Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

Obsah:

PREAMBULE

ČÁST PRVNÍ ZÁSADY

Článek 1

HLAVA I DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

HLAVA II OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Článek 8 (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 9

Článek 10

Článek 11 (bývalý článek 6 Smlouvy o ES)

Článek 12 (bývalý čl. 153 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 13

Článek 14 (bývalý článek 16 Smlouvy o ES)

Článek 15 (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)

Článek 16 (bývalý článek 286 Smlouvy o ES)

Článek 17

ČÁST DRUHÁ ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE

Článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES)

Článek 19 (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)

Článek 20 (bývalý článek 17 Smlouvy o ES)

Článek 21 (bývalý článek 18 Smlouvy o ES)

Článek 22 (bývalý článek 19 Smlouvy o ES)

Článek 23 (bývalý článek 20 Smlouvy o ES)

Článek 24 (bývalý článek 21 Smlouvy o ES)

Článek 25 (bývalý článek 22 Smlouvy o ES)

ČÁST TŘETÍ VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE

HLAVA I VNITŘNÍ TRH

Článek 26 (bývalý článek 14 Smlouvy o ES)

Článek 27 (bývalý článek 15 Smlouvy o ES)

HLAVA II VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 28 (bývalý článek 23 Smlouvy o ES)

Článek 29 (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 CELNÍ UNIE

Článek 30 (bývalý článek 25 Smlouvy o ES)

Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

Článek 32 (bývalý článek 27 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH

Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Článek 35 (bývalý článek 29 Smlouvy o ES)

Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)

Článek 37 (bývalý článek 31 Smlouvy o ES)

HLAVA III ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Článek 38 (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)

Článek 39 (bývalý článek 33 Smlouvy o ES)

Článek 40 (bývalý článek 34 Smlouvy o ES)

Článek 41 (bývalý článek 35 Smlouvy o ES)

Článek 42 (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Článek 44 (bývalý článek 38 Smlouvy o ES)

HLAVA IV VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU

KAPITOLA 1 PRACOVNÍCI

Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES)

Článek 46 (bývalý článek 40 Smlouvy o ES)

Článek 47 (bývalý článek 41 Smlouvy o ES)

Článek 48 (bývalý článek 42 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 49 (bývalý článek 43 Smlouvy o ES)

Článek 50 (bývalý článek 44 Smlouvy o ES)

Článek 51 (bývalý článek 45 Smlouvy o ES)

Článek 52 (bývalý článek 46 Smlouvy o ES)

Článek 53 (bývalý článek 47 Smlouvy o ES)

Článek 54 (bývalý článek 48 Smlouvy o ES)

Článek 55 (bývalý článek 294 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SLUŽBY

Článek 56 (bývalý článek 49 Smlouvy o ES)

Článek 57 (bývalý článek 50 Smlouvy o ES)

Článek 58 (bývalý článek 51 Smlouvy o ES)

Článek 59 (bývalý článek 52 Smlouvy o ES)

Článek 60 (bývalý článek 53 Smlouvy o ES)

Článek 61 (bývalý článek 54 Smlouvy o ES)

Článek 62 (bývalý článek 55 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 KAPITÁL A PLATBY

Článek 63 (bývalý článek 56 Smlouvy o ES)

Článek 64 (bývalý článek 57 Smlouvy o ES)

Článek 65 (bývalý článek 58 Smlouvy o ES)

Článek 66 (bývalý článek 59 Smlouvy o ES)

HLAVA V PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 67 (bývalý článek 61 Smlouvy o ES a bývalý článek 29 Smlouvy o EU)

Článek 68

Článek 69

Článek 70

Článek 71 (bývalý článek 36 Smlouvy o EU)

Článek 72 (bývalý čl. 64 odst. 1 Smlouvy o ES a bývalý článek 3 Smlouvy o EU)

Článek 73

Článek 74 (bývalý článek 66 Smlouvy o ES)

Článek 75 (bývalý článek 60 Smlouvy o ES)

Článek 76

KAPITOLA 2 POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ

Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

Článek 78 (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

Článek 80

KAPITOLA 3 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

Článek 81 (bývalý článek 65 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Článek 82 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 83 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 84

Článek 85 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 86

KAPITOLA 5 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 87 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 88 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 89 (bývalý článek 32 Smlouvy o EU)

HLAVA VI DOPRAVA

Článek 90 (bývalý článek 70 Smlouvy o ES)

Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

Článek 92 (bývalý článek 72 Smlouvy o ES)

Článek 93 (bývalý článek 73 Smlouvy o ES)

Článek 94 (bývalý článek 74 Smlouvy o ES)

Článek 95 (bývalý článek 75 Smlouvy o ES)

Článek 96 (bývalý článek 76 Smlouvy o ES)

Článek 97 (bývalý článek 77 Smlouvy o ES)

Článek 98 (bývalý článek 78 Smlouvy o ES)

Článek 99 (bývalý článek 79 Smlouvy o ES)

Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

HLAVA VII SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KAPITOLA 1 PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ODDÍL 1 PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY

Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)

Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)

Článek 103 (bývalý článek 83 Smlouvy o ES)

Článek 104 (bývalý článek 84 Smlouvy o ES)

Článek 105 (bývalý článek 85 Smlouvy o ES)

Článek 106 (bývalý článek 86 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 STÁTNÍ PODPORY

Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES)

Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES)

Článek 109 (bývalý článek 89 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 DAŇOVÁ USTANOVENÍ

Článek 110 (bývalý článek 90 Smlouvy o ES)

Článek 111 (bývalý článek 91 Smlouvy o ES)

Článek 112 (bývalý článek 92 Smlouvy o ES)

Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Článek 115 (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)

Článek 116 (bývalý článek 96 Smlouvy o ES)

Článek 117 (bývalý článek 97 Smlouvy o ES)

Článek 118

HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek 120 (bývalý článek 98 Smlouvy o ES)

Článek 121 (bývalý článek 99 Smlouvy o ES)

Článek 122 (bývalý článek 100 Smlouvy o ES)

Článek 123 (bývalý článek 101 Smlouvy o ES)

Článek 124 (bývalý článek 102 Smlouvy o ES)

Článek 125 (bývalý článek 103 Smlouvy o ES)

Článek 126 (bývalý článek 104 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 127 (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)

Článek 128 (bývalý článek 106 Smlouvy o ES)

Článek 129 (bývalý článek 107 Smlouvy o ES)

Článek 130 (bývalý článek 108 Smlouvy o ES)

Článek 131 (bývalý článek 109 Smlouvy o ES)

Článek 132 (bývalý článek 110 Smlouvy o ES)

Článek 133

KAPITOLA 3 INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 134 (bývalý článek 114 Smlouvy o ES)

Článek 135 (bývalý článek 115 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO

Článek 136

Článek 137

Článek 138 (bývalý čl. 111 odst. 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 139

Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)

Článek 141 (bývalý čl. 123 odst. 3 a bývalý čl. 117 odst. 2 pět prvních odrážek Smlouvy o ES)

Článek 142 (bývalý čl. 124 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 143 (bývalý článek 119 Smlouvy o ES)

Článek 144 (bývalý článek 120 Smlouvy o ES)

HLAVA IX ZAMĚSTNANOST

Článek 145 (bývalý článek 125 Smlouvy o ES)

Článek 146 (bývalý článek 126 Smlouvy o ES)

Článek 147 (bývalý článek 127 Smlouvy o ES)

Článek 148 (bývalý článek 128 Smlouvy o ES)

Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)

Článek 150 (bývalý článek 130 Smlouvy o ES)

HLAVA X SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)

Článek 152

Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Článek 154 (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)

Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)

Článek 156 (bývalý článek 140 Smlouvy o ES)

Článek 157 (bývalý článek 141 Smlouvy o ES)

Článek 158 (bývalý článek 142 Smlouvy o ES)

Článek 159 (bývalý článek 143 Smlouvy o ES)

Článek 160 (bývalý článek 144 Smlouvy o ES)

Článek 161 (bývalý článek 145 Smlouvy o ES)

HLAVA XI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Článek 162 (bývalý článek 146 Smlouvy o ES)

Článek 163 (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)

Článek 164 (bývalý článek 148 Smlouvy o ES)

HLAVA XII VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Článek 165 (bývalý článek 149 Smlouvy o ES)

Článek 166 (bývalý článek 150 Smlouvy o ES)

HLAVA XIII KULTURA

Článek 167 (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)

HLAVA XIV VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Článek 168 (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

HLAVA XV OCHRANA SPOTŘEBITELE

Článek 169 (bývalý článek 153 Smlouvy o ES)

HLAVA XVI TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

Článek 170 (bývalý článek 154 Smlouvy o ES)

Článek 171 (bývalý článek 155 Smlouvy o ES)

Článek 172 (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)

HLAVA XVII PRŮMYSL

Článek 173 (bývalý článek 157 Smlouvy o ES)

HLAVA XVIII HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST

Článek 174 (bývalý článek 158 Smlouvy o ES)

Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)

Článek 176 (bývalý článek 160 Smlouvy o ES)

Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES)

Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)

HLAVA XIX VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR

Článek 179 (bývalý článek 163 Smlouvy o ES)

Článek 180 (bývalý článek 164 Smlouvy o ES)

Článek 181 (bývalý článek 165 Smlouvy o ES)

Článek 182 (bývalý článek 166 Smlouvy o ES)

Článek 183 (bývalý článek 167 Smlouvy o ES)

Článek 184 (bývalý článek 168 Smlouvy o ES)

Článek 185 (bývalý článek 169 Smlouvy o ES)

Článek 186 (bývalý článek 170 Smlouvy o ES)

Článek 187 (bývalý článek 171 Smlouvy o ES)

Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Článek 189

Článek 190 (bývalý článek 173 Smlouvy o ES)

HLAVA XX ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES)

Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

Článek 193 (bývalý článek 176 Smlouvy o ES)

HLAVA XXI ENERGETIKA

Článek 194

HLAVA XXII CESTOVNÍ RUCH

Článek 195

HLAVA XXIII CIVILNÍ OCHRANA

Článek 196

HLAVA XXIV SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 197

ČÁST ČTVRTÁ PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

Článek 198 (bývalý článek 182 Smlouvy o ES)

Článek 199 (bývalý článek 183 Smlouvy o ES)

Článek 200 (bývalý článek 184 Smlouvy o ES)

Článek 201 (bývalý článek 185 Smlouvy o ES)

Článek 202 (bývalý článek 186 Smlouvy o ES)

Článek 203 (bývalý článek 187 Smlouvy o ES)

Článek 204 (bývalý článek 188 Smlouvy o ES)

ČÁST PÁTÁ VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 205

HLAVA II SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Článek 206 (bývalý článek 131 Smlouvy o ES)

Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

HLAVA III SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

KAPITOLA 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Článek 208 (bývalý článek 177 Smlouvy o ES)

Článek 209 (bývalý článek 179 Smlouvy o ES)

Článek 210 (bývalý článek 180 Smlouvy o ES)

Článek 211 (bývalý článek 181 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

Článek 213

KAPITOLA 3 HUMANITÁRNÍ POMOC

Článek 214

HLAVA IV OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

HLAVA V MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Článek 216

Článek 217 (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)

Článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)

Článek 219 (bývalý čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy o ES)

HLAVA VI VZTAHY UNIE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI A TŘETÍMI ZEMĚMI A DELEGACE UNIE

Článek 220 (bývalé články 302, 303 a 304 Smlouvy o ES)

Článek 221

HLAVA VII DOLOŽKA SOLIDARITY

Článek 222

ČÁST ŠESTÁ INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1 ORGÁNY

ODDÍL 1 EVROPSKÝ PARLAMENT

Článek 223 (bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)

Článek 224 (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 225 (bývalý čl. 192 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 226 (bývalý článek 193 Smlouvy o ES)

Článek 227 (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

Článek 228 (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)

Článek 229 (bývalý článek 196 Smlouvy o ES)

Článek 230 (bývalý čl. 197 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 231 (bývalý článek 198 Smlouvy o ES)

Článek 232 (bývalý článek 199 Smlouvy o ES)

Článek 233 (bývalý článek 200 Smlouvy o ES)

Článek 234 (bývalý článek 201 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 EVROPSKÁ RADA

Článek 235

Článek 236

ODDÍL 3 RADA

Článek 237 (bývalý článek 204 Smlouvy o ES)

Článek 238 (bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)

Článek 239 (bývalý článek 206 Smlouvy o ES)

Článek 240 (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)

Článek 241 (bývalý článek 208 Smlouvy o ES)

Článek 242 (bývalý článek 209 Smlouvy o ES)

Článek 243 (bývalý článek 210 Smlouvy o ES)

ODDÍL 4 KOMISE

Článek 244

Článek 245 (bývalý článek 213 Smlouvy o ES)

Článek 246 (bývalý článek 215 Smlouvy o ES)

Článek 247 (bývalý článek 216 Smlouvy o ES)

Článek 248 (bývalý čl. 217 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 249 (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)

Článek 250 (bývalý článek 219 Smlouvy o ES)

ODDÍL 5 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Článek 251 (bývalý článek 221 Smlouvy o ES)

Článek 252 (bývalý článek 222 Smlouvy o ES)

Článek 253 (bývalý článek 223 Smlouvy o ES)

Článek 254 (bývalý článek 224 Smlouvy o ES)

Článek 255

Článek 256 (bývalý článek 225 Smlouvy o ES)

Článek 257 (bývalý článek 225a Smlouvy o ES)

Článek 258 (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)

Článek 259 (bývalý článek 227 Smlouvy o ES)

Článek 260 (bývalý článek 228 Smlouvy o ES)

Článek 261 (bývalý článek 229 Smlouvy o ES)

Článek 262 (bývalý článek 229a Smlouvy o ES)

Článek 263 (bývalý článek 230 Smlouvy o ES)

Článek 264 (bývalý článek 231 Smlouvy o ES)

Článek 265 (bývalý článek 232 Smlouvy o ES)

Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)

Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES)

Článek 268 (bývalý článek 235 Smlouvy o ES)

Článek 269

Článek 270 (bývalý článek 236 Smlouvy o ES)

Článek 271 (bývalý článek 237 Smlouvy o ES)

Článek 272 (bývalý článek 238 Smlouvy o ES)

Článek 273 (bývalý článek 239 Smlouvy o ES)

Článek 274 (bývalý článek 240 Smlouvy o ES)

Článek 275

Článek 276

Článek 277 (bývalý článek 241 Smlouvy o ES)

Článek 278 (bývalý článek 242 Smlouvy o ES)

Článek 279 (bývalý článek 243 Smlouvy o ES)

Článek 280 (bývalý článek 244 Smlouvy o ES)

Článek 281 (bývalý článek 245 Smlouvy o ES)

ODDÍL 6 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

Článek 282

Článek 283 (bývalý článek 112 Smlouvy o ES)

Článek 284 (bývalý článek 113 Smlouvy o ES)

ODDÍL 7 ÚČETNÍ DVŮR

Článek 285 (bývalý článek 246 Smlouvy o ES)

Článek 286 (bývalý článek 247 Smlouvy o ES)

Článek 287 (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1 PRÁVNÍ AKTY UNIE

Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES)

Článek 289

Článek 290

Článek 291

Článek 292

ODDÍL 2 POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ

Článek 293 (bývalý článek 250 Smlouvy o ES)

Článek 294 (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

Článek 295

Článek 296 (bývalý článek 253 Smlouvy o ES)

Článek 297 (bývalý článek 254 Smlouvy o ES)

Článek 298

Článek 299 (bývalý článek 256 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 PORADNÍ INSTITUCE UNIE

Článek 300

ODDÍL 1 HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Článek 301 (bývalý článek 258 Smlouvy o ES)

Článek 302 (bývalý článek 259 Smlouvy o ES)

Článek 303 (bývalý článek 260 Smlouvy o ES)

Článek 304 (bývalý článek 262 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 VÝBOR REGIONŮ

Článek 305 (bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 306 (bývalý článek 264 Smlouvy o ES)

Článek 307 (bývalý článek 265 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Článek 308 (bývalý článek 266 Smlouvy o ES)

Článek 309 (bývalý článek 267 Smlouvy o ES)

HLAVA II FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 310 (bývalý článek 268 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 VLASTNÍ ZDROJE UNIE

Článek 311 (bývalý článek 269 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Článek 312

KAPITOLA 3 ROČNÍ ROZPOČET UNIE

Článek 313 (bývalý čl. 272 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 314 (bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)

Článek 315 (bývalý článek 273 Smlouvy o ES)

Článek 316 (bývalý článek 271 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM

Článek 317 (bývalý článek 274 Smlouvy o ES)

Článek 318 (bývalý článek 275 Smlouvy o ES)

Článek 319 (bývalý článek 276 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 320 (bývalý článek 277 Smlouvy o ES)

Článek 321 (bývalý článek 278 Smlouvy o ES)

Článek 322 (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)

Článek 323

Článek 324

KAPITOLA 6 BOJ PROTI PODVODŮM

Článek 325 (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)

HLAVA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 326 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 327 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 328 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 329 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 330 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 331 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 332 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 333 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 334 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

ČÁST SEDMÁ USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 335 (bývalý článek 282 Smlouvy o ES)

Článek 336 (bývalý článek 283 Smlouvy o ES)

Článek 337 (bývalý článek 284 Smlouvy o ES)

Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

Článek 339 (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)

Článek 340 (bývalý článek 288 Smlouvy o ES)

Článek 341 (bývalý článek 289 Smlouvy o ES)

Článek 342 (bývalý článek 290 Smlouvy o ES)

Článek 343 (bývalý článek 291 Smlouvy o ES)

Článek 344 (bývalý článek 292 Smlouvy o ES)

Článek 345 (bývalý článek 295 Smlouvy o ES)

Článek 346 (bývalý článek 296 Smlouvy o ES)

Článek 347 (bývalý článek 297 Smlouvy o ES)

Článek 348 (bývalý článek 298 Smlouvy o ES)

Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 350 (bývalý článek 306 Smlouvy o ES)

Článek 351 (bývalý článek 307 Smlouvy o ES)

Článek 352 (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)

Článek 353

Článek 354 (bývalý článek 309 Smlouvy o ES)

Článek 355 (bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)

Článek 356 (bývalý článek 312 Smlouvy o ES)

Článek 357 (bývalý článek 313 Smlouvy o ES)

Článek 358

XXXXXXXXXXXXX ZNĚNÍ XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXX VELIČENSTVO XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX REPUBLIKY, XXXX XXXXXXXXX VÝSOST VELKOVÉVODKYNĚ XXXXXXXXXXX, XXXX VELIČENSTVO XXXXXXXX XXXXXXXXXX 1 ,

XXXXXXXXXX xxxxxxx základy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx národů,

ODHODLÁNI zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx růst xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx základní xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx národů,

UZNÁVAJÍCE, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postup, xxx xxx zabezpečen xxxxxx rozvoj, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zmenšováním rozdílů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx znevýhodněných xxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx zajistit xxxxxx xxxxxx blahobytu x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mír x xxxxxxx a xxxxxxxxxx ostatní xxxxxx Xxxxxx, xxxxx jejich xxxxx xxxxxxx, aby xx x jejich xxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXXX podporovat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělání x neustálého xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXX své xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx:

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupců není xxxxxxxxx)

XXXXX SE xx xxxxxx svých plných xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v dobré x náležité xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

XXXXXXXXXXXXX XXXXX SMLOUVY X XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX

XXXX XXXXX

XXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x způsob výkonu xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx x Smlouva x Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx Unie xxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx právní xxxx, xx označují xxxx "Xxxxxxx".

