Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

Obsah:

PREAMBULE

ČÁST PRVNÍ ZÁSADY

Článek 1

HLAVA I DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

HLAVA II OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Článek 8 (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 9

Článek 10

Článek 11 (bývalý článek 6 Smlouvy o ES)

Článek 12 (bývalý čl. 153 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 13

Článek 14 (bývalý článek 16 Smlouvy o ES)

Článek 15 (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)

Článek 16 (bývalý článek 286 Smlouvy o ES)

Článek 17

ČÁST DRUHÁ ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE

Článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES)

Článek 19 (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)

Článek 20 (bývalý článek 17 Smlouvy o ES)

Článek 21 (bývalý článek 18 Smlouvy o ES)

Článek 22 (bývalý článek 19 Smlouvy o ES)

Článek 23 (bývalý článek 20 Smlouvy o ES)

Článek 24 (bývalý článek 21 Smlouvy o ES)

Článek 25 (bývalý článek 22 Smlouvy o ES)

ČÁST TŘETÍ VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE

HLAVA I VNITŘNÍ TRH

Článek 26 (bývalý článek 14 Smlouvy o ES)

Článek 27 (bývalý článek 15 Smlouvy o ES)

HLAVA II VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 28 (bývalý článek 23 Smlouvy o ES)

Článek 29 (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 CELNÍ UNIE

Článek 30 (bývalý článek 25 Smlouvy o ES)

Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

Článek 32 (bývalý článek 27 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH

Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Článek 35 (bývalý článek 29 Smlouvy o ES)

Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)

Článek 37 (bývalý článek 31 Smlouvy o ES)

HLAVA III ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Článek 38 (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)

Článek 39 (bývalý článek 33 Smlouvy o ES)

Článek 40 (bývalý článek 34 Smlouvy o ES)

Článek 41 (bývalý článek 35 Smlouvy o ES)

Článek 42 (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Článek 44 (bývalý článek 38 Smlouvy o ES)

HLAVA IV VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU

KAPITOLA 1 PRACOVNÍCI

Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES)

Článek 46 (bývalý článek 40 Smlouvy o ES)

Článek 47 (bývalý článek 41 Smlouvy o ES)

Článek 48 (bývalý článek 42 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 49 (bývalý článek 43 Smlouvy o ES)

Článek 50 (bývalý článek 44 Smlouvy o ES)

Článek 51 (bývalý článek 45 Smlouvy o ES)

Článek 52 (bývalý článek 46 Smlouvy o ES)

Článek 53 (bývalý článek 47 Smlouvy o ES)

Článek 54 (bývalý článek 48 Smlouvy o ES)

Článek 55 (bývalý článek 294 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SLUŽBY

Článek 56 (bývalý článek 49 Smlouvy o ES)

Článek 57 (bývalý článek 50 Smlouvy o ES)

Článek 58 (bývalý článek 51 Smlouvy o ES)

Článek 59 (bývalý článek 52 Smlouvy o ES)

Článek 60 (bývalý článek 53 Smlouvy o ES)

Článek 61 (bývalý článek 54 Smlouvy o ES)

Článek 62 (bývalý článek 55 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 KAPITÁL A PLATBY

Článek 63 (bývalý článek 56 Smlouvy o ES)

Článek 64 (bývalý článek 57 Smlouvy o ES)

Článek 65 (bývalý článek 58 Smlouvy o ES)

Článek 66 (bývalý článek 59 Smlouvy o ES)

HLAVA V PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 67 (bývalý článek 61 Smlouvy o ES a bývalý článek 29 Smlouvy o EU)

Článek 68

Článek 69

Článek 70

Článek 71 (bývalý článek 36 Smlouvy o EU)

Článek 72 (bývalý čl. 64 odst. 1 Smlouvy o ES a bývalý článek 3 Smlouvy o EU)

Článek 73

Článek 74 (bývalý článek 66 Smlouvy o ES)

Článek 75 (bývalý článek 60 Smlouvy o ES)

Článek 76

KAPITOLA 2 POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ

Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

Článek 78 (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

Článek 80

KAPITOLA 3 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

Článek 81 (bývalý článek 65 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Článek 82 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 83 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 84

Článek 85 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 86

KAPITOLA 5 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 87 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 88 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 89 (bývalý článek 32 Smlouvy o EU)

HLAVA VI DOPRAVA

Článek 90 (bývalý článek 70 Smlouvy o ES)

Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

Článek 92 (bývalý článek 72 Smlouvy o ES)

Článek 93 (bývalý článek 73 Smlouvy o ES)

Článek 94 (bývalý článek 74 Smlouvy o ES)

Článek 95 (bývalý článek 75 Smlouvy o ES)

Článek 96 (bývalý článek 76 Smlouvy o ES)

Článek 97 (bývalý článek 77 Smlouvy o ES)

Článek 98 (bývalý článek 78 Smlouvy o ES)

Článek 99 (bývalý článek 79 Smlouvy o ES)

Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

HLAVA VII SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KAPITOLA 1 PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ODDÍL 1 PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY

Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)

Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)

Článek 103 (bývalý článek 83 Smlouvy o ES)

Článek 104 (bývalý článek 84 Smlouvy o ES)

Článek 105 (bývalý článek 85 Smlouvy o ES)

Článek 106 (bývalý článek 86 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 STÁTNÍ PODPORY

Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES)

Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES)

Článek 109 (bývalý článek 89 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 DAŇOVÁ USTANOVENÍ

Článek 110 (bývalý článek 90 Smlouvy o ES)

Článek 111 (bývalý článek 91 Smlouvy o ES)

Článek 112 (bývalý článek 92 Smlouvy o ES)

Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Článek 115 (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)

Článek 116 (bývalý článek 96 Smlouvy o ES)

Článek 117 (bývalý článek 97 Smlouvy o ES)

Článek 118

HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek 120 (bývalý článek 98 Smlouvy o ES)

Článek 121 (bývalý článek 99 Smlouvy o ES)

Článek 122 (bývalý článek 100 Smlouvy o ES)

Článek 123 (bývalý článek 101 Smlouvy o ES)

Článek 124 (bývalý článek 102 Smlouvy o ES)

Článek 125 (bývalý článek 103 Smlouvy o ES)

Článek 126 (bývalý článek 104 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 127 (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)

Článek 128 (bývalý článek 106 Smlouvy o ES)

Článek 129 (bývalý článek 107 Smlouvy o ES)

Článek 130 (bývalý článek 108 Smlouvy o ES)

Článek 131 (bývalý článek 109 Smlouvy o ES)

Článek 132 (bývalý článek 110 Smlouvy o ES)

Článek 133

KAPITOLA 3 INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 134 (bývalý článek 114 Smlouvy o ES)

Článek 135 (bývalý článek 115 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO

Článek 136

Článek 137

Článek 138 (bývalý čl. 111 odst. 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 139

Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)

Článek 141 (bývalý čl. 123 odst. 3 a bývalý čl. 117 odst. 2 pět prvních odrážek Smlouvy o ES)

Článek 142 (bývalý čl. 124 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 143 (bývalý článek 119 Smlouvy o ES)

Článek 144 (bývalý článek 120 Smlouvy o ES)

HLAVA IX ZAMĚSTNANOST

Článek 145 (bývalý článek 125 Smlouvy o ES)

Článek 146 (bývalý článek 126 Smlouvy o ES)

Článek 147 (bývalý článek 127 Smlouvy o ES)

Článek 148 (bývalý článek 128 Smlouvy o ES)

Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)

Článek 150 (bývalý článek 130 Smlouvy o ES)

HLAVA X SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)

Článek 152

Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Článek 154 (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)

Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)

Článek 156 (bývalý článek 140 Smlouvy o ES)

Článek 157 (bývalý článek 141 Smlouvy o ES)

Článek 158 (bývalý článek 142 Smlouvy o ES)

Článek 159 (bývalý článek 143 Smlouvy o ES)

Článek 160 (bývalý článek 144 Smlouvy o ES)

Článek 161 (bývalý článek 145 Smlouvy o ES)

HLAVA XI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Článek 162 (bývalý článek 146 Smlouvy o ES)

Článek 163 (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)

Článek 164 (bývalý článek 148 Smlouvy o ES)

HLAVA XII VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Článek 165 (bývalý článek 149 Smlouvy o ES)

Článek 166 (bývalý článek 150 Smlouvy o ES)

HLAVA XIII KULTURA

Článek 167 (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)

HLAVA XIV VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Článek 168 (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

HLAVA XV OCHRANA SPOTŘEBITELE

Článek 169 (bývalý článek 153 Smlouvy o ES)

HLAVA XVI TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

Článek 170 (bývalý článek 154 Smlouvy o ES)

Článek 171 (bývalý článek 155 Smlouvy o ES)

Článek 172 (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)

HLAVA XVII PRŮMYSL

Článek 173 (bývalý článek 157 Smlouvy o ES)

HLAVA XVIII HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST

Článek 174 (bývalý článek 158 Smlouvy o ES)

Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)

Článek 176 (bývalý článek 160 Smlouvy o ES)

Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES)

Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)

HLAVA XIX VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR

Článek 179 (bývalý článek 163 Smlouvy o ES)

Článek 180 (bývalý článek 164 Smlouvy o ES)

Článek 181 (bývalý článek 165 Smlouvy o ES)

Článek 182 (bývalý článek 166 Smlouvy o ES)

Článek 183 (bývalý článek 167 Smlouvy o ES)

Článek 184 (bývalý článek 168 Smlouvy o ES)

Článek 185 (bývalý článek 169 Smlouvy o ES)

Článek 186 (bývalý článek 170 Smlouvy o ES)

Článek 187 (bývalý článek 171 Smlouvy o ES)

Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Článek 189

Článek 190 (bývalý článek 173 Smlouvy o ES)

HLAVA XX ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES)

Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

Článek 193 (bývalý článek 176 Smlouvy o ES)

HLAVA XXI ENERGETIKA

Článek 194

HLAVA XXII CESTOVNÍ RUCH

Článek 195

HLAVA XXIII CIVILNÍ OCHRANA

Článek 196

HLAVA XXIV SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 197

ČÁST ČTVRTÁ PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

Článek 198 (bývalý článek 182 Smlouvy o ES)

Článek 199 (bývalý článek 183 Smlouvy o ES)

Článek 200 (bývalý článek 184 Smlouvy o ES)

Článek 201 (bývalý článek 185 Smlouvy o ES)

Článek 202 (bývalý článek 186 Smlouvy o ES)

Článek 203 (bývalý článek 187 Smlouvy o ES)

Článek 204 (bývalý článek 188 Smlouvy o ES)

ČÁST PÁTÁ VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 205

HLAVA II SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Článek 206 (bývalý článek 131 Smlouvy o ES)

Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

HLAVA III SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

KAPITOLA 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Článek 208 (bývalý článek 177 Smlouvy o ES)

Článek 209 (bývalý článek 179 Smlouvy o ES)

Článek 210 (bývalý článek 180 Smlouvy o ES)

Článek 211 (bývalý článek 181 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

Článek 213

KAPITOLA 3 HUMANITÁRNÍ POMOC

Článek 214

HLAVA IV OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

HLAVA V MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Článek 216

Článek 217 (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)

Článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)

Článek 219 (bývalý čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy o ES)

HLAVA VI VZTAHY UNIE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI A TŘETÍMI ZEMĚMI A DELEGACE UNIE

Článek 220 (bývalé články 302, 303 a 304 Smlouvy o ES)

Článek 221

HLAVA VII DOLOŽKA SOLIDARITY

Článek 222

ČÁST ŠESTÁ INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1 ORGÁNY

ODDÍL 1 EVROPSKÝ PARLAMENT

Článek 223 (bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)

Článek 224 (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 225 (bývalý čl. 192 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 226 (bývalý článek 193 Smlouvy o ES)

Článek 227 (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

Článek 228 (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)

Článek 229 (bývalý článek 196 Smlouvy o ES)

Článek 230 (bývalý čl. 197 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 231 (bývalý článek 198 Smlouvy o ES)

Článek 232 (bývalý článek 199 Smlouvy o ES)

Článek 233 (bývalý článek 200 Smlouvy o ES)

Článek 234 (bývalý článek 201 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 EVROPSKÁ RADA

Článek 235

Článek 236

ODDÍL 3 RADA

Článek 237 (bývalý článek 204 Smlouvy o ES)

Článek 238 (bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)

Článek 239 (bývalý článek 206 Smlouvy o ES)

Článek 240 (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)

Článek 241 (bývalý článek 208 Smlouvy o ES)

Článek 242 (bývalý článek 209 Smlouvy o ES)

Článek 243 (bývalý článek 210 Smlouvy o ES)

ODDÍL 4 KOMISE

Článek 244

Článek 245 (bývalý článek 213 Smlouvy o ES)

Článek 246 (bývalý článek 215 Smlouvy o ES)

Článek 247 (bývalý článek 216 Smlouvy o ES)

Článek 248 (bývalý čl. 217 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 249 (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)

Článek 250 (bývalý článek 219 Smlouvy o ES)

ODDÍL 5 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Článek 251 (bývalý článek 221 Smlouvy o ES)

Článek 252 (bývalý článek 222 Smlouvy o ES)

Článek 253 (bývalý článek 223 Smlouvy o ES)

Článek 254 (bývalý článek 224 Smlouvy o ES)

Článek 255

Článek 256 (bývalý článek 225 Smlouvy o ES)

Článek 257 (bývalý článek 225a Smlouvy o ES)

Článek 258 (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)

Článek 259 (bývalý článek 227 Smlouvy o ES)

Článek 260 (bývalý článek 228 Smlouvy o ES)

Článek 261 (bývalý článek 229 Smlouvy o ES)

Článek 262 (bývalý článek 229a Smlouvy o ES)

Článek 263 (bývalý článek 230 Smlouvy o ES)

Článek 264 (bývalý článek 231 Smlouvy o ES)

Článek 265 (bývalý článek 232 Smlouvy o ES)

Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)

Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES)

Článek 268 (bývalý článek 235 Smlouvy o ES)

Článek 269

Článek 270 (bývalý článek 236 Smlouvy o ES)

Článek 271 (bývalý článek 237 Smlouvy o ES)

Článek 272 (bývalý článek 238 Smlouvy o ES)

Článek 273 (bývalý článek 239 Smlouvy o ES)

Článek 274 (bývalý článek 240 Smlouvy o ES)

Článek 275

Článek 276

Článek 277 (bývalý článek 241 Smlouvy o ES)

Článek 278 (bývalý článek 242 Smlouvy o ES)

Článek 279 (bývalý článek 243 Smlouvy o ES)

Článek 280 (bývalý článek 244 Smlouvy o ES)

Článek 281 (bývalý článek 245 Smlouvy o ES)

ODDÍL 6 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

Článek 282

Článek 283 (bývalý článek 112 Smlouvy o ES)

Článek 284 (bývalý článek 113 Smlouvy o ES)

ODDÍL 7 ÚČETNÍ DVŮR

Článek 285 (bývalý článek 246 Smlouvy o ES)

Článek 286 (bývalý článek 247 Smlouvy o ES)

Článek 287 (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1 PRÁVNÍ AKTY UNIE

Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES)

Článek 289

Článek 290

Článek 291

Článek 292

ODDÍL 2 POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ

Článek 293 (bývalý článek 250 Smlouvy o ES)

Článek 294 (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

Článek 295

Článek 296 (bývalý článek 253 Smlouvy o ES)

Článek 297 (bývalý článek 254 Smlouvy o ES)

Článek 298

Článek 299 (bývalý článek 256 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 PORADNÍ INSTITUCE UNIE

Článek 300

ODDÍL 1 HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Článek 301 (bývalý článek 258 Smlouvy o ES)

Článek 302 (bývalý článek 259 Smlouvy o ES)

Článek 303 (bývalý článek 260 Smlouvy o ES)

Článek 304 (bývalý článek 262 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 VÝBOR REGIONŮ

Článek 305 (bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 306 (bývalý článek 264 Smlouvy o ES)

Článek 307 (bývalý článek 265 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Článek 308 (bývalý článek 266 Smlouvy o ES)

Článek 309 (bývalý článek 267 Smlouvy o ES)

HLAVA II FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 310 (bývalý článek 268 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 VLASTNÍ ZDROJE UNIE

Článek 311 (bývalý článek 269 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Článek 312

KAPITOLA 3 ROČNÍ ROZPOČET UNIE

Článek 313 (bývalý čl. 272 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 314 (bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)

Článek 315 (bývalý článek 273 Smlouvy o ES)

Článek 316 (bývalý článek 271 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM

Článek 317 (bývalý článek 274 Smlouvy o ES)

Článek 318 (bývalý článek 275 Smlouvy o ES)

Článek 319 (bývalý článek 276 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 320 (bývalý článek 277 Smlouvy o ES)

Článek 321 (bývalý článek 278 Smlouvy o ES)

Článek 322 (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)

Článek 323

Článek 324

KAPITOLA 6 BOJ PROTI PODVODŮM

Článek 325 (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)

HLAVA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 326 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 327 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 328 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 329 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 330 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 331 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 332 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 333 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 334 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

ČÁST SEDMÁ USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 335 (bývalý článek 282 Smlouvy o ES)

Článek 336 (bývalý článek 283 Smlouvy o ES)

Článek 337 (bývalý článek 284 Smlouvy o ES)

Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

Článek 339 (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)

Článek 340 (bývalý článek 288 Smlouvy o ES)

Článek 341 (bývalý článek 289 Smlouvy o ES)

Článek 342 (bývalý článek 290 Smlouvy o ES)

Článek 343 (bývalý článek 291 Smlouvy o ES)

Článek 344 (bývalý článek 292 Smlouvy o ES)

Článek 345 (bývalý článek 295 Smlouvy o ES)

Článek 346 (bývalý článek 296 Smlouvy o ES)

Článek 347 (bývalý článek 297 Smlouvy o ES)

Článek 348 (bývalý článek 298 Smlouvy o ES)

Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 350 (bývalý článek 306 Smlouvy o ES)

Článek 351 (bývalý článek 307 Smlouvy o ES)

Článek 352 (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)

Článek 353

Článek 354 (bývalý článek 309 Smlouvy o ES)

Článek 355 (bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)

Článek 356 (bývalý článek 312 Smlouvy o ES)

Článek 357 (bývalý článek 313 Smlouvy o ES)

Článek 358

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX REPUBLIKY, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, JEJÍ XXXXXXXXX XXXXXX VELKOVÉVODKYNĚ XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 1 ,

XXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx svazku xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářský x xxxxxxxx xxxx xxxxx států xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnutý xxxxxx, xxx byl zabezpečen xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a korektní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxxx hospodářství xxxxx zemí x xxxxxxxx jejich harmonický xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx regiony x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx znevýhodněných xxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Evropu x xxxxxxxx země, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejich blahobytu x xxxxxxx se xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX zachovat a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mír x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx národy Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx x jejich xxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vzdělanosti svých xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke vzdělání x neustálého xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxx zplnomocněné xxxxxxxx, jimiž xxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx)

XXXXX SE xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v dobré x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

XXXXXXXXXXXXX ZNĚNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

XXXX XXXXX

XXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxx smlouva upravuje xxxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx Unie xxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx, xx označují xxxx "Xxxxxxx".

XXXXX X

XXXXX A XXXXXXX PRAVOMOCÍ XXXX

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx Smlouvy Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x členské xxxxx xxx xxxxx činit xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx provádějí-li xxxx Unie.

2. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx pravomoc xxxxxxxx x členskými xxxxx, xxxxx v xxxx oblasti vytvářet x přijímat xxxxxx xxxxxxx akty Unie x členské xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx Xxxx nevykonala. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svou pravomoc x xxxxxxx, v xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vykonávat.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx s úpravou xxxxxxxx v této xxxxxxx, x jejímuž xxxxxxxxx má xxxxxxxx Xxxx.

4. Xxxx má x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx politiky.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx doplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc.

Právně xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx harmonizovat právní xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

6. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pravomocí Xxxx xxxxxx ustanovení Smluv xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

1. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx;

x) stanovení xxxxxxxx hospodářské soutěže xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) společná xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Ve xxxxxxx pravomoci Unie xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aktem Xxxx xxxx xx xxxxxxxx x tomu, xxx Xxxx mohla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pokud xxxx uzavření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Unie xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx Xxxxxxx svěřují xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oblastí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 6.

2. Sdílená xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) vnitřní xxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) zemědělství a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) ochrana xxxxxxxxxxxx;

x) doprava;

h) xxxxxxxxxxxxx xxxx;

x) energetika;

j) prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx;

x) společné xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x hlediska xxxxxxxx v této xxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x provádět xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nesmí členským xxxxxx bránit xx xxxxxx xxxxxx pravomoci.

4. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnost a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rozvojové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státům xxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxx. Xx xxxxx účelem přijme Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx na xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

2. Xxxx přijímá opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členských států, xxxxxxx vymezováním směrů xxxxxx politik.

3. Unie xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politik členských xxxxx.

Článek 6

Xxxx má xxxxxxxx provádět xxxxxxxx, xxxxx podporuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví;

b) průmysl;

c) xxxxxxx;

x) cestovní ruch;

e) xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxxx ochrana;

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 7

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přihlédnutím xx xxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

(bývalý čl. 3 odst. 2 Xxxxxxx x ES) 1

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx usiluje Xxxx x xxxxxxxxxx nerovností x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro muže x xxxx.

Xxxxxx 9

Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x činností xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bojem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdraví.

Xxxxxx 10

Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx.

Článek 11

(xxxxxx článek 6 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zahrnuty do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 12

(bývalý xx. 153 odst. 2 Xxxxxxx x ES)

Požadavky xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx brány x úvahu při xxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Unie.

Článek 13

Xxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vesmíru xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx požadavky xx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bytostí; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx zejména s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

(bývalý článek 16 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxx 93, 106 x 107 xxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx zaujímají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxx státy x xxxxx svých pravomocí x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xx, xxx zejména xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, aniž je xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx poskytovat, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Smlouvami.

Článek 15

(xxxxxx xxxxxx 255 Smlouvy x XX)

1. X xxxxx xxxxxxxx řádnou správu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx co xxxxxxxxxxxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx, xxxxx x Xxxx xxx projednávání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxx, xxxxxxxx veřejně.

3. Xxxxx xxxxx Xxxx a xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx sídlem x xxxxxxxx státě má xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx Unie xxx xxxxxx xx použitý xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx zásady x xxxxxxxx stanovené x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx zásady a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto práva xx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxxxxx xxx činnosti a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx pododstavci.

Soudní dvůr Xxxxxxxx unie, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávají xxx xxxxxxx funkce.

Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx legislativních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x druhém pododstavci.

Xxxxxx 16

(bývalý xxxxxx 286 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fyzických xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů orgány, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, a xxxxxxxx x volném xxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 39 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

Článek 17

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx jej.

2. Unie xxxxxxx způsobem uznává xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx církvemi x organizacemi, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx identitu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX DISKRIMINACE X XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 18

(xxxxxx článek 12 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx xxxxxxx Smluv, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx příslušnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx takovou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 19

(bývalý článek 13 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx jsou xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx Xxxxx x x xxxxx pravomocí xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx diskriminaci xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx předpisů členských xxxxx, xxxx základ xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 20

(bývalý xxxxxx 17 Xxxxxxx x XX)

1. Zavádí xx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušnost členského xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx občanství členského xxxxx, nenahrazuje je.

2. Xxxxxx Xxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxx jiné:

a) právo xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států;

b) xxxxx volit x xxx xxxxx ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx volbách x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx bydliště, xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu;

c) xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx, nemá xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a konzulární xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xx stejných xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se na xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx x právo xxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Unie x xxxxxx x xxxxxx Xxxxx a obdržet xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx práva xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvami x xxxxxxxxxx přijatými xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 21

(xxxxxx xxxxxx 18 Smlouvy x XX)

1. Každý xxxxx Xxxx má xxxxx xxxxxxxx se pohybovat x xxxxxxx na xxxxx členských xxxxx x výhradou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx a x opatřeních xxxxxxxxx x jejich provedení.

2. Xxxxx xx x xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx nezbytná x xxxxx Smlouvy xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxx uvedených v xxxxxxxx 1.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx x xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Článek 22

(xxxxxx xxxxxx 19 Smlouvy x XX)

1. Každý xxxxx Xxxx mající bydliště x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, má právo xxxxx a xxx xxxxx v obecních xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx. Toto xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx úprava xxxx stanovit xxxxxxx xxx, xxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx některého členského xxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxx xx. 223 xxxx. 1 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státním příslušníkem, xxxxx xxxxx a xxx xxxxx xx xxxxxxx xx

Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto státu. Xxxx právo je xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx úprava xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obtížemi xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Článek 23

(bývalý xxxxxx 20 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxx Unie xx xx území xxxxx země, xxx xxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem xxxxxxxx směrnice o xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 24

(xxxxxx xxxxxx 21 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx iniciativy xx xxxxxx článku 11 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, x xxxxx musí xxxxxxxx občané, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx občan Xxxx xx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 227.

Xxxxx xxxxx Xxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 228.

Xxxxx xxxxx Xxxx se xxxx písemně xxxxxxx x jednom x xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 55 xxxx. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 13 Smlouvy x Evropské xxxx, x xx xxxxx xxxxxxx odpověď xx xxxxxxx jazyce.

Xxxxxx 25

(bývalý článek 22 Smlouvy o XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Hospodářskému x sociálnímu xxxxxx xxxxx xxx roky. Xxxx zpráva xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv, xxxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx uvedených x xx. 20 odst. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX X ČINNOSTI XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXX

Xxxxxx 26

(xxxxxx xxxxxx 14 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxx xxxxxxx opatření určená x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fungování vnitřního xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveními Xxxxx.

2. Vnitřní xxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je zajištěn xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Smluv.

3. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxx x podmínky xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx pokroku ve xxxxx xxxxxxxxx odvětvích.

Xxxxxx 27

(bývalý xxxxxx 15 Smlouvy o XX)

Xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx stanovených v xxxxxx 26 vezme Xxxxxx x xxxxx xxxxx, jež xxxxx xxxxx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, x xxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx mít xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

XXXXX II

VOLNÝ XXXXX XXXXX

Xxxxxx 28

(bývalý xxxxxx 23 Smlouvy x XX)

1. Unie xxxxxxxx xxxxx xxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x dovozních xxx a všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak x xxxxxxx společného celního xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx zemím.

2. Xxxxxx 30 a xxxxxxxx 3 této xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i těch xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx zemí, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Článek 29

(xxxxxx xxxxxx 24 Xxxxxxx o XX)

Xx xxxxxxx xx xxxxxx oběhu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx byly x xxxxx členském xxxxx xxxxxxx dovozní xxxxxxxxxxx x zaplacena cla x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx účinkem x x kterých nedošlo x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx a poplatků.

XXXXXXXX 1

XXXXX XXXX

Xxxxxx 30

(xxxxxx článek 25 Xxxxxxx x ES)

Dovozní xxxx xxxxxxx cla x poplatky s xxxxxxxxxxx účinkem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx zákaz se xxxxxxxx také xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 31

(xxxxxx xxxxxx 26 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxx sazebník xxxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx.

Článek 32

(bývalý xxxxxx 27 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx kapitoly, Komise xxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx;

x) z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx ke zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx a polotovary, xxxxxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nedošlo k xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) z nutnosti xxxxxxxxx xx vážných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx racionální xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v Unii.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXXXX X XXXXXXX VĚCECH

Článek 33

(xxxxxx xxxxxx 135 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

ZÁKAZ XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX ČLENSKÝMI XXXXX

Xxxxxx 34

(xxxxxx xxxxxx 28 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx omezení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx zakázána.

Článek 35

(bývalý xxxxxx 29 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx omezení vývozu, xxxxx x veškerá xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 36

(xxxxxx xxxxxx 30 Smlouvy x XX)

Xxxxxx 34 x 35 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lidí x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, historickou xxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu, xxxx xxxxxxxx průmyslového x obchodního xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx omezování obchodu xxxx xxxxxxxxx státy.

Xxxxxx 37

(xxxxxx článek 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povahy tak, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx, pokud jde x xxxxxxxx nákupu x odbytu zboží.

Tento xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, řídí xxxx významně ovlivňuje xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx platí x xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx by xxxxxxxxx dosah xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx a množstevních xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

3. V případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx spjata xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx 38

(xxxxxx článek 32 Smlouvy o XX)

1. Xxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rybářskou xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, rybolov x xxxxxx zemědělskými produkty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx produkty xxxxxxxxx x živočišné xxxxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx po xxxxxxxx zpracování, xxxxx xxxx s těmito xxxxxxxx přímou souvislost. Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiku xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx "zemědělský" xx xxxxxx vztahují xx xxxxxxx, x xxxxxxx xx zvláštní xxxx tohoto odvětví.

2. Xxxxxxxx stanovená xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxx 39 xx 44 xxxxx.

3. Produkty, xx xxx xx xxxxxxxx články 39 xx 44, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx X.

4. Xxxxxxxxx a rozvoj xxxxxxxxx trhu se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx.

Článek 39

(bývalý článek 33 Xxxxxxx x XX)

1. Cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx životní xxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) stabilizovat xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ceny.

2. Xxx vypracovávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx přihlížet:

a) ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývající xx xxxxxxxx struktury x xxxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupně;

c) xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx spjato x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek 40

(xxxxxx xxxxxx 34 Xxxxxxx x XX)

1. K xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 39 je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx x závislosti xx dotyčných xxxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxx:

x) xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx různých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx organizace trhů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 39, xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu.

Společná xxxxxxxxxx trhů se xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 39 x xxxx vylučovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx spotřebiteli xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx kritériích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpočtu.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx dosáhnout xxxxx cílů, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 41

(xxxxxx xxxxxx 35 Xxxxxxx x XX)

X dosažení xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 39 xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx například:

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oblasti odborného xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxx; přitom mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx instituce;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 42

(xxxxxx xxxxxx 36 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx kapitoly xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx zemědělskou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx podle xx. 43 xxxx. 2 x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx x cílům xxxxxxxx x článku 39.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx schválit xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx strukturálními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 43

(xxxxxx xxxxxx 37 Smlouvy x XX)

1. Komise předkládá xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nahrazení vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx v xx. 40 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx.

Xxxx návrhy xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx závislost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxx hlava xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xx. 40 odst. 1 x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rybolovných xxxx.

4. X souladu x xxxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxx systémy organizace xxxx nahradit společnou xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x čl. 40 xxxx. 1, xxxxx:

x) xxxxxxxx organizace trhu xxxxxxxx členským státům, xxxxx se stavějí xxxxx xxxxxx opatření x xxxxx xxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a životní xxxxxx příslušných xxxxxxx, x to s xxxxxxxxxxxx x úpravám, xxxxx jsou možné, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx specializace;

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx obdobné podmínkám xxxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxx.

5. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxx určité suroviny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx produkty, xxxxx xxx dané xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx třetích xxxx.

Článek 44

(xxxxxx xxxxxx 38 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace trhu xxxx vnitřní xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx x xx-xx xxx x xxxxxxxx soutěžního xxxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhu x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxx členské xxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxx dovozu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxx vývozu.

Výši poplatků xxxxxxx Xxxxxx x xxxx nutné x xxxxxxxx rovnováhy; xxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx určí.

XXXXX XX

XXXXX POHYB XXXX, SLUŽEB X XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 45

(xxxxxx xxxxxx 39 Xxxxxxx x XX)

1. Je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Unii.

2. Xxxxx pohyb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxxxx xxxx pracovníky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx odůvodněných xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejnou xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxx;

x) pohybovat xx xx tím účelem xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států;

c) xxxxxxx x některém z xxxxxxxxx států za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x správními xxxxxxxx, jež upravují xxxxxxxxxxxx vlastních státních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx Komisí.

4. Tento xxxxxx xx nepoužije xxx zaměstnání xx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 46

(xxxxxx xxxxxx 40 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 45, x to zejména xxx, xx:

x) zajistí xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x praxi, xxxxx x xxxxx xxx přístup xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxxxx zachování xx xxxx překážkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků;

c) odstraní xxxxxxx takové xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodami dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které kladou xxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx by umožňoval xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx pracovních sil x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 47

(xxxxxx xxxxxx 41 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx budou x rámci společného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovníků.

Článek 48

(xxxxxx xxxxxx 42 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxx vytvoří xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx všech xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxx nároků xx dávky, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx výše,

b) vyplácení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx struktury, xxxx xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx požádat, aby xx xxxxxxx zabývala Xxxxxxxx rada. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx. Po projednání Xxxxxxxx xxxx xx xxxx měsíců od xxxxxx pozastavení:

a) vrátí xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx požádá Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; v xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx akt xxxxxxxx xx nepřijatý.

XXXXXXXX 2

XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 49

(xxxxxx článek 43 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxx svobody xxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx jiného členského xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve smyslu xx. 54 druhého xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx příslušníky právem xxxx usazení, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x pohybu xxxxxxxx jinak.

Xxxxxx 50

(bývalý xxxxxx 44 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xx xxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx, Xxxx x Komise xxxx xxxxx, xxxxx xxx ně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx zejména:

a) zpravidla xx přednostně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti, x xxxxx svoboda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x obchodu;

b) xxxxxxxxx xxxxx spolupráci xxxx příslušnými orgány xxxxxx xxxxxx členských xxxxx, aby se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx administrativní xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx x dohod xxxxxxxxxx dříve mezi xxxxxxxxx státy x xxxxxxx xxxxx zachování xx bylo překážkou xxxxxxx usazování;

d) zajišťují, xxx pracovníci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx zůstat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx státu x xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx x xx. 39 xxxx. 2;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxxxxxx x každém xxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx x úvahu, x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dceřiných xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniku xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx, poboček xxxx xxxxxxxxx společností;

g) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx společníků x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členských státech xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) kontrolují, xxx xxxxxxxx usazování xxxxxx xxxxxxxxxx podporami xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 51

(xxxxxx xxxxxx 45 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxx příležitostně, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx, xx xx určité xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 52

(xxxxxx xxxxxx 46 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nevylučují xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví.

2. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 53

(xxxxxx xxxxxx 47 Xxxxxxx x XX)

1. Za účelem xxxxxxxxx přístupu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxx lékařská, ostatní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx postupné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na koordinaci xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Xxxxxx 54

(bývalý xxxxxx 48 Xxxxxxx x XX)

Xx společnostmi založenými xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie, xx xxx účely xxxx xxxxxxxx zachází xxxxxx xxxx x fyzickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx neziskových organizací.

