Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) - č. 182/2006 Sb.

Lhůty stanovené insolvenčním zákonem

Vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku

§412 - Rozhodnutí o schválení oddlužení

Do 31. prosince 2008

§432 - Přechodné ustanovení

2 hodiny

§101 - Oznámení o zahájení insolvenčního řízení

§368b - Insolvenční návrh (Úpadek finančních institucí)

3 dny

§18 - Účastníci řízení

§31 - Odvolání insolvenčního správce

§200 - Popření pohledávky přihlášeným věřitelem

§403 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

7 dnů

§115 – Moratorium

§128 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm

§128a - Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost

§137 - Rozhodnutí o úpadku

§230 - Nakládání s majetkovou podstatou a její správa

§298 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení

§320 - Návrh na povolení reorganizace

§368c - Insolvenční návrh (Úpadek finančních institucí)

§368d - Insolvenční návrh (Úpadek finančních institucí)

§393 - Oddlužení

§420 - Insolvenční rejstřík

10 dnů

§134 - Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost

§189 - Seznam přihlášených pohledávek

§200 - Popření pohledávky přihlášeným věřitelem

§202 - Popření pohledávky přihlášeným věřitelem

§214 - Zjišťování majetkové podstaty

§258 - Nájemní a podnájemní smlouvy

§281 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

§318 - Návrh na povolení reorganizace

§403 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

15 dnů

§72 - Doručování

§115 - Moratorium

§154 - Stanovení způsobu řešení úpadku

§188 - Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem

§189 - Seznam přihlášených pohledávek

§256 - Nájemní a podnájemní smlouvy

§279 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu

§304 - Konečná zpráva a rozvrh

§322 - Návrh na povolení reorganizace

§343 - Zpráva o reorganizačním plánu

§346 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

§350 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

§361 - Provádění reorganizačního plánu

§401 - Hlasování mimo schůzi věřitelů

§425 - Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků

30 dnů

§3 - Úpadek

§119 - Účinnost moratoria

§122 - Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria

§136 - Rozhodnutí o úpadku

§137 - Rozhodnutí o úpadku

§147 - Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu

§149 - Stanovení způsobu řešení úpadku

§159 - Incidenční spory

§186 - Náležitosti přihlášky

§189 - Seznam přihlášených pohledávek

§198 - Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem

§199 - Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem

§225 - Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty

§230 - Nakládání s majetkovou podstatou a její správa

§233 - Neplatnost právních úkonů

§253 - Smlouva o vzájemném plnění

§254 - Fixní smlouvy

§258 - Nájemní a podnájemní smlouvy

§298 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení

§307 - Konečná zpráva a rozvrh

§321 - Návrh na povolení reorganizace

§330a - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace

§332 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace

§361 - Provádění reorganizačního plánu

§363 - Skončení reorganizace

§418 - Rozhodnutí o schválení oddlužení

60 dnů

§373 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka (Úpadek finančních institucí)

§385 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka (Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven …)

120 dnů

§339 - Reorganizační plán

2 měsíce

§136 - Rozhodnutí o úpadku

§137 - Rozhodnutí o úpadku

§373 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka (Úpadek finančních institucí)

3 měsíce

§3 - Úpadek

§36 - Zvláštní insolvenční správce

§119 - Účinnost moratoria

§122 - Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria

§137 - Rozhodnutí o úpadku

§143 - Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu

§210 - Zjišťování majetkové podstaty

§256 - Nájemní a podnájemní smlouvy

§284 - Předkupní právo

§289 - Předkupní právo

§354 - Provádění reorganizačního plánu

§373 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka (Úpadek finančních institucí)

§385 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka (Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven …)

§425 - Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků

4 měsíce

§385 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka (Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven …)

6 měsíců

§147 - Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu

§269 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů

§362 - Skončení reorganizace

§412 - Rozhodnutí o schválení oddlužení

1 rok

§239 - Neúčinnost právních úkonů

2 roky

§37 - Zvláštní insolvenční správce

3 roky

§37 - Zvláštní insolvenční správce

§295 - Předkupní právo

§362 - Skončení reorganizace

§392 - Oddlužení

§417 - Rozhodnutí o schválení oddlužení

5 let

§398 - Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení

§406 - Rozhodnutí o schválení oddlužení

10 let

§37 - Zvláštní insolvenční správce