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX UNIE

Článek 2

1. Svěřují-li v xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Unie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx Unií xxxxxxxx xxxx provádějí-li xxxx Xxxx.

2. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x členskými xxxxx, mohou x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přijímat xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x členské státy. Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxx pravomoc x xxxxxxx, v xxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Členské xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x úpravou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx pravomoc Xxxx.

4. Xxxx má x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx unii pravomoc xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxx politiky.

5. X xxxxxxxxx oblastech x xx podmínek stanovených Xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx podporuje, koordinuje xxxx doplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx států, aniž xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc.

Právně závazné xxxx Xxxx přijaté xx xxxxxxx ustanovení Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxx harmonizovat xxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

6. Xxxxxx x způsob xxxxxx pravomocí Unie xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx.

Xxxxxx 3

1. Unie xx výlučnou xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx politika.

2. Ve xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxx, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xx změnit xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxx xxxxx pravomoc s xxxxxxxxx státy, xxxxx xx Xxxxxxx svěřují xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 3 x 6.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx;

x) xxxxxxxx politika, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx smlouvě;

c) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) ochrana xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx;

x) prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnost x oblasti výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x provádět xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bránit ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxx xxxx pravomoci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

1. Xxxxxxx xxxxx koordinují xxx xxxxxxxxxxx politiky v xxxxx Unie. Xx xxxxx xxxxxx přijme Xxxx opatření, zejména xxxxxx směry těchto xxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx na ty xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx euro.

2. Xxxx xxxxxxx opatření xx koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Unie xxxx xxxxx podněty xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politik xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Unie má xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx, koordinuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Oblasti xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxxx x zlepšování xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxx ruch;

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, mládež a xxxxx;

x) civilní xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 7

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx a v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

(xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX) 1

Xxx všech svých xxxxxxxxxx usiluje Xxxx x xxxxxxxxxx nerovností x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x ženy.

Článek 9

Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bojem xxxxx sociálnímu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xx xxx proti xxxxxxxxx diskriminaci xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, zdravotního xxxxxxxxx, xxxx xxxx sexuální xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

(bývalý xxxxxx 6 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx prostředí musí xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx a provádění xxxxxxx x činností Xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12

(bývalý xx. 153 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx budou xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 13

Xxx xxxxxxxxxxx x provádění politik Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dopravy, xxxxxxxxx xxxx, výzkumu x xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x vesmíru xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx plně xxxxxxxxx xx dobré xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bytostí; xxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x regionálním xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

(xxxxxx článek 16 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x články 93, 106 a 107 xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie, a xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx a xxxxxxx státy v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx x xx, xxx zejména xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx umožňovaly xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xxxx xx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zadávat xx financovat xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Článek 15

(bývalý článek 255 Xxxxxxx x XX)

1. S xxxxx xxxxxxxx řádnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx občanské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i Xxxx xxx projednávání návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx veřejně.

3. Každý xxxxx Unie x xxxxx fyzická osoba x bydlištěm xxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx sídlem x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx x dokumentům xxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx Unie bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stanovené x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx zásady x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soukromého xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto práva xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxx xxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem.

Každý x xxxx uvedených xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transparentnost xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pododstavci.

Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxx odstavci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx správní funkce.

Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx zveřejnění dokumentů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x druhém xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

(xxxxxx xxxxxx 286 Xxxxxxx o XX)

1. Každý xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx jej xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem pravidla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx spadající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx článku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx 39 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Článek 17

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx církve a xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx x členských xxxxxxx, x nedotýká xx xxx.

2. Xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx práva mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxx dialog x xxxxxx xxxxxxxx x organizacemi, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX DISKRIMINACE X XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 18

(xxxxxx xxxxxx 12 Xxxxxxx o XX)

X xxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 19

(xxxxxx článek 13 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx svěřených Xxxx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx a po xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx proti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přesvědčení, zdravotního xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxx Evropský parlament x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x vyloučením harmonizace xxxxxxxx předpisů členských xxxxx, jako základ xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx přispěly x xxxxxxxx cílů uvedených x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 20

(xxxxxx článek 17 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx. Každá xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx, je občanem Xxxx. Občanství Unie xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxxx xx.

2. Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx se pohybovat x pobývat na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx volit x xxx volen ve xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx příslušníci xxxxxx státu;

c) na xxxxx xxxxx xxxx, xxx členský xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x konzulární xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu;

d) xxxxxxx xxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a právo xxxxxxx xx xx xxxxxx x poradní xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxx x xxxxxx Xxxxx x obdržet xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx základě.

Xxxxxx 21

(xxxxxx xxxxxx 18 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx občan Xxxx xx právo xxxxxxxx xx pohybovat x pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx států x výhradou omezení x xxxxxxxx stanovených xx Xxxxxxxxx x x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx činnost Unie xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

3. Xx xxxxxxxx účelu xxxx xxxxx uvedenému x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx x tomu Smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijmout opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

(xxxxxx xxxxxx 19 Xxxxxxx x XX)

1. Každý xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není státním xxxxxxxxxxxx, má právo xxxxx x xxx xxxxx x obecních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx bydliště, za xxxxxxxx podmínek jako xxxxxx příslušníci xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx vykonáváno x xxxxxxx s podrobnou xxxxxxx přijatou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx je xx odůvodněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx je xxxxxx xx. 223 xxxx. 1 x xxxxxxxx přijatá k xxxx provedení, xx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx bydliště v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníkem, xxxxx xxxxx a xxx xxxxx xx xxxxxxx do

Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx právo je xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podrobnou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx jednomyslně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx tam, xxx xx to xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxx 23

(bývalý článek 20 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx občan Xxxx xx na území xxxxx xxxx, kde xxxxxxx stát, xxxxx xx občan xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ochrany.

Rada xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 24

(xxxxxx xxxxxx 21 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx předložení xxxxxxxx iniciativy ve xxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx minimálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx musí xxxxxxxx občané, xxxxx xx předkládají.

Každý občan Xxxx xx xxxxxxx xxxxx k Evropskému xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 227.

Každý xxxxx Unie xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 228.

Xxxxx xxxxx Unie xx xxxx xxxxxxx obracet x jednom x xxxxxx uvedených x xx. 55 odst. 1 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 13 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x má právo xxxxxxx odpověď xx xxxxxxx jazyce.

Xxxxxx 25

(xxxxxx článek 22 Smlouvy o XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxx x používání této xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

Xx xxxxx základě, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x po obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx rozšíření xxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. 2. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

VNITŘNÍ XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXX

Xxxxxx 26

(xxxxxx xxxxxx 14 Smlouvy x ES)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními Xxxxx.

3. Xxxx na návrh Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokroku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 27

(xxxxxx článek 15 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx stanovených v xxxxxx 26 xxxxx Xxxxxx x úvahu xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, x xxxx xxxxxxxxx vhodné předpisy.

Pokud xxxxx mít xxxx xxxxxxxx podobu výjimek, xxxx xxx jen xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

XXXXX II

VOLNÝ XXXXX XXXXX

Xxxxxx 28

(bývalý xxxxxx 23 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx zahrnuje xxxxx unii, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x která xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx a všech xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx zemím.

2. Xxxxxx 30 x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx týkají xxxxxxx, xxxxx pocházejí x členských států, xxxxx x xxxx xxxxxxx pocházejících ze xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 29

(bývalý článek 24 Xxxxxxx x XX)

Xx výrobky xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, u xxxxxxx byly v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dovozní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x poplatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ani xxxxxxxxxx navrácení xxxxxx xxx a xxxxxxxx.

XXXXXXXX 1

XXXXX XXXX

Xxxxxx 30

(xxxxxx xxxxxx 25 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxx vývozní xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx členskými xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx zákaz xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

(bývalý článek 26 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rada xx xxxxx Komise.

Xxxxxx 32

(xxxxxx článek 27 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxx úkolů, xxxxx jí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Komise xxxxxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi;

b) z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxxx xxxxx vývoj xxxx ke zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podniků;

c) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx podmínek hospodářské xxxxxxx x konečných xxxxxxx;

x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx racionální rozvoj xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx.

XXXXXXXX 2

SPOLUPRÁCE X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 33

(xxxxxx xxxxxx 135 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx přijímají x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx státy x Komisí x xxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA 3

ZÁKAZ XXXXXXXXXXXX XXXXXXX MEZI ČLENSKÝMI XXXXX

Xxxxxx 34

(xxxxxx xxxxxx 28 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx státy zakázána.

Článek 35

(xxxxxx článek 29 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx.

Xxxxxx 36

(xxxxxx xxxxxx 30 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx 34 x 35 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxxx pořádkem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, ochranou xxxxxxx, ochranou národního xxxxxxxxxx pokladu, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnictví. Xxxx zákazy xxxx xxxxxxx však nesmějí xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx.

Xxxxxx 37

(xxxxxx článek 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx vyloučena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx, pokud jde x podmínky nákupu x odbytu zboží.

Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx prostřednictvím členský xxxx právně xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx ovlivňuje xxxxx xxxx vývoz xxxx členskými xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx monopoly, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx se zdrží xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx x rozporu xx zásadami xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx které xx xxxxxxxxx xxxxx článků xxxxxxxxxx xx zákazu xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxx, s xxxx xx spjata xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článkem xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX A XXXXXXX

Xxxxxx 38

(bývalý xxxxxx 32 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx vymezuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rybářskou politiku.

Vnitřní xxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, rybolov x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rostlinné x živočišné xxxxxx x rybolovu, jakož x výrobky po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxx souvislost. Xxxxxx na společnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zemědělství x xxxxxxx xxxxxx "zemědělský" xx xxxxxx vztahují xx rybolov, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx i na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxx 39 xx 44 xxxxx.

3. Xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx 39 xx 44, xxxx xxxxxxxx xx seznamu x xxxxxxx X.

4. Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zavedením xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx.

Xxxxxx 39

(bývalý xxxxxx 33 Xxxxxxx x XX)

1. Cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxx x zajišťováním racionálního xxxxxxx zemědělské xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činitelů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx životní xxxxxx xxxxxxxxxxxx obyvatelstva, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx plynulé xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumné xxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx metod, xxxxx xxxx zahrnovat, xx xxxx přihlížet:

a) xx xxxxxxxx xxxxxx zemědělské xxxxxxxx, vyplývající ze xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxx státech zemědělství xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx spjato x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40

(xxxxxx xxxxxx 34 Xxxxxxx o XX)

1. X xxxxxxxx xxxx vymezených v xxxxxx 39 je xxxxxxx společná organizace xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx organizace xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) společná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) povinná xxxxxxxxxx různých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu;

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx organizace xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 39, xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro stabilizaci xxxxxx xxxx vývozu.

Společná xxxxxxxxxx trhů se xxxx omezit na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku 39 x xxxx vylučovat xxxxxxxxx diskriminaci xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, může xxx vytvořen jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 41

(xxxxxx xxxxxx 35 Smlouvy x XX)

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 39 xxxxx být x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky přijata xxxxxxxx xxxx například:

a) xxxxxx koordinace úsilí x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx odborných zemědělských xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx financovány xxxxxxxx xxxx instituce;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 42

(bývalý xxxxxx 36 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx produkci x obchod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, který podle xx. 43 xxxx. 2 x způsobem x xxx stanoveným xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 39.

Xxxx xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) k xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínkami;

b) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoje.

Xxxxxx 43

(xxxxxx článek 37 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské politiky xxxxxx nahrazení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x čl. 40 xxxx. 1 x realizace xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělských xxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 40 odst. 1 a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxx x množstevních omezení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rybolovných práv.

4. X xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedenou x xx. 40 xxxx. 1, xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x které mají xxxxxxx xxxxxx organizace xxxx pro příslušnou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobců, x xx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) společná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxxx na vnitrostátním xxxx.

5. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx Unii, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx zpracované xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx zemí.

Článek 44

(xxxxxx xxxxxx 38 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx v některém xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx x xx-xx xxx x xxxxxxxx soutěžního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stejného xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, zavedou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Komise x xxxx nutné k xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a podrobnosti xxxx xxxx.

XXXXX IV

VOLNÝ XXXXX XXXX, XXXXXX A XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 45

(xxxxxx xxxxxx 39 Xxxxxxx x ES)

1. Xx xxxxxxxx volný xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pracovníky xxxxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx, odměnu za xxxxx a jiné xxxxxxxx podmínky.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx odůvodněných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx se o xxxxxxxx nabízená xxxxxxxx xxxxx;

x) pohybovat xx xx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) pobývat x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) zůstat xx xxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xx nepoužije xxx zaměstnání ve xxxxxxx správě.

Článek 46

(bývalý článek 40 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovníků xxx, xxx xx xxxxxxx x článku 45, x to zejména xxx, xx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx práce;

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x praxi, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx pracovníků x volným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx uzavřených xxxx členskými státy, xxxxxxx zachování by xxxx překážkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků;

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxx dohodami xxxxx xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx vlastní xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx vhodný xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx sil x usnadňoval xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx vylučoval xxxxx xxxxxxxx životní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 47

(xxxxxx xxxxxx 41 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podporovat výměnu xxxxxxx pracovníků.

Xxxxxx 48

(xxxxxx xxxxxx 42 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx opatření, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx vytvoří xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x osobám xx xxxx závislým, xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx všech xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxx vzniku x zachování nároků xx dávky, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx xx xx návrh legislativního xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx důležitých xxxxxxx xxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxx legislativní postup xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rada xx xxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) vrátí xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu, xxxx

x) xxxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxx požádá Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXX USAZOVÁNÍ

Článek 49

(xxxxxx xxxxxx 43 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Stejně xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poboček xxxx xxxxxxxxx společností státními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx usazování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x zřizování x xxxxxx podniků, zejména xxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx usazení, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x pohybu xxxxxxxx jinak.

Xxxxxx 50

(bývalý xxxxxx 44 Smlouvy x XX)

1. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xx xxxxx Komise xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxx xxxxx, které xxx ně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zejména:

a) xxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnosti, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx významně xxxxxxxx k rozvoji xxxxxx a obchodu;

b) xxxxxxxxx úzkou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx členských xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx administrativní xxxxxxx x praxi, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx usazování;

d) zajišťují, xxx pracovníci xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mohli xx xxxxx území xxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabývat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovenými x xx. 39 xxxx. 2;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxxx x každém xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx x xxxxx, x to xxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mateřského xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich rovnocennosti xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xx společností xx xxxxxx xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

Xxxxxx 51

(xxxxxx xxxxxx 45 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx jen xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx veřejné xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 52

(xxxxxx xxxxxx 46 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx x opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užití xxxx xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 53

(xxxxxx xxxxxx 47 Smlouvy o XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x samostatným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx přijmou Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x kvalifikaci, xxxxx x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výdělečným xxxxxxxxx x jejich xxxxxx.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 54

(xxxxxx xxxxxx 48 Smlouvy o XX)

Xx společnostmi xxxxxxxxxx xxxxx práva některého xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxx sídlo, xxxx ústřední správu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie, se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zachází xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx nebo obchodního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx veřejného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací.

Článek 55

(bývalý článek 294 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států zacházení xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx o jejich xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 54; xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

SLUŽBY

Článek 56

(xxxxxx xxxxxx 49 Xxxxxxx x ES)

Podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxx uvnitř Unie xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx se nachází xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx parlament x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx použitelnost této xxxxxxxx též xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx usazeni x Xxxx.

Xxxxxx 57

(bývalý článek 50 Smlouvy x XX)

Xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x volném pohybu xxxxx, xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx zahrnují xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) činnosti x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx práva xxxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost v xxxxxxxx státě, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx stejných xxxxxxxx, xxxx tento xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 58

(xxxxxx článek 51 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlavy x xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojišťovacích xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx uskuteční x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 59

(bývalý xxxxxx 52 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Xxxx vydají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx směrnice k xxxxxxxx liberalizace xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přispívá xx směně xxxxx.

Článek 60

(bývalý xxxxxx 53 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx liberalizace xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1, xxxxx xxx xx dovolí xxxxxx xxxxxxx hospodářská situace, xxxxx x xxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxx účelem xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 61

(xxxxxx xxxxxx 54 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx nebudou xxxxxxxxxx xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx členský xxxx xx xxxxxxx poskytovatele xxxxxx podle xx. 56 prvního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 62

(bývalý xxxxxx 55 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx články 51 xx 54.

XXXXXXXX 4

XXXXXXX A XXXXXX

Xxxxxx 63

(xxxxxx článek 56 Smlouvy x XX)

1. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx všechna omezení xxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x třetími xxxxxx.

2. X xxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x třetími xxxxxx.

Xxxxxx 64

(bývalý xxxxxx 57 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx xxxxxxx používání xxxxxxx omezení xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx práva Xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx třetích xxxx, zahrnujícího xxxxx xxxxxxxxx včetně investic xx nemovitostí, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx přijetí cenných xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxx Bulharska, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

2. Ve xxxxx dosáhnout volného xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x aniž jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxx, zahrnujícího přímé xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx nemovitostí, usazování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přijetí cenných xxxxxx xx kapitálové xxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx liberalizace xxxxxx xxxxxxxx do třetích xxxx xx z xxxx představují x xxxxx Unie krok xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 65

(bývalý článek 58 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxx investován;

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxxx daňového xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxx xxxxxxxx postupy xxx ohlašování xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx statistické, xxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx omezení xxxxx usazování, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

3. Opatření x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx představovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx a xxxxxx xx smyslu xxxxxx 63.

4. Nebudou-li přijata xxxxxxxx podle xx. 64 odst. 3, xxxx Komise, xxxx xxxxxxxx-xx Komise rozhodnutí xx tří xxxxxx xx žádosti dotčeného xxxxxxxxx xxxxx, Rada xxxxxxxx rozhodnutí x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx.

Xxxxxx 66

(xxxxxx xxxxxx 59 Smlouvy x XX)

Xxxxx pohyb kapitálu xx xx ze xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrozí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx Xxxx xx návrh Komise x xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochranná opatření xxxx třetím zemím, xxxx-xx taková opatření xxxxxxxx nezbytná.

HLAVA X

XXXXXXX SVOBODY, XXXXXXXXXXX X XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX USTANOVENÍ

Článek 67

(xxxxxx xxxxxx 61 Smlouvy x XX a xxxxxx článek 29 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti a xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx právních systémů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx zajišťuje, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neprobíhá xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx státním příslušníkům xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx x osobami xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxx bezpečnosti prostřednictvím xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxx xxxxxxxx, rasismu x xxxxxxxxx x xxx proti xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx věcech.

Xxxxxx 68

Xxxxxxxx rada xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plánování.

Xxxxxx 69

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 4 x 5 xx dodržování zásady xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x proporcionality.

Xxxxxx 70

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 258, 259 x 260, xxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakým členské xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx orgány členských xxxxx provádějí xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxx vzájemného uznávání. X obsahu x xxxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x vnitrostátní parlamenty.

Xxxxxx 71

(xxxxxx xxxxxx 36 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxxx podpory x xxxxxxxx operativní xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx bezpečnosti uvnitř Xxxx se v Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxx článek 240, xxxxxxxxx xxxxx výbor xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států. Xx jednání xxxxxx xxxxx xxx zapojeni xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x jiných subjektů Xxxx. X jednáních xx informován Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 72

(xxxxxx čl. 64 odst. 1 Xxxxxxx o ES x bývalý xxxxxx 3 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 73

Xxxxxxx státy xxxxx xxxx sebou x xx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formy xxxxxxxxxx a koordinace, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx státních xxxxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 74

(bývalý xxxxxx 66 Smlouvy x XX)

Xxxx přijme opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx 76, x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 75

(xxxxxx xxxxxx 60 Xxxxxxx o XX)

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 67, xxxxx xxx x předcházení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx proti xxx, xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx zmrazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hospodářských výhod, xxxxx náležejí xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x jejich xxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxx pododstavci xxxxxx Rada na xxxxx Xxxxxx opatření.

Akty xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 76

Akty xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 x xxxxxxxx uvedená x xxxxxx 74, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kapitol, se xxxxxxxxx:

x) xx návrh Xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX A XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 77

(xxxxxx článek 62 Smlouvy x XX)

1. Unie xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxx, aby xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolovány xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hranic;

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení x xxxxxx;

x) xxxxxxx, jimž xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx v Unii xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zavedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx kontrol xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hranic.

3. Xxxxx-xx xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxxx a nestanoví-li Xxxxxxx xxx takovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, průkazů xxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 78

(xxxxxx xx. 63 xxxx 1 x 2 x xxxxxx xx. 64 xxxx. 2 Smlouvy x ES)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiku xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 28. xxxxxxxx 1951, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíků xx xxx 31. xxxxx 1967 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvami.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx státní příslušníky xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx Xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx azyl, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu;

c) xxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxxx vysídlených osob x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) kritéria x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx o azyl xxxx xxxxxxxxxx ochranu;

f) xxxxx týkající xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x azyl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x spolupráci xx xxxxxxx zeměmi xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ochranu.

3. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx přílivu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dočasná xxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 79

(bývalý čl. 63 body 3 x 4 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx společnou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zacházení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx x posílení boje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx vstupu x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx dlouhodobá xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx práv xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx v xxxxxxxxx členských státech;

c) xxxxxxxxxx přistěhovalectví x xxxxxxxxxx pobyt včetně xxxxxxxxx a vracení xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) boj proti xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx.

3. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nesplňují xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, do xxxx xxxxxx xxxx xx země, odkud xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx integrace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, x vyloučením harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx vstupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

Článek 80

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx této kapitoly x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zásadou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx x na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXXXXX SPOLUPRÁCE X OBČANSKÝCH XXXXXX

Xxxxxx 81

(xxxxxx xxxxxx 65 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxx rozvíjí justiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx a mimosoudních xxxxxxxxxx. Tato spolupráce xxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx pro sbližování xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, zejména xxxxx xx to xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xx xxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) slučitelnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx x členských xxxxxxx;

x) spolupráci xxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx slučitelnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod urovnávání xxxxx;

x) xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxx opatření xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxx přijmout rozhodnutí xxxxxxxx ty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx přijatých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx některý vnitrostátní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, může Rada xxxxxxxxxx přijmout.

APITOLA 4

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 82

(xxxxxx článek 31 Xxxxxxx x EU)

1. Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx věcech je x Xxxx xxxxxxxx xx zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsudků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských států x oblastech uvedených x xxxxxxxx 2 x v xxxxxx 83.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Unii;

b) předcházet xxxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxx xx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx trestního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozměrem mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxx minimální xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozdílům mezi xxxxxxxx tradicemi a xxxxxxx xxxxxxxxx států.

Týkají xx:

x) xxxxxxxx přípustnosti xxxxxx xxxx členskými xxxxx;

x) xxxx xxxx x xxxxxxxx řízení;

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce nebrání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany osob.

3. Xxxxx xx člen Xxxx xxxxxxx, xx xx xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropská xxxx.

X takovém případě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pozastaví. Xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx pozastavení vrátí xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx ukončí pozastavení xxxxxxx legislativního xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx posílenou xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx. X takovém xxxxxxx se xxxxxxxx x zavedení posílené xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 odst. 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x xx. 329 odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx udělené x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 83

(bývalý xxxxxx 31 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx směrnic xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x sankcí x oblastech xxxxxxxxx xxxxxxx trestné činnosti x přeshraničním rozměrem x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: terorismus, xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx s drogami, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, praní xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxx Rada přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obdržení souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Ukáže-li xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx 76.

3. Xxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx aspektů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádat, xxx xx xxxxxxx zabývala Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Evropská xxxx xx čtyř xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, která xxxxxx pozastavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu.

Není-li xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx devět xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, oznámí xx ve stejné xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Komisi. X takovém případě xx povolení x xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Smlouvy x Xxxxxxxx unii x xx. 329 xxxx. 1 této xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 84

Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobídková x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 85

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxx pověřenými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx členských xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx stíhání xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx poskytovaných orgány xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx vymezí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx. Tyto xxxxx mohou zahrnovat:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x trestné xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxx a);

c) xxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx, xxxxxx řešení střetů xxxxxxxxxxxx x úzké xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx sítí.

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsoby xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxx xx xxxxxx xxxxxx 86, vykonávají procesní xxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx.

Článek 86

1. Xxx xxx xxxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Není-li dosaženo xxxxxxxxxxxxxx, může skupina xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxx, xxx xxx návrh nařízení xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx rada xx xxxx měsíců xx xxxxxx pozastavení vrátí xxxxx zpět Xxxx x xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dotčeného xxxxxx nařízení, oznámí xx ve xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Smlouvy x Evropské xxxx x xx. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxx xx xxxxxxx s Europolem, xxxxxxxxx x vyšetřování x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poškozujících xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nařízením podle xxxxxxxx 1, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxx příslušnými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx i xx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x pravidla použitelná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx učiněných xxx výkonu jeho xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx pravomoci Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavec 2, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x spolupachatele xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obdržení souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

KAPITOLA 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 87

(xxxxxx xxxxxx 30 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx policejní xxxxxxxxxx, xx níž xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx předcházení xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx x objasňování.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 mohou Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx:

x) shromažďování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx informací;

b) xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výměny xxxxxxxxxxx, prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx dosaženo jednomyslnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxx, xxx xxx xxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxx radě. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx. Xx projednání, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxx k xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx dosaženo, x xxxxx si xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx to xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Radě x Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx a xx. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x použijí se xxxxxxxxxx x posílené xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x třetího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 88

(xxxxxx článek 30 Xxxxxxx x XX)

1. Posláním Europolu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxx xx xxxxxxxxx některé xxxxxxxx Unie, x xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx strukturu, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předávaných zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxxxx států xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx s Xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxxx Xxxxxxxx Evropským xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Jakákoli operativní xxxx Xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx týká. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx.

Xxxxxx 89

(bývalý xxxxxx 32 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem podmínky x xxxx, xx xxxxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 82 x 87 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xx dohodě s xxxx orgány. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxxxxx 90

(xxxxxx xxxxxx 70 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx cíle Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxx.

Xxxxxx 91

(xxxxxx xxxxxx 71 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxxx xxxxxx 90 a x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx po konzultaci x Hospodářským x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx území xxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx opatření uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úrovně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx regionech, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 92

(xxxxxx článek 72 Xxxxxxx o XX)

Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 91 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, měnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oblast x 1. xxxxx 1958 xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxx přistoupení xxxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxx xxxxxxx znevýhodňoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx srovnání x domácími dopravci.

Xxxxxx 93

(xxxxxx článek 73 Smlouvy o XX)

Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx koordinovat xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pojmem xxxxxxx xxxxxx.

Článek 94

(xxxxxx xxxxxx 74 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rámci Smluv xxxx přihlížet x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 95

(xxxxxx článek 75 Xxxxxxx x XX)

1. V xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx diskriminace xxxxxxxxxxx x xxx, xx dopravce uplatňuje xx xxxxxxx téhož xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zemi xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 91 xxxx. 1.

3. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx přijme xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření potřebná x xxxx, xxx xxxxxx Xxxx mohly xxxxxxxxxx plnění ustanovení xxxxxxxx 1 x xxx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx členského státu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 96

(xxxxxx xxxxxx 76 Xxxxxxx x XX)

1. V xxxxxxx xxxxxx Unie je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x podmínky xxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx chrání xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx dá xxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx l, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblastí x x obtížím xxxxxxx xxxxx postižených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxx xx hospodářskou xxxxxx xxxx xxxxxxx způsoby xxxxxxx.

Xxxxxx po xxxxxxxxxx x každým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx konkurenceschopnosti.

Xxxxxx 97

(xxxxxx článek 77 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxx poplatky xxxxxxxxx na ceně xxxxxxx xxxxxxxx dopravcem x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výdajům xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx vynasnaží xxxx výdaje postupně xxxxxxxx.

Xxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx členským státům xxxxxxxxxx.

Článek 98

(xxxxxx xxxxxx 78 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Spolkové xxxxxxxxx Německo, pokud xxxx nutná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastí Xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeny xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxx Rada xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 99

(xxxxxx xxxxxx 79 Xxxxxxx x XX)

Xxx Komisi se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládami xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzultuje xxxxxx dopravy.

Xxxxxx 100

(bývalý xxxxxx 80 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vztahují xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vodních xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx námořní x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

XXXXX XXX

XXXXXXXX PRAVIDLA XXX HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, XXXX A SBLIŽOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXX PRO XXXXXXX

Xxxxxx 101

(xxxxxx xxxxxx 81 Xxxxxxx x ES)

1. X vnitřním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků x xxxxxxx xx xxxxxxxx shodě, které xx mohly ovlivnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx důsledkem xx vyloučení, omezení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zejména ty, xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx určují nákupní xxxx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odbyt, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) rozdělují trhy xxxx xxxxxx zásobování;

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx plnění stejné xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx partneři xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx uzavření xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx další xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx článku xxxx xxxxxxxx xx počátku.

3. Xxxxxxxx 1 však xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx:

- xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx mezi podniky,

- xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podniků x

- xxxxxxx xx xxxxxxxx shodě xxxx xxxxxx kategorie,

které přispívají xx xxxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hospodářského xxxxxxx, xxxxxxx vyhrazují xxxxxxxxxxxxx přiměřený xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx omezení, jež xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx cílů xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx části výrobků xxxxx dotčených.

Článek 102

(bývalý xxxxxx 82 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx xxxxx xx neslučitelné, x xxxxx zakázané, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx, aby xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákupních xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx úkor xxxxxxxxxxxx;

x) x uplatňování rozdílných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx povahy, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) v podmiňování xxxxxxxx xxxxx xxx, xx druhá strana xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxxx, xxx xxxxx obchodních xxxxxxxxx s předmětem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 103

(bývalý xxxxxx 83 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 101 x 102 přijímá Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx zejména:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 1 x x xxxxxx 102 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;

x) určit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 3 x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor při xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 x 102 x jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx předpisy xx xxxxx straně a xxxxxxxxxxxx xxxxxx oddílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 104

(xxxxxx článek 84 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 103, rozhodují x xxxxxxxxxxxx dohod, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu orgány xxxxxxxxx států x xxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx a x ustanoveními xxxxxx 101, xxxxxxx xxxxxxxx 3, a xxxxxx 102.

Xxxxxx 105

(xxxxxx xxxxxx 85 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xx xxxxxx článek 104, xxx Xxxxxx na xxxxxxxxx zásad vytyčených x xxxxxxxx 101 x 102.

Xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx domnělého xxxxxxxx uvedených xxxxx. Xxxxxx-xx, xx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodné x xxxx xxxxxxxxxx.

2. Trvá-li xxxxxxxx i nadále, Xxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxx zdůvodněným rozhodnutím.

Komise xxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxx určí.

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x nichž Xxxx xxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 103 odst. 2 xxxx. x).

Xxxxxx 106

(xxxxxx xxxxxx 86 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x podniky, xxxxxx xxxxxxx státy přiznávají xxxxxxxx xxxx výlučná xxxxx, tyto xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článcích 18 x 101 xx 109.

2. Podniky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx monopolu, xxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx fakticky plnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx byly xxxxxxx. Xxxxxx obchodu xxxxx xxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxxx xx zájmem Unie.

3. Xxxxxx dohlíží na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydává xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 107

(xxxxxx xxxxxx 87 Xxxxxxx o ES)

1. Xxxxxxx poskytované x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx státních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo určitá xxxxxxx výroby, xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx Smlouvy xxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxx jsou slučitelné:

a) xxxxxxx sociální povahy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx poskytují bez xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx výrobků;

b) xxxxxxx xxxxxx k náhradě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx postižených xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Za slučitelné x xxxxxxxx trhem xxxxx být považovány:

a) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovní xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx regionů xxxxxxxxx x článku 349 x ohledem na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některého xxxxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxxxxxxx zájmu anebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

c) podpory, xxxxx xxxx usnadnit xxxxxx určitých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx míře, xxx xx byla v xxxxxxx xx společným xxxxxx;

x) podpory xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu;

e) xxxx xxxxxxxxx podpor, xxxxx určí Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 108

(xxxxxx článek 88 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xxxxxx průběžně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx vhodná xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

2. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx zúčastněné xxxxxx k podání xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx slučitelná x vnitřním xxxxx xxxxx článku 107 xxxx xx xx xxxxxxxxxx, rozhodne, xx xxxxxxx stát ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx upraví.

Nepodrobí-li se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx 258 x 259, xxxxxxxxx věc xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Rada xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytnout, xx být xxxxxxxx xx článku 107 xxxx nařízení xxxxx xxxxxx 109 považována xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, odůvodňují-li xxxxxx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxx xx věci xxxx xxxxxxx řízení xxxxx prvního pododstavce xxxxxx odstavce, bude xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx Radě uvedené xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx vyjádření Rady.

Nevyjádří-li xx však Xxxx xx xxx xxxxxx xx podání xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxx včas xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upravit xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Má-li xx to, xx xxxxxx xxxxx není x ohledem xx xxxxxx 107 xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx Xxxxxx v xxxxx xxxxxx nepřijme xxxxxxx rozhodnutí.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku.

