Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sazby daně silniční

Daň silniční (zákon č. 16/1993 Sb.)

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2024)

Výše daně pro zdanitelná vozidla

I. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav

Největší povolená hmotnost v tunách

Výše daně v Kč

nejméně

méně než

2

12

0

12

13

800

13

14

2 300

14

15

3 200

15

7 200

3

15

0

15

17

1400

17

19

2 900

19

21

3 800

21

23

5 800

23

9 000

4 a více

23

0

23

25

3 800

25

27

6 000

27

29

9 400

29

14 000

II. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet náprav

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách

Výše daně v Kč

nejméně

méně než

2

16

0

16

18

400

18

20

900

20

22

2 000

22

23

2 600

23

25

4 600

25

28

8 000

28

31

8 700

31

33

12 100

33

18 400

3 a více

36

0

36

38

11 800

38

40

16 300

40

24 200

III. Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost v tunách

Výše daně v Kč

nejméně

méně než

12

0

12

3 600