Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pomoc v hmotné nouzi

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi


S účinností od 1.1.2007 již nejsou vypláceny částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, naposledy upravené v §2 nařízení vlády č. 505/2005 Sb.

Dnem 1.1.2007 nabyl účinnosti nový zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

§2 - Hmotná nouze

§3 - Osoba, která není v hmotné nouzi

Nová právní úprava nedává možnost okamžitě zjistit výši nárokové dávky. Každý případ je nutné hodnotit individuálně, za pomoci celé právní úpravy.

§4 - Dávky

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:

a) příspěvek na živobytí,

b) doplatek na bydlení,

c) mimořádná okamžitá pomoc.
 

V podrobnostech též §24, §35 a §37 zákona.