Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sazby stravného při pracovních cestách

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2024)
 


Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v §109 odst. 3 zákona §163 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Stravné)

"(1) Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí ..."

Období Stravné Právní úprava
5 - 12 hod. 12 - 18 hod. > 18 hod.
1.1.2004 - 31.12.2004 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 449/2003 Sb. (§1) *)
1.1.2005 - 31.12.2005 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 647/2004 Sb. (§1) *)
1.1.2006 - 31.12.2006 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 496/2005 Sb. (§1) *)
1.1.2007 - 31.12.2008 58,- 88,- 138,- 262/2006 Sb. (§163)
1.1.2009 - 31.12.2009 60,- 92,- 144,- 451/2008 Sb. (§2)
1.1.2010 - 31.12.2010 61,- 93,- 146,- 462/2009 Sb. (§2)
1.1.2011 - 31.12.2011 63,- 95,- 149,- 377/2010 Sb. (§2)
1.1.2012 - 31.12.2012 64,- 96,- 151,- 429/2011 Sb. (§2)
1.1.2013 - 31.12.2013 66,- 100,- 157,- 472/2012 Sb. (§2)
1.1.2014 - 31.12.2014 67,- 102,- 160,- 435/2013 Sb. (§2)
1.1.2015 - 31.12.2015 69,- 104,- 163,- 328/2014 Sb. (§2)
1.1.2016 - 31.12.2016 70,- 106,- 166,- 385/2015 Sb. (§2)
1.1.2017 - 31.12.2017 72,- 109,- 171,- 440/2016 Sb. (§2)
1.1.2018 - 31.12.2018 78,- 119,- 186,- 463/2017 Sb. (§2)
1.1.2019 - 31.12.2019 82,- 124,- 195,- 333/2018 Sb. (§2)
1.1.2020 - 31.12.2020 87,- 131,- 206,- 358/2019 Sb. (§2)
1.1.2021 - 31.12.2021 91,- 138,- 217,- 589/2020 Sb. (§2)
1.1.2022 - 19.8.2022 99,- 151,- 237,- 511/2021 Sb. (§2)
20.8.2022 - 31.12.2022 120,- 181,- 284,- 511/2021 Sb. (§2)
1.1.2023 - 31.12.2023 129,- 196,- 307,- 467/2022 Sb. (§2)
od 1.1.2024 140,- 212,- 333,- 398/2023 Sb. (§2)

*) Sazba stravného podle §5 odst. 3 zákona činí 53 Kč.

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v §109 odst. 3 zákona §173 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

"Zaměstnavatel uvedený v této hlavě poskytne zaměstnanci cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených v této hlavě. Jiné nebo vyšší cestovní náhrady nesmí zaměstnavatel zaměstnanci poskytovat."

Období Stravné Právní úprava
5 - 12 hod. 12 - 18 hod. > 18 hod.
1.1.2007 - 31.12.2008 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 262/2006 Sb. (§176)
1.1.2009 - 31.12.2009 60,- až 72,- 92,- až 110,- 144,- až 172,- 451/2008 Sb. (§3)
1.1.2010 - 31.12.2010 61,- až 73,- 93,- až 112,- 146,- až 174,- 462/2009 Sb. (§3)
1.1.2011 - 31.12.2011 63,- až 74,- 95,- až 114,- 149,- až 178,- 377/2010 Sb. (§3)
1.1.2012 - 31.12.2012 64,- až 76,- 96,- až 116,- 151,- až 181,- 429/2011 Sb. (§3)
1.1.2013 - 31.12.2013 66,- až 79,- 100,- až 121,- 157,- až 188,- 472/2012 Sb. (§3)
1.1.2014 - 31.12.2014 67,- až 80,- 102,- až 123,- 160,- až 191,- 435/2013 Sb. (§3)
1.1.2015 - 31.12.2015 69,- až 82,- 104,- až 125,- 163,- až 195,- 328/2014 Sb. (§3)
1.1.2016 - 31.12.2016 70,- až 83,- 106,- až 127,- 166,- až 198,- 385/2015 Sb. (§3)
1.1.2017 - 31.12.2017 72,- až 86,- 109,- až 132,- 171,- až 205,- 440/2016 Sb. (§3)
1.1.2018 - 31.12.2018 78,- až 93,- 119,- až 143,- 186,- až 223,- 463/2017 Sb. (§3)
1.1.2019 - 31.12.2019 82,- až 97,- 124,- až 150,- 195,- až 233,- 333/2018 Sb. (§3)
1.1.2020 - 31.12.2020 87,- až 103,- 131,- až 158,- 206,- až 246,- 358/2019 Sb. (§3)
1.1.2021 - 31.12.2021 91,- až 108,- 138,- až 167,- 217,- až 259,- 589/2020 Sb. (§3)
1.1.2022 - 19.8.2022 99,- až 118,- 151,- až 182,- 237,- až 283,- 511/2021 Sb. (§3)
20.8.2022 - 31.12.2022 120,- až 142,- 181,- až 219,- 284,- až 340,- 511/2021 Sb. (§3)
1.1.2023 - 31.12.2023 129,- až 153,- 196,- až 236,- 307,- až 367,- 467/2022 Sb. (§3)
od 1.1.2024 140,- až 166,- 212,- až 256,- 333,- až 398,- 398/2023 Sb. (§3)

Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle §189.