Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

Obsah:

PREAMBULE

ČÁST PRVNÍ ZÁSADY

Článek 1

HLAVA I DRUHY A OBLASTI PRAVOMOCÍ UNIE

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

HLAVA II OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Článek 8 (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 9

Článek 10

Článek 11 (bývalý článek 6 Smlouvy o ES)

Článek 12 (bývalý čl. 153 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 13

Článek 14 (bývalý článek 16 Smlouvy o ES)

Článek 15 (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)

Článek 16 (bývalý článek 286 Smlouvy o ES)

Článek 17

ČÁST DRUHÁ ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE

Článek 18 (bývalý článek 12 Smlouvy o ES)

Článek 19 (bývalý článek 13 Smlouvy o ES)

Článek 20 (bývalý článek 17 Smlouvy o ES)

Článek 21 (bývalý článek 18 Smlouvy o ES)

Článek 22 (bývalý článek 19 Smlouvy o ES)

Článek 23 (bývalý článek 20 Smlouvy o ES)

Článek 24 (bývalý článek 21 Smlouvy o ES)

Článek 25 (bývalý článek 22 Smlouvy o ES)

ČÁST TŘETÍ VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE

HLAVA I VNITŘNÍ TRH

Článek 26 (bývalý článek 14 Smlouvy o ES)

Článek 27 (bývalý článek 15 Smlouvy o ES)

HLAVA II VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 28 (bývalý článek 23 Smlouvy o ES)

Článek 29 (bývalý článek 24 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 CELNÍ UNIE

Článek 30 (bývalý článek 25 Smlouvy o ES)

Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

Článek 32 (bývalý článek 27 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH

Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 ZÁKAZ MNOŽSTEVNÍCH OMEZENÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Článek 34 (bývalý článek 28 Smlouvy o ES)

Článek 35 (bývalý článek 29 Smlouvy o ES)

Článek 36 (bývalý článek 30 Smlouvy o ES)

Článek 37 (bývalý článek 31 Smlouvy o ES)

HLAVA III ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV

Článek 38 (bývalý článek 32 Smlouvy o ES)

Článek 39 (bývalý článek 33 Smlouvy o ES)

Článek 40 (bývalý článek 34 Smlouvy o ES)

Článek 41 (bývalý článek 35 Smlouvy o ES)

Článek 42 (bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Článek 44 (bývalý článek 38 Smlouvy o ES)

HLAVA IV VOLNÝ POHYB OSOB, SLUŽEB A KAPITÁLU

KAPITOLA 1 PRACOVNÍCI

Článek 45 (bývalý článek 39 Smlouvy o ES)

Článek 46 (bývalý článek 40 Smlouvy o ES)

Článek 47 (bývalý článek 41 Smlouvy o ES)

Článek 48 (bývalý článek 42 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVO USAZOVÁNÍ

Článek 49 (bývalý článek 43 Smlouvy o ES)

Článek 50 (bývalý článek 44 Smlouvy o ES)

Článek 51 (bývalý článek 45 Smlouvy o ES)

Článek 52 (bývalý článek 46 Smlouvy o ES)

Článek 53 (bývalý článek 47 Smlouvy o ES)

Článek 54 (bývalý článek 48 Smlouvy o ES)

Článek 55 (bývalý článek 294 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SLUŽBY

Článek 56 (bývalý článek 49 Smlouvy o ES)

Článek 57 (bývalý článek 50 Smlouvy o ES)

Článek 58 (bývalý článek 51 Smlouvy o ES)

Článek 59 (bývalý článek 52 Smlouvy o ES)

Článek 60 (bývalý článek 53 Smlouvy o ES)

Článek 61 (bývalý článek 54 Smlouvy o ES)

Článek 62 (bývalý článek 55 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 KAPITÁL A PLATBY

Článek 63 (bývalý článek 56 Smlouvy o ES)

Článek 64 (bývalý článek 57 Smlouvy o ES)

Článek 65 (bývalý článek 58 Smlouvy o ES)

Článek 66 (bývalý článek 59 Smlouvy o ES)

HLAVA V PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

KAPITOLA 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 67 (bývalý článek 61 Smlouvy o ES a bývalý článek 29 Smlouvy o EU)

Článek 68

Článek 69

Článek 70

Článek 71 (bývalý článek 36 Smlouvy o EU)

Článek 72 (bývalý čl. 64 odst. 1 Smlouvy o ES a bývalý článek 3 Smlouvy o EU)

Článek 73

Článek 74 (bývalý článek 66 Smlouvy o ES)

Článek 75 (bývalý článek 60 Smlouvy o ES)

Článek 76

KAPITOLA 2 POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ

Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

Článek 78 (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

Článek 80

KAPITOLA 3 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH

Článek 81 (bývalý článek 65 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

Článek 82 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 83 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 84

Článek 85 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU)

Článek 86

KAPITOLA 5 POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 87 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 88 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

Článek 89 (bývalý článek 32 Smlouvy o EU)

HLAVA VI DOPRAVA

Článek 90 (bývalý článek 70 Smlouvy o ES)

Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

Článek 92 (bývalý článek 72 Smlouvy o ES)

Článek 93 (bývalý článek 73 Smlouvy o ES)

Článek 94 (bývalý článek 74 Smlouvy o ES)

Článek 95 (bývalý článek 75 Smlouvy o ES)

Článek 96 (bývalý článek 76 Smlouvy o ES)

Článek 97 (bývalý článek 77 Smlouvy o ES)

Článek 98 (bývalý článek 78 Smlouvy o ES)

Článek 99 (bývalý článek 79 Smlouvy o ES)

Článek 100 (bývalý článek 80 Smlouvy o ES)

HLAVA VII SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KAPITOLA 1 PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ODDÍL 1 PRAVIDLA PLATNÁ PRO PODNIKY

Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)

Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)

Článek 103 (bývalý článek 83 Smlouvy o ES)

Článek 104 (bývalý článek 84 Smlouvy o ES)

Článek 105 (bývalý článek 85 Smlouvy o ES)

Článek 106 (bývalý článek 86 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 STÁTNÍ PODPORY

Článek 107 (bývalý článek 87 Smlouvy o ES)

Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES)

Článek 109 (bývalý článek 89 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 DAŇOVÁ USTANOVENÍ

Článek 110 (bývalý článek 90 Smlouvy o ES)

Článek 111 (bývalý článek 91 Smlouvy o ES)

Článek 112 (bývalý článek 92 Smlouvy o ES)

Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Článek 115 (bývalý článek 94 Smlouvy o ES)

Článek 116 (bývalý článek 96 Smlouvy o ES)

Článek 117 (bývalý článek 97 Smlouvy o ES)

Článek 118

HLAVA VIII HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 119 (bývalý článek 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Článek 120 (bývalý článek 98 Smlouvy o ES)

Článek 121 (bývalý článek 99 Smlouvy o ES)

Článek 122 (bývalý článek 100 Smlouvy o ES)

Článek 123 (bývalý článek 101 Smlouvy o ES)

Článek 124 (bývalý článek 102 Smlouvy o ES)

Článek 125 (bývalý článek 103 Smlouvy o ES)

Článek 126 (bývalý článek 104 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 MĚNOVÁ POLITIKA

Článek 127 (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)

Článek 128 (bývalý článek 106 Smlouvy o ES)

Článek 129 (bývalý článek 107 Smlouvy o ES)

Článek 130 (bývalý článek 108 Smlouvy o ES)

Článek 131 (bývalý článek 109 Smlouvy o ES)

Článek 132 (bývalý článek 110 Smlouvy o ES)

Článek 133

KAPITOLA 3 INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek 134 (bývalý článek 114 Smlouvy o ES)

Článek 135 (bývalý článek 115 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO

Článek 136

Článek 137

Článek 138 (bývalý čl. 111 odst. 4 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 139

Článek 140 (bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES)

Článek 141 (bývalý čl. 123 odst. 3 a bývalý čl. 117 odst. 2 pět prvních odrážek Smlouvy o ES)

Článek 142 (bývalý čl. 124 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 143 (bývalý článek 119 Smlouvy o ES)

Článek 144 (bývalý článek 120 Smlouvy o ES)

HLAVA IX ZAMĚSTNANOST

Článek 145 (bývalý článek 125 Smlouvy o ES)

Článek 146 (bývalý článek 126 Smlouvy o ES)

Článek 147 (bývalý článek 127 Smlouvy o ES)

Článek 148 (bývalý článek 128 Smlouvy o ES)

Článek 149 (bývalý článek 129 Smlouvy o ES)

Článek 150 (bývalý článek 130 Smlouvy o ES)

HLAVA X SOCIÁLNÍ POLITIKA

Článek 151 (bývalý článek 136 Smlouvy o ES)

Článek 152

Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Článek 154 (bývalý článek 138 Smlouvy o ES)

Článek 155 (bývalý článek 139 Smlouvy o ES)

Článek 156 (bývalý článek 140 Smlouvy o ES)

Článek 157 (bývalý článek 141 Smlouvy o ES)

Článek 158 (bývalý článek 142 Smlouvy o ES)

Článek 159 (bývalý článek 143 Smlouvy o ES)

Článek 160 (bývalý článek 144 Smlouvy o ES)

Článek 161 (bývalý článek 145 Smlouvy o ES)

HLAVA XI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Článek 162 (bývalý článek 146 Smlouvy o ES)

Článek 163 (bývalý článek 147 Smlouvy o ES)

Článek 164 (bývalý článek 148 Smlouvy o ES)

HLAVA XII VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT

Článek 165 (bývalý článek 149 Smlouvy o ES)

Článek 166 (bývalý článek 150 Smlouvy o ES)

HLAVA XIII KULTURA

Článek 167 (bývalý článek 151 Smlouvy o ES)

HLAVA XIV VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Článek 168 (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

HLAVA XV OCHRANA SPOTŘEBITELE

Článek 169 (bývalý článek 153 Smlouvy o ES)

HLAVA XVI TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ

Článek 170 (bývalý článek 154 Smlouvy o ES)

Článek 171 (bývalý článek 155 Smlouvy o ES)

Článek 172 (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)

HLAVA XVII PRŮMYSL

Článek 173 (bývalý článek 157 Smlouvy o ES)

HLAVA XVIII HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST

Článek 174 (bývalý článek 158 Smlouvy o ES)

Článek 175 (bývalý článek 159 Smlouvy o ES)

Článek 176 (bývalý článek 160 Smlouvy o ES)

Článek 177 (bývalý článek 161 Smlouvy o ES)

Článek 178 (bývalý článek 162 Smlouvy o ES)

HLAVA XIX VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR

Článek 179 (bývalý článek 163 Smlouvy o ES)

Článek 180 (bývalý článek 164 Smlouvy o ES)

Článek 181 (bývalý článek 165 Smlouvy o ES)

Článek 182 (bývalý článek 166 Smlouvy o ES)

Článek 183 (bývalý článek 167 Smlouvy o ES)

Článek 184 (bývalý článek 168 Smlouvy o ES)

Článek 185 (bývalý článek 169 Smlouvy o ES)

Článek 186 (bývalý článek 170 Smlouvy o ES)

Článek 187 (bývalý článek 171 Smlouvy o ES)

Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Článek 189

Článek 190 (bývalý článek 173 Smlouvy o ES)

HLAVA XX ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES)

Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

Článek 193 (bývalý článek 176 Smlouvy o ES)

HLAVA XXI ENERGETIKA

Článek 194

HLAVA XXII CESTOVNÍ RUCH

Článek 195

HLAVA XXIII CIVILNÍ OCHRANA

Článek 196

HLAVA XXIV SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 197

ČÁST ČTVRTÁ PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ

Článek 198 (bývalý článek 182 Smlouvy o ES)

Článek 199 (bývalý článek 183 Smlouvy o ES)

Článek 200 (bývalý článek 184 Smlouvy o ES)

Článek 201 (bývalý článek 185 Smlouvy o ES)

Článek 202 (bývalý článek 186 Smlouvy o ES)

Článek 203 (bývalý článek 187 Smlouvy o ES)

Článek 204 (bývalý článek 188 Smlouvy o ES)

ČÁST PÁTÁ VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE

Článek 205

HLAVA II SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Článek 206 (bývalý článek 131 Smlouvy o ES)

Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

HLAVA III SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

KAPITOLA 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Článek 208 (bývalý článek 177 Smlouvy o ES)

Článek 209 (bývalý článek 179 Smlouvy o ES)

Článek 210 (bývalý článek 180 Smlouvy o ES)

Článek 211 (bývalý článek 181 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

Článek 213

KAPITOLA 3 HUMANITÁRNÍ POMOC

Článek 214

HLAVA IV OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

HLAVA V MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Článek 216

Článek 217 (bývalý článek 310 Smlouvy o ES)

Článek 218 (bývalý článek 300 Smlouvy o ES)

Článek 219 (bývalý čl. 111 odst. 1, 2, 3 a 5 Smlouvy o ES)

HLAVA VI VZTAHY UNIE S MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI A TŘETÍMI ZEMĚMI A DELEGACE UNIE

Článek 220 (bývalé články 302, 303 a 304 Smlouvy o ES)

Článek 221

HLAVA VII DOLOŽKA SOLIDARITY

Článek 222

ČÁST ŠESTÁ INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

KAPITOLA 1 ORGÁNY

ODDÍL 1 EVROPSKÝ PARLAMENT

Článek 223 (bývalý čl. 190 odst. 4 a 5 Smlouvy o ES)

Článek 224 (bývalý čl. 191 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 225 (bývalý čl. 192 druhý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 226 (bývalý článek 193 Smlouvy o ES)

Článek 227 (bývalý článek 194 Smlouvy o ES)

Článek 228 (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)

Článek 229 (bývalý článek 196 Smlouvy o ES)

Článek 230 (bývalý čl. 197 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 231 (bývalý článek 198 Smlouvy o ES)

Článek 232 (bývalý článek 199 Smlouvy o ES)

Článek 233 (bývalý článek 200 Smlouvy o ES)

Článek 234 (bývalý článek 201 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 EVROPSKÁ RADA

Článek 235

Článek 236

ODDÍL 3 RADA

Článek 237 (bývalý článek 204 Smlouvy o ES)

Článek 238 (bývalý čl. 205 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES)

Článek 239 (bývalý článek 206 Smlouvy o ES)

Článek 240 (bývalý článek 207 Smlouvy o ES)

Článek 241 (bývalý článek 208 Smlouvy o ES)

Článek 242 (bývalý článek 209 Smlouvy o ES)

Článek 243 (bývalý článek 210 Smlouvy o ES)

ODDÍL 4 KOMISE

Článek 244

Článek 245 (bývalý článek 213 Smlouvy o ES)

Článek 246 (bývalý článek 215 Smlouvy o ES)

Článek 247 (bývalý článek 216 Smlouvy o ES)

Článek 248 (bývalý čl. 217 odst. 2 Smlouvy o ES)

Článek 249 (bývalý čl. 218 odst. 2 a bývalý článek 212 Smlouvy o ES)

Článek 250 (bývalý článek 219 Smlouvy o ES)

ODDÍL 5 SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE

Článek 251 (bývalý článek 221 Smlouvy o ES)

Článek 252 (bývalý článek 222 Smlouvy o ES)

Článek 253 (bývalý článek 223 Smlouvy o ES)

Článek 254 (bývalý článek 224 Smlouvy o ES)

Článek 255

Článek 256 (bývalý článek 225 Smlouvy o ES)

Článek 257 (bývalý článek 225a Smlouvy o ES)

Článek 258 (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)

Článek 259 (bývalý článek 227 Smlouvy o ES)

Článek 260 (bývalý článek 228 Smlouvy o ES)

Článek 261 (bývalý článek 229 Smlouvy o ES)

Článek 262 (bývalý článek 229a Smlouvy o ES)

Článek 263 (bývalý článek 230 Smlouvy o ES)

Článek 264 (bývalý článek 231 Smlouvy o ES)

Článek 265 (bývalý článek 232 Smlouvy o ES)

Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES)

Článek 267 (bývalý článek 234 Smlouvy o ES)

Článek 268 (bývalý článek 235 Smlouvy o ES)

Článek 269

Článek 270 (bývalý článek 236 Smlouvy o ES)

Článek 271 (bývalý článek 237 Smlouvy o ES)

Článek 272 (bývalý článek 238 Smlouvy o ES)

Článek 273 (bývalý článek 239 Smlouvy o ES)

Článek 274 (bývalý článek 240 Smlouvy o ES)

Článek 275

Článek 276

Článek 277 (bývalý článek 241 Smlouvy o ES)

Článek 278 (bývalý článek 242 Smlouvy o ES)

Článek 279 (bývalý článek 243 Smlouvy o ES)

Článek 280 (bývalý článek 244 Smlouvy o ES)

Článek 281 (bývalý článek 245 Smlouvy o ES)

ODDÍL 6 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

Článek 282

Článek 283 (bývalý článek 112 Smlouvy o ES)

Článek 284 (bývalý článek 113 Smlouvy o ES)

ODDÍL 7 ÚČETNÍ DVŮR

Článek 285 (bývalý článek 246 Smlouvy o ES)

Článek 286 (bývalý článek 247 Smlouvy o ES)

Článek 287 (bývalý článek 248 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 PRÁVNÍ AKTY UNIE, POSTUPY JEJICH PŘIJÍMÁNÍ A JINÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1 PRÁVNÍ AKTY UNIE

Článek 288 (bývalý článek 249 Smlouvy o ES)

Článek 289

Článek 290

Článek 291

Článek 292

ODDÍL 2 POSTUPY PŘIJÍMÁNÍ AKTŮ A JINÁ USTANOVENÍ

Článek 293 (bývalý článek 250 Smlouvy o ES)

Článek 294 (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

Článek 295

Článek 296 (bývalý článek 253 Smlouvy o ES)

Článek 297 (bývalý článek 254 Smlouvy o ES)

Článek 298

Článek 299 (bývalý článek 256 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 3 PORADNÍ INSTITUCE UNIE

Článek 300

ODDÍL 1 HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Článek 301 (bývalý článek 258 Smlouvy o ES)

Článek 302 (bývalý článek 259 Smlouvy o ES)

Článek 303 (bývalý článek 260 Smlouvy o ES)

Článek 304 (bývalý článek 262 Smlouvy o ES)

ODDÍL 2 VÝBOR REGIONŮ

Článek 305 (bývalý čl. 263 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 306 (bývalý článek 264 Smlouvy o ES)

Článek 307 (bývalý článek 265 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Článek 308 (bývalý článek 266 Smlouvy o ES)

Článek 309 (bývalý článek 267 Smlouvy o ES)

HLAVA II FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 310 (bývalý článek 268 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 1 VLASTNÍ ZDROJE UNIE

Článek 311 (bývalý článek 269 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 2 VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Článek 312

KAPITOLA 3 ROČNÍ ROZPOČET UNIE

Článek 313 (bývalý čl. 272 odst. 1 Smlouvy o ES)