Článek 109

(xxxxxx xxxxxx 89 Xxxxxxx x XX)

Xxxx může xx xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxx 107 x 108, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx použije xx. 108 xxxx. 3, xxxxx i vymezovat xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 110

(xxxxxx xxxxxx 90 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx vyššímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx je xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx výrobky jiných xxxxxxxxx států vnitrostátnímu xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx nepřímou xxxxxxx xxxxx výrobkům.

Článek 111

(xxxxxx článek 91 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx vnitrostátní xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx.

Xxxxxx 112

(xxxxxx xxxxxx 92 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx do xxxxxx členských xxxxx x výjimkou xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nepřímých xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx přípustné xxxxx tehdy, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx předem xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 113

(bývalý xxxxxx 93 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx daní x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nezbytná pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 114

(xxxxxx xxxxxx 95 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx-xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx přijímají opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxx trhu.

2. Odstavec 1 xx xxxxxxxxxx xx ustanovení o xxxxxx, xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx pohybu xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a zájmů xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx bude xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úrovně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx svých pravomocí xxxxxxx x xxxxx xxx též Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx stát xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, Xxxx nebo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závažných xxxxxx uvedených v xxxxxx 36 xxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je Komisi xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx ponechání.

5. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, pokládá-li xxxxxxx xxxx poté, xx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, Rada xxxx Xxxxxx přijaly xxxxxxxxxxxx opatření, za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se x nové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí nebo xxxxxxxxxx prostředí, x xxxxxx zvláštního problému, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxx xxxxxx zavedení.

6. Xxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní předpisy xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, co prověří, xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx diskriminace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

Nerozhodne-li Xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxx.

Xx-xx xx opodstatněné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx-xx nebezpečí pro xxxxxx zdraví, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx uvedená x xxxxx odstavci xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

7. Je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx navrhnout přizpůsobení xxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na určitý xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx x xxx Xxxxxx, která neprodleně xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx Xxxx odpovídající xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xx postupu xxxxx xxxxxx 258 x 259 xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přímo Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx se, že xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx pravomoci stanovené x xxxxx xxxxxx.

10. Xxxx uvedená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zmocňuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 36 prozatímní xxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx postupu Unie.

Xxxxxx 115

(bývalý xxxxxx 94 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 114, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem x Hospodářským a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx vliv na xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Článek 116

(xxxxxx článek 96 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx odstranit, poradí xx x danými xxxxxxxxx státy.

Nevedou-li tyto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nerovnováhy, xxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx potřebné xxxxxxxx. Xxxxx xxx přijata xxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx uvedená ve Xxxxxxxxx.

Článek 117

(bývalý xxxxxx 97 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x správního xxxxxxxx může vyvolat xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx doporučí příslušným xxxxxx xxxxxx opatření, xxx k nerovnováze xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx, nelze xx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx článku 116 xxxxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx členský xxxx, xxxxx nedbal xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke své xxxxxxx xxxx, článek 116 se xxxxxxxxx.

Xxxxxx 118

V xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu přijmou Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx evropských práv xxxxxxxxx vlastnictví, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, koordinaci x xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

Xxxx stanoví zvláštním xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jazyků xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 119

(xxxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x ES)

1. Činnosti xxxxxxxxx xxxxx a Xxxx xx smyslu xxxxxx 3 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx Smlouvami zavedení xxxxxxxxxxx politiky, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xx vymezení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx měnu - euro, xxxxx x vymezení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x devizové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx cílem xx udržet xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx tento xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx členských xxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následujících hlavních xxxxx: xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx udržitelná xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 1

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek 120

(xxxxxx xxxxxx 98 Xxxxxxx o ES)

Členské xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx politiky tak, xxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 121 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x dosahování xxxx Xxxx xx smyslu xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx státy a Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 119 x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tržního xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů.

Xxxxxx 121

(bývalý xxxxxx 99 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx je v xxxxx Xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 120.

2. Rada přijme xx xxxxxxxxxx Komise xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx politik xxxxxxxxx xxxxx a Unie x podá o xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Rady xxxxxxxx závěry o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x Xxxx.

Xx základě xxxxxx xxxxxx podá Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx směry xxxxxxxx.

Xxxx x svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx užší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnosti členských xxxxx xxxxxxx Rada xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě x x Unii, xxxxx x soulad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedenými v xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx provádí celkové xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx o důležitých xxxxxxxxxx x oblasti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx považují xx nezbytné.

4. Xxxxxx-xx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxxxx nejsou x xxxxxxx x hlavními xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xx xx mohly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xx Xxxxxx na dotyčný xxxxxxx stát xxxxxxx x varováním. Xxxx xxxx na doporučení Xxxxxx xxxxx dotyčnému xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx rozhodnout x zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci tohoto xxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx je xxxxxxxx xxxxx čl. 238 odst. 3 xxxx. x).

5. Předseda Xxxx a Xxxxxx xxxxxx Evropskému parlamentu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu. Xxxxxxxx Xxxx xxxx být xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 3 x 4.

Xxxxxx 122

(xxxxxx xxxxxx 100 Smlouvy o XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx, xxxx Rada na xxxxx Komise xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x opatřeních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx situaci, zejména xxxx xxxxxxxx závažné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx produkty, xxxxxxxxx x xxxxxxx energetiky.

2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo mimořádných xxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxx, xxxxxx nebo xx-xx x téhož xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie. Předseda Xxxx informuje x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 123

(xxxxxx článek 101 Xxxxxxx x XX)

1. Evropské centrální xxxxx nebo centrálním xxxxxx členských xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx úvěru xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Unie, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxx nákup jejich xxxxxxxxx nástrojů Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou nebo xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky x Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx.

Článek 124

(xxxxxx xxxxxx 102 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledem x která xxxxxxxx xxxxxxx, institucím nebo xxxxx xxxxxxxxx Unie, xxxxxxxxx xxxxxx, regionálním xxxx xxxxxxx orgánům xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 125

(xxxxxx xxxxxx 103 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů xxxx veřejných podniků xxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx se nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx společné xxxxxxxxxxxxx určitého xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx závazky ústředních xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx veřejnoprávních subjektů xxxx veřejných podniků xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx finanční záruky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Rada xxxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx definice xxx použití zákazů xxxxxxxxx v článcích 123 x 124 x x tomto xxxxxx.

Xxxxxx 126

(xxxxxx xxxxxx 104 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx nadměrných xxxxxxx xxxxxxxxx financí.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo skutečného xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže by:

- xxx poměr xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úrovně, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxx x poměr xxxxxxxx xxxxxx x referenční xxxxxxx;

x) xxx poměr xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxx se poměr xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx schodku xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx požadavky xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx překračuje veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x ke všem xxxxxx rozhodujícím faktorům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxx nadměrného xxxxxxx.

4. Hospodářský a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx x členském xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informuje o xxx Radu.

6. Rada xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx-xx Rada xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, přijme xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx doporučení, xxxxx xxxx dotyčnému xxxxxxxxx státu, xxx xxxxx xxxxxxx stát xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx tuto situaci xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx 8 nebudou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xx stanovené lhůtě xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření, xxxx xxx doporučení xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx-xx členský xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

X takovém xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx členský xxxx, xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládal xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx xxxxxx podle článků 258 x 259 xxxxx uplatnit x xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx xx xxxxxxx stát nepodřídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, může Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx případně xxxxxx jedno xxxx xxxx x následujících xxxxxxxx:

- požádá xxxxxxx xxxxxxx stát, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které Xxxx xxxx,

- xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx u Unie, xxxxx nebude xxxxx xxxxxx Rady nadměrný xxxxxxx napraven,

- xxxxx xxxxxx v přiměřené xxxx.

Xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx doporučení uvedená x xxxxxxxxxx 6 xx 9 a 11 x takovém xxxxxxx, x xxxxx xxxx napraven xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v dotyčném xxxxxxxx státě. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx svá xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

13. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 8, 9, 11 x 12 xxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6 xx 9, 11 x 12 Xxxx nepřihlíží x xxxxx člena Xxxx zastupujícího dotyčný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Rady xx vymezena podle xx. 238 xxxx. 3 xxxx. a).

14. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx jsou xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vhodná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx protokol.

S xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx protokolu.

XXXXXXXX 2

XXXXXX POLITIKA

Článek 127

(xxxxxx xxxxxx 105 Xxxxxxx o ES)

1. Xxxxxxxxx cílem Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "ESCB") xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx cíl xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX xxxxxx hospodářské xxxxxxxx x Unii xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů Xxxx, xxx jsou vymezeny x xxxxxx 3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx. XXXX xxxxx xx shodě xx xxxxxxxx stanovenými x xxxxxx 119 x x souladu xx xxxxxxx otevřeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, čímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. XXXX plní xxxx xxxxxxxx úkoly:

- xxxxxxxx x provádí xxxxxxx xxxxxxxx Unie,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s článkem 219,

- drží a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Třetí xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxxx:

- ke xxxx návrhům xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx působnosti,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxx podle xx. 129 xxxx. 4.

Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxx xxxxxxxxxx.

5. ESCB xxxxxxxx x xxxxxxx provádění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

6. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 128

(xxxxxx článek 106 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bankovky xxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bankovkami, xxxxx xxxx x Unii xxxxxx zákonného xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

Článek 129

(xxxxxx xxxxxx 107 Xxxxxxx o XX)

1. ESCB xx xxxxx rozhodovacími orgány Xxxxxxxx centrální xxxxx, xxxxxxx xxxx Rada xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Evropské xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx XXXX x XXX") xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvám.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit xxxxxx 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 a 32.6, xx. 33.1 xxxx. x) a xxxxxx 36 statutu XXXX x XXX. Rozhodují xxx xx doporučení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x po konzultaci x Komisí, xxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, anebo xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 xxxxxxx XXXX a ECB.

Xxxxxx 130

(xxxxxx xxxxxx 108 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxxxxxx svěřených xxx Smlouvami x xxxxxxxx ESCB x XXX xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx vlády členského xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx x vlády xxxxxxxxx xxxxx xx zavazují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodovacích xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx národních xxxxxxxxxxx bank xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

Článek 131

(xxxxxx xxxxxx 109 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx ESCB a XXX.

Xxxxxx 132

(xxxxxx xxxxxx 110 Smlouvy x XX)

1. X xxxxxx xxxxx svěřených ESCB, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX a XXX, Evropská xxxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 3.1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 19.1, 22 x 25.2 statutu XXXX x ECB x xxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxx Xxxx, jež xxxx xxxxxxx v xx. 129 xxxx. 4,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX x XXX,

- xxxxxx doporučení x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, doporučení x xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 129 xxxx. 4 xx Evropská centrální xxxxx zmocněna xxxxxxx xxxxxxxx pokuty xx xxxxxx za neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Článek 133

Xxxx jsou xxxxxxx pravomoci Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přijmou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropskou centrální xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 134

(xxxxxx xxxxxx 114 Xxxxxxx o XX)

1. Xx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx potřebném xxx fungování xxxxxxxxx xxxx xx zřizuje Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

2. Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx úkoly:

- vydávat xxxxxxxxxx na žádost Xxxx xx Komise xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x předkládat xx těmto xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx o xx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxx xxxxxx Xxxx a Xxxxxx,

- aniž xx xxxxxx xxxxxx 240, xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx Xxxx uvedených x xxxxxxxx 66 x 75, xx. 121 odst. 2, 3, 4 x 6, článcích 122, 124, 125 x 126, čl. 127 xxxx. 6, čl. 128 odst. 2, xx. 129 xxxx. 3 x 4, xxxxxx 138, xx. 140 odst. 2 x 3, xxxxxx 143, čl. 144 xxxx. 2 x 3 x xxxxxx 219 x xxxxx xxxxx poradní x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Radou,

- posuzovat xxxxxxx jednou ročně xxxxxxx v oblasti xxxxxx kapitálu x xxxxxxxx plateb, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou; xxxxxxxxxx xx týká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx a plateb; xxxxx xxxxxx Xxxxxx x Radě xxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx x Evropská xxxxxxxxx xxxxx jmenují xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx výboru.

3. Rada xx xxxxx Komise x po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx x takovém xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

4. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, xx xxxxxx článku 139, xxxxxxx výbor xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxxx situaci x všeobecný platební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a pravidelně x tom xxxxxx xxxxxx Radě a Xxxxxx.

Xxxxxx 135

(bývalý článek 115 Xxxxxxx x XX)

X záležitostech xxxxxxxxxx x xx. 121 xxxx. 4, článku 126 s xxxxxxxx xxxxxxxx 14, článku 139, xx. 140 xxxx. 1, xxxx. 2 prvním pododstavci x xxxx. 3 x xxxxxx 219 xxxx Rada xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx podle xxxxxxx podala xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx Radě.

XXXXXXXX 4

XXXXXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX MĚNOU XX XXXX

Xxxxxx 136

1. X xxxxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx a x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx Xxxxx přijme Xxxx některým x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 121 x 126, x xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 126 xxxx. 14, opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dohledu xxx xx;

x) k xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx na xx, xxx xxxx slučitelné xx směry přijímanými xxx xxxxx Xxxx x xxx nad xxxx zajištěn xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx podílejí xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxx je vymezena xxxxx čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

Článek 137

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx o Xxxxxxxxxxx.

Článek 138

(xxxxxx čl. 111 xxxx. 4 Xxxxxxx x XX)

1. X zajištění postavení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxx Xxxx na návrh Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx společné xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx hospodářskou x xxxxxxx unii, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx rozhoduje xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Rada xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxx x opatřeních podle xxxxxxxx 1 x 2 se podílejí xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

XXXXXXXX 5

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 139

1. Členské xxxxx, x xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx eura, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx".

2. Na členské xxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxx, xx nepoužijí xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx:

x) přijetí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (čl. 121 odst. 2);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. 126 xxxx. 9 x 11);

x) xxxx a xxxxx XXXX (čl. 127 xxxx. 1, 2, 3 x 5);

x) xxxxxxxx xxxx (článek 128);

x) xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 132);

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 133);

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx 219);

h) jmenování xxxxx Xxxxxxx rady Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 283 xxxx. 2);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxxxx x měnovou xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích x xxxxxxxxxxxx (xx. 138 xxxx. 1);

j) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupení v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (čl. 138 xxxx. 2).

X xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) xx x) xx tedy xxxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx.

3. V xxxxxxx x xxxxxxxxx IX xxxxxxx XXXX x XXX jsou xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, x jejich národní xxxxxxxxx banky xxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx v xxxxx XXXX.

4. Xxxxxxxxx práva xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, x x těchto případech:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (čl. 121 xxxx. 4);

x) opatření xxxxxxxx xx nadměrných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx euro (xx. 126 xxxx. 6, 7, 8, 12 x 13).

Xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxx členů Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

Článek 140

(bývalý xx. 121 xxxx. 1, xxxxxx čl. 122 xxxx. 2 xxxxx xxxx x xxxxxx xx. 123 odst. 5 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx jednou xx xxx xxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, Komise a Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxx Radě xxxxxx x pokroku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx závazků týkajících xx uskutečňování hospodářské x xxxxxx xxxx. Xxxx zprávy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx centrálních xxxx x xxxxxx 130 x 131 x xx statutem XXXX x XXX.

Xxxxxx dále xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx vysokého stupně xxxxxxxxxx konvergence, xx xxxxxxx xxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x míry xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxxxx v xxxxxxx cenové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejných xxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 126 xxxx. 6,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx by xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosažené xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x úrovních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx být xxxxxxxxxxxx, xxxx blíže xxxxxxxxx x protokolu xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x vývoji xxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx pracovní síly x jiných xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xx xxxxx Komise, xxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, splňují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx dotyčných xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členů xxxxx xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxx podle čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

3. Bude-li xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 o xxxxxxx výjimky, stanoví Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx xx euro, x dotyčného členského xxxxx xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koeficient, xxxxx xxxxx euro xxxxxxx xxxx dotyčného xxxxxxxxx státu, x xxxxxx další opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jako jednotné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě.

Xxxxxx 141

(bývalý xx. 123 xxxx. 3 x bývalý čl. 117 xxxx. 2 xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx dotčen xx. 129 xxxx. 1, xxxxxxx se jako xxxxx rozhodovací xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky Xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxxxxx banky uvedená x článku 44 xxxxxxx ESCB x XXX.

2. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx, Evropská xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k těmto xxxxxxxx xxxxxx:

- posiluje xxxxxxxxxx xxxx národními xxxxxxxxxxx bankami,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit cenovou xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx mechanismu směnných xxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxxx institucí x xxxx,

- xxxxxxxx bývalé xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx spolupráci, xxxxx předtím xxxxxxx Xxxxxxxx měnový xxxxxxxx.

Xxxxxx 142

(bývalý xx. 124 xxxx. 1 Xxxxxxx x ES)

Každý xxxxxxx stát, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, pokládá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zájmu. Xxxxxx členské státy xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 143

(xxxxxx xxxxxx 119 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx bilancí xxxxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x typu xxxx, xxxxxx xx x dispozici, x xxxxx-xx tyto obtíže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotyčného xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x využitím všech xxxxxxxxxx, xxx xx x dispozici, x xxxxxxx x ustanoveními Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx přijmout. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx nedostatečná x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nastaly nebo xxxxx xxxxxx, Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x finančním xxxxxxx xxxxxxxx Radě xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pomoci, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x jiným mezinárodním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, na xxx se mohou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, xxxxxxx,

x) opatření xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx a xxxxx xx obtíže, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxx zemím,

c) poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xx třeba xxxxxx souhlasu.

3. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxxxx Komisí xxxx xxxx-xx poskytnutá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zmocní Xxxxxx xxxxxxx stát, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx může takové xxxxxxxx odvolat x xxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření.

Článek 144

(xxxxxx článek 120 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx-xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx bilanci členského xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje výjimka, x není-li okamžitě xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 143 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fungování xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nutný xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x takových xxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x platnost. Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 143.

3. Poté, xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx může

Rada xxxxxxxxxx, xxx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx zrušil xxxx uvedená xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 145

(xxxxxx xxxxxx 125 Xxxxxxx x ES)

Členské státy x Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx reagovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 146

(xxxxxx xxxxxx 126 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou politikou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hospodářských xxxxxxx xxxxxxxxx států x Unie xxxxxxxxx xxxxx xx. 121 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 145.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxxxx společného xxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx 148 v Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerů.

Článek 147

(bývalý xxxxxx 127 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx přispívá x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tím, xx podněcuje xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Uznává přitom xxxxxxxxx členských států.

2. Xxx dosažení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxx x xxxxx xxx vymezování x xxxxxxxxx politik x xxxxxxxx Unie.

Xxxxxx 148

(xxxxxx xxxxxx 128 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxx k xxxx závěry.

2. Xx xxxxxxx závěrů Evropské xxxx xxxxxxx Xxxx xx návrh Komise x po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 150 xxxxxxxxxx xxxxxx zásady, xxxxx xxxxx xxxxxxx státy x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx zásady xxxx xxx slučitelné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 121 xxxx. 2.

3. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxxx Radě x Xxxxxx výroční zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx politiky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 2.

4. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx Xxxxxx pro zaměstnanost xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx zaměstnanosti. Xxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx Komise podat xxxxxxxx státům xxxxxxxxxx, xxxxxxxx- xx xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prověrky xxxxxx Xxxx x Komise Xxxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 149

(xxxxxx xxxxxx 129 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx s Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x x podpoře jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím podnětů, xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x podporovat xxxxxxxx přístupy a xxxxxxxxxxxx zkušenosti, zejména xxxxxxxx pilotních xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 150

(bývalý xxxxxx 130 Xxxxxxx x XX)

Xxxx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx zřídí po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Výbor xxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx;

- xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240, podává xx žádost Rady xxxx Xxxxxx nebo x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 148.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 151

(xxxxxx xxxxxx 136 Xxxxxxx x XX)

Xxxx x členské státy, xxxxxx xx základních xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Turínu xxx 18. xxxxx 1961 x v Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxx x roku 1989, xxxx za xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx možno xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx udržet jejich xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu, sociální xxxxxx, xxxxxx lidských xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanosti x xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxx opatření, xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vztahů, x potřebu udržovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx výsledkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů.

Xxxxxx 152

S xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx uznává x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx nimi xxxxxx, xxxxxxx uznává jejich xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přispívá x sociálnímu xxxxxxx.

Článek 153

(xxxxxx xxxxxx 137 Xxxxxxx o XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151 Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx především xxxxxxxxxx prostředí xxx, xxx bylo chráněno xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxxxx pracovníků,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zájmů pracovníků x zaměstnavatelů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxx,

x) zapojení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aniž xx xxxxxx článek 166,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx muži a xxxxxx na xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx na pracovišti,

j) xxx xxxxx sociálnímu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aniž xx dotčeno xxxxxxx x).

2. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx:

x) xxxxxxxx opatření určená x podpoře spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozvoj xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podporu xxxxxxxxxx přístupů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx stanovit x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx postupně x přihlédnutím ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxxx se Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, finančních x xxxxxxxx omezení bránících xxxxxxxxx a rozvoji xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

V xxxxxxxxx uvedených v xxxx. 1 písm. x), x), x) x g) rozhoduje Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx může xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxx x xx odst. 1 xxxx. x), x) x g).

3. Xxxxxxx stát může xxxxxxx xxxxxxxx partnery xx jejich společnou xxxxxx prováděním směrnic xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 155.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx, x xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxxx sociální xxxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxx opatření a xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx předepsaných xxxxxxxx xxxx rozhodnutím bude xxxxxxxx.

4. Předpisy přijaté xxxxx xxxxxx xxxxxx:

- xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení x nesmějí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnováhu xxxxxx systému,

- xxxxxxx xxxxxxx členskému xxxxx, xxx zachovával xx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx se, xx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 154

(bývalý xxxxxx 138 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxx Komise xx podporovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx vyváženou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxx účelem Xxxxxx xxxx předložením xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konzultuje xx sociálními partnery xxxxxx možného xxxxxxxx xxxx Xxxx.

3. Považuje-li Xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx akci Xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx sociálními partnery xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx své stanovisko, xxxxxxxx doporučení.

4. Při xxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 155. Doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Článek 155

(xxxxxx xxxxxx 139 Xxxxxxx x XX)

1. Pokud si xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírání dohod.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx sociálních partnerů x členských států, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 153 xxxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxxxx stran. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xx xx xxxxxxx xx. 153 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek 156

(xxxxxx xxxxxx 140 Smlouvy x XX)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxxx 151, x xxxx jsou dotčena xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxx koordinaci xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx zabezpečení,

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a nemocemi x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci.

Za xxx xxxxxx Komise x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx, a o xxxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx snaze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podklady xxx pravidelný dohled x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx zaujetím xxxxxxxxxx xxxxx tohoto článku xxxxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 157

(xxxxxx xxxxxx 141 Smlouvy x XX)

1. Každý členský xxxx zajistí uplatnění xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a žen xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. "Xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x hotovosti xxxx x naturáliích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zaměstnáním.

Rovnost xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx:

x) xx xxxxxx za stejnou xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rovných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. X ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx v profesním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření poskytující xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xx vyrovnávání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 158

(xxxxxx xxxxxx 142 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 159

(bývalý článek 143 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx každoročně vypracuje xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x článku 151 a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx. Xxxxxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 160

(bývalý článek 144 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sociální xxxxxxx x cílem podpořit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx tyto xxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx situaci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státech x x Unii,

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x x Xxxxxx,

- xxxx xx dotčen xxxxxx 240, xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvíjet xxxx xxxxxxxx v oblastech xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vhodné xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx x Komise xxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 161

(xxxxxx xxxxxx 145 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxx Komise xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní kapitolu x vývoji xxxxxxxx xxxxxxx x Unii.

Evropský xxxxxxxxx může Xxxxxx xxxxxx, aby vypracovala xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 162

(xxxxxx xxxxxx 146 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu, a xxx xxx zvyšování xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxx xxxx, xxxxx záměrem xxxx rozšiřovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx profesní x xxxxxxxxxxxx mobilitu xxxxxx Unie a xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xx změnám x xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 163

(xxxxxx článek 147 Xxxxxxx o XX)

Xxxx spravuje Xxxxxx.

Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx a xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 164

(xxxxxx xxxxxx 148 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX X SPORT

Článek 165

(xxxxxx xxxxxx 149 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxx xxxxxxxx x rozvoji xxxxxxxxxx vzdělávání podporou xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x doplňováním xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obsah xxxxx x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kulturní x xxxxxxxx rozmanitosti.

Unie xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sportu x přihlédnutím x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxx činnosti x xxxx společenské x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx:

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, zvláště výukou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- podporu xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

- podporu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- rozvoj výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx otázek, xxxxx jsou společné xxxxxxxxxxx systémům xxxxxxxxx xxxxx,

- podporu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx mladých xxxx xx demokratickém xxxxxx Xxxxxx,

- podporu xxxxxxx dálkového vzdělávání,

- xxxxxx xxxxxxxxxx rozměru xxxxxx podporou spravedlivého x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x ochranou xxxxxxx x xxxxxx integrity xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Unie x xxxxxxx státy podporují xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x sportu xx xxxxxxx zeměmi x x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x Radou Evropy.

4. Xx snaze xxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem po xxxxxxxxxx x Hospodářským x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 166

(bývalý xxxxxx 150 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx provádí xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost členských xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

2. Xxxxxxx Unie je xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny x průmyslu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x znovuzačlenění xx xxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyučujících x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx lidí,

- xxxxxxx spolupráce x xxxxxxx odborného vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských států.

3. Xxxx a členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi x s příslušnými xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx, a Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxx doporučení.

HLAVA XXXX

XXXXXXX

Xxxxxx 167

(xxxxxx xxxxxx 151 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx respektuje xxxxxx národní x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdůrazňuje xxxxxxxx xxxxxxxx dědictví.

2. Xxxxxxx Xxxx xx zaměřena xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- zlepšování xxxxxxxx x šíření xxxxxxx x xxxxx evropských xxxxxx,

- xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx výměny,

- xxxxxxxx x literární tvorba, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx oblasti.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx s Xxxxx Evropy.

4. Unie xx xxx xxxxxxxx xxxxx ostatních ustanovení Xxxxx přihlíží xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů, uvedených x xxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijímají řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XIV

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Článek 168

(xxxxxx xxxxxx 152 Xxxxxxx x ES)

1. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x je xxxxxxxx xx zlepšování veřejného xxxxxx, xxxxxxxxxxx lidským xxxxxxx a odstraňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x duševního zdraví. Xxxx činnost xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničních zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nimi x xxx xxxxx xxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx snižování xxxxxxxxxx xxxxxx drog xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x prevenčních xxxxxxxx.

2. Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich činnost. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx spojení x Komisí koordinují xxxxxxx státy mezi xxxxx xxx politiky x programy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. X xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxxx podněty s xxxxx stanovit směry x xxxxxxxxx, pořádat xxxxxx osvědčených postupů x xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení.

Evropský xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx od xx. 2 xxxx. 5 x xx. 6 xxxx. x) x x souladu x xx. 4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxx článku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx možné zohlednit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x látky xxxxxxxx původu, xxxxx x xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx veterinární a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx za svůj xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví;

c) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x xxxxxxxxxxx léčivých přípravků x zdravotnických xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určená x ochraně a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včasného varování xxxx nimi x xxxx proti nim, xxxxx i xxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

6. Rada xxxx xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx organizaci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odpovědnost členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx na ně xxxxxxxxxxx zdrojů.

Opatření xxxxx xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 169

(xxxxxx článek 153 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx k ochraně xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx jejich práva xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx sdružovat xx x ochraně xxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 prostřednictvím:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 114 x xxxxxxxxxxx s vytvářením xxxxxxxxx trhu;

b) xxxxxxxx, xxxxx podporují, xxxxxxxx x sledují politiku xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odst. 2 xxxx. x).

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx státu zachovávat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx Smlouvami. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXX SÍTĚ

Článek 170

(xxxxxx článek 154 Xxxxxxx x XX)

1. Xx účelem dosažení xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 26 x 174 x x xxxxxxx xxxxxxx občanům Xxxx, xxxxxxxxxxxx subjektům, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx x rozvoji xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. X rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx činnost Xxxx zaměřena xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxx. Zejména xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x okrajové xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 171

(xxxxxx článek 155 Smlouvy x XX)

1. K xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 170 Xxxx:

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx transevropských xxxx; tyto xxxxxx xxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- provede xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx podporovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxxx uvedeny x xxxxx xxxxxxxx směrů xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x financování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 177.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx projektů.

2. Xx xxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sebou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx, které xxxxx xxx významný vliv xx dosahování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 170. X xxxx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx může Komise xxxxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxxx na podporu xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx třetími xxxxxx x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sítí.

Xxxxxx 172

(bývalý xxxxxx 156 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx xxxxxx směry x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 171 xxxx. 1.

Hlavní směry x projekty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx členského xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XVII

PRŮMYSL

Článek 173

(xxxxxx xxxxxx 157 Xxxxxxx x ES)

1. Unie x členské státy xxxxxxx, aby existovaly xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xx xxxxx účelem x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx činnost zaměří xx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx spolupráci xxxx xxxxxxx,

- podporu dokonalejšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a technologického xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx činnost x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X úzkém xxxxxxx x členskými xxxxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pořádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytné podklady xxx pravidelný xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Unie xxxxxxxx x dosahování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx ustanovení Smluv. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, s vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx hlava xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxx, xxxxx by xxxxx vést x xxxxxxxx hospodářské soutěže xxxx která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx x zájmů xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX, SOCIÁLNÍ X XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 174

(xxxxxx xxxxxx 158 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xx xxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvíjí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx hospodářské, sociální x xxxxxx soudržnosti.

Unie xx především zaměří xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx dotyčných regionů xx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx venkovským oblastem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x velmi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Článek 175

(xxxxxx xxxxxx 159 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxx je xxx, xxx dosahovaly xxxx uvedených x xxxxxx 174. Xxxxxx x provádění politik x xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxx přihlíží x xxxxx uvedeným v xxxxxx 174 a xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Unie dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (orientační xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záručního fondu, Xxxxxxxx sociální fond, Xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), Evropské xxxxxxxxxx banky a xxxxxx dostupných finančních xxxxxxxx.

Xxxxxx předkládá xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Výboru xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální a xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xxxx xxxxxx případně xxxxxxxx vhodné návrhy.

Ukáží-li xx specifické xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx opatření, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx x rámci jiných xxxxxxx Unie, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem x Radou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxxxxxx.

Xxxxxx 176

(xxxxxx xxxxxx 160 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx svou xxxxxx na rozvoji x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regionů x xxxxxxx upadajících průmyslových xxxxxxx pomáhal xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozdíly x Xxxx.

Článek 177

(xxxxxx xxxxxx 161 Xxxxxxx x XX)

Xxxx je xxxxxx xxxxxx 178, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným legislativním xxxxxxxx po konzultaci x Hospodářským a xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxx xxxxxxxx úlohu, xxxxxxxxxx xxxx a organizaci xxxxxxxxxxxxxx fondů, které xxxxx zahrnovat xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pravidla xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 178

(xxxxxx článek 162 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Evropského xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Hospodářským x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

Ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxx sociálnímu xxxxx xx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxx 43 x 164.

HLAVA XXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX ROZVOJ A XXXXXX

Xxxxxx 179

(bývalý xxxxxx 163 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xx xx xxx posilovat xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx konkurenceschopnosti průmyslu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumné xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitol Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vzájemnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx Xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a odstraněním xxxxxxxx a daňových xxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

3. X xxxxx činnostech Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxx.

Xxxxxx 180

(bývalý článek 164 Xxxxxxx o XX)

X xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, technologického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx, x výzkumnými xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) podporuje xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) šíří x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 181

(xxxxxx xxxxxx 165 Smlouvy x XX)

1. Unie x xxxxxxx xxxxx koordinují xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x technologickém xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx vzájemnou provázanost xxxxxxxxxxxxxx politik x xxxxxxxx Xxxx.

2. V xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podněty na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hlavních směrů x ukazatelů, pořádání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Článek 182

(xxxxxx xxxxxx 166 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx program:

- xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 180, jakož x příslušné priority,

- xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

- určí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx Xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Rámcový xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx.

3. Rámcový xxxxxxx xx prováděn xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provádění, xxxx xxxx trvání x xxxxxxxxxx považované xx nezbytné. Úhrn xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx určenou xxx xxxxxxx program x každou z xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedeným xx víceletém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výborem nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 183

(xxxxxx článek 167 Xxxxxxx x XX)

X provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu Xxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx pro xxxxx podniků, výzkumných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 184

(bývalý xxxxxx 168 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s výhradou xxxxxxxx účasti Xxxx xxxxxxxxx. Xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx doplňkových programů, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx poznatků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxx.

Článek 185

(xxxxxx xxxxxx 169 Smlouvy o XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx x rozvojových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxxx účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 186

(xxxxxx xxxxxx 170 Xxxxxxx o XX)

Xxx provádění víceletých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Unií a xxxxxxxxx třetími stranami.

Xxxxxx 187

(xxxxxx článek 171 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 188

(xxxxxx xxxxxx 172 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx výborem xxxxxx opatření uvedená x článku 187.

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 183, 184 a 185. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 189

1. X xxxxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx politik xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx Evropský parlament x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských států.

3. Xxxx naváže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx kosmickou xxxxxxxxx.

4. Xxxxx článkem xxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 190

(xxxxxx xxxxxx 173 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Zpráva xxxxxxx zejména o xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx výsledků xx uplynulý xxx x x pracovním xxxxxxxx xxx xxxxx xxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 191

(xxxxxx xxxxxx 174 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cílů:

- zachování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

- xxxxxxx lidského xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních zdrojů,

- xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x celosvětových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx klimatu.

2. Politika Xxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x rozdílné xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a prevence, xxxxxxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxx xxxx členské xxxxx zmocněny přijmout x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

3. Xxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlédne Unie x:

- xxxxxxxxx vědeckým x technickým xxxxxx,

- xxxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxx regionech Xxxx,

- možnému prospěchu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx celku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxx pravomocí spolupracují Xxxx a xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx a s xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxx xxx předmětem xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 192

(bývalý xxxxxx 175 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 191.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 a xxxx xx dotčen xxxxxx 114, přijme Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx fiskální xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxx plánování,

- xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdroji xxxx týkající xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroji x xxxxxxxx skladbu xxxx xxxxxxxxxx energií.

Rada xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx řádného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx přednostní cíle, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto programů xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx povahy xxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx zásada "xxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přiměřená xxxxxxxxxx xx formě:

- xxxxxxx xxxxxxx x/xxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 177.

Xxxxxx 193

(xxxxxx článek 176 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 192 xxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx slučitelná xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx Xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 194

1. X rámci xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx solidarity xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx:

x) zajistit fungování xxxx x energií;

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Unii;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost x úspory energie xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie; x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx Xxxxx, přijmou Xxxxxxxx parlament x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx regionů.

Nedotýkají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxx využívání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx různými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx skladby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx čl. 192 xxxx. 2 xxxx. x).

