Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sazba daně z hazardních her

Daň z hazardních her (zákon č. 187/2016 Sb.)

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2024)

Základ daně - §3 zákona

Výpočet daně - §5 zákona

Zdaňovací období - §6 zákona (kalendářní čtvrtletí)

Sazba daně - §4 zákona

ř.

Druh hazardní hry

Upřesnění

Forma provozování hazardní hry

Sazba jednotlivé dílčí daně

1.

Loterie

Okamžité loterie

Internetové

35 %

2.

Ostatní

35 %

3.

Rychlé loterie

Internetové

35 %

4.

Ostatní

35 %

5.

Běžné loterie

Internetové

35 %

6.

Ostatní

35 %

7.

Kursové sázky

Běžné kursové sázky

Internetové

30 %

8.

Ostatní

30 %

9.

Živé kursové sázky

Internetové

30 %

10.

Ostatní

30 %

11.

Totalizátorové hry

Internetové

30 %

12.

Ostatní

30 %

13.

Binga

Internetové

30 %

14.

Ostatní

30 %

15.

Technické hry

Internetové

35 %

16.

Ostatní

35 %

17.

Živé hry

Internetové

30 %

18.

Ostatní

30 %

19.

Tomboly

30 %

20.

Turnaje malého rozsahu

30 %

21.

Hazardní hry provozované bez potřebného základního povolení nebo ohlášení

35 %

Rozpočtové určení daně - §7 zákona

(1) Část celostátního hrubého výnosu daně z ostatních hazardních her ve výši dílčí daně z ostatních technických her je ze

a) 55 % příjmem státního rozpočtu a

b) 45 % příjmem rozpočtů obcí.

(2) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) plynoucího ve zdaňovacím období, činí součet

a) jedné poloviny poměru

1. součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k

2. celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, a

b) jedné poloviny podílu obce na části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní.

(3) Ministerstvo financí zveřejní podíl jednotlivých obcí vyjádřený v procentech podle odstavce 2 písm. a) na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději měsíc před začátkem zdaňovacího období.

(4) Část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši úhrnu dílčích daní z internetových her a dílčí daně z hazardních her provozovaných bez potřebného základního povolení nebo ohlášení je příjmem státního rozpočtu.

(5) Celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou částí celostátního hrubého výnosu podle odstavců 1 a 4 je ze

a) 35 % příjmem státního rozpočtu a

b) 65 % příjmem rozpočtů obcí.

(6) Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her podle odstavce 5 písm. b), se určí obdobně jako procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob podle právních předpisů upravujících rozpočtové určení daní.

(7) Příslušenství daně z hazardních her sledující její osud je příjmem státního rozpočtu.