Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

VZOR ve formátu *.rtf

Zřizovací listina

organizační složky xxxxx/xxxx*)

.......................................................................................................

X.

Xxxxxxxx ustanovení

Zastupitelstvo xxxxx/xxxx*) ………………………….. ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §35a a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č.128/2000 Xx. x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ………… xx xxxx …… xxxxxxxx, xxxxxxxxx x. ………………… xxxxxxxxxxx složku xxxxx/xxxx*) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx města/obce*) xxx, xxx vyplývají ze xxxxxx o xxxxxx x dalších právních xxxxxxxx.

Xxxx zřizovací xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xx xxxxxx v xxxxxxx x §24 xx §26 xxxxxx x.250/2000 Xx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů x xxxxxxx znění.

II.

Zřizovatel

Název xxxxxxxxxxx:

Xxxxx:

XXX:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx:

XXX.

Xxxxxxxxxxx složka

1)

Název organizační xxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx organizační složky:

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x. 128/2000 Sb. x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx odpovědný xxxx města.

3) Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx složky města xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx města.

IV.

Předmět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

Doplnit podle skutečnosti: 1)

2) Xxxxxxxxxxx složka xxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: 2)

X.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxxxxx Rada xxxxx.

2) Xxxxxxx OS xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxx §11 zákoníku xxxxx č. 262/2006 Xx. x xx xx xxxxxxx zmocnění Xxxx města oprávněn xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3) Funkci statutárního xxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx složce

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

…………………..

2) Organizační xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx movitý xxxxxxx:

…………………..

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxx organizační xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx užívat xxxxxxx majetek jen xx účelem xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx. XX. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxx odpovědné xxxxx xxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx vznikne x xxxxxxxx nedodržení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx činnosti povinna:

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účelu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx majetek xxxx xxxxxxxxxx, zničením, ztrátou xxxx xxxxxxxxx,

- případné xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásahy xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx hlásit písemně xxxxxxxxxxx, a xx x xxx, kdy xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx zjištěny,

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxx xxxxxxx,

- zajišťovat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx inventarizaci veškerého xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3) X&xxxx;xxxxxxx, xx nebude xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx pronajímat xxxxxxxxxxx xx krátkodobému xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx stanovena xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4) Xx ochranu majetku x xxxxxx povinností xxx hospodaření xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX.

Xxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx zřizovatel xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výhradně xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. XX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §26 xxxx. x) xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx …………………………………………. xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx ustanovení

1) Organizační xxxxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ……………… xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxx zprávu x činnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon č. 250/2000 Sb. x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

*) Nehodící xx xxxxxxxx

……………………………………………&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ……………………………………………….

xxxxxxxx&xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx;&xxxx;xxxxxxxxxxxxx