Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sazby daně silniční

Daň silniční (zákon č. 16/1993 Sb.)

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.7.2022)


Upozornění na snížení resp. zvýšení sazby daně silniční podle §6 odst. 6 až 10 zákona

Sazby daně (§6)

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru:

zdvihový objem motoru roční sazba daně
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč
nad 3000 cm3 4 200 Kč

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle §5 písm. b) a c) činí:

při počtu náprav hmotnosti roční sazba daně
1 náprava do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 tunu do 2 t 2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4 500 Kč
nad 5 t do 6,5 t 5 200 Kč
nad 6,5 t do 8 t 6 300 Kč
nad 8 t 7 200 Kč
2 nápravy do 1 tuny 1 800 Kč
nad 1 t do 2 t 2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4 100 Kč
nad 5 t do 6,5 t 4 500 Kč
nad 6,5 t do 8 t 5 400 Kč
nad 8 t do 9,5 t 6 300 Kč
nad 9,5 t do 11 t 7 200 Kč
nad 11 t do 12 t 8 100 Kč
nad 12 t do 13 t 9 500 Kč
nad 13 t do 14 t 11 000 Kč
nad 14 t do 15 t 12 400 Kč
nad 15 t do 18 t 17 800 Kč
nad 18 t do 21 t 21 800 Kč
nad 21 t do 24 t 26 300 Kč
nad 24 t do 27 t 30 400 Kč
nad 27 34 700 Kč
3 nápravy do 1 t 1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 2 700 Kč
nad 6 t do 8,5 t 4 500 Kč
nad 8,5 t do 11 t 5 400 Kč
nad 11 t do 13 t 6 300 Kč
nad 13 t do 15 t 7 900 Kč
nad 15 t do 17 t 9 900 Kč
nad 17 t do 19 t 11 900 Kč
nad 19 t do 21 t 13 100 Kč
nad 21 t do 23 t 16 000 Kč
nad 23 t do 26 t 20 500 Kč
nad 26 t do 31 t 27 500 Kč
nad 31 t do 36 t 32 600 Kč
nad 36 t 37 800 Kč
4 nápravy a více náprav do 18 t 6 300 Kč
nad 18 t do 21 t 7 900 Kč
nad 21 t do 23 t 10 600 Kč
nad 23 t do 25 t 13 300 Kč
nad 25 t do 27 t 16 700 Kč
nad 27 t do 29 t 21 200 Kč
nad 29 t do 32 t 28 000 Kč
nad 32 t do 36 t 29 500 Kč
nad 36 t 33 100 Kč

Poznámka:

Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
 

Snížení sazby daně silniční:

Sazba daně podle §6 odstavce 5 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
 

Podle §6 odst. 6 a 7 ZDS se od první registrace vozidla v České republice nebo v zahraničí snižuje roční sazba daně pod dobu 9 let (celkem 108 kalendářních měsíců) následovně:

- o 48 % po dobu prvních 36 kalendářních měsíců,

- o 40 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců, a

- o 25 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců.
 

U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
 

§6 odst. 9 ZDS:

Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních vozidel a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud

a) jsou tato vozidla používána veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob pouze k činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,

b) jsou tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo

c) se jedná o výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž

1. plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo

2. plynou příjmy ze samostatné činnosti.§6 odst. 10 ZDS:

Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle odstavce 6.
 

Zvýšení sazby daně silniční:

§6 odst. 8 ZDS

U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.