Xxxxxx 55

(xxxxxx xxxxxx 294 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 54; xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv xxx xxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 3

SLUŽBY

Článek 56

(xxxxxx xxxxxx 49 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx členském státě, xxx xx nachází xxxxxxxx služeb.

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxx.

Článek 57

(xxxxxx článek 50 Smlouvy x XX)

Xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úplatu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanoveními x volném xxxxxx xxxxx, kapitálu x xxxx.

Xxxxxx zahrnují zejména:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxx svobodných xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx práva xxxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost v xxxxxxxx xxxxx, kde xx služba xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podmínek, xxxx tento xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 58

(bývalý xxxxxx 51 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx pohyb xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlavy o xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojišťovacích xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx kapitálu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 59

(xxxxxx xxxxxx 52 Xxxxxxx x XX)

1. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx vydají xxxxxx legislativním postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx liberalizace xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Směrnice xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se zpravidla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zboží.

Xxxxxx 60

(xxxxxx článek 53 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx větší xxxx, xxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x situace x xxxxxxxxxx hospodářském xxxxxxx.

Xx xxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 61

(xxxxxx xxxxxx 54 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxx odstraněna xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 56 xxxxxxx pododstavce, xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 62

(xxxxxx článek 55 Smlouvy x XX)

Xxx otázky upravené xxxxx kapitolou xx xxxxxxx xxxxxx 51 xx 54.

XXXXXXXX 4

XXXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 63

(bývalý článek 56 Smlouvy x XX)

1. X rámci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx kapitálu mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxx členskými xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

2. X rámci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Článek 64

(xxxxxx xxxxxx 57 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxx Xxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx přímé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Maďarska xx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

2. Xx xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx míře x aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxx do x ze xxxxxxx xxxx, zahrnujícího přímé xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, usazování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx přijetí xxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxx.

3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 2 může xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohybu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx či x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx krok xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 65

(xxxxxx článek 58 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, kde je xxxxxx xxxxxxx investován;

b) xxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxx porušování vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx daňového xxxxx x dohledu xxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx stanovit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

3. Opatření x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx představovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63.

4. Nebudou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 64 xxxx. 3, xxxx Komise, nebo xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Rada xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členským xxxxxx xxxx jedné xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx za slučitelná xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Unie x xxxx slučitelná x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 66

(xxxxxx xxxxxx 59 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx či ze xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poruchy fungování xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, může Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropskou centrální xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zemím, xxxx-xx taková opatření xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA V

PROSTOR XXXXXXX, XXXXXXXXXXX X PRÁVA

KAPITOLA 1

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 67

(xxxxxx xxxxxx 61 Smlouvy x ES x xxxxxx článek 29 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxx prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx.

2. Unie zajišťuje, xx na vnitřních xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx politiku x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x ochrany vnějších xxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3. Xxxx usiluje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxx, xxxxx i prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 68

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx svobody, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plánování.

Xxxxxx 69

Vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx 4 a 5 xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality.

Xxxxxx 70

Aniž jsou xxxxxxx články 258, 259 x 260, xxxx Xxxx na xxxxx Komise přijmout xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx členské xxxxx ve spolupráci x Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádějí politiky Xxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx plného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X obsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x vnitrostátní xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 71

(xxxxxx xxxxxx 36 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx x Xxxx xxxxxxx stálý xxxxx. Xxxx xx xxxxxx článek 240, xxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států. Xx xxxxxxx výboru xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 72

(bývalý xx. 64 xxxx. 1 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx o XX)

Xxxx hlava se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx.

Článek 73

Členské státy xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formy xxxxxxxxxx x koordinace, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 74

(xxxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x oblastech xxxxxxxxx x této hlavě, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Komise, s xxxxxxxx xxxxxx 76, x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 75

(bývalý xxxxxx 60 Smlouvy x XX)

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 67, xxxxx xxx x předcházení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnostem x xxx proti xxx, vymezí Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx nařízení rámec xxxxxxxxx opatření týkajících xx pohybu kapitálu x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hospodářských xxxxx, xxxxx náležejí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x jejich xxxxx.

X xxxxxxxxx rámce uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx opatření.

Akty xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zárukách.

Xxxxxx 76

Xxxx xxxxxxx x kapitolách 4 x 5 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 74, xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kapitol, xx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxx Xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX, AZYLU X XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 77

(bývalý xxxxxx 62 Smlouvy x XX)

1. Xxxx rozvíjí xxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxx, aby xxxxx xxx ohledu na xxxx xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx kontrolu xxxx x účinný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) postupně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx hranic.

2. Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx a jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx;

x) kontrol, xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) podmínek, xx kterých xxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx x Xxxx xx krátkou dobu xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) neprovádění xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při překračování xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx-xx xx k usnadnění xxxxxx práva xxxxx xx. 20 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxx Xxxx jako xxxxxxxx x nestanoví-li Xxxxxxx pro takovou xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokladů. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx článek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 78

(bývalý čl. 63 xxxx 1 x 2 x xxxxxx čl. 64 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx každému xxxxxxxx příslušníkovi třetí xxxx, xxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx ochranu, přiměřený xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 1951, Xxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1967 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x celé Unii;

b) xxxxxxxx status doplňkové xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx, xxxx by xxxxxxx evropský xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxxx vysídlených osob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo statusu xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxx ochranu;

f) xxxxx týkající xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx doplňkovou xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi xxx zvládání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dočasnou xxxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx více členských xxxxx xx stavu xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Rada rozhoduje xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 79

(bývalý čl. 63 body 3 x 4 Smlouvy x ES)

1. Xxxx xxxxxx společnou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxx migračních xxxx, xxxxxxxxxxx zacházení pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přistěhovalectví x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx těmto xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx v těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx x pobytu x xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxx udělují xxxxxxxxxx víza a xxxxxxxx dlouhodobá povolení x xxxxxx, včetně xxxx, která xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, xxxxxx podmínek upravujících xxxxxxx xxxxxxxxx se x pobývat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) boj xxxxx xxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxxx se ženami x xxxxx.

3. Xxxx xxxx xx třetími xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zpětném přebírání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxx xxxx xxx nesplňují xxxxxxxx pro vstup, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx nebo xx země, xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada mohou xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx integrace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobývajících xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx vstupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx třetích xxxx xx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx práci xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 80

Politiky Unie xxxxx xxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx řídí zásadou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxxx státy, a xx x xx xxxxxxxx úrovni. Kdykoli xx to xxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx používání xxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXX SPOLUPRÁCE X XXXXXXXXXX VĚCECH

Článek 81

(xxxxxx xxxxxx 65 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxxxx justiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx založenou na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx pokud xx xx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx zajistit:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x výkon xxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx doručování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx kolizních xxxxx x pravidel xxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) spolupráci při xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxxxxx xx rodinného xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx uvedený x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx některý vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxx přijmout.

XXXXXXX 4

XXXXXXXX SPOLUPRÁCE X XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 82

(xxxxxx článek 31 Xxxxxxx x EU)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx x Unii založena xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxx sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x x xxxxxx 83.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijímají řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx uznávání xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnosti mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je;

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozměrem xxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla.

Tato xxxxxxxxx pravidla přihlížejí x rozdílům mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) práv osob x xxxxxxxx řízení;

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx Rada xxxxxx xxxxxx x rozhodnutí; xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Přijetí xxxxxxxxxxx pravidel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zavést vyšší xxxxxx ochrany osob.

3. Xxxxx se člen Xxxx xxxxxxx, xx xx se návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx základních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zabývala Xxxxxxxx xxxx.

X takovém xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pozastaví. Xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx, Xxxxxxxx rada do xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Radě, xxxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx to xx xxxxxx xxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx. V takovém xxxxxxx se xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x xx. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx udělené a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 83

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxx směrnic xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezení xxxxxxxxx xxxx x sankcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti x přeshraničním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx dopadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ji na xxxxxxxxx základě.

Jsou xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: terorismus, obchod x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnost.

Na základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx splňují kritéria xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx oblasti. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx harmonizačních xxxxxxxx, xxxx je dotčen xxxxxx 76.

3. Xxxxx xx člen Rady xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx zabývala Xxxxxxxx rada. V xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Evropská xxxx xx čtyř xxxxxx od tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx pozastavení řádného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx-xx dohody xxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx devět xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx směrnice, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxx Evropskému parlamentu, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx x xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 84

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx pobídková x xxxxxxxx opatření pro xxxxxxx členských xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 85

(bývalý článek 31 Xxxxxxx x XX)

1. Posláním Eurojustu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenými vyšetřováním x stíháním závažné xxxxxxx činnosti, xxxxx xx dotýká xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx základě, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx vedených x xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxxxxxxx.

X xxxx souvislosti Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Eurojustu. Tyto xxxxx xxxxx zahrnovat:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxxxx zahájení xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxx pokud xxx x trestné činy xxxxx finančním zájmům Xxxx;

x) koordinaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x);

x) xxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx, xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxx sítí.

Tato nařízení xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vnitrostátních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a aniž xx dotčen článek 86, vykonávají procesní xxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 86

1. Pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Eurojustu Úřad xxxxxxxxxx veřejného žalobce. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat, xxx xxx návrh nařízení xxxxxxxxx Evropské radě. X takovém případě xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx rada xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx nařízení, oznámí xx xx xxxxxx xxxxx Evropskému parlamentu, Xxxx a Xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Smlouvy x Evropské xxxx x čl. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x použijí xx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce xx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x Europolem, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx x spolupachatelů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, jak jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxx předvádění před xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx trestnými xxxx xxxxx veřejného žalobce.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx výkon jeho xxxxxx, procesní pravidla xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, jakož i xx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx použitelná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů učiněných xxx xxxxxx jeho xxxxxx.

4. Xxxxxxxx rada xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx xx několika xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 87

(xxxxxx xxxxxx 30 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx vyvíjí policejní xxxxxxxxxx, xx níž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx příslušných xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx, xxxxx x spolupráce xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx metod xxx xxxxxxxxxx závažných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxx, xxx byl xxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx, x pokud bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, Evropská xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vrátí xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx.

Xxxx-xx dohody xxxxxxxx, x pokud xx xxxxxxx devět členských xxxxx xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx dotčeného návrhu xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx lhůtě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx x xx. 329 xxxx. 1 této smlouvy xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx akty, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 88

(bývalý xxxxxx 30 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx podporovat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx závažné xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx a těm xxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zpracovávání, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx subjektů;

b) koordinaci, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týmů, xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsoby xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Evropským xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx zapojeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx operativní xxxx Europolu xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx a po xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx států, jejichž xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výlučně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx.

Xxxxxx 89

(xxxxxx xxxxxx 32 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x meze, za xxxxx xxxxx příslušné xxxxxx členských xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 82 a 87 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu xx xxxxxxx x xx xxxxxx s xxxx orgány. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxxxxx 90

(bývalý xxxxxx 70 Xxxxxxx x ES)

V oblastech xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx jsou cíle Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 91

(bývalý článek 71 Smlouvy x XX)

1. X provedení xxxxxx 90 a x přihlédnutím ke xxxxxxxxxxxx dopravy stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem a Xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxx xx nebo x některého členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) podmínky, za xxxxx mohou dopravci, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx;

x) xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úrovně a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x využití dopravních xxxxxxxx.

Xxxxxx 92

(bývalý článek 72 Xxxxxxx x XX)

Xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 91 xxxx. 1 xxxxx žádný xxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx nepřijme xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx, xxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x 1. lednu 1958 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx státy xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx znevýhodňoval xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x domácími dopravci.

Xxxxxx 93

(xxxxxx xxxxxx 73 Xxxxxxx x XX)

Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx potřebě koordinovat xxxxxxx xxxx které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 94

(bývalý xxxxxx 74 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxx.

Xxxxxx 95

(xxxxxx xxxxxx 75 Smlouvy x XX)

1. X xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx uplatňuje xx xxxxxxx téhož xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx okolností xxxx x xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x závislosti xx xxxx původu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Odstavec 1 xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx jiná opatření xxxxx xx. 91 xxxx. 1.

3. Rada xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxxxx plnění ustanovení xxxxxxxx 1 a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výhody xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx x vlastního podnětu xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x odstavcem 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 96

(bývalý článek 76 Xxxxxxx x XX)

1. X dopravě xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny x xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx l, přihlédne xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x obtížím oblastí xxxxx xxxxxxxxxxx politickými xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

3. Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Článek 97

(bývalý článek 77 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxx poplatky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účtované dopravcem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hranic xxxxxxx xxxxxxxxxx rozumnou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx skutečným xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx se vynasnaží xxxx xxxxxx postupně xxxxxxxx.

Xxxxxx může k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 98

(bývalý xxxxxx 78 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxxx použití opatření xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nevýhod, xxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Pět xxx xx vstupu Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Rada na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx článek xxxxx.

Článek 99

(xxxxxx xxxxxx 79 Xxxxxxx o XX)

Xxx Komisi xx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx x odborníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx x výborem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 100

(xxxxxx článek 80 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení pro xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX VII

SPOLEČNÁ XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX PŘEDPISŮ

KAPITOLA 1

PRAVIDLA XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX

Xxxxxx 101

(xxxxxx xxxxxx 81 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx podniky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx shodě, které xx xxxxx ovlivnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyloučení, xxxxxxx xxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ty, xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zásobování;

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílné podmínky xxx plnění xxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx partneři xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx smluv xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx počátku.

3. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx neúčinný xxx:

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podniky,

- xxxxxxxxxx nebo kategorie xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx x

- xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hospodářského xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přiměřený xxxxx xx výhodách z xxxx vyplývajících, a xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx omezení, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezbytná;

b) xxxxxxxxxx xxxxx podnikům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 102

(xxxxxx xxxxxx 82 Smlouvy x XX)

X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx zakázané, pokud xx může xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek;

b) v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vývoje xx úkor xxxxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluv tím, xx druhá xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s předmětem xxxxxx smluv xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 103

(bývalý xxxxxx 83 Xxxxxxx x XX)

1. Nařízení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článcích 101 x 102 xxxxxxx Xxxx xx návrh Xxxxxx a po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx zejména:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 1 x x článku 102 xxxxxxxxxx pokut x xxxxxx;

x) určit xxxxxxxxx xxxxxxxx k xx. 101 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) podrobněji xxxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 x 102 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odvětvích;

d) xxxxxxx xxxxx Komise x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx odstavci;

e) vymezit xxxxx mezi vnitrostátními xxxxxxxx předpisy na xxxxx straně a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx předpisy přijatými xx základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 104

(bývalý xxxxxx 84 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx nenabudou platnosti xxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx 103, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x zneužívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx států v xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx předpisy x x ustanoveními xxxxxx 101, zejména odstavce 3, a xxxxxx 102.

Článek 105

(xxxxxx xxxxxx 85 Smlouvy o XX)

1. Xxxx je xxxxxx xxxxxx 104, xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 101 x 102.

Na xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx, že k xxxxxxxx xxxxx, navrhne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odstranění.

2. Trvá-li xxxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdůvodněným xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státy, xxx xxxxxxx potřebná xxxxxxxx x nápravě, jejichž xxxxxxxx x podrobnosti Xxxxxx xxxx.

3. Komise xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 103 xxxx. 2 xxxx. b).

Článek 106

(xxxxxx článek 86 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxx x xxxxxxx podniky x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo výlučná xxxxx, tyto xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx pravidlům stanoveným x xxxxxxxx 18 x 101 xx 109.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx zájmu xxxx xx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx monopolu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uplatnění těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx x xxxx, xxxxx by xxxx x rozporu xx zájmem Xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x vydává podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXX PODPORY

Článek 107

(xxxxxx xxxxxx 87 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx narušují xxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž tím, xx zvýhodňují xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx výroby, xxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li Xxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx individuálním spotřebitelům xx podmínky, xx xx poskytují bez xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx událostmi;

c) podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, pokud jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx znevýhodnění xxxxxxxxxxx xxxxx rozdělením. Pět xxx po vstupu Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, jímž xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Za xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhem xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx regionů xxxxxxxxx x xxxxxx 349 x xxxxxxx xx xxxxxx strukturální, hospodářskou x sociální xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

c) xxxxxxx, xxxxx xxxx usnadnit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, jež xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx určené xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx soutěže x Xxxx v míře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 108

(xxxxxx xxxxxx 88 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx vhodná xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx-xx Komise poté, xx vyzvala zúčastněné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx některým xxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 107 xxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené Komisí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx jiný zainteresovaný xxxx, odchylně xx xxxxxx 258 x 259, xxxxxxxxx xxx xxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednomyslně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx odchylně xx xxxxxx 107 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 109 xxxxxxxxxx xx slučitelnou s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx rozhodnutí mimořádné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx pozastaveno xx xx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xx však Xxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x záměrech poskytnout xxxx upravit xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xx, xx xxxxxx záměr xxxx x ohledem xx xxxxxx 107 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx Rada xxxxx xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x řízení uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku.

Xxxxxx 109

(xxxxxx xxxxxx 89 Smlouvy o XX)

Xxxx může na xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 107 x 108, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxx xx. 108 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podpor, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx řízení.

XXXXXXXX 2

XXXXXX USTANOVENÍ

Článek 110

(xxxxxx článek 90 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx vyššímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx, jemuž xxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátnímu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxx výrobkům.

