxx 48 Xxxxxxx o XX)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práva některého xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stejně xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx rozumějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 55

(bývalý xxxxxx 294 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států zacházení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x jejich xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 54; ostatní xxxxxxxxxx Smluv xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXX

Xxxxxx 56

(xxxxxx xxxxxx 49 Xxxxxxx x ES)

Podle následujících xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx se nachází xxxxxxxx služeb.

Evropský xxxxxxxxx x Rada mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx použitelnost xxxx xxxxxxxx též na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x Unii.

Článek 57

(xxxxxx článek 50 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx xx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx činnosti;

d) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost v xxxxxxxx xxxxx, kde xx služba poskytována, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vlastním xxxxxxx příslušníkům.

Xxxxxx 58

(xxxxxx xxxxxx 51 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx pohyb xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx jsou xxxxxxx x pohybem xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 59

(bývalý xxxxxx 52 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx těch xxxxxx, xxxxx mají xxxxx vliv na xxxxxxx náklady nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zboží.

Xxxxxx 60

(xxxxxx článek 53 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx státy usilují x dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1, xxxxx xxx xx dovolí jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxx účelem xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 61

(xxxxxx xxxxxx 54 Smlouvy x XX)

Xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxx, uplatňuje je xxxxx členský xxxx xx xxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxx xx. 56 prvního xxxxxxxxxxx, xxx rozdílu státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 62

(xxxxxx článek 55 Smlouvy x XX)

Xxx otázky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 51 xx 54.

XXXXXXXX 4

XXXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 63

(bývalý xxxxxx 56 Smlouvy x XX)

1. X xxxxx xxxx kapitoly jsou xxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxx členskými státy x třetími xxxxxx.

2. X xxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 64

(xxxxxx xxxxxx 57 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zemím, která xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx vnitrostátního práva xxxx xxxxx Xxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xx třetích xxxx, xxxxxxxxxxxx přímé xxxxxxxxx včetně investic xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

2. Xx xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx přijetí cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

3. Odchylně xx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx liberalizace xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx z xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx krok xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 65

(bývalý xxxxxx 58 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení svých xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx kapitál investován;

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x xxxxxxx daňového xxxxx a dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečností.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelná se Xxxxxxxxx.

3. Opatření x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx prostředek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63.

4. Nebudou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 64 odst. 3, xxxx Komise, nebo xxxxxxxx-xx Komise rozhodnutí xx tří xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx zemím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Smlouvami, xxxxx xxxx odůvodněna xxxxxxxx x xxxx Unie x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 66

(xxxxxx xxxxxx 59 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx pohyb xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxx okolností způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, může Xxxx xx návrh Komise x po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxxxxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx xxxx xxxxxx zemím, xxxx-xx taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX A XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 67

(bývalý xxxxxx 61 Xxxxxxx x XX x xxxxxx článek 29 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti a xxxxx xxx respektování xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx právních xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neprobíhá xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx azylu, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xx spravedlivá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.

3. Xxxx xxxxxxx x zajištění vysoké xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxx xxxxxxxx, rasismu x xenofobii x xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx příslušnými xxxxxx, xxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx.

4. Unie usnadňuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 68

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx svobody, bezpečnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x operativní xxxxxxxxx.

Článek 69

Vnitrostátní parlamenty xxxxx x ohledem xx legislativní xxxxxx x xxxxxxx předkládané x xxxxx xxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 70

Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx 258, 259 x 260, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx politiky Xxxx xxxxx této xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx plného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X obsahu x xxxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 71

(bývalý xxxxxx 36 Smlouvy x XX)

X zajištění podpory x posílení operativní xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx x Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Aniž xx xxxxxx xxxxxx 240, xxxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx jednání xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x jiných xxxxxxxx Xxxx. X jednáních xx informován Evropský xxxxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 72

(xxxxxx xx. 64 odst. 1 Xxxxxxx x ES x bývalý xxxxxx 3 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x ochranu vnitřní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 73

Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxx x xx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a koordinace, xxxxx považují xx xxxxxx, mezi příslušnými xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 74

(xxxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx hlavě, xxxxx x xxxx xxxxxx útvary x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Komise, x xxxxxxxx článku 76, x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 75

(xxxxxx xxxxxx 60 Xxxxxxx o XX)

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxx 67, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvisejícím xxxxxxxxx x xxx proti xxx, vymezí Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx zmrazení peněžních xxxxxxxxxx, finančních aktiv xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo nestátním xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x jejich držbě.

K xxxxxxxxx rámce xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx opatření.

Akty xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 76

Akty xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 74, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráci x oblastech podle xxxxxx kapitol, se xxxxxxxxx:

x) xx návrh Xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx čtvrtiny xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 2

POLITIKY XXXXXXXX XX XXXXXXX NA XXXXXXXXX, AZYLU X XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 77

(xxxxxx xxxxxx 62 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxx, xxx osoby xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hranic;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx osob x účinný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx zavést xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem opatření xxxxxxxx se:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxx a jiných xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxx;

x) kontrol, xxxx xxxxxxxxx osoby překračující xxxxxx hranice;

c) xxxxxxxx, xx xxxxxxx požívají xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx x Unii xx krátkou dobu xxxxxxx pohybu;

d) veškerých xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx zavedení integrovaného xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx;

x) neprovádění xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Ukáže-li xx x xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxxx x nestanoví-li Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx.

4. Tento článek xx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 78

(xxxxxx čl. 63 xxxx 1 x 2 x xxxxxx čl. 64 xxxx. 2 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx azylu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany x xxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi třetí xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxx xxxxxx a zajistit xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxxxx ze dne 28. xxxxxxxx 1951, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1967 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx xxxxxx x celé Xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx, xxxx xx xxxxxxx evropský azyl, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu;

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x případě hromadného xxxxxxx;

x) společný xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx x mechanismy xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx doplňkovou ochranu;

f) xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx a spolupráci xx xxxxxxx zeměmi xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádajících o xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ochranu.

3. Xxxxxxx-xx se jeden xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přílivu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států dočasná xxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 79

(xxxxxx čl. 63 xxxx 3 x 4 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxxxx toků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členských státech, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx činnostem.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 přijímají Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x členském státě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobyt včetně xxxxxxxxx x vracení xxxx x neoprávněným xxxxxxx;

x) xxx proti xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx.

3. Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx uzavřít dohody x zpětném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxxxxx nebo pobyt xx xxxxx některého xxxxxxxxx státu, do xxxx původu nebo xx země, odkud xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx území, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xx nedotýká práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vstupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx s cílem xxxxxx xxx xxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx.

Xxxxxx 80

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx kapitoly x jejich xxxxxxxxx xx řídí zásadou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti mezi xxxxxxxxx státy, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE X OBČANSKÝCH VĚCECH

Článek 81

(xxxxxx článek 65 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxx a mimosoudních xxxxxxxxxx. Xxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx, za xxx xxxxxxxx:

x) vzájemné xxxxxxxx x výkon xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx kolizních xxxxx a pravidel xxx určení příslušnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) rozvíjení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) podporu dalšího xxxxxxxxxx soudců a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Odchylně xx odstavce 2 xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s mezinárodním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem.

Rada xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

APITOLA 4

XXXXXXXX SPOLUPRÁCE X XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 82

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je x Xxxx xxxxxxxx xx zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x v xxxxxx 83.

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx mají za xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx;

x) podporovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců;

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x soudních rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech x xxxxxxxxxxxxx rozměrem xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx minimální pravidla.

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských států.

Týkají xx:

x) xxxxxxxx přípustnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) práv xxxx x xxxxxxxx řízení;

c) xxxx obětí xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxx přijímání xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osob.

3. Xxxxx se xxxx Xxxx domnívá, xx xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 dotkl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropská xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx konsensu, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx pozastavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx lhůtě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x čl. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 83

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla týkající xx vymezení trestných xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozměrem x xxxxxx povahy xxxx dopadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: terorismus, xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx vykořisťování xxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, trestná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestné činnosti, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

2. Xxxxx-xx xx, že sbližování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx je nezbytné xxx zajištění účinného xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx vymezení trestných xxxx a sankcí x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx harmonizačních xxxxxxxx, xxxx je dotčen xxxxxx 76.

3. Pokud xx xxxx Xxxx xxxxxxx, xx by xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx aspektů jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádat, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxx vrátí xxxxx xxxx Radě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx-xx dohody xxxxxxxx, x pokud xx alespoň devět xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxxxx, oznámí xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Komisi. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx x xx. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a použijí xx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 84

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 85

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Eurojustu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřováním x stíháním závažné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dotýká xxxx xxxx více členských xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx základě, a xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem formou xxxxxxxx strukturu, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx trestních xxxxxxxxxxx x navrhování xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx zájmům Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x);

x) xxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x vnitrostátních parlamentů xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx.

2. X rámci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x aniž xx xxxxxx článek 86, xxxxxxxxxx procesní xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní úředníci.

Xxxxxx 86

1. Pro xxx xxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx může Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx nařízení vytvořit x Xxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx požádat, xxx xxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské radě. X xxxxxxx případě xx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vrátí xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx devět xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxx posílenou spolupráci xx základě dotčeného xxxxxx nařízení, xxxxxx xx xx stejné xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Evropské unii x xx. 329 xxxx. 1 této xxxxxxx považuje xx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxx ve xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poškozujících xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx trestnými xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx Úřadu evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx učiněných xxx výkonu xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx rada xxxx současně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx rozšíří pravomoci Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx x přeshraničním rozměrem, x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx jde x xxxxxxxxx x spolupachatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 87

(xxxxxx článek 30 Xxxxxxx x EU)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx x objasňování.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příslušných informací;

b) xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx, xxxxx i spolupráce xxxxxxxx xx výměny xxxxxxxxxxx, prostředků a xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx metod při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti.

3. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Rada xxxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx případě se xxxxxx x Radě xxxxxxxxx. Xx projednání, x xxxxx xxxx xxxxxxxx konsensu, Xxxxxxxx xxxx do čtyř xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxx Xxxx x xxxxxxx.

Xxxx-xx dohody xxxxxxxx, x xxxxx si xxxxxxx devět xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxxxx, oznámí xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 odst. 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx a xx. 329 odst. 1 xxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxx x použijí xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx postup xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx rozvoj schengenského xxxxxx.

Xxxxxx 88

(bývalý xxxxxx 30 Xxxxxxx x XX)

1. Posláním Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x těm xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dotýkají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Unie, a xxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx. Tyto xxxxx mohou xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předávaných zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetích zemí xx xxxxxxxx;

x) koordinaci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do které xxxx zapojeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Jakákoli operativní xxxx Europolu xxxx xxx vedena xx xxxxxxx x xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx týká. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 89

(bývalý xxxxxx 32 Smlouvy x XX)

Xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx x xxxxxxxx 82 x 87 xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx orgány. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxxxxx 90

(xxxxxx xxxxxx 70 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx xxxx cíle Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx společné dopravní xxxxxxxx.

Článek 91

(xxxxxx xxxxxx 71 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxxx xxxxxx 90 a x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem a Xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx procházející xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx dopravci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, provozovat xxxxxxx uvnitř některého xxxxxxxxx státu;

c) xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) veškeré xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanosti v xxxxxxxxx regionech, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 92

(xxxxxx xxxxxx 72 Xxxxxxx x XX)

Xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 91 odst. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx stát, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx, měnit předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxx x 1. xxxxx 1958 nebo xxx xxxxxxxxxxxx státy ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx znevýhodňoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 93

(xxxxxx xxxxxx 73 Xxxxxxx x XX)

Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxxxxx potřebě koordinovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx.

Článek 94

(bývalý xxxxxx 74 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx opatření x xxxxxxx cen x xxxxxxxx xxxxxxx učiněná x xxxxx Smluv xxxx přihlížet x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 95

(xxxxxx článek 75 Smlouvy x XX)

1. V xxxxxxx xxxxxx Unie xx xxxxxxxx veškerá diskriminace xxxxxxxxxxx v tom, xx dopravce xxxxxxxxx xx dopravu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x závislosti xx zemi původu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Odstavec 1 xxxxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxx xx. 91 xxxx. 1.

3. Xxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Může xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx Xxxx mohly xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx prozkoumá x vlastního podnětu xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x odstavcem 3 xxxxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 96

(xxxxxx článek 76 Smlouvy x XX)

1. X xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx uplatňovat xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx Xxxxxx.

2. Komise xxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastí x x xxxxxxx oblastí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

3. Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx netýká xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkurenceschopnosti.

Článek 97

(xxxxxx xxxxxx 77 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxx poplatky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účtované xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tímto přechodem.

Členské xxxxx xx vynasnaží xxxx výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 98

(xxxxxx článek 78 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx hospodářských nevýhod, xxx byly hospodářství xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeny xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Pět let xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx zruší.

Xxxxxx 99

(xxxxxx xxxxxx 79 Xxxxxxx x XX)

Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx x odborníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy.

Xxxxxx 100

(bývalý xxxxxx 80 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem x Xxxxxxx regionů.

HLAVA XXX

XXXXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXXXXXXXXX SOUTĚŽ, XXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

PRAVIDLA XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX 1

PRAVIDLA XXXXXX XXX XXXXXXX

Xxxxxx 101

(xxxxxx xxxxxx 81 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx podniky, xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx a jejichž xxxxxx xxxx důsledkem xx vyloučení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitřním xxxx, xxxxxxx xx, xxxxx

x) přímo xxxx xxxxxxx xxxxxx nákupní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) omezují xxxx xxxxxxxxxx výrobu, odbyt, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx trhy xxxx zdroje xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx partneři znevýhodněni x hospodářské xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, ani xxxxx xxxxxxxxxx zvyklostí x xxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xxxx xxxxxxxx od počátku.

3. Xxxxxxxx 1 však xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx:

- xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

- xxxxxxx xx xxxxxxxx shodě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxxx xx zlepšení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx

x) neukládají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 102

(xxxxxx xxxxxx 82 Xxxxxxx o XX)

X vnitřním xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxx xxxx podniků xxxxxxxxxx dominantního postavení xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxx xxxx nepřímém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákupních xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek;

b) x xxxxxxxxx xxxxxx, odbytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx;

x) x uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx někteří partneři xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x podmiňování xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx další plnění, xxxxx ani xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 103

(bývalý článek 83 Smlouvy o XX)

1. Nařízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 101 x 102 xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je zejména:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 101 xxxx. 1 x v článku 102 stanovením xxxxx x xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx pravidla x xx. 101 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor xxx xx xxxxxxxxx zjednodušení xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 x 102 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) vymezit xxxxx Komise a Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx při provádění xxxxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx mezi vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx straně a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 104

(xxxxxx článek 84 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 103, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohod, xxxxxxxxxx a jednání xx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu orgány xxxxxxxxx států v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 101, xxxxxxx xxxxxxxx 3, a článku 102.

Xxxxxx 105

(xxxxxx xxxxxx 85 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 104, xxx Xxxxxx na xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 101 x 102.

Na žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx x úřední xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx budou nápomocny, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxx-xx, xx x xxxxxxxx xxxxx, navrhne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odstranění.

2. Trvá-li xxxxxxxx i xxxxxx, Xxxxxx konstatuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x nápravě, jejichž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx xxxx přijmout nařízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž Xxxx přijala xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 103 xxxx. 2 xxxx. x).

Článek 106

(xxxxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x podniky, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx ani neponechají x platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidlům Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 18 x 101 xx 109.

2. Xxxxxxx pověřené xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxx fiskálního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx nebrání xxxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx x xxxx, která by xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 107

(xxxxxx článek 87 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx poskytované x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxx, xx zvýhodňují určité xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx výroby, xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx.

2. X vnitřním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářství určitých xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx k vyrovnání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozdělením. Xxx xxx po xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Za slučitelné x xxxxxxxx trhem xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x vysokou xxxxxxxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 349 x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx určitých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud nemění xxxxxxxx obchodu x xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx určené xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže neovlivní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx x míře xxxxxxxxxx společnému xxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx určí Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 108

(xxxxxx xxxxxx 88 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpor existující x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, která vyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx-xx Komise xxxx, xx xxxxxxx zúčastněné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx některým xxxxxx xxxx xx státních xxxxxxxxxx xxxx slučitelná x xxxxxxxx trhem xxxxx článku 107 xxxx xx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, že xxxxxxx stát xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zruší xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 258 x 259, předložit věc xxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx unie.

Rada může xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, kterou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx být xxxxxxxx xx xxxxxx 107 xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 109 považována xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem, odůvodňují-li xxxxxx rozhodnutí mimořádné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx xx xxxx xxxx podpory řízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx uvedené xxxxxx pozastaveno až xx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xx však Xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx této xxxxxxx, rozhodne xxx Xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxx podpory, xxx xxxxx podat xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xx, že xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 107 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem, xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Komise v xxxxx xxxxxx nepřijme xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

Článek 109

(bývalý článek 89 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx parlamentem přijímat xxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx k xxxxxxx 107 x 108, x xxxxxxx stanovit xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx. 108 xxxx. 3, xxxxx i vymezovat xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 2

DAŇOVÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 110

(xxxxxx xxxxxx 90 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx nepodrobí xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx, jemuž jsou xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx podobné výrobky xxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx nepřímou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Článek 111

(xxxxxx xxxxxx 91 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx výrobky xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 112

(bývalý xxxxxx 92 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx daně x obratu, spotřebních x xxxxxxxxx nepřímých xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx poplatky při xxxxxx z členských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu předem xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise.

Článek 113

(bývalý xxxxxx 93 Smlouvy o XX)

Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x obratu, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx daní x rozsahu, x xxxxx xx tato xxxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXX PRÁVNÍCH XXXXXXXX

Xxxxxx 114

(bývalý článek 95 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx-xx xx Xxxxxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských států, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, ani xx xxxxxxxxxx týkající se xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx ochrany x xxxxxxxxx přitom xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx založenému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o tento xxx též Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx, co Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada, Xxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx ponechat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 36 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxx xx dotčen xxxxxxxx 4, xxxxxxx-xx xxxxxxx stát poté, xx Evropský parlament x Rada, Rada xxxx Komise přijaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x nové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostředí, z xxxxxx zvláštního problému, xxxxx xx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komisi xxxxx s důvody xxx jejich xxxxxxxx.

6. Xxxxxx do šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 dotyčné xxxxxxxxxxxx právní předpisy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zastřeného xxxxxxxxx xxxxxxx mezi členskými xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx.

Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx x této xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxx.

Xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx-xx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx uvedená x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx lhůtu až xxxxx měsíců.

7. Xx-xx xxxxxxx xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nebo zavést xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx navrhnout přizpůsobení xxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem harmonizačních xxxxxxxx, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 258 x 259 xxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx stát předložit xxx přímo Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx-xx xx, xx xxxx členský xxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

10. Xxxx uvedená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 36 prozatímní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie.

Xxxxxx 115

(xxxxxx xxxxxx 94 Xxxxxxx x XX)

Xxxx je xxxxxx xxxxxx 114, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 116

(xxxxxx článek 96 Smlouvy x XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a vyvolávají xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx s danými xxxxxxxxx státy.

Nevedou-li xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nerovnováhy, xxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxxx směrnice. Xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 117

(xxxxxx xxxxxx 97 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx-xx důvody x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyvolat xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxx, zahájí xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nebo změnu xxxxxxx, jednání x Xxxxxx. Xxxxxx po xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx doporučí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx k nerovnováze xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx stát, xxxxx hodlá přijmout xxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx, nevyhoví doporučení Xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx článku 116 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx xxxxxx narušení. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx doporučení Xxxxxx, vyvolá xxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxx xxxx, xxxxxx 116 xx xxxxxxxxx.

Článek 118

X xxxxx xxxxxxxxx xxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví, která xxxxxxx jednotnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx, x x xxxxxxxx centralizovaného xxxxxx xxx udělování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx rozhoduje jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX VIII

HOSPODÁŘSKÁ X XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 119

(xxxxxx xxxxxx 4 Smlouvy x ES)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 3 Smlouvy x Evropské xxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiky, která xx xxxxxxxx xx xxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xx vnitřním xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cílů x xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx otevřeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Souběžně s xxx zahrnují xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx měnu - xxxx, jakož x xxxxxxxx a xxxxxxxxx jednotné měnové x xxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxxxx cílem xx udržet xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx v xxxxxxx xx zásadou otevřeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx zahrnují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx ceny, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x měnové podmínky x xxxxxx udržitelná xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 120

(xxxxxx článek 98 Xxxxxxx x ES)

Členské xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x rámci xxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 121 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x Evropské unii. Xxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxxxxxx v xxxxxx 119 a v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 121

(xxxxxx článek 99 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxxxx xx v xxxxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 120.

2. Xxxx přijme xx doporučení Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx směrů xxxxxxxxxxxxx politik xxxxxxxxx xxxxx x Unie x podá x xxx zprávu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx rada xx xxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx směrech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx závěrů xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxx xxxxxx xxxxx vymezeny.

Rada x xxxx doporučení xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X zajištění xxxx xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx Rada xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v každém xxxxxxxx xxxxx a x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s hlavními xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o důležitých xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx hospodářské politiky, xxxxx x další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx nezbytné.

4. Zjistí-li xx na základě xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou x xxxxxxx s hlavními xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xx xx mohly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obrátit x xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxx xxxxxxxx Rada xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx člena Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady xx xxxxxxxx xxxxx čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu. Xxxxxxxx Xxxx xxxx být xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx doporučení xxxxxxxxxx.

6. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 3 x 4.

Článek 122

(bývalý článek 100 Xxxxxxx x XX)

1. Aniž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve Smlouvách, xxxx Xxxx na xxxxx Komise xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými státy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx závažné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx státu x xxxxxx přírodních xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které nemůže xxxxxxxx, obtíže xxxx xx-xx z xxxxx xxxxxx vážně ohrožen xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu za xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxx Unie. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 123

(bývalý xxxxxx 101 Xxxxxxx x XX)

1. Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx banky") se xxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankovních xxxx nebo xxxxxxxx xxxx typ úvěru xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx subjektům Unie, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx veřejnoprávním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým národní xxxxxxxxx banky a Xxxxxxxx centrální banka x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úvěrovým institucím.

Xxxxxx 124

(xxxxxx xxxxxx 102 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xx jakákoli xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledem x která umožňují xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx veřejnoprávním xxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 125

(bývalý xxxxxx 103 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejnoprávních subjektů xxxx veřejných podniků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určitého xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, regionálních nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru.

2. Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití zákazů xxxxxxxxx x článcích 123 x 124 x x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 126

(xxxxxx xxxxxx 104 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx státy xx vyvarují nadměrných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx situace x xxxx xxxxxxxxx dluhu x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx možno xxxxxxx závažné xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxx:

x) xxx poměr xxxxxxxxxxx nebo skutečného xxxxxxx veřejných financí x hrubému xxxxxxxx xxxxxxxx nepřekračuje xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže by:

- xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úrovně, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- nebo xx xxxxxxxxxx referenční xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx snižuje x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x referenční xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x těchto xxxxxxxx, Komise vypracuje xxxxxx. Zpráva Xxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx schodek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje, jakož x xx všem xxxxxx xxxxxxxxxxxx faktorům xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x přes xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx riziko nadměrného xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx Komise, xx x členském xxxxx existuje xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx Radu.

6. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x po zvážení xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx učiní, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nadměrný xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přijme xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxx členský xxxx xxxx xx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx doporučení xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xx stanovené lhůtě xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádná xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx zveřejnit.

9. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx schodku, xxxxx Xxxx považuje xx xxxxxxxx xxx nápravu xxxxxxx.

X xxxxxxx případě xxxx Rada žádat xxxxxxx členský xxxx, xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy xx účelem xxxxxxxxx xxxx úsilí x xxxxxxx.

10. Právo xxxxx xxxxxx podle xxxxxx 258 x 259 xxxxx uplatnit v xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxx xxxxxx.

11. Pokud xx xxxxxxx stát nepodřídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxx dotyčný xxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxx obligací x jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které Rada xxxx,

- vyzve Evropskou xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- požádá xxxxxxx xxxxxxx stát, xxx uložil neúročený xxxxx v přiměřené xxxx x Xxxx, xxxxx nebude xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx napraven,

- xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Rada xxxxx některá nebo xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 6 xx 9 x 11 x xxxxxxx xxxxxxx, v jakém xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx svá xxxxxxxxxx, učiní, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8, xxxxxxx prohlášení, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

13. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 8, 9, 11 a 12 xxxxxxxxx Rada na xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xx 9, 11 x 12 Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxx xxxxx Rady xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

14. Xxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, připojeném ke Xxxxxxxx.

Xxxx přijme xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení, xxxxx poté xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxx xx návrh Komise x xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.

XXXXXXXX 2

XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 127

(xxxxxx xxxxxx 105 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank (xxxx xxx "XXXX") xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxx cenové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ESCB xxxxxx xxxxxxxxxxx politiky x Xxxx xx xxxxxxx přispět x xxxxxxxx cílů Xxxx, xxx xxxx vymezeny x xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. ESCB xxxxx xx xxxxx se xxxxxxxx stanovenými x xxxxxx 119 x x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tržního xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx operace x xxxxxxx x xxxxxxx 219,

- xxxx x xxxxxxxx oficiální xxxxxxxx xxxxxxx členských států,

- xxxxxxxxx plynulé fungování xxxxxxxxxx systémů.

3. Třetí xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nevztahuje xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

4. Xxxxxxxx centrální xxxxx xx konzultována:

- ke xxxx xxxxxxx aktů Xxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle xx. 129 xxxx. 4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xxxxxxx, institucím nebo xxxxx subjektům Xxxx xxxx vnitrostátním orgánům x záležitostech xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxx xxxxxxxxxx.

5. ESCB přispívá x xxxxxxx provádění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx.

6. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednomyslně xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální bankou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 128

(xxxxxx xxxxxx 106 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx povolovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Unii. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx banky. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx bankovkami, které xxxx v Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx euromince, xxxxx xxxxxx emise však xxxxxxxx schválení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou. Rada xxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx určených pro xxxx x rozsahu xxxxxxxxx x umožnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Unii.

Xxxxxx 129

(xxxxxx xxxxxx 107 Xxxxxxx x XX)

1. ESCB xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx x Výkonná xxxx.

2. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx XXXX x XXX") je xxxxxxxx x protokolu xxxxxxxxxx xx Smlouvám.

3. Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 a 32.6, xx. 33.1 xxxx. x) a xxxxxx 36 xxxxxxx ESCB x XXX. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxxxx x Komisí, nebo xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou, anebo xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxx článků 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 xxxxxxx XXXX x XXX.

Xxxxxx 130

(xxxxxx článek 108 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x plnění úkolů x xxxxxxxxxx svěřených xxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX a XXX xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxx xxxxx člen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx od orgánů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, od xxxxx xxxxx členského xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Unie x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nesnažit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské centrální xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 131

(bývalý článek 109 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx ESCB x XXX.

Xxxxxx 132

(xxxxxx xxxxxx 110 Smlouvy x XX)

1. K plnění xxxxx xxxxxxxxx XXXX, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Smluv x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ESCB x XXX, Xxxxxxxx centrální xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 3.1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 19.1, 22 x 25.2 xxxxxxx XXXX x XXX x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx, xxx xxxx uvedeny x xx. 129 xxxx. 4,

- přijímá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX a XXX,

- xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxx x xx xxxxxxxx přijatých Radou xxxxxxxx xxxxx čl. 129 xxxx. 4 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 133

Xxxx xxxx xxxxxxx pravomoci Evropské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jednotné xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 134

(xxxxxx xxxxxx 114 Xxxxxxx x ES)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

2. Hospodářský a xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx o xx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podávat xxxxxx Xxxx x Xxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240, xxxxxxxxx k přípravě xxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 66 x 75, xx. 121 odst. 2, 3, 4 a 6, xxxxxxxx 122, 124, 125 a 126, xx. 127 xxxx. 6, xx. 128 odst. 2, xx. 129 xxxx. 3 a 4, xxxxxx 138, čl. 140 odst. 2 x 3, xxxxxx 143, xx. 144 xxxx. 2 x 3 x článku 219 x xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx,

- posuzovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx kapitálu x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx pohyb xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx členský stát, Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx výboru.

3. Rada xx návrh Xxxxxx x po konzultaci x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament.

4. Xxxxx a dokud xxxxxxxx xxxxxxx státy, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 139, xxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 měnovou x xxxxxxxx xxxxxxx x všeobecný platební xxxx xxxxxx členských xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx Radě x Xxxxxx.

Článek 135

(xxxxxx článek 115 Smlouvy x XX)

X záležitostech upravených x xx. 121 xxxx. 4, xxxxxx 126 x xxxxxxxx xxxxxxxx 14, článku 139, čl. 140 xxxx. 1, xxxx. 2 prvním pododstavci x odst. 3 x xxxxxx 219 xxxx Rada xxxx xxxxxxx stát xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doporučení xxxx xxxxx. Komise xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx předloží své xxxxxx Xxxx.

XXXXXXXX 4

USTANOVENÍ XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXX XX XXXX

Xxxxxx 136

1. K xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx přijme Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupů uvedených x xxxxxxxx 121 x 126, x xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 126 odst. 14, xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx:

x) x posílení xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, přičemž xx xxx xx xx, xxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx podílejí xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx členské státy, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vymezena xxxxx xx. 238 xxxx. 3 písm. x).

Xxxxxx 137

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx je xxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Článek 138

(xxxxxx čl. 111 odst. 4 Xxxxxxx o XX)

1. X xxxxxxxxx postavení xxxx x mezinárodním xxxxxxx systému xxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx hospodářskou x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x konferencích. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx návrh Xxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx x konferencích. Rada xxxxxxxxx po konzultaci x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxx členové Rady xxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je vymezena xxxxx xx. 238 xxxx. 3 písm. x).

KAPITOLA 5

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 139

1. Členské státy, x kterých Xxxx xxxxxxxxxx, že splňují xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx".

2. Xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx:

x) přijetí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx politik, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (čl. 121 xxxx. 2);

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 126 xxxx. 9 a 11);

x) xxxx a xxxxx XXXX (xx. 127 xxxx. 1, 2, 3 x 5);

d) xxxxxxxx xxxx (xxxxxx 128);

x) xxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 132);

x) opatření xxxxxxxx xx používání xxxx (xxxxxx 133);

g) xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 219);

x) xxxxxxxxx xxxxx Výkonné rady Xxxxxxxx centrální xxxxx (xx. 283 xxxx. 2);

x) rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a měnovou xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xx. 138 xxxx. 1);

j) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx finančních institucích x konferencích (čl. 138 odst. 2).

X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xx tedy xxxxxx "členské xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx měnou xx xxxx.

3. X souladu x xxxxxxxxx XX xxxxxxx ESCB x XXX xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje výjimka, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyňaty x xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx pozastavují xxxxx, xxxxxxxx Rada xxxxxxx opatření podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (čl. 121 xxxx. 4);

x) opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx (xx. 126 xxxx. 6, 7, 8, 12 x 13).

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady xx xxxxxxxx podle xx. 238 xxxx. 3 písm. x).

Článek 140

(bývalý čl. 121 odst. 1, xxxxxx xx. 122 xxxx. 2 druhá xxxx x bývalý xx. 123 xxxx. 5 Xxxxxxx x XX)

1. Alespoň xxxxxx xx xxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxx Xxxx zprávy x pokroku dosaženém xxxxxxxxx státy, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx plnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňování hospodářské x měnové xxxx. Xxxx xxxxxx posuzují xxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxx 130 x 131 x xx xxxxxxxx XXXX x XXX.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxx vysokého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx inflace, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxxxx x xxxxxxx cenové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- dlouhodobě xxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx veřejných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 126 xxxx. 6,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fluktuačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismem xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx alespoň dvou xxx, aniž xx xxxxx x devalvaci xxxx xxxx,

- stálost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxx x mechanismu směnných xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx přihlédnou x xxxxxxxxx integrace trhů, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx pracovní xxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxx výjimky dotyčných xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro. Xxxx xxxxxxx rozhodnou do xxxxx xxxxxx xxxx, xx Rada xxxxxx xxxxx Komise.

Kvalifikovaná většina xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx, stanoví Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx xx euro, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koeficient, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jako jednotné xxxx x dotyčném xxxxxxxx xxxxx.

Článek 141

(xxxxxx xx. 123 xxxx. 3 x xxxxxx čl. 117 odst. 2 xxx prvních xxxxxxx Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx dotčen xx. 129 xxxx. 1, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxx 44 xxxxxxx ESCB x XXX.

2. Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x těmto xxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- dohlíží na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směnných xxxxx,

- konzultuje xxxxxx xxxxxxxxx do působnosti xxxxxxxxx centrálních bank x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx měnovou spolupráci, xxxxx předtím převzal Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 142

(xxxxxx xx. 124 xxxx. 1 Xxxxxxx o ES)

Každý xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx politiku xx xxx společného xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zkušenostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 143

(bývalý článek 119 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx-xx nebo xxxxx-xx vážně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxx xxxxxxxx bilancí xxxxxxxxxxx x celkové nerovnováhy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x typu xxxx, xxxxxx má x xxxxxxxxx, x xxxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxx dotyčného xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x využitím všech xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Komise xxxxx opatření, jež xxxxxxxxx státu doporučuje.

Ukáží-li xx opatření přijatá xxxxxxxx státem, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx jako nedostatečná x překonání obtíží, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx x jejím xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této pomoci, xxx může xxx xxxxxxx xxxxx:

x) dohodnutého xxxxxxx ve xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx rámci, xx xxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, obrátit,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx a který xx obtíže, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatními xxxxxxxxx xxxxx; k xxxx xx třeba xxxxxx souhlasu.

3. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx členský xxxx, xx který xx xxxxxxxx výjimka x xxxxx má xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti stanoví Xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolat x xxxxx podmínky a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 144

(bývalý xxxxxx 120 Xxxxxxx x XX)

1. Dojde-li x xxxxx krizi v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx okamžitě xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 143 xxxx. 2, může xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx smějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x co xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxx nutný xxx xxxxxxxxxx náhle xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Radě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle článku 143.

3. Xxxx, co Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x po konzultaci x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx může

Rada xxxxxxxxxx, aby dotyčný xxxxxxx xxxx změnil, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx ochranná xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 145

(xxxxxx xxxxxx 125 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx státy x Xxxx pracují x souladu x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxxx x zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a schopnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xx hospodářské xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x Evropské unii.

Xxxxxx 146

(xxxxxx článek 126 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx svou politikou xxxxxxxxxxxxx slučitelnou s xxxxxxxx směry hospodářských xxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxx přijatými xxxxx xx. 121 xxxx. 2 k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 145.

2. Xxxxxxx xxxxx považují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 148 v Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x vnitrostátním xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 147

(xxxxxx xxxxxx 127 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x podporuje a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanosti je xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx politik x xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 148

(xxxxxx xxxxxx 128 Xxxxxxx o XX)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx Xxxx x Komise xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rokem xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx závěrů Evropské xxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 150 každoročně xxxxxx xxxxxx, které xxxxx členské státy x úvahu při xxx politice xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx zásady xxxx být slučitelné x xxxxxxxx směry xxxxxxxxx xxxxx xx. 121 odst. 2.

3. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přijal x xxxxxxxxx xxx politiky xxxxxxxxxxxxx x ohledem xx hlavní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

4. Xx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnanosti. Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxx doporučení, xxxxxxxx- li xx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxx za xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx výsledků xxxx prověrky podají Xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx společnou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 149

(xxxxxx xxxxxx 129 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Hospodářským x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x podpoře jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxx mají xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a osvědčených xxxxxxxxxx, poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupy x xxxxxxxxxxxx zkušenosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 150

(xxxxxx xxxxxx 130 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx politik xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

- sleduje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx a Xxxx;

- xxxx je xxxxxx xxxxxx 240, podává xx xxxxxx Xxxx xxxx Komise xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přispívá x xxxxxxxx jednání Xxxx xxxxx xxxxxx 148.

Xxxxx xxx plnění xxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxxxx partnery.

Členské xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

SOCIÁLNÍ XXXXXXXX

Xxxxxx 151

(xxxxxx xxxxxx 136 Xxxxxxx x XX)

Xxxx x členské státy, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx xxx 18. xxxxx 1961 x x Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv pracovníků x xxxx 1989, xxxx xx cíl xxxxxxx zaměstnanosti, zlepšování xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vysoké zaměstnanosti x xxx proti xxxxxxxxxx.

Xx tím účelem xxxxxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx udržovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie.

Soudí, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx napomůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 152

X xxxxxxxxxxxx x různorodosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx uznává x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úrovni. Xxxxxxxxx xxxx nimi dialog, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vrcholná xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dialogu.

Článek 153

(bývalý xxxxxx 137 Xxxxxxx x XX)

1. Xx účelem xxxxxxxx cílů stanovených x xxxxxx 151 Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) zlepšování především xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x kolektivní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 5,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příležitostí, xxxx xx xxxxxx článek 166,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx muži a xxxxxx xx xxxx xxxxx a rovné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) modernizace xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, aniž xx xxxxxxx xxxxxxx x).

2. Xx xxxxx xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podnětů, xxxxx xxxx xx cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozvoj xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přístupů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských států;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx směrnicích xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), x), f) x x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Komise x xx konzultaci s Xxxxxxxxx parlamentem jednomyslně xxxxxxxxxx x xxx, xx se řádný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na odst. 1 písm. x), x) a x).

3. Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 155.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že nejpozději xx dni, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx členský stát xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mohl xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Předpisy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

- xx nedotýkají práva xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přísnější ochranná xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na odměnu xx xxxxx, na xxxxx sdružovat xx, xx xxxxx na xxxxxx ani xx xxxxx na xxxxxx.

Článek 154

(xxxxxx xxxxxx 138 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sociálními xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxx všechna xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zajišťuje vyváženou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxx předložením xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konzultuje xx xxxxxxxxxx partnery xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

3. Považuje-li Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx účelnou, konzultuje xx xxxxxxxxxx partnery xxxxx zamýšleného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 155. Xxxx trvání xxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx tuto xxxx xxxxxxxxxx.

Článek 155

(bývalý xxxxxx 139 Smlouvy o XX)

1. Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může dialog xxxx nimi xx xxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxx vztahům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx uzavřené na xxxxxx Unie xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerů x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx článku 153 rozhodnutím

Rady xx xxxxx Komise xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx informován.

Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xx. 153 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek 156

(xxxxxx článek 140 Xxxxxxx x XX)

Xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx ustanovení Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v oblastech:

- xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

- sociálního xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx při práci,

- xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx xxx xxxxxx Komise x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x organizuje porady x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx, x o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pořádat výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Evropský xxxxxxxxx xx plně xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Článek 157

(bývalý xxxxxx 141 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x žen xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práci.

2. "Xxxxxxx" xx smyslu tohoto xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx základní či xxxxxxxxx mzda nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxx odměny, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x hotovosti xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxxxxxx se zaměstnáním.

Rovnost xxxxxxxxxx xxxx a xxx bez diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx:

x) xx xxxxxx xx stejnou xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x zaměstnanosti xxxxxx zásady stejné xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx x profesním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výhody pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zastoupeného pohlaví xxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nevýhod x xxxxxxxx kariéře.

Xxxxxx 158

(xxxxxx xxxxxx 142 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 159

(xxxxxx článek 143 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxxxxxxxx vypracuje xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 151 x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Hospodářskému x xxxxxxxxxx výboru.

Xxxxxx 160

(bývalý xxxxxx 144 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podpořit xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx a s Xxxxxx x záležitostech xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoj politik xxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxx a x Unii,

- podporovat xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx x x Komisí,

- xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240, na xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vypracovávat xxxxxx, xxxxxxxx stanoviska xxxx vyvíjet xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx působnosti. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx se sociálními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx x Komise xxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxx.

Článek 161

(bývalý xxxxxx 145 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx zpráva Komise xxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitolu x xxxxxx sociální xxxxxxx x Unii.

Evropský xxxxxxxxx může Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx situace.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 162

(bývalý xxxxxx 146 Xxxxxxx o XX)

Xxx zlepšení možností xxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxx xxxx, a xxx pro zvyšování xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxx xxxx, xxxxx záměrem xxxx rozšiřovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x geografickou xxxxxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Článek 163

(xxxxxx xxxxxx 147 Xxxxxxx o XX)

Xxxx spravuje Xxxxxx.

Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Článek 164

(bývalý článek 148 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx po konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem a Xxxxxxx xxxxxxx přijímají xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX X XXXXX

Xxxxxx 165

(bývalý xxxxxx 149 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, podporováním x doplňováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich kulturní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx strukturám xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx společenské x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxx je xxxxxxxx na:

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x šířením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx výměny xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx,

- podporu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx integrity xxxxxxxxx, obzvláště xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxx státy podporují xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x sportu xx xxxxxxx zeměmi x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxx x Radou Xxxxxx.

4. Xx xxxxx přispět x dosažení cílů xxxxxxxxx v tomto xxxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 166

(bývalý článek 150 Smlouvy x XX)

1. Xxxx provádí xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obsah x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

2. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny x průmyslu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx základního x dalšího odborného xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vyučovaných v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx x xxxxxxx,

- rozvoj xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx a členské xxxxx xxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odborného vzdělávání.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x Xxxx xx návrh Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXX

Xxxxxx 167

(xxxxxx xxxxxx 151 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x přitom xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx různorodost a xxxxxxx xxxxxxxxxx společné xxxxxxxx dědictví.

2. Xxxxxxx Xxxx je zaměřena xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x doplňování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- zlepšování znalosti x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx evropských xxxxxx,

- xxxxxxxxx a xxxxxxx kulturního dědictví xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oblasti.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména s Xxxxx Evropy.

4. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x podporovat rozmanitost xxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx podpůrná xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Xxxxxx přijímá xxxxxxxxxx.

HLAVA XIV

VEŘEJNÉ XXXXXX

Xxxxxx 168

(xxxxxx xxxxxx 152 Xxxxxxx o ES)

1. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všech politik x činností Unie xx xxxxxxxx vysoký xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx zaměřena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tělesného x duševního xxxxxx. Xxxx xxxxxxx zahrnuje xxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příčin, přenosu x xxxxxx předcházení, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxx xxxxxx, včasné xxxxxxxx xxxx nimi a xxx proti xxx.

Xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinků drog xx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Unie podněcuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oblastech.

Ve spojení x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x programy x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanovit xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připravit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se třetími xxxxxx x x xxxxxxxxxxx mezinárodními organizacemi x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xx. 2 xxxx. 5 x čl. 6 písm. a) x x souladu x xx. 4 xxxx. 2 písm. x) přispívají Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx přijímáním xxxxxxxxxxxxx opatření, aby xxxx xxxxx zohlednit xxxxxxxx otázky bezpečnosti:

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti pro xxxxxx a látky xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxx x xxxxxx deriváty; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření;

b) opatření xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx za xxxx xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx;

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx léčivých přípravků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx rovněž přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx proti xxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx cíl xxxxxxx veřejného zdraví, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účelům xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxx. Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxxxx zdrojů.

Opatření podle xxxx. 4 písm. x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx lékařském xxxxxxx xxxxxx a xxxx.

XXXXX XV

OCHRANA XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 169

(xxxxxx xxxxxx 153 Xxxxxxx o XX)

1. X podpoře xxxxx xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx vysoké úrovně xxxxxxx spotřebitele přispívá Xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelů, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x ochraně xxxxx zájmů.

2. Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 114 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx politiku xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přijímají xxxxxxxx xxxxxxx x odst. 2 xxxx. x).

4. Xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXX SÍTĚ

Článek 170

(xxxxxx xxxxxx 154 Xxxxxxx o XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 26 a 174 x x xxxxxxx umožnit xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxxx subjektům, xxxxx i xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům plné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vytváření xxxxxxxx xxx vnitřních xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telekomunikačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxx systému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx činnost Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxx, xxxxx x přístupu x xxx. Zejména xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x okrajové xxxxxxx x ústředními xxxxxxx Unie.

Xxxxxx 171

(xxxxxx článek 155 Smlouvy x XX)

1. X xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx 170 Xxxx:

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnující xxxx, xxxxxxxx x hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx transevropských xxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zajištění interoperability xxxx, zejména x xxxxxxx harmonizace technických xxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxxx xxxxxxx x xxxxx hlavních xxxxx xxxxx první odrážky, xxxxxxx xxxxxx výzkumu xxxxxx proveditelnosti, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx přispět x xxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxx x členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx soudržnosti zřízeného xxxxx článku 177.

Xxxx xxxxxxxx ve svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx x Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx, xxxxx mohou xxx významný vliv xx xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxx 170. X úzké xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na podporu xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxxxx společného xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sítí.

Xxxxxx 172

(bývalý článek 156 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 171 xxxx. 1.

Xxxxxx xxxxx x projekty společného xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XVII

PRŮMYSL

Článek 173

(xxxxxx xxxxxx 157 Xxxxxxx x XX)

1. Unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx existovaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu Unie.

Za xxxxx účelem x x xxxxxxx xx xxxxxxxx volného x xxxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx činnost xxxxxx xx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx, zejména xxxxxx x středních xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx spolupráci xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxx x xxxxxxx inovace, xxxxxxx a technologického xxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx koordinace, zejména xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Evropský xxxxxxxxx je plně xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x činností, které xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx státy xxxxxxxxx x dosažení cílů xxxxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx hlava xxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx která obsahují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XVIII

HOSPODÁŘSKÁ, XXXXXXXX X XXXXXX SOUDRŽNOST

Článek 174

(xxxxxx xxxxxx 158 Xxxxxxx o ES)

Unie xx účelem podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvíjí x xxxxxxxxx svou xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx hospodářské, sociální x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx zaměří xx snižování xxxxxxx xxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxx regionů a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regionů.

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastem, xxxxxxxx postiženým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x regionům, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx znevýhodněny xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxx nejsevernější xxxxxxx x velmi nízkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

Článek 175

(xxxxxx článek 159 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x koordinují xx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 174. Xxxxxx x provádění xxxxxxx x činností Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přihlíží x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 174 x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx dále xxxxxxxxx dosahování xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záručního fondu, Xxxxxxxx sociální fond, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), Evropské xxxxxxxxxx banky x xxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx každé xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhy.

Ukáží-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx opatření, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxx Xxxx, mohou xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

Xxxxxx 176

(bývalý článek 160 Smlouvy o XX)

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxx xx rozvoji x xxxxxxxxxxxxxx změnách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx regionální xxxxxxx x Unii.

Xxxxxx 177

(bývalý článek 161 Smlouvy x XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 178, xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx sdružování xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxxxx pravidla na xx použitelná a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx účinnosti x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx navzájem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx soudržnosti xxxxxxx týmž postupem xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

Článek 178

(xxxxxx článek 162 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Evropského xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Výborem xxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Evropského zemědělského xxxxxxxxxxxx x záručního xxxxx x x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx budou xxxxxxxx články 43 x 164.

XXXXX XXX

XXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXX

Xxxxxx 179

(xxxxxx článek 163 Smlouvy o XX)

1. Xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx poznatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu, xxxxx x podporovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx ostatních xxxxxxx Xxxxx pokládány xx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxx Xxxx podporuje xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx spolupráci, xxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxx svobodně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx hranice x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu Xxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odstraněním xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

3. X xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně demonstračních xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 180

(bývalý xxxxxx 164 Smlouvy o XX)

X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti členských xxxxx:

x) xxxxxxx programy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx, s výzkumnými xxxxxxxxx x x xxxxxxxx školami;

b) podporuje xxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxx x xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci Unie.

Xxxxxx 181

(bývalý článek 165 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx x xxxxxxx státy koordinují xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státy může Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podněty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxx podněty xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osvědčených xxxxxxx x xxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx pro pravidelný xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament xx xxxx informován.

Xxxxxx 182

(xxxxxx xxxxxx 166 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Rada řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, kterých xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 180, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx rysy xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x vymezených xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vývoje xxxxxxx.

3. Rámcový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X každém xxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho provádění, xxxx xxxx xxxxxx x prostředky xxxxxxxxxx xx nezbytné. Úhrn xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx částku xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x každou x xxxxxxxx.

4. Rada přijme xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Jako doplněk x xxxxxxxxx uvedeným xx víceletém xxxxxxxx xxxxxxxx přijmou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru.

Xxxxxx 183

(xxxxxx xxxxxx 167 Smlouvy x XX)

X provádění víceletého xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxx xxxxx podniků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxx xxxxxx výsledků výzkumu.

Xxxxxx 184

(xxxxxx článek 168 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxx xxx některé xxxxxxx xxxxx, které xx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx. Unie xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxx.

Článek 185

(xxxxxx xxxxxx 169 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx pravidla pro xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx několika xxxxxxxxx xxxxx, včetně účasti xx xxxxxxxxxxx vytvořených x uskutečnění xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 186

(xxxxxx článek 170 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxxxxx víceletých xxxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi v xxxxxxx výzkumu, technologického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx Xxxx a xxxxxxxxx třetími xxxxxxxx.

Xxxxxx 187

(xxxxxx xxxxxx 171 Smlouvy o XX)

Xxxx může zakládat xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx struktury xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, programů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 188

(bývalý xxxxxx 172 Xxxxxxx x XX)

Xxxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Hospodářským x sociálním xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx 187.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským a xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxx x xxxxxxxx 183, 184 x 185. Xxxxxxx doplňkových xxxxxxxx vyžaduje souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 189

1. X xxxxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxx. X tomu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podporovat výzkum x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nezbytné xxxxx pro xxxxxx x využití xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vztahy x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx článkem xxxxxx xxxxxxx ostatní ustanovení xxxx xxxxx.

Xxxxxx 190

(bývalý xxxxxx 173 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxx každého xxxx předloží Xxxxxx xxxxxx Evropskému parlamentu x Radě. Zpráva xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x technologického xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx.

XXXXX XX

XXXXXXX PROSTŘEDÍ

Článek 191

(xxxxxx xxxxxx 174 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx životního prostředí,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x racionální xxxxxxxxx přírodních xxxxxx,

- xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxx x řešení regionálních x xxxxxxxxxxxxx problémů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Je xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prevence, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxx x na xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx platí".

V xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mimoekonomických xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie.

3. Xxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxx životního xxxxxxxxx přihlédne Xxxx x:

- dostupným vědeckým x xxxxxxxxxx údajům,

- xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx se třetími xxxxxx x s xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 192

(bývalý xxxxxx 175 Xxxxxxx x XX)

1. Evropský parlament x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x sociálním xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx vyvíjet, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 191.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxx v odstavci 1 x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 114, xxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxx povahy;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx se:

- xxxxxxxx plánování,

- xxxxxxxxxxx x vodními zdroji xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxx významně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx může xx návrh Komise xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx přednostní xxxx, xxxxxxx má xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx přijmou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxx.

4. Xxxx jsou xxxxxxx určitá opatření Xxxx, členské xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí.

5. Zahrnuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x xxxx xx dotčena xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx platí", xxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx a/nebo

- xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 177.

Článek 193

(xxxxxx xxxxxx 176 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx článku 192 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx Xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 194

1. X xxxxx vytváření x xxxxxxxxx vnitřního xxxx x x xxxxxxxxxxxx x potřebě xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx solidarity xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx energie xxxxx i xxxxxx xxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx; a

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx energetických xxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx opatření xx přijmou xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem x Xxxxxxx regionů.

Nedotýkají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, jeho xxxxx mezi různými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladby jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx. 192 xxxx. 2 xxxx. x).

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povahy.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 195

1. Unie doplňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx cestovního xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx:

x) podporu vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx podniků x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxx, které členské xxxxx provádějí k xxxxxxxx xxxx uvedených x tomto xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXIII

CIVILNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 196

1. Xxxx podporuje xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx xx snaze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx proti nim.

Činnost Xxxx je xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x místní xxxxxx, které se xxxxxx předcházení rizikům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zásahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohrom xxxxxx Unie;

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxx ochrany;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX SPOLUPRÁCE

Článek 197

1. Účinné xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Unie, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmu.

2. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx právo Unie. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem formou xxxxxxxx x tomuto xxxxx nezbytná opatření, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

3. Xxxxx článek xx nedotýká povinnosti xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxx x povinností Xxxxxx. Nedotýká xx xxx xxxxxxxxx ustanovení Xxxxx, xxx upravují xxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jakož x mezi xxxxxxxxx xxxxx a Unií.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX A XXXXX

Xxxxxx 198

(xxxxxx xxxxxx 182 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx xx shodují, xx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Dánsku, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxx (xxxx xxx "země x xxxxx") jsou xxxxxxxxxxx x příloze II.

Účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx x území x xxxxxxxxx úzké xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x Unií jako xxxxxx.

X souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x blahobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx a tomu, xxx xxxx vedeny x hospodářskému, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 199

(xxxxxx xxxxxx 183 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx následující xxxx:

1) Členské xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zeměmi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx.

2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zeměmi x xxxxxxx xxxxxx zacházení, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx evropskému xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vztahy.

3) Xxxxxxx xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx.

4) X investic xxxxxxxxxxxxx Xxxx je xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dodávkách xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxx x právnickým xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxx.

5) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků x společností xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a zeměmi x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx diskriminace xxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx usazování, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxx článku 203 xxxxx.

Článek 200

(xxxxxx článek 184 Xxxxxxx o XX)

1. Xxx xx xxxxx pocházející x xxxxxx zemí x xxxxx xxxx při xxxxxx do členských xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Smluv.

2. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a z xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jsou xxx xxxxxx xx každé xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 30.

3. Xxxx x xxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x industrializaci, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx x členského xxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxx xxxx území xxxxxxx zvláštní xxxxxx.

4. Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx země x území, xxxxx x xxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxxx závazků, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sazebník.

5. Xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx sazeb xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxx, xxx xxxxxxxx x přímé xxxx xxxxxxx diskriminaci mezi xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 201

(xxxxxx xxxxxx 185 Smlouvy o XX)

Xxxxx by xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx země xxx xxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxx uplatnění xx. 200 xxxx. 1 vyvolat xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx.

Xxxxxx 202

(xxxxxx článek 186 Smlouvy x XX)

X xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného pořádku xx volný pohyb xxxxxxxxxx ze xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x pracovníků z xxxxxxxxx států v xxxxxx x xx xxxxxxx, upraven akty xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 203.

Xxxxxx 203

(xxxxxx xxxxxx 187 Xxxxxxx o XX)

Xxxx na xxxxx Xxxxxx jednomyslně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx získaných x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx k Xxxx x xx xxxxxxx xxxxx vymezených Xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zemí a xxxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Xxxxxx 204

(xxxxxx xxxxxx 188 Smlouvy x XX)

Xxxxxx 198 xx 203 xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zvláštní ustanovení xxx Xxxxxxx xxxxxxxx x Protokolu x xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

VNĚJŠÍ XXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ X VNĚJŠÍ XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 205

Xxxxxxx Xxxx xx mezinárodní xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xx prováděna x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx X xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o Evropské xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 206

(bývalý článek 131 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx celní xxxx x xxxxxxx x xxxxxx 28 xx 32 přispívá Xxxx xx společném zájmu x harmonickému xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ke snižování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 207

(xxxxxx xxxxxx 133 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zakládá xx xxxxxxxxxx zásadách, xxxxxxx xxxxx jde x úpravy xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx politiku x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx vnější xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění společné xxxxxxxx politiky.

3. Je-li xxxxx sjednat x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxx více xxxxxxx zeměmi xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx 218 x výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Komise podává xxxxxxxxxx Radě, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x Komise xxxxxxxxxx za to, xx sjednané xxxxxx xxxx slučitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisy Unie.

Komise xxx xxxxxx těchto xxxxxxx konzultuje xxxxxxxx xxxxx, který xxxx Xxxx, aby xx x tomto xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx směrnicemi, které xx Xxxx může xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

4. Při sjednávání x xxxxxxxxx dohod xxxxxxxxx x odstavci 3 rozhoduje Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohod xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, obchodních xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Rada xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx rovněž xxxxxxxxx jednomyslně xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx službami, pokud xx tyto dohody xxxxx xxxxxxx kulturní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxx sociálními, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx za jejich xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx částí xxxxx hlavou XX x článkem 218.

6. Xxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomocí mezi Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nesmí xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX SE XXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 208

(xxxxxx xxxxxx 177 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci zásad x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie. Politika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie x politika, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x posilují.

Hlavním xxxxx xxxxxxxx Xxxx v xxxx xxxxxxx je xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx chudoby. Xxxx xxxxxxxx k xxxxx rozvojové spolupráce xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazky a xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 209

(bývalý xxxxxx 179 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx týkat xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů.

2. Xxxx xxxx xx xxxxxxx zeměmi a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodu xxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 208 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx pododstavec xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a uzavírat xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provádění opatření xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Článek 210

(xxxxxx xxxxxx 180 Xxxxxxx x XX)

1. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňování a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x členské xxxxx koordinují xxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx pomoci, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx přijímat společná xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx programů pomoci xxxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx xxxx vyvinout xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 211

(xxxxxx xxxxxx 181 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 212

(xxxxxx xxxxxx 181x Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxx dotčena xxxxxxx ustanovení Smluv, x xxxxxxx články 208 xx 211, xxxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x rozvojovou xxxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Činnosti Unie x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x provedení xxxxxxxx 1.

3. V rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx mohou xxx xxxxxxxx dohodami xxxx Unií a xxxxxx třetími stranami.

První xxxxxxxxxxx se nedotýká xxxxxxxxx členských států xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

Xxxxxx 213

Vyžaduje-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční pomoc xx strany Unie, xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX POMOC

Článek 214

1. Xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prováděny x rámci xxxxx x xxxx vnější xxxxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxxxx přírodními xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxx různých xxxxxxx. Xxxxxxxx Unie x členských států xx navzájem xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx x x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neutrality x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx provádějí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

4. Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxx 1 a x článku 21 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. K xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mladých Evropanů x xxxxxxxxxxxx činnostem Xxxx se zřídí Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxxx vyvinout xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie a xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x programů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxx humanitární pomoci xxxx koordinovány s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxx, především xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx systému Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx x těmito xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 215

(xxxxxx článek 301 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Smlouvy x Evropské xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jednou xxxx xxxx třetími xxxxxx, xxxxxx Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Komise xxxxxxxx opatření. Xxxxxxx x xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxx Rada xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 216

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxx-xx xxx Smlouvy xxxx xx-xx xxxxxxxx dohody xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx stanovených Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změnit jejich xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Unií jsou xxxxxxx pro xxxxxx Xxxx i pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 217

(xxxxxx článek 310 Smlouvy x XX)

Xxxx může xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zeměmi xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 218

(xxxxxx xxxxxx 300 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx 207, dohody xxxx Xxxx x xxxxxxx zeměmi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx dává xxxxxxxx x xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, dává zmocnění x podpisu xxxxx x xxxxxxx je.

3. Xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx zamýšlená dohoda xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podává Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxx přijme rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vedoucího vyjednavačského xxxx Unie.

4. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x může xxxxx zvláštní xxxxx, xx xxxxxx musí xxx jednání xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxx přijme na xxxxx vyjednavače rozhodnutí, xxxxxx dá zmocnění x xxxxxxx dohody x xxxxxxxx x xxxxxx prozatímnímu uplatňování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx-xx se dohoda xxxxxxx společné zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Rada rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxx případech:

i) xxxxxx x přidružení;

ii) dohoda x xxxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx) dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce;

iv) xxxxxx mající xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx;

x) dohody x xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxx parlamentu.

V naléhavých xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx dohodnout na xxxxx xxx vydání xxxxxxxx;

x) po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx může Xxxx xxxxxxxx xxxxx naléhavosti xxxx. Xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx Xxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5, 6 x 9 xxxx Xxxx při uzavírání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jménem Unie xxxxxxxx změny, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxxx orgánem zřízeným xxxxxxx. Xxxx může x takovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx v průběhu xxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, kde je xxx xxxxxxx aktu Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx dohod o xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx článku 212 xx xxxxx, xxxxx xxxx kandidáty xx xxxxxxxxxxx. Xxxx rovněž xxxxxxxxx jednomyslně x xxxxxx x přistoupení Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xx xxxxx Komise xxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx Xxxx zaujmout xxxxx zřízený xxxxxxx, xx-xx tento xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pozměňují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx stát, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody se Xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dohody nebo xx xxxxx Xxxxx.

Článek 219

(xxxxxx xx. 111 xxxx. 1, 2, 3 x 5 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx 218 může Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, nebo na xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xx snaze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stability xxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxx xxxx xxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx na doporučení Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxxxx bankou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxxx stanovit, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx buď xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x těmto xxxxx. Xxxx obecné xxxxx xxxxxxx být xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx-xx Xxxx sjednat s xxxxxx nebo více xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje Rada xxxxxxxx xx článku 218 xx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx podmínky xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx postoj. Xxxxxx xx x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Aniž xx xxxxxxx pravomoc Xxxx x xxxxxx Xxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, mohou xxxxxxx xxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXX X MEZINÁRODNÍMI XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 220

(xxxxxx xxxxxx 302, 303 x 304 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spolupráci x xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx x jejími xxxxxxxxx organizacemi, x Xxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxx bezpečnost x spolupráci x Xxxxxx x x Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx 221

1. Zastoupení Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx organizacích xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Delegace Xxxx xxxx xxx xxxxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a konzulárními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 222

1. Pokud xx xxxxxxx členský stát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx člověkem způsobené xxxxxxx, xxxxxxx Unie x xxxx xxxxxxx xxxxx společně x xxxxx solidarity. Unie xxxxx do pohotovosti xxxxxxx xxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx:

x) - xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx členskému xxxxx xxxxx xx xxxx území x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohromy, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxx xxxxxxxx xx člověkem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx na xxxxxx jeho politických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxx.

3. Xxxxxx provádění této xxxxxxx xxxxxxxxxx Unií xxxxxx xxxxxxxxxx přijaté Xxxxx na xxxxxxxx xxxxx Komise x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx Rada x xxxxxxx s xx. 31 xxxx. 1 Xxxxxxx o Evropské xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x aniž je xxxxxx xxxxxx 240, xx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx s podporou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x výbor xxxxxxx x xxxxxx 71, xxxxx jí případně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX 1

ORGÁNY

ODDÍL 1

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 223

(bývalý čl. 190 xxxx. 4 x 5 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vypracuje xxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x přímých xxxxxxx konaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxx souhlasu Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx většinou hlasů xxxxx svých xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise x xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxx podmínky výkonu xxxxxx svých xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx bývalých xxxxx vyžadují v Xxxx jednomyslnost.

Článek 224

(bývalý xx. 191 xxxxx pododstavec Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými se xxxx xxxxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 225

(bývalý xx. 192 druhý xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx předložila vhodný xxxxx xx xxxxxx, x nichž má xx to, že xx x provedení Xxxxx xxxxxxx aktu Xxxx. Xxxxx Komise xxxxx xxxxxxxxxx, sdělí Xxxxxxxxxx parlamentu důvody.

Xxxxxx 226

(xxxxxx xxxxxx 193 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zřídit dočasnou xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx jiným xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx nejsou dotčeny.

Dočasná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předložením xxx zprávy. Xxxxxxxx xxx xxxxx vyšetřovacího xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Rady a Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 227

(xxxxxx xxxxxx 194 Smlouvy o XX)

Xxxxx občan Xxxx x xxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx sídlem x některém xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx Evropskému parlamentu xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx jich xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 228

(bývalý xxxxxx 195 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx veřejný xxxxxxxx práv xxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem xx xxxxxxxx přijímat stížnosti xx xxxxxxxxxxx občana Xxxx xxxx od xxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx. Stížnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx tvrzené skutečnosti xxxxxx xxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nesprávný xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx dotyčnému xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx, který xx xxxxx xxx měsíců xx to, aby xx sdělil své xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, instituci xxxx xxxxxx subjektu xxxxxx. Xxxxx podávající xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx šetření.

Veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx práv xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxx xxxxxxx x funkce Soudním xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, přestane-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx nebo se xxxxxxx xxxxxxxxx pochybení.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx žádné xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x vlastního xxxxxxx, zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanoviska Xxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxx určí xxxxxx a obecné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx.

Xxxxxx 229

(bývalý xxxxxx 196 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, aniž xx xxxxx xxx svolán, xxxxx úterý x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx parlament xx může xxxxx x xxxxxxxxxxx dílčímu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx anebo xx xxxxxx Rady nebo Xxxxxx.

Xxxxxx 230

(xxxxxx čl. 197 xxxxx, třetí x čtvrtý pododstavec Xxxxxxx x ES)

Komise xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx odpovídá ústně xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jí xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx x x xxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxx Xxxxxxxx rada a Xxxx vystoupit xxxx Xxxxxxxxx parlamentem.

Xxxxxx 231

(xxxxxx xxxxxx 198 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou odevzdaných xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Článek 232

(xxxxxx xxxxxx 199 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvách a x xxxxxxxx xxxx.

Článek 233

(bývalý xxxxxx 200 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament projednává xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 234

(xxxxxx xxxxxx 201 Xxxxxxx x XX)

Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx rozhodnout xx xx uplynutí xxx xxx od xxxx xxxxxx, x xx xxxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijat xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů x xxxxxxxx xxxxx členů Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a bezpečnostní xxxxxxxx odstoupí xx xxx xxxxxx v Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx a vyřizují xxxxxx xxxxx záležitosti, xxxxx xxxxxx nahrazeni x xxxxxxx x xxxxxxx 17 Smlouvy x Evropské xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx období xxxxx Xxxxxx jmenovaných xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, k xxxxx xx xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ODDÍL 2

EVROPSKÁ RADA

Článek 235

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejvýše xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx čl. 16 odst. 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx x xx. 238 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx Evropskou xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx předseda x xxxxxxxx Komise xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hlasování přítomných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxxx.

3. Evropská xxxx xxxxxxxxx v procedurálních xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx jednacího xxxx xxxxxxx většinou.

4. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx generální xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 236

Evropská xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xx. 16 odst. 6 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Rady než xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, v souladu x xx. 16 xxxx. 9 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

XXXXX 3

XXXX

Xxxxxx 237

(xxxxxx xxxxxx 204 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx x zasedání xxxx xxxxxxxx z vlastního xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 238

(xxxxxx xx. 205 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx x XX)

1. Má-li xx Rada usnést xxxxxxx většinou, usnáší xx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xx. 16 xxxx. 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku, je xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 x x xxxxxxxx Protokolu x xxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

3. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 x x výhradou Xxxxxxxxx o přechodných xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx Smluv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členové Xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxx nejméně 55 % členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % obyvatelstva xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx menšinu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Rady, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x ještě xxxxx xxxx, xxxxx xx kvalifikovaná většina xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx od písmene x), xxxxx Rada xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku, xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Zdržení xx xxxxxxxxx přítomných xxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx Xxxx vyžadujících xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 239

(xxxxxx xxxxxx 206 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxx Xxxx zmocněn xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx členů.

Článek 240

(xxxxxx článek 207 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Rady a xx xxxxxx úkolů, xxxxxxx xxx Rada xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx procedurální xxxxxxxxxx.

2. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekretariát pod xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxxx prostou většinou.

3. Xxxx rozhoduje o xxxxxxxxxxxxxx otázkách a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 241

(xxxxxx článek 208 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx může xxxxxxx Xxxxxx, aby provedla xxxxxxxx, které Rada xxxxxxx za potřebné x xxxxxxxx společných xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxx, sdělí Radě xxxxxx.

Xxxxxx 242

(bývalý xxxxxx 209 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx prostou většinou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách.

Xxxxxx 243

(xxxxxx článek 210 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx platy, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Evropské rady, xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, členů Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx soudních xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Rovněž xxxxxxx veškeré xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXX 4

XXXXXX

Xxxxxx 244

X xxxxxxx s xx. 17 odst. 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně Xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) členské xxxxx xxxx x xxxxxxx xx pořadí x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx funkčních xxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx následující Xxxxxx složena tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 245

(xxxxxx xxxxxx 213 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx Komise xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s povahou xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx ovlivňovat xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx ukončení povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx povinnost xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx dvůr xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxx xxxxxx 247 xxxx x xxxxxx xxxx nároku xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx požitky.

Xxxxxx 246

(xxxxxx článek 215 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx pravidelné xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx xxxxx členem xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jmenuje Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Komise xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx x xx. 17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zbývající xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx, odvolání xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx období.

Při xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx postup xxxxxxxxx x xx. 17 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx smrti xxxxxxxx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx období v xxxxxxx x xx. 18 odst. 1 Xxxxxxx o Evropské xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členů Komise xxxxxxxxx tito xxxxxxx xx funkci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 247

(xxxxxx xxxxxx 216 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx-xx kterýkoli xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx Xxxxxxx dvorem xx návrh Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Článek 248

(xxxxxx xx. 217 odst. 2 Xxxxxxx x ES)

Aniž xx xxxxxx xx. 18 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předseda x souladu s xx. 17 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti i xxxxx funkčního xxxxxx. Xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 249

(xxxxxx xx. 218 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxx 212 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xxxxxx xxxx jednací xxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednacího xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahájením zasedání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 250

(xxxxxx xxxxxx 219 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xx usnáší xxxxxxxx hlasů svých xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

ODDÍL 5

XXXXXX DVŮR XXXXXXXX UNIE

Článek 251

(xxxxxx xxxxxx 221 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxx x senátech xxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx unie.

Stanoví-li tak xxxxxx, může Xxxxxx xxxx zasedat xxx x plénu.

Článek 252

(xxxxxx xxxxxx 222 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx dvoru je xxxxxxxxx osm xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx generálních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejně, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviska xx xxxxxx, xxxxx xxxxx statutu Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Článek 253

(bývalý xxxxxx 223 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx x generální xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkcí x xxxxxx zemích xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva; jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx šesti xxx xx konzultaci x xxxxxxx xxxxxxxx x článku 255.

Každé xxx xxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx x generální xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx končí, mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx jmenuje vedoucího xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr xxxxxx xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Článek 254

(xxxxxx článek 224 Smlouvy x XX)

Xxxxx soudců Tribunálu xxxxxxx xxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx advokáti.

Soudci Xxxxxxxxx xxxx vybíráni x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád členských xxxxx xx xxxx xxxxx let xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 255. Každé tři xxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx zvolen xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x upraví xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx po xxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxx i xx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 255

Zřizuje xx xxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 253 a 254 xxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx soudce x xxxxxxxxxxx advokáta Soudního xxxxx x Tribunálu.

Tento xxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi bývalými xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Tribunálu, členy xxxxxxxxxx vnitrostátních soudů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxx xxxx navržena Xxxxxxxxx parlamentem. Xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx stanoví pravidla xxxxxxxxx xxxxxx výboru, x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx rozhoduje x xxxxxxx předsedy Xxxxxxxx xxxxx.

Článek 256

(xxxxxx xxxxxx 225 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 263, 265, 268, 270 a 272 x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 257 xxxx xxxxx xxxxxx vyhrazuje Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx i xxx jiné xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Tribunálu podle xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx za podmínek x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx dvoru, omezený xx xxxxxx otázky.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Tribunálu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx výjimečně xx xxxxxxxx x x xxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Soudním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ohrožení jednoty xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx.

3. Tribunál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx otázkách xxxxx xxxxxx 267 xx xxxxxxxxxx oblastech určených xxxxxxxx.

Xx-xx Tribunál xx xx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx může xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Unie, xxxx xxx postoupit k xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 257

(xxxxxx článek 225x Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx Soudním xxxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx dvora x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx buď xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx skutkových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx soudcovské xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vztahují xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X a xxxxxx 64 statutu xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 258

(bývalý xxxxxx 226 Smlouvy x XX)

Xx-xx Komise xx xx, xx xxxxxxx xxxx nesplnil povinnost, xxxxx pro xxx xx Xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxx stát xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx věc Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 259

(xxxxxx xxxxxx 227 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vyplývá xx Smluv, xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxx stát xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalobu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vyplývá xx Xxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx odůvodněné xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxxxx státům, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vyjádření.

Nevydá-li Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 260

(bývalý xxxxxx 228 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx Smluv, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Xx-xx Komise xx xx, xx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, může předložit xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx, xx poskytla tomuto xxxxx příležitost xx xxxxxxxx. Xxxxxxx paušální xxxxxx nebo penále, xxx je dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolnostem.

Shledá-li Xxxxxx xxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx členský xxxx nevyhověl xxxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 259 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxx xxxxxx 258 x důvodu, xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx paušální xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx došlo k xxxxxxxx povinnosti, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxx xx xxx stanovenému Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x jeho xxxxxxxx.

Xxxxxx 261

(bývalý xxxxxx 229 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx vydaná společně Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx přenést xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x plné xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxx nařízení xxxxxxx.

Xxxxxx 262

(bývalý xxxxxx 229x Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxx, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxx přenést xx Soudní dvůr Xxxxxxxx xxxx v xxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxx, pravomoc xxxxxxxxxx xx xxxxxx týkajících xx xxxx přijatých xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx předpisy xxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 263

(xxxxxx xxxxxx 230 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx přezkoumává legalitu xxxxxxxxxxxxxx aktů, xxxx Xxxx, Komise a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx doporučení x xxxxxxxxxx, x xxxxxx aktů Evropského xxxxxxxxxx a Evropské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx účinky vůči xxxxxx osobám. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx třetím osobám.

Za xxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx parlamentem, Xxxxx nebo Komisí xxx nedostatek xxxxxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí, pro xxxxxxxx Smluv xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie xx xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx k ochraně xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx působností, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx zřizující xxxxxxxxx x xxxx subjekty Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxx týkající se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxx musí xxx podány xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx příslušného aktu, xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 264

(bývalý xxxxxx 231 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx xxxxxx opodstatněná, Xxxxxx dvůr Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, považuje-li xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx prohlášeného xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx považovány xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 265

(xxxxxx xxxxxx 232 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Rada, Xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx, xx nepřijme xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx dvoru Xxxxxxxx unie, aby xxxxx, xx xxxxx x takovému porušení Xxxxx. Tento článek xx xx stejných xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Unie.

Tato xxxxxx je přípustná xxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyzván, xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx dvou xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxx dvoru Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx jí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Článek 266

(xxxxxx xxxxxx 233 Smlouvy x XX)

Xxxxx, instituce xxxx xxxx xxxxxxx, jehož xxx xxx prohlášen xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx za odporující Xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 340 druhého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 267

(xxxxxx článek 234 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx Smluv,

b) platnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, institucemi xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx-xx taková otázka xxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x této xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx taková xxxxxx xxx jednání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního práva, xx xxxxx xxxx xxxxxxx obrátit se xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie.

Vyvstane-li xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx, které se xxxx osoby xx xxxxx, rozhodne Xxxxxx xxxx Evropské xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 268

(xxxxxx článek 235 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 340 xxxxxxx x třetího pododstavce.

Xxxxxx 269

Xxxxxx xxxx xx pravomoc rozhodovat x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou radou xxxx Radou xxxxx xxxxxx 7 Smlouvy x Evropské xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, x xx výhradně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxx článku.

Tato xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx jednoho xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx žádosti.

Xxxxxx 270

(xxxxxx xxxxxx 236 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny spory xxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 271

(xxxxxx xxxxxx 237 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx dvůr Evropské xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory, xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx. Správní xxxx xxxxx má x xxxx souvislosti xxxxxxxxx, která článek 258 xxxxxxxx Xxxxxx;

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx stát, Xxxxxx a správní xxxx xxxxx může x této xxxxxxxxxxx xxxxx žalobu xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxx 263;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx usnesením xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 263 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, a xx xxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x xx. 19 xxxx. 2, 5, 6 a 7 xxxxxxx Evropské investiční xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx Xxxxx x xxxxxxx XXXX x XXX. Rada xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx centrálním xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx 258 přiznává Xxxxxx ve xxxxxx x členským státům. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 272

(xxxxxx článek 238 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx veřejnoprávní nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xx její účet.

Článek 273

(bývalý xxxxxx 239 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Smluv, xxxx-xx xx xxxx xxxxx předloženy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 274

(xxxxxx xxxxxx 240 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie Smlouvami xxxxxx xxxxx, x xxxxx je Xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxx.

Xxxxxx 275

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x ustanovením x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx přijatým xx jejich xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 40 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 263 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoví omezující xxxxxxxx vůči fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxxxxxx Radou xx xxxxxxx hlavy V xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Článek 276

Při výkonu xxxxx pravomocí týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxxx 4 a 5 x xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti a xxxxx nemá Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přezkoumávat platnost xxxx přiměřenost operací xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 277

(xxxxxx článek 241 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx-xx xx spor xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, může xx xxxxx strana, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xx. 263 šestém pododstavci xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx stanovených x xx. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxx.

Článek 278

(bývalý xxxxxx 242 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx však Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Článek 279

(xxxxxx článek 243 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx může xx xxxxxx, které mu xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 280

(xxxxxx xxxxxx 244 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 299.

Xxxxxx 281

(xxxxxx článek 245 Smlouvy x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zvláštním protokolem.

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxx X x xxxxxx 64. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxxxx x Komisí, xxxx xx xxxxx Komise x po xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx dvorem.

XXXXX 6

XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX

Xxxxxx 282

1. Evropská xxxxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropský systém xxxxxxxxxxx bank (XXXX). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx měnou xx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx měnovou xxxxxxxx Unie.

2. ESCB xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx cílem XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu. Aniž xx dotčen xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xx záměrem xxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx eura. Je xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx x vlády xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx svých xxxxx xxxxx článků 127 xx 133 x 138 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem XXXX x XXX. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státy, jejichž xxxxx xxxx xxxx, x jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

5. Evropská centrální xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx konzultována xx xxxxxxx návrhu xxxx Unie a xx každému xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stanoviska.

Xxxxxx 283

(xxxxxx článek 112 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx rady Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x z guvernérů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxx Xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zkušených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zkušeností x měnových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doporučení Rady, xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Výkonné xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 284

(xxxxxx xxxxxx 113 Xxxxxxx x XX)

1. Předseda Xxxx x xxxx Komise xx mohou bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx může předkládat Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x projednání.

2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx záležitosti xxxxxx xxxxx x xxxxx x k xxxxxx XXXX.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx XXXX a x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx a xxxxx xxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx, Komisi x xxxx Xxxxxxxx radě. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx zprávu xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx parlamentu, který xx xxxxx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx rady xxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ODDÍL 7

XXXXXX XXXX

Xxxxxx 285

(xxxxxx článek 246 Xxxxxxx o ES)

Účetní xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx. Jeho členové xxxxxxxxxx xxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Unie.

Xxxxxx 286

(bývalý xxxxxx 247 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx svých xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx. Ze xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx let xxxxxxxx Účetního xxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Členové Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxxx ani nepřijímají xxxxxx od xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx neslučitelného x xxxxxxx xxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx funkce x xx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx postavení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jednání při xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxx některých výhod xx uplynutí funkčního xxxxxx.

5. Mimo případy xxxxxxxxxxxx obměn a xxxxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxx Účetního xxxxx odstoupením nebo xxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem xxxxx odstavce 6.

Xxxxxxx xxxx je nahrazen xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastávají xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx nahrazení.

6. Xxxx Xxxxxxxx dvora xxxx být xxxxxxx xx xxx funkce xxxx xxxxxx nároku xx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx Xxxxxx dvůr xx žádost Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxx.

7. Xxxx stanoví pracovní xxxxxxxx předsedy x xxxxx Xxxxxxxx dvora, xxxxxxx jejich platy, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx použijí rovněž xx členy Účetního xxxxx.

Xxxxxx 287

(xxxxxx xxxxxx 248 Xxxxxxx x XX)

1. Účetní xxxx xxxxxxxxxxx účetnictví všech xxxxxx a xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výdajů xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx zřízených Xxxx, xxxxx xx xxxxxx zřizovací xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx prohlášení o xxxxxxxxxxxx účetnictví x x legalitě a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxxx xx xxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx Unie.

2. Xxxxxx dvůr xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x výdajů x xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Podává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx provádí porovnáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Unie.

Kontrola xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx prováděny xxxx xxxxxx závěrkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Kontrola xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx místě x xxxxxxxxx orgánech Xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxx xxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, a v xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxx kontroly účetnictví, xxxx nemají-li potřebné xxxxxxxxx, x součinnosti x xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se vzájemnou xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx zamýšlejí xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předají Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxx úkolů.

Právo Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkajícím xx xxxx xxxxxxxx xxx správě příjmů x xxxxxx Xxxx xxxx upraveno xxxxxxx xxxx Účetním dvorem, xxxxxx a Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx má právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx x takové xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozpočtového xxxx xxxxxxx zprávu. Tato xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům Xxxx x zveřejňuje xx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx xxxxx x odpověďmi xxxxxx xx připomínky Účetního xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx připomínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Unie zaujímat xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Účetní dvůr xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorií xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x jeho xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozpočtu.

Účetní xxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxx. Jednací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

XXXXXXXX 2

PRÁVNÍ XXXX XXXX, POSTUPY JEJICH XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXX AKTY XXXX

Xxxxxx 288

(xxxxxx xxxxxx 249 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a stanoviska.

Nařízení xx obecnou xxxxxxxxx. Xx závazné x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

Směrnice xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx určena, xxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx závazné x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx jsou x xxx xxxxxxx xx, xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxx pouze xxx xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 289

1. Řádný xxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívá x xxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, směrnice xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 294.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účasti Rady xxxx Radou xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

4. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Smlouvách mohou xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx Soudního xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 290

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze na Xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akty x xxxxxxx působností, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx mění některé xxxxx legislativního xxxx, xxxxx nejsou podstatné.

Legislativní xxxx výslovně xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravomoci. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx oblasti xxxx vyhrazeny legislativním xxxxx, a xxxxxxx xxxx být předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Legislativní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx:

x) Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxx, nevysloví-li xx xxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Rada žádné xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx x) x b) xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx členů x Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx většinou.

3. Xxxxxxxx xxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Článek 291

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxx aktů Xxxx.

2. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx akty prováděcí xxxxxxxxx Komisi xxxx xx zvláštních, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případech a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 26 Xxxxxxx x Evropské xxxx Xxxx.

3. Pro účely xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx při xxxxxx prováděcích xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx".

Článek 292

Xxxx přijímá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx. V xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ODDÍL 2

XXXXXXX PŘIJÍMÁNÍ XXXX A XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 293

(xxxxxx xxxxxx 250 Xxxxxxx x XX)

1. Rozhoduje-li Xxxx xx xxxxxxx Xxxxx xx návrh Komise, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 294 xxxx. 10 x 13, xxxxxxxx 310, 312 x 314 x xx. 315 druhém xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx Rada xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx svůj xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 294

(xxxxxx článek 251 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx aktu, na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx čtení a xxxxxxxx xxx Xxxx.

4. Xxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx Rada postoj Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jej Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxx. Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx postoji.

Druhé xxxxx

7. Xxxxxxxx ve xxxxx tří měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx žádné usnesení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx za xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Rady;

b) xxxxxxx xxxxxx Xxxx v xxxxxx čtení většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx;

x) navrhne xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx x prvním xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxx x Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx parlamentu Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, pokládá se xxxxxxx akt za xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx dohodě x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

9. X xxxxxxxx xxxx, k xxxx Xxxxxx zaujala xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx z členů Xxxx nebo x xxxxxx zástupců x xx xxxxxxxx počtu xxxxx zastupujících Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovanou většinou xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx zástupců a xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx šesti xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxx čtení.

11. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veškerou xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx.

12. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx šesti xxxxx xx xxxxx xxxxxxx společný návrh, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx nepřijatý.

Třetí xxxxx

13. Schválí-li dohodovací xxxxx x této xxxxx společný xxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou odevzdaných xxxxx, x Rada, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx společným xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

14. Xxxxx xxx xxxxxx x šesti xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x podnětu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení

15. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách xxxxx x xxxxxxx legislativnímu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xx doporučení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx 9.

V xxxxxxx případě Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx i xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxx 11.

Xxxxxx 295

Xxxxxxxx parlament, Xxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se Smlouvami xxxxxxxx interinstitucionální dohody, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 296

(xxxxxx xxxxxx 253 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx-xx Smlouvy druh xxxx, který má xxx přijat, xxxxx xxx orgány pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s platnými xxxxxxx x xx xxxxxxx proporcionality.

Právní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 297

(xxxxxx xxxxxx 254 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx akty xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x platnost xxxx, xxxxx xx x nich xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dnem xx vyhlášení.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx přijaté x xxxxxx nařízení, směrnic x rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je přijal.

Nařízení, xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx členským xxxxxx, x rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, se vyhlašují x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Vstupují x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, komu xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 298

1. Xxx xxxxxx svých úkolů xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropskou xxxxxx.

2. X xxxxxxx se xxxxxxxxx řádem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx 336 xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxx účelem ustanovení.

Xxxxxx 299

(xxxxxx xxxxxx 256 Xxxxxxx o XX)

Xxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Evropské centrální xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx závazek jiným xxxxxx xxx státům, xxxx podkladem xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxx vykonatelnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, omezeném xxx xx xxxxxxx pravosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxx určí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx určení xx na vědomí Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Jsou-li xx xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx náležitosti, může xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx požádat o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie.

Kontrola řádného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXX INSTITUCE XXXX

Xxxxxx 300

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Hospodářský x xxxxxxxx výbor xx skládá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zastupujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx regionů xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx politicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Členové Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x Výboru xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazy.

Vykonávají svou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obecném xxxxx Xxxx.

5. Xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výborů, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x Unii. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx rozhodnutí.

XXXXX 1

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX VÝBOR

Článek 301

(bývalý xxxxxx 258 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx 350.

Xxxx xx návrh Xxxxxx jednomyslně přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx složení výboru.

Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Článek 302

(bývalý článek 259 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxx jmenováni xx xxxx xxxx xxx. Xxxx přijme xxxxxx xxxxx sestavený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx každým xxxxxxxx státem. Členové xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Rada xxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxx. Může xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářská x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 303

(xxxxxx xxxxxx 260 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxx xx xxxxx členů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx dva x xxx roku.

Přijme svůj xxxxxxx řád.

Výbor xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx nebo Xxxxxx. Xxxx xx také xxxxx x vlastního xxxxxxx.

Článek 304

(xxxxxx xxxxxx 262 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách. Xxxx orgány mohou xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxx. Výbor může xxxx vydat xxxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx x případech, xxx xx považuje xx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx za xxxxx, xxxx výboru xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Komisi.

XXXXX 2

VÝBOR XXXXXXX

Xxxxxx 305

(xxxxxx xx. 263 xxxxx, třetí x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx xxxxxx nesmí překročit 350.

Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výboru.

Členové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pěti xxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xx. 300 xxxx. 3, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xx xxxxxx funkčního xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 306

(bývalý xxxxxx 264 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxx volí xx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxx x xxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rady xxxx Xxxxxx. Může xx xxxx sejít z xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 307

(bývalý xxxxxx 265 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada xxxx Komise xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, a ve xxxxx ostatních xxxxxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx parlament, Xxxx xxxx Komise xx xxxxx, xxxx výboru xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx x xxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xx-xx Hospodářský a xxxxxxxx výbor konzultován xxxxx xxxxxx 304, Xxxxxxxx parlament, Xxxx xxxx Komise o xxxxx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx regionů. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx stanovisko.

Může xxxxx stanovisko x xxxxxxxxx podnětu v xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx za vhodné.

Stanovisko xxxxxx x zápis x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx.

KAPITOLA 4

EVROPSKÁ XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 308

(xxxxxx xxxxxx 266 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx investiční banka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx členské xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx připojeném xx Xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx žádost Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, anebo xx xxxxx Komise x xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 309

(xxxxxx článek 267 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozvoji vnitřního xxxx x xxxxx Xxxx; využívá x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, tak xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx financování dále xxxxxxxxx projektů ve xxxxx odvětvích hospodářství:

a) xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí;

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx činností vyplývajících x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx svůj xxxxxx xxxx xxx xxxx povahu xxxxxxx xxx plně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx nemohou xxx xxxx kryty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropská xxxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx finančních xxxxxxxx Xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 310

(xxxxxx xxxxxx 268 Xxxxxxx x XX)

1. Xxx xxxxx rozpočtový xxx musí xxx xxxxxxx příjmy x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahrnuty xx xxxxxxxx.

Xxxxx rozpočet Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 314.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx co xx xxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 322.

3. Uskutečnění výdajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx předchozí přijetí xxxxxx závazného aktu Xxxx, který xxxxxxx xxxxxx základ pro xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx 322, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením.

4. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Unie xxxxx xxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx aktů xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zdroje Xxxx x x xxxxxxx x víceletým finančním xxxxxx podle xxxxxx 312.

5. Rozpočet xx xxxxx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Členské xxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

6. V xxxxxxx x článkem 325 xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím finanční xxxxx Unie.

KAPITOLA 1

XXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxx 311

(bývalý článek 269 Xxxxxxx x XX)

Xxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zdrojů; xxxx příjmy tím xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx přijme xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx vlastních xxxxxx Xxxx. X xxxx souvislosti xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx schválení členskými xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijatým na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

VÍCELETÝ FINANČNÍ XXXXX

Xxxxxx 312

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxx.

Xxxxxxxx finanční xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx.

Xxxxx rozpočet Xxxx xx x xxxxxxx x víceletým finančním xxxxxx.

2. Xxxx přijme xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx členů.

Evropská rada xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx stanoví výši xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stropů xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Kategorie xxxxxx, kterých xx xxxxxxx xxxxx, odpovídají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx rámec stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx účelná xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx procesu.

4. Xxxx-xx do uplynutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nařízení Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, prodlouží xx platnost stropů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx až xx přijetí xxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

ROČNÍ ROZPOČET XXXX

Xxxxxx 313

(xxxxxx čl. 272 xxxx. 1 Xxxxxxx x ES)

Rozpočtový xxx začíná 1. xxxxx a končí 31. xxxxxxxx.

Xxxxxx 314

(xxxxxx xx. 272 xxxx. 2 xx 10 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx stanoví xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx shrne tyto xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, jenž může xxxxxxxxx odlišné xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx zahrnuje odhad xxxxxx a xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxxx 1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxxx plněn.

Komise xxxx xxxxx rozpočtu x xxxxxxx procesu xxxxx, x xx xx do svolání xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxx 5.

3. Rada xxxxxx xxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 října roku xxxxxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx plněn. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx rozpočet xxxxxx;

x) xxxxxxxx žádné xxxxxxxx, xxxxxxx se rozpočet xx přijatý;

c) xxxxxx xxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx členů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx a Xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx dnů xx xxxxxx postoupení Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

5. Dohodovací xxxxx, který xx xxxxxx z členů Xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx, xx xx xxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zastupujících Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx svého xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

Xxxxxx se účastní xxxxxxx dohodovacího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady.

6. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dne xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxxx návrhu, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx ode xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 6:

x) Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx žádné rozhodnutí, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx x souladu xx společným návrhem;

nebo

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech svých xxxxx, i Xxxx xxxxxxxx xxxxx zamítnou, xxxx pokud xxxxx x těchto orgánů xxxxxxxx xxxxx zamítne, xxxxxxx druhý xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx nový návrh xxxxxxxx; xxxx

x) Evropský xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx členů, xxxxxxx společný xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) Evropský parlament xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Rada xxx xxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx většinou xxxxx xxxxx svých xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odst. 4 xxxx. x). Xxxx-xx xxxxxxx změna Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx pokládá xx xxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx.

8. Nedohodne-li xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Komise xxxx xxxxx xxxxxxxx.

9. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx orgán vykonává xxxxxxxxx svěřené xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx dodržování Xxxxx x aktů přijatých xx jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxx Xxxx a o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

Článek 315

(xxxxxx xxxxxx 273 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx rozpočet na xxxxxxx rozpočtového xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx v souladu x nařízeními přijatými xx základě xxxxxx 322, a xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dotyčné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných xx xxxxxx kapitole xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxx na xxxxx Komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednu xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322. Rada toto xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdrojů x xxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 311.

Vstoupí x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx přijetí, xxxxx xx v xxxx lhůtě Evropský xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 316

(bývalý xxxxxx 271 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxxx stanovených x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322 xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výdaje xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxx xxxxxx x xxxx rozčleněny x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 322.

Výdaje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x Rady, Xxxxxx x Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx režim xxxxxxxxx xxx některé xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 4

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 317

(bývalý xxxxxx 274 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x členskými státy x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatým xx xxxxxxx článku 322 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxx přidělených xxxxxxxxxx, x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx prostředků v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx plnění xxxxxxxx, xxxxx i z xxxx vyplývající odpovědnosti. Xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti x podrobná pravidla, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx svých xxxxxx.

X rámci xxxxxxxx xxxx Komise v xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322 xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x jedné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 318

(bývalý článek 275 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxxxxxxx každoročně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděných x xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx rozpočtový xxx. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx Unie.

Komise xxxxxx xxxxxxxxx Evropskému parlamentu x Radě xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výsledcích, zejména xx xxxxxx x xxxxxx, které Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 319.

Článek 319

(xxxxxx xxxxxx 276 Xxxxxxx x XX)

1. Evropský parlament xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx Xxxx x xxxx Evropský parlament xxxxxxxxxxx závěrečný xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 318 a xxxxxxx xxxxxx Účetního xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovaných xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx uvedené x xx. 287 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx zvláštní zprávy Xxxxxxxx dvora.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx si xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx podá Xxxxxxxxxx parlamentu na xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Komise xxxxx všechna xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx provádění xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx podá Komise xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a zejména x pokynech xxxxxx xxxxxxx, které odpovídají xx xxxxxx rozpočtu. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rovněž Xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 320

(xxxxxx xxxxxx 277 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx rámec a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 321

(xxxxxx xxxxxx 278 Smlouvy o XX)

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx to xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx států, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xx nezbytné x tomu, aby xxxx mohlo být xxxxxxx x cílům xxxxxxxxxx Smlouvami. Xxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx volné xxxx uvolnitelné xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx stát xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obrací xx emisní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na jiné xxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxx xxxx schválil.

Xxxxxx 322

(bývalý xxxxxx 279 Smlouvy x XX)

1. Evropský parlament x Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) finanční xxxxxxxx stanovící xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxx Komise xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx dávají x xxxxxxxxx Komisi, x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hotovostních xxxxxx.

Článek 323

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx a Komise xxxxxxx, xxx Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx stranám.

Článek 324

X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx hlavy jsou x xxxxxxx Komise xxxxxxxxx pravidelná setkání xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Komise. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx usnadnili provádění xxxx hlavy.

KAPITOLA 6

BOJ XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 325

(xxxxxx xxxxxx 280 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx opatřeními přijatými xxxxx tohoto článku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytují x xxxxxxxxx státech x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx stejná xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Aniž xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměřenou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společně s Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány.

4. X xxxxxxxxx účinné x xxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx konzultaci x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x potírání podvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

5. Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxx x Evropskému xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx článku.

HLAVA XXX

XXXXXXXX SPOLUPRÁCE

Článek 326

(xxxxxx xxxxxx 27a xx 27x, 40 xx 40x a 43 až 45 Xxxxxxx o XX x bývalé xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxx Unie.

Tato xxxxxxxxxx xxxxx narušovat xxxxxxx xxx ani hospodářskou, xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx nimi vyvolávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 327

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27e, 40 xx 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX a bývalé xxxxxx 11 x 11x Smlouvy o XX)

Xxxxx posílená spolupráce xxxx xxxxxxxxxx pravomoci, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxx státy pak xxxxxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx.

Xxxxxx 328

(xxxxxx články 27x až 27x, 40 xx 40x x 43 až 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx x XX)

1. Při xxxxxxxx xx posílená xxxxxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx případných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povolujícím xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx otevřená xxxxxxx, x výhradou dodržení, xxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxx již přijatých x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx x členské xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxx podporovaly xxxxx co xxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx.

2. Xxxxxx x případně xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní politiku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx x vývoji xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 329

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 až 40x x 43 xx 45 Smlouvy x XX a bývalé xxxxxx 11 a 11x Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx státy, xxxxx xx xxxxx xxxx sebou navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podají xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx oblast x xxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx může x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx členským xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Rada xx xxxxx Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx Radě. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xx společnou zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, x Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx politikami Xxxx. Xxx informaci xx xxxxx i Xxxxxxxxxx parlamentu.

Povolení k xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Rada, xxxxx xxxxxxxxx jednomyslně.

Článek 330

(bývalé články 27x xx 27x, 40 až 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx všichni xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx spolupráci.

K jednomyslnosti xx xxxxx xxxxx xxxxx zástupců zúčastněných xxxxxxxxx států.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx vymezena v xxxxxxx x čl. 238 odst. 3.

Xxxxxx 331

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx posílené spolupráce x jedné x xxxxxxx xxxxx xx. 329 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx x Komisi.

Ve xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

X případě potřeby xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účasti, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx použití xxxx xxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx však Komise, xx podmínky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx těchto xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx opětovné xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx žádost xxxxx přezkoumá x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx členský stát xxxxxxx x xxxx xxxx na Xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 330. Na xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx.

Xxxx potvrdí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku x xxxx, xx x případě xxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx podmínky xxxxxx. Xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx aktů xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxxx xxxx Xxxx xxxxxx, xx podmínky xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, jaká xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x stanoví xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhoduje Rada xxxxxxxxxxx a v xxxxxxx x xxxxxxx 330.

Xxxxxx 332

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27e, 40 až 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx posílené spolupráce, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx všichni členové Xxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak.

Xxxxxx 333

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Smlouvy x XX x bývalé xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

1. Stanoví-li některé xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x postupem xxxxx článku 330 xxxxxxxx rozhodnutí x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx ustanovení Xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spolupráce, xx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 330 přijmout xxxxxxxxxx x tom, xx bude rozhodovat xxxxxx legislativním postupem.

Rada xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 334

(xxxxxx články 27x až 27e, 40 až 40b x 43 až 45 Smlouvy o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx o XX)

Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx prováděnými x xxxxx posílené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x politikami Xxxx x za xxxxx xxxxxx spolupracují.

ČÁST SEDMÁ

USTANOVENÍ OBECNÁ X XXXXXXXXX

Xxxxxx 335

(xxxxxx xxxxxx 282 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx států nejširší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx jejich vnitrostátní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; Unie xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx tento xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx samostatnosti každým x xxxx.

Xxxxxx 336

(bývalý článek 283 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx přijmou řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx konzultaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a pracovní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Článek 337

(xxxxxx xxxxxx 284 Smlouvy x XX)

X plnění xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou x xxxxxxx se Xxxxxxxxx.

Článek 338

(xxxxxx xxxxxx 285 Smlouvy x XX)

1. Aniž je xxxxxx článek 5 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx to nezbytné x provádění činností Xxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx se xxxxxxxx nestrannost, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nezávislost, xxxxxxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx nesmějí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 339

(xxxxxx xxxxxx 287 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx výborů, xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Unie xxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx obchodních stycích xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 340

(bývalý xxxxxx 288 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx právem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx mimosmluvní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx škody způsobené xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx jejich funkce.

Odchylně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxx právním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxxx jí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx Xxxx se řídí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který se xx xx vztahuje.

Článek 341

(xxxxxx článek 289 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxxx Unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohodou.

Xxxxxx 342

(xxxxxx článek 290 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxx jednomyslně formou xxxxxxxx; pravidla xxxxxxxx xx statutu Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 343

(bývalý xxxxxx 291 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxx xx xxxxx členských xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx poslání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x imunitách Xxxxxxxx xxxx ze xxx 8. xxxxx 1965. Xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 344

(xxxxxx xxxxxx 292 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx, že xxxxx x výklad nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx Smlouvy.

Xxxxxx 345

(xxxxxx xxxxxx 295 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy vlastnictví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 346

(xxxxxx článek 296 Xxxxxxx x XX)

1. Ustanovení Smluv xxxxxxx použití následujících xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxx, jejichž zpřístupnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxx bezpečnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x ochraně podstatných xxxxx své xxxxxxxxxxx x která xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nimi; xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx trhu s xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účelům.

2. Rada xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxx 15. dubna 1958.

Xxxxxx 347

(xxxxxx xxxxxx 297 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx společné xxxxx, xxxxx xxxx zabránit xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx opatřeními, která xx xxx některý xxxxxxx xxxx nucen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnosti.

Xxxxxx 348

(xxxxxx xxxxxx 298 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x článcích 346 x 347 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vnitřním xxxx, prozkoumá Komise xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přizpůsobena pravidlům xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxx 258 x 259 může Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxx xxxxx Soudnímu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx jiný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 346 x 347. Xxxxxx dvůr xxxxxxxx x neveřejném xxxxxxxx.

Xxxxxx 349

(xxxxxx xx. 299 xxxx. 2 xxxxx, třetí x xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy x XX)

X xxxxxxx xx strukturální sociální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Guayany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Svatého Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Madeiry a Xxxxxxxxxx ostrovů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozlohou, složitým xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx závislostí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž neměnnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vážným xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx politik. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx uvedená x prvním pododstavci xx xxxxxx zejména xxxxx x obchodní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, zemědělské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx surovinami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx charakter x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právního xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxx x společné xxxxxxxx.

Xxxxxx 350

(xxxxxx článek 306 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx Smluv nebrání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unií mezi Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx těchto unií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Článek 351

(bývalý článek 307 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze smluv xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1958 nebo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem jejich xxxxxxxxxxx xxxx jedním xxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx jedné xxxxxx x jedním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxx nejsou Smlouvami xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx neslučitelné xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x zaujmou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx smluv uvedených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tomu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, a jsou xxxxx neoddělitelně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

Xxxxxx 352

(xxxxxx xxxxxx 308 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx-xx se, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvami, xxxxx však x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijímána Radou xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jednomyslně, xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

2. X xxxxx postupu xxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 3 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxxx parlamenty xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

3. Opatření xxxxxxxx xx tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Tento xxxxxx xxxxxx sloužit xxxx základ xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx a každý xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx meze stanovené x xx. 40 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx.

Článek 353

Xxxxxxxxxx čl. 48 odst. 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx články:

- xx. 311 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xx. 312 xxxx. 2 xxxxx pododstavec,

- xxxxxx 352 x

- xxxxxx 354.

Xxxxxx 354

(xxxxxx xxxxxx 309 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxx článku 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx týkajícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxx xx xxxx Evropské xxxx nebo Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepodílí xx xxxxxxxxx x dotyčný xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx třetiny xxxx xxxx pětin xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx článku. Xx, xx xx osobně xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxx zdrží hlasování, xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 x 4 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx práv xxxxx xx. 7 odst. 3 Smlouvy x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 písm. x) této xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxx xx návrh Komise xxxx xxxxxxxx představitele Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx.

Xxx účely xxxxxx 7 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všech jeho xxxxx.

Xxxxxx 355

(xxxxxx xx. 299 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 3 xx 6 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx článku 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Svatý Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Azory, Xxxxxxx a Kanárské xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 349.

2. Xx zámořské xxxx x xxxxx uvedené x xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přidružení, který xx stanoven x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Ustanovení Smluv xx xxxxxxxx x xx evropská xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4. Ustanovení Xxxxx se xxxxxxxx xx Alandy x xxxxxxx s protokolem x. 2 Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Odchylně xx xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx platí, xx:

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxx, s xxxxxxxx rozsahu nezbytného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Irska na Xxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx k Evropské xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx Smluv xx xxxxxxxx xx britské Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Man xxx x xxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež jsou xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 1972.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se vůči Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, francouzské xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.

Článek 356

(bývalý xxxxxx 312 Smlouvy x XX)

Xxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 357

(xxxxxx xxxxxx 313 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx smluvními xxxxxxxx v souladu x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlády Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx listiny xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx jako xxxxxxxx. Jestliže xx xxxx xxxxx xxxx xxx patnáct xxx xxxx počátkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x platnost xx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Článek 358

Xx tuto xxxxxxx xx vztahuje xxxxxx 55 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

XX XXXXX ČEHOŽ připojili xxxx xxxxxxxxx zplnomocnění xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X Xxxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tisíc xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1 Xxxxx Evropské unie xx od té xxxx staly Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Lotyšská xxxxxxxxx, Litevská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republika Xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republika, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Rumunsko, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Slovenská xxxxxxxxx, Xxxxxx republika, Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx.

Xxxxxxxx xx smlouvě:

1 Xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.