Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

Obsah:

PREAMBULE

ČÁST PRVNÍ ZÁSADY

Článek 1

HLAVA I DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

HLAVA II OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Článek 8 (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 9

Článek 10

Článek 11 (bývalý článek 6 Smlouvy o ES)

Článek 12 (bývalý čl. 153 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 13

Článek 14 (bývalý článek 16 Smlouvy o ES)

Článek 15 (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)

Článek 16 (bývalý článek 286 Smlouvy o ES)

Článek 17

ČÁST DRUHÁ ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE

Článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES)

Článek 19 (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)

Článek 20 (bývalý článek 17 Smlouvy o ES)

Článek 21 (bývalý článek 18 Smlouvy o ES)

Článek 22 (bývalý článek 19 Smlouvy o ES)

Článek 23 (bývalý článek 20 Smlouvy o ES)

Článek 24 (bývalý článek 21 Smlouvy o ES)

Článek 25 (bývalý článek 22 Smlouvy o ES)

ČÁST TŘETÍ VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE

HLAVA I VNITŘNÍ TRH

Článek 26 (bývalý článek 14 Smlouvy o ES)

Článek 27 (bývalý článek 15 Smlouvy o ES)

HLAVA II VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 28 (bývalý článek 23 Smlouvy o ES)

Článek 29 (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 CELNÍ UNIE

Článek 30 (bývalý článek 25 Smlouvy o ES)

Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

Článek 32 (bývalý článek 27 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH

Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Článek 35 (bývalý článek 29 Smlouvy o ES)

Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)

Článek 37 (bývalý článek 31 Smlouvy o ES)

HLAVA III ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Článek 38 (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)

Článek 39 (bývalý článek 33 Smlouvy o ES)

Článek 40 (bývalý článek 34 Smlouvy o ES)

Článek 41 (bývalý článek 35 Smlouvy o ES)

Článek 42 (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Článek 44 (bývalý článek 38 Smlouvy o ES)

HLAVA IV VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU

KAPITOLA 1 PRACOVNÍCI

Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES)

Článek 46 (bývalý článek 40 Smlouvy o ES)

Článek 47 (bývalý článek 41 Smlouvy o ES)

Článek 48 (bývalý článek 42 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 49 (bývalý článek 43 Smlouvy o ES)

Článek 50 (bývalý článek 44 Smlouvy o ES)

Článek 51 (bývalý článek 45 Smlouvy o ES)

Článek 52 (bývalý článek 46 Smlouvy o ES)

Článek 53 (bývalý článek 47 Smlouvy o ES)

Článek 54 (bývalý článek 48 Smlouvy o ES)

Článek 55 (bývalý článek 294 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SLUŽBY

Článek 56 (bývalý článek 49 Smlouvy o ES)

Článek 57 (bývalý článek 50 Smlouvy o ES)

Článek 58 (bývalý článek 51 Smlouvy o ES)

Článek 59 (bývalý článek 52 Smlouvy o ES)

Článek 60 (bývalý článek 53 Smlouvy o ES)

Článek 61 (bývalý článek 54 Smlouvy o ES)

Článek 62 (bývalý článek 55 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 KAPITÁL A PLATBY

Článek 63 (bývalý článek 56 Smlouvy o ES)

Článek 64 (bývalý článek 57 Smlouvy o ES)

Článek 65 (bývalý článek 58 Smlouvy o ES)

Článek 66 (bývalý článek 59 Smlouvy o ES)

HLAVA V PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 67 (bývalý článek 61 Smlouvy o ES a bývalý článek 29 Smlouvy o EU)

Článek 68

Článek 69

Článek 70

Článek 71 (bývalý článek 36 Smlouvy o EU)

Článek 72 (bývalý čl. 64 odst. 1 Smlouvy o ES a bývalý článek 3 Smlouvy o EU)

Článek 73

Článek 74 (bývalý článek 66 Smlouvy o ES)

Článek 75 (bývalý článek 60 Smlouvy o ES)

Článek 76

KAPITOLA 2 POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ

Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

Článek 78 (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

Článek 80

KAPITOLA 3 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

Článek 81 (bývalý článek 65 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Článek 82 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 83 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 84

Článek 85 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 86

KAPITOLA 5 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 87 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 88 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 89 (bývalý článek 32 Smlouvy o EU)

HLAVA VI DOPRAVA

Článek 90 (bývalý článek 70 Smlouvy o ES)

Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

Článek 92 (bývalý článek 72 Smlouvy o ES)

Článek 93 (bývalý článek 73 Smlouvy o ES)

Článek 94 (bývalý článek 74 Smlouvy o ES)

Článek 95 (bývalý článek 75 Smlouvy o ES)

Článek 96 (bývalý článek 76 Smlouvy o ES)

Článek 97 (bývalý článek 77 Smlouvy o ES)

Článek 98 (bývalý článek 78 Smlouvy o ES)

Článek 99 (bývalý článek 79 Smlouvy o ES)

Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

HLAVA VII SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KAPITOLA 1 PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ODDÍL 1 PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY

Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)

Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)

Článek 103 (bývalý článek 83 Smlouvy o ES)

Článek 104 (bývalý článek 84 Smlouvy o ES)

Článek 105 (bývalý článek 85 Smlouvy o ES)

Článek 106 (bývalý článek 86 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 STÁTNÍ PODPORY

Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES)

Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES)

Článek 109 (bývalý článek 89 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 DAŇOVÁ USTANOVENÍ

Článek 110 (bývalý článek 90 Smlouvy o ES)

Článek 111 (bývalý článek 91 Smlouvy o ES)

Článek 112 (bývalý článek 92 Smlouvy o ES)

Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Článek 115 (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)

Článek 116 (bývalý článek 96 Smlouvy o ES)

Článek 117 (bývalý článek 97 Smlouvy o ES)

Článek 118

HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek 120 (bývalý článek 98 Smlouvy o ES)

Článek 121 (bývalý článek 99 Smlouvy o ES)

Článek 122 (bývalý článek 100 Smlouvy o ES)

Článek 123 (bývalý článek 101 Smlouvy o ES)

Článek 124 (bývalý článek 102 Smlouvy o ES)

Článek 125 (bývalý článek 103 Smlouvy o ES)

Článek 126 (bývalý článek 104 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 127 (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)

Článek 128 (bývalý článek 106 Smlouvy o ES)

Článek 129 (bývalý článek 107 Smlouvy o ES)

Článek 130 (bývalý článek 108 Smlouvy o ES)

Článek 131 (bývalý článek 109 Smlouvy o ES)

Článek 132 (bývalý článek 110 Smlouvy o ES)

Článek 133

KAPITOLA 3 INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 134 (bývalý článek 114 Smlouvy o ES)

Článek 135 (bývalý článek 115 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO

Článek 136

Článek 137

Článek 138 (bývalý čl. 111 odst. 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 139

Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)

Článek 141 (bývalý čl. 123 odst. 3 a bývalý čl. 117 odst. 2 pět prvních odrážek Smlouvy o ES)

Článek 142 (bývalý čl. 124 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 143 (bývalý článek 119 Smlouvy o ES)

Článek 144 (bývalý článek 120 Smlouvy o ES)

HLAVA IX ZAMĚSTNANOST

Článek 145 (bývalý článek 125 Smlouvy o ES)

Článek 146 (bývalý článek 126 Smlouvy o ES)

Článek 147 (bývalý článek 127 Smlouvy o ES)

Článek 148 (bývalý článek 128 Smlouvy o ES)

Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)

Článek 150 (bývalý článek 130 Smlouvy o ES)

HLAVA X SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)

Článek 152

Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Článek 154 (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)

Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)

Článek 156 (bývalý článek 140 Smlouvy o ES)

Článek 157 (bývalý článek 141 Smlouvy o ES)

Článek 158 (bývalý článek 142 Smlouvy o ES)

Článek 159 (bývalý článek 143 Smlouvy o ES)

Článek 160 (bývalý článek 144 Smlouvy o ES)

Článek 161 (bývalý článek 145 Smlouvy o ES)

HLAVA XI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Článek 162 (bývalý článek 146 Smlouvy o ES)

Článek 163 (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)

Článek 164 (bývalý článek 148 Smlouvy o ES)

HLAVA XII VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Článek 165 (bývalý článek 149 Smlouvy o ES)

Článek 166 (bývalý článek 150 Smlouvy o ES)

HLAVA XIII KULTURA

Článek 167 (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)

HLAVA XIV VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Článek 168 (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

HLAVA XV OCHRANA SPOTŘEBITELE

Článek 169 (bývalý článek 153 Smlouvy o ES)

HLAVA XVI TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

Článek 170 (bývalý článek 154 Smlouvy o ES)

Článek 171 (bývalý článek 155 Smlouvy o ES)

Článek 172 (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)

HLAVA XVII PRŮMYSL

Článek 173 (bývalý článek 157 Smlouvy o ES)

HLAVA XVIII HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST

Článek 174 (bývalý článek 158 Smlouvy o ES)

Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)

Článek 176 (bývalý článek 160 Smlouvy o ES)

Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES)

Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)

HLAVA XIX VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR

Článek 179 (bývalý článek 163 Smlouvy o ES)

Článek 180 (bývalý článek 164 Smlouvy o ES)

Článek 181 (bývalý článek 165 Smlouvy o ES)

Článek 182 (bývalý článek 166 Smlouvy o ES)

Článek 183 (bývalý článek 167 Smlouvy o ES)

Článek 184 (bývalý článek 168 Smlouvy o ES)

Článek 185 (bývalý článek 169 Smlouvy o ES)

Článek 186 (bývalý článek 170 Smlouvy o ES)

Článek 187 (bývalý článek 171 Smlouvy o ES)

Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Článek 189

Článek 190 (bývalý článek 173 Smlouvy o ES)

HLAVA XX ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES)

Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

Článek 193 (bývalý článek 176 Smlouvy o ES)

HLAVA XXI ENERGETIKA

Článek 194

HLAVA XXII CESTOVNÍ RUCH

Článek 195

HLAVA XXIII CIVILNÍ OCHRANA

Článek 196

HLAVA XXIV SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 197

ČÁST ČTVRTÁ PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

Článek 198 (bývalý článek 182 Smlouvy o ES)

Článek 199 (bývalý článek 183 Smlouvy o ES)

Článek 200 (bývalý článek 184 Smlouvy o ES)

Článek 201 (bývalý článek 185 Smlouvy o ES)

Článek 202 (bývalý článek 186 Smlouvy o ES)

Článek 203 (bývalý článek 187 Smlouvy o ES)

Článek 204 (bývalý článek 188 Smlouvy o ES)

ČÁST PÁTÁ VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 205

HLAVA II SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Článek 206 (bývalý článek 131 Smlouvy o ES)

Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

HLAVA III SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

KAPITOLA 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Článek 208 (bývalý článek 177 Smlouvy o ES)

Článek 209 (bývalý článek 179 Smlouvy o ES)

Článek 210 (bývalý článek 180 Smlouvy o ES)

Článek 211 (bývalý článek 181 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

Článek 213

KAPITOLA 3 HUMANITÁRNÍ POMOC

Článek 214

HLAVA IV OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

HLAVA V MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Článek 216

Článek 217 (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)

Článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)

Článek 219 (bývalý čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy o ES)

HLAVA VI VZTAHY UNIE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI A TŘETÍMI ZEMĚMI A DELEGACE UNIE

Článek 220 (bývalé články 302, 303 a 304 Smlouvy o ES)

Článek 221

HLAVA VII DOLOŽKA SOLIDARITY

Článek 222

ČÁST ŠESTÁ INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1 ORGÁNY

ODDÍL 1 EVROPSKÝ PARLAMENT

Článek 223 (bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)

Článek 224 (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 225 (bývalý čl. 192 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 226 (bývalý článek 193 Smlouvy o ES)

Článek 227 (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

Článek 228 (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)

Článek 229 (bývalý článek 196 Smlouvy o ES)

Článek 230 (bývalý čl. 197 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 231 (bývalý článek 198 Smlouvy o ES)

Článek 232 (bývalý článek 199 Smlouvy o ES)

Článek 233 (bývalý článek 200 Smlouvy o ES)

Článek 234 (bývalý článek 201 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 EVROPSKÁ RADA

Článek 235

Článek 236

ODDÍL 3 RADA

Článek 237 (bývalý článek 204 Smlouvy o ES)

Článek 238 (bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)

Článek 239 (bývalý článek 206 Smlouvy o ES)

Článek 240 (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)

Článek 241 (bývalý článek 208 Smlouvy o ES)

Článek 242 (bývalý článek 209 Smlouvy o ES)

Článek 243 (bývalý článek 210 Smlouvy o ES)

ODDÍL 4 KOMISE

Článek 244

Článek 245 (bývalý článek 213 Smlouvy o ES)

Článek 246 (bývalý článek 215 Smlouvy o ES)

Článek 247 (bývalý článek 216 Smlouvy o ES)

Článek 248 (bývalý čl. 217 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 249 (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)

Článek 250 (bývalý článek 219 Smlouvy o ES)

ODDÍL 5 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Článek 251 (bývalý článek 221 Smlouvy o ES)

Článek 252 (bývalý článek 222 Smlouvy o ES)

Článek 253 (bývalý článek 223 Smlouvy o ES)

Článek 254 (bývalý článek 224 Smlouvy o ES)

Článek 255

Článek 256 (bývalý článek 225 Smlouvy o ES)

Článek 257 (bývalý článek 225a Smlouvy o ES)

Článek 258 (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)

Článek 259 (bývalý článek 227 Smlouvy o ES)

Článek 260 (bývalý článek 228 Smlouvy o ES)

Článek 261 (bývalý článek 229 Smlouvy o ES)

Článek 262 (bývalý článek 229a Smlouvy o ES)

Článek 263 (bývalý článek 230 Smlouvy o ES)

Článek 264 (bývalý článek 231 Smlouvy o ES)

Článek 265 (bývalý článek 232 Smlouvy o ES)

Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)

Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES)

Článek 268 (bývalý článek 235 Smlouvy o ES)

Článek 269

Článek 270 (bývalý článek 236 Smlouvy o ES)

Článek 271 (bývalý článek 237 Smlouvy o ES)

Článek 272 (bývalý článek 238 Smlouvy o ES)

Článek 273 (bývalý článek 239 Smlouvy o ES)

Článek 274 (bývalý článek 240 Smlouvy o ES)

Článek 275

Článek 276

Článek 277 (bývalý článek 241 Smlouvy o ES)

Článek 278 (bývalý článek 242 Smlouvy o ES)

Článek 279 (bývalý článek 243 Smlouvy o ES)

Článek 280 (bývalý článek 244 Smlouvy o ES)

Článek 281 (bývalý článek 245 Smlouvy o ES)

ODDÍL 6 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

Článek 282

Článek 283 (bývalý článek 112 Smlouvy o ES)

Článek 284 (bývalý článek 113 Smlouvy o ES)

ODDÍL 7 ÚČETNÍ DVŮR

Článek 285 (bývalý článek 246 Smlouvy o ES)

Článek 286 (bývalý článek 247 Smlouvy o ES)

Článek 287 (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1 PRÁVNÍ AKTY UNIE

Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES)

Článek 289

Článek 290

Článek 291

Článek 292

ODDÍL 2 POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ

Článek 293 (bývalý článek 250 Smlouvy o ES)

Článek 294 (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

Článek 295

Článek 296 (bývalý článek 253 Smlouvy o ES)

Článek 297 (bývalý článek 254 Smlouvy o ES)

Článek 298

Článek 299 (bývalý článek 256 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 PORADNÍ INSTITUCE UNIE

Článek 300

ODDÍL 1 HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Článek 301 (bývalý článek 258 Smlouvy o ES)

Článek 302 (bývalý článek 259 Smlouvy o ES)

Článek 303 (bývalý článek 260 Smlouvy o ES)

Článek 304 (bývalý článek 262 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 VÝBOR REGIONŮ

Článek 305 (bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 306 (bývalý článek 264 Smlouvy o ES)

Článek 307 (bývalý článek 265 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Článek 308 (bývalý článek 266 Smlouvy o ES)

Článek 309 (bývalý článek 267 Smlouvy o ES)

HLAVA II FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 310 (bývalý článek 268 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 VLASTNÍ ZDROJE UNIE

Článek 311 (bývalý článek 269 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Článek 312

KAPITOLA 3 ROČNÍ ROZPOČET UNIE

Článek 313 (bývalý čl. 272 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 314 (bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)

Článek 315 (bývalý článek 273 Smlouvy o ES)

Článek 316 (bývalý článek 271 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM

Článek 317 (bývalý článek 274 Smlouvy o ES)

Článek 318 (bývalý článek 275 Smlouvy o ES)

Článek 319 (bývalý článek 276 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 320 (bývalý článek 277 Smlouvy o ES)

Článek 321 (bývalý článek 278 Smlouvy o ES)

Článek 322 (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)

Článek 323

Článek 324

KAPITOLA 6 BOJ PROTI PODVODŮM

Článek 325 (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)

HLAVA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 326 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 327 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 328 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 329 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 330 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 331 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 332 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 333 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 334 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

ČÁST SEDMÁ USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 335 (bývalý článek 282 Smlouvy o ES)

Článek 336 (bývalý článek 283 Smlouvy o ES)

Článek 337 (bývalý článek 284 Smlouvy o ES)

Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

Článek 339 (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)

Článek 340 (bývalý článek 288 Smlouvy o ES)

Článek 341 (bývalý článek 289 Smlouvy o ES)

Článek 342 (bývalý článek 290 Smlouvy o ES)

Článek 343 (bývalý článek 291 Smlouvy o ES)

Článek 344 (bývalý článek 292 Smlouvy o ES)

Článek 345 (bývalý článek 295 Smlouvy o ES)

Článek 346 (bývalý článek 296 Smlouvy o ES)

Článek 347 (bývalý článek 297 Smlouvy o ES)

Článek 348 (bývalý článek 298 Smlouvy o ES)

Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 350 (bývalý článek 306 Smlouvy o ES)

Článek 351 (bývalý článek 307 Smlouvy o ES)

Článek 352 (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)

Článek 353

Článek 354 (bývalý článek 309 Smlouvy o ES)

Článek 355 (bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)

Článek 356 (bývalý článek 312 Smlouvy o ES)

Článek 357 (bývalý článek 313 Smlouvy o ES)

Článek 358

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, PREZIDENT XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX REPUBLIKY, PREZIDENT XXXXXXX REPUBLIKY, XXXX XXXXXXXXX VÝSOST XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 1 ,

XXXXXXXXXX položit základy xxxxx užšího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářský x sociální xxxx xxxxx států odstraněním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxx xxx xxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postup, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx jednotu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx harmonický xxxxxx zmenšováním xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regionů,

PŘEJÍCE XX xxxxxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xx zajistit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx Spojených xxxxxx,

XXXXXXXXXX zachovat x xxxxxxx tímto spojením xxxxx zdrojů xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ostatní xxxxxx Xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXXX podporovat xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vzdělanosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke vzdělání x neustálého doplňování xxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxx zplnomocněné xxxxxxxx, jimiž jsou:

(seznam xxxxxxxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxx)

XXXXX SE po xxxxxx svých xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

XXXXXXXXXXXXX ZNĚNÍ SMLOUVY X XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX

XXXX PRVNÍ

ZÁSADY

Článek 1

1. Xxxx smlouva upravuje xxxxxxxxx Unie a xxxxxxx xxxxxxx, meze x způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx x Smlouva x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx, xx xxxxxxxx jako "Xxxxxxx".