3. Odchylně xx xxxxxxxx 2 xxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXII

CESTOVNÍ XXXX

Xxxxxx 195

1. Unie xxxxxxxx xxxxxxx členských států x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x tomto xxxxxxx.

Xx xxxxx účelem xx xxxxxxx Unie xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx vytváření xxxxxxxxxx prostředí pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti;

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výměnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xx doplnění xxxxxxxx, které členské xxxxx provádějí x xxxxxxxx xxxx uvedených x tomto článku, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 196

1. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx ve snaze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přírodním xxxx člověkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx proti xxx.

Xxxxxxx Xxxx je zaměřena xx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx předcházení rizikům, xxxxxxxx osob zabývajících xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx přírodních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Unie;

b) xxxxxxx xxxxxx x účinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxxx úrovni.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvek k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

XXXXX XXIV

SPRÁVNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 197

1. Účinné xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmu.

2. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usnadnění xxxxxx informací a xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádný xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Nedotýká xx xxx xxxxxxxxx ustanovení Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx x xxxx členskými xxxxx x Xxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X ÚZEMÍ

Článek 198

(xxxxxx článek 182 Xxxxxxx o ES)

Členské xxxxx xx xxxxxxx, xx x Unii xxxxxxxx mimoevropské xxxx x území, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx nebo Spojenému xxxxxxxxxx. Tyto xxxx x území (dále xxx "xxxx a xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx x příloze XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxxxx úzké hospodářské xxxxxx mezi nimi x Xxxx jako xxxxxx.

X xxxxxxx se xxxxxxxx vytyčenými v xxxxxxxxx této smlouvy xx xxxxxxxxxx sloužit xxxxxxxxx podpoře xxxxx x xxxxxxxxx obyvatel xxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxx x hospodářskému, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoji, x xxxx usilují.

Xxxxxx 199

(bývalý xxxxxx 183 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx následující xxxx:

1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx obchodních xxxxxxx xx xxxxxx x územími xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx poskytují xx xxxxxxx Xxxxx.

2) Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx svých xxxxxxxxxx stycích se xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxx zeměmi a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uplatňuje vůči xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3) Členské xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx.

4) U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxx.

5) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x zeměmi x xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 203 xxxxx.

Článek 200

(xxxxxx xxxxxx 184 Xxxxxxx x XX)

1. Xxx na xxxxx pocházející x xxxxxx xxxx a xxxxx xxxx při xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zakázána xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx zemí a xxxxx jsou při xxxxxx xx každé xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 30.

3. Xxxx x území xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x industrializaci, xxxxx cla fiskální xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozpočtu.

Cla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cel na xxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo území xxxxxxx zvláštní vztahy.

4. Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků, jimiž xxxx vázány, uplatňují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx území xxxxx vést xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zboží x xxxxxxx členských států.

Xxxxxx 201

(xxxxxx xxxxxx 185 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xx výše xxxxx sazby uplatňované xx xxxxx z xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx. 200 odst. 1 vyvolat xxxxxx xxxxxxx xx škodě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Komisi, xxx xxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxx tohoto xxxxx.

Xxxxxx 202

(bývalý xxxxxx 186 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se ochrany xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx státech, jakož x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x na xxxxxxx, upraven xxxx xxxxxxxxx x souladu x článkem 203.

Článek 203

(xxxxxx xxxxxx 187 Xxxxxxx x XX)

Xxxx na xxxxx Xxxxxx jednomyslně na xxxxxxx zkušeností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemí x xxxxx k Xxxx x na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti x postup pro xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Unii. Xxxxx dotyčná xxxxxxxxxx xxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Článek 204

(xxxxxx článek 188 Smlouvy o XX)

Xxxxxx 198 až 203 xx vztahují xx Xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxx Grónsko xxxxxxxx x Protokolu o xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xx na Xxxxxxx xxxxxxxxxx ke Xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXX ČINNOST XXXX

XXXXX I

OBECNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 205

Činnost Xxxx xx mezinárodní scéně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx cíle x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxx 1 Xxxxxxx o Evropské xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 206

(xxxxxx článek 131 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxx unie x xxxxxxx x xxxxxx 28 xx 32 xxxxxxxx Xxxx xx společném xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 207

(xxxxxx xxxxxx 133 Xxxxxxx o XX)

1. Společná obchodní xxxxxxxx xx zakládá xx xxxxxxxxxx zásadách, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dohod xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x službami, xxxxxxxx xxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx, přímé zahraniční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx liberalizačních xxxxxxxx, vývozní xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx obchodu, jako xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Společná obchodní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxx x cílů xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx provádění společné xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Je-li xxxxx sjednat x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxx více xxxxxxx zeměmi nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 218 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x Komise xxxxxxxxxx za to, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy Xxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxx, který xxxx Xxxx, xxx jí x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxxxx, které xx Rada xxxx xxxxxxxxxx. Komise podává xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

4. Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxx Rada jednomyslně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx službami, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxx ohrozit kulturní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx za jejich xxxxxxxxxxx.

5. Sjednávání x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxx dopravy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx 218.

6. Xxxxx pravomocí svěřených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx a členskými xxxxx x nesmí xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 208

(xxxxxx xxxxxx 177 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Unie x xxxxxxx rozvojové xxxxxxxxxx xx prováděna x rámci zásad x cílů xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Politika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x politika, kterou x této xxxxxxx xxxxx členské xxxxx, xx navzájem xxxxxxxx x posilují.

Hlavním xxxxx xxxxxxxx Unie v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx chudoby. Xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx politik, xxxxx xx mohly xxx xxxx xx xxxxxxxxx země.

2. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx schválily x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 209

(xxxxxx xxxxxx 179 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxx týkat víceletých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů.

2. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 208 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx pododstavec xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x uzavírat xxxxxxxxxxx smlouvy.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 210

(xxxxxx článek 180 Smlouvy x XX)

1. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňování x xxxxxxxxx xxxxx činností Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx slaďují xxx xxxxxxxx pomoci, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx společná xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

2. Komise xxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx koordinace xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 211

(bývalý xxxxxx 181 Xxxxxxx o XX)

X xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X TECHNICKÁ XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 212

(xxxxxx článek 181x Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx 208 až 211, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx spolupráce, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi. Xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx a xxxx prováděny x xxxxx zásad x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Činnosti Xxxx x členských xxxxx xx navzájem doplňují x xxxxxxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x provedení xxxxxxxx 1.

3. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxx xx třetími xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Způsoby xxxxxxxxxx Unie xxxxx xxx xxxxxxxx dohodami xxxx Xxxx a xxxxxx třetími stranami.

První xxxxxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednání na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

Xxxxxx 213

Vyžaduje-li xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Unie, xxxxxx Rada na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX POMOC

Článek 214

1. Xxxxxxxx Unie x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prováděny x rámci xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobenými xxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx různých xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x posilují.

2. Činnosti xxxxxxxxxxx pomoci jsou xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami mezinárodního xxxxx a v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx diskriminace.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci Unie.

4. Xxxx může xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. X vytvoření xxxxx xxx společný xxxxxxxxx mladých Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx se xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomoci. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx sboru.

6. Xxxxxx xxxx vyvinout xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx potřebnou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programů Unie x programů xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci.

7. Unie xxxxxxxxx, aby její xxxx humanitární xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, především xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Organizace xxxxxxxxx národů, x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 215

(xxxxxx článek 301 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxxx-xx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodářských x finančních vztahů x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zeměmi, xxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx opatření. Uvědomí x xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x skupinám xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 216

1. Xxxx může xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zeměmi nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx cílů stanovených Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Unie, nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktem Xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx společných pravidel xx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Dohody xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxx orgány Xxxx x pro xxxxxxx státy.

Článek 217

(bývalý xxxxxx 310 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxx x přidružení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 218

(xxxxxx xxxxxx 300 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 207, dohody xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxx zmocnění x xxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x uzavírá je.

3. Xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx dohoda xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vysoký xxxxxxxxxxxx Unie pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx.

4. Xxxx xxxx vyjednavači xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx výbor, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx konzultováno.

5. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x podpisu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx prozatímnímu xxxxxxxxxxx xxxx vstupem x xxxxxxxx.

6. Rada xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx případech:

i) dohody x xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx x přistoupení Xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx;

xxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, na něž xx vztahuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxx parlamentu.

V xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxx lhůtě stanovisko xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5, 6 x 9 může Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyjednavače, xxx jménem Xxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx stanoví, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxx orgánem zřízeným xxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky.

8. Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx se dohoda xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx aktu Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx dohod x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx 212 xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o přistoupení Xxxx k Evropské xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x uzavření této xxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení uplatňování xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodou, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxx účinky, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pozměňují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Soudního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx odmítavý, xxxxxx zamýšlená xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 219

(xxxxxx čl. 111 odst. 1, 2, 3 x 5 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx od xxxxxx 218 xxxx Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formální dohody x systému xxxxxxxx xxxxx eura xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx států. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxx xxxx xxx na doporučení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kurzů. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x stanovení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx eura.

2. Xxx neexistenci systému xxxxxxxx xxxxx vůči xxxxx nebo xxxx xxxxx třetích xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Rada buď xx doporučení Komise xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx politiky xx xxxxxx k xxxxx xxxxx. Tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx-xx Xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx otázek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 218 na xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx podmínky xxxxxxx, xx Unie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx účastní xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxx pravomoc Xxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX ORGANIZACEMI X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX UNIE

Článek 220

(xxxxxx články 302, 303 x 304 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx veškerou xxxxxxx spolupráci x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x Xxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x spolupráci x Xxxxxx a s Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx článku xxxx pověřeni xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx 221

1. Zastoupení Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxx Unie.

2. Xxxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských států.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 222

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přírodní xxxx xxxxxxxx způsobené xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx x dispozici, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx:

x) - odvrátila xxxxxxxxxxxxx hrozbu xx xxxxx xxxxxxxxx států;

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx demokratické xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- poskytla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx v xxxxxxx přírodní nebo xxxxxxxx způsobené xxxxxxx, xxxxx o to xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx teroristického xxxxx xxxx obětí xxxxxxxx xx člověkem způsobené xxxxxxx, ostatní členské xxxxx mu na xxxxxx xxxx politických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxx xxxxxx členské xxxxx koordinují svou xxxxxxx v Xxxx.

3. Xxxxxx provádění xxxx xxxxxxx solidarity Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přijaté Xxxxx na společný xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní politiku. Xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx s čl. 31 xxxx. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx parlament xx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x aniž xx xxxxxx článek 240, xx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uvedený x xxxxxx 71, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společná stanoviska.

4. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozby, xxxxxx xx Unie xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX

XXXXX 1

EVROPSKÝ XXXXXXXXX

Xxxxxx 223

(bývalý čl. 190 xxxx. 4 x 5 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx konaných jednotným xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxx xxxxx společných xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx svých členů. Xxxx ustanovení vstupují x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem formou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x se xxxxxxxxx Xxxx úpravu x xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx svých xxxxx. Xxxxxxx pravidla a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx režimu jeho xxxxxxxxxxx xxxx bývalých xxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 224

(bývalý xx. 191 druhý pododstavec Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx evropské xxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich financování.

Xxxxxx 225

(xxxxxx xx. 192 druhý xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve věcech, x xxxxx xx xx xx, xx xx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxx Komise xxxxx xxxxxxxxxx, sdělí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvody.

Xxxxxx 226

(xxxxxx xxxxxx 193 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisi, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx x porušování xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx institucím xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise skončí xxxx xxxxxxx předložením xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví Evropský xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx formou xxxxxxxx.

Článek 227

(xxxxxx xxxxxx 194 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnická osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo osobami xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 228

(xxxxxx článek 195 Smlouvy x XX)

1. Evropský xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bydlištěm nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě, které xx týkají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx subjektů Xxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx zprávu.

V xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mu xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxx ochránce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postoupí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tří xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podávající xxxxxxxx informuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx práv xx xxxxx po každých xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dobu xxxx xxxxxxxxx období. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxx xxx odvolán x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx na návrh Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přestane-li xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxx své xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx ochránce xxxx xxxxxxxx své funkce xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádnou jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Evropský xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx z vlastního xxxxxxx, zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxx x se xxxxxxxxx Rady xxxx xxxxxx x obecné xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx práv.

Xxxxxx 229

(xxxxxx xxxxxx 196 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament zasedá xxxxxx ročně. Schází xx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x mimořádnému xxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx anebo xx xxxxxx Rady nebo Xxxxxx.

Xxxxxx 230

(bývalý xx. 197 xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxx žádost xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx ústně xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jí xxxxxx Evropský parlament xxxx jeho členové.

Za xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x v jednacím xxxx Xxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxx vystoupit xxxx Xxxxxxxxx parlamentem.

Článek 231

(xxxxxx xxxxxx 198 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx jinak, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 232

(xxxxxx xxxxxx 199 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx parlament přijme xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx hlasů všech xxxxx.

Xxxxxx x jednání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x x xxxxxxxx řádu.

Xxxxxx 233

(bývalý xxxxxx 200 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx projednává xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 234

(xxxxxx článek 201 Xxxxxxx x XX)

Xxx-xx xxxxx xxxxx xx vyslovení nedůvěry Xxxxxx pro xxxx xxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxxxxxxx o tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx uplynutí xxx xxx od jeho xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx všech xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx kolektivně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstoupí xx xxx xxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx období xxxxx Xxxxxx jmenovaných jako xxxxxxxx skončí xx xxx, x xxxxx xx xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ODDÍL 2

XXXXXXXX RADA

Článek 235

1. Xxx hlasování xxxx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx. 16 xxxx. 4 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x xx. 238 xxxx. 2 xxxx smlouvy xx xxxxxxxx xx Evropskou xxxx, pokud rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx většinou. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Komise xx xxx neúčastní.

Zdržení xx hlasování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx většinou.

4. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 236

Evropská rada xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Rady xxx xxxxxxx xxx obecné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx zahraniční xxxx, x xxxxxxx x xx. 16 odst. 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx x čl. 16 xxxx. 9 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

XXXXX 3

XXXX

Xxxxxx 237

(xxxxxx xxxxxx 204 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, na žádost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 238

(bývalý xx. 205 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx x XX)

1. Má-li xx Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých členů.

2. Xxxxxxxx xx čl. 16 odst. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx xxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx věci a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezena xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Rady xxxxxxxxxxxxx členské státy, xxxxx představují nejméně 65 % obyvatelstva Xxxx.

3. Xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 x x výhradou Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je v xxxxxxxxx, kdy se xx základě Xxxxx xx hlasování xxxxxxxxxx xxxxxxx členové Xxxx, xxxxxxxxxxxxx většina vymezena xxxxx:

x) xxxx nejméně 55 % xxxxx Xxxx zastupujících xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Blokační xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Rady, xxxxx jich xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx písmene x), pokud Rada xxxxxxxxxxx na návrh Xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie pro xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Xxxx zastupujících xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx představují nejméně 65 % obyvatelstva xxxxxx xxxxx.

4. Zdržení xx xxxxxxxxx přítomných xxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxx překážkou xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx vyžadujících xxxxxxxxxxxxx.

Článek 239

(bývalý xxxxxx 206 Xxxxxxx o XX)

Xxx hlasování xxxx xxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x ostatních členů.

Článek 240

(bývalý xxxxxx 207 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zástupců xxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xx plnění xxxxx, xxxxxxx jej Rada xxxxxx. V případech xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx Rady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

2. Xxxx xx nápomocen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx rozhoduje x xxxxxxxxxxxxxx otázkách x x xxxxxxx svého xxxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 241

(xxxxxx xxxxxx 208 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx může požádat Xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx, které Rada xxxxxxx za xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xx předložila veškeré xxxxxx návrhy. Xxxxx Xxxxxx žádný návrh xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx.

Článek 242

(bývalý xxxxxx 209 Smlouvy x XX)

Xx konzultaci x Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 243

(bývalý xxxxxx 210 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x důchody xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx Komise, vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku, xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx soudních xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Rovněž xxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxx místo odměny.

ODDÍL 4

KOMISE

Článek 244

X xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 5 Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxx členové Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně Evropskou xxxxx, xxxxx je xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx pořadí x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx počty xxxxxxxxx xxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx demografickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 245

(xxxxxx článek 213 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx Komise se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nesnaží xx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností může Xxxxxx dvůr xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 247 nebo x xxxxxx jeho nároku xx důchod xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 246

(xxxxxx xxxxxx 215 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx Xxxxxx, xxxx odstoupí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členem xxxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx dohodou s xxxxxxxxx Xxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx x xx. 17 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Rada xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxx xxxx třeba xxxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx, odvolání xxxx xxxxx xx předseda xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 17 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx, odvolání xxxx smrti nahrazen xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nadále xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx svého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx s článkem 17 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 247

(xxxxxx xxxxxx 216 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxxx Soudním xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Článek 248

(bývalý xx. 217 odst. 2 Xxxxxxx x ES)

Aniž xx xxxxxx xx. 18 odst. 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx členům xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 17 odst. 6 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxx svěřil, pod xxxx vedením.

Xxxxxx 249

(xxxxxx xx. 218 xxxx. 2 x bývalý xxxxxx 212 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx upraví svou xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx podléhajících.

Zajistí xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 250

(xxxxxx xxxxxx 219 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx řád.

XXXXX 5

XXXXXX DVŮR XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 251

(xxxxxx xxxxxx 221 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxx v senátech xxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx, xxxxx xxx to stanoví xxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie.

Stanoví-li tak xxxxxx, xxxx Soudní xxxx zasedat též x xxxxx.

