Animace načítání

Stránka se připravuje...


Pojištění (všeobecné zdravotní, sociální)

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2023)
 

ss


Zákony č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 

Všeobecné zdravotní pojištění - Výše pojistného (592/1992 Sb., §2)

13,5 % z vyměřovacího základu - 1/3 zaměstnanec, 2/3 zaměstnavatel (§5 odst. 1), za rozhodné období (§4).

[vyměřovací základ → §3 (zaměstnanec), §3a (OSVČ), §3b (osoba bez zdanitelných příjmů), §3c (osoba, za kterou je plátcem pojistného stát), §3d (pro osobu, která se na území České republiky narodila matce pobývající na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu].
 

Pojistné na sociální zabezpečení,

které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné").
 

Sazby pojistného (589/1992 Sb., §7, v platném znění)

Sazby pojistného činí:
 

u zaměstnavatele

24,8 % z vyměřovacího základu uvedeného v §5a odst. 1 písm. a), z toho

= 2,1 % na nemocenské pojištění,

= 21,5 % na důchodové pojištění,

= 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.
 

u zaměstnavatele

1. v roce 2023 26,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle §5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 23,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

2. v roce 2024 27,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle §5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

3. v roce 2025 28,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle §5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 25,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

4. počínaje rokem 2026 29,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle §5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 26,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.
 

u zaměstnanců

6,5 % z vyměřovacího základu. 
 

u osob samostatně výdělečně činných

1. 29,2 % z vyměřovacího základu uvedeného v §5b odst. 1 až 3, z toho

= 28 % na důchodové pojištění

= 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,

2. 2,1 % z vyměřovacího základu uvedeného v §5b odst. 4,

jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění.
 

u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

28 % z vyměřovacího základu.
 

u zahraničního zaměstnance

2,1 % z vyměřovacího základu.