Animace načítání

Stránka se připravuje...Státní správa a samospráva

Název Přímý odkaz Rejstříky a databáze (rozcestník)
Ministerstvo financí >>> >>>
Ministerstvo průmyslu a obchodu >>>
Ministerstvo dopravy >>> >>>
Ministerstvo pro místní rozvoj >>> >>>
Ministerstvo kultury >>> >>>
Ministerstvo obrany >>>
Ministerstvo práce a sociálních věcí >>> >>>
Ministerstvo spravedlnosti >>> >>>
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy >>> >>>
Ministerstvo vnitra >>> >>>
Ministerstvo zahraničních věcí >>> >>>
Ministerstvo zdravotnictví >>> >>>
Ministerstvo zemědělství >>> >>>
Ministerstvo životního prostředí >>> >>>
Národní bezpečnostní úřad >>>
Přehled stránek obcí >>>
Portál veřejné správy >>>
Server "Státní správa" >>>
Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví >>>

Ministerstvo financí

Název Odkaz
Informační systémy využívané MF ČR >>>
ARES - ekonomické subjekty >>>
EPO - Elektornické podání >>>
Plátci spotřebních a ekologických daní >>>
Ověřování DIČ osob registrovaných v jiných členských státech EU
- na internetových stránkách Evropské komise >>>
- na příslušném útvaru MF ČR či místně příslušném finančním úřadu >>>
Finanční správa >>>
Finanční správa - Dražby finančních úřadů >>>
Zahraniční obchodní rejstříky dostupné:
- přes Obchodní rejstřík EU >>>

Plátci DPH

http://adis.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Kontakty na finanční úřady

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady

Některé složité internetové odkazy musí být na této stránce v otevřené formě, aby byla zachována jejich funkčnost.


Ministerstvo dopravy

Název Odkaz
Jízdní řády >>>
Dopravní zpravodajství >>>
Informační systém DOK >>>

Ministerstvo pro místní rozvoj

Název Odkaz
Územně identifikační registr >>>
Registr sčítacích obvodů >>>
Portál o veřejných zakázkách a koncesích >>>
Informační systém o veřejných zakázkách >>>

Ministerstvo kultury

Název Odkaz
Církve a náboženské společnosti >>>
Třídník obsahového zaměření >>>
Databáze periodického tisku pro veřejnost >>>
Centrální evidence sbírek muzejní povahy >>>
Adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku >>>
Adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury >>>
Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací >>>
Památkový katalog >>>
Seznam restaurátorů >>>
Databáze uměleckých děl pocházejících z majetku holocaustu >>>

Ministerstvo spravedlnosti

Název Odkaz
Portál justice >>>
Soudy - přehled >>>
Státní zastupitelství - přehled >>>
Rejstřík trestů >>>
Obchodní rejstřík >>>
Insolvenční rejstřík >>>
Evidence znalců, tlumočníků a ústavů >>>
Přehled státních zástupců >>>
Přehled soudců >>>
Přehled neupotřebitelného majetku >>>
Další odkazy
Justiční akademie >>>
Institut pro kriminologii a sociální prevenci >>>
Probační a mediační služba >>>
Vězeňská služba >>>

Ministerstvo vnitra

Název Odkaz
Neplatné doklady (občanské průkazy, pasy, zbrojní průkazy...) >>>
Odcizená vozidla >>>
Pátrání po osobách >>>
Sbírka zákonů (PDF) >>>
Sbírka mezinárodních smluv (PDF) >>>
Metodické materiály ODK >>>

Ministerstvo zemědělství

Název Odkaz
Česká plemenářská inspekce >>>
Státní veterinární správa >>>
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) >>>
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) >>>
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) >>>
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský >>>
Státní pozemkový úřad >>>

Ministerstvo životního prostředí

Název Odkaz
Integrovaný registr znečišťování >>>
Vyhledávání v IRZ >>>
Seznam výrobců elektrozařízení >>>

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Název Odkaz
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR >>>
Sněmovní tisky >>>

Portál justice

Název Odkaz
Portál justice >>>
Soudy - přehled >>>
Státní zastupitelství - přehled >>>
Rejstřík trestů >>>
Obchodní rejstřík >>>
Insolvenční rejstřík >>>
Evidence znalců, tlumočníků a ústavů >>>
Přehled státních zástupců >>>
Přehled soudců >>>
Přehled neupotřebitelného majetku >>>
Další odkazy
Justiční akademie >>>
Institut pro kriminologii a sociální prevenci >>>
Probační a mediační služba >>>
Vězeňská služba >>>

Informační zdroje Evropské unie

Název Odkaz
Informační systém pro aproximaci práva >>>
Úřední věstník Evropské unie >>>
Eur-Lex (přístup k právu ES) >>>
Další informační zdroje Evropské unie
Oficiální internetové stránky Evropské unie >>>
Euroskop (vše o vstupu České republiky do Evropské unie) >>>
Evropská komise - zastoupení v ČR >>>
Rejstřík právních předpisů Evropské unie >>>

Profesní komory

Název Odkaz Registry (seznamy)
Agrární komora ČR >>>
Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů >>>
Česká advokátní komora >>> >>>
Česká komora architektů >>> >>>
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě >>> >>>
Česká komora klasické homeopatie >>>
Česká komora odhadců majetku >>>
Česká lékárnická komora >>> >>>
Česká lékařská komora >>> >>>
Exekutorská komora >>> >>>
Hospodářská komora ČR >>>
Komora auditorů ČR >>> >>>
Komora certifikovaných účetních >>> >>>
Komora daňových poradců ČR >>> >>>
Komora patentových zástupců ČR >>> >>>
Asociace českých pojišťovacích makléřů >>> >>>
Komora soudních tlumočníků ČR >>>
Komora soudních znalců ČR >>> >>>
Komora veterinárních lékařů ČR >>>
Notářská komora ČR >>> >>>
Profesní komora požární ochrany >>> >>>
Soudcovská unie ČR >>>