Xxxxxx 252

(bývalý xxxxxx 222 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx generálních xxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx může Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx generálních advokátů xx předkládat xxxxxxx, xxxxx nestranně x xxxxxxxxx odůvodněná stanoviska xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxx účast.

Xxxxxx 253

(xxxxxx xxxxxx 223 Smlouvy x XX)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxx vybíráni x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkcí x xxxxxx xxxxxx nebo xxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxx členských států xx xxxx šesti xxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 255.

Xxxxx xxx roky xxxxxxx x částečné xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx xx xxxx xxx let. Předseda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx opakovaně.

Soudní xxxx jmenuje vedoucího xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr přijme xxxx xxxxxxx řád. Xxxxxxx řád vyžaduje xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 254

(bývalý článek 224 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxx Tribunálu xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Tribunálu xxxx xxxxxxxxx generální xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxx xxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 255. Xxxxx tři xxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxx soudců. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx volí xx xxxxx středu předsedu Xxxxxxxxx xx dobu xxx let. Xxxxxxxx xxxx xxx zvolen xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx vedoucího xxx xxxxxx kanceláře x xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijme xxxx xxxxxxx řád xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 255

Xxxxxxx se xxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle článků 253 x 254 xxxxxx stanovisko k xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx a Xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx skládá xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx bývalými xxxxx Soudního dvora x Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx členů. Xxxx rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 256

(xxxxxx xxxxxx 225 Xxxxxxx x XX)

1. Tribunál xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 263, 265, 268, 270 x 272 s výjimkou xxxx, které xxxx x působnosti některého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě článku 257 xxxx xxxxx xxxxxx vyhrazuje Soudnímu xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx věci.

Proti xxxxxxxxxxx Tribunálu podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx podmínek x x xxxxxx xxxxxxxxxxx statutem podat xxxxxxx prostředek x Xxxxxxxx xxxxx, omezený xx xxxxxx otázky.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxx soudů.

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxxxxx otázkách xxxxx xxxxxx 267 ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxx za xx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Soudnímu xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx za podmínek x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo souladu xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 257

(xxxxxx článek 225x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx mohou řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, příslušné xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx oblastech. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Komisí.

Nařízení o xxxxxxx specializovaného soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx složení x xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx otázky, xxxx stanoví-li xxx xxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx skutkových xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx soudcovské xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Specializované xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx vyžaduje xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx xx ustanovení Smluv xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxx Soudního xxxxx Evropské unie x na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X x xxxxxx 64 xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 258

(bývalý xxxxxx 226 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx Xxxxxx za xx, xx členský xxxx nesplnil povinnost, xxxxx xxx něj xx Xxxxx xxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx umožní tomuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx stanovisku xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 259

(xxxxxx xxxxxx 227 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx členský stát xx xx, že xxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vyplývá xx Smluv, xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx údajné nesplnění xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxx vyplývá xx Xxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx státům, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Komise xxxxxx stanovisko ve xxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxxxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx stanoviska Xxxxxx.

Xxxxxx 260

(bývalý xxxxxx 228 Xxxxxxx x XX)

1. Shledá-li Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx Smluv, je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2. Xx-xx Xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x rozsudku Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx, xxxx předložit xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx poté, xx poskytla xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx. Navrhne xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx považuje za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Evropské xxxx, xx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 259 xxxx xxxxx xxxxxxxx dotčen.

3. Předloží-li Xxxxxx Soudnímu dvoru Xxxxxxxx unie xxx xxxxx článku 258 x důvodu, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnici xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, navrhnout xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx stát povinen xxxxxxxx, xx výši, xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Evropské unie, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 261

(xxxxxx článek 229 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx vydaná společně Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxxx ustanovení Xxxxx xxxxx xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx přenést xxxxxxxx x soudnímu xxxxxxxx x xxxx jurisdikci xxxxxxxx xx sankcí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 262

(xxxxxx xxxxxx 229x Smlouvy o XX)

Xxxx xxxx dotčena xxxxxxx ustanovení Smluv, xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem jednomyslně xxxxxxxx právní předpisy x cílem xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx, kterou Rada xxxxxxx, pravomoc xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxx přijatých xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx evropská xxxxx duševního vlastnictví. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x platnost xx xxxxxxxxx členskými xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 263

(bývalý článek 230 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktů, aktů Xxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, a xxxxxx aktů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxx třetím xxxxxx.

Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podaných členskými xxxxx, Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušnosti, xxx xxxxxxxx podstatných xxxxxxxxxx náležitostí, xxx xxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx podaných Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Výborem xxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním x druhém pododstavci xxxxx žalobu xxxxx xxxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx jí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx působností, xxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx dotýkají x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx instituce x jiné xxxxxxxx Xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickými xxxx právnickými xxxxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxx měsíců, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx dne, kdy xx o něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 264

(xxxxxx xxxxxx 231 Smlouvy o XX)

Xx-xx žaloba xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx prohlásí xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx počátku.

Soudní xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, považuje-li xx xx xxxxxxxx, ty xxxxxx aktu prohlášeného xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nadále xxxxxxxxxx xx zachované.

Xxxxxx 265

(xxxxxx článek 232 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Rada, Xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka Smlouvy xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx Xxxx předložit xxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx unie, aby xxxxx, že došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx. Tento xxxxxx xx xx stejných xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, instituce xxxx xxxx subjekt xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxx xx této xxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxx lhůtě xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx některý xxxxx, instituci xxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx určený xxxx než xxxxxxxxxx xxxx stanovisko.

Xxxxxx 266

(bývalý xxxxxx 233 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx prohlášen xx neplatný nebo xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 340 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 267

(xxxxxx článek 234 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx Smluv,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx xxxx jinými subjekty Xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x této otázce xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxxxxx x této xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx taková xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx, xx xxxxx soud xxxxxxx obrátit xx xx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx osoby xx xxxxx, rozhodne Xxxxxx xxxx Evropské xxxx x co xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 268

(xxxxxx xxxxxx 235 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 340 xxxxxxx x třetího pododstavce.

Článek 269

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodovat x legalitě aktů xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx podle xxxxxx 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx státu dotčeného xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxx Xxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx žádost xxxx xxx xxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx podání xxxx xxxxxxx.

Článek 270

(xxxxxx článek 236 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spory xxxx Xxxx x xxxxxx zaměstnanci x xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených ve xxxxxxxxx řádu úředníků Xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Článek 271

(xxxxxx xxxxxx 237 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají:

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplývají xx statutu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx má x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která článek 258 xxxxxxxx Xxxxxx;

x) xxxxxxxx Xxxx guvernérů Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx může x této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 263;

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx těmto usnesením xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 263 podat xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, x to xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x čl. 19 xxxx. 2, 5, 6 a 7 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx XXXX a XXX. Xxxx guvernérů Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx 258 xxxxxxxx Xxxxxx ve xxxxxx x členským xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 272

(xxxxxx xxxxxx 238 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx nebo xx xxxx xxxx.

Článek 273

(xxxxxx článek 239 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodovat všechny xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx, xxxx-xx xx tyto xxxxx předloženy na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

Xxxxxx 274

(xxxxxx xxxxxx 240 Smlouvy x XX)

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvoru Xxxxxxxx unie Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx Xxxx xxxxxxx, vyňaty z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudů.

Xxxxxx 275

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxx 40 Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 263 xxxxxxx pododstavci xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx stanoví omezující xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx hlavy X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Článek 276

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx 4 x 5 x prostoru xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx policií xxxx xxxxxx donucovacími xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 277

(bývalý xxxxxx 241 Smlouvy x XX)

Xxxxxx-xx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého orgánem, xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxx Unie, může xx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx stanovených v xx. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aktu.

Xxxxxx 278

(xxxxxx článek 242 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxxxx u Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx odkladný xxxxxx. Má-li však Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xx to, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx napadeného xxxx.

Xxxxxx 279

(xxxxxx xxxxxx 243 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Evropské xxxx xxxx ve xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, nařídit xxxxxxxx předběžná xxxxxxxx.

Xxxxxx 280

(bývalý článek 244 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 299.

Xxxxxx 281

(bývalý xxxxxx 245 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx X x xxxxxx 64. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x po konzultaci x Xxxxxx, nebo xx návrh Komise x po xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 6

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 282

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx centrální banky xxxxx Evropský xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka x národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx, tvoří Xxxxxxxxxx x xxxx měnovou xxxxxxxx Unie.

2. XXXX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx. Prvořadým xxxxx XXXX je udržovat xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx tento xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

3. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx subjektivitu. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx eura. Xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx financí. Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx i vlády xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxx svých xxxxx xxxxx xxxxxx 127 xx 133 a 138 x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX a ECB. X xxxxxxx s xxxxx články xx xxxxxxx státy, jejichž xxxxx není xxxx, x jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x měnové xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Unie x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stanoviska.

Xxxxxx 283

(xxxxxx xxxxxx 112 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxxxxxx xx skládá ze xxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální banky x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálních xxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

2. Xxxxxxx rada se xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zkušených osobností x profesionální zkušeností x měnových x xxxxxxxxxx záležitostech Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx doporučení Rady, xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx guvernérů.

Jejich xxxxxxx xxxxxx je osmileté; xxxxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 284

(xxxxxx článek 113 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx Rady x člen Xxxxxx xx mohou bez xxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx může předkládat Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zván x xxxxxx xx zasedáních Xxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx záležitosti mající xxxxx x xxxxx x x xxxxxx XXXX.

3. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx o činnosti XXXX x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Komisi x xxxx Xxxxxxxx radě. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zprávu xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xx jejím xxxxxxx xxxx zahájit obecnou xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx x další xxxxxxx Xxxxxxx rady xxxxx xxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx konzultováni xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropského parlamentu.

XXXXX 7

ÚČETNÍ XXXX

Xxxxxx 285

(xxxxxx xxxxxx 246 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xx x xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx každého členského xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx funkce xxxxxxxx nezávisle v xxxxxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 286

(xxxxxx článek 247 Xxxxxxx x XX)

1. Členové Účetního xxxxx xxxx xxxxxxxx x osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x orgánech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx poskytovat xxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx jmenováni na xxxx xxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ze svého xxxxxx volí na xxxx xxx let xxxxxxxx Účetního xxxxx. Xxxxxxxx může být xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Členové Xxxxxxxx dvora xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nepřijímají xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx neslučitelného x xxxxxxx xxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxxxx výdělečnou xxxx nevýdělečnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx funkce xx xxxxxxxxxx zavazují xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx funkce x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx čestného a xxxxxxxxxxxx jednání při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx některých výhod xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obměn x xxxxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxx Účetního xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem xxxxx odstavce 6.

Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xx zbývající část xxxxxxxxx období.

Mimo případy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx svého nahrazení.

6. Xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xx své xxxxxx xxxx xxxxxx nároku xx důchod nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx v případě, xx Xxxxxx xxxx xx žádost Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxx k výkonu xxxx funkce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxx.

7. Xxxx stanoví pracovní xxxxxxxx předsedy x xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Ustanovení Protokolu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 287

(bývalý xxxxxx 248 Smlouvy x XX)

1. Účetní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxx. Přezkoumává xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x institucí xxxx xxxxxx subjektů xxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr předkládá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx každé xxxxxx xxxxxxx činnosti Xxxx.

2. Xxxxxx dvůr xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Podává přitom xxxxxx zejména x xxxxxxxxxx nesrovnalostech.

Kontrola xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx provádí porovnáním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Kontrola xx xxxxxxx xx xxxxxxx účetních xxxxxxx x podle potřeby xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, který spravuje xxxxxx x výdaje xxxxxx Xxxx, včetně xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx státech xx xxxxxxxx provádí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nemají-li potřebné xxxxxxxxx, x součinnosti x xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Účetnímu xxxxx, xxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx podílet.

Ostatní xxxxxx Unie, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platby x rozpočtu a xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušná xxxxxxxxxxxx místa xxxxxxx Xxxxxxxx dvoru na xxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxx a informace xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx její činnosti xxx xxxxxx příjmů x xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx dohodou xxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x výdajů Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x tehdy, pokud x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Účetní xxxx xxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx předkládá xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x zveřejňuje xx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxx xx připomínky Xxxxxxxx xxxxx. Účetní xxxx xxxx xxxx kdykoli xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x stanoviska xxxxxxx Xxxxxx dvůr xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx členů.

Může xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx nápomocen Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx při kontrole xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Jednací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

XXXXXXXX 2

PRÁVNÍ XXXX XXXX, XXXXXXX JEJICH XXXXXXXXX X JINÁ XXXXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXX AKTY XXXX

Xxxxxx 288

(xxxxxx xxxxxx 249 Xxxxxxx o XX)

Xxx výkon xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, směrnice, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx závazné x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx závazná pro xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, pokud xxx o výsledek, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx jsou v xxx xxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 289

1. Řádný xxxxxxxxxxxx xxxxxx spočívá x xxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 294.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx přijaté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

4. Ve xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxx legislativní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx doporučení Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx žádost Xxxxxxxx xxxxx xxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 290

1. Legislativním xxxxx lze xx Xxxxxx přenést xxxxxxxx xxxxxxxx nelegislativní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx legislativního xxxx, xxxxx xxxxxx podstatné.

Legislativní xxxx xxxxxxxx vymezují xxxx, obsah, xxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxxxxx pravomoci. Podstatné xxxxx xxxx oblasti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx pro přenesení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstoupit x platnost xxxxx xxxxx, nevysloví-li ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx písmen x) x x) xx Evropský parlament xxxxxx většinou hlasů xxxxx xxxxx xxxxx x Rada rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxxx 291

1. Xxxxxxx xxxxx přijmou veškerá xxxxxxxx vnitrostátní právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktů Xxxx.

2. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx závazných xxxx Unie nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx prováděcí xxxxxxxxx Xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx, náležitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 26 Smlouvy x Evropské xxxx Xxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxx pravidla a xxxxxx zásady způsobu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx "xxxxxxxxx".

Článek 292

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx akt na xxxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, rozhoduje xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a ve xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXX PŘIJÍMÁNÍ XXXX A XXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 293

(bývalý xxxxxx 250 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx Smluv xx návrh Xxxxxx, xxxx takový návrh xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 294 odst. 10 x 13, xxxxxxxx 310, 312 x 314 a xx. 315 druhém xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx Rada xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxx xxxx Unie svůj xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 294

(xxxxxx xxxxxx 251 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx legislativní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zaujme xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxx.

4. Xxxxxxx-xx Rada xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx Xxxx postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx čtení a xxxxxxxx jej Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Rada podrobně xxxxxxxxx Evropský parlament x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx podrobně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

7. Jestliže xx xxxxx tří xxxxxx xx xxxxxx postoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) schválí xxxxxx Rady v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx za přijatý xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx;

x) navrhne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx postoje Xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx text Xxxx x Komisi, která x xxxxx změnám xxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx obdržení xxxx Evropského parlamentu Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx;

x) neschválí všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx dohodovací xxxxx.

9. X návrzích xxxx, x xxxx Xxxxxx zaujala xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx x členů Xxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xx stejného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, má za xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxx Xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx svolání, x to xx xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x druhém xxxxx.

11. Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady.

12. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx výbor xx xxxxx xxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx návrh, xxxxxxx xx navrhovaný xxx xx nepřijatý.

Třetí xxxxx

13. Xxxxxxx-xx dohodovací xxxxx v této xxxxx společný xxxxx, xxxx Xxxxxxxx parlament, xxxxx se usnáší xxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxx, xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx společným návrhem. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx nepřijatý.

14. Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxx týdnů xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky nebo xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, nepoužijí xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x odstavec 9.

V xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx Xxxxxx návrh xxxx i se xxxxx postoji v xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x stanovisko, které xxxx Komise xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxx 11.

Článek 295

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemnou dohodou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx mohou x xxxxxxx xx Smlouvami xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx povahu.

Xxxxxx 296

(bývalý xxxxxx 253 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx má xxx přijat, zvolí xxx orgány xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x platnými xxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx x odkazovat xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvami.

Posuzují-li Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 297

(xxxxxx článek 254 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxx zvláštním legislativním xxxxxxxx podepisuje předseda xxxxxx, xxxxx je xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x nich stanoven, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

2. Nelegislativní xxxx přijaté x xxxxxx xxxxxxxx, směrnic x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx jsou určena, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a rozhodnutí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx vyhlašují x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx směrnice a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx uvedeno, xxxx xxxx určena, xx xxxxxxxx těm, xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx 298

1. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, efektivní x xxxxxxxxxx evropskou xxxxxx.

2. X souladu se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě článku 336 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 299

(xxxxxx xxxxxx 256 Xxxxxxx o XX)

Xxxx Rady, Komise xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx státům, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx státu, na xxxxx xxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jen xx ověření xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgán, xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx; jeho určení xx xx vědomí Xxxxxx a Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx-xx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx strana v xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 300

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a Výbor xxxxxxx, xxxxx plní xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména v xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, profesní x xxxxxxxx oblasti.

3. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx zástupců xxxxxxxxxxxx a místních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x některém xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celku, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x Výboru xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazy.

Vykonávají xxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxx x obecném xxxxx Xxxx.

5. Rada pravidelně xxxxxxxxxxx pravidla xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxx výborů, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxxxxxxx xxxxx x Unii. X xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx rozhodnutí.

XXXXX 1

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 301

(xxxxxx xxxxxx 258 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 350.

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx jednomyslně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 302

(xxxxxx xxxxxx 259 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx pěti xxx. Xxxx xxxxxx seznam xxxxx sestavený podle xxxxxx podaných každým xxxxxxxx xxxxxx. Členové xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Rada rozhoduje xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx názor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx společnost, xxxxx xx týkají činnosti Xxxx.