Článek 314 (bývalý čl. 272 odst. 2 až 10 Smlouvy o ES)

Článek 315 (bývalý článek 273 Smlouvy o ES)

Článek 316 (bývalý článek 271 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 4 PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM

Článek 317 (bývalý článek 274 Smlouvy o ES)

Článek 318 (bývalý článek 275 Smlouvy o ES)

Článek 319 (bývalý článek 276 Smlouvy o ES)

KAPITOLA 5 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 320 (bývalý článek 277 Smlouvy o ES)

Článek 321 (bývalý článek 278 Smlouvy o ES)

Článek 322 (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)

Článek 323

Článek 324

KAPITOLA 6 BOJ PROTI PODVODŮM

Článek 325 (bývalý článek 280 Smlouvy o ES)

HLAVA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE

Článek 326 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 327 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 328 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 329 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 330 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 331 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 332 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 333 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

Článek 334 (bývalé články 27a až 27e, 40 až 40b a 43 až 45 Smlouvy o EU a bývalé články 11 a 11a Smlouvy o ES)

ČÁST SEDMÁ USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 335 (bývalý článek 282 Smlouvy o ES)

Článek 336 (bývalý článek 283 Smlouvy o ES)

Článek 337 (bývalý článek 284 Smlouvy o ES)

Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

Článek 339 (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)

Článek 340 (bývalý článek 288 Smlouvy o ES)

Článek 341 (bývalý článek 289 Smlouvy o ES)

Článek 342 (bývalý článek 290 Smlouvy o ES)

Článek 343 (bývalý článek 291 Smlouvy o ES)

Článek 344 (bývalý článek 292 Smlouvy o ES)

Článek 345 (bývalý článek 295 Smlouvy o ES)

Článek 346 (bývalý článek 296 Smlouvy o ES)

Článek 347 (bývalý článek 297 Smlouvy o ES)

Článek 348 (bývalý článek 298 Smlouvy o ES)

Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Článek 350 (bývalý článek 306 Smlouvy o ES)

Článek 351 (bývalý článek 307 Smlouvy o ES)

Článek 352 (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)

Článek 353

Článek 354 (bývalý článek 309 Smlouvy o ES)

Článek 355 (bývalý čl. 299 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 až 6 Smlouvy o ES)

Článek 356 (bývalý článek 312 Smlouvy o ES)

Článek 357 (bývalý článek 313 Smlouvy o ES)

Článek 358

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ XXXX

XXXXXXXXX

XXXX VELIČENSTVO XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX VELIČENSTVO XXXXXXXX NIZOZEMSKA 1 ,

XXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxx užšího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstraněním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxx xxx svého úsilí xxxxxxxx xxxxxxxxxx životních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnutý xxxxxx, xxx xxx zabezpečen xxxxxx rozvoj, xxxxxxxx xxxxxx x korektní xxxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx jednotu hospodářství xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XX přispět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodě,

HODLAJÍCE xxxxxxxx solidaritu, která xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Charty Xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx spojením xxxxx zdrojů xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxx jejich xxxxx sdílejí, xxx xx k xxxxxx xxxxx připojily,

ODHODLÁNI podporovat xxxxxxxx xx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx širokého xxxxxxxx ke vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXX své zplnomocněné xxxxxxxx, jimiž jsou:

(seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx)

XXXXX XX po xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx v dobré x náležité formě, xxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxxx:

KONSOLIDOVANÉ XXXXX XXXXXXX X FUNGOVÁNÍ XXXXXXXX XXXX

XXXX XXXXX

XXXXXX

Xxxxxx 1

1. Xxxx xxxxxxx upravuje xxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocí.

2. Xxxx xxxxxxx a Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx Unie xxxxxxxx. Tyto xxx Xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx".

XXXXX X

XXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 2

1. Xxxxxxx-xx v xxxxxx xxxxxxx Smlouvy Xxxx xxxxxxxx pravomoc, xxxx pouze Xxxx xxxxxxxx a přijímat xxxxxx xxxxxxx xxxx x členské xxxxx xxx xxxxx činit xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx Unií xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxx Unie.

2. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx pravomoc xxxxxxxx x členskými xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx vytvářet x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx akty Xxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx koordinují své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, k jejímuž xxxxxxxxx xx pravomoc Xxxx.

4. Unie xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii pravomoc xxxxxxxxx a provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5. X xxxxxxxxx oblastech x xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx má Unie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podporuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx přitom v xxxxxx xxxxxxxxx nahrazovala xxxxxx pravomoc.

Právně závazné xxxx Xxxx přijaté xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx oblastí, xxxxxxx harmonizovat právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 3

1. Xxxx xx xxxxxxxx pravomoc x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx unie;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu;

c) měnová xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro;

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky;

e) společná xxxxxxxx politika.

2. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx uzavření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo je xxxxxxxx x xxxx, xxx Unie mohla xxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx uzavření může xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xx změnit xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Smlouvy svěřují xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 3 x 6.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) vnitřní xxx;

x) sociální xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) zemědělství a xxxxxxx, xxxxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů;

e) xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx;

x) prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx v této xxxxxxx.

3. Unie má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výkon této xxxxxxxxx nesmí členským xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a humanitární xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

1. Členské xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx politiky x xxxxx Unie. Xx xxxxx xxxxxx přijme Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx směry těchto xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx státy, jejichž xxxxx xx xxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxxx podněty xxx zajištění koordinace xxxxxxxxxx politik xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 6

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podporuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxxx a zlepšování xxxxxxxx zdraví;

b) průmysl;

c) xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx;

x) xxxxxxx ochrana;

g) xxxxxxx spolupráce.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 7

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxx svým xxxxx x x xxxxxxx se zásadou xxxxxxx pravomocí.

Článek 8

(xxxxxx čl. 3 odst. 2 Xxxxxxx x XX) 1

Xxx xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x odstranění nerovností x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxx.

Xxxxxx 9

Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zárukou přiměřené xxxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyloučení x vysokou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdraví.

Xxxxxx 10

Xxx vymezování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xx boj proti xxxxxxxxx diskriminaci xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nebo sexuální xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

(bývalý článek 6 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx, zejména s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 12

(xxxxxx xx. 153 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx.

Článek 13

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rybolovu, xxxxxxx, xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vesmíru xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx obřady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x regionálním xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

(bývalý článek 16 Xxxxxxx x XX)

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx 4 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 93, 106 a 107 xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxx, které zaujímají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxx podpoře sociální x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx pravomocí x v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx naplnění xxxxxx úkolů. Xxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx, aniž xx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x souladu xx Smlouvami.

Článek 15

(xxxxxx xxxxxx 255 Xxxxxxx o XX)

1. X cílem xxxxxxxx řádnou xxxxxx xxxx veřejných x xxxxxxxx xxxxx občanské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Unie co xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x Rada xxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx aktu x xxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx fyzická xxxxx x bydlištěm nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, aniž jsou xxxxxxx zásady a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto práva xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx transparentnost xxx činnosti x xxxxxxx ve svém xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx svým dokumentům x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxx odstavci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx správní xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx legislativních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením uvedeným x druhém pododstavci.

Článek 16

(xxxxxx xxxxxx 286 Xxxxxxx x XX)

1. Každý xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, které xx xxx týkají.

2. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, x xxxxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx těchto pravidel xxxxxxx xxxxxxxx nezávislými xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx 39 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Článek 17

1. Unie xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx vnitrostátního práva xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx.

2. Unie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Unie xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dialog x těmito církvemi x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx identitu x jejich osobitý xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ZÁKAZ XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 18

(xxxxxx článek 12 Xxxxxxx o ES)

V xxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx příslušnosti. Evropský xxxxxxxxx a Rada xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 19

(bývalý xxxxxx 13 Smlouvy o XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx Xxxxx a x xxxxx pravomocí xxxxxxxxx Xxxx Smlouvami, xxxx Xxxx zvláštním legislativním xxxxxxxx x xx xxxxxxxx souhlasu Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx diskriminaci xx základě pohlaví, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásady xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx činnosti, které xxxxxxxxx členské státy, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Článek 20

(xxxxxx článek 17 Xxxxxxx x XX)

1. Zavádí se xxxxxxxxx Xxxx. Každá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx občanem Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx.

2. Xxxxxx Unie mají xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx Smlouvami. Mají xxxx xxxx:

x) právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxx a xxx xxxxx ve xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx bydliště, xx stejných podmínek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu;

c) xx xxxxx xxxxx země, xxx xxxxxxx stát, xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx, nemá své xxxxxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx kterýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xx stejných xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu;

d) xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce xxxx x právo xxxxxxx xx xx xxxxxx x poradní xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx x jazyků Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx Smlouvami a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx základě.

Xxxxxx 21

(xxxxxx xxxxxx 18 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx občan Xxxx xx právo xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx omezení x xxxxxxxx stanovených xx Xxxxxxxxx a x opatřeních přijatých x jejich xxxxxxxxx.

2. Xxxxx se x xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravomoci, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x usnadnění výkonu xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

3. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx x tomu Smlouvy xxxxxxxx pravomoci, xxxx Xxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Rada rozhoduje xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

(xxxxxx xxxxxx 19 Smlouvy o XX)

1. Každý xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx právo xxxxx x xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx bydliště, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx legislativním postupem x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, kde xx xx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx některého členského xxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxx xx. 223 xxxx. 1 x xxxxxxxx přijatá k xxxx xxxxxxxxx, má xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státním příslušníkem, xxxxx xxxxx a xxx volen ve xxxxxxx xx

Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx, xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx x podrobnou úpravou xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výjimky xxx, xxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obtížemi xxxxxxxxx členského xxxxx.

Článek 23

(xxxxxx článek 20 Smlouvy o XX)

Xxxxx občan Unie xx na xxxxx xxxxx xxxx, kde xxxxxxx xxxx, jehož xx xxxxx státním xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, právo na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx mezinárodní jednání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ochrany.

Rada může xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x spolupráce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ochrany.

Xxxxxx 24

(xxxxxx xxxxxx 21 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxxxx xxx předložení xxxxxxxx iniciativy xx xxxxxx článku 11 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx minimálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx musí xxxxxxxx občané, xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx petiční xxxxx x Evropskému xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 227.

Xxxxx xxxxx Xxxx se xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 228.

Xxxxx xxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednom z xxxxxx uvedených v xx. 55 xxxx. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii na xxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x tomto xxxxxx nebo x xxxxxx 13 Xxxxxxx x Evropské xxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 25

(xxxxxx článek 22 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru xxxxx tři roky. Xxxx xxxxxx přihlédne x vývoji Unie.

Na xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xx. 20 xxxx. 2. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXX

Xxxxxx 26

(xxxxxx xxxxxx 14 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx x souladu x příslušnými xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx trh xxxxxxxx prostor xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zboží, xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními Smluv.

3. Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokroku ve xxxxx dotyčných xxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

(xxxxxx článek 15 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxx návrhů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 26 xxxxx Xxxxxx v úvahu xxxxx, jež budou xxxxx vynaložit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx vývoje, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

Pokud xxxxx mít xxxx xxxxxxxx podobu xxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx co nejméně.

HLAVA XX

XXXXX POHYB XXXXX

Xxxxxx 28

(bývalý xxxxxx 23 Xxxxxxx o XX)

1. Unie xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obchod xxxxxx a která xxxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx x všech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, tak i xxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx 30 a xxxxxxxx 3 této xxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x členských xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 29

(bývalý xxxxxx 24 Xxxxxxx x XX)

Xx xxxxxxx ve xxxxxx oběhu v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx pocházejí xx xxxxxxx zemí, u xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti x zaplacena xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x kterých xxxxxxx x plnému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx.

XXXXXXXX 1

CELNÍ XXXX

Xxxxxx 30

(xxxxxx článek 25 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členskými státy xxxxxxxx.

Xxxxx zákaz se xxxxxxxx xxxx na xxx xxxxxxxx povahy.

Xxxxxx 31

(xxxxxx xxxxxx 26 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxx sazebník xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

Článek 32

(bývalý článek 27 Smlouvy x XX)

Xxx plnění xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx:

x) z nutnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxx tento xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxxxxxxx x polotovary, xxxxxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x nutnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx racionální xxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxxx v Xxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 33

(bývalý xxxxxx 135 Smlouvy x ES)

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx členskými státy x Xxxxxx v xxxxxxx věcech.

XXXXXXXX 3

ZÁKAZ XXXXXXXXXXXX XXXXXXX MEZI ČLENSKÝMI XXXXX

Xxxxxx 34

(xxxxxx xxxxxx 28 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx omezení dovozu, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

(xxxxxx xxxxxx 29 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx omezení vývozu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Článek 36

(xxxxxx xxxxxx 30 Smlouvy x XX)

Xxxxxx 34 a 35 nevylučují xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pořádkem, veřejnou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokladu, jenž xx uměleckou, xxxxxxxxxxx xxxx archeologickou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnictví. Xxxx zákazy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členskými xxxxx.

Článek 37

(bývalý xxxxxx 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx monopoly xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zboží.

Tento xxxxxx se xxxxxxxx xx každý xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx členský xxxx právně nebo xxxxxxxx, přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, řídí xxxx významně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx, xxx stát xxxxxxx xxxxx subjektům.

2. Členské xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx x rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zákazu xxx a množstevních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. X případě xxxxxxxx monopolu obchodní xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx právní xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx odbyt xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

ZEMĚDĚLSTVÍ A XXXXXXX

Xxxxxx 38

(xxxxxx xxxxxx 32 Smlouvy x XX)

1. Xxxx vymezuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx produkty xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x živočišné xxxxxx x rybolovu, xxxxx x výrobky po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx přímou souvislost. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx "zemědělský" xx xxxxxx vztahují xx rybolov, x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx odvětví.

2. Xxxxxxxx stanovená pro xxxxxxxxx nebo fungování xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx 39 až 44 xxxxx.

3. Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx 39 xx 44, jsou xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx X.

4. Xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxxxx produkty xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky.

Xxxxxx 39

(xxxxxx článek 33 Xxxxxxx x XX)

1. Cílem společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx je:

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajišťováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x optimálního využití xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxx odpovídající xxxxxxx xxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx, x to zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjmů xxxx zaměstnaných x xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ceny.

2. Xxx vypracovávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx:

x) ke xxxxxxxx povaze zemědělské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx struktury x xxxxxxxxxxx x ze xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx vhodné xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx těsně xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek 40

(xxxxxx xxxxxx 34 Xxxxxxx o XX)

1. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 39 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx v závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže;

b) povinná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu;

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx organizace xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxxx 39, xxxxxxx regulaci xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro stabilizaci xxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx omezit xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 39 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie. Xxxxxxxx xxxxxx politika musí xxx založena xx xxxxxxxxxx kritériích x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpočtu.

3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxxxxx x záručních xxxxx.

Xxxxxx 41

(xxxxxx xxxxxx 35 Xxxxxxx x XX)

X dosažení xxxx xxxxxxxxxxx x článku 39 mohou xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx úsilí x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; přitom xxxxx xxx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 42

(bývalý článek 36 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zemědělskými xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxx xx. 43 xxxx. 2 x xxxxxxxx x xxx stanoveným xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx x cílům xxxxxxxx x xxxxxx 39.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx schválit xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) k xxxxxxx podniků, jež xxxx xxxxxxxxxxxx strukturálními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 43

(xxxxxx xxxxxx 37 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 40 odst. 1 x realizace xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxx závislost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx hlava xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizaci zemědělských xxxx xxxxxxxx x xx. 40 odst. 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xx xxxxx Komise opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx, podpor x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv.

4. X xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1, xxxxx:

x) xxxxxxxx organizace trhu xxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a životní xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobců, x xx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx jsou možné, x ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu zabezpečí xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx dovezeny xx xxxx mimo Xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxx zpracované xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 44

(xxxxxx článek 38 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx v některém xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxx vnitřní regulaci x xxxxxxxxxxx účinkem x je-li xxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxxx poplatek xxx dovozu tohoto xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx existuje, ledaže xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatek xxx vývozu.

Výši poplatků xxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti xxxx xxxx.

HLAVA IV

VOLNÝ POHYB XXXX, XXXXXX A XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXXX

Xxxxxx 45

(bývalý xxxxxx 39 Smlouvy x XX)

1. Je xxxxxxxx volný xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, odměnu xx xxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. S xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochranou xxxxxx xxxxxxxx právo:

a) xxxxxxx se x xxxxxxxx nabízená xxxxxxxx xxxxx;

x) pohybovat xx xx tím xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) pobývat x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxx Komisí.

4. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx správě.

Xxxxxx 46

(xxxxxx xxxxxx 40 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx volného xxxxxx pracovníků xxx, xxx je vymezen x xxxxxx 45, x xx xxxxxxx xxx, xx:

x) xxxxxxx xxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx práce;

b) xxxxxxxx ty administrativní xxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyplývající xxx x xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxx uzavřených xxxx členskými xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků;

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pracovníky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volby xxxxxxxxxx místa než xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx umožňoval xxxxxxxxx xxxx nabídkou x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vylučoval vážné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti v xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx průmyslu.

Článek 47

(xxxxxx článek 41 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx budou x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovníků.

Xxxxxx 48

(xxxxxx xxxxxx 42 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx vytvoří xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajistí:

a) xxxxxxxxx xxxxx dob xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vzniku x zachování xxxxxx xx dávky, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxx Xxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle prvního xxxxxxxxxxx dotkl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx působnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx návrhem xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx ukončí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx požádá Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; v xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx akt xxxxxxxx za xxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

PRÁVO XXXXXXXXX

Xxxxxx 49

(xxxxxx článek 43 Xxxxxxx x ES)

V xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx jsou zakázána xxxxxxx svobody xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx x samostatně xxxxxxxxxx činnostem a xxxxxx xxxxx, jakož x zřizování a xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 54 druhého xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx usazení, nestanoví-li xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Článek 50

(xxxxxx xxxxxx 44 Xxxxxxx x XX)

1. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx konzultaci s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx směrnice x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Evropský parlament, Xxxx a Xxxxxx xxxx úkoly, xxxxx xxx xx vyplývají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zejména:

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x nichž svoboda xxxxxxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxxxxx k rozvoji xxxxxx x obchodu;

b) xxxxxxxxx úzkou spolupráci xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx Xxxx;

x) odstraňují administrativní xxxxxxx x praxi, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx z xxxxx xxxxxxxxxx dříve xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx usazování;

d) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx zůstat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx x rozporu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 39 xxxx. 2;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx svobody xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti, který xxxxxxxx v úvahu, x xx jak xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dceřiných xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxx x podmínky vstupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxxxx, poboček nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jejich rovnocennosti xxxxxxxxxx záruky, xxxxx xxxx xxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyžadovány x xxxxxxxxx xxxxxxx xx společností xx xxxxxx xx. 54 xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx usazování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 51

(xxxxxx xxxxxx 45 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx této kapitoly xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxx příležitostně, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx parlament x Xxxx mohou řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx, xx xx určité xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této kapitoly xxxxxxxxx.

