Animace načítání

Stránka se připravuje...


Trestní řád - č. 141/1961 Sb.

Lhůty podle trestního řádu

24 hodin

§69 - Příkaz k zatčení

§73e - Příprava vazebního zasedání

§77 - Rozhodnutí o zadržené osobě

§83 - Příkaz k domovní prohlídce

§314b - Řízení před samosoudcem

48 hodin

§75 - Zadržení obviněného policejním orgánem

§76 - Zadržení osoby podezřelé

§76a - Příkaz k zadržení

§77 - Rozhodnutí o zadržené osobě

§79c - Zajištění zaknihovaných cenných papírů

§79d - Zajištění nemovitosti

§158 - Postup před zahájením trestního stíhání

§158c - Předstíraný převod

§158d - Sledování osob a věcí

§159a - Odložení nebo jiné vyřízení věci

§159b - Dočasné odložení trestního stíhání

§179b - Zkrácené přípravné řízení

§179e - Zkrácené přípravné řízení

3 dny

§61 - Navrácení lhůty

§104 – Svědečné

§128 - Vyhlášení rozsudku

§143 - Lhůta a místo k podání (stížnost)

§166 - Skončení vyšetřování

§172 - Zastavení trestního stíhání

§257 - Rozhodnutí odvolacího soudu

5 dnů

§129 - Vyhotovení rozsudku

§146a - Rozhodování soudu o stížnosti proti rozhodnutím státního zástupce nebo policejního orgánu

§198 - Nařízení hlavního líčení

§233 - Příprava veřejného zasedání

§251 - Řízení u soudu prvního stupně

8 dnů

§61 - Navrácení lhůty

§248 - Lhůta a místo podání (odvolání)

§251 - Řízení u soudu prvního stupně

§314g - Trestní příkaz

10 dnů

§64 - Doručování do vlastních rukou

§129 - Vyhotovení rozsudku

§179f - Zkrácené přípravné řízení

14 dnů

§265h - Řízení u soudu prvního stupně (dovolání)

§266a - Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní

§275 - Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní

§336 - Výkon trestu obecně prospěšných prací

15 dnů

§47 - Zajištění nároku poškozeného

§72 - Rozhodování o dalším trvání vazby

§79c - Zajištění zaknihovaných cenných papírů

§79d - Zajištění nemovitosti

§79e - Zajištění nehmotné věci

§85b - Výkon prohlídek a vstupů do obydlí, jiných prostor a pozemků

§341 - Výkon peněžitého trestu

§343 - Výkon peněžitého trestu

§361 - Vymáhání pořádkové pokuty

20 dnů

§129 - Vyhotovení rozsudku

30 dnů

§48 - Zajištění nároku poškozeného

§51b - Přístup k utajovaným informacím

§71a - Žádost o propuštění z vazby

§72 - Rozhodování o dalším trvání vazby

§111 - Použití zvláštních předpisů o znalcích

§151 - Náklady trestního řízení, jež nese stát

§174 - Dozor státního zástupce

§179f - Zkrácené přípravné řízení

§333 - Podmíněné propuštění

§344b - Zajištění výkonu peněžitého trestu

§349 - Zajištění výkonu trestu propadnutí majetku

180 dnů

§350b - Výkon trestu vyhoštění

1 měsíc

§117 - Vyšetření duševního stavu

§167 - Skončení vyšetřování

§346 - Výkon trestu propadnutí majetku

§350b - Výkon trestu vyhoštění

§354 - Nařízení výkonu zabezpečovací detence a její výkon

2 měsíce

§29 – Tlumočník

§111 - Použití zvláštních předpisů o znalcích

§117 - Vyšetření duševního stavu

§151 - Náklady trestního řízení, jež nese stát

§159 - Skončení prověřování

§159b - Dočasné odložení trestního stíhání

§167 - Skončení vyšetřování

§265e - Lhůta a místo podání (dovolání)

§353 - Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení

3 měsíce

§72 - Rozhodování o dalším trvání vazby

§73a - Peněžitá záruka

§88n - Trvání předběžných opatření

§158e - Použití agenta

§159 - Skončení prověřování

§167 - Skončení vyšetřování

§174a - Dozor státního zástupce

§181 - Řízení před soudem

§323 - Odklad výkonu trestu

§342 - Výkon peněžitého trestu

§343 - Výkon peněžitého trestu

4 měsíce

§48 - Zajištění nároku poškozeného

§88 - Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

6 měsíců

§8 - Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob

§88 - Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

§88a - Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

§159 - Skončení prověřování

§170 - Skončení vyšetřování

§179g - Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

§328 - Odklad a přerušení výkonu trestu a upuštění od jeho výkonu u vojáků

§329 - Podmíněné odsouzení

§331 - Podmíněné odsouzení

§357 - Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence

12 měsíců

§357 - Trvání zabezpečovací detence a propuštění ze zabezpečovací detence

1 rok

§72a Nejvyšší přípustná doba trvání vazby

§155 - Rozhodování o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a o jejich výši

§322 - Odklad výkonu trestu

§342 - Výkon peněžitého trestu

§365 - Zahlazení odsouzení

2 roky

§68 - Vazba

§72a Nejvyšší přípustná doba trvání vazby

§179g - Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

§350g - Vyhošťovací vazba

§353 - Propuštění z ochranného léčení a jeho ukončení

3 roky

§68 - Vazba

§72a Nejvyšší přípustná doba trvání vazby

§88 - Odposlech a záznam telekomunikačního provozu

4 roky

§72a - Nejvyšší přípustná doba trvání vazby

5 let

§17 - Věcná příslušnost

§36 - Nutná obhajoba

§36a - Nutná obhajoba

§179g - Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání

§179h - Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání