Animace načítání

Stránka se připravuje...


Důchodové pojištění

Výpočtový základ - vývoj


Stanovení výpočtového základu v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 a použití redukčních hranic - podrobně §15 odst. 1 až 5 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění.

V období po roce 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu (§16) tak, že

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,

b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %,

c) k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.

Účinnost Částka v Kč Částka v Kč Právní úprava
1.1.1996 - 31.12.1996 5 000 10 000 155/1995 Sb. (§15)
1.1.1997 - 31.12.1997 5 600 11 200 255/1996 Sb. (§3)
1.1.1998 - 31.12.1998 5 900 11 800 254/1997 Sb. (§3)
1.1.1999 - 31.12.1999 6 100 13 000 234/1998 Sb. (§3)
1.1.2000 - 31.12.2000 6 300 14 200 228/1999 Sb.(§3)
1.1.2001 - 31.12.2001 6 600 15 300 375/2000 Sb. (§3)
1.1.2002 - 31.12.2002 7 100 16 800 346/2001 Sb. (§3)
1.1.2003 - 31.12.2003 7 400 17 900 439/2002 Sb. (§2)
1.1.2004 - 31.12.2004 7 500 19 200 338/2003 Sb. (§3)
1.1.2005 - 31.12.2005 8 400 20 500 521/2004 Sb. (§3)
1.1.2006 - 31.12.2006 9 100 21 800 414/2005 Sb. (§3)
1.1.2007 - 31.12.2007 9 600 23 300 462/2006 Sb. (§3)
1.1.2008 - 31.12.2008 10 000 24 800 257/2007 Sb. (§3)
1.1.2009 - 31.12.2009 10 500 27 000 365/2008 Sb. (§3)
1.1.2011 - 31.12.2011 11 000 28 200 283/2010 Sb. (§3)

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Redukční hranice (v Kč)
Účinnost první druhá třetí Právní úprava
1.1.1012 - 31.12.2012 11 061 29 159 100 548 286/2011 Sb. (§2)
1.1.2013 - 31.12.2013 11 389 30 026 103 536 324/2012 Sb. (§2)
1.1.2014 - 31.12.2014 11 415 30 093 103 768 296/2013 Sb. (§2)
1.1.2015 - 31.12.2015 11 709 106 444 - 208/2014 Sb. (§2)
1.1.2016 - 31.12.2016 11 883 108 024 - 244/2015 Sb. (§2)
1.1.2017 - 31.12.2017 12 423 112 928 - 325/2016 Sb. (§2)
1.1.2018 - 31.12.2018 13 191 119 916 - 343/2017 Sb. (§2)
1.1.2019 - 31.12.2019 14 388 130 796 - 213/2018 Sb. (§2)
1.1.2020 - 31.12.2020 15 328 139 340 - 260/2019 Sb. (§2)
1.1.2021 - 31.12.2021 15 595 141 764 - 381/2020 Sb. (§2)
1.1.2022 - 31.12.2022 17 121 155 644 - 356/2021 Sb. (§2)
1.1.2023 - 31.12.2023 17 743 161 296 - 290/2022 Sb. (§2)
1.1.2024 19 346 175 868 - 286/2023 Sb. (§2)


Všeobecný vyměřovací základ