Článek 52

(xxxxxx článek 46 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx na jejich xxxxxxx nevylučují užití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 53

(bývalý xxxxxx 47 Smlouvy x XX)

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x kvalifikaci, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnostem x jejich xxxxxx.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx koordinaci xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

Článek 54

(bývalý xxxxxx 48 Xxxxxxx o XX)

Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx své sídlo, xxxx xxxxxxxx správu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Unie, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx rozumějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizací.

Xxxxxx 55

(bývalý xxxxxx 294 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušníkům, xxxxx xxx x jejich xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 54; xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

SLUŽBY

Článek 56

(xxxxxx xxxxxx 49 Xxxxxxx x ES)

Podle následujících xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx nachází xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx usazeni x Xxxx.

Xxxxxx 57

(bývalý článek 50 Xxxxxxx x XX)

Xx služby se xxxxx Xxxxx pokládají xxxxxx poskytované zpravidla xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustanoveními x volném pohybu xxxxx, kapitálu a xxxx.

Xxxxxx zahrnují xxxxxxx:

x) xxxxxxxx průmyslové xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x oblasti svobodných xxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx práva xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě, xxx xx xxxxxx poskytována, xx xxxxxxxx podmínek, xxxx tento xxxx xxxxxx svým vlastním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 58

(bývalý xxxxxx 51 Xxxxxxx o XX)

1. Volný xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je upraven xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pojišťovacích xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x pohybem kapitálu, xx uskuteční v xxxxxxx s liberalizací xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 59

(bývalý xxxxxx 52 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada vydají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkají xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přispívá xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 60

(xxxxxx xxxxxx 53 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dosažení liberalizace xxxxxx xx větší xxxx, než jsou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydaných podle xx. 59 odst. 1, xxxxx xxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxx účelem xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 61

(xxxxxx xxxxxx 54 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx stát xx všechny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 56 prvního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 62

(xxxxxx xxxxxx 55 Xxxxxxx o XX)

Xxx otázky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx články 51 xx 54.

XXXXXXXX 4

XXXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 63

(xxxxxx xxxxxx 56 Xxxxxxx o XX)

1. X rámci xxxx kapitoly xxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx státy x třetími zeměmi.

2. X rámci xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx omezení plateb xxxx členskými státy x xxxx xxxxxxxxx xxxxx a třetími xxxxxx.

Článek 64

(bývalý xxxxxx 57 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx 63 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zemím, která xxxxxxxx ke dni 31. prosince 1993 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx práva Unie xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ze třetích xxxx, zahrnujícího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přijetí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx existující xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Bulharska, Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

2. Ve xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zeměmi x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx ostatní kapitoly Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx do x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, včetně investic xx xxxxxxxxxxx, usazování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx od xxxxxxxx 2 může xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx či x xxxx představují v xxxxx Unie xxxx xxxx, přijímat xxxxx Xxxx zvláštním legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx.

Článek 65

(xxxxxx xxxxxx 58 Xxxxxxx x XX)

1. Článkem 63 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo podle xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx investován;

b) xxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx porušování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména x oblasti xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pohybu xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejným xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx použitelnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx se Xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volného xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 63.

4. Xxxxxxx-xx přijata xxxxxxxx xxxxx čl. 64 xxxx. 3, xxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx Xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx členským xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx zemím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílů Unie x jsou slučitelná x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Rada xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

Článek 66

(bývalý xxxxxx 59 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx kapitálu xx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Komise x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxxxxx xxxx třetím zemím, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná.

HLAVA X

XXXXXXX SVOBODY, XXXXXXXXXXX A PRÁVA

KAPITOLA 1

XXXXXX USTANOVENÍ

Článek 67

(bývalý xxxxxx 61 Xxxxxxx x ES x xxxxxx xxxxxx 29 Xxxxxxx x EU)

1. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx právních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx, xx xx vnitřních xxxxxxxxx neprobíhá xxxxxxxx xxxx, a rozvíjí xxxxxxxxx politiku x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxxxx zemí. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx.

3. Xxxx usiluje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnosti prostřednictvím xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx nim, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx příslušnými xxxxxx, xxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x je-li xx nezbytné, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Unie xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx věcech.

Xxxxxx 68

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plánování.

Xxxxxx 69

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předkládané x xxxxx kapitol 4 x 5 xx dodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Článek 70

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 258, 259 x 260, xxxx Rada xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxx xx spolupráci x Xxxxxx postupují xxx objektivním x xxxxxxxxxx hodnocení toho, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádějí xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání. X obsahu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropský parlament x xxxxxxxxxxxx parlamenty.

Xxxxxx 71

(xxxxxx xxxxxx 36 Xxxxxxx x XX)

X zajištění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx Xxxx xx x Xxxx zřizuje xxxxx xxxxx. Aniž xx xxxxxx xxxxxx 240, xxxxxxxxx tento výbor xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx x xxxxxx subjektů Xxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 72

(xxxxxx xx. 64 xxxx. 1 Xxxxxxx x ES x xxxxxx xxxxxx 3 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 73

Xxxxxxx státy xxxxx xxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx formy xxxxxxxxxx a koordinace, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pověřenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 74

(xxxxxx xxxxxx 66 Xxxxxxx x XX)

Xxxx přijme xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x oblastech xxxxxxxxx x této xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx útvary a Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Komise, s xxxxxxxx článku 76, x po konzultaci x Evropským parlamentem.

Xxxxxx 75

(bývalý xxxxxx 60 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 67, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx, vymezí Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření týkajících xx pohybu kapitálu x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx náležejí fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Rada na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 76

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 74, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblastech xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx:

x) na xxxxx Xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

KAPITOLA 2

POLITIKY XXXXXXXX XX XXXXXXX NA XXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 77

(bývalý xxxxxx 62 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx:

x) xxxxxxxx, aby xxxxx xxx ohledu xx xxxx xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx překračováním xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Rada řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení k xxxxxx;

x) xxxxxxx, jimž xxxxxxxxx xxxxx překračující xxxxxx hranice;

c) xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx-xx xx x usnadnění xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné pravomoci, xxxx Xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svých xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 78

(bývalý xx. 63 xxxx 1 x 2 x xxxxxx čl. 64 xxxx. 2 Xxxxxxx x ES)

1. Unie xxxxxx společnou xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx úmluvou x xxxxxxx postavení xxxxxxxxx xx dne 28. xxxxxxxx 1951, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíků xx xxx 31. xxxxx 1967 a xxxxxxxxx příslušnými smlouvami.

2. Xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx status xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxx x celé Xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxx pro státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxxxx vysídlených xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany;

e) kritéria x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx týkající se xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxx doplňkovou ochranu;

g) xxxxxxxxxxx x spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx nebo doplňkovou xx xxxxxxxx ochranu.

3. Xxxxxxx-xx xx jeden xxxx více xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx přijmout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 79

(xxxxxx čl. 63 xxxx 3 x 4 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxx společnou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx cílem xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx oprávněně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx těmto xxxxxxxxx.

2. Xxx účely odstavce 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) podmínky xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxxxx dlouhodobá xxxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxx, která jsou xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx oprávněně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx přistěhovalectví x xxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx.

3. Xxxx xxxx xx třetími xxxxxx uzavřít xxxxxx x zpětném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx již nesplňují xxxxxxxx xxx vstup, xxxxxxxxxx xxxx pobyt xx území některého xxxxxxxxx státu, xx xxxx původu nebo xx země, xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

5. Xxxxx článek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x cílem xxxxxx tam xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx.

Xxxxxx 80

Politiky Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zásadou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti mezi xxxxxxxxx xxxxx, x xx i na xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx to nutné, xxxxxxxx akty Unie xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

KAPITOLA 3

JUSTIČNÍ XXXXXXXXXX X OBČANSKÝCH XXXXXX

Xxxxxx 81

(xxxxxx článek 65 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx rozvíjí justiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx založenou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zahrnovat přijímání xxxxxxxx xxx sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx fungování xxxxxxxxx trhu, xx xxx zajistit:

a) vzájemné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mimosoudních xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pravidel xxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v členských xxxxxxx;

x) spolupráci při xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx překážek xxxxxxx xxxxxxx občanskoprávního řízení, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx slučitelnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx státech;

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx metod xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zaměstnanců.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx Rada xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx na návrh Xxxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx aspekty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx jednomyslně po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx některý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxxxx. Xxxx-xx nesouhlas xxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxx přijmout.

XXXXXXX 4

XXXXXXXX SPOLUPRÁCE X TRESTNÍCH XXXXXX

Xxxxxx 82

(xxxxxx článek 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx x Unii založena xx zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 x x xxxxxx 83.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem opatření, xxxxx xxxx xx xxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Unii;

b) předcházet xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxx je;

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x soudních zaměstnanců;

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo obdobnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech x xxxxxxxxxxxxx rozměrem xxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx pravidla přihlížejí x xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx:

x) vzájemné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxx osob x xxxxxxxx řízení;

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) dalších zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx předem xxxxxx v xxxxxxxxxx; xxx přijímání xxxxxx xxxxxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu.

Přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxx.

3. Xxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxx, xx xx xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropská xxxx.

X takovém případě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, x pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx do xxxx měsíců xx xxxxxx pozastavení xxxxx xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx pozastavení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu.

Není-li xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxx navázat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx x xx. 329 xxxx. 1 xxxx smlouvy považuje xx xxxxxxx a xxxxxxx xx ustanovení x posílené xxxxxxxxxx.

Článek 83

(xxxxxx článek 31 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxxxx xxxxxx směrnic xxxxxxxxx pravidla týkající xx vymezení trestných xxxx x sankcí x oblastech mimořádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx dopadu těchto xxxxxxxxx činů nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx to xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx, obchod x xxxxx x xxxxxxxx vykořisťování xxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x drogami, xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, praní xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxx v tomto xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné xxx zajištění účinného xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx vymezení xxxxxxxxx xxxx a sankcí x xxxx xxxxxxx. Xxxx směrnice xx xxxxxxx stejným xxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx pro přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xx dotčen xxxxxx 76.

3. Pokud xx xxxx Rady xxxxxxx, že xx xx xxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví, xxxx požádat, aby xx návrhem xxxxxxxx Xxxxxxxx rada. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxxxx, x pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vrátí xxxxx xxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu.

Není-li xxxxxx xxxxxxxx, x pokud xx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx směrnice, oznámí xx xx stejné xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Evropské unii x čl. 329 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 84

Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobídková x xxxxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti předcházení xxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 85

(xxxxxx xxxxxx 31 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx podporovat a xxxxxxxxx koordinaci x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenými vyšetřováním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx dotýká xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo která xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxx vedených a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx.

X této xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx strukturu, fungování, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx trestních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x trestné xxxx xxxxx finančním xxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a);

c) xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce, xxxxxx xxxxxx střetů xxxxxxxxxxxx a úzké xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsoby xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxxxxxxxxxxxx parlamentů xx hodnocení xxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2. V xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxx xx dotčen xxxxxx 86, vykonávají xxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx soudním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 86

1. Pro xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poškozujícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Eurojustu Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx-xx dosaženo xxxxxxxxxxxxxx, xxxx skupina xxxxxxx devíti členských xxxxx požádat, aby xxx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx pozastaví. Xx xxxxxxxxxx, x pokud xxxx xxxxxxxx konsensu, Xxxxxxxx rada xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpět Xxxx x přijetí.

Není-li xxxxxx xxxxxxxx, a pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx k xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 2 Xxxxxxx x Evropské unii x xx. 329 xxxx. 1 této xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx veřejného žalobce xx, xxxxxxxx ve xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x spolupachatelů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxx příslušnými xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxx, xxxxxxxx pravidla xxxxxx pro xxxx xxxxxxx, jakož x xx, jimiž xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx použitelná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx učiněných xxx xxxxxx jeho xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxx pravomoci Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se několika xxxxxxxxx států. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

KAPITOLA 5

POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 87

(xxxxxx xxxxxx 30 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx vyvíjí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx:

x) shromažďování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx vzdělávání zaměstnanců, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výzkumu;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx závažných xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxxx v Xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, x pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Evropská xxxx xx xxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxx Radě x xxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 20 xxxx. 2 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx x xx. 329 odst. 1 xxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx x posílené xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx akty, které xxxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 88

(xxxxxx xxxxxx 30 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx podporovat a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx dvou nebo xxxx členských států, xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dotýkají xxxxxxxxxx zájmu, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxx činnosti.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a výměnu xxxxxxxxx předávaných zejména xxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, vedených xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx států xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxx zapojeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Europolu xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx donucovacích xxxxxxxx xxxxx výlučně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 89

(bývalý xxxxxx 32 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx postupem podmínky x meze, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x článcích 82 x 87 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xx spojení x xx dohodě s xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA VI

DOPRAVA

Článek 90

(bývalý xxxxxx 70 Xxxxxxx x ES)

V oblastech xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx jsou cíle Xxxxx sledovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 91

(xxxxxx xxxxxx 71 Smlouvy x XX)

1. X provedení xxxxxx 90 x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx výborem a Xxxxxxx xxxxxxx:

x) společná xxxxxxxx pro mezinárodní xxxxxxx xx nebo x některého xxxxxxxxx xxxxx anebo procházející xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, provozovat xxxxxxx uvnitř některého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xx zlepšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx jiné xxxxxxxx předpisy.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx uplatňování xxxxx xxxxx dotknout xxxxxxx úrovně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx regionech, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 92

(xxxxxx xxxxxx 72 Smlouvy x XX)

Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xx. 91 odst. 1 xxxxx žádný xxxxxxx xxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro udělení xxxxxxx, xxxxx předpisy xxxxxxxxxx tuto xxxxxx x 1. xxxxx 1958 xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 93

(xxxxxx xxxxxx 73 Xxxxxxx x XX)

Xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxx xxxxxx související x xxxxxx veřejné xxxxxx.

Xxxxxx 94

(bývalý xxxxxx 74 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cen a xxxxxxxx dopravy učiněná x xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci dopravců.

Článek 95

(xxxxxx xxxxxx 75 Xxxxxxx x XX)

1. X xxxxxxx xxxxxx Unie xx xxxxxxxx xxxxxxx diskriminace xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx uplatňuje xx xxxxxxx téhož xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx okolností xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dopravovaného xxxxx.

2. Odstavec 1 xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 91 xxxx. 1.

3. Rada xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským parlamentem x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x xxxx, xxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx diskriminace xxxxxxx x odstavci 1 x xx konzultaci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 96

(bývalý článek 76 Xxxxxxx o XX)

1. X xxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx chrání xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže x xxxx xx xxxxxxx Komise.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx z vlastního xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx ceny x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x, přihlédne xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxx xxx a podmínek xx hospodářskou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xx netýká xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konkurenceschopnosti.

Článek 97

(bývalý xxxxxx 77 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx účtované dopravcem x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx nesmějí xxxxxxxxxx rozumnou xxxx xxxxxxxxxx x přihlédnutím xx skutečným xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 98

(bývalý xxxxxx 78 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx použití opatření xxxxxxxxx xx Spolkové xxxxxxxxx Německo, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nevýhod, xxx xxxx hospodářství xxxxxxxx oblastí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxx let xx vstupu Xxxxxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxx Xxxx xx xxxxx Komise přijmout xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 99

(xxxxxx xxxxxx 79 Smlouvy x XX)

Xxx Xxxxxx se xxxxxxx poradní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy.

Článek 100

(xxxxxx článek 80 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vztahují xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, silnicích x xxxxxxxxxxxxxx vodních cestách.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx námořní a xxxxxxxx. Rozhodují po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

HLAVA VII

SPOLEČNÁ PRAVIDLA XXX HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, XXXX X SBLIŽOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX

Xxxxxx 101

(xxxxxx xxxxxx 81 Xxxxxxx o XX)

1. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx zakázané, veškeré xxxxxx xxxx podniky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx shodě, které xx xxxxx ovlivnit xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na vnitřním xxxx, zejména xx, xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx;

x) rozdělují xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx vůči obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx partneři xxxxxxxxxxxx x hospodářské soutěži;

e) xxxxxxxxx uzavření xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx počátku.

3. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxx být xxxxxxxxx xx neúčinný xxx:

- xxxxxx xxxx kategorie xxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxx sdružení podniků x

- jednání xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx distribuce xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xx výhodách x xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx

x) neukládají příslušným xxxxxxxx omezení, xxx xxxxxx x dosažení xxxxxx xxxx nezbytná;

b) xxxxxxxxxx xxxxx podnikům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 102

(bývalý článek 82 Xxxxxxx x XX)

X vnitřním trhem xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spočívat:

a) v xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx rozdílných xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, čímž xxxx někteří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx strana xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx ani xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 103

(xxxxxx xxxxxx 83 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 101 x 102 přijímá Xxxx xx návrh Xxxxxx a po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 101 xxxx. 1 x x xxxxxx 102 xxxxxxxxxx pokut x xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 101 odst. 3 x xxxxxxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozsah uplatňování xxxxxx 101 x 102 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx oddílu xxxx předpisy xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx straně xxxxx.

Článek 104

(xxxxxx xxxxxx 84 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 103, rozhodují x přípustnosti xxxxx, xxxxxxxxxx x jednání xx vzájemné xxxxx x o zneužívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 101, zejména xxxxxxxx 3, a xxxxxx 102.

Článek 105

(bývalý článek 85 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 104, xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx zásad vytyčených x článcích 101 x 102.

Na žádost xxxxxxxxx státu nebo x úřední xxxxxxxxxx x v součinnosti x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx domnělého xxxxxxxx xxxxxxxxx zásad. Xxxxxx-xx, že x xxxxxxxx došlo, xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodné x xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxx konstatuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím.

Komise xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zmocnit xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x nápravě, jejichž xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx určí.

3. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xx kategorií xxxxx, x nichž Xxxx xxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 103 odst. 2 xxxx. b).

Xxxxxx 106

(bývalý článek 86 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx přiznávají xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Smluv, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 18 x 101 až 109.

2. Podniky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx, které mají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx fakticky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx v xxxx, xxxxx by xxxx x xxxxxxx xx zájmem Xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x vydává xxxxx xxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

ODDÍL 2

XXXXXX PODPORY

Článek 107

(xxxxxx xxxxxx 87 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které narušují xxxx mohou narušit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li Xxxxxxx xxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxx jsou slučitelné:

a) xxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx individuálním xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx výrobků;

b) podpory xxxxxx x xxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozdělením Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Rada xx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx toto písmeno xxxxx.

3. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 349 x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, které mají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

c) podpory, xxxxx xxxx usnadnit xxxxxx určitých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud nemění xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xx byla x xxxxxxx se společným xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx podpor, xxxxx určí Rada xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 108

(xxxxxx xxxxxx 88 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zkoumá průběžně xxxxxx xxxxxx existující x xxxxxx státech. Xxxxxxxx xxx vhodná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu.

2. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, xx vyzvala xxxxxxxxxx xxxxxx x podání xxxxxxxxxx, xx podpora xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 107 xxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zruší xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, odchylně xx xxxxxx 258 x 259, xxxxxxxxx věc xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnout, xx podpora, xxxxxx xxxxx xxxx poskytuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx článku 107 xxxx nařízení xxxxx xxxxxx 109 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx trhem, odůvodňují-li xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx již Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx uvedené xxxxxx pozastaveno až xx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xx však Xxxx xx xxx xxxxxx xx podání této xxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxx.

3. Xxxxxx musí xxx včas xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx upravit xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xx, xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 107 slučitelný x vnitřním xxxxx, xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxxx zamýšlená xxxxxxxx, xxxxx Komise x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

4. Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kategorií xxxxxxxx podpor, x xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 109 dala xxxxxxx vyjmout je x řízení xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 109

(xxxxxx xxxxxx 89 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx k xxxxxxx 107 x 108, x zejména xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx. 108 xxxx. 3, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx vyňaty x xxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 110

(xxxxxx xxxxxx 90 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx nepodrobí přímo xxx xxxxxxx výrobky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátnímu xxxxxxx než je xx, xxxxx jsou xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobky xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx nepodrobí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 111

(xxxxxx článek 91 Smlouvy o XX)

Xxxxx jsou výrobky xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vyšší xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 112

(bývalý článek 92 Smlouvy o XX)

Xxxxxxxxxx od xxxx x navracení xxxx xxx vývozu xx xxxxxx členských států x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, spotřebních x xxxxxxxxx nepřímých xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x členských xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx.

Článek 113

(xxxxxx xxxxxx 93 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanovení x harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu, x xxxxx je tato xxxxxxxxxxx nezbytná pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 114

(bývalý xxxxxx 95 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx-xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxx 26 xxxxxxxxxxx ustanovení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

2. Xxxxxxxx 1 se nevztahuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volného xxxxxx xxxx, xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx bude xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx zdraví, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx úrovně xxxxxxx x přihlédne xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poznatcích. X xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxx o tento xxx též Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada.

4. Xxxxxxx-xx členský xxxx xxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada, Xxxx nebo Komise xxxxxxx harmonizační xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxx xxxxxx ponechání.

5. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx-xx xxxxxxx stát xxxx, xx Xxxxxxxx parlament x Xxxx, Rada xxxx Xxxxxx přijaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostředí, z xxxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxx se objeví x xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx jejich xxxxxxxx.

6. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx po oznámení xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 dotyčné xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx nebo zamítne xxxx, co xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx svévolné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

Nerozhodne-li Xxxxxx x této xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxx.

Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxx oznámit dotyčnému xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v xxxxx odstavci může xxx prodloužena x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

7. Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přezkoumá Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření.

8. Upozorní-li xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na určitý xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx x xxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nenavrhne Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 258 x 259 xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přímo Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx.

10. Xxxx uvedená harmonizační xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 36 prozatímní xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 115

(xxxxxx xxxxxx 94 Smlouvy x XX)

Xxxx je xxxxxx xxxxxx 114, Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxxxx xxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx fungování xxxxxxxxx trhu.

Xxxxxx 116

(xxxxxx xxxxxx 96 Smlouvy o XX)

Xxxxxx-xx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odstranit, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx státy.

Nevedou-li xxxx xxxxxx k odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx, přijmou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx přijata xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 117

(xxxxxx xxxxxx 97 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx-xx důvody x obavám, xx xxxxxxx nebo změna xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jednání s Xxxxxx. Komise xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx doporučí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx doporučení Xxxxxx, které xx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx 116 xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke své xxxxxxx xxxx, xxxxxx 116 xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 118

X xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx evropských xxxx xxxxxxxxx vlastnictví, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví x Xxxx, x x xxxxxxxx centralizovaného xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx.

Xxxx stanoví zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx duševního vlastnictví. Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX VIII

HOSPODÁŘSKÁ X XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 119

(xxxxxx xxxxxx 4 Xxxxxxx x XX)

1. Činnosti xxxxxxxxx států a Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xx xxxxxxxx trhu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx s xxx zahrnují tyto xxxxxxxx xx podmínek x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx jednotnou měnu - xxxx, xxxxx x vymezení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prvořadým cílem xx udržet xxxxxxx xxxxxxxxx, a aniž xx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx členských xxxxx x Xxxx zahrnují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlavních xxxxx: xxxxxxxx ceny, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x trvale xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXXXX POLITIKA

Článek 120

(xxxxxx xxxxxx 98 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx směrují své xxxxxxxxxxx politiky tak, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 121 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cílů Xxxx xx smyslu xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 119 x x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxx tržního hospodářství x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umisťování zdrojů.

Článek 121

(xxxxxx xxxxxx 99 Xxxxxxx x XX)

1. Členské xxxxx xxxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx xx věc xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 120.

2. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Unie x xxxx o xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx závěry o xxxxxxxx směrech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx závěrů podá Xxxx doporučení, ve xxxxxx budou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx x svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxx Xxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxx Komisí xxxxxxxxxxx xxxxx v každém xxxxxxxx xxxxx x x Xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x důležitých xxxxxxxxxx v oblasti xxx hospodářské xxxxxxxx, xxxxx i další xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

4. Zjistí-li xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx nejsou v xxxxxxx x hlavními xxxxx uvedenými v xxxxxxxx 2 xxxx xx by xxxxx xxxxxxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, xxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obrátit x xxxxxxxxx. Rada xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx může xx xxxxx Xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X rámci xxxxxx xxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

5. Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx xxxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxx být xxxxxx, aby vystoupil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx doporučení xxxxxxxxxx.

6. Evropský parlament x Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxx mnohostranném xxxxxxx podle odstavců 3 x 4.

Xxxxxx 122

(xxxxxx xxxxxx 100 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx postupy xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx rozhodnout x xxxxx solidarity xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxxxxx přiměřených xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vzniknou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx produkty, především x oblasti xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx členskému státu x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádných xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, obtíže nebo xx-xx x xxxxx xxxxxx vážně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Předseda Xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx.

Xxxxxx 123

(xxxxxx xxxxxx 101 Xxxxxxx o XX)

1. Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx centrálním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "národní xxxxxxxxx banky") se xxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxx vládám, xxxxxxxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo veřejným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx nástrojů Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx centrálními bankami.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx národní xxxxxxxxx banky x Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 124

(xxxxxx xxxxxx 102 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xx jakákoli xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x která xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx subjektům Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx veřejným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 125

(xxxxxx xxxxxx 103 Xxxxxxx o XX)

1. Unie xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ani xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxx, regionálních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx společné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záměru. Xxxxxxx stát xxxxxxxxxx xx závazky xxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx veřejných orgánů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx společné uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx.

2. Rada xxxx na návrh Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx upřesnit xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 123 a 124 x v xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 126

(bývalý xxxxxx 104 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx sleduje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx chyby. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně xx xxxxxxx xxxxxx dvou xxxxxxxx:

x) xxx poměr xxxxxxxxxxx nebo skutečného xxxxxxx veřejných xxxxxxx x hrubému xxxxxxxx xxxxxxxx nepřekračuje referenční xxxxxxx, xxxxxx xx:

- xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úrovně, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- nebo xx xxxxxxxxxx referenční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx uspokojivým xxxxxx x referenční xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Protokolu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx připojeném xx Smlouvám.

3. Nesplňuje-li xxxxxxx stát požadavky xxxxx jednoho xxxx xxxxxxx z těchto xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx schodek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxx rozhodujícím faktorům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx x přes xxxxxx xxxxxxxx toho xxxxxx, že v xxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx riziko xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx Komise, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vzniknout xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx Xxxx.

6. Rada xx xxxxx Xxxxxx x po zvážení xxxxx připomínek, xxxxx xxxxxxx členský stát xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Rozhodne-li Xxxx xxxxx odstavce 6, xx xxxxxxxx schodek xxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu na xxxxxxxxxx Komise doporučení, xxxxx podá xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, aby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxx doporučení zveřejněna.

8. Xxxxxx-xx Rada, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx-xx členský stát xxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx x výzvě xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx schodku, která Xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy xx xxxxxx posouzení xxxx xxxxx x xxxxxxx.

10. Právo xxxxx xxxxxx xxxxx článků 258 x 259 xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx nepodřídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- požádá xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx vydáním xxxxxxxx x jiných cenných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Rada xxxx,

- vyzve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotyčnému xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx členský stát, xxx xxxxxx neúročený xxxxx x xxxxxxxxx xxxx u Xxxx, xxxxx nebude xxxxx xxxxxx Xxxx nadměrný xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxx x přiměřené xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx rozhodnutích.

12. Xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedená x odstavcích 6 xx 9 a 11 v xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx napraven xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zveřejnila-li Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx schodek x xxxxxxxx členském xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

13. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 8, 9, 11 x 12 xxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 6 xx 9, 11 x 12 Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx člena Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát.

Kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxxx členů Xxxx xx vymezena podle xx. 238 odst. 3 xxxx. a).

14. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx stanovena x Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, xxxxxxxxxx ke Xxxxxxxx.

Xxxx přijme zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nahradí xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podrobnosti x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 127

(xxxxxx xxxxxx 105 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxxx cílem Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "XXXX") xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx cíl cenové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxxxx politiky x Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx Xxxx, xxx xxxx vymezeny x xxxxxx 3 Xxxxxxx x Evropské xxxx. XXXX xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 119 x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, čímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. XXXX xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Unie,

- provádí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 219,

- xxxx a xxxxxxxx oficiální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx:

- ke xxxx xxxxxxx xxxx Xxxx x oblasti xxxx xxxxxxxxxx,

- vnitrostátními xxxxxx ke všem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti její xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxx xxxxx xx. 129 odst. 4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti její xxxxxxxxxx.

5. ESCB xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxx může zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svěřit Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkoly týkající xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniků.

Xxxxxx 128

(xxxxxx článek 106 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx povolovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Unii. Xxxx bankovky xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bankovky xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a národními xxxxxxxxxxx bankami xxxx xxxxxxxx bankovkami, xxxxx xxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx schválení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k sladění xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx určených pro xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx.

Článek 129

(xxxxxx článek 107 Xxxxxxx x XX)

1. ESCB xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx.

2. Statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské centrální xxxxx (dále jen "xxxxxx XXXX x XXX") xx stanoven x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx články 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 x 32.6, xx. 33.1 xxxx. x) x xxxxxx 36 statutu ESCB x ECB. Xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky x xx xxxxxxxxxx x Komisí, xxxx xx xxxxx Xxxxxx x po konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx xxxx xxx na xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx doporučení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx přijímat xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 x 34.3 statutu XXXX a XXX.

Xxxxxx 130

(bývalý článek 108 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxx pravomocí x xxxxxx xxxxx x povinností xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX x XXX xxxxxxx Evropská xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx člen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx orgánů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx subjekty Xxxx x xxxxx členských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nesnažit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jejich úkolů.

Článek 131

(xxxxxx xxxxxx 109 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx statutu jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx ESCB x XXX.

Článek 132

(xxxxxx xxxxxx 110 Xxxxxxx x XX)

1. K xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ESCB a XXX, Xxxxxxxx centrální xxxxx:

- xxxxxxx nařízení x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx v xxxxxx 3.1 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 19.1, 22 x 25.2 statutu XXXX x ECB x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Rady, jež xxxx uvedeny v xx. 129 odst. 4,

- přijímá rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx svěřených ESCB Xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX x ECB,

- xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx stanoviska.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxx x xx xxxxxxxx přijatých Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 4 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zmocněna xxxxxxx xxxxxxxx pokuty xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Článek 133

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření nezbytná xxx používání xxxx xxxx xxxxxxxx měny. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 134

(xxxxxx xxxxxx 114 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členských států x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxx xxxx xx zřizuje Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

2. Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxx:

- vydávat xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxx xx Xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x předkládat xx xxxxx orgánům,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x pravidelně x xx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxx xxxxxx Radě a Xxxxxx,

- xxxx xx xxxxxx článek 240, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx x článcích 66 x 75, xx. 121 odst. 2, 3, 4 a 6, článcích 122, 124, 125 x 126, xx. 127 xxxx. 6, xx. 128 odst. 2, xx. 129 odst. 3 x 4, xxxxxx 138, xx. 140 xxxx. 2 x 3, článku 143, xx. 144 xxxx. 2 a 3 x xxxxxx 219 x plnit xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx x provádění Xxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxx xxxxxx x výsledku tohoto xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jmenují xxxxxxx po dvou xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xx návrh Xxxxxx x po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx podrobná xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Rady xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 139, xxxxxxx výbor xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 měnovou x finanční xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxx xxxxxx členských xxxxx a xxxxxxxxxx x tom podává xxxxxx Xxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx 135

(xxxxxx xxxxxx 115 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 121 xxxx. 4, xxxxxx 126 x xxxxxxxx xxxxxxxx 14, článku 139, xx. 140 xxxx. 1, xxxx. 2 prvním xxxxxxxxxxx x xxxx. 3 x článku 219 xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx stát požádat Xxxxxx, xxx podle xxxxxxx podala xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx Radě.

KAPITOLA 4

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX MĚNOU XX XXXX

Xxxxxx 136

1. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx přijme Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x článcích 121 x 126, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 126 odst. 14, xxxxxxxx xxxxxxxx xx členských států, xxxxxxx xxxxx xx xxxx:

x) x posílení xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxx x xxxxxxx xxx ní;

b) k xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx na xx, xxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxx přijímanými xxx xxxxx Xxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx dohled.

2. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se podílejí xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou je xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vymezena xxxxx xx. 238 xxxx. 3 písm. x).

Xxxxxx 137

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx měnou je xxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 138

(xxxxxx xx. 111 xxxx. 4 Xxxxxxx o XX)

1. X zajištění xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx unii, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Rada xxxx xx xxxxx Xxxxxx přijmout vhodná xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupení v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxxx x opatřeních podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnou je xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

XXXXXXXX 5

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 139

1. Xxxxxxx státy, x kterých Xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx".

2. Na xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx politik, xxxxx se xxxxxx xxxxxx eurozóny (xx. 121 odst. 2);

b) xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx nadměrných xxxxxxx (xx. 126 odst. 9 x 11);

x) xxxx a xxxxx XXXX (čl. 127 xxxx. 1, 2, 3 a 5);

x) xxxxxxxx xxxx (xxxxxx 128);

x) xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx 132);

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx používání xxxx (xxxxxx 133);

g) měnové xxxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx kurzové xxxxxxxx (xxxxxx 219);

h) xxxxxxxxx xxxxx Výkonné xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (xx. 283 xxxx. 2);

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postoje x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (čl. 138 xxxx. 1);

x) xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxx zastoupení v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích x konferencích (xx. 138 odst. 2).

X xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xx tedy xxxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx je xxxx.

3. V xxxxxxx x kapitolou XX xxxxxxx ESCB a XXX xxxx členské xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx výjimka, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky vyňaty x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX.

4. Hlasovací xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Rada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx podávaná členským xxxxxx, jejichž měnou xx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x programům xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx (xx. 121 xxxx. 4);

x) xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx u členských xxxxx, jejichž měnou xx xxxx (xx. 126 xxxx. 6, 7, 8, 12 x 13).

Kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxxx členů Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x).

Xxxxxx 140

(xxxxxx čl. 121 odst. 1, xxxxxx xx. 122 xxxx. 2 xxxxx xxxx a xxxxxx xx. 123 xxxx. 5 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx roky, xxxx xx žádost xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxx, Komise x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxxx xx uskutečňování xxxxxxxxxxx x měnové xxxx. Xxxx zprávy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každého x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxx 130 x 131 x xx xxxxxxxx XXXX x XXX.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx, zda bylo xxxxxxxx vysokého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx toho, jak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patrného x xxxx inflace, xxxxx se xxxxx xxxx inflace xxxxxxx xxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxxxx v xxxxxxx cenové stability xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejných xxxxxxx patrný ze xxxxx xxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 126 odst. 6,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxx,

- stálost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxx, x jeho xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x úrovních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb.

Čtyři xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx mají xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx blíže xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvám. Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhů, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxx síly x jiných xxxxxxxx xxxxxx.

2. Rada po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx dotyčných xxxxx.

Xxxx rozhoduje po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx členské xxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnou do xxxxx měsíců xxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xx. 238 odst. 3 xxxx. a).

3. Bude-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxx neodvolatelně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx euro, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx měnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxx v dotyčném xxxxxxxx státě.

Xxxxxx 141

(xxxxxx xx. 123 xxxx. 3 x xxxxxx xx. 117 odst. 2 xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx dotčen xx. 129 odst. 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxx rozhodovací xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxx x článku 44 xxxxxxx ESCB x XXX.

2. Po dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k těmto xxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami,

- posiluje xxxxxxxxxx měnových politik xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- konzultuje xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předtím xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 142

(xxxxxx xx. 124 xxxx. 1 Xxxxxxx x ES)

Každý xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, pokládá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxx společného zájmu. Xxxxxx členské státy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx x rámci mechanismu xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 143

(xxxxxx xxxxxx 119 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx-xx nebo xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx vztahuje výjimka, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx bilancí vyplývající x xxxxxxx nerovnováhy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x typu xxxx, kterou xx x xxxxxxxxx, x xxxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxxxxx společné obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotyčného xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx přijal xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx státu doporučuje.

Ukáží-li xx opatření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, a opatření xxxxxxxx

Xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obtíží, xxxxx nastaly nebo xxxxx xxxxxx, Komise xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx a finančním xxxxxxx doporučí Radě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx pravidelně xxxxxxxxx Radu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc; přijímá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx:

x) dohodnutého xxxxxxx xx xxxxxx x jiným mezinárodním xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, obrátit,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx, udržuje xxxx znovu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatními xxxxxxxxx xxxxx; k xxxx je třeba xxxxxx xxxxxxxx.

3. Neposkytne-li Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx-xx poskytnutá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatečné, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx stát, xx který xx xxxxxxxx výjimka a xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

Xxxxxx 144

(xxxxxx xxxxxx 120 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx-xx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xx který xx vztahuje xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 143 xxxx. 2, xxxx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fungování xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx míře a xxxxxxx překročit xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních informovány xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x platnost. Xxxxxx xxxx Radě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 143.

3. Xxxx, co Xxxxxx xxxx doporučení, x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem xxxx

Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 145

(bývalý xxxxxx 125 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx x Xxxx pracují x xxxxxxx x xxxxx hlavou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x přizpůsobivosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx práce xxxxxxxx xx hospodářské změny, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 146

(bývalý článek 126 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx politikou xxxxxxxxxxxxx slučitelnou s xxxxxxxx směry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx přijatými xxxxx xx. 121 xxxx. 2 x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxx 145.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxx 148 v Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 147

(bývalý xxxxxx 127 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxx xxxxxxxx x dosažení vysoké xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tím, xx podněcuje spolupráci xxxx členskými xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx doplňuje xxxxxx xxxxxxxx. Uznává xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnanosti xx xxxx x úvahu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 148

(xxxxxx článek 128 Xxxxxxx x XX)

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx rada xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

2. Na xxxxxxx závěrů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx x Výborem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 150 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx při xxx politice xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx zásady xxxx být slučitelné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 121 xxxx. 2.

3. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx opatřeních, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx hlavní xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

4. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx zaměstnanosti. Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx podat xxxxxxxx státům xxxxxxxxxx, xxxxxxxx- li to xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx x Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 149

(bývalý článek 129 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament a Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím podnětů, xxxxx mají xx xxx rozvíjet xxxxxx xxxxxxxxx x osvědčených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poradenství, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupy a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 150

(xxxxxx xxxxxx 130 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx politik xxxxxxxxxxxxx x trhu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

- sleduje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx;

- xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240, podává xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 148.

Xxxxx při xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxx xxxxxxxx partnery.

Členské státy x Xxxxxx jmenují xxxxx xx xxxx xxxxxxx výboru.

HLAVA X

SOCIÁLNÍ XXXXXXXX

Xxxxxx 151

(xxxxxx xxxxxx 136 Xxxxxxx o XX)

Xxxx x členské xxxxx, xxxxxx xx základních xxxxxxxxxx xxxx, jak xxxx stanovena x Xxxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 18. xxxxx 1961 a v Xxxxxx Společenství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1989, xxxx xx xxx xxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lidských xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x boj xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx tím účelem xxxxxxxxxxx Unie x xxxxxxx státy xxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vztahů, x potřebu udržovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hospodářství Xxxx.

Xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx napomůže harmonizaci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx výsledkem xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 152

X přihlédnutím x různorodosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxx x podporuje úlohu xxxxxxxxxx partnerů xx xxx úrovni. Xxxxxxxxx xxxx xxxx dialog, xxxxxxx uznává xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx přispívá x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 153

(xxxxxx xxxxxx 137 Smlouvy o XX)

1. Xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151 Xxxx podporuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx chráněno xxxxxx x bezpečnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx ochrana pracovníků,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx pracovního poměru,

e) xxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a kolektivní xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx x zaměstnavatelů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx 5,

x) podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aniž xx xxxxxx článek 166,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx dotčeno písmeno x).

2. Xx xxxxx xxxxxx mohou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx:

x) xxxxxxxx opatření určená x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx za cíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozvoj xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zkušeností, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. x) xx i) xxxxxxxxx požadavky, které xx xxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx zdrží xxxxxxxx xxxxxxxxx, finančních x xxxxxxxx omezení bránících xxxxxxxxx a rozvoji xxxxxx x středních xxxxxxx.

Xxxxxxxx parlament a Xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), d), f) x x) xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx může na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje x xx odst. 1 písm. x), x) x g).

3. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx partnery xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnic xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo případně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 155.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx, k xxxxx xxxx být xxxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxxxxx sociální xxxxxxxx xxxxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

- xx nedotýkají práva xxxxxxxxx xxxxx vymezovat xxxxxxxx zásady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nesmějí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- nebrání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx zachovával či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxx na xxxxxx xxx xx xxxxx xx výluku.

Článek 154

(bývalý xxxxxx 138 Xxxxxxx x XX)

1. Úkolem Komise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx partnery xx úrovni Xxxx x přijímat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxx jednajících xxxxx.

2. Xx xxx xxxxxx Xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx partnery xxxxxx xxxxxxx zaměření xxxx Unie.

3. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx akci Xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx partneři xxxxxxx Xxxxxx xxx stanovisko, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxxx partneři xxxxxxxxxx Komisi o xxxx xxxxxx zahájit xxxxxx podle článku 155. Doba xxxxxx xxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxxx devět xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx tuto xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 155

(bývalý xxxxxx 139 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxx si xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxx xxxx nimi xx xxxxxx Unie xxxx xx xxxxxxxx vztahům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx buď xxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx článku 153 rozhodnutím

Rady na xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx.

Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx z oblastí, x xxxxx xx xx základě čl. 153 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 156

(xxxxxx xxxxxx 140 Xxxxxxx x XX)

Xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 151, x xxxx jsou dotčena xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx spolupráci xxxx členskými xxxxx x usnadňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx oblastech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx kapitoly, a xxxxxxx v xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podmínek,

- xxxxxxxxx a dalšího xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx zabezpečení,

- xxxxxxx xxxx pracovními xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx organizacích x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xx xxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx státy vypracovává xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porady x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx vyvíjí xxxxxxx xx snaze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pravidelný xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx plně xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx stanovisek xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x sociální výbor.

Xxxxxx 157

(xxxxxx xxxxxx 141 Xxxxxxx x XX)

1. Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a žen xx stejnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. "Xxxxxxx" xx xxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mzda nebo xxxx x veškeré xxxxxxx odměny, xxx xxxxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, že:

a) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx za práci xx xxxxxx xx xxxxxxx pracovním místě.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rovných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxx x zaměstnanosti xxxxxx zásady stejné xxxxxx xx stejnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxxxx xxxxx zachovat xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx zastoupeného xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kariéře.

Xxxxxx 158

(xxxxxx xxxxxx 142 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 159

(xxxxxx článek 143 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxxxxxxxx vypracuje xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v článku 151 x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Hospodářskému a xxxxxxxxxx výboru.

Článek 160

(xxxxxx xxxxxx 144 Xxxxxxx o XX)

Xxxx rozhodující prostou xxxxxxxx po konzultaci x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxx poradní xxxxx xxx xxxxxxxx ochranu x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a s Xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx tyto úkoly:

- xxxxxxxx xxxxxxxx situaci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x Xxxx,

- podporovat xxxxxx informací, zkušeností x xxxxxxx praxe xxxx členskými státy x s Xxxxxx,

- xxxx je xxxxxx xxxxxx 240, na xxxxxx Xxxx nebo Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oblastech xxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxx svých úkolů xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx členský xxxx x Komise xxxxxxx xx xxxx členech xxxxxx.

Xxxxxx 161

(xxxxxx xxxxxx 145 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx xxxxxx Komise xxx Xxxxxxxx parlament xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vývoji xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 162

(xxxxxx článek 146 Xxxxxxx x XX)

Xxx zlepšení možností xxxxxxxxxxxx pracovníků na xxxxxxxx xxxx, a xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx Evropský sociální xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx rozšiřovat možnosti xxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxx jejich profesní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vzděláváním x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 163

(xxxxxx článek 147 Smlouvy o XX)

Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx člen Xxxxxx x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelů.

Xxxxxx 164

(xxxxxx xxxxxx 148 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení týkající xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX X SPORT

Článek 165

(xxxxxx xxxxxx 149 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx, x je-li xx xxxxxxxx, podporováním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obsah xxxxx x xx xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxx x xxxxxx kulturní x jazykové xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxx zvláštní povaze, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx společenské x xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx:

- xxxxxx xxxxxxxxxx rozměru xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x šířením xxxxxx xxxxxxxxx států,

- podporu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uznávání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vzdělávacími xxxxxxxxxxx,

- xxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx otázek, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mládeže x xxxxxxxxxxxxx pracovníků a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropy,

- podporu xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání,

- xxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x otevřeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sport, xxxxx x ochranou xxxxxxx x mravní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Unie a xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx třetími zeměmi x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxx Evropy.

4. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxx:

- Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx podpůrná xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx,

- Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 166

(xxxxxx xxxxxx 150 Xxxxxxx o XX)

1. Unie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx Unie je xxxxxxxx xx:

- usnadňování xxxxxxxx xx změny x průmyslu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

- zlepšování xxxxxxxxxx x dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornému xxxxxxxxxx a podporu xxxxxxxx vyučujících a xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx výuky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx či výcviku x xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx systémům odborného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spolupráci xx třetími zeměmi x s příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přispívající k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX

Xxxxxx 167

(xxxxxx xxxxxx 151 Xxxxxxx x XX)

1. Unie xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Činnost Xxxx xx xxxxxxxx xx povzbuzování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xx podporu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x následujících xxxxxxxxx:

- zlepšování xxxxxxxx x xxxxxx kultury x dějin xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- nekomerční xxxxxxxx xxxxxx,

- umělecká x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx oblasti.

3. Xxxx x xxxxxxx státy xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména s Xxxxx Xxxxxx.

4. Unie xx xxx xxxxxxxx xxxxx ostatních ustanovení Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x tomto xxxxxx:

- Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx xxxxxxxxxx x Výborem xxxxxxx podpůrná xxxxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- Rada na xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX ZDRAVÍ

Článek 168

(xxxxxx xxxxxx 152 Xxxxxxx o XX)

1. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx všech xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx zaměřena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx lidským xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tělesného x duševního xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx proti nejzávažnějším xxxxxxxx xxxxxxxx výzkumu xxxxxx příčin, přenosu x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxx xxx.

Xxxx xxxxxxxx činnost členských xxxxx xx snižování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x prevenčních xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a případně xxxxxxxxx jejich činnost. Xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňování jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1. X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanovit xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pravidelný xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx.

3. Unie x xxxxxxx xxxxx podporují xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

4. Odchylně xx xx. 2 xxxx. 5 x čl. 6 xxxx. x) x x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti:

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality x bezpečnosti xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x pro xxxx x krevní xxxxxxxx; xxxx opatření nebrání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx za svůj xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví;

c) xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx konzultaci s Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx varování xxxx xxxx a xxxx proti xxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

6. Xxxx xxxx dále na xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účelům xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

7. Při činnosti Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx organizaci zdravotnictví x poskytování zdravotní xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx.

HLAVA XV

OCHRANA XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 169

(xxxxxx článek 153 Xxxxxxx o XX)

1. X xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelů, xxxxx x x xxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxx, vzdělávání x práva xxxxxxxxx xx x ochraně xxxxx zájmů.

2. Unie xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx přijatých xxxxx xxxxxx 114 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu;

b) xxxxxxxx, xxxxx podporují, xxxxxxxx x xxxxxxx politiku xxxxxxxxx států.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 2 písm. x).

4. Xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxx zavádět přísnější xxxxxxxx opatření. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx se Smlouvami. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 170

(xxxxxx xxxxxx 154 Xxxxxxx o XX)

1. Xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 26 a 174 a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, hospodářským xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x místním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plné xxxxxxx výhod xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx ke xxxxxxxxx a rozvoji xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dopravních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx činnost Xxxx zaměřena xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx x nim. Xxxxxxx xxxxxxxxx k potřebě xxxxxxxx xxxxxxxx, špatně xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x ústředními xxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 171

(bývalý xxxxxx 155 Xxxxxxx x XX)

1. X dosažení xxxx uvedených x xxxxxx 170 Xxxx:

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cíle, xxxxxxxx a hlavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- provede xxxx, které se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx interoperability xxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx výzkumu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, úvěrových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb. Unie xxxx také xxxxxxx x xxxxxxxxxxx specifických xxxxxxxx x členských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury prostřednictvím Xxxxx soudržnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 177.

Xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx potenciální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sebou politiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx významný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 170. V úzké xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx jakékoli užitečné xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx koordinace.

3. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x podpoře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Článek 172

(xxxxxx xxxxxx 156 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx po konzultaci x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx směry x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 171 xxxx. 1.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX

Xxxxxx 173

(xxxxxx xxxxxx 157 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xx xxxxx účelem a x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx:

- urychlené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změnám,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxx x xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx x středních xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx spolupráci mezi xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a technologického xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx projednávají xx xxxxxxxxxx x Komisí xxxx xxxxxxx a xxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx jakékoli užitečné xxxxxxx xx podporu xxxxxx koordinace, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, pořádat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Evropský xxxxxxxxx je plně xxxxxxxxxx.

3. Xxxx přispívá x xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem x xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxxxx ustanovení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX, SOCIÁLNÍ X XXXXXX SOUDRŽNOST

Článek 174

(xxxxxx xxxxxx 158 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx svou xxxxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální x územní xxxxxxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx zaostalosti xxxxxxx znevýhodněných xxxxxxx.

X xxxxx dotyčných xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx venkovským xxxxxxxx, xxxxxxxx postiženým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a regionům, xxxxx jsou xxxxxxx x trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx demografickými xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx nejsevernější xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx regiony.

Článek 175

(xxxxxx xxxxxx 159 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxx x koordinují je xxx, xxx dosahovaly xxxx uvedených v xxxxxx 174. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx uvedeným x xxxxxx 174 x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Unie dále xxxxxxxxx dosahování xxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (orientační sekce Xxxxxxxxxx zemědělského orientačního x xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx), Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx, Hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Výboru regionů xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sociální a xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx x tomu přispěly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxx zpráva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx jako xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxx jiných xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem x Výborem xxxxxxx.

Článek 176

(xxxxxx xxxxxx 160 Smlouvy x XX)

Xxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx, aby svou xxxxxx na xxxxxxx x strukturálních změnách xxxxxxxxxxxxxx regionů a xxxxxxx upadajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxx 177

(xxxxxx xxxxxx 161 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx dotčen xxxxxx 178, vymezí Xxxxxxxx parlament x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Hospodářským a xxxxxxxxx výborem x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a organizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zahrnovat xxxxxxxxxx xxxxx. Týmž xxxxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x dalšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x transevropských xxxx x oblasti dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 178

(xxxxxx xxxxxx 162 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx regionů.

Ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx články 43 x 164.

XXXXX XIX

VÝZKUM A XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 179

(xxxxxx článek 163 Smlouvy x XX)

1. Xxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx vědecké x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, vědecké xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x podporovat xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i podporovat xxxxxxx výzkumné xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xx tímto xxxxxx Unie podporuje xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké úrovně; xxxxxxxxx jejich xxxxx x vzájemnou spolupráci, xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx vědcům svobodně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a odstraněním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx této spolupráce.

3. X xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně demonstračních xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Článek 180

(bývalý článek 164 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx xxxxxx xxxx provádí Xxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x demonstrace xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx x mezi xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se třetími xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x demonstrace prováděných Xxxx;

x) xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxxxx prováděných Xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 181

(xxxxxx xxxxxx 165 Smlouvy o XX)

1. Xxxx x xxxxxxx xxxxx koordinují xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provázanost xxxxxxxxxxxxxx politik x xxxxxxxx Xxxx.

2. X xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx může Xxxxxx dát xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, pořádání xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pravidelný xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament je xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 182

(xxxxxx xxxxxx 166 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vymezující xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx cíle, kterých xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými x xxxxxx 180, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx hlavní rysy xxxxxx činností,

- určí xxxxxxxx xxxxxxxx částku x podrobnosti xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx programu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xx přizpůsobován xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx činnost. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx považované xx nezbytné. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xx nezbytný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x každou z xxxxxxxx.

4. Rada přijme xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx x činnostem xxxxxxxx xx víceletém rámcovém xxxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 183

(bývalý xxxxxx 167 Xxxxxxx x XX)

X provádění víceletého xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx:

- pravidla pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 184

(bývalý článek 168 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jen xxxxxxx xxxxxxx státy, které xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx. Unie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx doplňkových xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxx poznatků x přístupu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx.

Xxxxxx 185

(bývalý článek 169 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx pravidla xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 186

(xxxxxx xxxxxx 170 Xxxxxxx x XX)

Xxx provádění víceletých xxxxxxxxx programů xxxx Xxxx stanovit xxxxxxxx xxx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Unií.

Podrobnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx Unií a xxxxxxxxx třetími stranami.

Xxxxxx 187

(xxxxxx článek 171 Xxxxxxx x XX)

Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx podniky nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, programů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 188

(xxxxxx xxxxxx 172 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Hospodářským x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx 187.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výborem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 183, 184 x 185. Xxxxxxx doplňkových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských států.

Článek 189

1. K xxxxxxx vědeckého x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx politik xxxxxxxxx Xxxx evropskou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx podporovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x koordinovat xxxxxxxx xxxxx pro výzkum x využití vesmíru.

2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx naváže xxxxxxx xxxxxx vztahy x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx článkem nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Článek 190

(bývalý článek 173 Xxxxxxx o XX)

Xx počátku xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Komise xxxxxx Evropskému parlamentu x Xxxx. Xxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx výsledků xx xxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx.

XXXXX XX

ŽIVOTNÍ XXXXXXXXX

Xxxxxx 191

(xxxxxx xxxxxx 174 Xxxxxxx o ES)

1. Xxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx k sledování xxxxxxxxxxxxx cílů:

- zachování, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx lidského xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxx,

- xxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx problémů xxxxxxxxx prostředí, a xxxxxxx boj proti xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ochrany, přičemž xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx. Je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a na xxxxxx "znečišťovatel platí".

V xxxx souvislosti obsahují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx zmocněny přijmout x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie.

3. Xxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie x:

- xxxxxxxxx vědeckým x xxxxxxxxxx údajům,

- xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx,

- xxxxxxx prospěchu x xxxxxxxx plynoucím x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

- hospodářskému a xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozvoji xxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxx pravomocí xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx třetími xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx mezi Unií x dotyčnými třetími xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravomoc členských xxxxx jednat v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní smlouvy.

Xxxxxx 192

(xxxxxx xxxxxx 175 Smlouvy x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx x sociálním výborem x Xxxxxxx regionů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 191.

2. Xxxxxxxx xx rozhodovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxx xx xxxxxx xxxxxx 114, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx legislativním postupem x po xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) předpisy xxxxxxxxx fiskální xxxxxx;

x) xxxxxxxx týkající se:

- xxxxxxxx plánování,

- xxxxxxxxxxx x vodními zdroji xxxx týkající xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx půdy, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxx x Výborem xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na oblasti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx přijímají xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xx konzultaci s Xxxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxx xxxxxx xxxx.

4. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx opatření Xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x provádějí xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx prostředí.

5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx platí", stanoví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxx x/xxxx

- xxxxxxxx podpory z Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 177.

Xxxxxx 193

(xxxxxx článek 176 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 192 xxxxxx xxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx zachovával xxxx xxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx Xxxxxx.

HLAVA XXI

ENERGETIKA

Článek 194

1. X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxx x x xxxxxxxxxxxx k potřebě xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Unie x xxxxxxx energetiky v xxxxx solidarity xxxx xxxxxxxxx státy za xxx:

x) zajistit xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxx;

x) xxxxxxxxxx energetickou xxxxxxxx x xxxxxx energie xxxxx x rozvoj xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie; x

x) xxxxxxxxxx propojení xxxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx je xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, přijmou Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxx opatření xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx s Hospodářským x sociálním výborem x Výborem regionů.

Nedotýkají xx xxxxx členského xxxxx xxxxxxxx podmínky xxx využívání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx. 192 odst. 2 xxxx. c).

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povahy.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 195

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podniků Xxxx x tomto xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx:

x) podporu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí pro xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx na doplnění xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx provádějí k xxxxxxxx cílů uvedených x xxxxx xxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXIII

CIVILNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 196

1. Xxxx podporuje xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systémů xxx předcházení přírodním xxxx člověkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx nim.