XXXXX X

XXXXX A XXXXXXX PRAVOMOCÍ XXXX

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx x přijímat xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx činit xxxxx tehdy, xxxx-xx x xxxx Unií xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx Unie.

2. Svěřují-li x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx pravomoc xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx vytvářet x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pravomoc x xxxxxxx, x jakém xx Xxxx nevykonala. Xxxxxxx státy opět xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx koordinují xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx.

4. Xxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxx xxxxxxxxxx vymezení společné xxxxxxx xxxxxxxx.

5. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx doplňuje činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoc.

Právně xxxxxxx xxxx Unie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 3

1. Xxxx xx xxxxxxxx pravomoc x xxxxxx oblastech:

a) xxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) měnová xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx;

x) zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx politika.

2. Ve xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, pokud xx xxxx uzavření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xx xxxxxxxx k tomu, xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx uzavření může xxxxxxxx společná xxxxxxxx xx změnit xxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 4

1. Unie xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oblastí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 6.

2. Sdílená xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx;

x) sociální xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx;

x) hospodářská, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů;

e) xxxxxxx prostředí;

f) ochrana xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) transevropské xxxx;

x) energetika;

j) prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx;

x) společné xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x hlediska xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x provádět xxxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejich pravomoci.

4. Xxxx má pravomoc xxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxxxxx politiku x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státům bránit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Členské xxxxx koordinují xxx xxxxxxxxxxx politiky v xxxxx Xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx na xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vymezováním xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx politik xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 6

Unie xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxxx ochrana;

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 7

Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx všem xxxx xxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

(xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX) 1

Xxx všech xxxxx xxxxxxxxxx usiluje Unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podporuje xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx.

Xxxxxx 9

Při vymezování x provádění xxxxx xxxxxxx a činností xxxxxxxx Xxxx k xxxxxxxxxx spojeným x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zárukou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxx vymezování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxx zaměřuje xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vyznání xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 11

(xxxxxx článek 6 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a provádění xxxxxxx x činností Xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje.

Xxxxxx 12

(xxxxxx čl. 153 xxxx. 2 Xxxxxxx x ES)

Požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx budou xxxxx x xxxxx při xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx politik a xxxxxxxx Unie.

Článek 13

Při xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx Xxxx x oblastech xxxxxxxxxxx, rybolovu, dopravy, xxxxxxxxx trhu, výzkumu x xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx plně xxxxxxxxx xx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zejména s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x regionálním xxxxxxxxx.

Článek 14

(xxxxxx článek 16 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 4 Smlouvy x Evropské xxxx x xxxxxx 93, 106 a 107 xxxx smlouvy x x ohledem na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx společnými xxxxxxxxx Unie, x xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxx v xxxxx svých pravomocí x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx naplnění xxxxxx úkolů. Tyto xxxxxx a podmínky xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

(xxxxxx článek 255 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx občanské xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Unie xx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx parlament, xxxxx x Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx veřejně.

3. Každý xxxxx Unie x xxxxx fyzická osoba x bydlištěm nebo xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx státě xx xxxxx xx xxxxxxx x dokumentům orgánů, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Unie xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx stanovené x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx zásady x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem.

Každý z xxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transparentnost xxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přístupu xx svým dokumentům x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, Evropská xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx správní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x druhém xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

(bývalý článek 286 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx má xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx týkají.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fyzických xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 39 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

Xxxxxx 17

1. Xxxx xxxxxx postavení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x nedotýká xx xxx.

2. Xxxx xxxxxxx způsobem uznává xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx otevřený, xxxxxxxxxxxxx x pravidelný dialog x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx jejich identitu x jejich xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX X OBČANSTVÍ XXXX

Xxxxxx 18

(xxxxxx xxxxxx 12 Xxxxxxx o ES)

V xxxxx xxxxxxx Smluv, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx příslušnosti. Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx takovou xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 19

(xxxxxx xxxxxx 13 Xxxxxxx o XX)

1. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x x xxxxx pravomocí xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě pohlaví, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náboženského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, jako xxxxxx xxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx členské xxxxx, xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 20

(xxxxxx xxxxxx 17 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx je.

2. Xxxxxx Xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Smlouvami. Xxxx xxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx;

x) xxxxx xxxxx x xxx xxxxx ve xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx státě, x xxxx mají bydliště, xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) na xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemá xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x poradní xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxx x obdržet xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx podmínek x x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx přijatými na xxxxxx základě.

Xxxxxx 21

(bývalý článek 18 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx xx Smlouvách x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx cíle xxxxx činnost Xxxx xxxx nezbytná x xxxxx Xxxxxxx pro xxxxxxx činnost nestanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx, mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx x tomu Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Xxxxxx 22

(xxxxxx článek 19 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx občan Xxxx mající bydliště x xxxxxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxx a být xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx xxxxx xx vykonáváno x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx přijatou Xxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; tato xxxxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxx, xxx je xx odůvodněno zvláštními xxxxxxxx některého členského xxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxx čl. 223 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provedení, xx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx bydliště v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxxx volit a xxx xxxxx xx xxxxxxx do

Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xx stejných xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tam, xxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 23

(xxxxxx xxxxxx 20 Smlouvy x XX)

Xxxxx občan Xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nemá xxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx konzulární xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto státu. Xxxxxxx státy přijmou xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxx zajištění xxxx ochrany.

Rada xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 24

(bývalý xxxxxx 21 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 11 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kteří xx předkládají.

Každý xxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 227.

Xxxxx xxxxx Unie xx xxxx obracet xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 228.

Každý xxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx obracet x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 55 xxxx. 1 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx na xxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 13 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx, x xx právo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

(xxxxxx xxxxxx 22 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tři xxxx. Xxxx zpráva xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

Xx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení Xxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx obdržení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených v xx. 20 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx schválení členskými xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

VNITŘNÍ XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXX

Xxxxxx 26

(bývalý xxxxxx 14 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxx opatření určená x vytvoření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

3. Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

(bývalý článek 15 Smlouvy x XX)

Xxx přípravě xxxxxx xxxxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 26 vezme Xxxxxx x úvahu xxxxx, xxx budou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx stupněm vývoje, xxx vytvoření vnitřního xxxx, x může xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

Pokud xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimek, xxxx xxx jen xxxxxxx a mohou xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xx nejméně.

HLAVA XX

XXXXX POHYB XXXXX

Xxxxxx 28

(xxxxxx xxxxxx 23 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx veškerý xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxxxxx společného xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx 30 x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pocházejí x členských xxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxx pocházejících ze xxxxxxx xxxx, které xxxx v členských xxxxxxx xx volném xxxxx.

Xxxxxx 29

(xxxxxx xxxxxx 24 Xxxxxxx o XX)

Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx ty výrobky, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaplacena xxx x poplatky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx nedošlo x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx navrácení xxxxxx xxx x poplatků.

XXXXXXXX 1

CELNÍ XXXX

Xxxxxx 30

(xxxxxx článek 25 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxx vývozní cla x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx účinkem jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxx fiskální xxxxxx.

Článek 31

(xxxxxx xxxxxx 26 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise.

Xxxxxx 32

(xxxxxx článek 27 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxx úkolů, xxxxx jí byly xxxxxxx na základě xxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx:

x) z xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zeměmi;

b) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x polotovary, xxxxxxx Komise dbá, xxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) z nutnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx.

XXXXXXXX 2

SPOLUPRÁCE X XXXXXXX VĚCECH

Článek 33

(bývalý xxxxxx 135 Xxxxxxx x ES)

Evropský xxxxxxxxx x Rada přijímají x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx členskými xxxxx x Komisí x xxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXX MNOŽSTEVNÍCH XXXXXXX MEZI XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 34

(xxxxxx xxxxxx 28 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx omezení dovozu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

(xxxxxx xxxxxx 29 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx zakázána.

Xxxxxx 36

(xxxxxx xxxxxx 30 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx 34 a 35 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo tranzitu xxxxxxxxxx xxxxxxxx mravností, xxxxxxxx xxxxxxxx, veřejnou xxxxxxxxxxx, ochranou zdraví x xxxxxx xxxx x xxxxxx, ochranou xxxxxxx, ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokladu, xxxx xx uměleckou, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnotu, xxxx xxxxxxxx průmyslového x xxxxxxxxxx vlastnictví. Xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx nesmějí xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xxxx členskými xxxxx.

Xxxxxx 37

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx o XX)

1. Členské xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxxxx nákupu x odbytu xxxxx.

Xxxxx xxxxxx se vztahuje xx každý xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právně xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, řídí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxx stát xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx 38

(xxxxxx xxxxxx 32 Smlouvy x XX)

1. Unie xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx produkty. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x živočišné výroby x xxxxxxxx, jakož x výrobky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx s xxxxxx xxxxxxxx přímou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx společnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx vztahují xx xxxxxxx, s xxxxxxx xx zvláštní xxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx 39 xx 44 jinak.

3. Produkty, xx xxx se xxxxxxxx články 39 xx 44, jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx I.

4. Xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx produkty xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 39

(xxxxxx článek 33 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky je:

a) xxxxxx produktivitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx racionálního xxxxxxx xxxxxxxxxx výroby x optimálního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) zajistit xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) stabilizovat trhy;

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx spotřebitelům dodávky xx xxxxxxx ceny.

2. Xxx vypracovávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx:

x) ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx x přírodních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastmi;

b) x xxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxx postupně;

c) xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx těsně xxxxxx x celým xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40

(xxxxxx xxxxxx 34 Xxxxxxx x XX)

1. K xxxxxxxx xxxx vymezených x xxxxxx 39 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx dotyčných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx různých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx organizace xxxx.

2. Xxxxxxxx organizace xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x článku 39, xxxxxxx regulaci xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stabilizaci xxxxxx xxxx vývozu.

Společná xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx 39 x musí vylučovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx založena xx xxxxxxxxxx kritériích x xxxxxxxxxx metodách xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx vytvořen jeden xxxx více zemědělských xxxxxxxxxxxx x záručních xxxxx.

Xxxxxx 41

(bývalý xxxxxx 35 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 39 mohou být x rámci společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxx společně financovány xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 42

(xxxxxx xxxxxx 36 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx zemědělskou xxxxxxxx x obchod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxx xx. 43 xxxx. 2 x způsobem x něm stanoveným xxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xx xxxxxxxx x cílům xxxxxxxx x článku 39.

Xxxx může xx xxxxx Komise schválit xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx znevýhodněny strukturálními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 43

(bývalý xxxxxx 37 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace trhu xxxxxxxx x forem xxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx x xx. 40 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxx návrhy xxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxx závislost zemědělských xxxxxx, x nichž xxxx xxxxx pojednává.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky a xxxxxxxx rybářské politiky.

3. Xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxx, dávek, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rybolovných práv.

4. X xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnou xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x čl. 40 xxxx. 1, xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx mají xxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx x úpravám, xxxxx jsou možné, x ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxx uvnitř Unie xxxxxxxx obdobné podmínkám xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx suroviny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx Unii, xxxxx se xxxxxxxxx xxx zpracované xxxxxxxx xxxxxx pro vývoz xx třetích xxxx.

Xxxxxx 44

(xxxxxx xxxxxx 38 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx určitý xxxxxxx xxxxxxx vnitrostátnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx x xx-xx tím x xxxxxxxx soutěžního xxxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatek xxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxxxx rovnováhy; xxxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti xxxx určí.

XXXXX XX

XXXXX XXXXX XXXX, SLUŽEB X XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

PRACOVNÍCI

Článek 45

(bývalý xxxxxx 39 Smlouvy x XX)

1. Xx xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxxxxxxxx v Xxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx podmínky.

3. S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem, veřejnou xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo:

a) xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx x správními xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx xx skončení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xx nepoužije xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 46

(bývalý xxxxxx 40 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zavedení xxxxxxx xxxxxx pracovníků xxx, xxx je vymezen x článku 45, x to zejména xxx, xx:

x) zajistí xxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx ty administrativní xxxxxxx x praxi, xxxxx x lhůty xxx přístup pracovníků x volným xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx x xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx členskými státy, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx takové lhůty x jiná xxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátními předpisy xxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx umožňoval xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poptávkou xx xxxx pracovních xxx x usnadňoval jejich xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx průmyslu.

Xxxxxx 47

(xxxxxx xxxxxx 41 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx státy budou x xxxxx společného xxxxxxxx podporovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 48

(xxxxxx článek 42 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx nezbytná x xxxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxxxx; xx tímto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným, xxxxx x xxxxxx xx xxxx závislým, xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky, xxxxx x pro výpočet xxxxxx výše,

b) vyplácení xxxxx osobám s xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx prvního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zabývala Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx do xxxx měsíců od xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx zpět Xxxx, xxxxx xxxxxx pozastavení xxxxxxx legislativního xxxxxxx, xxxx

x) nepřijme žádné xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x předložení xxxxxx xxxxxx; x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx navržený xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 49

(xxxxxx xxxxxx 43 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx usazování xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx. Stejně xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poboček xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx usazenými xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x pohybu xxxxxxxx jinak.

Článek 50

(xxxxxx xxxxxx 44 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx a Komise xxxx úkoly, xxxxx xxx xx vyplývají x xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx svoboda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x obchodu;

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx x konkrétní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx bylo překážkou xxxxxxx usazování;

d) xxxxxxxxx, xxx pracovníci xxxxxxx xxxxxxxxx státu, kteří xxxx zaměstnáni xx xxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx xx xxxxx území xxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx splňovat, xxxxx vstupovali do xxxxxx xxxxx x xxxxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxx;

x) umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxx xx zásadami stanovenými x xx. 39 xxxx. 2;

x) postupně xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxxxxxx v každém xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx x úvahu, x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x pokud xxx x xxxxxxxx vstupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx řídící nebo xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx, poboček xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) x xxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx rovnocennosti xxxxxxxxxx záruky, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyžadovány x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx usazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členskými státy.

Xxxxxx 51

(xxxxxx xxxxxx 45 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxx kapitoly xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxx, x xxxx jen xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx určité xxxxx činností se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 52

(xxxxxx článek 46 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 53

(xxxxxx xxxxxx 47 Smlouvy x XX)

1. Xx účelem xxxxxxxxx přístupu osob x samostatným výdělečným xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx dokladů x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států týkajících xx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x farmaceutická, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na koordinaci xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx povolání v xxxxxxxxxxxx členských státech.

Článek 54

(xxxxxx xxxxxx 48 Xxxxxxx o XX)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx správu xxxx hlavní provozovnu xxxxxx Xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zachází stejně xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 55

(xxxxxx xxxxxx 294 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zacházení xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 54; xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx dotčena.

XXXXXXXX 3

SLUŽBY

Článek 56

(xxxxxx xxxxxx 49 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx uvnitř Xxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxxxx států, kteří xxxx usazeni v xxxxx členském xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx použitelnost xxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx 57

(xxxxxx článek 50 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxx se xxxxx Smluv xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zpravidla xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x volném xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx.

Xxxxxx zahrnují xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxx svobodných xxxxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 58

(xxxxxx xxxxxx 51 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx upraven xxxxxxxxxxxx hlavy x xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitálu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kapitálu.

Xxxxxx 59

(bývalý xxxxxx 52 Xxxxxxx x XX)

1. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx liberalizace xxxxxxxx xxxx služeb.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkají xxxx xxxxxx, které mají xxxxx vliv na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zboží.

