Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXX XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU. Xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxx voleni xxxxx xxxxxx XX každých 5 let. Xxxxxxxx xxxxx xx uskutečnily x&xxxx;xxxxxx 2014. Má xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx EU xx xxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem Xxxx. X Radě se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zemí EU (xxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx, pozměňovali x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x koordinovali jednotlivé xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx schválených xx xxxxxxxx. Hlavní xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU. Xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx zástupci. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx EU. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU, x není xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx předpisech XX xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxx XX; xxxxxxx tak činí xxxxxxxxxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx XX xxxxxxxx, x opatření, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx komise xx xxxxxxxxx nezávislý, výkonný xxxxx XX. Skládá xx ze xxxxxxxx xxxxxx Unie. Xx xxxxxxx orgánem Xxxx, xxxxx odpovídá za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx XX. Xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx XX x&xxxx;xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx řešit xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odborných otázkách xxxxxxxxxxxxxxx konzultací x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx unie

Soudní xxxx Xxxxxxxx unie je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva. X čele xx xxxxxxxx a za xxxxx xxxx EU x xxx je 1 soudce. Má xxxxx x Lucemburku.

Evropská xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxx xx Frankfurtu nad Xxxxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx centrálních xxxx, xx xxxxxxx bankou xxx Xxxxxxxx. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cen x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hospodaření Xxxx. Xx sídlo v Xxxxxxxxxx. Evropský účetní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kontroluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx Unie x xxxxxx orgánů. X xxxx xxxxxxxx každoročně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx jako kolektivní xxxxx s 28 xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxxxxxxx jeden xxxx, jmenovaný Radou Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obnovitelné xxxxxxx období xxxxx xxx. Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx. Organizačně xx Xxxxxx xxxx xxxx xx pěti xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx regionů

Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx regionů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případech je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxx 344 xxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států XX xx období pěti xxx. Xxxxxxx jsou xxxxxxxx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx apod.).

Další xxxxxxxxx

Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxxxxxxx. Xxxxx v Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Madridu x Xxxx.

Xxxxxxxx investiční xxxx xxxxxx x rozšiřováním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikům. Sídlí x Lucemburku.

Evropský ombudsman xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx činnosti xxxxxx x xxxxxxxxx XX. Xxxxx ve Štrasburku.

Zdroje:

http://www.ecin.cz/

http://www.epravo.cz/

http://europa.eu/