Činnost Xxxx xx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx celostátní, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx předcházení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zabývajících xx xxxxxxx xxxxxxxx x zásahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobených pohrom xxxxxx Unie;

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx spolupráce xxxxxx Xxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx civilní xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ochrany na xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxxxxxx harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXX SPOLUPRÁCE

Článek 197

1. Účinné xxxxxxxxx xxxxx Unie xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx fungování Unie, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx schopnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxx xxxxxxx xxxx podpory xxxxxx. Xxxxxxxx parlament x Xxxx přijmou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x vyloučením harmonizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xxx xxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx spolupráci mezi xxxxxxxxx státy, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Unií.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH XXXX X XXXXX

Xxxxxx 198

(xxxxxx xxxxxx 182 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx k Xxxx xxxxxxxx mimoevropské země x xxxxx, které xxxx xxxxxxxx vztah x Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx země x území (xxxx xxx "xxxx x xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx x příloze XX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx podporovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x Xxxx xxxx xxxxxx.

X souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx přidružení sloužit xxxxxxxxx podpoře xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zemí a xxxxx x xxxx, xxx byly xxxxxx x hospodářskému, xxxxxxxxxx x kulturnímu xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 199

(xxxxxx xxxxxx 183 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx následující xxxx:

1) Členské xxxxx xxxxxxxxx xxx obchodních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx.

2) Xxxxx xxxx xxxx území xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stycích xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stejné zacházení, xxxx xxxxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx.

4) U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fyzickým x právnickým osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxx.

5) Na právo xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mezi členskými xxxxx x zeměmi x územími xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx stanovené x kapitole x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 203 xxxxx.

Xxxxxx 200

(xxxxxx článek 184 Smlouvy o XX)

1. Cla na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxx jsou při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x ustanoveními Smluv.

2. Xxx na xxxxx xxxxxxxxxxx ze členských xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 30.

3. Xxxx x xxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx cla xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozpočtu.

Cla xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x nímž xxxxxxxxx xxxx nebo území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx pro země x území, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celní xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx změna xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx do xxxx nebo území xxxxx xxxx xxx xxxxxx, ani xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zboží z xxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 201

(xxxxxx xxxxxx 185 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xx xxxx xxxxx sazby uplatňované xx xxxxx x xxxxx země xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xx. 200 odst. 1 vyvolat xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxx xxxxx.

Článek 202

(xxxxxx xxxxxx 186 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se ochrany xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pořádku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zemí x území v xxxxxxxxx státech, xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx států v xxxxxx x na xxxxxxx, upraven akty xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 203.

Článek 203

(xxxxxx článek 187 Smlouvy o XX)

Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zkušeností získaných x xxxxxxxxxx zemí x území x Xxxx a xx xxxxxxx xxxxx vymezených Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem.

Xxxxxx 204

(bývalý xxxxxx 188 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx 198 xx 203 se vztahují xx Xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xx xx Grónsko xxxxxxxxxx xx Smlouvám.

XXXX XXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX ČINNOSTI XXXX

Xxxxxx 205

Činnost Xxxx xx xxxxxxxxxxx scéně xxxxx této xxxxx xxxxxxx xx zásadách, xxxxxxx cíle x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x obecnými xxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxx 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 206

(bývalý xxxxxx 131 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxxx 28 xx 32 xxxxxxxx Xxxx xx společném zájmu x xxxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 207

(xxxxxx xxxxxx 133 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásadách, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dohod xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx aspekty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vývozní xxxxxxxx x opatření xx xxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezující xxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zeměmi xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx článek 218 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx. Xxxxxx podává xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání. Xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx to, xx sjednané xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxx vedení těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxx, xxxxx xxxx Xxxx, xxx xx x tomto úkolu xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx, které xx Xxxx může xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výboru x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se obchodu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx jednomyslně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednomyslně xxx xxxxxxxxxx x uzavírání xxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx dohody xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jazykovou rozmanitost Xxxx;

x) x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zdravotnickými xxxxxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxx mohly xxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dopravy xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx VI x xxxxxxx 218.

6. Xxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxx článkem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxxx pravomocí mezi Xxxx x členskými xxxxx x xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, jestliže Smlouvy xxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX ZEMĚMI X XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 208

(xxxxxx xxxxxx 177 Smlouvy x XX)

1. Politika Unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x rámci xxxxx x xxxx vnější xxxxxxxx Unie. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx navzájem doplňují x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Unie x xxxx oblasti je xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závazky x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx schválily x xxxxx Organizace spojených xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací.

Xxxxxx 209

(xxxxxx xxxxxx 179 Xxxxxxx x XX)

1. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx politiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx víceletých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměřených xxxxxxxx.

2. Xxxx může xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxxx xxxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x článku 208 xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx nedotýká xxxxxxxxx xxxxxxxxx států vést xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka za xxxxxxxx stanovených xx xxxx xxxxxxx přispívá x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.

Xxxxxx 210

(bývalý xxxxxx 180 Xxxxxxx o XX)

1. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx x členské xxxxx koordinují xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pomoci, xxxxxx xxxxx vystupování v xxxxxxxxxxxxx organizacích a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Článek 211

(xxxxxx článek 181 Xxxxxxx x XX)

X rámci xxxxx xxxxxxxxx spolupracují Xxxx x xxxxxxx státy xx xxxxxxx xxxxxx x x příslušnými xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXXXXX, FINANČNÍ X XXXXXXXXX SPOLUPRÁCE XX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 212

(xxxxxx xxxxxx 181x Xxxxxxx x ES)

1. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv, x xxxxxxx xxxxxx 208 xx 211, xxxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx spolupráce, včetně xxxxxx zejména xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Činnosti Xxxx x členských států xx navzájem doplňují x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx a členské xxxxx se třetími xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dohodami xxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx stranami.

První xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

Článek 213

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx zemi xxxxxxxxx finanční pomoc xx xxxxxx Xxxx, xxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 214

1. Xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x cílů xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cílené xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohromami, xxx byly zajištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto různých xxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx x členských xxxxx xx xxxxxxxx doplňují x posilují.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxxx, neutrality x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, v němž xx provádějí činnosti xxxxxxxxxxx pomoci Xxxx.

4. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxx jakoukoli xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x x článku 21 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxx jednání xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. X vytvoření xxxxx pro společný xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x humanitárním činnostem Xxxx xx xxxxx Xxxxxxxx dobrovolnický xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx řádným legislativním xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx činnost potřebnou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx států, xxx xxxxxxxxxxx účinnost a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x programů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci.

7. Xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx humanitární xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x institucí, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů, x xxx x těmito xxxxxxxxx xxxx slučitelné.

XXXXX IV

OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ

Článek 215

(xxxxxx xxxxxx 301 Xxxxxxx x ES)

1. Xxxxxxxxxxx-xx rozhodnutí přijaté xxxxx hlavy X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx hospodářských x xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zeměmi, xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a bezpečnostní xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx tak xxxxxxx rozhodnutí přijaté xxxxx xxxxx V xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx Rada postupem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 přijmout omezující xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxx právnickým osobám x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx subjektům.

3. Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX SMLOUVY

Článek 216

1. Xxxx xxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zeměmi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stanoví-li xxx Xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx nezbytné x xxxxxxxx xxxx stanovených Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Unie, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxx x pro xxxxxxx xxxxx.

Článek 217

(xxxxxx xxxxxx 310 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxx uzavřít x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o přidružení, xxxxx xxxxxxx vzájemná xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 218

(xxxxxx článek 300 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 207, dohody xxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxxxxx x uzavírají xxxxx následujícího postupu.

2. Xxxx dává zmocnění x zahájení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx zmocnění x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx.

3. Xxxxxx, nebo xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podává Xxxx doporučení a Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zmocnění x zahájení xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zamýšlené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx.

4. Rada xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx výbor, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx konzultováno.

5. Xxxx xxxxxx xx xxxxx vyjednavače xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zmocnění x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx prozatímnímu xxxxxxxxxxx xxxx vstupem x xxxxxxxx.

6. Xxxx přijme xx xxxxx vyjednavače xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx případech:

i) xxxxxx x xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx x Evropské úmluvě x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx;

xxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucionální rámec xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx legislativní xxxxxx, xxxx xxxxxxxx legislativní xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

V naléhavých xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx dohodnout xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx. Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx naléhavosti xxxx. Xxxxx v xxxx xxxxx stanovisko xxxxxxxx, může rozhodnout Xxxx.

7. Odchylně xx xxxxxxxx 5, 6 x 9 xxxx Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jménem Xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx takové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tehdy, xxxx-xx xx dohoda xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx jednomyslnost, xxxxx i x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx 212 xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x přistoupení Xxxx x Evropské xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod; xxxxxxxxxx x uzavření xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxx xx xxxxx Komise xxxx vysokého představitele Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x stanoví xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx aktů, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámec dohody.

10. Xxxxxxxx parlament xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx nebo Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohody xx Xxxxxxxxx. Xx-xx posudek Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zamýšlená xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 219

(bývalý xx. 111 xxxx. 1, 2, 3 a 5 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xx xxxxxx 218 xxxx Xxxx buď xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xx snaze dosáhnout xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx stability xxxxxxxx formální xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx eura xx xxxxxx x měnám xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx, xxxx xx doporučení Xxxxxx x po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx opouštět xxxxxxx parity eura x xxxxx systému xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx eura.

2. Xxx neexistenci systému xxxxxxxx kurzů xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx Rada xxx xx doporučení Komise xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx politiky xx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx-xx Xxxx sjednat x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx od xxxxxx 218 xx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou o xxxxxxxxxx xxx sjednávání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tyto podmínky xxxxxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx postoj. Xxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx xx dotčena xxxxxxxx Xxxx a dohody Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx orgánech a xxxxxxxx mezinárodní smlouvy.

XXXXX XX

XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX ZEMĚMI X DELEGACE XXXX

Xxxxxx 220

(xxxxxx články 302, 303 a 304 Xxxxxxx o ES)

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Organizace spojených xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx organizacemi, s Xxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x spolupráci x Xxxxxx x s Xxxxxxxxxx pro hospodářskou xxxxxxxxxx x rozvoj.

Unie xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi.

2. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx pověřeni vysoký xxxxxxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx 221

1. Xxxxxxxxxx Xxxx xx třetích xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx organizacích xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie.

2. Xxxxxxxx Xxxx jsou pod xxxxxxx vysokého představitele Xxxx pro zahraniční xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx v xxxx spolupráci s xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 222

1. Xxxxx xx xxxxxxx členský xxxx xxxxx teroristického xxxxx xxxx obětí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jednají Unie x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx solidarity. Unie xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx k dispozici, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx:

x) - odvrátila xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států;

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x civilní xxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pomoc na xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobené pohromy, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obětí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx jeho politických xxxxxx poskytnou pomoc.

Za xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Radě.

3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Unií xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Komise x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx. Xxxxx toto rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx x xx. 31 odst. 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxxxx parlament xx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx 240, xx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx bezpečnostní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 71, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoviska.

4. Xxx zajištění účinnosti xxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Unie xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA I

INSTITUCIONÁLNÍ XXXXXXXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX

XXXXX 1

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 223

(bývalý čl. 190 xxxx. 4 x 5 Xxxxxxx x ES)

1. Evropský xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx konaných jednotným xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zásad společných xxxx členským státům. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Evropského xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx vstupují x platnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ústavními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise x se xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx a xxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx vyžadují x Xxxx jednomyslnost.

Xxxxxx 224

(xxxxxx xx. 191 xxxxx pododstavec Xxxxxxx x ES)

Evropský xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx financování.

Článek 225

(bývalý xx. 192 druhý xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx požádat Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx má xx to, xx xx k xxxxxxxxx Xxxxx potřeba xxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sdělí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 226

(xxxxxx xxxxxx 193 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx parlament může xxx plnění xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zkoumala xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx Smlouvami xxxxx xxxxxxx nebo institucím xxx nejsou xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise skončí xxxx činnost xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Pravidla xxx xxxxx vyšetřovacího xxxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Rady x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 227

(bývalý xxxxxx 194 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxx Unie x xxxxx fyzická xxxxx x bydlištěm xxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxxxxx sídlem x některém xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx samostatně xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 228

(xxxxxx článek 195 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem je xxxxxxxx xxxxxxxx stížnosti xx kteréhokoli občana Xxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx osoby x bydlištěm nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxxx práv šetření, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postoupí xxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, který má xxxxx xxx xxxxxx xx to, aby xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jinému subjektu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx šetření Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx volen xxxxxxxxx.

Xxxxxxx ochránce práv xxxx být xxxxxxx x xxxxxx Soudním xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxx xxx xxxxxx nebo se xxxxxxx xxxxxxxxx pochybení.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxx xxx funkce xxxxx nezávisle. Nevyžaduje xxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, instituce xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx období nesmí xxxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zvláštním legislativním xxxxxxxx xxxxxx nařízení xx obdržení xxxxxxxxxx Xxxxxx x se xxxxxxxxx Rady xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx výkonu funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 229

(xxxxxx článek 196 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxxxx xxxxx. Schází xx, xxxx xx xxxxx xxx svolán, xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 230

(xxxxxx xx. 197 xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x ES)

Komise xx může xxxxxxxx xxxxx schůzí x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx jí xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v jednacím xxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx Rady, mohou Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 231

(xxxxxx článek 198 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx Evropský xxxxxxxxx většinou odevzdaných xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 232

(xxxxxx článek 199 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx přijme xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xx Smlouvách a x xxxxxxxx řádu.

Xxxxxx 233

(bývalý xxxxxx 200 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx parlament xxxxxxxxxx xx veřejném zasedání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx.

Článek 234

(xxxxxx článek 201 Smlouvy o XX)

Xxx-xx podán xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro její xxxxxxx, xxxx Evropský xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx veřejným xxxxxxxxxx. Xx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlasů a xxxxxxxx všech členů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx v Xxxxxx. Zůstávají ve xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx běžné záležitosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 17 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členů Xxxxxx jmenovaných xxxx xxxxxxxx skončí xx xxx, x němuž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Komise, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ODDÍL 2

EVROPSKÁ XXXX

Xxxxxx 235

1. Xxx hlasování xxxx xxx xxxxx xxxx Evropské rady xxxxxxx hlasovat xxxxxxx xx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx. 16 odst. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a čl. 238 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx přítomných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx většinou.

4. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekretariát Xxxx.

Xxxxxx 236

Xxxxxxxx rada xxxxxx kvalifikovanou většinou:

a) xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx zahraniční xxxx, x xxxxxxx x xx. 16 xxxx. 6 Smlouvy x Xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx než xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx x xx. 16 xxxx. 9 Smlouvy x Evropské unii.

XXXXX 3

XXXX

Xxxxxx 237

(xxxxxx xxxxxx 204 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx žádost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx Komise.

Xxxxxx 238

(xxxxxx xx. 205 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx x XX)

1. Xx-xx xx Xxxx usnést xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů.

2. Xxxxxxxx xx xx. 16 xxxx. 4 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, pokud Xxxx xxxxxxxxxxx xx návrh Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx dne 1. xxxxxxxxx 2014 x x výhradou Protokolu x přechodných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx většina vymezena xxxx xxxxxxx 72 % členů Rady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx Xxxx.

3. Xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2014 x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx x přechodných xxxxxxxxxxxx je v xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxxxx většina vymezena xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx 55 % xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Rady, xxxxx jich zastupuje xxxxxxx 35 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxx člen, xxxxx xx kvalifikovaná xxxxxxx xxxxxxxx xx dosaženou;

b) xxxxxxxx xx písmene x), pokud Rada xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Unie pro xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 72 % xxxxx Xxxx zastupujících xxxxxxxxxx členské státy, xxxxx představují xxxxxxx 65 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx vyžadujících xxxxxxxxxxxxx.

Článek 239

(bývalý xxxxxx 206 Xxxxxxx x XX)

Xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx Xxxx zmocněn xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 240

(bývalý článek 207 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zástupců xxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jej Xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednacím xxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

2. Xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekretariát xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostou xxxxxxxx.

Xxxxxx 241

(xxxxxx xxxxxx 208 Xxxxxxx x XX)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může požádat Xxxxxx, xxx provedla xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxx, x aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxxx, sdělí Xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 242

(bývalý xxxxxx 209 Xxxxxxx o XX)

Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx přijme Rada xxxxxxxxxxx prostou většinou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Článek 243

(bývalý článek 210 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxx platy, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jeho soudních xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady.

Rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

ODDÍL 4

XXXXXX

Xxxxxx 244

X xxxxxxx s čl. 17 xxxx. 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx vybíráni xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

x) členské státy xxxx x xxxxxxx xx pořadí x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx funkčních xxxxxx xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx vyšší xxx xxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx tak, xxx uspokojivým xxxxxxxx xxxxxxxx demografickou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států.

Článek 245

(xxxxxx xxxxxx 213 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx Komise xx xxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s povahou xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx je xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx členové Xxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zavazují dodržovat xxxxx xxxxxx své xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, zejména povinnost xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxxxx dvůr xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 247 xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxx nahrazující požitky.

Xxxxxx 246

(xxxxxx článek 215 Xxxxxxx x XX)

Xxxx případy pravidelné xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odvoláním.

Člen Komise, xxxx odstoupí, xx xxxxxxx xxxx zemřel, xx nahrazen xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Komise po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx s kritérii xxxxxxxxxxx x čl. 17 odst. 3 xxxxxx pododstavci Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx není xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zbývající xxxx xxxx xxxxxxxxx období xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stanovený x xx. 17 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx smrti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx nadále běžné xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx svého nahrazení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx x xxxxxxx 17 Smlouvy x Xxxxxxxx unii.

Článek 247

(bývalý článek 216 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx funkce xxxx xx xxxxxxx vážného xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxx Soudním xxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx prostou xxxxxxxx xxxx Komise.

Xxxxxx 248

(bývalý čl. 217 xxxx. 2 Xxxxxxx x ES)

Aniž xx xxxxxx xx. 18 odst. 4 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 17 odst. 6 uvedené smlouvy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxx Xxxxxx vykonávají xxxxx, xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 249

(xxxxxx čl. 218 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxx 212 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řád, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jí podléhajících.

Zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxxxx zasedání Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souhrnnou xxxxxx x činnosti Xxxx.

Článek 250

(xxxxxx článek 219 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

XXXXX 5

SOUDNÍ XXXX XXXXXXXX UNIE

Článek 251

(bývalý xxxxxx 221 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x souladu x pravidly, která xxx to xxxxxxx xxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx-xx tak xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx též x xxxxx.

Xxxxxx 252

(bývalý článek 222 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx žádost Xxxxxxxx dvora může Xxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx veřejně, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx.

Xxxxxx 253

(bývalý xxxxxx 223 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x xxxxxx nejvyšších xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zemích nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xx xxxx šesti xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeným x xxxxxx 255.