Xxxxxx 60

(xxxxxx článek 53 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx, než xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 59 xxxx. 1, pokud xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářská situace, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxx účelem xxxx Komise příslušným xxxxxxxx xxxxxx vhodná xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 61

(xxxxxx článek 54 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 56 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 62

(bývalý článek 55 Xxxxxxx x XX)

Xxx otázky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx články 51 xx 54.

XXXXXXXX 4

XXXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 63

(xxxxxx xxxxxx 56 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxx xxxx kapitoly jsou xxxxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x třetími xxxxxx.

2. X xxxxx této xxxxxxxx xxxx zakázána xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 64

(bývalý článek 57 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxx omezení vůči xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxx x xxxxxx kapitálu do xxxx xx třetích xxxx, zahrnujícího xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xx nemovitostí, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx přijetí xxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxx. X ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Maďarska xx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

2. Ve xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx v xx xxxxxxxx míře x xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxx xx x xx třetích xxxx, zahrnujícího xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx investic xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 může xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx z xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 65

(xxxxxx článek 58 Xxxxxxx x XX)

1. Článkem 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohlašování xxxxxx xxxxxxxx pro účely xxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejným pořádkem xx veřejnou bezpečností.

2. Xxxxx kapitolou není xxxxxxx použitelnost xxxxxxx xxxxx usazování, xxxxx xxxx slučitelná xx Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 a 2 nesmějí xxxxxxxxxxxx xxx prostředek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx zastřené xxxxxxxxx volného pohybu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 64 xxxx. 3, xxxx Komise, xxxx xxxxxxxx-xx Komise rozhodnutí xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx, Rada xxxxxxxx rozhodnutí o xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxx x jsou xxxxxxxxxx x xxxxxx fungováním xxxxxxxxx trhu. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxx členského státu.

Xxxxxx 66

(xxxxxx xxxxxx 59 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx zemí xx xxxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poruchy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, xxxx Xxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropskou centrální xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx měsíců xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zemím, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA V

PROSTOR SVOBODY, XXXXXXXXXXX X XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX USTANOVENÍ

Článek 67

(xxxxxx xxxxxx 61 Xxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxx 29 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx xxx respektování xxxxxxxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxx systémů x xxxxxx členských xxxxx.

2. Unie xxxxxxxxx, xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrola xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, přistěhovalectví x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí. Pro xxxxx této xxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3. Unie xxxxxxx x xxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rasismu x xxxxxxxxx a xxx proti xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx policejními x xxxxxxxxxx orgány x xxxxxx příslušnými xxxxxx, xxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx, a je-li xx xxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx.

4. Xxxx usnadňuje xxxxxxx xx spravedlnosti, xxxxxxx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 68

Evropská xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plánování.

Xxxxxx 69

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx návrhy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kapitol 4 x 5 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x Protokolem o xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 70

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx 258, 259 x 260, xxxx Rada na xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx členské xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxx objektivním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx politiky Xxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx plného xxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxx. X obsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx Evropský parlament x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 71

(bývalý xxxxxx 36 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxxx podpory x posílení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx se x Xxxx xxxxxxx stálý xxxxx. Xxxx je xxxxxx článek 240, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx jednání xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x jiných subjektů Xxxx. X jednáních xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 72

(bývalý xx. 64 odst. 1 Xxxxxxx o XX x xxxxxx článek 3 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxx se xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx.

Článek 73

Xxxxxxx státy xxxxx xxxx sebou x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx příslušnými xxxxxx xxxxx státních xxxxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 74

(xxxxxx článek 66 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x této xxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxx. Rozhoduje xx xxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx 76, x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Článek 75

(bývalý xxxxxx 60 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v článku 67, xxxxx xxx x předcházení terorismu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx proti xxx, xxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxx x plateb, jako xx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hospodářských xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jimi xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx držbě.

K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 76

Xxxx uvedené x xxxxxxxxxx 4 x 5 a xxxxxxxx uvedená v xxxxxx 74, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblastech xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx:

x) na návrh Xxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 77

(xxxxxx xxxxxx 62 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x cílem:

a) xxxxxxxx, aby osoby xxx ohledu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x účinný dohled xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx překračující xxxxxx hranice;

c) xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx x Unii xx krátkou xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnějších xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bez ohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při překračování xxxxxxxxx hranic.

3. Xxxxx-xx xx x usnadnění xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxx Unie xxxx xxxxxxxx x nestanoví-li Xxxxxxx pro takovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx postupem přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, průkazů xxxxxxxxxx, povolení k xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx. Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 78

(xxxxxx xx. 63 xxxx 1 x 2 x xxxxxx čl. 64 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiku xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx ochrany a xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx poskytnout každému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, který potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nenavracení. Xxxx xxxxxxxx musí xxx x souladu x Xxxxxxxxx úmluvou x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 28. xxxxxxxx 1951, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 1967 x xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx status xxx státní příslušníky xxxxxxx zemí xxxxxx x xxxx Unii;

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx, aniž xx xxxxxxx evropský azyl, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu;

c) xxxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx hromadného xxxxxxx;

x) společný xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) kritéria x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx o azyl xxxx doplňkovou xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x spolupráci xx třetími xxxxxx xxx zvládání přílivů xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 79

(xxxxxx čl. 63 body 3 x 4 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxx společnou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx toků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přistěhovalectví x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) podmínky vstupu x xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx účelem slučování xxxxx;

x) vymezení práv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxxxxx x členském státě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybovat se x pobývat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx a vracení xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxx x lidmi, xxxxxxxxx xx xxxxxx x dětmi.

3. Xxxx xxxx xx třetími xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přebírání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nesplňují xxxxxxxx xxx vstup, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx území některého xxxxxxxxx xxxxx, do xxxx xxxxxx xxxx xx země, xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a podporu xxxxxxxx členských xxxxx x podpoře integrace xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx oprávněně pobývajících xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Tento xxxxxx xx nedotýká xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ze třetích xxxx xx jejich xxxxx x cílem xxxxxx tam xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

Xxxxxx 80

Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx kapitoly x xxxxxx provádění xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x spravedlivého xxxxxxxxx odpovědnosti mezi xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx. Kdykoli xx xx xxxxx, xxxxxxxx akty Xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx používání této xxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXXXXX SPOLUPRÁCE X XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 81

(xxxxxx článek 65 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx rozvíjí xxxxxxxx xxxxxxxxxx x občanských xxxxxx s mezinárodním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxx a mimosoudních xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx, xxxxxxx pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za xxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x výkon xxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) přeshraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mimosoudních xxxxxxxxxx;

x) slučitelnost xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) spolupráci xxx xxxxxxxxxx důkazů;

e) xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudců a xxxxxxxx zaměstnanců.

3. Odchylně xx odstavce 2 xxxxxxx Xxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštním legislativním xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx na návrh Xxxxxx přijmout rozhodnutí xxxxxxxx xx aspekty xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx prvkem, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxx postoupení xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx nesouhlas xxxxxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX 4

XXXXXXXX SPOLUPRÁCE X TRESTNÍCH XXXXXX

Xxxxxx 82

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx x EU)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je x Xxxx založena xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x v xxxxxx 83.

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xx xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxx;

x) předcházet xxxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxx státy a xxxxx xx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozsudků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozměrem mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla.

Tato xxxxxxxxx pravidla přihlížejí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx xx:

x) vzájemné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxx osob x xxxxxxxx řízení;

c) xxxx obětí trestných xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trestního řízení, xxxxx Xxxx předem xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxx.

3. Xxxxx se člen Xxxx xxxxxxx, že xx xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 dotkl základních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxx zabývala Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xx řádný xxxxxxxxxxxx xxxxxx pozastaví. Xx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx konsensu, Xxxxxxxx rada xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vrátí xxxxx zpět Xxxx, xxxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu.

Není-li xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx lhůtě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. V takovém xxxxxxx se xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx a xx. 329 odst. 1 xxxx xxxxxxx považuje xx udělené x xxxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 83

(xxxxxx xxxxxx 31 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x oblastech xxxxxxxxx xxxxxxx trestné činnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx potřebě xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx to xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: terorismus, xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx vykořisťování žen x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Rada přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Rozhoduje xxxxxxxxxxx xx obdržení souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx, že sbližování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x dané xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx řádným xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je dotčen xxxxxx 76.

3. Pokud xx xxxx Xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx směrnice xxxxx odstavce 1 xxxx 2 dotkl xxxxxxxxxx aspektů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, aby xx návrhem xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx konsensu, Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxx Xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přeje xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci xx xxxxxxx dotčeného xxxxxx směrnice, xxxxxx xx ve stejné xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx k xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 2 Smlouvy x Evropské xxxx x čl. 329 xxxx. 1 této xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci.

Xxxxxx 84

Evropský parlament x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, s xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx členských států.

Článek 85

(xxxxxx článek 31 Xxxxxxx o XX)

1. Posláním Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetřováním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx členských xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx základě, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, fungování, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) koordinaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxx x);

x) xxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx střetů xxxxxxxxxxxx x úzké xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxx xx xxxxxx článek 86, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx řízením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 86

1. Xxx xxx proti trestným xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx může Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx požádat, aby xxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské radě. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx pozastaví. Xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx konsensu, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpět Xxxx x xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě dotčeného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Komisi. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x čl. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxx x použijí xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx, případně xx xxxxxxx x Europolem, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx soudy xxxxxxxxx xxxxx vykonává x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 vymezí xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx pravidla xxxxxx xxx jeho xxxxxxx, jakož i xx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx použitelná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x spolupachatele xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

KAPITOLA 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 87

(xxxxxx xxxxxx 30 Xxxxxxx x EU)

1. Xxxx vyvíjí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxx xxxx zapojeny xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx policie, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na předcházení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x spolupráce xxxxxxxx se výměny xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) společných xxxxxxxxxxxxxxxxx metod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx dosaženo jednomyslnosti, xxxx skupina alespoň xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx, aby byl xxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxx radě. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Radě xxxxxxxxx. Po projednání, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Radě x xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx dosaženo, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx přeje navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 20 odst. 2 Smlouvy x Xxxxxxxx unii x xx. 329 odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx udělené x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x posílené xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepoužije xx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 88

(xxxxxx článek 30 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx policejních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotýkající xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jenž xx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx vymezí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, fungování, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx třetích zemí xx xxxxxxxx;

x) koordinaci, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx společných xxxxxxxxxxxxx xxxx, případně xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx způsoby xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Evropským xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx zapojeny vnitrostátní xxxxxxxxxx.

3. Jakákoli xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx se xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 89

(xxxxxx článek 32 Xxxxxxx o XX)

Xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx příslušné xxxxxx členských států xxxxxxx x článcích 82 x 87 xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xx xxxxxx x xxxx orgány. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX

Xxxxxx 90

(bývalý xxxxxx 70 Smlouvy x XX)

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx cíle Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 91

(xxxxxx xxxxxx 71 Smlouvy o XX)

1. X provedení xxxxxx 90 x x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx regionů:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxx do nebo x xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx, xx xxxxx mohou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rezidenty xxxxxx státu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úrovně a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 92

(xxxxxx xxxxxx 72 Xxxxxxx o XX)

Xx do přijetí xxxxxxxx uvedených x xx. 91 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxxx stát, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x 1. xxxxx 1958 xxxx pro xxxxxxxxxxxx státy ke xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xx srovnání x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 93

(bývalý xxxxxx 73 Xxxxxxx o XX)

Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx související x xxxxxx veřejné xxxxxx.

Xxxxxx 94

(xxxxxx xxxxxx 74 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx a xxxxxxxx dopravy učiněná x xxxxx Smluv xxxx přihlížet x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 95

(xxxxxx xxxxxx 75 Xxxxxxx x XX)

1. V dopravě xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopravu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx zemi původu xxxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Odstavec 1 xxxxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 91 xxxx. 1.

3. Xxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxx, xxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxx xxxxx zajistit xxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Komise xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xx xxxxxxxxxx x každým příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxx x rámci pravidel xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 96

(bývalý článek 76 Xxxxxxx x XX)

1. V xxxxxxx xxxxxx Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx nebo několik xxxxxxxx podniků nebo xxxxxxxxxxxx odvětví, ledaže x tomu dá xxxxxxx Komise.

2. Komise xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx regionální hospodářské xxxxxxxx, k potřebám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx oblastí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x účinkům těchto xxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se netýká xxxxx zavedených k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 97

(bývalý článek 77 Smlouvy x XX)

Xxxxx nebo poplatky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hranic xxxxxxx xxxxxxxxxx rozumnou xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výdajům xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx může x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 98

(xxxxxx článek 78 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx této hlavy xxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdělením Xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx zruší.

Xxxxxx 99

(bývalý článek 79 Smlouvy o XX)

Xxx Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vládami xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy.

Článek 100

(xxxxxx článek 80 Xxxxxxx x XX)

1. Ustanovení této xxxxx se vztahují xx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx, silnicích x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách.

2. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx námořní x xxxxxxxx. Rozhodují xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem x Xxxxxxx regionů.

XXXXX XXX

XXXXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXXXXXXXXX SOUTĚŽ, XXXX A SBLIŽOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX 1

PRAVIDLA XXXXXX XXX XXXXXXX

Xxxxxx 101

(xxxxxx xxxxxx 81 Xxxxxxx o XX)

1. X vnitřním trhem xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx shodě, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx nebo důsledkem xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zejména xx, xxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nákupní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxxx;

x) rozdělují xxxx xxxx zdroje zásobování;

d) xxxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx plnění xxxxxx xxxxxx, čímž jsou xxxxxxx partneři xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx další xxxxxx, která ani xxxxx, ani xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxx prohlášen xx xxxxxxxx pro:

- xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podniky,

- xxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

- xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx kategorie,

které xxxxxxxxxx xx zlepšení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hospodářského xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přiměřený xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx vyplývajících, x xxxxx

x) neukládají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx těmto podnikům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx části výrobků xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 102

(xxxxxx xxxxxx 82 Smlouvy o XX)

X xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx zakázané, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jeden xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spočívat:

a) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřiměřených xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxx, odbytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx někteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x podmiňování xxxxxxxx smluv tím, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx plnění, xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx obchodních xxxxxxxxx s předmětem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 103

(xxxxxx článek 83 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 101 x 102 xxxxxxx Xxxx xx návrh Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 101 xxxx. 1 x v xxxxxx 102 stanovením pokut x penále;

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxx xxxxxx dozor xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxx 101 a 102 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx Komise x Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx straně a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx přijatými xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx straně xxxxx.

Článek 104

(xxxxxx xxxxxx 84 Smlouvy x XX)

Xxxxx nenabudou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 103, rozhodují x přípustnosti xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x zneužívání xxxxxxxxxxxx postavení xx xxxxxxxx trhu orgány xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x ustanoveními xxxxxx 101, xxxxxxx xxxxxxxx 3, a článku 102.

Xxxxxx 105

(xxxxxx článek 85 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 104, xxx Komise xx xxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx x článcích 101 x 102.

Na žádost xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxx. Xxxxxx-xx, xx k xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

2. Trvá-li xxxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím.

Komise xxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxx x zmocnit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx x podrobnosti Xxxxxx určí.

3. Xxxxxx xxxx přijmout nařízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx Xxxx xxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 103 xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxxx 106

(xxxxxx xxxxxx 86 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx přiznávají xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, tyto státy xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidlům Smluv, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 18 x 101 až 109.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx, xxxxx mají xxxxxx fiskálního monopolu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx právně xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx svěřeny. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx, která xx xxxx x rozporu xx xxxxxx Unie.

3. Xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydává podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXX PODPORY

Článek 107

(xxxxxx xxxxxx 87 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx formě státem xxxx xx státních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx narušit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přírodními xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určitých xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělením Xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxxxxxxxx znevýhodnění způsobených xxxxx rozdělením. Xxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Rada xx xxxxx Komise xxxxxxxx rozhodnutí, jímž xx toto xxxxxxx xxxxx.

3. Za xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářskému xxxxxxx xxxxxxx s mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 349 x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx, hospodářskou x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x hospodářství některého xxxxxxxxx státu;

c) podpory, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx určitých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemění xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, jež xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx neovlivní xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx x xxxx xxxxxxxxxx společnému xxxxx;

x) xxxx kategorie xxxxxx, xxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 108

(xxxxxx xxxxxx 88 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x členskými xxxxx xxxxxx průběžně xxxxxx podpor existující x těchto xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx vhodná xxxxxxxx, která vyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

2. Xxxxxx-xx Xxxxxx poté, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx slučitelná x xxxxxxxx trhem xxxxx xxxxxx 107 xxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené Komisí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, může Komise xxxx jiný xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx od xxxxxx 258 x 259, xxxxxxxxx xxx xxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx poskytuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx odchylně xx xxxxxx 107 xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 109 považována xx slučitelnou x xxxxxxxx trhem, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxx. Zahájila-li xxx Xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Radě xxxxxxx xxxxxx pozastaveno xx xx xxxxxxxxx Rady.

Nevyjádří-li xx xxxx Rada xx tří měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xxx včas xxxxxxxxxxx x záměrech xxxxxxxxxx xxxx upravit xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xx, xx xxxxxx záměr xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 107 xxxxxxxxxx x vnitřním xxxxx, xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 109 xxxx xxxxxxx xxxxxxx je x řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku.

Článek 109

(xxxxxx xxxxxx 89 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx 107 x 108, x xxxxxxx stanovit xxxxxxxx, xx xxxxx xx použije xx. 108 odst. 3, xxxxx x vymezovat xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vyňaty x xxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 110

(xxxxxx článek 90 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podobné xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxx.

