Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2024)
 

§157 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Náhrada jízdních výdajů)

"(4) Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u"

Období Jízdné Právní úprava
Jednostopá a tříkolky Osobní
1.1.2004 - 31.12.2004 0,90 3,50 449/2003 Sb. (§2)
1.1.2005 - 31.12.2005 1,00 3,80 647/2004 Sb. (§2)
1.1.2006 - 31.12.2006 1,00 3,80 496/2005 Sb. (§2)
1.1.2007 - 31.12.2007 1,00 3,80 262/2006 Sb. (§157)
1.1.2008 - 31.12.2008 1,00 4,10 357/2007 Sb. (§1)
1.1.2009 - 31.12.2009 1,10 3,90 451/2008 Sb. (§1)
1.1.2010 - 31.12.2010 1,10 3,90 462/2009 Sb. (§1)
1.1.2011 - 31.12.2011 1,00 3,70 377/2010 Sb. (§1)
1.1.2012 - 31.12.2012 1,00 3,70 429/2011 Sb. (§1)
1.1.2013 - 31.12.2013 1,00 3,60 472/2012 Sb. (§1)
1.1.2014 - 31.12.2014 1,00 3,70 435/2013 Sb. (§1)
1.1.2015 - 31.12.2015 1,00 3,70 328/2014 Sb. (§1)
1.1.2016 - 31.12.2016 1,00 3,80 385/2015 Sb. (§1)
1.1.2017 - 31.12.2017 1,10 3,90 440/2016 Sb. (§1)
1.1.2018 - 31.12.2018 1,10 4,00 463/2017 Sb. (§1)
1.1.2019 - 31.12.2019 1,10 4,10 333/2018 Sb. (§1)
1.1.2020 - 31.12.2020 1,10 4,20 358/2019 Sb. (§1)
1.1.2021 - 31.12.2021 1,20 4,40 589/2020 Sb. (§1)
1.1.2022 - 31.12.2022 1,30 4,70 511/2021 Sb. (§1)
1.1.2023 - 31.12.2023 1,40 5,20 467/2022 Sb. (§1)
od 1.1.2024 1,50 5,60 398/2023 Sb. (§1)

"(5) Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené v odstavci 4 písm. b).".

... při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %. Tato sazba základní náhrady se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle §189.