Xxxxx xxx xxxx dochází x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a generálních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xx svého xxxxxx předsedu Xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxx xxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, mohou xxx jmenováni xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx vedoucího xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr přijme xxxx jednací xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 254

(xxxxxx článek 224 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx vybíráni x osob, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxxxxxxx a jsou xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx soudních xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx let po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x článku 255. Xxxxx tři xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx.

Xxxxxx volí xx xxxxx středu xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx dobu xxx let. Xxxxxxxx xxxx být zvolen xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx jmenuje xxxxxxxxx xxx xxxxxx kanceláře x xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx řád xx xxxxxx xx Soudním xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx schválení Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx unie jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx týkající se Xxxxxxxx dvora i xx Tribunál.

Xxxxxx 255

Xxxxxxx se xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx vládami xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 253 x 254 xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx x Tribunálu.

Tento xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx bývalými xxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, členy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, z nichž xxxxx bude navržena Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto výboru, x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx členů. Xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx předsedy Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 256

(bývalý článek 225 Smlouvy o XX)

1. Tribunál xx xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 263, 265, 268, 270 x 272 x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 257 xxxx xxxxx xxxxxx vyhrazuje Soudnímu xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx jiné xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx podmínek x x xxxxxx xxxxxxxxxxx statutem podat xxxxxxx prostředek x Xxxxxxxx xxxxx, omezený xx xxxxxx otázky.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx tohoto odstavce xxxxx být výjimečně xx podmínek a x mezích stanovených xxxxxxxx přezkoumána Soudním xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx ohrožení jednoty xxxx souladu xxxxx Xxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodovat o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 267 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx Tribunál xx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Unie, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx o předběžných xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx statutem xxxxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem x xxxxxxx vážného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx.

Článek 257

(xxxxxx xxxxxx 225x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx řádným xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Tribunálu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxx xx xxxxx Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx Soudního dvora x po xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxxxx o xxxxxxx specializovaného xxxxx xxxxxxx pravidla pro xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx bude xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx specializovaných xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxxxx z xxxx, xxxxx poskytují xxxxxxx xxxxxx nezávislosti x xxxx způsobilé k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jmenováni jednomyslným xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx po xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx-xx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Smluv xxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X x xxxxxx 64 xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

Článek 258

(xxxxxx xxxxxx 226 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx Komise za xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro něj xx Xxxxx xxxxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxxxx stanovisko xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx stanovisku xx xxxxx stanovené Xxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx věc Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 259

(xxxxxx xxxxxx 227 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx členský xxxx xx to, že xxxx členský xxxx xxxxxxxx povinnost, xxxxx xxx něj xxxxxxx xx Xxxxx, může xxx xxxxxxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která pro xxx vyplývá ze Xxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxx.

Xxxxxx vydá odůvodněné xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx předložena Soudnímu xxxxx Evropské xxxx x bez xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Článek 260

(xxxxxx xxxxxx 228 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx-xx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx členský stát xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx něj vyplývá xx Xxxxx, xx xxxxx xxxx povinen xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxx x rozsudku Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx.

2. Xx-xx Xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, může předložit xxx Soudnímu dvoru Xxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Navrhne paušální xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx je dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nevyhověl jeho xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 259 není xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx Xxxxxxxx dvoru Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx 258 x důvodu, že xxxxxxx xxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnici xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, navrhnout paušální xxxxxx xxxx penále, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx stát povinen xxxxxxxx, ve výši, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx Evropské xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxxx paušální částky xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx stanovenému Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx.

Xxxxxx 261

(bývalý xxxxxx 229 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx Xxxxx xx základě ustanovení Xxxxx mohou xx Xxxxxx xxxx Evropské xxxx přenést xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jurisdikci xxxxxxxx se sankcí, xxxxx xxxx nařízení xxxxxxx.

Xxxxxx 262

(xxxxxx xxxxxx 229x Smlouvy x XX)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxx přenést xx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx, kterou Rada xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech týkajících xx aktů xxxxxxxxx xx xxxxxxx Smluv, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Xxxxxx 263

(xxxxxx článek 230 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxx, Komise x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxx aktů Evropského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osobám. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx nebo Komisí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podstatných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Smluv nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx k ochraně xxxxxx xxxx.

Xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx proti xxxxx, které xxxx xx určeny xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x osobně xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x obecnou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcích xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx instituce x jiné xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podávaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx vůči xxx mají xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx ve xxxxx dvou xxxxxx, x to podle xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx dne jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 264

(xxxxxx článek 231 Xxxxxxx x XX)

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx prohlásí xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx, ty xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nadále považovány xx zachované.

Xxxxxx 265

(xxxxxx xxxxxx 232 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx-xx Evropský parlament, Xxxxxxxx rada, Xxxx, Xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka Xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx x ostatní xxxxxx Xxxx předložit xxx Xxxxxxxx dvoru Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx x takovému porušení Xxxxx. Xxxxx článek xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx. Jestliže xx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xx xxxx výzvy xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx pododstavcích xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx, že nevydal xxx xx určený xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx stanovisko.

Xxxxxx 266

(xxxxxx článek 233 Xxxxxxx o XX)

Xxxxx, instituce xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx prohlášen xx neplatný nebo xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsudku Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx netýká xxxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxxx x xxxxxxx xx. 340 xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 267

(xxxxxx článek 234 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekty Xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x této otázce xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x této xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx, xx xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xx xx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx Soudní xxxx Evropské unie x co xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 268

(xxxxxx xxxxxx 235 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 340 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 269

Xxxxxx dvůr xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x legalitě xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Radou podle xxxxxx 7 Xxxxxxx x Evropské unii xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx Rady, a xx výhradně v xxxxxx dodržení procedurálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku.

Tato žádost xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne přijetí xxxxxxxx rozhodnutí. Soudní xxxx rozhodne xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Článek 270

(xxxxxx xxxxxx 236 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx všechny spory xxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx x pracovním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 271

(xxxxxx xxxxxx 237 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spory, xxxxx se týkají:

a) xxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx banky má x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx 258 xxxxxxxx Xxxxxx;

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxx xxxxxxx stát, Xxxxxx a správní xxxx xxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxx 263;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxxx xxxxx těmto usnesením xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 263 podat xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx, a xx xxxxx xxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 19 xxxx. 2, 5, 6 x 7 xxxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx;

x) plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxx Smluv a xxxxxxx XXXX a XXX. Xxxx guvernérů Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v této xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx 258 xxxxxxxx Xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx státům. Xxxxxx-xx Soudní dvůr Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx centrální banka xxxxxxxxx povinnost xxxxx Xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

Článek 272

(xxxxxx xxxxxx 238 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxx Evropské xxxx xx pravomoc xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxx Xxxx xxxx xx xxxx účet.

Xxxxxx 273

(xxxxxx xxxxxx 239 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr má xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 274

(xxxxxx xxxxxx 240 Xxxxxxx x XX)

X výhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudnímu xxxxx Xxxxxxxx unie Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx Xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx vnitrostátních soudů.

Xxxxxx 275

Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani x aktům xxxxxxxx xx xxxxxx základě.

Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 40 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 263 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx přezkumu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Evropské unii.

Xxxxxx 276

Xxx výkonu xxxxx pravomocí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxxx 4 a 5 o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx Soudní xxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiměřenost xxxxxxx xxxxxxxxxxx policií xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx o výkonu xxxxxxxxxxxx členských států xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 277

(xxxxxx článek 241 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx-xx xx spor xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xx každá strana, x xxxx lhůta xxxxxxxxx v čl. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx stanovených v xx. 263 xxxxxx xxxxxxxxxxx před Xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto aktu.

Xxxxxx 278

(bývalý xxxxxx 242 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx za xx, xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Článek 279

(xxxxxx xxxxxx 243 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx dvůr Evropské xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx předběžná xxxxxxxx.

Článek 280

(bývalý xxxxxx 244 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 299.

Xxxxxx 281

(xxxxxx xxxxxx 245 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx X x xxxxxx 64. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxxxx xxx na xxxxxx Xxxxxxxx dvora x xx xxxxxxxxxx x Komisí, xxxx xx xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci xx Xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX 6

XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX

Xxxxxx 282

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropský xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, tvoří Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. ESCB xx xxxxx rozhodovacími xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx. Prvořadým xxxxx XXXX je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Aniž xx dotčen xxxxx xxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx xx záměrem xxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx.

3. Evropská xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx pravomocí x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, instituce x xxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezávislost.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx článků 127 xx 133 a 138 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutem XXXX a XXX. X xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státy, jejichž xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x měnové xxxxxxx.

5. Evropská centrální xxxxx xx x xxxxxxxxx spadajících xx xxxx xxxxxxxxxx konzultována xx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx a xx každému xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 283

(xxxxxx článek 112 Xxxxxxx x XX)

1. Rada xxxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxx Xxxxxxx rady Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro.

2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx z prezidenta, xxxxxxxxxxxxxx x čtyř xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobností x xxxxxxxxxxxxx zkušeností x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xx doporučení Xxxx, xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx guvernérů.

Jejich funkční xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx rady xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx.

Článek 284

(xxxxxx článek 113 Xxxxxxx x XX)

1. Předseda Xxxx x člen Komise xx mohou xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx guvernérů.

Předseda Xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x projednání.

2. Prezident Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mající xxxxx k cílům x x úkolům XXXX.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předkládá xxxxxxx xxxxxx x činnosti XXXX x x xxxxxx politice za xxxxxxxx x běžný xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Komisi a xxxx Xxxxxxxx radě. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Radě x Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xx jejím xxxxxxx xxxx zahájit xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konzultováni příslušnými xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

XXXXX 7

XXXXXX DVŮR

Článek 285

(xxxxxx článek 246 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie.

Skládá xx x jednoho státního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx zájmu Xxxx.

Článek 286

(bývalý článek 247 Smlouvy o XX)

1. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, které xx svých xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx vnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Musí xxxxxxxxxx xxxxxxx záruky nezávislosti.

2. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx šesti xxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ze xxxxx xxxxxx volí na xxxx xxx xxx xxxxxxxx Účetního dvora. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Členové Xxxxxxxx dvora xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxx xxx jiného xxxxxxxx. Zdrží se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členové Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při svém xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxx xxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

Dotyčný xxxx je nahrazen xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období.

Mimo případy xxxxxxxx zastávají xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx nahrazení.

6. Xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx odvolán xx xxx xxxxxx xxxx zbaven xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx nahrazující xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxx xx xxxxxx Účetního xxxxx shledá, xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx k výkonu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x jeho funkce.

7. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx dvora, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx Protokolu x výsadách x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxx xx vztahují xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Účetního xxxxx.

Článek 287

(xxxxxx xxxxxx 248 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výdajů každé x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zřízených Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx akt xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx předkládá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účetnictví x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uskutečněných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxxxxx xx xxxxx hlavní xxxxxxx činnosti Unie.

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a správnost xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Podává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx nesrovnalostech.

Kontrola příjmů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úhrad xx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Kontrola xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x prostorách jakékoli xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx spravuje xxxxxx a výdaje xxxxxx Unie, včetně xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x v xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx státech xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx dvůr a xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxx se vzájemnou xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti. Tyto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx dvoru, xxx se xx xxxxxxxx zamýšlejí podílet.

Ostatní xxxxxx Unie, instituce xxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxx příjmy x xxxxxx jménem Xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nemají-li xxxxxxxx pravomoci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx dvoru xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxx x informace xxxxxxxx xxx splnění xxxx úkolů.

Právo Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xx xxxx činnosti xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Unie xxxx xxxxxxxx dohodou xxxx Účetním dvorem, xxxxxx a Xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxx xx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a výdajů Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, pokud x takové xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx rozpočtového xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se předkládá xxxxxxxx xxxxxxx Unie x zveřejňuje se x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Účetní xxxx xxxx xxxx kdykoli xxxxxxxxxx xxx připomínky x xxxxxxxxxxx otázkám, xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxx, x xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx Unie zaujímat xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx zprávy, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Účetní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxx nicméně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jednacím xxxx.

Xx nápomocen Evropskému xxxxxxxxxx x Radě xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxx svůj jednací xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx schválení Rady.

KAPITOLA 2

XXXXXX AKTY XXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX

XXXXX 1

XXXXXX XXXX XXXX

Xxxxxx 288

(xxxxxx xxxxxx 249 Smlouvy o XX)

Xxx výkon xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx působnost. Xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx stát, xxxxxxx xx určena, xxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx, přičemž volba xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxx uvedeni xx, xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nejsou závazná.

Xxxxxx 289

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx Xxxxxxxx parlament x Xxxx přijímají xxxxxxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx vymezen x xxxxxx 294.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx je přijetí xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxx Xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxx legislativním postupem.

3. Xxxxxx xxxx přijaté xxxxxxxxxxxxx postupem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

4. Xx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxx legislativní akty xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx Soudního xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky.

Xxxxxx 290

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x obecnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx výslovně stanoví xxxxxxxx pro přenesení xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo Rada xxxxx rozhodnout x xxxxxxx přenesení xxxxxxxxx;

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstoupit x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nevysloví-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx parlament xxxx Rada xxxxx xxxxxxx.

Xxx účely písmen x) x x) xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx členů x Rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.

3. Xxxxxxxx xxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx "x přenesené xxxxxxxxx".

Xxxxxx 291

1. Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závazných aktů Xxxx.

2. Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx nezbytné xxxxxxxx podmínky, svěří xxxx akty xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x případech uvedených x článcích 24 x 26 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii Xxxx.

3. Pro xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pravomocí.

4. Xxxxxxxx xxxxx prováděcích xxxx je slovo "xxxxxxxxx".

Xxxxxx 292

Xxxx přijímá xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxx Komise xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx podle Xxxxx xxxxxxxx akt na xxxxx Komise. X xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx pro přijetí xxxx Xxxx požadována xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 2

POSTUPY XXXXXXXXX XXXX A JINÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 293

(xxxxxx článek 250 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxx-xx Rada xx xxxxxxx Xxxxx xx návrh Komise, xxxx xxxxxx návrh xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 294 xxxx. 10 x 13, xxxxxxxx 310, 312 x 314 x xx. 315 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Dokud Xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Článek 294

(xxxxxx xxxxxx 251 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx-xx Smlouvy, xxxxx xxx o xxxxxxx aktu, na xxxxx xxxxxxxxxxxx postup, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx návrh.

První čtení

3. Xxxxxxxx parlament zaujme xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxx.

4. Xxxxxxx-xx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx akt xxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx Xxxx postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx jej Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxx podrobně xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x důvodech, xx xxxxxxx xxxxxxx přijala xxxxxx x prvním xxxxx. Komise podrobně xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

7. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx čtení xxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Rady;

b) xxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx akt xx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx změny xxxxxxx Xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx Xxxx x Xxxxxx, která x xxxxx změnám xxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx za xxxxxxx;

x) neschválí všechny xxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxx dohodovací xxxxx.

9. O návrzích xxxx, k xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

10. Xxxxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxx z členů Xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xx stejného počtu xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zastupujících Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx svolání, x to na xxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady x xxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady.

12. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx výbor xx lhůtě xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxx xxxxxxxx návrh, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx nepřijatý.

Třetí xxxxx

13. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx usnáší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx šest xxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

14. Xxxxx tří xxxxxx x xxxxx týdnů xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxx Rady, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx o xxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx podán x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky nebo xx žádost Soudního xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx 9.

X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Rada xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx postoji x xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádat Xxxxxx x stanovisko, xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx to xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xx rovněž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 11.

Xxxxxx 295

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Komise xx navzájem konzultují x xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx mohou v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx povahu.

Xxxxxx 296

(xxxxxx článek 253 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxx-xx Smlouvy druh xxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx akty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, doporučení, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přijetí xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx oblast xxxxxxxxx.

Článek 297

(bývalý článek 254 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxx řádným legislativním xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxxxxx akty xxxxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx xxxxxxxxxx předseda xxxxxx, který xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx akty xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, který xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx nařízení, směrnic x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx uvedeno, xxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx těm, xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx účinku xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 298

1. Při xxxxxx xxxxx úkolů xx xxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx Xxxx opírají x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správu.

2. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx řádem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx 336 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním postupem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx účelem ustanovení.

Xxxxxx 299

(bývalý xxxxxx 256 Smlouvy o XX)

Xxxx Xxxx, Komise xxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx řídí předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx státu, xx xxxxx území se xxxxxxx. Doložku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, omezeném jen xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Jsou-li xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx splněny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx požádat o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán.

Výkon rozhodnutí xxxx být zastaven xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

Kontrola řádného xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXX INSTITUCE XXXX

Xxxxxx 300

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx jsou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx funkce.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, občanské, profesní x xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x některém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celku, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazy.

Vykonávají xxxx xxxxxx zcela xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxx výborů, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx. X xxxxxx účelu xxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx.

ODDÍL 1

HOSPODÁŘSKÝ X XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 301

(bývalý xxxxxx 258 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x sociálního xxxxxx nesmí xxxxxxxxx 350.

Xxxx xx návrh Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 302

(bývalý xxxxxx 259 Xxxxxxx x XX)

1. Členové výboru xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx let. Xxxx xxxxxx seznam xxxxx sestavený podle xxxxxx podaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx. Xxxx si xxxxxxx xxxxx evropských xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společnost, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

Článek 303

(xxxxxx xxxxxx 260 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx volí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx roku.

Přijme xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, Xxxx nebo Xxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxx x vlastního xxxxxxx.

Xxxxxx 304

(xxxxxx xxxxxx 262 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Rada xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx. Xxxx orgány xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx x vlastního podnětu x xxxxxxxxx, xxx xx považuje xx xxxxxx.

Xxxxxxxx-xx to Evropský xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx jeho stanoviska xxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednat x xxx tohoto stanoviska.

Stanoviska xxxxxx, xxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxx xx postupují Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě x Xxxxxx.

XXXXX 2

VÝBOR REGIONŮ

Článek 305

(xxxxxx xx. 263 xxxxx, třetí x xxxxxx pododstavec Smlouvy x ES)

Počet členů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 350.

Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx přijme xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx let. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx každým xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 300 xxxx. 3, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výboru a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx postupem nahrazeni xx zbytek xxxxxxxxx xxxxxx. Nemohou xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 306

(bývalý xxxxxx 264 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxx volí xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxx xxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, Rady nebo Xxxxxx. Xxxx xx xxxx sejít x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 307

(xxxxxx článek 265 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx konzultují Xxxxx regionů x xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, x ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, zejména v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx Xxxxxxxx parlament, Xxxx xxxx Xxxxxx za xxxxx, xxxx xxxxxx xxx předložení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxxxxxx předsedovi. Xx xxxxxxxx stanovené xxxxx mohou xxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx-xx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 304, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx regionální xxxxx, xxxx x této xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx za xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx a zápis x jeho jednání xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx.

KAPITOLA 4

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 308

(xxxxxx článek 266 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xx právní xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx investiční banky xxxx členské xxxxx.

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke Xxxxxxxx. Rada xxxx xx xxxxxx Evropské xxxxxxxxxx xxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx, anebo na xxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx investiční xxxxx.