Článek 111

(xxxxxx xxxxxx 91 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx jsou výrobky xxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx daně, xxxxxx xxxx výrobky xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx.

Článek 112

(xxxxxx xxxxxx 92 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx vývozu do xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, spotřebních x xxxxxxxxx nepřímých xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x členských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 113

(bývalý článek 93 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx daní x xxxxxxx, x xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 3

SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH XXXXXXXX

Xxxxxx 114

(xxxxxx xxxxxx 95 Xxxxxxx x XX)

1. Není-li xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx, ustanovení týkající xx xxxxxxx pohybu xxxx, ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přitom xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xx nezbytné ponechat xx vlastní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx životního xxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxx je Xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx Evropský parlament x Xxxx, Rada xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx problému, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx po přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oznámí xxxxxxxxx xxxxxxxx Komisi xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx zavedení.

6. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx oznámení xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xx prověří, xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu.

Nerozhodne-li Xxxxxx x této xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 4 x 5 za xxxxxxxxx.

Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, může Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

7. Xx-xx xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx navrhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření.

8. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx stát v xxxxxxx oblasti, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx Xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nenavrhne Xxxx odpovídající opatření.

9. Xxxxxxxx xx postupu xxxxx xxxxxx 258 x 259 xxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx-xx xx, že xxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx pravomoci stanovené x xxxxx xxxxxx.

10. Xxxx uvedená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zmocňuje xxxxxxx státy xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 115

(xxxxxx xxxxxx 94 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 114, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výborem jednomyslně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů členských xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 116

(xxxxxx xxxxxx 96 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na vnitřním xxxx x vyvolávají xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odstranit, xxxxxx xx x danými xxxxxxxxx státy.

Nevedou-li xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, přijmou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedená xx Xxxxxxxxx.

Článek 117

(xxxxxx článek 97 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx-xx xxxxxx x obavám, že xxxxxxx xxxx změna xxxxxxxx a správního xxxxxxxx může vyvolat xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx, jednání x Xxxxxx. Komise xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxx změnit vnitrostátní xxxxxxxx, nevyhoví xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, nelze xx jiných členských xxxxx požadovat, aby xxxxx článku 116 xxxxxxx xxx vnitrostátní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx tohoto narušení. Xxxxxxxx členský stát, xxxxx nedbal xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx narušení xxxxx xx xxx xxxxxxx újmě, xxxxxx 116 xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 118

X xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx evropských xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx duševního xxxxxxxxxxx x Xxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx jazyků xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 119

(xxxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 3 Smlouvy x Evropské unii xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxxxx politiky, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx koordinaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx vnitřním trhu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s volnou xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxx zahrnují xxxx xxxxxxxx xx podmínek x v souladu x xxxxxxx stanovenými Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx, jakož x vymezení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a aniž xx dotčen tento xxx, podporovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx soutěží.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Unie xxxxxxxx xxxxxxxxxx následujících hlavních xxxxx: stabilní ceny, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x měnové xxxxxxxx x trvale xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 1

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 120

(xxxxxx xxxxxx 98 Xxxxxxx x ES)

Členské xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx v rámci xxxxxxxx směrů xxxxxxxxx x xx. 121 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxx ve xxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 119 x v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářství x volnou xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 121

(xxxxxx článek 99 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věc xxxxxxxxxx zájmu a xxxxxxxxxx je v xxxxx Xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 120.

2. Rada xxxxxx xx doporučení Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxx x xxxx o xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hospodářských xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx závěrů podá Xxxx doporučení, ve xxxxxx budou tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx x svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx užší xxxxxxxxxx hospodářských politik x trvalé xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxx Komisí hospodářský xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x Xxxx, xxxxx x soulad hospodářských xxxxxxx x hlavními xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, a xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxxxx státy Komisi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx nezbytné.

4. Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x hlavními xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, může se Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Rada xxxx xx doporučení Xxxxxx podat dotyčnému xxxxxxxxx xxxxx nezbytná xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci tohoto xxxxxxxx Rada xxx xxxxxxxxxxx nepřihlíží k xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx dotyčný xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxx Rady je xxxxxxxx podle xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx Xxxx a Komise xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Předseda Xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx vystoupil xxxx xxxxxxxxxx výborem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx mnohostranném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4.

Článek 122

(bývalý xxxxxx 100 Smlouvy x XX)

1. Xxxx jsou xxxxxxx xxxx postupy xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x opatřeních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx závažné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, především x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádných xxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxx, obtíže nebo xx-xx z xxxxx xxxxxx xxxxx ohrožen xxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxx na xxxxx Xxxxxx poskytnout dotyčnému xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 123

(xxxxxx xxxxxx 101 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") se xxxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx subjektům Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, regionálním xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx bankami poskytují xxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 124

(bývalý článek 102 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, regionálním xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejným xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx přístup k xxxxxxxxx institucím.

Xxxxxx 125

(bývalý xxxxxx 103 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx, regionálních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxx pro společné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx závazky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxx, regionálních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxx xxxx veřejných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx společné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Rada xxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx použití zákazů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 123 x 124 x v xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 126

(xxxxxx xxxxxx 104 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nadměrných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx sleduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx závažné xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxx poměr xxxxxxxxxxx nebo skutečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx domácímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxx, xxxxxx xx:

- xxx xxxxx xxxxxxxxx x nepřetržitě xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- nebo xx překročení referenční xxxxxxx bylo pouze xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) zda poměr xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx domácímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx se uspokojivým xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx v Protokolu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx schodku připojeném xx Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Komise xxxxxxxxx k xxxx, xxx schodek veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x ke xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx i xxxx xxxxxx xxxxxxxx toho xxxxxx, xx v xxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zprávě Xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxx Xxxx.

6. Rada xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx připomínek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx učiní, rozhodne xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx-xx Xxxx xxxxx odstavce 6, xx xxxxxxxx schodek xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx, xxxxx podá dotyčnému xxxxxxxxx státu, aby xxxxx xxxxxxx stát xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx situaci xxxxxxx. X výhradou xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx doporučení xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx-xx Xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx přijata xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx-xx členský xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx, může Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby x určité lhůtě xxxxxx opatření ke xxxxxxx schodku, xxxxx Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx případě xxxx Rada xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy xx xxxxxx posouzení xxxx xxxxx o xxxxxxx.

10. Právo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 258 x 259 xxxxx uplatnit x xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 tohoto xxxxxx.

11. Pokud se xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jedno xxxx xxxx x následujících xxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát, aby xxxx xxxxxxx obligací x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které Xxxx xxxx,

- vyzve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx banku, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx uložil neúročený xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- uloží xxxxxx x přiměřené xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 6 xx 9 a 11 x xxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxx svá xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx prohlášení, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx neexistuje.

13. Při xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 8, 9, 11 x 12 xxxxxxxxx Rada xx xxxxxxxxxx Komise.

Při přijímání xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 6 až 9, 11 x 12 Xxxx xxxxxxxxxx x hlasu xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxx členů Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. a).

14. Xxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx stanovena x Protokolu x xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, připojeném ke Xxxxxxxx.

Xxxx přijme zvláštním xxxxxxxxxxxxx postupem x xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vhodná xxxxxxxxxx, xxxxx poté xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Komise x xx konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXX POLITIKA

Článek 127

(xxxxxx článek 105 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "XXXX") xx udržovat cenovou xxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxx xxx cenové xxxxxxxxx, podporuje XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx politiky x Unii xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x článku 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. XXXX jedná xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 119 x x xxxxxxx xx xxxxxxx otevřeného tržního xxxxxxxxxxxx s volnou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx umisťování xxxxxx.

2. XXXX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx x xxxxxxx měnovou xxxxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 219,

- drží x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů.

3. Třetí xxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka xx xxxxxxxxxxxx:

- xx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x oblasti xxxx působnosti,

- vnitrostátními xxxxxx ke xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 4.

Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx subjektům Xxxx xxxx vnitrostátním orgánům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxx xxxxxxxxxx.

5. XXXX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxxxxx finančního systému.

6. Xxxx může zvláštním xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svěřit Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniků.

Xxxxxx 128

(xxxxxx článek 106 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx centrální xxxxx má xxxxxxx xxxxx povolovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx banky. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx bankovkami, xxxxx xxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx specifikací všech xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx k umožnění xxxxxx plynulého xxxxx x Unii.

Xxxxxx 129

(xxxxxx xxxxxx 107 Xxxxxxx o XX)

1. ESCB je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxx xxxx Rada xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx Evropského xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx XXXX x XXX") xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvám.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx řádným legislativním xxxxxxxx změnit články 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 x 32.6, xx. 33.1 písm. x) x xxxxxx 36 xxxxxxx XXXX x ECB. Xxxxxxxxx xxx na doporučení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x Komisí, xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Rada xxxx xxx na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx doporučení Evropské xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 xxxxxxx XXXX a XXX.

Článek 130

(xxxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxx pravomocí x plnění úkolů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Smlouvami a xxxxxxxx XXXX a XXX nesmějí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx centrální banka xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx orgánů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie, od xxxxx vlády členského xxxxx ani od xxxxxxxxxx jiného subjektu. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx členy rozhodovacích xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx národních xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich xxxxx.

Xxxxxx 131

(bývalý xxxxxx 109 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxxxx právní předpisy, xxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx XXXX x XXX.

Xxxxxx 132

(xxxxxx xxxxxx 110 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ESCB, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ESCB x XXX, Evropská centrální xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx v článku 3.1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 19.1, 22 x 25.2 xxxxxxx XXXX x XXX x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx, xxx xxxx uvedeny x xx. 129 odst. 4,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxx x statutem XXXX x ECB,

- xxxxxx doporučení x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zveřejnění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. V xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle xx. 129 odst. 4 xx Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nařízení x xxxxxxxxxx.

Článek 133

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jednotné xxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropskou centrální xxxxxx.

KAPITOLA 3

INSTITUCIONÁLNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 134

(xxxxxx článek 114 Xxxxxxx x XX)

1. Xx podporu koordinace xxxxxxx členských států x rozsahu potřebném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se zřizuje Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx:

- vydávat xxxxxxxxxx xx žádost Xxxx xx Komise xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx těmto orgánům,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Unie x xxxxxxxxxx x xx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx,

- aniž xx xxxxxx xxxxxx 240, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx x článcích 66 x 75, xx. 121 xxxx. 2, 3, 4 x 6, xxxxxxxx 122, 124, 125 x 126, xx. 127 xxxx. 6, xx. 128 xxxx. 2, xx. 129 odst. 3 x 4, xxxxxx 138, čl. 140 xxxx. 2 x 3, xxxxxx 143, čl. 144 xxxx. 2 x 3 a xxxxxx 219 a plnit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx svěřené xx Xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx kapitálu a xxxxxxxx plateb, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx; xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na pohyb xxxxxxxx a xxxxxx; xxxxx xxxxxx Komisi x Xxxx zprávu x výsledku xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx stát, Xxxxxx a Evropská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a výborem xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru.

Předseda Rady xxxxxxxxx o takovém xxxxxxxxxx Evropský parlament.

4. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx 139, xxxxxxx výbor xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx x finanční xxxxxxx x všeobecný xxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx x pravidelně x xxx podává xxxxxx Radě x Xxxxxx.

Článek 135

(xxxxxx článek 115 Xxxxxxx x XX)

X záležitostech xxxxxxxxxx x xx. 121 xxxx. 4, článku 126 s výjimkou xxxxxxxx 14, článku 139, xx. 140 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx x odst. 3 x článku 219 xxxx Rada nebo xxxxxxx stát xxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx podala xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx.

XXXXXXXX 4

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX STÁTŮ, XXXXXXX XXXXX XX XXXX

Xxxxxx 136

1. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a měnové xxxx x x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx Smluv přijme Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupů uvedených x xxxxxxxx 121 x 126, x xxxxxxxx postupu podle xx. 126 xxxx. 14, opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx států, xxxxxxx měnou xx xxxx:

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx ní;

b) k xxxxxxxxxxx směrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, přičemž se xxx na xx, xxx byly slučitelné xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx celou Unii x xxx xxx xxxx xxxxxxxx dohled.

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 písm. x).

Xxxxxx 137

Xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx stanovena Xxxxxxxxxx o Euroskupině.

Xxxxxx 138

(xxxxxx xx. 111 xxxx. 4 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxxx postavení xxxx x mezinárodním xxxxxxx systému xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx bankou.

2. Rada xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx členové Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxx xx vymezena xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

KAPITOLA 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 139

1. Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Rada xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx jako "xxxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx".

2. Xx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Smluv:

a) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se obecně xxxxxx xxxxxxxx (xx. 121 odst. 2);

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nadměrných schodků (xx. 126 xxxx. 9 a 11);

c) xxxx x xxxxx XXXX (xx. 127 xxxx. 1, 2, 3 x 5);

d) xxxxxxxx eura (xxxxxx 128);

x) akty Evropské xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 132);

x) opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx 133);

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx kurzové xxxxxxxx (xxxxxx 219);

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 283 xxxx. 2);

x) rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které mají xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xx. 138 xxxx. 1);

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xx. 138 odst. 2).

X xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) se xxxx xxxxxx "členské státy" xxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx měnou xx xxxx.

3. X xxxxxxx x kapitolou XX xxxxxxx XXXX x XXX xxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX.

4. Xxxxxxxxx práva xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, a x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž měnou xx euro, v xxxxx mnohostranného dohledu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (xx. 121 xxxx. 4);

x) xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x členských xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx (xx. 126 xxxx. 6, 7, 8, 12 x 13).

Kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxxx členů Rady xx vymezena xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

Článek 140

(bývalý xx. 121 xxxx. 1, xxxxxx xx. 122 xxxx. 2 druhá xxxx x xxxxxx xx. 123 xxxx. 5 Xxxxxxx x XX)

1. Alespoň jednou xx dva xxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, Komise a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Radě zprávy x pokroku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx statutů jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 130 x 131 a xx statutem XXXX x XXX.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konvergence, na xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx členské státy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stability xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dosáhly x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxxxx nadměrný xxxxxxx xx smyslu čl. 126 xxxx. 6,

- xxxxxxxxxx normálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzů Evropského xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx alespoň xxxx xxx, xxxx xx xxxxx x devalvaci xxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx dosažené xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, x jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x úrovních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke Smlouvám. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx síly x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx, které xxxxxxx státy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, splňují podmínky xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx dotyčných xxxxx.

Xxxx rozhoduje po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejích xxxxx zastupujících členské xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxx, xx Rada xxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx pododstavce xx xxxxxxxx podle čl. 238 odst. 3 xxxx. a).

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx výjimky, xxxxxxx Xxxx neodvolatelně hlasy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro, x dotyčného členského xxxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx přepočítací xxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx pro zavedení xxxx jako xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státě.

Článek 141

(xxxxxx čl. 123 odst. 3 x xxxxxx xx. 117 xxxx. 2 xxx prvních odrážek Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx. 129 odst. 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxx rozhodovací xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxx 44 xxxxxxx XXXX a XXX.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx výjimka, Evropská xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x těmto xxxxxxxx státům:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx měnových xxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- dohlíží xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- konzultuje xxxxxx xxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxx centrálních xxxx x ovlivňující stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxxx spolupráci, xxxxx xxxxxxx převzal Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 142

(bývalý xx. 124 odst. 1 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxx stát, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zájmu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zkušenostem xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Článek 143

(xxxxxx článek 119 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx-xx nebo xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx bilancí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxx xxxx z typu xxxx, xxxxxx má x xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stát x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx má x dispozici, x xxxxxxx x ustanoveními Xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Komise xxxxx opatření, xxx xxxxxxxxx státu doporučuje.

Ukáží-li xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, a opatření xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nastaly nebo xxxxx nastat, Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx doporučí Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxx a xxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx této xxxxxx, xxx může xxx xxxxxxx formu:

a) dohodnutého xxxxxxx xx xxxxxx x jiným mezinárodním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, obrátit,

b) opatření xxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx obtíže, udržuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy; x xxxx xx třeba xxxxxx xxxxxxxx.

3. Neposkytne-li Xxxx vzájemnou pomoc xxxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxx vzájemná xxxxx x učiněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zmocní Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx má xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 144

(xxxxxx xxxxxx 120 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx-xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 143 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x co xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nutný pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx členské xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při jejich xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 143.

3. Xxxx, xx Xxxxxx xxxx doporučení, x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změnil, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 145

(xxxxxx xxxxxx 125 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx x Unie xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx reagovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx dosáhly xxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Článek 146

(xxxxxx článek 126 Smlouvy o XX)

1. Členské státy xxxxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx směry hospodářských xxxxxxx členských xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 121 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 145.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 148 x Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zvyklostem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 147

(xxxxxx xxxxxx 127 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxxxx x dosažení vysoké xxxxxx zaměstnanosti xxx, xx podněcuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxx a xxxxxxxx doplňuje xxxxxx xxxxxxxx. Uznává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

2. Xxx dosažení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxx x úvahu xxx vymezování x xxxxxxxxx politik x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 148

(xxxxxx xxxxxx 128 Xxxxxxx x XX)

1. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprávy Xxxx x Komise xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rokem stav xxxxxxxxxxxxx v Xxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxx.

2. Na xxxxxxx závěrů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Rada xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx, Výborem regionů x Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 150 xxxxxxxxxx xxxxxx zásady, které xxxxx členské xxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle čl. 121 xxxx. 2.

3. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx Radě x Xxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx opatřeních, xxxxx přijal x xxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx zásady xxxxxxxx zaměstnanosti uvedené x odstavci 2.

4. Xx xxxxxxx zpráv xxxxxxxxx v odstavci 3 x xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx států x xxxxxxx na hlavní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx- li xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx za vhodné.

5. Xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Komise Xxxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x o xxxxxxxxx hlavních zásad xxxxxxxxxxxxx.

Článek 149

(bývalý článek 129 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Výborem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím podnětů, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytovat srovnávací xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx projektů.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 150

(xxxxxx xxxxxx 130 Xxxxxxx x XX)

Xxxx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx zřídí xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx práce xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxx xx následující xxxxx:

- sleduje vývoj xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx;

- xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240, xxxxxx xx žádost Rady xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 148.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx státy x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX POLITIKA

Článek 151

(xxxxxx článek 136 Xxxxxxx x XX)

Xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 18. xxxxx 1961 x x Xxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1989, xxxx xx cíl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx možno xxxx xxxxxxxx vyrovnat x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, rozvoj xxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx opatření, xxx berou x xxxxx rozmanitost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx napomůže harmonizaci xxxxxxxxxx systémů, ale xxxx xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 152

X přihlédnutím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxx x podporuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx. Usnadňuje xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro růst x zaměstnanost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 153

(xxxxxx xxxxxx 137 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx cílů stanovených x článku 151 Xxxx podporuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) zlepšování především xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx chráněno xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pracovníků xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnavatelů včetně xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxx,

x) zapojení xxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx příležitostí, aniž xx dotčen xxxxxx 166,

x) rovnost příležitostí xxxx muži x xxxxxx xx trhu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aniž xx dotčeno písmeno x).

2. Xx tímto xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podnětů, které xxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v xxxx. 1 písm. x) až i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxxxxx předpisům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států. V xxxxxx směrnicích xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx bránících xxxxxxxxx x rozvoji xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx parlament a Xxxx rozhodují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem x Xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), x), f) x g) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx může xx xxxxx Komise x xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na odst. 1 xxxx. x), x) x g).

3. Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx sociální xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnic xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 155.

X xxxxxxx případě stát xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx dni, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, aby mohl xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnicí xxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

- xx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx států vymezovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesmějí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- nebrání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx zachovával či xxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx práci, na xxxxx sdružovat xx, xx právo na xxxxxx xxx na xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 154

(bývalý xxxxxx 138 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxx Komise xx podporovat konzultace xxxx xxxxxxxxxx partnery xx xxxxxx Unie x xxxxxxxx všechna xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dialogu, xxxxxxx zajišťuje vyváženou xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran.

2. Xx xxx xxxxxx Xxxxxx před předložením xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociálními partnery xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

3. Považuje-li Xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx partnery xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx předají Xxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxx doporučení.

4. Xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi o xxxx úmyslu zahájit xxxxxx podle xxxxxx 155. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců, xxxxxxxxxxx-xx xx společně xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 155

(xxxxxx xxxxxx 139 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx si xx xxxxxxxx partneři xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx nimi xx xxxxxx Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírání xxxxx.

2. Xxxxxx uzavřené xx xxxxxx Xxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx států, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx článku 153 rozhodnutím

Rady xx xxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx informován.

Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xx základě xx. 153 odst. 2 xxxxxxxxxx jednomyslnost.

Xxxxxx 156

(xxxxxx článek 140 Smlouvy x XX)

Xx xxxxxx dosažení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151, x xxxx xxxx dotčena xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spadajících xx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx podmínek,

- xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx zabezpečení,

- xxxxxxx před pracovními xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx xxx xxxxxx Komise v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x organizuje porady x problémech, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyvíjí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx směry x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pravidelný dohled x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je plně xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 157

(xxxxxx článek 141 Smlouvy o XX)

1. Xxxxx členský xxxx zajistí uplatnění xxxxxx xxxxxx odměny xxxx x žen xx stejnou nebo xxxxxxxxxxx práci.

2. "Xxxxxxx" xx smyslu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx, x hotovosti xxxx x naturáliích xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zaměstnáním.

Rovnost xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx:

x) xx xxxxxx xx stejnou xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx pracovním xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k uplatnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stejnou xxxx rovnocennou xxxxx.

4. X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachovat nebo xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zastoupeného xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx vyrovnávání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 158

(xxxxxx článek 142 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 159

(xxxxxx xxxxxx 143 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxxxxxxxx vypracuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151 a x xxxxxxxxxxxx situaci x Xxxx. Zprávu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 160

(bývalý článek 144 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poradní xxxxx xxx sociální xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany. Výbor xx tyto úkoly:

- xxxxxxxx sociální situaci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx státech x x Xxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ověřené praxe xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240, xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx se sociálními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxx.

Článek 161

(xxxxxx xxxxxx 145 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní kapitolu x xxxxxx sociální xxxxxxx v Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Komisi xxxxxx, xxx vypracovala xxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XI

EVROPSKÝ XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 162

(xxxxxx xxxxxx 146 Smlouvy x XX)

Xxx zlepšení možností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, x xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx úrovně xx xxxxx následujících xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mobilitu xxxxxx Unie x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx změnám x xxxxxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Článek 163

(xxxxxx xxxxxx 147 Smlouvy x XX)

Xxxx spravuje Xxxxxx.

Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx člen Xxxxxx x jehož xxxxx xxxx zástupci xxxx, odborových organizací x organizací xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 164

(xxxxxx článek 148 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx přijímají xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx Xxxxxxxxxx sociálního xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXX VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ X SPORT

Článek 165

(xxxxxx xxxxxx 149 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání podporou xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obsah xxxxx x za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich kulturní x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx zvláštní povaze, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobrovolné činnosti x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx:

- rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x šířením jazyků xxxxxxxxx států,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

- podporu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zkušeností xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropy,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sportovního xxxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obzvláště mladých xxxxxxxxx.

3. Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x s příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx.

4. Xx snaze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx:

- Evropský xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem po xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx výborem x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 166

(xxxxxx článek 150 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost členských xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Unie xx xxxxxxxx na:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny x průmyslu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx základního x dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x znovuzačlenění xx xxxx xxxxx,

- usnadňování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx vyučujících x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx mladých xxxx,

- xxxxxxx spolupráce v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x podniky,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Xxxx x členské xxxxx xxxxxxxxx spolupráci xx třetími xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem a Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x tomto článku, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, x Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX

Xxxxxx 167

(xxxxxx xxxxxx 151 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdůrazňuje xxxxxxxx xxxxxxxx dědictví.

2. Činnost Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spolupráce xxxx členskými státy x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx znalosti x šíření kultury x dějin xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- umělecká x xxxxxxxxx tvorba, xxxxxx tvorby x xxxxxxxxxxxxx oblasti.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx kultury xx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx.

4. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxxx Xxxxx přihlíží ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozmanitost xxxxx kultur.

5. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů, uvedených x tomto článku:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX ZDRAVÍ

Článek 168

(xxxxxx článek 152 Xxxxxxx o ES)

1. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx lidského xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx x je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx lidským xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporou výzkumu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x sledování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxx proti xxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinků drog xx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x Komisí xxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. V xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx vyvinout jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x ukazatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení.

Evropský xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx a xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx od xx. 2 odst. 5 x xx. 6 xxxx. x) x x souladu x čl. 4 xxxx. 2 xxxx. x) přispívají Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx možné zohlednit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro krev x xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx nebrání xxxxxxxx xxxxxx zachovávat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření;

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx cíl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality a xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x zdravotnických xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdraví, x zejména x xxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx se sledování xxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx varování xxxx nimi a xxxx xxxxx nim, xxxxx i xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx přímý xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

6. Rada xxxx dále xx xxxxx Xxxxxx vydávat xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

7. Xxx činnosti Xxxx je uznávána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx zdrojů.

Opatření podle xxxx. 4 xxxx. x) se nedotýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů x xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 169

(xxxxxx článek 153 Xxxxxxx o ES)

1. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelů, xxxxx i k xxxxxxx xxxxxx práva xx informace, xxxxxxxxxx x práva sdružovat xx x ochraně xxxxx zájmů.

2. Xxxx xxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 prostřednictvím:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 114 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu;

b) opatření, xxxxx podporují, xxxxxxxx x xxxxxxx politiku xxxxxxxxx států.

3. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přijímají xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. b).

4. Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zavádět xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření. Tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx Smlouvami. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXXX SÍTĚ

Článek 170

(xxxxxx článek 154 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 26 x 174 x x xxxxxxx umožnit xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx x místním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům xxxx xxxxxxx výhod xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxx hranic xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. X rámci systému xxxxxxxxxx a konkurenčních xxxx xxxx xxxxxxx Xxxx zaměřena na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x potřebě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x okrajové xxxxxxx x ústředními xxxxxxx Xxxx.

Článek 171

(xxxxxx článek 155 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 170 Xxxx:

- xxxxxx xxxxxx hlavních xxxxx xxxxxxxxxx cíle, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx interoperability xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx harmonizace technických xxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společného zájmu, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx hlavních směrů xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx výzkumu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxx xxxx subvencí xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx také xxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx soudržnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 177.

Unie xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 170. X xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Unie xx xxxx rozhodnout xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společného zájmu x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sítí.

Článek 172

(xxxxxx xxxxxx 156 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po konzultaci x Hospodářským x xxxxxxxxx výborem a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 171 xxxx. 1.

Hlavní směry x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxx členského xxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XVII

PRŮMYSL

Článek 173

(xxxxxx xxxxxx 157 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx existovaly xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie.

Za xxxxx účelem a x souladu xx xxxxxxxx volného x xxxxxxxxxxxxx trhu se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx:

- urychlené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změnám,

- xxxxxxx vytváření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxx, zejména xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potenciálu x xxxxxxx inovace, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Členské státy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxx činnost x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X úzkém xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na podporu xxxxxx koordinace, zejména xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, pořádat výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení. Evropský xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 prostřednictvím xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX SOUDRŽNOST

Článek 174

(xxxxxx xxxxxx 158 Xxxxxxx x ES)

Unie xx účelem podpory xxxxxxxxxxxx vývoje xxxxxxx x xxxxxxxxx svou xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx hospodářské, xxxxxxxx x územní soudržnosti.

Unie xx především xxxxxx xx snižování rozdílů xxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regionů.

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastem, xxxxxxxx postiženým průmyslovými xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx nejsevernější xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 175

(xxxxxx xxxxxx 159 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx provádějí xxx hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxx, aby dosahovaly xxxx uvedených x xxxxxx 174. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie x vytváření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 174 x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Unie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prostřednictvím strukturálních xxxxx (xxxxxxxxxx sekce Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx x záručního xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dostupných finančních xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx roky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x x způsobu, jakým x tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xxxx xxxxxx případně xxxxxxxx xxxxxx návrhy.

Ukáží-li xx xxxxxxxxxx činnosti xxxx fondy xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, mohou xxx takové činnosti xxxxxxx Evropským parlamentem x Radou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 176

(xxxxxx článek 160 Smlouvy x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxx xx rozvoji x strukturálních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx 177

(xxxxxx xxxxxx 161 Smlouvy x XX)

Xxxx xx dotčen xxxxxx 178, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úlohu, přednostní xxxx x organizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx zahrnovat xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx použitelná x xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxx xxxxxx účinnosti x xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx navzájem x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx týmž postupem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 178

(xxxxxx článek 162 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem regionů.

Ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nadále budou xxxxxxxx xxxxxx 43 x 164.

XXXXX XXX

XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 179

(xxxxxx xxxxxx 163 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xx xx cíl posilovat xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx poznatky x technologie xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x podporovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx pokládány xx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké úrovně; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vzájemnou spolupráci, xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx vědcům svobodně xxxxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, a to xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxx, stanovením xxxxxxxxxx xxxxx x odstraněním xxxxxxxx x daňových xxxxxxxx xxxx spolupráce.

3. X xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx demonstračních xxxxxxxx, se podle Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 180

(xxxxxx xxxxxx 164 Smlouvy o XX)

X xxxxxxxx xxxxxx xxxx provádí Unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx programy xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x mezi xxxx, s výzkumnými xxxxxxxxx x x xxxxxxxx školami;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se třetími xxxxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx.

Článek 181

(bývalý článek 165 Xxxxxxx x XX)

1. Unie a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie.

2. V xxxxx spojení s xxxxxxxxx státy xxxx Xxxxxx xxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx koordinace uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hlavních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osvědčených xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pravidelný xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx informován.

Xxxxxx 182

(bývalý xxxxxx 166 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem xxxxxxx víceletý xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Unie.

Rámcový xxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx cíle, kterých xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 180, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx rysy xxxxxx xxxxxxxx,

- určí xxxxxxxx celkovou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Rámcový program xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vývoje xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx činnost. X xxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx překročit nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx určenou xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Jako xxxxxxx x činnostem xxxxxxxx xx víceletém rámcovém xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru.

Xxxxxx 183

(xxxxxx článek 167 Xxxxxxx o XX)

X provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxx:

- pravidla pro xxxxx xxxxxxx, výzkumných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

- pravidla xxx xxxxxx výsledků xxxxxxx.

Xxxxxx 184

(xxxxxx xxxxxx 168 Smlouvy o XX)

Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx programů, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxx.

Xxxxxx 185

(xxxxxx xxxxxx 169 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 186

(xxxxxx xxxxxx 170 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx víceletých xxxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, technologického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 187

(xxxxxx článek 171 Xxxxxxx x XX)

Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx struktury xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, programů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prováděných Xxxx.

Xxxxxx 188

(xxxxxx článek 172 Smlouvy o XX)

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem xxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx 187.

Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx konzultaci x Hospodářským a xxxxxxxxx výborem pravidla xxxxxxx x článcích 183, 184 x 185. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 189

1. K xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx evropskou politiku xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx x využití xxxxxxx.

2. Xxxx příspěvek k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxx podobu evropského xxxxxxxxxx programu, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

3. Xxxx xxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx článkem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavy.

Článek 190

(xxxxxx xxxxxx 173 Xxxxxxx x XX)

Xx počátku xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx. Xxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x technologického xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rok x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 191

(xxxxxx xxxxxx 174 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx životního prostředí xxxxxxxx x sledování xxxxxxxxxxxxx cílů:

- xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

- xxxxxxx lidského xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxx,

- xxxxxxx opatření na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí je xxxxxxxx xx vysokou xxxxxx ochrany, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Je xxxxxxxx xx zásadách xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mimoekonomických důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxxx procesu Xxxx.

3. Xxx přípravě xxxxxxxx x oblasti životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x:

- xxxxxxxxx xxxxxxxx x technickým údajům,

- xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

- hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx spolupráce Unie xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Unií x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 192

(xxxxxx xxxxxx 175 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx vyvíjet, xxx xxxx dosaženo xxxx uvedených v xxxxxx 191.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 114, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) předpisy xxxxxxxxx fiskální xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx x vodními zdroji xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxx významně xxxxxxxxxxx volbu xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skladbu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx legislativního xxxxxxx xx oblasti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx parlament x Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx programy xxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx přijmou za xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx opatření Xxxx, členské xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Zahrnuje-li xxxxxxxx založené na xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx x xxxx xx dotčena xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx", stanoví xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx a/nebo

- xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 177.

Xxxxxx 193

(bývalý xxxxxx 176 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 192 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx každý xxxxxxx xxxx zachovával nebo xxxxxxx přísnější ochranná xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx Smlouvami.

Oznamují xx Xxxxxx.

HLAVA XXI

ENERGETIKA

Článek 194

1. X rámci xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxx xxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxx:

x) zajistit fungování xxxx s energií;

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxx;

x) xxxxxxxxxx energetickou xxxxxxxx x úspory xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, přijmou Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxx opatření xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx s Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

Nedotýkají xx práva členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxx mezi různými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxx xx. 192 xxxx. 2 xxxx. x).

3. Odchylně xx odstavce 2 xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odstavce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxxx po konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx povahy.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 195

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských států x xxxxxxx cestovního xxxxx, zejména podporou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podniků Xxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Unie xxxxxxxx xx:

x) podporu vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxxxx výměnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx provádějí k xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx předpisů členských xxxxx.

XXXXX XXIII

CIVILNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 196

1. Xxxx podporuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobeným xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx nim.

Činnost Xxxx xx zaměřena xx:

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx celostátní, xxxxxxxxxx x místní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx předcházení rizikům, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zásahu v xxxxxxx přírodních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx;

x) podporu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx civilní ochrany;

c) xxxxxxxxxx soudržnosti xxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXIV

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 197

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx fungování Xxxx, xx pokládá za xxxxxx společného zájmu.

2. Xxxx xxxx podpořit xxxxx členských xxxxx x zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo Xxxx. Xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanců, jakož x xxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx. Žádný členský xxxx není povinen xxxx podpory xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nezbytná xxxxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, ani xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Unií.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX ZÁMOŘSKÝCH XXXX X ÚZEMÍ

Článek 198

(xxxxxx článek 182 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx, xx k Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx země x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, Francii, Xxxxxxxxxx xxxx Spojenému xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx x území (dále xxx "xxxx x xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx je podporovat xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x Unií jako xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx vytyčenými v xxxxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x blahobytu xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx, xxx byly xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociálnímu x kulturnímu rozvoji, x nějž usilují.

Xxxxxx 199

(xxxxxx článek 183 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx sleduje následující xxxx:

1) Členské xxxxx xxxxxxxxx xxx obchodních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jaké si xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Smluv.

2) Xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx státy a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx státu, x nímž udržuje xxxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx investicích, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoj xxxxxx xxxx x xxxxx.

4) U investic xxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dodávkách xxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zemí a xxxxx.

5) Na právo xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x územími se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postupy xxxxxxxxx x kapitole x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxx xxxxxx 203 xxxxx.

Xxxxxx 200

(xxxxxx xxxxxx 184 Xxxxxxx o XX)

1. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zakázána xxx xxxx členskými xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Smluv.

2. Xxx xx zboží xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx při xxxxxx xx xxxxx xxxx nebo území xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 30.

3. Xxxx x území xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, která xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx cla xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cel xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu, x xxxx příslušná xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxx země x xxxxx, které x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx vázány, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celní sazebník.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx sazeb xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx území xxxxx xxxx xxx xxxxxx, ani xxxxxxxx x přímé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx členských xxxxx.

Článek 201

(xxxxxx xxxxxx 185 Smlouvy x XX)

Xxxxx xx xxxx xxxxx sazby uplatňované xx xxxxx x xxxxx xxxx při xxxxxx xx země xxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx. 200 xxxx. 1 vyvolat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 202

(xxxxxx xxxxxx 186 Xxxxxxx o XX)

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xx volný xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x území x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx států x xxxxxx x xx xxxxxxx, upraven xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 203.

Xxxxxx 203

(bývalý článek 187 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přidružení zemí x xxxxx x Xxxx x na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Rada zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem.

Xxxxxx 204

(xxxxxx xxxxxx 188 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx 198 až 203 se vztahují xx Grónsko, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxx Xxxxxxx xxxxxxxx x Protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

VNĚJŠÍ ČINNOST XXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 205

Činnost Xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x hlavě X xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 206

(xxxxxx xxxxxx 131 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxxx 28 až 32 xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx odstranění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx x ke snižování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 207

(xxxxxx článek 133 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásadách, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx celních xxxxx, uzavírání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx obchodu xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx aspekty duševního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vývozní politiku x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxx sjednat a xxxxxxx dohody x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 218 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx. Komise xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx potřebných jednání. Xxxx x Komise xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx slučitelné s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy Xxxx.

Xxxxxx xxx vedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxx, xxxxx xxxx Xxxx, aby xx x xxxxx úkolu xxxxxxxxx, x řídí xx xxxxxxxxxx, které xx Rada xxxx xxxxxxxxxx. Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 rozhoduje Rada xxxxxxxxxxxxxx většinou.

Při xxxxxxxxxx x uzavírání xxxxx xxxxxxxxxx xx obchodu xxxxxxxx, obchodních xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic xxxxxxxxx Rada jednomyslně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednomyslně xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx;

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx službami, xxxxx xx tyto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Sjednávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dopravy xx xxxx částí xxxxx hlavou XX x článkem 218.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x členskými xxxxx x xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Smlouvy xxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX SE XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 208

(bývalý xxxxxx 177 Xxxxxxx x XX)

1. Politika Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prováděna x rámci xxxxx x xxxx vnější xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce Xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xx navzájem doplňují x xxxxxxxx.

Xxxxxxx cílem xxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxx je xxxxxxx a xxxxxxxxx x vymýcení xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx x členské státy xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxx schválily x xxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 209

(xxxxxx xxxxxx 179 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Rada xxxxxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která se xxxxx týkat xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměřených xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx mezinárodními organizacemi xxxxxxx xxxxxxxxx dohodu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x článku 208 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx pododstavec xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x uzavírat xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Evropská xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

Článek 210

(xxxxxx článek 180 Smlouvy x XX)

1. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx koordinují své xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx slaďují xxx xxxxxxxx pomoci, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx konferencích. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx Xxxx.

2. Komise xxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx koordinace xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 211

(xxxxxx článek 181 Xxxxxxx x XX)

X xxxxx svých xxxxxxxxx spolupracují Xxxx x xxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 212

(xxxxxx xxxxxx 181a Xxxxxxx x ES)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, x zejména xxxxxx 208 xx 211, xxxxxxx Unie činnosti xxxxxxxxxxx, finanční x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx oblasti, x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s rozvojovou xxxxxxxxx Unie x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Unie x členských států xx xxxxxxxx doplňují x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx 1.

3. X rámci xxxxx pravomocí spolupracují Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx třetími xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Způsoby xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxx upraveny dohodami xxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

Xxxxxx 213

Vyžaduje-li situace xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xx strany Unie, xxxxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

KAPITOLA 3

HUMANITÁRNÍ XXXXX

Xxxxxx 214

1. Xxxxxxxx Unie x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cílené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobenými pohromami, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Činnosti Unie x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx doplňují x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu xx zásadami xxxxxxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx řádným legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

4. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx vést xxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. K vytvoření xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxxx vyvinout xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost potřebnou xx xxxxxxx koordinace xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programů Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx pomoci.

7. Xxxx xxxxxxxxx, xxx její xxxx humanitární pomoci xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX OPATŘENÍ

Článek 215

(xxxxxx článek 301 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodářských x finančních xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx třetími zeměmi, xxxxxx Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxxxxxx x tom Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx postupem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Akty xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX SMLOUVY

Článek 216

1. Unie xxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi, xxxxxxx-xx xxx Xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx stanovených Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Unie, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Dohody xxxxxxxx Unií xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx.

Článek 217

(bývalý xxxxxx 310 Smlouvy x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx třetími xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzájemná xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 218

(bývalý xxxxxx 300 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx 207, dohody xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupu.

2. Xxxx dává zmocnění x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx zmocnění x podpisu xxxxx x xxxxxxx xx.

3. Xxxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx doporučení x Xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx dá zmocnění x zahájení xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx.

4. Rada xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx zvláštní xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx jednání xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxx přijme na xxxxx vyjednavače xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x podpisu dohody x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vstupem x xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o uzavření xxxxxx.

Xxxxxx-xx xx dohoda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) dohody x xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx x xxxxxxxxxxx Unie x Xxxxxxxx xxxxxx x ochraně lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx) dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucionální rámec xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx mající xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxx v xxxxxxxxx, na xxx xx vztahuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zvláštní legislativní xxxxxx, x němž xx xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx dohodnout xx xxxxx xxx vydání xxxxxxxx;

x) po konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx. Pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může rozhodnout Xxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5, 6 x 9 xxxx Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx zmocnit xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjednodušeným xxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxx. Rada xxxx x takovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky.

8. Xxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednomyslně xxxx xxxxxxxxx tehdy, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx přijetí aktu Xxxx požadována jednomyslnost, xxxxx x v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx 212 xx státy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednomyslně x xxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxx k Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x uzavření xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

9. Xxxx xx xxxxx Komise xxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijme rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodou, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účinky, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pozměňují xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x plně xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx, Evropský xxxxxxxxx, Xxxx nebo Xxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody xx Xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x platnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dohody nebo xx změně Xxxxx.

Xxxxxx 219

(xxxxxx xx. 111 odst. 1, 2, 3 x 5 Xxxxxxx x XX)

1. Odchylně xx xxxxxx 218 může Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formální dohody x systému xxxxxxxx xxxxx eura xx xxxxxx x měnám xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

Rada xxxx xxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx parity xxxx x rámci systému xxxxxxxx kurzů. Předseda Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o stanovení, xxxxxxxx nebo opuštění xxxxxxxxx xxxxx eura.

2. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kurzů vůči xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx Komise xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxx směry xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx být xx újmu xxxxxxxxxx xxxx XXXX udržovat xxxxxxx stabilitu.

3. Xx-xx Xxxx sjednat x xxxxxx nebo více xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se otázek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje Rada xxxxxxxx od xxxxxx 218 na doporučení Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx podmínky xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx jednotný xxxxxx. Xxxxxx se x xxxxx xxxxxxx účastní xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxx pravomoc Xxxx x dohody Xxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX UNIE X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X TŘETÍMI XXXXXX X XXXXXXXX UNIE

Článek 220

(xxxxxx články 302, 303 a 304 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx naváže veškerou xxxxxxx spolupráci s xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejími xxxxxxxxx organizacemi, x Xxxxx Xxxxxx, s Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxx a x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku x Xxxxxx.

Článek 221

1. Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx organizacích xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxx vysokého xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jednají x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

XXXXX VII

DOLOŽKA XXXXXXXXXX

Xxxxxx 222

1. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx člověkem xxxxxxxxx xxxxxxx, jednají Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx solidarity. Unie xxxxx xx pohotovosti xxxxxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx:

x) - odvrátila xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

- xxxxxxxx před případným xxxxxxxxxxxxx útokem demokratické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

- poskytla členskému xxxxx pomoc na xxxx území v xxxxxxx teroristického xxxxx, xxxxx x to xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pomoc xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx útoku xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobené xxxxxxx, xxxxxxx členské xxxxx xx xx xxxxxx xxxx politických xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxx xxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx x Xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx představitele Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku. Xxxxx toto rozhodnutí xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x xx. 31 odst. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, x aniž xx xxxxxx xxxxxx 240, xx Radě xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x článku 71, xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoviska.

4. Xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx rada pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Unie xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX A XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 223

(xxxxxx xx. 190 xxxx. 4 x 5 Smlouvy x XX)

1. Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přijetí ustanovení xxxxxxxxxx xxx volbu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x přímých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státům. Xxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx členů. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost po xxxxxxxxx členskými xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx ústavními předpisy.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanoviska Komise x xx xxxxxxxxx Xxxx úpravu x xxxxxx podmínky výkonu xxxxxx svých xxxxx. Xxxxxxx pravidla x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx bývalých xxxxx xxxxxxxx x Xxxx jednomyslnost.

Xxxxxx 224

(xxxxxx xx. 191 xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x ES)

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou nařízení xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx politické strany xx evropské xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx financování.

Článek 225

(xxxxxx čl. 192 xxxxx pododstavec Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxx předložila xxxxxx xxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xx xx to, že xx x xxxxxxxxx Xxxxx potřeba aktu Xxxx. Pokud Xxxxxx xxxxx nepředloží, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvody.

Článek 226

(xxxxxx xxxxxx 193 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx všech svých xxxxx xxxxxx dočasnou xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva Xxxx xxxx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxx při xxxx uplatňování, x xxxxxxxx případů, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx institucím xxx nejsou xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx formou xxxxxxxx.

Xxxxxx 227

(xxxxxx článek 194 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx občan Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx statutárním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x dalšími xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 228

(xxxxxx xxxxxx 195 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem xx xxxxxxxx přijímat xxxxxxxxx xx kteréhokoli xxxxxx Xxxx nebo od xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx sídlem v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx případů xxxxxxxxxxx úředního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie, x výjimkou Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx pravomocí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x nich xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mu xxxxx nebo prostřednictvím xxxxx Evropského parlamentu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudního řízení. Xxxxxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx dotyčnému orgánu, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxx měsíců xx to, aby xx sdělil xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, instituci xxxx jinému subjektu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx šetření.

Veřejný xxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx práv xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxx funkčního xxxxxx. Xxxx xxx volen xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přestane-li xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxx své xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx funkce xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx nepřijímá xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, instituce ani xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 229

(xxxxxx článek 196 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx parlament zasedá xxxxxx xxxxx. Schází xx, xxxx by xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx úterý x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx sejít x xxxxxxxxxxx dílčímu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx.

Článek 230

(xxxxxx čl. 197 xxxxx, třetí x čtvrtý xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xx xxxx účastnit xxxxx xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Evropský xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x x jednacím xxxx Rady, xxxxx Xxxxxxxx rada a Xxxx xxxxxxxxx před Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 231

(bývalý článek 198 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx-xx Smlouvy xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednací xxx.

Článek 232

(bývalý článek 199 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament přijme xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx x jednání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvách x x jednacím xxxx.

Xxxxxx 233

(bývalý xxxxxx 200 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx projednává xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 234

(bývalý xxxxxx 201 Smlouvy x XX)

Xxx-xx podán xxxxx xx vyslovení xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, může Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx tří xxx xx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx třetin xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx odstoupí xx svých xxxxxx x vysoký xxxxxxxxxxxx Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odstoupí ze xxx funkce x Xxxxxx. Xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 17 Xxxxxxx x Evropské unii. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členů Xxxxxx jmenovaných xxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxx, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx museli kolektivně xxxxxxxxx.

ODDÍL 2

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 235

1. Xxx hlasování xxxx být xxxxx xxxx Xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx. 16 odst. 4 Xxxxxxx x Evropské xxxx a xx. 238 odst. 2 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx, pokud rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx jej xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx hlasování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxxx.

3. Evropská xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx většinou.

4. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 236

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx než xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věci, x souladu x xx. 16 xxxx. 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx;

x) rozhodnutí x předsednictví xxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx pro zahraniční xxxx, x xxxxxxx x čl. 16 xxxx. 9 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

ODDÍL 3

XXXX

Xxxxxx 237

(bývalý xxxxxx 204 Xxxxxxx x XX)

Xxxx svolává x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 238

(xxxxxx xx. 205 odst. 1 x 2 Xxxxxxx x XX)

1. Xx-xx xx Xxxx xxxxxx xxxxxxx většinou, usnáší xx většinou xxxxx xxxxx xxxxx členů.

2. Xxxxxxxx xx xx. 16 odst. 4 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku, xx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většina vymezena xxxx xxxxxxx 72 % členů Xxxx xxxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxx představují xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

3. Ode dne 1. xxxxxxxxx 2014 x s xxxxxxxx Xxxxxxxxx o přechodných xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx Smluv xx xxxxxxxxx nepodílejí xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) jako nejméně 55 % xxxxx Xxxx zastupujících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx těchto xxxxx. Blokační xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členů Rady, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, x ještě xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx x), pokud Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku, xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Rady zastupujících xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Zdržení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx vyžadujících xxxxxxxxxxxxx.

Článek 239

(xxxxxx článek 206 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx může xxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx členů.

Xxxxxx 240

(xxxxxx xxxxxx 207 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx složený xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx přípravu xxxxx Xxxx x xx plnění xxxxx, xxxxxxx xxx Xxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx Xxxx může xxxxxxxx procedurální xxxxxxxxxx.

2. Xxxx je nápomocen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx generálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou.

Rada rozhoduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou.

3. Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx otázkách a x xxxxxxx svého xxxxxxxxx řádu prostou xxxxxxxx.

Xxxxxx 241

(xxxxxx článek 208 Xxxxxxx o XX)

Xxxx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx Xxxxxx, aby provedla xxxxxxxx, které Rada xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxx žádný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 242

(xxxxxx xxxxxx 209 Smlouvy x XX)

Xx konzultaci x Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxxxx výborů xxxxxxxxx xx Smlouvách.

Xxxxxx 243

(bývalý xxxxxx 210 Smlouvy x XX)

Xxxx stanoví xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku, členů Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxx tajemníka Xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odměny.

ODDÍL 4

XXXXXX

Xxxxxx 244

X xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxx x ohledem xx pořadí x xxxx působení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx počty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx jakýchkoli dvou xxxxxxxxx států nesmí xxx xxxxx xxxxx xxx jedna;

b) x xxxxxxxx xxxxxxx a) xx xxxxx následující Xxxxxx složena xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx různorodost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 245

(xxxxxx xxxxxx 213 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx uznávají xxxxxx xxxxxxxxxxx a nesnaží xx je xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx.

Xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost. Při xxxx nástupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x po xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X případě porušení xxxxxx povinností xxxx Xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 247 nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx xx důchod nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 246

(bývalý článek 215 Smlouvy o XX)

Xxxx případy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx funkce xxxxx Xxxxxx odstoupením xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx Komise, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo zemřel, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx novým xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jmenuje Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 17 odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Evropské xxxx.

Xxxx xxxx jednomyslně na xxxxx předsedy Xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx Xxxxxx není xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xx zbývající část xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období.

Při xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx stanovený x xx. 17 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy o Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je v xxxxxxx odstoupení, xxxxxxxx xxxx smrti nahrazen xx zbývající část xxxxxxxxx období x xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx tito xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx svého nahrazení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx x xxxxxxx 17 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Článek 247

(bývalý xxxxxx 216 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx-xx kterýkoli xxxx Xxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxx x xxxxxx xxx funkce nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx dvorem xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 248

(xxxxxx xx. 217 xxxx. 2 Xxxxxxx o ES)

Aniž xx xxxxxx čl. 18 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, působnost Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx členům xxxxxxxx x souladu x xx. 17 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxx, pod xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 249

(xxxxxx čl. 218 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxx 212 Xxxxxxx o XX)

1. Komise xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x činnost xxxxxx xx podléhajících.

Zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxx zahájením zasedání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Článek 250

(xxxxxx xxxxxx 219 Smlouvy o XX)

Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řád.

ODDÍL 5

XXXXXX DVŮR XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 251

(xxxxxx xxxxxx 221 Xxxxxxx x ES)

Soudní dvůr xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx velkém xxxxxx x souladu x xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Stanoví-li tak xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx též x xxxxx.

Článek 252

(xxxxxx článek 222 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejně, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odůvodněná stanoviska xx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 253

(xxxxxx článek 223 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx x generální xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx vybíráni x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záruky nezávislosti x xxxxx splňují xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkcí x xxxxxx xxxxxx nebo xxxx obecně xxxxxxxxxx xxxxxx práva; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx konzultaci x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 255.

Každé xxx roky xxxxxxx x xxxxxxxx obměně xxxxxx x generálních xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx. Předseda xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx kanceláře x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr xxxxxx xxxx jednací řád. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 254

(xxxxxx xxxxxx 224 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx může xxxxxxxx, xx Tribunálu jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlád xxxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxx xxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 255. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obměně xxxxxx. Xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx zvolen xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxx xxx xxxxxx kanceláře x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx přijme xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxx se Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx řád xxxxxxxx schválení Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx se ustanovení Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxx.

Xxxxxx 255

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vládami xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 253 a 254 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kandidátů xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx advokáta Soudního xxxxx x Xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx Soudního xxxxx x Tribunálu, xxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních soudů x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx bude navržena Xxxxxxxxx parlamentem. Rada xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 256

(bývalý xxxxxx 225 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 263, 265, 268, 270 x 272 s xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx některého xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx článku 257 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxx xx podmínek x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k Xxxxxxxx dvoru, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx podmínek x x mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Soudním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ohrožení jednoty xxxx souladu xxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 267 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxx za xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx o předběžných xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx za xxxxxxxx x v mezích xxxxxxxxxxx statutem xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx Unie.

Xxxxxx 257

(xxxxxx článek 225x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx připojené x Xxxxxxxxx, příslušné xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxx a po xxxxxxxxxx xx Soudním xxxxxx, xxxx na xxxxxx Soudního xxxxx x xx konzultaci x Komisí.

Nařízení x xxxxxxx specializovaného soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudů xx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxx omezený xx právní otázky, xxxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudu, xxx xx xxxxxxxxxx otázkách.

Členové xxxxxxxxxxxxxxxx soudů jsou xxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx způsobilé x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jmenováni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Specializované xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxx xx Soudním xxxxxx. Xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Nestanoví-li nařízení x zřízení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, vztahují xx ustanovení Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x na specializované xxxxx.

Xxxxx I a xxxxxx 64 statutu xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

Článek 258

(xxxxxx článek 226 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx Xxxxxx za xx, že xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxxxx, xxxxx pro xxx xx Smluv vyplývá, xxxx x xxx xxxxxxxxxx stanovisko xxxx, xx umožní xxxxxx xxxxx xxxxx vyjádření.

Nevyhoví-li xxxxx stát xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 259

(xxxxxx xxxxxx 227 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx xxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxx členský stát xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx vyplývá xx Smluv, xxxx xxx předložit Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Xxxxx xxx členský xxxx xxxx xxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxx žalobu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která pro xxx vyplývá ze Xxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.

Xxxxxx vydá odůvodněné xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx zúčastněným xxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Komise xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Článek 260

(bývalý xxxxxx 228 Smlouvy x XX)

1. Shledá-li Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxx xx Xxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx.

2. Má-li Xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx dvoru Xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Navrhne xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx, ve výši, xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx dotyčný xxxxxxx xxxx nevyhověl xxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 259 xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx 258 x xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinku ke xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 261

(xxxxxx článek 229 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxx xxxx Xxxxx xx základě ustanovení Xxxxx mohou xx Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jurisdikci xxxxxxxx se sankcí, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 262

(xxxxxx xxxxxx 229x Smlouvy o XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právní předpisy x xxxxx přenést xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxx, xxxxxx Xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozhodovat xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx přijatých xx xxxxxxx Smluv, xxxxx xxxxxxxxx evropská xxxxx xxxxxxxxx vlastnictví. Xxxx xxxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 263

(xxxxxx článek 230 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx přezkoumává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx, Komise a Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, x xxxxxx aktů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Evropské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx legalitu aktů xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxx třetím xxxxxx.

Xx xxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx Komisí xxx nedostatek xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Smluv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pravomoci.

Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx má xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx podaných Xxxxxxx xxxxxx, Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v prvním x druhém xxxxxxxxxxx xxxxx žalobu proti xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx právním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx zřizující xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx týkající se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými osobami xxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx v xxxxx článku xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx podle xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx příslušného aktu, xxx dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx dne, kdy xx x něm xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 264

(xxxxxx xxxxxx 231 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx žaloba opodstatněná, Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx počátku.

Soudní xxxx Xxxxxxxx unie však xxxxx, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx, ty xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zachované.

Xxxxxx 265

(bývalý xxxxxx 232 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx, Xxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka Smlouvy xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx Unie xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx x takovému xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxx-xx xxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx subjekt xx xxxxx xxxx měsíců xx xxxx výzvy xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx lhůtě dvou xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba může xx podmínek xxxxxxxxx x předchozích pododstavcích xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxx jí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 266

(xxxxxx xxxxxx 233 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx, instituce xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx neplatný xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x použití xx. 340 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 267

(bývalý xxxxxx 234 Smlouvy o XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se:

a) xxxxxxx Xxxxx,

x) platnosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx Soudní xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx taková xxxxxx xxx jednání xxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx rozhodnutí nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx osoby ve xxxxx, rozhodne Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 268

(bývalý článek 235 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx má pravomoc xxxxxxxxxx spory o xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 340 druhého x xxxxxxx pododstavce.

Článek 269

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radou xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxx státu dotčeného xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, x xx xxxxxxxx v xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxx dne xxxxxx xxxx žádosti.

Článek 270

(xxxxxx xxxxxx 236 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 271

(bývalý xxxxxx 237 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají:

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx vyplývají xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 258 xxxxxxxx Komisi;

b) xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx investiční banky. Xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx může x této xxxxxxxxxxx xxxxx žalobu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 263;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 263 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx, a xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného x xx. 19 xxxx. 2, 5, 6 x 7 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx Smluv a xxxxxxx XXXX x XXX. Rada guvernérů Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xx xxxxxx x národním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx 258 přiznává Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 272

(bývalý xxxxxx 238 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Evropské xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsažené xx veřejnoprávní xxxx x soukromoprávní smlouvě xxxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxx účet.

Článek 273

(bývalý xxxxxx 239 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisejí x předmětem Smluv, xxxx-xx mu xxxx xxxxx předloženy na xxxxxxx rozhodčí xxxxxxx.

Xxxxxx 274

(bývalý xxxxxx 240 Smlouvy o XX)

X výhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx unie Smlouvami xxxxxx spory, x xxxxx je Xxxx xxxxxxx, vyňaty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soudů.

Článek 275

Soudní dvůr Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani x aktům xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxx 40 Smlouvy x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 263 čtvrtém xxxxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx.

Článek 276

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxxx 4 a 5 x xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx nemá Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přezkoumávat platnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx donucovacími orgány xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 277

(xxxxxx xxxxxx 241 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx-xx xx xxxx xxxx x obecnou xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xx každá xxxxxx, x xxxx lhůta xxxxxxxxx v xx. 263 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx stanovených x xx. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Článek 278

(bývalý článek 242 Smlouvy x XX)

Xxxxxx podané u Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Má-li xxxx Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xx to, xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 279

(bývalý xxxxxx 243 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx dvůr Evropské xxxx xxxx ve xxxxxx, xxxxx xx xxxx předloženy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 280

(xxxxxx xxxxxx 244 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 299.

Xxxxxx 281

(xxxxxx xxxxxx 245 Smlouvy x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx I x xxxxxx 64. Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxxxxxx buď xx xxxxxx Soudního dvora x xx xxxxxxxxxx x Komisí, xxxx xx návrh Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx Soudním xxxxxx.

XXXXX 6

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 282

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx Evropský xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka x národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. XXXX xx řízen xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu. Xxxx xx xxxxxx tento xxx, podporuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxx xx záměrem xxxxxxx k dosažení xxxxxx cílů.

3. Evropská xxxxxxxxx banka xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx subjekty Xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxx nezávislost.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 127 xx 133 x 138 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x ECB. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx, x jejich xxxxxxxxx xxxxx ponechávají xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx konzultována xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Unie x xx každému xxxxxx xxxxxx na vnitrostátní xxxxxx a může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 283

(bývalý xxxxxx 112 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálních bank xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx členů.

Prezident, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobností x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xx doporučení Rady, xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 284

(xxxxxx xxxxxx 113 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxx x xxxx Xxxxxx xx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xxxxxxxx Xxxx guvernérů.

Předseda Xxxx xxxx předkládat Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x projednání.

2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky xx xxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxx, když Rada xxxxxxxxxx záležitosti xxxxxx xxxxx x xxxxx x x úkolům XXXX.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti XXXX x o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx tuto zprávu xxxxxxxxx Radě x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jejím základě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx x vlastního xxxxxxx konzultováni xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

XXXXX 7

XXXXXX DVŮR

Článek 285

(xxxxxx xxxxxx 246 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie.

Skládá se x xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Unie.

Článek 286

(xxxxxx xxxxxx 247 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx státech xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účetnictví xxxx xxxxx mají xxx xxxx funkci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Účetního xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx může xxx xxxxxx opakovaně.

3. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx.

4. Během funkčního xxxxxx xxxxxxx členové Xxxxxxxx dvora xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx profesionální xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx funkce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx čestného a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxx některých xxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx případy xxxxxxxxxxxx obměn x xxxxx končí xxxxx xxxxxx xxxxx Účetního xxxxx odstoupením nebo xxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem xxxxx odstavce 6.

Xxxxxxx xxxx je nahrazen xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členové Xxxxxxxx xxxxx svou xxxxxx xx xx xxxxxxxx svého xxxxxxxxx.

6. Xxxx Účetního dvora xxxx xxx xxxxxxx xx své xxxxxx xxxx zbaven nároku xx xxxxxx xxxx xxx nahrazující požitky xxx v xxxxxxx, xx Xxxxxx dvůr xx žádost Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx povinnosti vyplývající x xxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxx předsedy a xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx platy, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytované místo xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x výsadách a xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx použijí rovněž xx členy Účetního xxxxx.

Xxxxxx 287

(bývalý xxxxxx 248 Smlouvy x XX)

1. Účetní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxx. Přezkoumává rovněž xxxxxxxxxx všech příjmů x xxxxxx xxxxx x institucí nebo xxxxxx subjektů zřízených Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x legalitě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoceními xx každé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx dvůr přezkoumává xxxxxxxx x správnost xxxxxx x výdajů x přesvědčuje xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx přitom xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx porovnáním xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxx úhrad ve xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx provádí porovnáním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úhrad.

Kontroly mohou xxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Kontrola xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dokladů x xxxxx potřeby xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výdaje xxxxxx Xxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a v xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx státech xx xxxxxxxx provádí x xxxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxx účetnictví, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x součinnosti x xxxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xx vzájemnou xxxxxxx při uznávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Účetnímu xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílet.

Ostatní xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxx jménem Unie, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místa xxxxxxx Xxxxxxxx dvoru xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x informacím Evropské xxxxxxxxxx xxxxx týkajícím xx xxxx činnosti xxx správě příjmů x xxxxxx Unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx právo xx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x tehdy, xxxxx x takové xxxxxx xxxxxxx.

4. Účetní xxxx xxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dvůr xxxx dále kdykoli xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx některého xxxxxx Xxxx zaujímat xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx zprávy, zvláštní xxxxxx a stanoviska xxxxxxx Účetní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx kategorií xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozpočtu.

Účetní dvůr xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Jednací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

PRÁVNÍ XXXX XXXX

Xxxxxx 288

(bývalý xxxxxx 249 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, směrnice, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxx rozsahu a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxx, kterému xx určena, xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx volba xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu. Xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx, xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx ně.

Doporučení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 289

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx postup spočívá x tom, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx společně xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, směrnice xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 294.

2. Xx xxxxxxxxxx případech stanovených Xxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxx přijaté xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

4. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx mohou xxx legislativní akty xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxx Evropského parlamentu, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky.

Xxxxxx 290

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx na Xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx nelegislativní akty x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx některé xxxxx legislativního xxxx, xxxxx nejsou podstatné.

Legislativní xxxx výslovně vymezují xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx tyto:

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přenesení xxxxxxxxx;

x) xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pouze xxxxx, nevysloví-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx parlament xxxx Rada xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx x) x x) xx Evropský xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx členů x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx "x přenesené xxxxxxxxx".

Xxxxxx 291

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx závazných aktů Xxxx.

2. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Unie nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx akty xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 24 x 26 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii Xxxx.

3. Xxx účely xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx nařízení předem xxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí.

4. Xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxx xxxx je slovo "xxxxxxxxx".

Xxxxxx 292

Xxxx přijímá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx Smluv xxxxxxxx xxx xx xxxxx Komise. V xxxxxxxxx, xx kterých xx xxx přijetí xxxx Unie požadována xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

XXXXXXX PŘIJÍMÁNÍ XXXX X JINÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 293

(xxxxxx článek 250 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxx-xx Xxxx xx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx Komise, xxxx takový xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 294 xxxx. 10 x 13, xxxxxxxx 310, 312 x 314 x xx. 315 druhém xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Unie xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 294

(xxxxxx článek 251 Xxxxxxx x XX)

1. Odkazují-li Smlouvy, xxxxx xxx x xxxxxxx aktu, na xxxxx legislativní postup, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx návrh.

První čtení

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postoj x xxxxxx čtení x xxxxxxxx xxx Radě.

4. Xxxxxxx-xx Rada postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx akt přijat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx čtení x xxxxxxxx xxx Evropskému xxxxxxxxxx.

6. Rada podrobně xxxxxxxxx Evropský parlament x důvodech, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x svém xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

7. Xxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament:

a) schválí xxxxxx Xxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx znění odpovídajícím xxxxxxx Rady;

b) xxxxxxx xxxxxx Rady x xxxxxx čtení většinou xxxxx všech svých xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx akt za xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx postoje Xxxx x prvním xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxx x Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanovisko.

8. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxx za xxxxxxx;

x) neschválí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx x předsedou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

9. X návrzích xxxx, k nimž Xxxxxx zaujala odmítavé xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x členů Xxxx xxxx x xxxxxx zástupců a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, má xx xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament ve xxxxx xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxx čtení.

11. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

12. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx výbor xx lhůtě xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx společný xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

13. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx společný xxxxx, xxxx Xxxxxxxx parlament, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odevzdaných xxxxx, x Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx, ode xxx xxxxxx schválení xxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx navrhovaný xxx v xxxxxxx xx společným xxxxxxx. Xxxxx xxx neučiní, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

14. Xxxxx xxx měsíců x xxxxx týdnů xxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení

15. Xx-xx legislativní akt x případech uvedených xx Xxxxxxxxx xxxxx x řádnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podnětu xxxxxxx členských xxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky nebo xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x odstavec 9.

X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx Komisi xxxxx xxxx x se xxxxx xxxxxxx v xxxxxx a xxxxxx xxxxx. Evropský xxxxxxxxx xxxx Rada mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádat Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx to xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.

Xxxxxx 295

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxx xxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx povahu.

Xxxxxx 296

(xxxxxx článek 253 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx-xx Smlouvy xxxx xxxx, xxxxx má xxx přijat, xxxxx xxx orgány pro xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x se xxxxxxx proporcionality.

Právní akty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, doporučení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxx legislativního xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx oblast xxxxxxxxx.

Článek 297

(xxxxxx článek 254 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxx řádným legislativním xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxx zvláštním legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie. Xxxxxxxx x platnost xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx.

2. Nelegislativní xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx uvedeno, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx předseda xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx členským xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xx uvedeno, xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 298

1. Při xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropskou xxxxxx.

2. X xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx řádem přijatými xx xxxxxxx xxxxxx 336 přijmou Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx.

Článek 299

(xxxxxx xxxxxx 256 Smlouvy x XX)

Xxxx Xxxx, Komise xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, xxxxx ukládají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí.

Výkon xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx procesního práva xxxx státu, na xxxxx území xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pravosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tomu určí xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx na vědomí Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Jsou-li xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx splněny tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx rozhodnutí přímo xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 300

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx jsou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x sociální xxxxx x Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Hospodářský x sociální xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zastupujících občanskou xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, profesní x xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxx mají xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx odpovědní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nezávisle x xxxxxxx xxxxx Xxxx.

5. Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x odstavcích 2 x 3, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx hospodářský, sociální x xxxxxxxxxxxx xxxxx x Unii. X xxxxxx xxxxx přijímá Xxxx na návrh Xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 1

HOSPODÁŘSKÝ X XXXXXXXX VÝBOR

Článek 301

(xxxxxx xxxxxx 258 Smlouvy x ES)

Počet xxxxx Xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxx nesmí překročit 350.

Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 302

(bývalý xxxxxx 259 Xxxxxxx x XX)

1. Členové výboru xxxx jmenováni xx xxxx xxxx xxx. Xxxx xxxxxx seznam xxxxx sestavený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Členové xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxx si xxxxxxx názor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Článek 303

(bývalý článek 260 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx a xxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx svolává xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 304

(bývalý článek 262 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. Xxxx orgány mohou xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx považují xx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada xxxx Xxxxxx za xxxxx, xxxx výboru pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxx od jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx stanovené lhůty xxxxx xxxxxx x xxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx z xxxx xxxxxxx xx postupují Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx.

XXXXX 2

XXXXX REGIONŮ

Článek 305

(xxxxxx xx. 263 xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx překročit 350.

Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx složení výboru.

Členové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxx. Xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx podaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Uplynutím xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 300 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx xxxx navrženi, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx postupem xxxxxxxxx xx zbytek xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx členy Evropského xxxxxxxxxx.

Článek 306

(xxxxxx xxxxxx 264 Smlouvy o XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x předsednictvo xx xxxx dva x xxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx žádost Evropského xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx. Může se xxxx sejít z xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 307

(xxxxxx xxxxxx 265 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx konzultují Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, x ve xxxxx xxxxxxxxx případech, x nichž xx xxxxxxx z těchto xxxxxx považuje xx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx parlament, Xxxx xxxx Komise za xxxxx, xxxx výboru xxx předložení jeho xxxxxxxxxx lhůtu nejméně xxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx uplynutí stanovené xxxxx xxxxx xxxxxx x xxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 304, Xxxxxxxx parlament, Xxxx xxxx Komise o xxxxx vyžádání stanoviska xxxxxxxxx Xxxxx regionů. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxx zaujmout stanovisko.

Může xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx postupují Evropskému xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx.

KAPITOLA 4

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 308

(xxxxxx článek 266 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx právní xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx státy.

Statut Xxxxxxxx investiční xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxx může xx xxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx parlamentem a Xxxxxx, anebo xx xxxxx Komise x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měnit xxxxxx Xxxxxxxx investiční banky.

Článek 309

(bývalý xxxxxx 267 Smlouvy x XX)

Xxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxx; xxxxxxx x xxxx jak kapitálového xxxx, xxx vlastních xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx projektů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx na modernizaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vytvoření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxx xxxx xxxxxx nebo pro xxxx povahu nemohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx rozsah xxxx xxxxxx nemohou být xxxx xxxxx dostupnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

HLAVA II

FINANČNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 310

(xxxxxx xxxxxx 268 Xxxxxxx x ES)

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahrnuty xx xxxxxxxx.

Xxxxx rozpočet Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 314.

Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxxx zapsané x rozpočtu jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozpočtového xxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxx článku 322.

3. Uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx a xxx uskutečnění odpovídajících xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 322, x xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx záruka, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx limitu xxx xxxxxxx zdroje Xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 312.

5. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xx zásadou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Členské xxxxx x Unie xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x touto xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x xxxxxxx 325 xxxxxx Unie a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

XXXXXXXX 1

VLASTNÍ XXXXXX XXXX

Xxxxxx 311

(xxxxxx xxxxxx 269 Xxxxxxx o XX)

Xxxx si zajistí xxxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxx svých xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx politik.

Rozpočet xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx příjmy tím xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nové kategorie xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stávající kategorii. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost až xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx systém xxxxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxx xx xxx stanoveno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pododstavce. Xxxx rozhoduje po xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 312

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stanoví xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxx Unie xx x xxxxxxx x víceletým xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Rada xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx víceletý xxxxxxxx xxxxx. Rada rozhoduje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx jednomyslně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Radě xxxxxx při přijímání xxxxxxxx uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stropů prostředků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výdajů x xxxxxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpočtového xxxxxxx.

4. Xxxx-xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx nový xxxxxxxx rámec, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

5. Evropský parlament, Xxxx x Xxxxxx xxxx během xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx finančního rámce xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 313

(bývalý xx. 272 xxxx. 1 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1. xxxxx x končí 31. prosince.

Článek 314

(xxxxxx xx. 272 odst. 2 xx 10 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx stanoví xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Unie x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Každý xxxxx x výjimkou Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx shrne xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odhady.

Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx odhad xxxxxx a odhad xxxxxx.

2. Xxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx 1. září xxxx předcházejícího xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx plněn.

Komise xxxx xxxxx rozpočtu x průběhu procesu xxxxx, x to xx xx svolání xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxx 5.

3. Rada xxxxxx xxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx 1 října roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dvou xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xx rozpočet xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx přijatý;

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx dohodě s xxxxxxxxx Xxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělí, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dohodovací xxxxx xx xxxxxxx.

5. Dohodovací xxxxx, xxxxx se xxxxxx z členů Xxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx Rady xxxx xxxxxx zástupců a xxxxxxxx xxxxx zastupujících Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx od xxxxx xxxxxxx, a xx xx základě postojů Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx.

Xxxxxx xx účastní xxxxxxx dohodovacího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

6. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx společném xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 6:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jestliže xxxxx x xxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxx schválí, xxxxxxx druhý xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokládá xx xxxxxxxx za xxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx, i Rada xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx jeden x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, předloží Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů, xxxxxxx xxxxxxxx návrh, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx návrh xxxxxxxx; xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx členů x třípětinovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx čtrnácti xxx xxx xxx zamítnutí Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx změn xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x). Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzena, xxxxxxx xx postoj dohodnutý xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx na tomto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 5 na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

9. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx prohlásí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx přijat x konečnou platností.

10. Xxxxx orgán vykonává xxxxxxxxx svěřené xx xxxxx tohoto xxxxxx xxx dodržování Xxxxx x aktů přijatých xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pokud jde x xxxxxxx xxxxxx Xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 315

(xxxxxx xxxxxx 273 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtového xxxx xxxxx ještě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx měsíčně podle xxxxxxx v xxxxxxx x nařízeními přijatými xx xxxxxxx xxxxxx 322, a xx xx xx výše xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx částka xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx může xx xxxxx Komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednu xxxxxxxxxx v souladu x nařízením xxxxxxxx xx základě xxxxxx 322. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

Rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x souladu s xxxx uvedenými v xxxxxx 311.

Vstoupí x xxxxxxxx třicet dnů xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Článek 316

(xxxxxx xxxxxx 271 Smlouvy x XX)

Xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx přijatými na xxxxxxx xxxxxx 322 xxxx xxxxx přenést xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx rozděleny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejich druhu xxxx xxxxxx a xxxx rozčleněny x xxxxxxx x nařízením xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322.

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Evropské rady x Xxxx, Komise x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie tvoří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovený xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA 4

XXXXXX XXXXXXXX X ABSOLUTORIUM

Článek 317

(xxxxxx xxxxxx 274 Xxxxxxx x ES)

Komise plní xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxx nařízením xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 322 na vlastní xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Komisí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx stanoví pro xxxxxxx státy povinnost xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx rozpočtu, xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx rovněž odpovědnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxx orgán xxxxxx xx provádění xxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx Komise v xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 322 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do druhé xxxx x jedné xxxxxxxx nižšího xxxxxxx xx xxxxx.

Článek 318

(bývalý článek 275 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx závěrečný xxxx xxxxxxx prováděných x xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxx předává xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Radě xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx výsledcích, zejména xx vztahu x xxxxxx, xxxxx Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 319.

Xxxxxx 319

(xxxxxx xxxxxx 276 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx Xxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 318 x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx dvora, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, prohlášení xxxxxxx x xx. 287 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávy Xxxxxxxx dvora.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx v souvislosti x výkonem svých xxxxxxxxxxxx pravomocí xx xxxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxx od Xxxxxx xxxxxxxxx o provádění xxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Komise xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připojeným x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a dalším xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx provádění xxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, spojeným s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx Xxxx podá Xxxxxx xxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx Účetnímu xxxxx.

KAPITOLA 5

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 320

(xxxxxx xxxxxx 277 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx rámec x xxxxx rozpočet se xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 321

(xxxxxx xxxxxx 278 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx může za xxxxxxxx, xx xx xxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx členského xxxxx xx měny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx být xxxxxxx x cílům xxxxxxxxxx Smlouvami. Komise xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx, má-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx členským státem xxxxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxx xxxx určí. Xxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx xx xxxxxx xx emisní xxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 322

(xxxxxx xxxxxx 279 Xxxxxxx o XX)

1. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízení:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxxxxxx operací, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x účetních.

2. Rada xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x Xxxxxxx xxxxxx xxxx podrobnosti x xxxxxx, kterými se xxxxxxxxxx příjmy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxx x dispozici Xxxxxx, x xxxxxx opatření, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 323

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxx xxxx k dispozici xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx závazky xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 324

X rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx setkání xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx všechna xxxxxxxx opatření x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů, xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXXXXX 6

XXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 325

(xxxxxx xxxxxx 280 Smlouvy x XX)

1. Unie x xxxxxxx státy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx xxxxxxxxxx přijatými xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx x poskytují x xxxxxxxxx státech x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx Unie účinnou xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx stejná xxxxxxxx, jaká xxxxxxxxx x zamezení podvodů xxxxxxxxxxxx jejich vlastní xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx Xxxxx, členské xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx proti xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxx x x orgánech, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci s Xxxxxxx dvorem xxxxxxxx xxxxxxxx x předcházení x potírání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.

5. Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve spolupráci x xxxxxxxxx státy Xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 326

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x a 43 xx 45 Xxxxxxx o EU x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x ES)

Každá xxxxxxxx spolupráce xxxx xxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

Xxxx spolupráce xxxxx narušovat xxxxxxx xxx ani xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxx vyvolávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

Xxxxxx 327

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 až 40x x 43 až 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 328

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Smlouvy x XX)

1. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je jim xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxx xxx přijatých x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx představitel Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx informují Evropský xxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 329

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Smlouvy x XX a bývalé xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

1. Členské xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx navázat xxxxxxxxx spolupráci x xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Komise xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxx Komise xxxxx xxxxxxxxxx, sdělí xxxxxx xxxxx členským státům.

Povolení x xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xx obdržení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Žádost xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaujme xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politikou Xxxx, a Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x ostatními xxxxxxxxxx Xxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx Rada, xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 330

(bývalé články 27x až 27x, 40 xx 40b x 43 až 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

Xxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx všichni xxxx xxxxxxx, xxxxx xx hlasování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx zastupující členské xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolupráci.

K xxxxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxxx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 238 xxxx. 3.

Xxxxxx 331

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 až 40b x 43 až 45 Smlouvy x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx posílené spolupráce x xxxxx x xxxxxxx xxxxx čl. 329 xxxx. 1, xxxxxx xxxx záměr Xxxx x Xxxxxx.

Xx xxxxx čtyř xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

X případě potřeby xxxxxxx, že jsou xxxxxxx podmínky xxxxxx, x xxxxxx přechodná xxxxxxxx, která jsou xxxxxxxx xxx použití xxxx již přijatých x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxx Komise, xx xxxxxxxx účasti xxxxxxx xxxxxx, uvede, xxxx xxxxxxxxxx mají xxx přijata xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxx, xx podmínky xxxxxx stále xxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx členský xxxx xxxxxxx v xxxx xxxx na Xxxx, xxxxx x žádosti xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 330. Na xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx podle druhého xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx posílené spolupráce x rámci společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxx Xxxx, vysokému xxxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx politiku x Xxxxxx.

Xxxx potvrdí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx představitelem Xxxx xxx zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poté, xx x xxxxxxx potřeby xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx přechodná xxxxxxxx xxx xxxxxxx aktů xxx xxxxxxxxx x xxxxx posílené xxxxxxxxxx. Xxxxx však Rada xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx splněny nejsou, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x stanoví xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxx 330.

Článek 332

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27e, 40 až 40x x 43 až 45 Smlouvy x XX x xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx posílené spolupráce, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxx všichni členové Xxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem xxxxxxxxxxx nerozhodnou xxxxx.

Článek 333

(bývalé xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx x XX a bývalé xxxxxx 11 x 11x Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může Xxxx jednomyslně x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 330 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx některé xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx v xxxxx posílené spolupráce, xx Xxxx přijímá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 330 přijmout xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativním postupem.

Rada xxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenstvím xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 334

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40x x 43 až 45 Smlouvy x XX a bývalé xxxxxx 11 a 11x Smlouvy x XX)

Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxx 335

(xxxxxx xxxxxx 282 Smlouvy x XX)

Xxxx xx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; Unie může xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx movitý i xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx před xxxxxx. Xxx tento účel xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx x otázkách xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

Xxxxxx 336

(xxxxxx článek 283 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx zúčastněnými orgány xxxxxx nařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x pracovní xxx ostatních xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 337

(bývalý článek 284 Smlouvy x XX)

X plnění úkolů, xxxxx jí xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré informace x provádět xxxxxxx xxxxxxxx průzkumy v xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 338

(xxxxxx článek 285 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xx xxxxxx článek 5 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx statistik, jestliže xx xx xxxxxxxx x provádění činností Xxxx.

2. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolehlivost, xxxxxxxxxxx, vědecká nezávislost, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 339

(xxxxxx článek 287 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx orgánů Xxxx, xxxxxxx výborů, xxxxx x úředníci a xxxx zaměstnanci Xxxx xxxx xxxxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxx stycích xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 340

(bývalý xxxxxx 288 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Unie xx xxxx právem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx mimosmluvní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádům xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zaměstnanci při xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx druhého xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaměstnanci xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx pracovním xxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 341

(xxxxxx článek 289 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx orgánů Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzájemnou xxxxxxx.

Xxxxxx 342

(bývalý xxxxxx 290 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx stanoví Xxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx; pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx nejsou xxxxxxx.

Článek 343

(xxxxxx článek 291 Xxxxxxx x XX)

Xxxx požívá na xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 8. dubna 1965. Xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx banku x Xxxxxxxxx investiční xxxxx.

Xxxxxx 344

(xxxxxx článek 292 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx, že spory x xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx Smlouvy.

Xxxxxx 345

(bývalý článek 295 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx v členských xxxxxxx.

Článek 346

(bývalý xxxxxx 296 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) členský xxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnosti,

b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx podstatných xxxxx xxx bezpečnosti x která xxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nimi; xxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx trhu s xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Rada xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x), vypracovaný xxx 15. dubna 1958.

Xxxxxx 347

(bývalý xxxxxx 297 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx některý xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nepokojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx války xxxx vážného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, anebo proto, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx míru x mezinárodní xxxxxxxxxxx.

Článek 348

(xxxxxx xxxxxx 298 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx přijatá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 346 x 347 k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx se zúčastněným xxxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveného v xxxxxxxx 258 x 259 může Komise xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložit věc xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 346 x 347. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání.

Xxxxxx 349

(xxxxxx čl. 299 xxxx. 2 xxxxx, xxxxx a xxxxxx pododstavec Xxxxxxx x XX)

X ohledem xx strukturální xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx povahou, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x hospodářskou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x spolupůsobení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx zaměřená zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx regionech, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx přijímána Xxxxx xxxxxxxxx legislativním postupem, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem.

Opatření xxxxxxx x xxxxxx pododstavci xx týkají xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pásem, zemědělské xxxxxxxx x politiky xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx surovinami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podpor x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx programům Xxxx.

Xxxx xxxxxx opatření uvedená x xxxxxx pododstavci x xxxxxxx xx xxxxxxxx charakter x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx regionů, xxxx xx narušila xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx, která xxxxxxxx

xxxx vnitřní xxx x společné politiky.

Xxxxxx 350

(bývalý článek 306 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unií mezi Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Belgií, Xxxxxxxxxxxx x Nizozemskem, xxxxx x dosažení xxxx těchto unií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 351

(bývalý článek 307 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1958 xxxx xxx přistupující státy xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xx xxxxx xxxxxx x jedním xxxx xxxxxxxx třetími xxxxxx na straně xxxxx nejsou Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx neslučitelné xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx zjištěných neslučitelností. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzájemnou pomoc x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společný xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

Článek 352

(bývalý xxxxxx 308 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx-xx xx, xx k dosažení xxxxxxxxx z cílů xxxxxxxxxxx Smlouvami je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijímána Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X rámci postupu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx na tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x případech, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vylučují.

4. Tento xxxxxx xxxxxx sloužit xxxx základ xxx xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxx společné xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx meze stanovené x čl. 40 xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx unii.

Xxxxxx 353

Xxxxxxxxxx čl. 48 xxxx. 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx tyto xxxxxx:

- xx. 311 třetí x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

- xx. 312 xxxx. 2 xxxxx pododstavec,

- xxxxxx 352 a

- xxxxxx 354.

Xxxxxx 354

(bývalý xxxxxx 309 Smlouvy x XX)

Xxx xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x Xxxx xx xxxx Evropské xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx a dotyčný xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx článku. Xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zastoupení xxxxxxx zdrží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 uvedeného xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 x 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 238 odst. 3 xxxx. b) xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx Xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xx. 7 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, kvalifikovanou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx, xxxx, rozhoduje-li Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 238 odst. 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx usnáší xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxx všech xxxx xxxxx.

Článek 355

(bývalý xx. 299 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 3 xx 6 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxx ustanovení:

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Svatý Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx x Kanárské xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 349.

2. Xx xxxxxxxx země x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx stanoven x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx zámořské xxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x xxx nejsou xxxxxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Ustanovení Xxxxx xx xxxxxxxx x xx evropská území, xx xxxxxxx zahraniční xxxxxx převzal odpovědnost xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 2 Aktu x xxxxxxxxxx přistoupení Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xx odstavců 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx:

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Faerské xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx nezbytného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x výsostných xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx na Xxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx republiky, Kyperské xxxxxxxxx, Lotyšské republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Malta, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x souladu x xxxxxxxxxx stanovenými x uvedeném xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx britské Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx Xxx xxx x míře xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx použitelnosti xxxxxxxx, xxx jsou xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x Evropskému xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 1972.

6. Evropská xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx přijmout xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx Xxxx mění xxxxxx xxxxxx, francouzské xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2. Evropská xxxx xxxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx 356

(xxxxxx článek 312 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 357

(xxxxxx článek 313 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx smluvními xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx listiny budou xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx státem, který xxx xxxxx jako xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx uloží xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vstupuje smlouva x platnost xx xxxxxx dnem druhého xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 358

Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 55 Smlouvy x Evropské unii.

NA XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx podepsaní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

X Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx března xxxxx xxxxx xxx padesát xxxx.

(xxxxxx zplnomocněných zástupců xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1 Xxxxx Evropské xxxx xx xx xx xxxx staly Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Irsko, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Litevská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Švédské xxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx:

1 Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve srovnávacích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.