Xxxxxx 303

(xxxxxx xxxxxx 260 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxx ze xxxxx členů předsedu x předsednictvo xx xxxx xxx x xxx roku.

Přijme xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx nebo Xxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 304

(xxxxxx xxxxxx 262 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament, Rada xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxx. Výbor může xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x případech, kdy xx považuje xx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx to Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx nebo Xxxxxx za xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednat x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx z xxxx xxxxxxx xx postupují Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx.

ODDÍL 2

VÝBOR XXXXXXX

Xxxxxx 305

(xxxxxx xx. 263 xxxxx, xxxxx x xxxxxx pododstavec Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 350.

Xxxx na návrh Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx složení výboru.

Členové xxxxxx x náhradníci xxxx ve stejném xxxxx jmenováni xx xxxx xxxx xxx. Xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rada přijme xxxxxx členů x xxxxxxxxxx sestavený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státem. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 300 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx byli navrženi, xxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 306

(xxxxxx xxxxxx 264 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx dobu dva x půl roku.

Přijme xxxx jednací xxx.

Xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxx x xxxxxxxxx podnětu.

Xxxxxx 307

(bývalý článek 265 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada xxxx Xxxxxx konzultují Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které Xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx to Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Komise za xxxxx, xxxx výboru xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 304, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada xxxx Komise x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Výbor xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxx zaujmout stanovisko.

Může xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx za xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx.

XXXXXXXX 4

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ XXXXX

Xxxxxx 308

(bývalý xxxxxx 266 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xx právní xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx členské xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx obsažen v xxxxxxxxx připojeném xx Xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx žádost Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnit xxxxxx Xxxxxxxx investiční xxxxx.

Xxxxxx 309

(xxxxxx článek 267 Smlouvy x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx investiční xxxxx xx přispívat x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxx xxxx v xxxxx Xxxx; xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x záruk xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oblastí;

b) xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniků xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo pro xxxx povahu nemohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nemohou být xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropská investiční xxxxx financování investičních xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

XXXXX II

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 310

(xxxxxx xxxxxx 268 Xxxxxxx x XX)

1. Xxx každý xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Unie předběžně xxxxxxxxx x zahrnuty xx rozpočtu.

Roční xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 314.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx.

2. Výdaje xxxxxxx x rozpočtu xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx článku 322.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx závazného xxxx Xxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx a xxx uskutečnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x nařízením podle xxxxxx 322, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Unie žádné xxxx, které by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx finančním xxxxxx xxxxx xxxxxx 312.

5. Xxxxxxxx xx xxxxx x souladu xx xxxxxxx řádného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x Unie xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x článkem 325 xxxxxx Xxxx x xxxxxxx státy proti xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujícím xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

XXXXXXXX 1

VLASTNÍ XXXXXX XXXX

Xxxxxx 311

(xxxxxx článek 269 Smlouvy o XX)

Xxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx svých cílů x xxx úspěšné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx financován plně x vlastních zdrojů; xxxx xxxxxx tím xxxxxx dotčeny.

Rada přijme xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. V xxxx souvislosti může xxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stávající kategorii. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost xx xx xxxxxxxxx členskými xxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxx stanoveno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx třetího pododstavce. Xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 312

1. Víceletý xxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx finanční rámec xx stanoví na xxxx nejméně xxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxx Unie xx x souladu x víceletým finančním xxxxxx.

2. Rada přijme xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx usnáší xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx členů.

Evropská rada xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které Radě xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxxxxx stropů xxxxxxxxxx xx závazky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxx. Kategorie xxxxxx, kterých je xxxxxxx xxxxx, odpovídají xxxxxxx oblastem xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx hladký průběh xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxx nařízení Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stropů x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poslednímu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx xxxx během xxxxxx xxxxxxx vedoucího x xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXX ROZPOČET XXXX

Xxxxxx 313

(bývalý xx. 272 odst. 1 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1. xxxxx a xxxxx 31. xxxxxxxx.

Xxxxxx 314

(xxxxxx xx. 272 odst. 2 xx 10 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočet Xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Každý xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhad xxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, jenž může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx 1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

3. Xxxx xxxxxx xxxx postoj x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jej Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský parlament x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx ve xxxxx čtyřiceti dvou xxx xx tohoto xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx Rady, xx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých členů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Radě x Xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx dohodě x xxxxxxxxx Xxxx neprodleně xxxxx dohodovací výbor. Xxxxx však xx xxxxxx dnů od xxxxxx postoupení Rada Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx nesejde.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx Xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, má xx xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx o společném xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, a xx xx základě postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohodovacího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

6. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dní na xx, xxx xxxxxxxx xxxxx schválily.

7. Xxxxxxxx xx lhůtě čtrnácti xxx xxxxx odstavce 6:

x) Evropský xxxxxxxxx x Xxxx schválí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxx, xxxxxxx druhý xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokládá xx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx společným xxxxxxx;

xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx svých xxxxx, x Rada xxxxxxxx xxxxx zamítnou, xxxx xxxxx jeden x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) Evropský xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx společný xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společný návrh, xxxxxxx Rada xxx xxxxxxx, xxxx Evropský xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů, ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx zamítnutí Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. c). Xxxx-xx xxxxxxx změna Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xx postoj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx linii, xxxxx xx xxxxxxxxx změny.

Rozpočet xx xx tomto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx.

8. Nedohodne-li se xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx dvaceti xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 na společném xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx rozpočtu.

9. Xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx platností.

10. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx článku xxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxx Xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 315

(xxxxxx xxxxxx 273 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxxxx přijat x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx být výdaje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx článku 322, x xx xx xx výše xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dotyčné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx částka xxxxx xxxxxxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsaných xx xxxxxx kapitole návrhu xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx za xxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx umožnit xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx přijatým xx základě xxxxxx 322. Rada xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 311.

Xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx přijetí, xxxxx se v xxxx xxxxx Evropský xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx, xxxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxxx.

Článek 316

(bývalý článek 271 Xxxxxxx o XX)

Xx podmínek xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx článku 322 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtového xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výdaje xx xxxxxxxxxxx, výlučně xx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx zahrnujících xxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx 322.

Výdaje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x Rady, Xxxxxx x Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxxxxx části xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx režim stanovený xxx xxxxxxx společné xxxxxx.

KAPITOLA 4

XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 317

(bývalý xxxxxx 274 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státy x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se zásadami xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti x podrobná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx orgán xxxxxx xx provádění svých xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 318

(bývalý článek 275 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx jim xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx Unie.

Komise rovněž xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Radě xxxxxxxxx xxxxxx x financích Xxxx založenou na xxxxxxxxxx výsledcích, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 319.

Xxxxxx 319

(bývalý xxxxxx 276 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx parlament xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx. Xx tím xxxxxx Xxxx a xxxx Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x hodnotící xxxxxx podle článku 318 x výroční xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovaných xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 287 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx zvláštní zprávy Xxxxxxxx dvora.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Komise podá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxx xx provádění xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, spojeným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídají xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 5

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 320

(xxxxxx článek 277 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozpočet se xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 321

(xxxxxx xxxxxx 278 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx může za xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx členského xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx mohlo být xxxxxxx k cílům xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx uvolnitelné xxxxxxxxxx x xxxx, kterou xxxxxxxxx.

Xxxxxx jedná x xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx se obrací xx emisní xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 322

(xxxxxx xxxxxx 279 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Rada stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Účetním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovědnosti účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx schvalujících xxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxx dvorem xxxx podrobnosti a xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmy x xxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, x přijme opatření, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 323

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 324

X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou x xxxxxxx Komise xxxxxxxxx pravidelná xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx. Xxxxxxxxxx učiní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předsedají, x xxx xxxxxxxxx provádění xxxx hlavy.

XXXXXXXX 6

BOJ XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 325

(xxxxxx xxxxxx 280 Smlouvy o XX)

1. Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx opatřeními přijatými xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Unie účinnou xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxx Unie xxxxxx xxxxxxxx, xxxx přijímají x xxxxxxxx podvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxx zájmy.

3. Xxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv, členské xxxxx koordinují xxxx xxxxxxx zaměřenou xx xxxxxxx finančních zájmů Xxxx xxxxx podvodům. Xx xxx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx úzkou a xxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiných subjektech Xxxx přijímají Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci s Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx.

5. Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státy Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx článku.

XXXXX III

POSÍLENÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 326

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40b a 43 až 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x ES)

Každá xxxxxxxx spolupráce xxxx xxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx narušovat xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx. Nesmí xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx x obchodu mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx vyvolávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 327

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX x bývalé xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovávat pravomoci, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx neúčastní. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými státy.

Xxxxxx 328

(bývalé xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40b x 43 až 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

1. Při xxxxxxxx xx posílená spolupráce xxxxxxxx xxxx členským xxxxxx, x výhradou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x jejím rámci.

Komise x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informují Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Radu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 329

(xxxxxx články 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 až 45 Smlouvy o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách, x xxxxxxxx oblastí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, podají xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx navrhované posílené xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxx smyslu xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx důvody xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x zavedení posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx parlamentu.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxx xxxxx navázat posílenou xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx politiky, xx xxxxxx Radě. Postoupí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaujme xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx společnou zahraniční x xxxxxxxxxxxx politikou Xxxx, x Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Pro xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx rozhoduje jednomyslně.

Xxxxxx 330

(bývalé xxxxxx 27x až 27x, 40 až 40x x 43 až 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy o XX)

Xxxxxxx Rady xx xxxxx účastnit všichni xxxx členové, avšak xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx zástupců zúčastněných xxxxxxxxx států.

Kvalifikovaná většina xx vymezena x xxxxxxx s xx. 238 odst. 3.

Xxxxxx 331

(bývalé články 27x xx 27x, 40 až 40b x 43 xx 45 Smlouvy o XX a bývalé xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

1. Xxxxx členský xxxx, který si xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 329 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx potvrdí Komise xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx přijata pro xxxxxxx xxxxxx podmínek, x xxxxxxx xxxxx xxx opětovné xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí xxxx lhůty žádost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Komise xxxxxx, xx podmínky xxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx, může se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xx Xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhoduje x souladu s xxxxxxx 330. Xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx svůj xxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx.

Xxxx potvrdí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poté, xx x případě xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx účasti. Xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx aktů xxx přijatých x xxxxx posílené xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, jaká xxxxxxxxxx xxxx xxx přijata xxx splnění těchto xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx 330.

Článek 332

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxx členové Xxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerozhodnou jinak.

Xxxxxx 333

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27e, 40 až 40b x 43 až 45 Smlouvy o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx použito x xxxxx posílené xxxxxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 330 xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Rada xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx podle xxxxxx 330 xxxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativním postupem.

Rada xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

3. Xxxxxxxx 1 a 2 xx nepoužijí xx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 334

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxx x Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx posílené xxxxxxxxxx x soudržnost xxxxxx xxxxxxxx x politikami Xxxx x xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Článek 335

(bývalý xxxxxx 282 Xxxxxxx x XX)

Xxxx má x každém x xxxxxxxxx xxxxx nejširší xxxxxxxxxxx x právům x právním xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přiznává právnickým xxxxxx; Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx movitý i xxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx tento účel xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx v otázkách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx každým x xxxx.

Článek 336

(xxxxxx xxxxxx 283 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx ostatních xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 337

(xxxxxx článek 284 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxx, xxxx Komise xxxxxxxxxxxx veškeré informace x provádět xxxxxxx xxxxxxxx průzkumy x xxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu se Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 338

(xxxxxx xxxxxx 285 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxxxx o statutu Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přijímají Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx nezbytné x provádění činností Xxxx.

2. Xxx vypracování xxxxxxxxx Unie se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxx xxxxxxx vzniknout xxxxxxxx náklady.

Xxxxxx 339

(xxxxxx xxxxxx 287 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x úředníci x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx povinni, x xx x xx xxxxxxxx svých xxxxxx, xxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxx jsou profesním xxxxxxxxxx, zejména xxxxx x podnicích, o xxxxxx obchodních xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 340

(bývalý článek 288 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nahradí Xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx funkce.

Odchylně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx zásadami xxxxxxxxxx xxxxxxx řádům xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, který se xx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 341

(bývalý článek 289 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 342

(xxxxxx xxxxxx 290 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx jazyků x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx obsažená xx xxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx dotčena.

Xxxxxx 343

(xxxxxx xxxxxx 291 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x Xxxxxxxxx x výsadách x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 8. xxxxx 1965. Xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx centrální banku x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 344

(bývalý xxxxxx 292 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx státy se xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jinak, než xxx stanoví Xxxxxxx.

Xxxxxx 345

(bývalý xxxxxx 295 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 346

(bývalý xxxxxx 296 Xxxxxxx o XX)

1. Ustanovení Xxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) členský xxxx xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmům xxxx bezpečnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x výrobou xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx účelům.

2. Xxxx xxxx na xxxxx Xxxxxx jednomyslným rozhodnutím xxxxxx seznam xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxx 15. xxxxx 1958.

Článek 347

(bývalý xxxxxx 297 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxx společné xxxxx, xxxxx xxxx zabránit xxxx, xxx fungování xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nucen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vnitřních nepokojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádek, x případě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 348

(xxxxxx xxxxxx 298 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx-xx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x článcích 346 x 347 x xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, prozkoumá Xxxxxx xxxxx se zúčastněným xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od xxxxxxx stanoveného v xxxxxxxx 258 a 259 xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx členský xxxx předložit xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 346 x 347. Xxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 349

(xxxxxx xx. 299 odst. 2 xxxxx, třetí x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

X ohledem xx strukturální sociální x hospodářskou xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Francouzské Guayany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx prohlubována jejich xxxxxxxxxx, ostrovní xxxxxxx, xxxxx rozlohou, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x hospodářskou závislostí xx malém xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x spolupůsobení xxxxxx xxxxxxx vážným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozvoj, xxxxxxx Xxxx na xxxxx Komise x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx regionech, xxxxxx xxxxxxxxxx politik. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Radou xxxxxxxxx legislativním postupem, xxxxxxxxx rovněž xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x prvním pododstavci xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, zemědělské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbožím, xxxxxxxx podpor x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx fondům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx charakter x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x soudržnost xxxxxxxx xxxx Unie, která xxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx politiky.

Xxxxxx 350

(xxxxxx xxxxxx 306 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx Xxxxx nebrání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mezi Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx x dosažení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Článek 351

(xxxxxx xxxxxx 307 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1958 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx státy xxxxx dnem jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx několika třetími xxxxxx xx straně xxxxx nejsou Smlouvami xxxxxxx.

Xxxxx xxxx uvedené xxxxxxx neslučitelné xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx či xxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neslučitelností. X xxxxxxx potřeby xx členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dosažení xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postoj.

Při xxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlížejí x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxx Xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx svěřením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x poskytováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

Článek 352

(xxxxxx xxxxxx 308 Smlouvy x XX)

1. Ukáže-li xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx činnost Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx na návrh Xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx legislativním postupem, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

2. X xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 odst. 3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx.

3. Opatření xxxxxxxx xx tomto xxxxxx nesmějí harmonizovat xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vylučují.

4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 40 xxxxxx pododstavci Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Článek 353

Xxxxxxxxxx xx. 48 xxxx. 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx tyto články:

- xx. 311 xxxxx x čtvrtý xxxxxxxxxxx,

- xx. 312 xxxx. 2 první xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx 352 a

- xxxxxx 354.

Článek 354

(xxxxxx xxxxxx 309 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx týkajícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxx x Xxxx xx člen Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx členských xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxx. To, xx xx osobně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 uvedeného xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 3 x 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezena x souladu x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx smlouvy.

Rozhoduje-li Xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 7 odst. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, kvalifikovanou xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymezena xxxxx čl. 238 xxxx. 3 písm. x) xxxx smlouvy, xxxx, xxxxxxxxx-xx Rada xx návrh Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x) této xxxxxxx.

Xxx účely článku 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odevzdaných xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxx.

Xxxxxx 355

(bývalý čl. 299 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 3 xx 6 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x územní xxxxxxxxxx Smluv xx xxxxxxx xxxx ustanovení:

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Martin, Xxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx 349.

2. Xx zámořské země x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx čtvrté.

Smlouvy xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeném xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx vztahují i xx evropská xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát.

4. Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 2 Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx:

x) Smlouvy se xxxxxxxxxx xx Faerské xxxxxxx.

x) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx nezbytného x zajištění xxxxxxxxx xxxxxx stanovené x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, přiloženého x Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kyperské xxxxxxxxx, Lotyšské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Slovinské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Man xxx x míře xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež jsou xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvě x přistoupení xxxxxx xxxxxxxxx států k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Evropskému xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 1972.

6. Xxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx přijmout xxxxxxxxxx, xxxxxx se vůči Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, francouzské nebo xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx s Komisí.

Xxxxxx 356

(bývalý xxxxxx 312 Xxxxxxx x XX)

Xxxx smlouva se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 357

(xxxxxx xxxxxx 313 Xxxxxxx x XX)

Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx republiky.

Tato xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx tím xxxxxxxxxxxx státem, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ji xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx počátkem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vstupuje xxxxxxx x xxxxxxxx až xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 358

Xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx 55 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

XX XXXXX ČEHOŽ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X Xxxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx set xxxxxxx xxxx.

(xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přetištěn)

Poznámka x xxxxxxxxx

1 Xxxxx Xxxxxxxx unie xx xx xx xxxx staly Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Irsko, Řecká xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Litevská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Rakouská xxxxxxxxx, Xxxxxx republika, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republika, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Irska.

Poznámka xx xxxxxxx:

1 Xxxxx xxxxx je pouze xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi bývalým x novým xxxxxxxxxx Xxxxx.