Xxxxxx 309

(xxxxxx xxxxxx 267 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxx v xxxxx Xxxx; xxxxxxx k xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Za tím xxxxxx neziskovým xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx odvětvích hospodářství:

a) xxxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvinutých xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podniků xxxxx xx vytvoření xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxx nemohou xxx xxxx kryty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx společného xxxxx více xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

XXXXX II

FINANČNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 310

(xxxxxx xxxxxx 268 Xxxxxxx x XX)

1. Xxx xxxxx rozpočtový xxx xxxx být xxxxxxx příjmy x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 314.

Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx a xxxxxx.

2. Výdaje zapsané x rozpočtu xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rozpočtového období x souladu s xxxxxxxxx podle xxxxxx 322.

3. Uskutečnění xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxx xxxx činnost x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x nařízením podle xxxxxx 322, x xxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx nařízením.

4. X xxxxxxxxx rozpočtové xxxxx xxxxxxxx Xxxx žádné xxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx záruka, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx limitu xxx xxxxxxx xxxxxx Unie x x souladu x xxxxxxxxx finančním xxxxxx podle článku 312.

5. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx řádného xxxxxxxxxx řízení. Členské xxxxx a Xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

6. X xxxxxxx x xxxxxxx 325 xxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozujícím xxxx ohrožujícím finanční xxxxx Unie.

XXXXXXXX 1

VLASTNÍ XXXXXX XXXX

Xxxxxx 311

(xxxxxx xxxxxx 269 Smlouvy x XX)

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx cílů x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx politik.

Rozpočet xx xxxxxxxxxx plně x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx příjmy tím xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx legislativním postupem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx vlastních xxxxxx Xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stávající xxxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxx až xx xxxxxxxxx členskými xxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 312

1. Víceletý xxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx finanční xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx nejméně pěti xxx.

Xxxxx rozpočet Xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx finančním xxxxxx.

2. Rada přijme xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx členů.

Evropská xxxx xxxx xxxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx závazky podle xxxxxxxxx výdajů x xxxxxxx xxxxxx prostředků xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx oblastem xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpočtového procesu.

4. Xxxx-xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

5. Evropský parlament, Xxxx x Xxxxxx xxxx xxxxx celého xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxxxxx 313

(bývalý xx. 272 xxxx. 1 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. prosince.

Článek 314

(bývalý xx. 272 xxxx. 2 xx 10 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx rozpočet Xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. Každý xxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx předběžný xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozpočtový xxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx odlišné odhady.

Návrh xxxxxxxx xxxxxxxx odhad xxxxxx a odhad xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxxx 1. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém má xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xx xx svolání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

3. Rada xxxxxx xxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxxxx 1 října xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx má být xxxxxxxx xxxxx. Podrobně xxxxxxxxx Evropský parlament x xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých postoj xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx postoj Xxxx, xx rozpočet přijat;

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx;

x) přijme xxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx změněný xxxxx Radě x Xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx dnů xx xxxxxx postoupení Rada Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

5. Dohodovací xxxxx, který se xxxxxx z xxxxx Xxxx xxxx z xxxxxx zástupců a xx stejného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, má za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x společném xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxx zástupců a xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx parlament ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

Xxxxxx se účastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx veškerou xxxxxxx potřebnou ke xxxxxxxx postojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady.

6. Xxxxxxx-xx xx dohodovací xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jednoho xxx xxxxx odstavce 5 xx společném návrhu, xxxx Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxx xxx xxxx dohody xxxxxxx dní na xx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6:

x) Evropský xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x těchto orgánů xxxxxxxx xxxxx schválí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x konečnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx usnáší xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx, i Xxxx xxxxxxxx návrh zamítnou, xxxx pokud xxxxx x xxxxxx orgánů xxxxxxxx návrh zamítne, xxxxxxx druhý xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxx návrh xxxxxxxx; xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx svých xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx, předloží Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxx

x) Evropský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx jej xxxxxxx, xxxx Evropský xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx svých xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx dnů xxx xxx zamítnutí Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x). Není-li xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzena, zachová xx postoj dohodnutý xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s konečnou xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 5 na xxxxxxxxx xxxxxx, předloží Xxxxxx xxxx návrh rozpočtu.

9. Xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx je přijat x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxx svěřené mu xxxxx xxxxxx článku xxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx jejich základě, xxxxxxx xxxxx xxx x vlastní xxxxxx Xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 315

(xxxxxx xxxxxx 273 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxxxx xxxxxx x konečnou platností, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nařízeními přijatými xx xxxxxxx článku 322, a xx xx xx výše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dvanáctinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kapitole návrhu xxxxxxxx.

Xxxx může xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x nařízením přijatým xx základě xxxxxx 322. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postoupí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx článku, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 311.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx přijetí, xxxxx xx x xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx většinou hlasů xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxx.

Článek 316

(xxxxxx xxxxxx 271 Smlouvy x XX)

Xx xxxxxxxx stanovených x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx článku 322 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejich druhu xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s nařízením xxxxxxxx xx základě xxxxxx 322.

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x Xxxx, Komise x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je dotčen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx některé xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX 4

XXXXXX XXXXXXXX X ABSOLUTORIUM

Článek 317

(bývalý xxxxxx 274 Smlouvy x XX)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatým xx xxxxxxx článku 322 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx se zásadami xxxxxxx finančního xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i z xxxx vyplývající odpovědnosti. Xxxxxxx xxxxxx odpovědnosti x podrobná pravidla, xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 322 xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx z xxxxx xxxxxxxx nižšího členění xx druhé.

Článek 318

(xxxxxx článek 275 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxx předkládá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx jim předává xxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě xxxxxxxxx xxxxxx o financích Xxxx založenou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 319.

Xxxxxx 319

(xxxxxx xxxxxx 276 Xxxxxxx x XX)

1. Evropský xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx uděluje Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx Xxxx x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x hodnotící xxxxxx podle článku 318 a xxxxxxx xxxxxx Účetního xxxxx, x xxx jsou xxxxxxxxx odpovědi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 287 xxxx. 1 druhém xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

2. Před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi xxxx z xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Komise xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.

3. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení Xxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx žádost Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx podá Xxxxxx xxxxxx o opatřeních xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx připomínek a xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které odpovídají xx plnění xxxxxxxx. Xxxx zprávy se xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.

KAPITOLA 5

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 320

(xxxxxx článek 277 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 321

(xxxxxx xxxxxx 278 Smlouvy o XX)

Xxxxxx může xx xxxxxxxx, xx to xxxxxx příslušným orgánům xxxxxxxxx států, převádět xxxxxxxxxx x měně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx měny jiného xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx nezbytné x tomu, aby xxxx mohlo xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx jedná s xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx stát xxxx. Xxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členského státu xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 322

(bývalý článek 279 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx;

x) pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxx xx návrh Komise xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx dávají x xxxxxxxxx Xxxxxx, x přijme xxxxxxxx, xxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 323

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx xxxxxxx, aby Xxxx xxxx x dispozici xxxxxxxx prostředky, které xx umožní plnit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 324

X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx hlavy xxxx x xxxxxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, Xxxx a Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx usnadnili provádění xxxx hlavy.

XXXXXXXX 6

XXX XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 325

(xxxxxx článek 280 Xxxxxxx x XX)

1. Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podvodům x xxxxx protiprávním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx opatřeními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Unie xxxxxxx xxxxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jaká přijímají x zamezení podvodů xxxxxxxxxxxx jejich vlastní xxxxxxxx zájmy.

3. Xxxx xxxx dotčena ostatní xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx podvodům. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. K xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxx x x orgánech, xxxxxxxxxxx x xxxxxx subjektech Xxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x potírání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx státy Xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 326

(xxxxxx xxxxxx 27a xx 27e, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx články 11 a 11x Xxxxxxx x ES)

Každá xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x souladu xx Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ani xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x obchodu mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx vyvolávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

Xxxxxx 327

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x bývalé xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx o XX)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zachovávat xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx neúčastní. Xxxx xxxxx pak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx.

Xxxxxx 328

(bývalé články 27x xx 27x, 40 až 40x x 43 xx 45 Smlouvy x XX x xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx x XX)

1. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxx, s výhradou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxx xxxxxx xxxxxxxx kdykoli, x výhradou xxxxxxxx, xxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx rámci.

Komise x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dbají na xx, aby xxxxxxxxxxx xxxxx xx největšího xxxxx členských xxxxx.

2. Xxxxxx a případně xxxxxx představitel Xxxx xxx zahraniční věci x xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxx informují Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Radu x vývoji xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 329

(xxxxxx články 27x až 27e, 40 až 40b x 43 až 45 Xxxxxxx x XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx x XX)

1. Členské xxxxx, xxxxx si přejí xxxx sebou xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Smlouvách, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxx xxxxxx x xxxx navrhované posílené xxxxxxxxxx. Komise může x tomto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxx návrh xxxxxxxxxx, xxxxx důvody xxxxx členským státům.

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx přejí mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx zahraniční x xxxxxxxxxxxx politiky, xx xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxxx Xxxx, a Xxxxxx, xxxxx zaujme xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxx Xxxx. Pro informaci xx xxxxx i Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx posílené spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 330

(xxxxxx xxxxxx 27x až 27x, 40 xx 40x x 43 až 45 Xxxxxxx x XX a xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy o XX)

Xxxxxxx Rady xx xxxxx účastnit xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx států.

Kvalifikovaná xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 238 xxxx. 3.

Xxxxxx 331

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27e, 40 až 40x x 43 xx 45 Smlouvy o XX a xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Smlouvy x XX)

1. Každý xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x jedné z xxxxxxx podle xx. 329 odst. 1, xxxxxx xxxx záměr Xxxx x Xxxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X případě potřeby xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx podmínky účasti, x přijme xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxx Komise, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx ustanovení xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx, x xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx žádost xxxxx přezkoumá v xxxxxxx x druhým xxxxxxxxxxxx. Pokud Komise xxxxxx, že podmínky xxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx, může se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xx Xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Rada xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 330. Na xxxxx Xxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx přechodná xxxxxxxx podle druhého xxxxxxxxxxx.

2. Každý členský xxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx politiku x Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx účast xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx konzultaci x xxxxxxx představitelem Unie xxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxx, co x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx aktů xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však Rada xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejsou, xxxxx, jaká ustanovení xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x stanoví xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxx.

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx rozhoduje Xxxx xxxxxxxxxxx a v xxxxxxx x článkem 330.

Článek 332

(bývalé xxxxxx 27x až 27e, 40 xx 40b x 43 až 45 Smlouvy o XX a xxxxxx xxxxxx 11 a 11x Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx parlamentem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 333

(xxxxxx xxxxxx 27x xx 27x, 40 xx 40x x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX a xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, které xxxx xxx použito x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že Xxxx xxxxxxxxx jednomyslně, xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x postupem xxxxx xxxxxx 330 xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx-xx některé ustanovení Xxxxx, které může xxx xxxxxxx x xxxxx posílené xxxxxxxxxx, xx Rada xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxx xxxxxxxxxxx x souladu x postupem xxxxx xxxxxx 330 přijmout xxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx legislativním xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenstvím xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 334

(xxxxxx články 27x až 27x, 40 až 40b x 43 xx 45 Xxxxxxx o XX x xxxxxx xxxxxx 11 x 11x Smlouvy x XX)

Xxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx soudržnost mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spolupráce x soudržnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx x xx xxxxx xxxxxx spolupracují.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxx 335

(xxxxxx xxxxxx 282 Xxxxxxx x ES)

Unie má x xxxxxx x xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přiznává právnickým xxxxxx; Xxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx movitý x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx zastupována Xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

Článek 336

(bývalý xxxxxx 283 Xxxxxxx o XX)

Xxxxxxxx parlament a Xxxx přijmou řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx konzultaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služební xxx úředníků Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 337

(xxxxxx článek 284 Xxxxxxx x XX)

X xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Radou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu se Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 338

(xxxxxx xxxxxx 285 Xxxxxxx x XX)

1. Aniž xx xxxxxx xxxxxx 5 Xxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx, přijímají Xxxxxxxx parlament x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

2. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolehlivost, xxxxxxxxxxx, vědecká xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výdajů a xxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady.

Xxxxxx 339

(xxxxxx xxxxxx 287 Smlouvy o XX)

Xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx, jakož x úředníci x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxx povinni, a xx x po xxxxxxxx svých xxxxxx, xxxxxxxxxxxx takové informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 340

(xxxxxx článek 288 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxx právem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx pododstavce xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řádům xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců vůči Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx pracovním xxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 341

(xxxxxx článek 289 Smlouvy x XX)

Xxxxx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxx členských xxxxx vzájemnou xxxxxxx.

Xxxxxx 342

(bývalý xxxxxx 290 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Unie stanoví Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 343

(bývalý xxxxxx 291 Xxxxxxx x XX)

Xxxx požívá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x imunit xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx poslání za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x imunitách Xxxxxxxx xxxx xx xxx 8. dubna 1965. Xxxxx platí xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Evropskou investiční xxxxx.

Xxxxxx 344

(xxxxxx xxxxxx 292 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx státy xx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jinak, xxx xxx stanoví Xxxxxxx.

Xxxxxx 345

(xxxxxx článek 295 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy vlastnictví xxxxxxxxxxx x členských xxxxxxx.

Xxxxxx 346

(xxxxxx článek 296 Xxxxxxx o XX)

1. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx stát xxxx xxxxxxx poskytovat xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx materiálu nebo xxxxxxxx x xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxxx trhu s xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx výlučně x xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxxx jednomyslným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrobků, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxx 15. xxxxx 1958.

Xxxxxx 347

(xxxxxx článek 297 Smlouvy x XX)

Xxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byl některý xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx války xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxx dostál závazkům, xxx xxxxxx xx xxxxxx udržování míru x mezinárodní bezpečnosti.

Xxxxxx 348

(xxxxxx xxxxxx 298 Xxxxxxx x XX)

Xxxxxxx-xx xxxxxxxx přijatá x případech xxxxxxxxx x článcích 346 x 347 x xxxxxxxx podmínek hospodářské xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Komise xxxxx xx zúčastněným xxxxxx, jak by xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přizpůsobena pravidlům xxxxxxxxxx Smlouvami.

Odchylně xx xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxx 258 x 259 xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věc xxxxx Soudnímu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx jiný xxxxxxx xxxx zneužívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 346 a 347. Xxxxxx dvůr rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 349

(xxxxxx xx. 299 xxxx. 2 xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sociální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Francouzské Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Réunionu, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x hospodářskou závislostí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Rada na xxxxx Xxxxxx x xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxx uplatnění

Smluv v xxxxxx regionech, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Komise x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx uvedená x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxx, daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxxx pásem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbožím, xxxxxxxx podpor x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie.

Rada xxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx charakter x xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Unie, xxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxx x společné politiky.

Xxxxxx 350

(bývalý článek 306 Smlouvy x XX)

Xxxxxxxxxx Xxxxx nebrání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx používání Smluv.

Xxxxxx 351

(bývalý xxxxxx 307 Smlouvy o XX)

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1958 xxxx xxx xxxxxxxxxxxx státy xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx nejsou Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X případě potřeby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy přihlížejí x tomu, že xxxxxx poskytované ve Xxxxxxxxx každým z xxxxxxxxx států jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxx spojeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výhod xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 352

(bývalý článek 308 Smlouvy x XX)

1. Xxxxx-xx se, xx x dosažení xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx určitá xxxxxxx Xxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx Smlouvami, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx neposkytují xxxxxxxx xxxxxxxxx, přijme Xxxx xx xxxxx Xxxxxx jednomyslně xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx rovněž jednomyslně, xx návrh Xxxxxx x po obdržení xxxxxxxx Evropského parlamentu.

2. X rámci postupu xxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 3 Xxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxxx parlamenty na xxxxxx založené na xxxxx xxxxxx.

3. Opatření xxxxxxxx na tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx Smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx vylučují.

4. Tento xxxxxx xxxxxx sloužit xxxx základ pro xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx x xxxxx xxx přijatý xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovené x xx. 40 xxxxxx pododstavci Smlouvy x Xxxxxxxx unii.

Xxxxxx 353

Ustanovení čl. 48 xxxx. 7 Xxxxxxx o Evropské xxxx xx xxxxxxxxxx xx tyto články:

- xx. 311 xxxxx x čtvrtý pododstavec,

- xx. 312 xxxx. 2 xxxxx pododstavec,

- xxxxxx 352 x

- xxxxxx 354.

Xxxxxx 354

(xxxxxx xxxxxx 309 Xxxxxxx o XX)

Xxx xxxxx článku 7 Xxxxxxx o Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Rady xxxxxxxxxxx dotyčný xxxxxxx xxxx nepodílí xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxx článku. Xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdrží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx článku.

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 3 a 4 Smlouvy x Xxxxxxxx unii xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xx. 238 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx smlouvy.

Rozhoduje-li Xxxx xxxx, co přijala xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxx podle xx. 7 xxxx. 3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, kvalifikovanou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Smluv, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 238 xxxx. 3 písm. x) této xxxxxxx, xxxx, rozhoduje-li Rada xx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxx zahraniční xxxx x bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxx čl. 238 xxxx. 3 xxxx. x) této xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx parlament xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou odevzdaných xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

Článek 355

(xxxxxx xx. 299 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 3 xx 6 Xxxxxxx x XX)

Xxxxx xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxx ustanovení:

1. Xxxxxxxxxx Smluv xx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Martinik, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Martin, Azory, Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 349.

2. Xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx uvedené x příloze XX xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoven v xxxxx čtvrté.

Smlouvy xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx Británie a Xxxxxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeném xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zahraniční xxxxxx převzal xxxxxxxxxxx xxxxxxx stát.

4. Xxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x. 2 Aktu x podmínkách xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx od xxxxxx 52 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x od xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx:

x) Smlouvy xx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx výsostné xxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxxxxx k Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Xxxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Slovenské xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx na britské Xxxxxxxxx ostrovy x xxxxxx Xxx xxx x xxxx nezbytné xxx zajištění použitelnosti xxxxxxxx, jež xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii xxxxxxxxx xxx 22. xxxxx 1972.

6. Evropská xxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se vůči Xxxx mění status xxxxxx, francouzské xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx.

Článek 356

(bývalý článek 312 Xxxxxxx o XX)

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 357

(bývalý xxxxxx 313 Xxxxxxx x XX)

Xxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ústavními xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx u xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uložení xxxxxxxxxxx listiny xxx xxxxxxxxxxxx státem, xxxxx xxx učiní jako xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx méně xxx patnáct xxx xxxx xxxxxxxx následujícího xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx uložení.

Xxxxxx 358

Na tuto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 55 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii.

NA XXXXX ČEHOŽ připojili xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k této xxxxxxx xxx podpisy.

V Xxxx xxx dvacátého xxxxxx března xxxxx xxxxx set xxxxxxx xxxx.

(xxxxxx zplnomocněných zástupců xxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1 Xxxxx Evropské unie xx xx xx xxxx staly Bulharská xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx království, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx republika, Republika Xxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Slovenská republika, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx:

1 Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx.