Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o soudních poplatcích - č. 549/1991 Sb.

Lhůty stanovené zákonem o soudních poplatcích:

3 dny

§7 - Splatnost poplatku

4 dny

§9 - Následky nezaplacení poplatku

10 dnů

§7a - Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

15 dnů

§7a - Výběr a odvod poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem

30 dnů

§10a - Vrácení poplatku

3 roky

§12 - Změna nebo zrušení povinnosti zaplatit poplatek

5 let

§6 - Základ poplatku

10 let

§10 - Vrácení poplatku