Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXX XXXXX - XXXXX - XXXXXXXX

• Xxxxxxx o xxxxx xxxx - xx xxxx xxxxxxxxx >>>

(§2235, §2279 a §2288 xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx x xxxxx bytu - na xxxx xxxxxxx&xxxx;>>>

(§2235, §2279 a §2288 zák. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

• Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx >>>

(§2292 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx >>>

(§2215 x xxxxxxxxxxx ustanovení xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx >>>

(§2302, §2308 x §2309 xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku)

• Výpověď x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx >>>

(§2286 xxxx. 2 x §2288 xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx xxxxx&xxxx; xxxxxxxx z nájmu xxxx >>>

xxxxxxxxxxx >>>

(§2286 xxxx. 2 xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

• Xxxxxx xx xxxxxx neoprávněnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxx >>>&xxxx;

xxxxxxxxxxx >>>

(§2286 xxxx. 2 x §2290 xxx. č. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx >>>

(§599 x §610 xxx. x. 90/2012 Xx., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx))

•&xxxx;Xxxxxx x podmínkách převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx >>>

(§599 x násl. xxx. x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx))

•&xxxx;Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x družstvu >>>

(§610 x §611 zák. x. 90/2012 Sb., x obchodních společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních xxxxxxxxxxx))

•&xxxx;Xxxxxxx x výměnku >>>

(§2707 xxx. x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx x nájmu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx účely >>>

(§2201 x xxxx. xxx. x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou xxx nepodnikatelské xxxxx >>>

(§2201 a násl. xxx. x. 89/2012 Xx., občanského zákoníku)

• Smlouva x xxxxx pozemku xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx >>>

(§2201 x xxxx. xxx. č. 89/2012 Xx., občanského zákoníku)

• Smlouva x xxxxx pozemku xx xxxx určitou xxx podnikatelské účely >>>

(§2201 x xxxx. xxx. č. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku)

• Dodatek xx xxxxxxx x xxxxx - xxxxxxx >>>

(§2254 xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx x pachtu >>>

(§2332 a xxxx. xxx. x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx x zemědělském xxxxxx >>>

(§2345 a násl. xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku)

• Smlouva x xxxxx hrobového xxxxx >>>

(§25 xxxxxx x. 256/2001 Sb. o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx x §2201 a xxxx. xxx. č. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

•&xxxx;Xxxxxxx o zřízení xxxxxxx břemene >>>

- xxxxxxx služebnosti xxxxxx x xxxxx (chůze x jízdy)

• Smlouva x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx >>>&xxxx;

-&xxxx;xxxxxxxxxx inženýrské sítě

(§1257, §1274 x xxxx. xxx. x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku)