Animace načítání

Stránka se připravuje...


Životní a existenční minimum

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana s účinností od 1.1.2023

Zákon o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb.
Jednotlivec (§2) 4 860 č. 436/2022 Sb. (§1)
Společně posuzované osoby (§4): č. 110/2006 Sb. (§3)
Osoba posuzovaná jako 1. v pořadí 4 470 č. 436/2022 Sb. (§2 odst. 1)
Osoba posuzovaná jako 2. v pořadí (§3 odst. 3): č. 436/2022 Sb. (§2 odst. 2)
Osoba od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem 4 040 písm. a)
Nezaopatřené dítěte od 15 do 26 let věku 3 490 písm. b)
Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku 3 050 písm. c)
Nezaopatřené dítě do 6 let věku 2 480 písm. d)
Existenční minimum osoby 3 130 č. 436/2022 Sb. (§3)


Společně posuzované osoby - §4 zákona

Definice existenčního minima (§1 zákona):

Existenční minimum - minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Existenční minimum (§5 zákona)

Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Důležité upozornění ke změně právní úpravy s účinností od 1.1.2007:

§1 odst. 3 zákona č. 110/2006 Sb.:

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy1).

1) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.