Animace načítání

Stránka se připravuje...


Katastrální zákon - č. 256/2013 Sb.

Lhůty podle zákona o katastru nemovitostí

Následující pracovní den

§9 - Základní ustanovení

15 dnů

§45 - Obnova katastrálního operátu

10 dnů

§45 - Obnova katastrálního operátu

20 dnů

§18 - Vklad

30 dnů

§7 - Základní ustanovení

§18 - Vklad

§33 - Lhůty pro zápis do katastru

§36 - Oprava chyby v katastrálním operátu

§37 - Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných

§39 - Povinnosti orgánů veřejné moci

§45 - Obnova katastrálního operátu

60 dnů

§36 - Oprava chyby v katastrálním operátu

3 roky

§57 - Správní delikty

§59 - Správní delikty