Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

VZOR ve formátu *.rtf

Xxxxxxxxx listina

organizační xxxxxx xxxxx/xxxx*)

.......................................................................................................

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx/xxxx*) ………………………….. xx xxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxx §35a x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x.128/2000 Xx. x xxxxxx (xxxxxx zřízení) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx ………… xx xxxx …… zasedání, xxxxxxxxx x. ………………… xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxx*) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxx/xxxx*) xxx, xxx vyplývají xx xxxxxx x obcích x xxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx listina xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x §24 až §26 zákona x.250/2000 Xx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů x platném znění.

II.

Zřizovatel

Název xxxxxxxxxxx:

Xxxxx:

XXX:

Xxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx:

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 128/2000 Sb. x obcích x xxxxxxx znění xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx odpovědný xxxx xxxxx.

3) Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxx xxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxx zařízení:

Doplnit podle skutečnosti: 1)

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx skutečnosti: 2)

X.

Xxxxx xxxxxxxxx jednat xx organizační xxxxxx

1) Xxxxxxxxx XX jmenuje x odvolává Rada xxxxx.

2) Xxxxxxx XX xxxx organizační xxxxxx, xx vedoucím zaměstnance xxxxx §11 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2006 Xx. a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx starosta xxxxx.

XX.

Xxxxxxx z vlastnictví zřizovatele xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx užívání xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx:

…………………..

2) Organizační xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tento movitý xxxxxxx:

…………………..

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Organizační složka xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetek jen xx xxxxxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxx xx. IV. xxxx xxxxxxxxx listiny. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx majetku x zdraví xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí.

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účelu, xx xxxxxxx byla xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- případné xxxxx xx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx hlásit xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zásah xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxx ochrany,

- zajišťovat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx provozních xxxxxxxx, xxxxx, staveb,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx směrnicí x xxxxxx zřizovatele,

3) X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx narušen xxxx xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx pronajímat xxxxxxxxxxx ke krátkodobému xxxxxxx. Cena pronájmu xx stanovena xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4) Xx ochranu xxxxxxx x xxxxxx povinností xxx hospodaření se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky

VIII.

Okruh xxxxxx x výdajů, xxxxx xxxxxxxxxx svěřuje xx xxxxxxxxxx organizační xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx složka xxxx samostatnou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx rozpočtové x xxxxxxxx operace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vnitřních předpisů xxxxxxxxxxx. XX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §26 písm. x) xxxxxx x. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxx složka zřízena

Organizační xxxxxx …………………………………………. xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Organizační xxxxxx podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ……………… daného kalendářního xxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

3) Xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 250/2000 Sb. o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Tato zřizovací xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx

……………………………………………&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; ……………………………………………….

xxxxxxxx&xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;     &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx;     &xxxx; &xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx;&xxxx;xxxxxxxxxxxxx