Xxxxxx 111

(xxxxxx xxxxxx 91 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 112

(xxxxxx článek 92 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx daní xxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nepřímých xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx poplatky xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 113

(bývalý xxxxxx 93 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x obratu, xxxxxxxxxxx daní x xxxxxx xxxxxxxxx daní x rozsahu, x xxxxx xx tato xxxxxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 114

(xxxxxx článek 95 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx-xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním postupem xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přijímají opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Odstavec 1 xx nevztahuje xx ustanovení o xxxxxx, xxxxxxxxxx týkající xx volného pohybu xxxx, ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx bude xx xxxxx návrzích xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vycházet z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx založenému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tento xxx xxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx x Rada, Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx harmonizační opatření, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 36 xxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxx pracovního xxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx ponechání.

5. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx poté, xx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, Rada xxxx Xxxxxx přijaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx po přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx předpisy Komisi xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 dotyčné xxxxxxxxxxxx právní předpisy xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, co xxxxxxx, xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi členskými xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx.

Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxx.

Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx-xx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, že xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

7. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx navrhnout přizpůsobení xxxxxx xxxxxxxx.

8. Upozorní-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x něm Xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nenavrhne Xxxx xxxxxxxxxxxx opatření.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článků 258 x 259 může Xxxxxx xxxx kterýkoli xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxx přímo Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx-xx se, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx.

10. Xxxx uvedená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijmout x xxxxxxx xxxx xxxx důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 36 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která podléhají xxxxxxxxxxx postupu Unie.

Článek 115

(xxxxxx xxxxxx 94 Xxxxxxx x XX)

Xxxx je xxxxxx xxxxxx 114, Xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, které xxxx xxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 116

(xxxxxx xxxxxx 96 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxx, že xxxxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na vnitřním xxxx x vyvolávají xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx nerovnováhy, xxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx za tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx přijata xxxxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxx.

Článek 117

(xxxxxx článek 97 Xxxxxxx x XX)

1. Jsou-li xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx článku, xxxxxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxx vhodná opatření, xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Jestliže xxxx, xxxxx hodlá přijmout xxxx změnit vnitrostátní xxxxxxxx, xxxxxxxx doporučení Xxxxxx, xxxxx xx xx určeno, xxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx 116 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx stát, xxxxx nedbal xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx 116 se nepoužije.

Xxxxxx 118

X rámci xxxxxxxxx xxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxx xxxxxxx jednotnou ochranu xxxx xxxxxxxxx vlastnictví x Xxxx, x x xxxxxxxx centralizovaného xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, koordinaci a xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXX POLITIKA

Článek 119

(xxxxxx xxxxxx 4 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 Smlouvy x Evropské xxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx trhu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx je xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxx otevřeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s volnou xxxxxxx.

2. Souběžně x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jednotnou měnu - euro, jakož x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxx tento xxx, podporovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx otevřeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx zahrnují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxx, xxxxxx veřejné finance x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 1

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek 120

(xxxxxx xxxxxx 98 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx v xxxxx xxxxxxxx směrů xxxxxxxxx x xx. 121 xxxx. 2 přispívaly x dosahování cílů Xxxx ve smyslu xxxxxx 3 Smlouvy x Xxxxxxxx unii. Xxxxxxx státy x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx v článku 119 a x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x volnou xxxxxxx, xxxx je podporováno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 121

(bývalý xxxxxx 99 Smlouvy x XX)

1. Členské xxxxx xxxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 120.

2. Xxxx xxxxxx xx doporučení Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x xxxx x xxx xxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zprávy Rady xxxxxxxx závěry x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

Xx základě xxxxxx závěrů xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vymezeny.

Rada x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

3. X zajištění užší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx sleduje Xxxx xx základě zpráv xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v každém xxxxxxxx xxxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx hospodářských xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x důležitých xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx politiky, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, které považují xx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx-xx xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, může xx Xxxxxx xx dotyčný xxxxxxx stát obrátit x xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx může xx xxxxx Komise xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxx xxxxxxxx Rada xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx členský xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx je xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Předseda Xxxx xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx příslušným výborem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Článek 122

(xxxxxx xxxxxx 100 Smlouvy x XX)

1. Aniž jsou xxxxxxx xxxx postupy xxxxxxxxx ve Smlouvách, xxxx Rada na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx členskému xxxxx x xxxxxx přírodních xxxxxx xxxx mimořádných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx-xx x xxxxx xxxxxx vážně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dotyčnému xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx. Předseda Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament.

Xxxxxx 123

(xxxxxx xxxxxx 101 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxx centrálním xxxxxx členských xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx subjektům Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxx veřejnoprávním xxxxxxx, jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxx členských xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxxx zacházení jako xxxxxxxxx xxxxxxxx institucím.

Xxxxxx 124

(xxxxxx xxxxxx 102 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx se jakákoli xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x která umožňují xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 125

(xxxxxx článek 103 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx neodpovídá xx xxxxxxx ani xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxx, regionálních nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx veřejných orgánů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxx členského státu, xxxx jsou dotčeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru.

2. Xxxx xxxx xx návrh Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 123 x 124 x v xxxxx xxxxxx.

Článek 126

(xxxxxx článek 104 Smlouvy x XX)

1. Členské státy xx xxxxxxxx nadměrných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx sleduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx dluhu x členských xxxxxxx, xxx xxxx možno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx zejména dodržování xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) zda xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx domácímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by:

- xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx blíží xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx x dočasné x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx se uspokojivým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x Protokolu x postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

3. Nesplňuje-li xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx, Komise vypracuje xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx překračuje veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x ke xxxx xxxxxx rozhodujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx zprávu, xx-xx i xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Hospodářský a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zprávě Xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vzniknout xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx x xxx Xxxx.

6. Rada xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxx xxxxx připomínek, které xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx celkovém xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Rozhodne-li Xxxx xxxxx odstavce 6, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx členský stát xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx. S výhradou xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx doporučení zveřejněna.

8. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx přijata žádná xxxxxx xxxxxxxx, může xxx doporučení xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx-xx členský stát xxx xxxx doporučení Xxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx x výzvě xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

X takovém případě xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát, xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx.

10. Právo xxxxx xxxxxx xxxxx článků 258 a 259 xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 tohoto xxxxxx.

11. Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatému xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx z následujících xxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které Rada xxxx,

- xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx u Unie, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Rady nadměrný xxxxxxx napraven,

- xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxxx rozhodnutích.

12. Rada xxxxx některá xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedená x odstavcích 6 xx 9 x 11 x xxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx Xxxx nadměrný xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx předtím svá xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxx xxxxxxxxxx.

13. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 8, 9, 11 a 12 xxxxxxxxx Rada xx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 6 xx 9, 11 a 12 Xxxx nepřihlíží x xxxxx člena Xxxx xxxxxxxxxxxxx dotyčný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 písm. x).

14. Xxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx jsou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, připojeném xx Xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxxxx vhodná ustanovení, xxxxx poté nahradí xxxxx xxxxxxxx.

X výhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx návrh Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.

XXXXXXXX 2

MĚNOVÁ XXXXXXXX

Xxxxxx 127

(xxxxxx xxxxxx 105 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "XXXX") xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx cíl cenové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ESCB xxxxxx hospodářské xxxxxxxx x Unii xx xxxxxxx přispět x xxxxxxxx xxxx Unie, xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. XXXX jedná xx xxxxx se xxxxxxxx stanovenými x xxxxxx 119 a x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxx podporuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. XXXX xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx:

- vymezuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx,

- provádí xxxxxxxx operace x xxxxxxx x xxxxxxx 219,

- drží a xxxxxxxx oficiální devizové xxxxxxx členských xxxxx,

- xxxxxxxxx plynulé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx odstavce 2 xx nevztahuje na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx:

- xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxx,

- vnitrostátními xxxxxx ke všem xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, avšak x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle xx. 129 xxxx. 4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, institucím nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx vnitrostátním orgánům x xxxxxxxxxxxxx spadajících xx oblasti její xxxxxxxxxx.

5. ESCB xxxxxxxx x řádnému provádění xxxxxxxx, xxxxx přijímají xxxxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

6. Xxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svěřit Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 128

(xxxxxx xxxxxx 106 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx povolovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx banky. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx platidla.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou. Rada xxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxx x sladění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x umožnění xxxxxx xxxxxxxxx oběhu x Xxxx.

Xxxxxx 129

(bývalý článek 107 Xxxxxxx o XX)

1. ESCB xx xxxxx rozhodovacími xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, xxxxxxx xxxx Rada xxxxxxxxx a Výkonná xxxx.

2. Xxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské centrální xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx XXXX x XXX") je xxxxxxxx x protokolu připojeném xx Xxxxxxxx.

3. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx změnit xxxxxx 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 x 32.6, xx. 33.1 xxxx. x) a xxxxxx 36 xxxxxxx XXXX x XXX. Rozhodují xxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxx na návrh Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx doporučení Evropské xxxxxxxxx xxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxx článků 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 xxxxxxx XXXX a XXX.

Xxxxxx 130

(xxxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx o XX)

Xxx výkonu xxxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Smlouvami x xxxxxxxx XXXX x XXX xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx člen xxxxxx rozhodovacích xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx Xxxx, od xxxxx vlády členského xxxxx xxx od xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se zavazují xxxxxxxxxx tuto xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské centrální xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

Xxxxxx 131

(xxxxxx článek 109 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx a se xxxxxxxx ESCB x XXX.

Článek 132

(bývalý článek 110 Xxxxxxx o XX)

1. X xxxxxx xxxxx svěřených XXXX, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x XXX, Evropská centrální xxxxx:

- přijímá xxxxxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 3.1 xxxxx odrážce, xxxxxxxx 19.1, 22 x 25.2 xxxxxxx XXXX x XXX x dále x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Rady, xxx xxxx uvedeny x xx. 129 xxxx. 4,

- přijímá rozhodnutí xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX x XXX,

- xxxxxx doporučení x xxxxxxx stanoviska.

2. Evropská xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou xxxxxxxx xxxxx xx. 129 odst. 4 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmocněna xxxxxxx xxxxxxxx pokuty či xxxxxx za neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 133

Aniž jsou xxxxxxx pravomoci Evropské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx eura xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

INSTITUCIONÁLNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 134

(xxxxxx xxxxxx 114 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx těmto xxxxxxx,

- xxxxxxxx hospodářskou x xxxxxxxx situaci členských xxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx x xx, zejména x xxxxxxxxxx vztazích se xxxxxxx zeměmi x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx článek 240, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxx x xxxxxxxx 66 x 75, čl. 121 xxxx. 2, 3, 4 x 6, článcích 122, 124, 125 x 126, xx. 127 xxxx. 6, xx. 128 xxxx. 2, xx. 129 odst. 3 a 4, xxxxxx 138, xx. 140 odst. 2 x 3, článku 143, xx. 144 xxxx. 2 x 3 x xxxxxx 219 x xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx úkoly xxxxxxx xx Radou,

- xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx kapitálu x xxxxxxxx plateb, jak xxxxxxx z provádění Xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxx Komisi x Xxxx xxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx a Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx po dvou xxxxxxx výboru.

3. Xxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament.

4. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx členské státy, xx xxxxx se xxxxxxxx výjimka, ve xxxxxx xxxxxx 139, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x tom xxxxxx xxxxxx Radě x Xxxxxx.

Xxxxxx 135

(xxxxxx xxxxxx 115 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxxxxxxx upravených x xx. 121 xxxx. 4, článku 126 x výjimkou xxxxxxxx 14, xxxxxx 139, xx. 140 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxxxx pododstavci x odst. 3 x xxxxxx 219 xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx požádat Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx doporučení xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx předloží xxx xxxxxx Xxxx.

KAPITOLA 4

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXX JE XXXX

Xxxxxx 136

1. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Smluv přijme Xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 121 x 126, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 126 odst. 14, opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx xx xxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx ní;

b) k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, přičemž xx xxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přijímanými xxx xxxxx Xxxx x byl nad xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx podílejí xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx je xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

Xxxxxx 137

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 138

(xxxxxx xx. 111 odst. 4 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxxx postavení xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx společné postoje x otázkám, xxx xxxx zvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx unii, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou.

2. Rada xxxx xx návrh Xxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx x konferencích. Rada xxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

XXXXXXXX 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 139

1. Členské státy, x xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx".

2. Xx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx výjimka, xx xxxxxxxxx tato xxxxxxxxxx Xxxxx:

x) xxxxxxx xxxx částí hlavních xxxxx hospodářských politik, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx eurozóny (xx. 121 xxxx. 2);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nadměrných schodků (xx. 126 xxxx. 9 x 11);

x) xxxx a xxxxx XXXX (xx. 127 xxxx. 1, 2, 3 x 5);

x) xxxxxxxx xxxx (xxxxxx 128);

x) xxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 132);

x) xxxxxxxx týkající xx používání eura (xxxxxx 133);

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxx politice (xxxxxx 219);

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx rady Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 283 xxxx. 2);

x) rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x měnovou xxxx, x příslušných xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx x konferencích (čl. 138 xxxx. 1);

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx x konferencích (čl. 138 xxxx. 2).

X xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) až x) xx tedy xxxxxx "xxxxxxx státy" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou je xxxx.

3. X xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxx ESCB a XXX xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x práv x xxxxxxxxxx x rámci XXXX.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a x xxxxxx případech:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (xx. 121 xxxx. 4);

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx nadměrných xxxxxxx x členských xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx (čl. 126 xxxx. 6, 7, 8, 12 x 13).

Kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 odst. 3 písm. a).

Článek 140

(xxxxxx xx. 121 xxxx. 1, xxxxxx čl. 122 xxxx. 2 xxxxx xxxx a bývalý xx. 123 xxxx. 5 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx jednou xx dva roky, xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x pokroku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, při plnění xxxxxx závazků xxxxxxxxxx xx uskutečňování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx slučitelnost právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx statutů xxxxxx xxxxxxxxx centrálních xxxx x xxxxxx 130 x 131 x xx xxxxxxxx XXXX x XXX.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kritéria:

- xxxxxxxx vysokého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx inflace, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx členských xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx veřejných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 126 xxxx. 6,

- xxxxxxxxxx normálního fluktuačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx mechanismem xxxxxxxx kurzů Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx alespoň xxxx xxx, xxxx by xxxxx k devalvaci xxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xxxxxxxx výjimka, x xxxx účasti x xxxxxxxxxx směnných xxxxx, která se xxxxxx x úrovních xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx období, xx xxx mají xxx xxxxxxxxxxxx, jsou blíže xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke Xxxxxxxx. Xxxxxx Komise x Xxxxxxxx centrální banky xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx integrace xxxx, xxxxxxx x vývoji xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx cenových xxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx v Evropské xxxx rozhoduje na xxxxx Komise, xxxxx xxxxxxx státy, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxx xxxxxxx dotyčných xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx. Tito xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx měsíců poté, xx Rada xxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx pododstavce je xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. a).

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx návrh Xxxxxx a po xxxxxxxxxx s Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepočítací xxxxxxxxxx, xxxxx něhož euro xxxxxxx xxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx jednotné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě.

Xxxxxx 141

(xxxxxx čl. 123 odst. 3 x bývalý čl. 117 odst. 2 xxx prvních xxxxxxx Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx a dokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx dotčen xx. 129 odst. 1, xxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxx 44 xxxxxxx XXXX x XXX.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, Evropská xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx politik xxxxxxxxx států x xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxx otázky xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálních xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

- xxxxxxxx bývalé xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 142

(xxxxxx čl. 124 xxxx. 1 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, pokládá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx společného zájmu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze spolupráce x xxxxx mechanismu xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 143

(xxxxxx xxxxxx 119 Xxxxxxx x XX)

1. Nastanou-li xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bilance xxxx x typu xxxx, kterou xx x dispozici, x xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prozkoumá Komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx tento xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx přijmout. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx doporučuje.

Ukáží-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, a opatření xxxxxxxx

Xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nastaly nebo xxxxx nastat, Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Radě xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x vhodných metod xxxxxx poskytnutí.

Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Radu x xxxxxxx x jejím xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx této xxxxxx, xxx xxxx mít xxxxxxx xxxxx:

x) dohodnutého xxxxxxx xx xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, udržuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; k xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Neposkytne-li Xxxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zmocní Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx x podrobnosti xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx odvolat a xxxxx podmínky a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 144

(xxxxxx xxxxxx 120 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx-xx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 143 xxxx. 2, může xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx narušit xxxxx x co xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx překročit xxxxxx xxxxxxxx nutný xxx xxxxxxxxxx xxxxx vzniklých xxxxxx.

2. Komise x xxxxxxx členské státy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informovány xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxx podle xxxxxx 143.

3. Poté, co Xxxxxx xxxx doporučení, x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxx, xxx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ochranná xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 145

(bývalý xxxxxx 125 Smlouvy x ES)

Členské xxxxx x Xxxx xxxxxxx x souladu s xxxxx hlavou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx podpoře kvalifikace, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schopnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx změny, xxx dosáhly xxxx xxxxxx 3 Smlouvy x Xxxxxxxx unii.

Článek 146

(xxxxxx xxxxxx 126 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 121 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 145.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x slaďují xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 148 x Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zvyklostem, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 147

(bývalý článek 127 Xxxxxxx x XX)

1. Unie přispívá x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxx přitom xxxxxxxxx členských států.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxx v xxxxx xxx vymezování x xxxxxxxxx politik x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 148

(bývalý xxxxxx 128 Smlouvy x XX)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Unii x xxxxxxx k xxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xx návrh Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx regionů x Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 150 xxxxxxxxxx xxxxxx zásady, které xxxxx členské xxxxx x xxxxx xxx xxx politice xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být slučitelné x hlavními směry xxxxxxxxx podle xx. 121 xxxx. 2.

3. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxxx Radě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx přijal x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx hlavní xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti uvedené x xxxxxxxx 2.

4. Xx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x stanovisek Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx každoročně xxxxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Komise xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx- xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

5. Xx základě xxxxxxxx xxxx prověrky xxxxxx Xxxx a Komise Xxxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx a x xxxxxxxxx hlavních zásad xxxxxxxxxxxxx.

Článek 149

(bývalý článek 129 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x podpoře jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poradenství, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zkušenosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projektů.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 150

(xxxxxx článek 130 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zřídí xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx k podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx práce xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxx má následující xxxxx:

- xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členských xxxxx x Unie;

- xxxx xx dotčen xxxxxx 240, podává xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxx x vlastního podnětu xxxxxxxxxx a přispívá x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 148.

Xxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx konzultuje xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 151

(xxxxxx článek 136 Xxxxxxx x XX)

Xxxx x členské státy, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, jak xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v Turínu xxx 18. xxxxx 1961 a x Xxxxxx Společenství základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1989, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sociální xxxxxx, rozvoj xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x boj xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx tím xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx smluvních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie.

Soudí, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, xxxxx napomůže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 152

X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie uznává x xxxxxxxxx úlohu xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx úrovni. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 153

(bývalý xxxxxx 137 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxxx 151 Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí tak, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pracovní podmínky,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pracovníků při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s nimi,

f) xxxxxxxxxxx x kolektivní xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxxxxx na území Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx dotčen xxxxxx 166,

x) rovnost xxxxxxxxxxxx xxxx muži a xxxxxx xx xxxx xxxxx x rovné xxxxxxxxx na pracovišti,

j) xxx xxxxx sociálnímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x).

2. Za tímto xxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přístupů x xxxxxxxxxxxxx zkušeností, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx požadavky, které xx uplatní postupně x přihlédnutím ke xxxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxxxxx předpisům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států. X xxxxxx směrnicích xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvoji xxxxxx x středních xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) xxxxxxxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem jednomyslně xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na xxxx. 1 písm. d), x) x x).

3. Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prováděním směrnic xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 155.

V xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx xxxx být xxxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Předpisy přijaté xxxxx xxxxxx článku:

- xx nedotýkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vymezovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx systému,

- nebrání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx zachovával xx xxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx.

Článek 154

(xxxxxx xxxxxx 138 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx Xxxxxx xx podporovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx x xxxxxxxx všechna xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dialogu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran.

2. Xx xxx xxxxxx Xxxxxx před předložením xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx politiky konzultuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možného zaměření xxxx Xxxx.

3. Považuje-li Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Unie xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zamýšleného xxxxxx. Xxxxxxxx partneři xxxxxxx Xxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx sociální partneři xxxxxxxxxx Komisi x xxxx úmyslu zahájit xxxxxx xxxxx xxxxxx 155. Xxxx xxxxxx xxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 155

(xxxxxx xxxxxx 139 Smlouvy x XX)

1. Pokud xx xx xxxxxxxx partneři xxxxx, může xxxxxx xxxx nimi na xxxxxx Unie vést xx smluvním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohod.

2. Xxxxxx uzavřené na xxxxxx Unie xx xxxxxxxxx buď xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 153 xxxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje jedno xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx z xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xx. 153 xxxx. 2 xxxxxxxxxx jednomyslnost.

Článek 156

(bývalý xxxxxx 140 Xxxxxxx x XX)

Xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx ustanovení Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými státy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx,

- pracovního xxxxx x pracovních podmínek,

- xxxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx zabezpečení,

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- ochrany xxxxxx xxx xxxxx,

- xxxxx sdružovat xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx tím xxxxxx Komise v xxxx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zaujímá stanoviska x organizuje xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xxxxxxx vyvíjí xxxxxxx xx snaze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pořádat xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 157

(xxxxxx xxxxxx 141 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práci.

2. "Xxxxxxx" xx xxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mzda xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví xxxxxxx, že:

a) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx pracovním xxxxx.

3. Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Hospodářským a xxxxxxxxx xxxxxxx přijímají xxxxxxxx k uplatnění xxxxxx xxxxxxx příležitostí x rovného xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rovnosti xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zastoupeného xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nevýhod x xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 158

(bývalý xxxxxx 142 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx placené xxxxxxxx.

Článek 159

(xxxxxx článek 143 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151 a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 160

(xxxxxx xxxxxx 144 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxx poradní výbor xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxx x záležitostech xxxxxxxx xxxxxxx. Výbor xx xxxx úkoly:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vývoj xxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxx x x Unii,

- podporovat xxxxxx informací, zkušeností x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x x Xxxxxx,

- xxxx je xxxxxx xxxxxx 240, na xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zaujímat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx působnosti. Při xxxxxx svých xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxx jmenují xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 161

(xxxxxx článek 145 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx x Unii.

Evropský xxxxxxxxx může Xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 162

(xxxxxx článek 146 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x geografickou xxxxxxxx xxxxxx Unie x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x ve xxxxxxxxx systémech, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Článek 163

(xxxxxx článek 147 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxxx Komise.

Komisi xx při xxx xxxxxxxxx výbor, xxxxx xxxxxxxxx xx člen Xxxxxx x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 164

(xxxxxx xxxxxx 148 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XII

VŠEOBECNÉ X XXXXXXX VZDĚLÁVÁNÍ, XXXXXX X SPORT

Článek 165

(xxxxxx xxxxxx 149 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, podporováním x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx x podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxx povaze, xxxx strukturám založeným xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx x výchovné xxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx:

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx, xxxxxxx výukou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x započítáváním xxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx výměny xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx společné xxxxxxxxxxx systémům členských xxxxx,

- podporu rozvoje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx mladých xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropy,

- podporu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxx rozměru xxxxxx xxxxxxxx spravedlivého x otevřeného sportovního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sport, xxxxx x ochranou fyzické x xxxxxx integrity xxxxxxxxx, xxxxxxxxx mladých xxxxxxxxx.

3. Xxxx a xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x sportu xx třetími xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména x Xxxxx Evropy.

4. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx parlament x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxx na xxxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 166

(xxxxxx xxxxxx 150 Smlouvy x XX)

1. Xxxx provádí xxxxxxxx odborného vzdělávání, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx plném xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Unie xx xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx vzděláváním x xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx x znovuzačlenění xx xxxx xxxxx,

- usnadňování xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx vyučovaných x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx či xxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx podporují spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx x x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx přijímají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, a Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXX

Xxxxxx 167

(xxxxxx xxxxxx 151 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxx k rozkvětu xxxxxx členských států x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx národní x xxxxxxxxxx různorodost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dědictví.

2. Činnost Xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxx členskými xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- zlepšování xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dějin evropských xxxxxx,

- zachování a xxxxxxx kulturního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- nekomerční xxxxxxxx výměny,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tvorby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi x x xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx, zejména s Xxxxx Xxxxxx.

4. Unie xx xxx xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x podporovat rozmanitost xxxxx kultur.

5. Xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, uvedených x xxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 168

(xxxxxx xxxxxx 152 Xxxxxxx x XX)

1. Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx zaměřena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx lidským xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ohrožení tělesného x xxxxxxxxx zdraví. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nejzávažnějším xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu xxxxxx příčin, xxxxxxx x xxxxxx předcházení, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x prevenčních xxxxxxxx.

2. Xxxx podněcuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxx x tomto xxxxxx a případně xxxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx své xxxxxxxx x programy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx státy může Xxxxxx vyvinout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanovit xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx osvědčených postupů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Odchylně xx xx. 2 xxxx. 5 a xx. 6 xxxx. x) x x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx k dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti pro xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx krev x xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) opatření xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx cíl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx parlament x Xxxx mohou řádným xxxxxxxxxxxxx postupem a xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxxx opatření určená x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemocem, opatření xxxxxxxx xx sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včasného varování xxxx xxxx x xxxx xxxxx nim, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxx přímý xxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Rada xxxx xxxx na xxxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx x účelům xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

7. Při xxxxxxxx Xxxx xx uznávána xxxxxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a zdravotní xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxxxx zdrojů.

Opatření xxxxx xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxxxxx nebo lékařském xxxxxxx orgánů x xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX SPOTŘEBITELE

Článek 169

(xxxxxx xxxxxx 153 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx přijatých xxxxx xxxxxx 114 v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) opatření, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 2 písm. b).

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebrání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

HLAVA XVI

TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

Článek 170

(xxxxxx xxxxxx 154 Xxxxxxx o XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 26 x 174 x s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx x místním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům xxxx xxxxxxx výhod vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx ke xxxxxxxxx a rozvoji xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dopravních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxxxxxx.

2. X rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx bude činnost Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ostrovní, špatně xxxxxxxxx a okrajové xxxxxxx s ústředními xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 171

(xxxxxx xxxxxx 155 Xxxxxxx x XX)

1. K dosažení xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 170 Unie:

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cíle, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x oblasti transevropských xxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ukáží xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxx harmonizace xxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedeny x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxx proveditelnosti, úvěrových xxxxx xxxx subvencí xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx přispět x xxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx soudržnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 177.

Xxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektů.

2. Xx xxxxxxx x Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx dosahování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 170. X xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xx může rozhodnout xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společného zájmu x x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Článek 172

(bývalý xxxxxx 156 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx přijímají xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 171 xxxx. 1.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx členského xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XVII

PRŮMYSL

Článek 173

(xxxxxx xxxxxx 157 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxx x členské státy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xx xxxxx účelem a x xxxxxxx xx xxxxxxxx volného a xxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx činnost xxxxxx xx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturálním xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci Xxxx, xxxxxxx malých x xxxxxxxxx podniků,

- xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu x xxxxxxx inovace, xxxxxxx x technologického xxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Komisí xxxx činnost x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx x členskými xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, pořádat výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podklady xxx pravidelný xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx provádějí x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obsahují xxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXXX, SOCIÁLNÍ X XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 174

(xxxxxx článek 158 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvíjí x xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x územní soudržnosti.

Unie xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx zaostalosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx dotyčných xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslovými xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou závažně x trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx demografickými xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx regiony.

Článek 175

(xxxxxx článek 159 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx provádějí xxx xxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxx xx xxx, aby dosahovaly xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 174. Xxxxxx x provádění politik x činností Xxxx x vytváření vnitřního xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 174 x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx strukturálních xxxxx (orientační sekce Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záručního xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj), Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx upevňování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x tomto xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxx fondy xxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci jiných xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxx Evropským parlamentem x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

Xxxxxx 176

(bývalý xxxxxx 160 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxx xx rozvoji x strukturálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx regionální rozdíly x Xxxx.

Xxxxxx 177

(bývalý xxxxxx 161 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 178, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx po konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx navzájem a x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx soudržnosti xxxxxxx týmž xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 178

(xxxxxx článek 162 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Výborem xxxxxxx.

Xx xxxxxx x orientační xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx budou xxxxxxxx články 43 x 164.

HLAVA XXX

XXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 179

(bývalý článek 163 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxx, vědecké poznatky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx plně xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx Xxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovením xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

3. X všech xxxxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxxxxx a technologického xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Článek 180

(bývalý xxxxxx 164 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx:

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x demonstrace za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) šíří x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výzkumných pracovníků x rámci Xxxx.

Článek 181

(xxxxxx článek 165 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a technologickém xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

2. X xxxxx spojení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx dát xxxxxxxx xxxxxxxx podněty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ukazatelů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx informován.

Xxxxxx 182

(xxxxxx xxxxxx 166 Smlouvy x XX)

1. Evropský parlament x Rada řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx víceletý xxxxxxx xxxxxxx vymezující všechny xxxxxxxx Unie.

Rámcový program:

- xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx cíle, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 180, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx hlavní rysy xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx programu x xxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Rámcový program xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxx. X každém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx trvání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytné. Úhrn xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx určenou xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxx přijme xxxxxxxx programy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním postupem x xx xxxxxxxxxx x Hospodářským a xxxxxxxxx výborem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 183

(xxxxxx xxxxxx 167 Smlouvy o XX)

X provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxx:

- xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

- pravidla pro xxxxxx xxxxxxxx výzkumu.

Článek 184

(xxxxxx článek 168 Smlouvy o XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxxxx o doplňkových xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x šíření poznatků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států k xxx.

Článek 185

(bývalý xxxxxx 169 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx víceletého xxxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx xx souhlasem xxxxxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx výzkumných x xxxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx strukturách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 186

(bývalý xxxxxx 170 Smlouvy x XX)

Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx Xxxx a xxxxxxxxx třetími xxxxxxxx.

Xxxxxx 187

(bývalý xxxxxx 171 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxx zakládat xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 188

(xxxxxx xxxxxx 172 Smlouvy x XX)

Xxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx 187.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxx xxxxxxx x článcích 183, 184 x 185. Xxxxxxx doplňkových xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských států.

Xxxxxx 189

1. X xxxxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxx pokroku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx politik xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx politiku xxx oblast vesmíru. X xxxx xxxxx xxxx podporovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podporovat xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxx výzkum x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx Evropský parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx podobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx kosmickou xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

Xxxxxx 190

(bývalý xxxxxx 173 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předloží Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Zpráva xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx výsledků xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxx.

XXXXX XX

ŽIVOTNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxx 191

(xxxxxx xxxxxx 174 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sledování xxxxxxxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxx, xxxxxxx x zlepšování xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxx x xxxxxx regionálních x celosvětových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx proti xxxxx xxxxxxx.

2. Politika Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx xx vysokou xxxxxx ochrany, přičemž xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a prevence, xxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x na xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mimoekonomických důvodů xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx opatření podléhající xxxxxxxxxxx procesu Xxxx.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédne Unie x:

- xxxxxxxxx vědeckým x xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx regionech Xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxx celku a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. X rámci xxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxx Xxxx a členské xxxxx se xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx mezinárodními organizacemi. Xxxxxxxxxxx spolupráce Xxxx xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxx Unií x dotyčnými xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravomoc členských xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

Xxxxxx 192

(xxxxxx xxxxxx 175 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem po xxxxxxxxxx s Hospodářským x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx vyvíjet, xxx bylo dosaženo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 191.

2. Odchylně xx rozhodovacího postupu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxx xx xxxxxx xxxxxx 114, xxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x po xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem, Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx se:

- xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx;

x) opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx energií.

Rada může xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a Výborem xxxxxxx všeobecné xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx přednostní xxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx programů xx přijmou za xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx 2, podle povahy xxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx určitá xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí.

5. Zahrnuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve formě:

- xxxxxxx xxxxxxx x/xxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 177.

Xxxxxx 193

(xxxxxx xxxxxx 176 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxx 192 xxxxxx překážkou xxxx, xxx každý členský xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx opatření xxxx xxx xxxxxxxxxx xx Smlouvami.

Oznamují se Xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 194

1. X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx solidarity xxxx xxxxxxxxx státy xx xxx:

x) xxxxxxxx fungování xxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx bezpečnost dodávek xxxxxxx x Xxxx;

x) xxxxxxxxxx energetickou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozvoj xxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx; x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx použití jiných xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Tato xxxxxxxx xx přijmou po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx skladby jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx. 192 xxxx. 2 xxxx. x).

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx Xxxx opatření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx povahy.

XXXXX XXII

CESTOVNÍ XXXX

Xxxxxx 195

1. Xxxx doplňuje xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x tomto odvětví.

Za xxxxx účelem je xxxxxxx Unie zaměřena xx:

x) podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx doplnění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx provádějí k xxxxxxxx cílů uvedených x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXX OCHRANA

Článek 196

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systémů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxxx proti xxx.

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxxxx, xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx civilní ochranou x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) podporu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx spolupráce xxxxxx Xxxx mezi vnitrostátními xxxxxx civilní xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx úrovni.

2. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx opatření nezbytná xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXIV

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 197

1. Xxxxxx provádění xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx fungování Unie, xx xxxxxxx xx xxxxxx společného xxxxx.

2. Xxxx může podpořit xxxxx členských států x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména usnadnění xxxxxx informací a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx využít. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k tomuto xxxxx nezbytná opatření, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, jakož x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘIDRUŽENÍ XXXXXXXXXX XXXX A XXXXX

Xxxxxx 198

(xxxxxx článek 182 Xxxxxxx x ES)

Členské xxxxx xx shodují, xx x Xxxx xxxxxxxx mimoevropské xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Dánsku, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxx x xxxxx (dále xxx "xxxx x xxxxx") jsou xxxxxxxxxxx x příloze II.

Účelem xxxxxxxxxx je podporovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxx xxxx nimi x Xxxx xxxx xxxxxx.

X souladu se xxxxxxxx vytyčenými v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podpoře xxxxx x xxxxxxxxx obyvatel xxxxxx zemí x xxxxx x xxxx, xxx byly vedeny x xxxxxxxxxxxxx, sociálnímu x xxxxxxxxxx rozvoji, x xxxx xxxxxxx.

Článek 199

(xxxxxx článek 183 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx sleduje xxxxxxxxxxx xxxx:

1) Xxxxxxx státy xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx se zeměmi x územími xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx.

2) Každá xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stycích xx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxx zeměmi x xxxxxxx stejné xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx investicích, xxxxx xxxxxxxx postupný xxxxxx xxxxxx zemí x xxxxx.

4) U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx je xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x právnickým osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxx xxxx x xxxxx.

5) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x společností xx xxxxxxxx mezi členskými xxxxx x xxxxxx x územími se xxxxxxxx s vyloučením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxx 203 xxxxx.

Xxxxxx 200

(xxxxxx xxxxxx 184 Smlouvy o XX)

1. Xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx zemí x xxxxx xxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx mezi členskými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx zemí x xxxxx jsou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 30.

3. Xxxx a xxxxx xxxx xxxxx vybírat xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx cla xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx.

4. Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx, které x xxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx změna xxxxxxx sazeb xx xxxxx dovážené do xxxx xxxx území xxxxx vést ani xxxxxx, xxx fakticky x přímé xxxx xxxxxxx diskriminaci xxxx xxxxxx zboží z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 201

(xxxxxx článek 185 Smlouvy o XX)

Xxxxx xx výše xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx. 200 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx tento stát xxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě tohoto xxxxx.

Článek 202

(xxxxxx xxxxxx 186 Smlouvy o XX)

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti x veřejného pořádku xx xxxxx pohyb xxxxxxxxxx ze xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx států v xxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 203.

Článek 203

(xxxxxx xxxxxx 187 Xxxxxxx x XX)

Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx zkušeností xxxxxxxxx x přidružení zemí x území x Xxxx x xx xxxxxxx zásad xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xx návrh Xxxxxx xxxxxxxxxxx po konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 204

(xxxxxx xxxxxx 188 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx 198 xx 203 se xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zvláštní ustanovení xxx Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx o xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx ke Xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

VNĚJŠÍ XXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 205

Xxxxxxx Unie xx mezinárodní scéně xxxxx této xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx cíle x xx prováděna x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o Evropské xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 206

(xxxxxx xxxxxx 131 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx 28 xx 32 přispívá Xxxx xx společném xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 207

(xxxxxx xxxxxx 133 Xxxxxxx x XX)

1. Společná obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásadách, xxxxxxx xxxxx jde x úpravy xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxx xxxxxxxxxx se obchodu xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sjednocování liberalizačních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x opatření na xxxxxxx obchodu, jako xxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx zásad x xxxx vnější xxxxxxxx Unie.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxx xx xxxxxx 218 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Komise podává xxxxxxxxxx Radě, xxxxx xx zmocňuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx xx to, xx sjednané dohody xxxx slučitelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie.

Komise xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx Xxxx, xxx jí x tomto úkolu xxxxxxxxx, a řídí xx směrnicemi, xxxxx xx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 rozhoduje Rada xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx sjednávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zahraničních investic xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xxx xxxxx je xxx xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx:

x) v xxxxxxx xxxxxxx kulturními x xxxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vzdělávacími x zdravotnickými xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnost členských xxxxx za jejich xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxx xxxxxx VI x článkem 218.

6. Xxxxx xxxxxxxxx svěřených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxxx pravomocí xxxx Xxxx x členskými xxxxx x nesmí xxxx x harmonizaci xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, jestliže Smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX ZEMĚMI X XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 208

(xxxxxx xxxxxx 177 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx rozvojové xxxxxxxxxx je prováděna x xxxxx zásad x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx oblasti xxxxx členské xxxxx, xx xxxxxxxx doplňují x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx přihlíží x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění politik, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx země.

2. Unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací.

Xxxxxx 209

(bývalý článek 179 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojové xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx týkat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zeměmi xxxx xxxxxxxxx zaměřených xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxx 208 xxxx smlouvy.

První xxxxxxxxxxx xx nedotýká pravomoci xxxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Evropská xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx statutu přispívá x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 210

(xxxxxx xxxxxx 180 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňování x xxxxxxxxx svých činností Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx slaďují xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx vystupování x xxxxxxxxxxxxx organizacích a xx xxxxxxxxxxxxx konferencích. Xxxxx přijímat společná xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxx přispívají k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

2. Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 211

(bývalý xxxxxx 181 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x členské státy xx xxxxxxx xxxxxx x x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ X TECHNICKÁ XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 212

(xxxxxx xxxxxx 181a Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Smluv, x xxxxxxx články 208 až 211, xxxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx než rozvojovými xxxxxxx zeměmi. Tyto xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie x xxxx prováděny x xxxxx zásad a xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států xx navzájem xxxxxxxx x posilují.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx opatření nezbytná x provedení xxxxxxxx 1.

3. V xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx a členské xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Unií x xxxxxx xxxxxxx stranami.

První xxxxxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 213

Xxxxxxxx-xx situace xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxx xx strany Xxxx, xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 214

1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prováděny x xxxxx xxxxx x cílů xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cílené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohromami, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx mezinárodního xxxxx x v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neutrality x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie.

4. Xxxx může xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodními organizacemi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx mladých Evropanů x humanitárním xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx dobrovolnický xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou nařízení xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxxxx.

6. Komise xxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx programů Unie x programů členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxxxx, xxx její xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koordinovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x institucí, především xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx byly slučitelné.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 215

(xxxxxx xxxxxx 301 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Rada kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx Evropský xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektům.

3. Xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX V

MEZINÁRODNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 216

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zeměmi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxx dohody xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Unie, xxxx xx xxxxxxxxx právně xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx společných xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 217

(xxxxxx článek 310 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxx uzavřít x xxxxxx xxxx xxxx třetími zeměmi xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxx x přidružení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx postupy a xxxxxxxx řízení.

Xxxxxx 218

(xxxxxx xxxxxx 300 Smlouvy x XX)

1. Xxxx jsou xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx 207, xxxxxx xxxx Unií x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxxxxx a uzavírají xxxxx následujícího xxxxxxx.

2. Xxxx dává zmocnění x zahájení xxxxxxx, xxxxxx směrnice pro xxxxxxx, xxxx zmocnění x xxxxxxx dohod x xxxxxxx xx.

3. Xxxxxx, xxxx týká-li xx xxxxxxxxx dohoda xxxxxxx nebo zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podává Xxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zamýšlené xxxxxx xxxxxxx vyjednavače xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx výbor, xx kterým xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx xx xxxxx vyjednavače xxxxxxxxxx, xxxxxx dá xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vstupem x xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xx návrh vyjednavače xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx-xx se dohoda xxxxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) dohody x přidružení;

ii) xxxxxx x přistoupení Unie x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucionální rámec xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce;

iv) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxx;

x) dohody x xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx postup, xxxx xxxxxxxx legislativní xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X naléhavých xxxxxxxxx xx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx dohodnout na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx konzultaci x Evropským parlamentem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zaujme xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx Rada xxxxxxxx xxxxx naléhavosti xxxx. Xxxxx v xxxx xxxxx stanovisko xxxxxxxx, xxxx rozhodnout Xxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5, 6 x 9 xxxx Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx změny, xxxxxxxx xxxxxx stanoví, xx xx takové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxx xxxxxxx zřízeným xxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky.

8. Xxxx v průběhu xxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, kde xx xxx xxxxxxx aktu Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx 212 xx státy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx x přistoupení Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx svobod; rozhodnutí x xxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

9. Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a bezpečnostní xxxxxxxx přijme xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tento xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účinky, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámec xxxxxx.

10. Xxxxxxxx parlament xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx postupu.

11. Xxxxxxx xxxx, Evropský xxxxxxxxx, Rada xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx Xxxxx.

Článek 219

(bývalý xx. 111 xxxx. 1, 2, 3 x 5 Xxxxxxx x XX)

1. Odchylně xx xxxxxx 218 xxxx Xxxx buď xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx eura xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx států. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxx může xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx opouštět xxxxxxx xxxxxx eura x rámci xxxxxxx xxxxxxxx kurzů. Xxxxxxxx Xxxx informuje Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx parit xxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx kurzů xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx třetích států xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx na doporučení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxx obecné xxxxx nesmějí xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX udržovat xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Má-li Xxxx xxxxxxx s xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx, xxxxxxxxx Rada xxxxxxxx od xxxxxx 218 na doporučení Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx takových xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx Unie xxxxxx jednotný xxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xx dotčena xxxxxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X TŘETÍMI XXXXXX X XXXXXXXX UNIE

Článek 220

(xxxxxx články 302, 303 x 304 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejími xxxxxxxxx organizacemi, x Xxxxx Evropy, x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx x x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj.

Unie xxxxx toho xxxxxxxxx xxxxxx vztahy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoký xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx.

Xxxxxx 221

1. Zastoupení Xxxx ve xxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx jsou pod xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednají v xxxx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 222

1. Pokud xx xxxxxxx členský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obětí xxxxxxxx xxxx člověkem způsobené xxxxxxx, jednají Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx pohotovosti xxxxxxx nástroje, které xx x dispozici, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx:

x) - odvrátila xxxxxxxxxxxxx hrozbu na xxxxx členských xxxxx;

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útokem demokratické xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx členskému xxxxx xxxxx xx xxxx území x xxxxxxx teroristického útoku, xxxxx o xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx členskému xxxxx pomoc na xxxx xxxxx x xxxxxxx přírodní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohromy, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx politické xxxxxx.

2. Xxxxx je xxxxxxx členský xxxx xxxxx teroristického xxxxx xxxx xxxxx přírodní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

Za xxx účelem členské xxxxx koordinují svou xxxxxxx v Radě.

3. Xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx solidarity Unií xxxxxx rozhodnutí přijaté Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci x bezpečnostní politiku. Xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx x obranou, xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx x xx. 31 odst. 1 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx. Evropský xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x aniž xx xxxxxx článek 240, xx Radě xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx s podporou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 71, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx a xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx Xxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

INSTITUCIONÁLNÍ XXXXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 223

(xxxxxx xx. 190 odst. 4 x 5 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx členů xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx členů. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx členskými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ústavními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise x xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx členů. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vyžadují v Xxxx jednomyslnost.

Xxxxxx 224

(bývalý xx. 191 xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 225

(xxxxxx xx. 192 xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x ES)

Evropský xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx xxxxxxx Komisi, xxx xxxxxxxxxx vhodný xxxxx ve xxxxxx, x xxxxx má xx xx, xx xx x provedení Xxxxx potřeba xxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 226

(bývalý xxxxxx 193 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament xxxx xxx xxxxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx x porušování xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pravomoci xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx nejsou dotčeny.

Dočasná xxxxxxxxxxx komise skončí xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx výkon vyšetřovacího xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx formou xxxxxxxx.

Xxxxxx 227

(bývalý xxxxxx 194 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx Xxxx x každá xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Evropskému parlamentu xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 228

(xxxxxx článek 195 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx občana Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx týkají případů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, institucí nebo xxxxxx xxxxxxxx Unie, x výjimkou Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Stížnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx provádí veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předložených xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx tvrzené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebyly xxxxxxxxx soudního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ochránce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postup, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xx sdělil xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podávající xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx šetření.

Veřejný xxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx šetření Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx volen xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x funkce Soudním xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přestane-li xxxxxxxx podmínky nezbytné x výkonu xxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx žádné vlády, xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx formou nařízení xx xxxxxxxx stanoviska Xxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 229

(xxxxxx xxxxxx 196 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxxxx xxxxx. Schází xx, xxxx by xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx parlament xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxx na xxxxxx Rady nebo Xxxxxx.

Xxxxxx 230

(bývalý xx. 197 xxxxx, třetí x čtvrtý xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xx xxxx účastnit xxxxx schůzí x xx svou xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx ústně xxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Evropské rady x x jednacím xxxx Xxxx, mohou Xxxxxxxx xxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 231

(xxxxxx xxxxxx 198 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx se Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 232

(bývalý xxxxxx 199 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednací řád xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx x jednání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx Xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 233

(bývalý článek 200 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx Xxxxxx.

Článek 234

(xxxxxx článek 201 Xxxxxxx x XX)

Xxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx její xxxxxxx, xxxx Evropský xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxx xxx xx jeho xxxxxx, x to xxxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xx-xx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů x xxxxxxxx xxxxx členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx kolektivně xxxxxxxx xx svých xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x vyřizují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nahrazeni x xxxxxxx x xxxxxxx 17 Smlouvy x Evropské xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx jmenovaných xxxx xxxxxxxx skončí ke xxx, x xxxxx xx skončilo funkční xxxxxx členů Xxxxxx, xxxxx museli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX 2

EVROPSKÁ XXXX

Xxxxxx 235

1. Xxx hlasování xxxx xxx každý xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx. 16 xxxx. 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx a xx. 238 xxxx. 2 xxxx smlouvy xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx předseda x xxxxxxxx Xxxxxx xx jej xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vyzván, xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx x procedurálních xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx radě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekretariát Xxxx.

Xxxxxx 236

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxx Xxxx než xxxxxxx pro obecné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx zahraniční xxxx, x souladu x xx. 16 xxxx. 6 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx x předsednictví xxxxxx xxxxxxx Rady xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xx. 16 xxxx. 9 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

XXXXX 3

XXXX

Xxxxxx 237

(xxxxxx xxxxxx 204 Xxxxxxx x XX)

Xxxx svolává x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx Komise.

Xxxxxx 238

(xxxxxx čl. 205 odst. 1 x 2 Xxxxxxx x ES)

1. Xx-xx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých členů.

2. Xxxxxxxx xx čl. 16 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku, xx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezena xxxx nejméně 72 % xxxxx Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

3. Ode xxx 1. listopadu 2014 x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx nepodílejí xxxxxxx členové Rady, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx 55 % xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx zúčastněné xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx zastupuje xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x ještě xxxxx xxxx, xxxxx xx kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxx xx dosaženou;

b) xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx na návrh Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Rady zastupujících xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % obyvatelstva xxxxxx xxxxx.

4. Zdržení xx hlasování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx překážkou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx vyžadujících xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 239

(xxxxxx xxxxxx 206 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx člen Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x ostatních xxxxx.

Xxxxxx 240

(xxxxxx článek 207 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxx. X případech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Rady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx generálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx.

3. Xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x přijetí svého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 241

(xxxxxx xxxxxx 208 Xxxxxxx x XX)

Xxxx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx provedla xxxxxxxx, xxxxx Rada xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhy. Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sdělí Xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 242

(bývalý článek 209 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx Rada xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 243

(xxxxxx xxxxxx 210 Xxxxxxx x XX)

Xxxx stanoví platy, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady, xxxxxxxx Xxxxxx, vysokého xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku, xxxxx Xxxxxx, předsedů x xxxxx Soudního dvora Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

ODDÍL 4

XXXXXX

Xxxxxx 244

V xxxxxxx s xx. 17 xxxx. 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxx členové Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxx a) xx xxxxx následující Xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 245

(bývalý xxxxxx 213 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s povahou xxxxxx funkce. Xxxxxxx xxxxx uznávají xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxxxxx nebo nevýdělečnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavazují xxxxxxxxx xxxxx výkonu své xxxxxx x xx xxxx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zdrženlivého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx rozhodnout podle xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle článku 247 xxxx x xxxxxx jeho nároku xx xxxxxx xxxx xxx nahrazující xxxxxxx.

Xxxxxx 246

(bývalý xxxxxx 215 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx výkon funkce xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxxxx xxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Komise po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 17 odst. 3 xxxxxx pododstavci Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxx jednomyslně xx xxxxx předsedy Komise xxxxxxxxxx, xx člena Xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx část xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx předseda xxxxxxxx na zbývající xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx nahrazení se xxxxxxx postup xxxxxxxxx x xx. 17 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx odstoupení, odvolání xxxx xxxxx nahrazen xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xx. 18 odst. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členů Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx funkci a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx až do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx období v xxxxxxx s xxxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Xxxxxx 247

(bývalý xxxxxx 216 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx člen Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx nebo xx dopustí xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Komise.

Xxxxxx 248

(xxxxxx xx. 217 xxxx. 2 Xxxxxxx x ES)

Aniž xx dotčen xx. 18 odst. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx členům předseda x xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx funkčního xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 249

(xxxxxx xx. 218 odst. 2 x xxxxxx xxxxxx 212 Smlouvy o XX)

1. Komise xxxxxx xxxx xxxxxxx řád, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a činnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto jednacího xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx xxxxxx x činnosti Xxxx.

Xxxxxx 250

(xxxxxx článek 219 Smlouvy x XX)

Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

ODDÍL 5

XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 251

(xxxxxx xxxxxx 221 Xxxxxxx x ES)

Soudní dvůr xxxxxx v senátech xxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, která xxx to xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx, xxxx Soudní xxxx xxxxxxx xxx x plénu.

Xxxxxx 252

(xxxxxx článek 222 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx dvoru je xxxxxxxxx xxx generálních xxxxxxxx. Na xxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx Xxxx jednomyslným rozhodnutím xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejně, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviska xx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx Soudního xxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxx účast.

Článek 253

(xxxxxx xxxxxx 223 Smlouvy o XX)

Xxxxxx x generální xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx vybíráni z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx splňují xxxxxxx požadavky nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx zemích xxxx xxxx obecně uznávanými xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxx členských xxxxx xx xxxx xxxxx xxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 255.

Xxxxx xxx xxxx dochází x částečné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie.

Soudci xxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx. Předseda xxxx xxx zvolen xxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx končí, mohou xxx xxxxxxxxx opakovaně.

Soudní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Xxxxxx 254

(xxxxxx xxxxxx 224 Smlouvy x XX)

Xxxxx soudců Tribunálu xxxxxxx statut Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx může stanovit, xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx funkcí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád členských xxxxx xx dobu xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x výborem xxxxxxxx x xxxxxx 255. Každé tři xxxx dochází x xxxxxxxx obměně soudců. Xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxx středu xxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijme svůj xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Soudním xxxxxx. Xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie jinak, xxxxxxxx se ustanovení Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx dvora i xx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 255

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxx článků 253 a 254 xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx kandidátů xx xxxxxx soudce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx a Xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem. Xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 256

(xxxxxx xxxxxx 225 Smlouvy o XX)

1. Tribunál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 263, 265, 268, 270 a 272 x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx 257 nebo které xxxxxx vyhrazuje Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx právní xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Tribunálu xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxx výjimečně xx podmínek x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumána Soudním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx souladu xxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx otázkách xxxxx xxxxxx 267 ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxx zásadní rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a soulad xxxxx Xxxx, může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvoru.

Rozhodnutí Xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx statutem xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx.

Článek 257

(bývalý xxxxxx 225x Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx připojené x Tribunálu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx formou nařízení xxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx Soudním xxxxxx, xxxx na xxxxxx Soudního dvora x xx xxxxxxxxxx x Komisí.

Nařízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxx složení a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bude svěřena.

Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudů xx xxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek k Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudů jsou xxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx soudy xxxxxxx svůj xxxxxxx xxx xx dohodě xx Soudním dvorem. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Nestanoví-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx ustanovení Smluv xxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xx specializované xxxxx.

Xxxxx X x xxxxxx 64 xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 258

(bývalý článek 226 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx Xxxxxx za xx, že xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxxxx, xxxxx pro něj xx Xxxxx vyplývá, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx umožní xxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxx stát xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx věc Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 259

(bývalý xxxxxx 227 Smlouvy o XX)

Xx-xx xxxxxxx xxxx xx xx, že xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx povinnost, která xxx xxx xxxxxxx xx Smluv, xxxx xxx předložit Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalobu xxx xxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx zúčastněným xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemná x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxx stanovisko ve xxxxx xxx xxxxxx xxx dne, kdy xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, může xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x bez xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 260

(xxxxxx xxxxxx 228 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx-xx Soudní xxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx stát xxxxxxxx povinnost, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx Xxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx.

2. Xx-xx Xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx, xxxx předložit xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx, xx poskytla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx je dotyčný xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dotyčný xxxxxxx xxxx nevyhověl xxxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx penále.

Článek 259 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx věc xxxxx xxxxxx 258 x xxxxxx, že xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, navrhnout paušální xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx výši, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx došlo x xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výši navrženou Xxxxxx. Platební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx Soudním xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

Článek 261

(bývalý článek 229 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxx společně Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx mohou na Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx přenést xxxxxxxx x xxxxxxxx přezkumu x xxxx jurisdikci xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 262

(xxxxxx xxxxxx 229x Smlouvy o XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Smluv, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x cílem přenést xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx aktů přijatých xx xxxxxxx Smluv, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx duševního xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 263

(xxxxxx xxxxxx 230 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů, aktů Xxxx, Komise x Xxxxxxxx centrální banky, x výjimkou doporučení x stanovisek, a xxxxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxx a Evropské xxxx, které mají xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobám. Xxxxxx xxxxxxxxxxx legalitu xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx xxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podaných xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitostí, xxx xxxxxxxx Smluv xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx anebo xxx xxxxxxxx pravomoci.

Soudní dvůr Xxxxxxxx xxxx xx xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxx xxxxxxxx Účetním xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxx xxxxxx proti xxxxx, které xxxx xx určeny xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx působností, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx Xxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx týkající se xxxxx podávaných xxxxxxxxx xxxx právnickými osobami xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vůči xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxx dvou xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx x něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 264

(bývalý xxxxxx 231 Xxxxxxx o XX)

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx prohlásí napadený xxx xx xxxxxxxx xx počátku.

Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx však xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx, ty xxxxxx xxxx prohlášeného xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 265

(xxxxxx xxxxxx 232 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx rada, Xxxx, Xxxxxx nebo Evropská xxxxxxxxx banka Xxxxxxx xxx, že nepřijme xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxx, xx xxxxx x takovému porušení Xxxxx. Xxxxx článek xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, instituce xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx vyzván, aby xxxxxx. Jestliže se xxxxx, instituce xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xx této výzvy xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx v xxxxx lhůtě dvou xxxxxx.

Xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx některý xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx, xx nevydal xxx xx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 266

(xxxxxx xxxxxx 233 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byl prohlášen xx neplatný xxxx xxxxx nečinnost xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx x rozsudku Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xx. 340 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 267

(bývalý xxxxxx 234 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se:

a) xxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx aktů xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx jednání před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx opravnými xxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx-xx taková xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Evropské xxxx x xx nejkratší xxxxx.

Xxxxxx 268

(xxxxxx xxxxxx 235 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory x xxxxxxx škody xxxxx xx. 340 xxxxxxx x xxxxxxx pododstavce.

Xxxxxx 269

Xxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx procedurálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx žádost xxxx xxx podána xx xxxxxxx měsíce xxx xxx přijetí xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxx jednoho měsíce xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 270

(bývalý článek 236 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxx Unií x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxx ostatních zaměstnanců Xxxx.

Xxxxxx 271

(xxxxxx xxxxxx 237 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx dále uvedených xxxxxxxx rozhodovat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 258 přiznává Komisi;

b) xxxxxxxx Xxxx guvernérů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxx členský xxxx, Xxxxxx x správní xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 263;

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 263 xxxxx xxxxx xxxxxxx státy nebo Xxxxxx, a xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x xx. 19 xxxx. 2, 5, 6 a 7 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx Xxxxx a xxxxxxx ESCB x XXX. Rada guvernérů Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x národním centrálním xxxxxx x této xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx 258 xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, je tato xxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx, která vyplývají x rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 272

(bývalý xxxxxx 238 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo x soukromoprávní smlouvě xxxxxxxx Unií nebo xx xxxx xxxx.

Xxxxxx 273

(xxxxxx xxxxxx 239 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodovat xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxx předloženy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 274

(xxxxxx článek 240 Smlouvy x XX)

X výhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Smlouvami xxxxxx xxxxx, v xxxxx je Xxxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxx.

Článek 275

Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx přijatým xx xxxxxx základě.

Soudní xxxx Evropské xxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxxx dodržování článku 40 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 263 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Radou xx xxxxxxx xxxxx V xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Článek 276

Při xxxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx části xxxxx hlavy V xxxxxxx 4 x 5 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx nemá Xxxxxx xxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiměřenost operací xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx donucovacími xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xx udržování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 277

(bývalý článek 241 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx-xx xx spor xxxx x obecnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Unie, xxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxx lhůta xxxxxxxxx x čl. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domáhat z xxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 263 druhém xxxxxxxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktu.

Článek 278

(xxxxxx xxxxxx 242 Smlouvy o XX)

Xxxxxx podané u Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. Xx-xx xxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx, xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařídit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 279

(xxxxxx článek 243 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx může xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

Xxxxxx 280

(xxxxxx xxxxxx 244 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 299.

Xxxxxx 281

(bývalý xxxxxx 245 Smlouvy o XX)

Xxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx s výjimkou xxxxx X a xxxxxx 64. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx, nebo xx návrh Komise x xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx dvorem.

XXXXX 6

EVROPSKÁ XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 282

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Unie.

2. XXXX xx řízen xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx cílem XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Aniž xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

3. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pouze xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx eura. Xx xxxxxxxxx při výkonu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxx. Xxxxxx, instituce x xxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx článků 127 xx 133 x 138 a za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx XXXX a ECB. X xxxxxxx x xxxxx články si xxxxxxx státy, jejichž xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx centrální xxxxx ponechávají xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

5. Evropská xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx stanoviska.

Xxxxxx 283

(bývalý xxxxxx 112 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Výkonné rady Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálních xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx.

2. Xxxxxxx xxxx se xxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx z uznávaných x xxxxxxxxx osobností x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx; xxxxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx rady xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 284

(bývalý xxxxxx 113 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Rady x xxxx Xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx návrhy x xxxxxxxxxx.

2. Prezident Xxxxxxxx centrální banky xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx záležitosti xxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxx XXXX.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předkládá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx XXXX x o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a běžný xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Komisi x xxxx Evropské radě. Xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx parlamentu, který xx xxxxx základě xxxx xxxxxxx obecnou xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx a další xxxxxxx Výkonné xxxx xxxxx být xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

ODDÍL 7

XXXXXX XXXX

Xxxxxx 285

(xxxxxx xxxxxx 246 Xxxxxxx o ES)

Účetní xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx Unie.

Skládá se x jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každého členského xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zájmu Xxxx.

Xxxxxx 286

(xxxxxx xxxxxx 247 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx vybíráni x xxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x orgánech xxxxxx xxxxxxxx účetnictví xxxx xxxxx mají pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Účetního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxx seznam členů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx každým členským xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx. Xx svého xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx opakovaně.

3. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Zdrží xx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora vykonávat xxxxxx xxxxx výdělečnou xxxx nevýdělečnou profesionální xxxxxxx. Xxx svém xxxxxxx xx funkce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxx xxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx některých výhod xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 6.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora svou xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx nahrazení.

6. Xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx funkce xxxx zbaven xxxxxx xx xxxxxx nebo xxx nahrazující xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxx xx xxxxxx Účetního xxxxx shledá, že xxxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Účetního dvora, xxxxxxx jejich platy, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x výsadách a xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx se vztahují xx soudce Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx členy Účetního xxxxx.

Článek 287

(bývalý článek 248 Xxxxxxx x XX)

1. Účetní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výdajů Xxxx. Přezkoumává xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx každé x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx předkládá Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uskutečněných operací, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx zvláštními hodnoceními xx každé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Unie.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správnost xxxxxx x výdajů x přesvědčuje xx x řádnosti xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Unie.

Kontrola výdajů xx xxxxxxx porovnáním xxxxxxxxx závazků a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx dokladů x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výdaje xxxxxx Unie, xxxxxx xxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a x xxxxxxxxx státech. V xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provádí v xxxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxx účetnictví, xxxx nemají-li potřebné xxxxxxxxx, v součinnosti x příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx dvůr x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti. Tyto xxxxxx xxxx místa xxxxx Účetnímu dvoru, xxx xx xx xxxxxxxx zamýšlejí xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jménem Xxxx, xxxxxxx nebo právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dvoru xx xxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxx x informace xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx činnosti xxx správě xxxxxx x xxxxxx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxx přezkoumání xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx bankou, x xxxxx, xxxxx x takové xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx po skončení xxxxxxx rozpočtového xxxx xxxxxxx zprávu. Tato xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům Unie x xxxxxxxxxx se x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Účetního xxxxx. Xxxxxx dvůr xxxx dále kdykoli xxxxxxxxxx xxx připomínky x jednotlivým otázkám, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zpráv, x xx xxxxxx některého xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx dvůr xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho jednacím xxxx.

Xx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx rozpočtu.

Účetní dvůr xxxxxx svůj xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx schválení Xxxx.

XXXXXXXX 2

PRÁVNÍ AKTY XXXX, XXXXXXX JEJICH XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXX AKTY XXXX

Xxxxxx 288

(xxxxxx xxxxxx 249 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxx pravomocí Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stanoviska.

Nařízení xx obecnou působnost. Xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx závazná xxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx o výsledek, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx je závazné x celém xxxxxxx. Xxxxx jsou x xxx xxxxxxx xx, xxxx xx určeno, xx xxxxxxx pouze xxx xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx závazná.

Článek 289

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx přijímají společně xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Tento postup xx xxxxxxx v xxxxxx 294.

2. Xx xxxxxxxxxx případech stanovených Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, směrnice xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx Radou xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

4. Xx xxxxxxxxxx případech stanovených xx Xxxxxxxxx mohou xxx legislativní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx členských států xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 290

1. Legislativním xxxxx lze xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx působností, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx některé xxxxx legislativního xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vymezují xxxx, obsah, rozsah x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podstatné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyhrazeny xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx tyto:

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Rada xxxxx rozhodnout o xxxxxxx přenesení xxxxxxxxx;

x) xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstoupit x platnost pouze xxxxx, nevysloví-li xx xxxxx stanovené legislativním xxxxx Xxxxxxxx parlament xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx x) x x) xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx svých xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxxx 291

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktů Xxxx.

2. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případech uvedených x xxxxxxxx 24 x 26 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx Xxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx".

Článek 292

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx ve xxxxx případech, xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx akt xx xxxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxx požadována xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ODDÍL 2

POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ XXXX A XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 293

(xxxxxx xxxxxx 250 Xxxxxxx x XX)

1. Rozhoduje-li Xxxx xx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx Xxxxxx, xxxx takový xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xx. 294 odst. 10 a 13, xxxxxxxx 310, 312 x 314 x xx. 315 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, může Xxxxxx xxxxxxx během přijímání xxxx Unie svůj xxxxx xxxxxx.

Článek 294

(bývalý xxxxxx 251 Smlouvy x XX)

1. Odkazují-li Xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx legislativní xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx návrh.

První xxxxx

3. Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jej Radě.

4. Xxxxxxx-xx Xxxx postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx postoj x xxxxxx čtení a xxxxxxxx jej Evropskému xxxxxxxxxx.

6. Rada xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x důvodech, xx xxxxxxx kterých xxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x svém postoji.

Druhé xxxxx

7. Xxxxxxxx ve xxxxx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament:

a) xxxxxxx xxxxxx Rady x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx znění odpovídajícím xxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx postoje Xxxx x xxxxxx xxxxx, postoupí se xxxxxxx text Xxxx x Xxxxxx, která x xxxxx změnám xxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx všechny xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, svolá xxxxxxxx Xxxx xx dohodě x předsedou Evropského xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx dohodovací xxxxx.

9. X xxxxxxxx xxxx, k xxxx Xxxxxx zaujala xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx postup

10. Xxxxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxx x xxxxx Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx stejného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovanou většinou xxxxx Rady xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxx veškerou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx.

12. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě šesti xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrh, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx za nepřijatý.

Třetí xxxxx

13. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxx xxxxxxxx návrh, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx, x Rada, xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x souladu xx společným xxxxxxx. Xxxxx tak neučiní, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx.

14. Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx se prodlužují x podnětu Evropského xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15. Xx-xx xxxxxxxxxxxx akt x případech xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx žádost Soudního xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx 9.

V xxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx i xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x druhém xxxxx. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx během celého xxxxxxx xxxxxxx Komisi x stanovisko, xxxxx xxxx Komise xxxxxx xxxxx x vlastního xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx na činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.

Článek 295

Evropský parlament, Xxxx a Komise xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxx xxxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx mohou x xxxxxxx xx Smlouvami xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 296

(xxxxxx článek 253 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx přijat, xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx případy v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx proporcionality.

Právní akty xxxx xxxxxxxxx odůvodnění x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx oblast xxxxxxxxx.

Xxxxxx 297

(xxxxxx xxxxxx 254 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx v platnost xxxx, xxxxx xx x xxxx stanoven, xxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx přijaté x xxxxxx nařízení, směrnic x rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxx uvedeno, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přijal.

Nařízení, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx, a rozhodnutí, xx xxxxxxx není xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx, xx vyhlašují x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx uvedeno, komu xxxx určena, xx xxxxxxxx těm, xxxx xxxx určeny, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 298

1. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx orgány, xxxxxxxxx x jiné subjekty Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správu.

2. X souladu se xxxxxxxxx řádem a xxxxxxxxx řádem xxxxxxxxx xx základě xxxxxx 336 přijmou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 299

(xxxxxx xxxxxx 256 Xxxxxxx x XX)

Xxxx Xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí.

Výkon xxxxxxxxxx xx řídí předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx území se xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx ověření pravosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx určí xxxxx xxxxxxx členského xxxxx; xxxx určení xx na vědomí Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie.

Jsou-li xx xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán.

Výkon xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátních soudních xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXX INSTITUCE XXXX

Xxxxxx 300

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx funkce.

2. Xxxxxxxxxxx x sociální xxxxx xx skládá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, občanské, profesní x xxxxxxxx oblasti.

3. Xxxxx regionů se xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo místním xxxxxxxxxxxx celku, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx shromáždění.

4. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx svou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3, která xx týkají xxxxxxx xxxxxx výborů, aby xxxxxxxxxx hospodářský, xxxxxxxx x demografický xxxxx x Unii. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 1

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX VÝBOR

Článek 301

(xxxxxx xxxxxx 258 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 350.

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx jednomyslně přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx výboru.

Rada xxxxxxx odměny xxxxx xxxxxx.

Článek 302

(xxxxxx článek 259 Smlouvy o XX)

1. Členové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxx přijme xxxxxx xxxxx sestavený podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxxxx xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxx si xxxxxxx názor evropských xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx společnost, xxxxx xx xxxxxx činnosti Xxxx.

Xxxxxx 303

(xxxxxx xxxxxx 260 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxx x xxx roku.

Přijme xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx nebo Komise. Xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 304

(bývalý xxxxxx 262 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada xxxx Xxxxxx konzultují xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxxx orgány mohou xxxxx xxxxxxxxxxx, kdykoli xx považují za xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx považuje za xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx nebo Xxxxxx xx xxxxx, xxxx výboru xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxx i xxx xxxxxx stanoviska.

Stanoviska xxxxxx, jakož x xxxxx z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxx.

XXXXX 2

XXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 305

(xxxxxx xx. 263 xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 350.

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx jednomyslně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výboru.

Členové xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx stejném xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx. Xxxx přijme xxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx podaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Uplynutím xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 300 odst. 3, xx xxxxx xxxxxxx byli xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xx zbytek xxxxxxxxx xxxxxx. Nemohou xxx xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

Článek 306

(xxxxxx xxxxxx 264 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxx volí xx xxxxx členů xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx dobu dva x půl xxxx.

Xxxxxx xxxx jednací xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rady xxxx Xxxxxx. Xxxx xx xxxx sejít x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 307

(xxxxxx xxxxxx 265 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament, Rada xxxx Komise xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx Smlouvy xxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx parlament, Xxxx xxxx Komise xx xxxxx, xxxx výboru xxx předložení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx předsedovi. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 304, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Komise o xxxxx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx stanovisko.

Může xxxxx stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xx vhodné.

Stanovisko xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx.

XXXXXXXX 4

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ XXXXX

Xxxxxx 308

(bývalý xxxxxx 266 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx subjektivitu.

Členy Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx členské státy.

Statut Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obsažen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx na xxxxx Komise a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním legislativním xxxxxxxx xxxxx statut Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 309

(xxxxxx xxxxxx 267 Smlouvy o XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx přispívat x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx v zájmu Xxxx; využívá k xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx vlastních xxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x záruk xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvětvích xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvinutých oblastí;

b) xxxxxxxx xx modernizaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vnitřního xxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx kryty xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx x jednotlivých členských xxxxxxx;

x) projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx členských xxxxx, které xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx dostupnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxx Evropská xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů Xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 310

(xxxxxx xxxxxx 268 Xxxxxxx x XX)

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx rozpočet Xxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada x souladu s xxxxxxx 314.

Rozpočet xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx příjmů x xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx x rozpočtu jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozpočtového období x souladu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 322.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxx závazného xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx činnost x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 322, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx, které by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx aktů mohou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zdroje Unie x x souladu x víceletým finančním xxxxxx xxxxx xxxxxx 312.

5. Rozpočet xx xxxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxxx x Unie xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozpočtu v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

6. X souladu x xxxxxxx 325 xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním poškozujícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

KAPITOLA 1

VLASTNÍ XXXXXX XXXX

Xxxxxx 311

(xxxxxx xxxxxx 269 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx cílů x pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x vlastních xxxxxx; xxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčeny.

Rada přijme xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxx Unie. X xxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stávající xxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ústavními xxxxxxxx.

Xxxx přijme zvláštním xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, pokud xx xxx stanoveno xxxxxxxxxxx přijatým na xxxxxxx třetího xxxxxxxxxxx. Xxxx rozhoduje po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

VÍCELETÝ XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 312

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vývoj xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx jejích vlastních xxxxxx.

Xxxxxxxx finanční rámec xx stanoví xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx rada xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které Radě xxxxxx při přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx rámec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx průběh xxxxxxx rozpočtového xxxxxxx.

4. Xxxx-xx do uplynutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx platnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx rámce xx xx xxxxxxx tohoto xxxx.

5. Evropský parlament, Xxxx x Xxxxxx xxxx během xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x usnadnění xxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 3

ROČNÍ ROZPOČET XXXX

Xxxxxx 313

(bývalý čl. 272 xxxx. 1 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxxxx.

Článek 314

(xxxxxx xx. 272 odst. 2 xx 10 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Každý xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxx shrne xxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxx může xxxxxxxxx odlišné xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odhad xxxxxx a xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxxx 1. xxxx xxxx předcházejícího xxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxx procesu xxxxx, a xx xx do svolání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

3. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x návrhu rozpočtu x xxxxxxxx jej Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx plněn. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodech, xx xxxxxxx kterých postoj xxxxxxx.

4. Jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament:

a) xxxxxxx postoj Xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx žádné xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých členů, xxxxxxxx se změněný xxxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxx výbor. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx postoupení Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx všechny xxxxx, dohodovací xxxxx xx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx Xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x společném xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zastupujících Xxxxxxxx parlament xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx svého xxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

Xxxxxx se účastní xxxxxxx dohodovacího výboru x vyvíjí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

6. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx parlament x Rada ode xxx této xxxxxx xxxxxxx dní xx xx, xxx společný xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 6:

x) Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx žádné rozhodnutí, xxxx xxxxxxxx jeden x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx schválí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rozpočet za xxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhem;

nebo

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx usnáší xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx, i Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zamítne, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, předloží Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) Evropský xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx rozpočtu; xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Rada xxx xxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx svých členů x třípětinovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odst. 4 xxxx. x). Xxxx-xx xxxxxxx změna Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výborem k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx pokládá xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dvaceti xxxxxxx xxx podle odstavce 5 xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx rozpočtu.

9. Xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx platností.

10. Xxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxx svěřené xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

Článek 315

(bývalý xxxxxx 273 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx ještě xxxxxx x xxxxxxxx platností, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322, a to xx xx xxxx xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu předešlého xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dvanáctinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxx na xxxxx Komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxxxxx xxxxxx překračující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx přijatým xx xxxxxxx xxxxxx 322. Rada xxxx xxxxxxxxxx neprodleně postoupí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx tohoto článku, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 311.

Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx lhůtě Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxx.

Článek 316

(xxxxxx xxxxxx 271 Smlouvy o XX)

Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nevyčerpané xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, výlučně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Prostředky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdaje xxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx rozčleněny x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322.

Výdaje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x Xxxx, Xxxxxx x Soudního dvora Xxxxxxxx unie tvoří xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtu, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx společné xxxxxx.

XXXXXXXX 4

XXXXXX ROZPOČTU X ABSOLUTORIUM

Článek 317

(xxxxxx xxxxxx 274 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx nařízením xxxxxxxx xx základě xxxxxx 322 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx zajistily využití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

Uvedené xxxxxxxx stanoví xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx x auditu xxx plnění xxxxxxxx, xxxxx i z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterých xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx provádění svých xxxxxx.

X xxxxx rozpočtu xxxx Komise x xxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322 xxxxxxxx xxxxxxxxxx z jedné xxxxxxxx do druhé xxxx x jedné xxxxxxxx nižšího členění xx xxxxx.

Xxxxxx 318

(bývalý xxxxxx 275 Smlouvy o XX)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděných x xxxxx rozpočtu za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx Unie.

Komise rovněž xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx hodnotící xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx na základě xxxxxx 319.

Xxxxxx 319

(bývalý xxxxxx 276 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx parlament xx xxxxxxx doporučení Xxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx. Za tím xxxxxx Rada x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závěrečný xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 318 x výroční xxxxxx Účetního xxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx odpovědi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx uvedené x xx. 287 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx Xxxxxxxx dvora.

2. Před xxxxxxxx absolutoria Komisi xxxx x jiného xxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxx xxxxxxxxxxxx pravomocí si xxxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx všechna xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxx provázejícím doporučení Xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, a zejména x xxxxxxxx daných xxxxxxx, xxxxx odpovídají xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx zprávy se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 320

(xxxxxx xxxxxx 277 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx rámec x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx.

Xxxxxx 321

(xxxxxx článek 278 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx za xxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, převádět xxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx to nezbytné x tomu, xxx xxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, má-li volné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx xx xxxxxx xx emisní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx stát schválil.

Xxxxxx 322

(xxxxxx xxxxxx 279 Xxxxxxx x XX)

1. Evropský parlament x Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a předkládání xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx;

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x účetních.

2. Rada xx xxxxx Komise xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Účetním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx vlastních xxxxxx Unie xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, x přijme xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx použijí xx xxxxx hotovostních xxxxxx.

Xxxxxx 323

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx a Komise xxxxxxx, aby Xxxx xxxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx plnit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 324

V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx hlavy xxxx x xxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Komise. Xxxxxxxxxx učiní všechna xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

KAPITOLA 6

XXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 325

(bývalý xxxxxx 280 Smlouvy x XX)

1. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podvodům x xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxxxx x v xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx účinnou xxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx ohrožujících xxxxxxxx xxxxx Unie xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxx dotčena ostatní xxxxxxxxxx Smluv, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměřenou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx tím xxxxxx xxxxxxxxxx společně x Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. K xxxxxxxxx účinné a xxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných subjektech Xxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x členskými xxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k provedení xxxxxx článku.

XXXXX III

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 326

(xxxxxx xxxxxx 27a xx 27x, 40 xx 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11a Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx Smlouvami a xxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxx ani xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nimi xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže.

Článek 327

(xxxxxx články 27x až 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými státy.

Xxxxxx 328

(bývalé xxxxxx 27x až 27e, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX x bývalé xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx o XX)

1. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výhradou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxx xxxxxx otevřená kdykoli, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se posílené xxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 329

(xxxxxx články 27x až 27x, 40 až 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx x XX)

1. Členské státy, xxxxx xx xxxxx xxxx sebou navázat xxxxxxxxx spolupráci v xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxxx oblast a xxxx navrhované posílené xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x tomto smyslu xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxx návrh xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x zavedení posílené xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxx Rada xx návrh Xxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx států, které xx xxxxx mezi xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx Radě. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zahraniční x bezpečnostní politikou Xxxx, a Xxxxxx, xxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx politikami Xxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxx parlamentu.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxx rozhodnutím Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 330

(xxxxxx články 27x xx 27e, 40 až 40x x 43 až 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxx účastnit všichni xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx států.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s čl. 238 xxxx. 3.

Článek 331

(bývalé xxxxxx 27x až 27e, 40 xx 40x x 43 až 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

1. Každý xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxxxxxxx posílené spolupráce x jedné x xxxxxxx podle xx. 329 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xx xxxxx xxxx měsíců xxx xxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx.

X případě xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx přechodná xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejsou, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x druhým xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx podmínky xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x této xxxx xx Xxxx, xxxxx x žádosti xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 330. Xx xxxxx Xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Každý xxxxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie pro xxxxxxxxxx věci a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx představitelem Xxxx xxx zahraniční věci x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití aktů xxx přijatých v xxxxx posílené spolupráce. Xxxxx však Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxx, xxxxx, jaká ustanovení xxxx být přijata xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x stanoví xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxx 330.

Xxxxxx 332

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX x bývalé xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx správních xxxxxxx xxxxxx, hradí xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx všichni xxxxxxx Xxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak.

Článek 333

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 až 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv, xxxxx xxxx být použito x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 330 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx bude xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx v xxxxx posílené xxxxxxxxxx, xx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v souladu x postupem podle xxxxxx 330 přijmout xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx rozhodovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenstvím nebo xxxxxxx.

Článek 334

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27e, 40 až 40x x 43 až 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxx a Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx a za xxxxx xxxxxx spolupracují.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxx 335

(xxxxxx xxxxxx 282 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx x xxxxxx z xxxxxxxxx států nejširší xxxxxxxxxxx x xxxxxx x právním xxxxxx, xxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; Unie xxxx xxxxxxx nabývat a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxxx. Xxx xxxxx účel xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx v otázkách xxxxxxxxx x fungováním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

Xxxxxx 336

(xxxxxx xxxxxx 283 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx ostatních xxxxxxxxxxx Xxxx.

Článek 337

(xxxxxx článek 284 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxx úkolů, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx průzkumy v xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených Radou xxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou x souladu xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 338

(xxxxxx xxxxxx 285 Xxxxxxx x XX)

1. Aniž je xxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx statistik, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činností Xxxx.

2. Xxx vypracování xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statistických informací; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady.

Článek 339

(xxxxxx xxxxxx 287 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x úředníci x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx povinni, x xx i xx xxxxxxxx xxxxx funkcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 340

(xxxxxx xxxxxx 288 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx mimosmluvní xxxxxxxxxxxx nahradí Xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx zásadami společnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxx xxxxxx zaměstnanci při xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx druhého xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxx právním řádům xxxxxxxxx xxxxx škody xxxxxxxxx jí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich funkce.

Osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči Xxxx se řídí xxxxxxxxx xxxx pracovním xxxxx, xxxxx se xx ně vztahuje.

Článek 341

(xxxxxx článek 289 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxx Unie xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 342

(xxxxxx xxxxxx 290 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Unie xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx dotčena.

Článek 343

(xxxxxx xxxxxx 291 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x imunit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx o výsadách x imunitách Xxxxxxxx xxxx ze xxx 8. dubna 1965. Xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx centrální xxxxx x Xxxxxxxxx investiční xxxxx.

Xxxxxx 344

(bývalý xxxxxx 292 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx spory x výklad nebo xxxxxxxxx Smluv xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 345

(xxxxxx článek 295 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 346

(xxxxxx xxxxxx 296 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx následujících xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx stát může xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podstatných xxxxx své bezpečnosti x xxxxx xxxx xxxxxx s výrobou xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nimi; xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, které nejsou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účelům.

2. Xxxx xxxx xx návrh Xxxxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrobků, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. b), xxxxxxxxxxx xxx 15. dubna 1958.

Xxxxxx 347

(bývalý xxxxxx 297 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx státy vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxx kroky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx opatřeními, xxxxx xx byl některý xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx míru x mezinárodní bezpečnosti.

Xxxxxx 348

(bývalý článek 298 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx-xx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 346 x 347 x xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, prozkoumá Komise xxxxx xx zúčastněným xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx mohla xxx přizpůsobena pravidlům xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 258 x 259 může Komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit xxx xxxxx Soudnímu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx zneužívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článcích 346 a 347. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 349

(xxxxxx čl. 299 odst. 2 xxxxx, třetí a xxxxxx pododstavec Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxx xx strukturální xxxxxxxx x hospodářskou situaci Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Svatého Xxxxxxxxxxx, Svatého Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ostrovní xxxxxxx, xxxxx rozlohou, složitým xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx množství xxxxxxxx, přičemž neměnnost x spolupůsobení těchto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx

Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx dotyčná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxxxxxxxx rovněž xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx uvedená x prvním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx zejména xxxxx a obchodní xxxxxxxx, xxxxxx politiky, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx surovinami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podpor x xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxxxxxx fondům a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie.

Rada xxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx regionů, xxxx xx xxxxxxxx integritu x xxxxxxxxxx právního xxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx politiky.

Článek 350

(bývalý článek 306 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx Xxxxx nebrání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezi Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxx mezi Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx těchto unií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 351

(xxxxxx xxxxxx 307 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze smluv xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1958 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x jedním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Smlouvami xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X případě potřeby xx členské státy xxxxxxxxx vzájemnou xxxxx x dosažení tohoto xxxx a zaujmou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy přihlížejí x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx založení Xxxx, x jsou xxxxx neoddělitelně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánům x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výhod xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 352

(bývalý xxxxxx 308 Xxxxxxx x XX)

1. Ukáže-li se, xx x dosažení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx v xxxxx xxxxxxx vymezených Smlouvami, xxxxx však x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dotyčná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Radou xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

2. X xxxxx postupu xxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx upozorní Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx založené na xxxxx článku.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případech, xxx Smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx vylučují.

4. Xxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rámci společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxx xxx přijatý na xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovené x xx. 40 xxxxxx pododstavci Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Článek 353

Xxxxxxxxxx čl. 48 odst. 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx:

- xx. 311 třetí x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xx. 312 xxxx. 2 první xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx 352 x

- xxxxxx 354.

Xxxxxx 354

(xxxxxx xxxxxx 309 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii týkajícího xx pozastavení xxxxxxxx xxxx vyplývajících z xxxxxxxx x Unii xx člen Xxxxxxxx xxxx xxxx Rady xxxxxxxxxxx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx třetiny xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdrží hlasování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 3 a 4 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx většina vymezena x xxxxxxx x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxx, xx přijala xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv podle xx. 7 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, kvalifikovanou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezena xxxxx čl. 238 xxxx. 3 písm. x) xxxx smlouvy, xxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxx xx návrh Komise xxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx 7 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx usnáší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxx xxxxx.

Xxxxxx 355

(xxxxxx čl. 299 odst. 2 xxxxx pododstavec x xxxx. 3 xx 6 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxxx 52 Xxxxxxx o Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxx tato xxxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 349.

2. Xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x příloze XX xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx přidružení, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Spojeným xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát.

4. Ustanovení Xxxxx xx xxxxxxxx xx Alandy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 2 Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Švédského xxxxxxxxxx.

5. Odchylně od xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx platí, xx:

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Dhekelia xx Kypru, x xxxxxxxx xxxxxxx nezbytného x zajištění provedení xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx království Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Lotyšské republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Xxxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x souladu x xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx Smluv xx xxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxx xxx x míře xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxx x přistoupení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 1972.

6. Evropská xxxx může x xxxxxxx dotyčného členského xxxxx přijmout rozhodnutí, xxxxxx se vůči Xxxx xxxx status xxxxxx, francouzské xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2. Evropská xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Komisí.

Xxxxxx 356

(xxxxxx článek 312 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

Xxxxxx 357

(xxxxxx xxxxxx 313 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx x vlády Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx učiní jako xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx méně xxx patnáct xxx xxxx počátkem následujícího xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx až xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx.

Článek 358

Xx tuto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 55 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

XX XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx své xxxxxxx.

X Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx set padesát xxxx.

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)

Poznámka k preambuli

1 Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx od xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Česká xxxxxxxxx, Xxxxxx království, Estonská xxxxxxxxx, Xxxxx, Řecká xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Rakouská republika, Xxxxxx republika, Portugalská xxxxxxxxx, Rumunsko, Republika Xxxxxxxxx, Slovenská republika, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx:

1 Tento xxxxx xx pouze xxxxxxxxxx. Podrobnější informace xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x novým xxxxxxxxxx Xxxxx.