Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxxxx celexového xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxxx xxxxx EU x xxxxxxxxxxxxx databázích. Xxxx xxxxx označuje xxxx xxxx druh xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXX, který xxxxxxxxx veškerou xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přiděleno identifikační xxxxx (tzv. xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx čísel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU.

Příklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx:

XXXXXXXX RADY (XX) č. 1234/2007 xx xxx 22. října 2007, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx („xxxxxxxx xxxxxxxx x společné xxxxxxxxxx xxxx“)

Xxxxxxxx xxxxx:

32007X1234

Xxxxxx xxxxxxxxxxx celexového xxxxx:

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

3

xxxxxxxx xxxxxx

2007

xxxxxxxxxx xxxxxxxx roku

R

typ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

1234

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 1: Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx

1

X

Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství uhlí x xxxxx (ESUO, 1951)

X

Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x Xxxxxxxx) (1957); xxxxxxxxxxxxx znění Xxxxxxx x Xxxxxxxx (2010,2012)

X

Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX, 1957); Smlouva x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, konsolidované xxxxx (1992); Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx (1997); Smlouva x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, Xxxx, konsolidované znění (2002); Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx (2006); Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxxxx xxxxx (2008, 2010, 2012)

M

Smlouva x XX, Xxxxxxxxxx (1992); Xxxxxxx o EU, Xxxxxxxxxx, konsolidované xxxxx (1997); Smlouva x XX, Xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx (2002); Xxxxxxx x EU, Atény, xxxxxxxxxxxxx xxxxx (2006); Xxxxxxx x XX, Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx znění (2008, 2010, 2012)

X

Xxxxxxx xxxxxxx (2001)

X

Xxxxxxx x Xxxxxx pro Evropu (2004)

X

Xxxxxxxxxx xxxxxxx pozměňující Xxxxxxx x Evropské xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2007)

X

Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie (2007, 2010, 2012)

Xxxxxx 3: Xxxxxx předpisy

Sektor

Xxxxxxxxxx

Typ dokumentu

3

R

Nařízení

L

Směrnice

D

Rozhodnutí (x adresátem xxxx xxx xxxxxxxx)

X

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxx dokumenty xxxxxxxxxx x xxxx X Xxxxxxxx věstníku (xxxx xxxx xxxxx 1967)

Xxxxxx 4: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx dokumentu

4

A

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxxx xxxx zveřejněné x xxxx X Xxxxxxxx věstníku

Tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výběr xxxx xxxxxxxxx zpracovaných x&xxxx;xxxxxxx EPIS®.

Zdroj xxxxx xxxxxxxx xxxx: http://eur-lex.europa.eu