Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - č. 100/2001 Sb.

Lhůty

Do konce února každého roku

§21 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

§22 - Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

5 dnů

§9 - Posudek

§10f - Návrh koncepce

§13 - Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky

§14 - Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky

§14a - Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky

§17 - Veřejné projednání

7 dnů

§6 - Oznámení

§10g - Stanovisko k návrhu koncepce

10 dnů

§8 - Dokumentace

§9 - Posudek

§10c - Oznámení koncepce

§10f - Návrh koncepce

§14a - Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky

§18 - Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostřed

15 dnů

§6 - Oznámení

§13 - Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky

§14 - Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky

§14b - Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky

§16 - Zveřejnění informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních

§18 - Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí

§19 - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

§23 - Ostatní společná ustanovení

20 dnů

§6 - Oznámení

§10c - Oznámení koncepce

§13 - Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky

§14b - Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky

30 dnů

§8 - Dokumentace

§9 - Posudek

§9a - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

§9b - Navazující řízení

§9c - Navazující řízení

§10e - Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

§10g - Stanovisko k návrhu koncepce

§10j - Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, pokud je koncepce zpracovávána ústředním správním úřadem

§12 - Způsob mezistátního posuzování

§14 - Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky

§14a - Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky

§14b - Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky

35 dnů

§10d - Zjišťovací řízení

40 dnů

§8 - Dokumentace

§14b - Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky

45 dnů

§7 - Zjišťovací řízení

60 dnů

§9 - Posudek

90 dnů

§7 - Zjišťovací řízení

§9d - Navazující řízení

3 měsíce

§19 - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

1 rok

§9b - Navazující řízení

3 roky

§3 - Základní pojmy

§19 - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

5 let

§9a - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

§19 - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

§23a - Ostatní společná ustanovení

10 let

§23 - Ostatní společná ustanovení