Animace načítání

Stránka se připravuje...


Stavební zákon - č. 183/2006 Sb.

Lhůty podle stavebního zákona:

1. leden

§13 - Obecné stavební úřady

31.12.2020

§188 - Přechodná ustanovení

7 dnů

§39 - Řízení o zásadách územního rozvoje

§47 - Zadání územního plánu

§52 - Řízení o územním plánu

§67 - Řízení o regulačním plánu

§177 - Mimořádné postupy

8 dnů

§78a - Veřejnoprávní smlouva

10 dnů

§112 - Stavební řízení

15 dnů

§37 - Návrh zásad územního rozvoje

§39 - Řízení o zásadách územního rozvoje

§42 - Aktualizace zásad územního rozvoje

§47 - Zadání územního plánu

§50 - Návrh územního plánu

§52 - Řízení o územním plánu

§59 - Vymezení zastavěného území

§60 - Vymezení zastavěného území

§64 - Pořízení regulačního plánu z podnětu

§65 - Pořízení regulačního plánu z podnětu

§67 - Řízení o regulačním plánu

§78a - Veřejnoprávní smlouva

§87 - Zahájení územního řízení

§93 - Doba platnosti územního rozhodnutí

§94a - Společné územní a stavební řízení

§95 - Zjednodušené územní řízení

§117 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

§122 - Kolaudační souhlas

30 dnů

§29 - Projednání územně analytických podkladů

§35 - Aktualizace politiky územního rozvoje

§37 - Návrh zásad územního rozvoje

§39 - Řízení o zásadách územního rozvoje

§42 - Aktualizace zásad územního rozvoje

§47 - Zadání územního plánu

§50 - Návrh územního plánu

§53 - Řízení o územním plánu

§59 - Vymezení zastavěného území

§64 - Pořízení regulačního plánu z podnětu

§65 - Pořízení regulačního plánu z podnětu

§67 - Řízení o regulačním plánu

§78a - Veřejnoprávní smlouva

§87 - Zahájení územního řízení

§96 - Územní souhlas

§98 - Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území

§101 - Předkupní právo

§116 - Veřejnoprávní smlouva

§117 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

§120 - Užívání staveb

§127 - Změna v užívání stavby

§129 - Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

§131a - Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

§161 - Vlastníci technické infrastruktury

60 dnů

§33 - Návrh politiky územního rozvoje

§59 - Vymezení zastavěného území

§87 - Zahájení územního řízení

§112 - Stavební řízení

§122 - Kolaudační souhlas

90 dnů

§33 - Návrh politiky územního rozvoje

§87 - Zahájení územního řízení

§112 - Stavební řízení

2 měsíce

§101 - Předkupní právo

3 měsíce

§28 - Aktualizace územně analytických podkladů

§101 - Předkupní právo

§102 - Náhrady za změnu v území

§117 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

§185 - Přechodná ustanovení

6 měsíců

§101 - Předkupní právo

9 měsíců

§185 - Přechodná ustanovení

12 měsíců

§177 - Mimořádné postupy

15 měsíců

§78a - Veřejnoprávní smlouva

§96 - Územní souhlas

§106 - Ohlášení

§116 - Veřejnoprávní smlouva

§127 - Změna v užívání stavby

18 měsíců

§13a - Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu

§24 - Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost

§28 - Aktualizace územně analytických podkladů

§195 - Zmocňovací ustanovení

24 měsíců

§185 - Přechodná ustanovení

30 měsíců

§185 - Přechodná ustanovení

1 rok

§21 - Územně plánovací informace

§56 - Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu

§78a - Veřejnoprávní smlouva

§96 - Územní souhlas

§106 - Ohlášení

§116 - Veřejnoprávní smlouva

§122 - Kolaudační souhlas

§127 - Změna v užívání stavby

2 roky

§13a - Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu

§28 - Aktualizace územně analytických podkladů

§78a - Veřejnoprávní smlouva

§93 - Doba platnosti územního rozhodnutí

§96 - Územní souhlas

§96a - Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

§106 - Ohlášení

§115 - Stavební povolení

§116 - Veřejnoprávní smlouva

§117 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

§186 - Přechodná ustanovení

3 roky

§13a - Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu

§24 - Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost

§71 - Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu

§182 - Společná ustanovení

4 roky

§35 - Aktualizace politiky územního rozvoje

§55 - Vyhodnocování územního plánu a jeho změny

§102 - Náhrady za změnu v území

5 let

§71 - Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu

§78a - Veřejnoprávní smlouva

§93 - Doba platnosti územního rozhodnutí

§102 - Náhrady za změnu v území

§146 - Autorizovaný inspektor

§187 - Přechodná ustanovení

6 let

§185 - Přechodná ustanovení

10 let

§154 - Vlastník stavby a zařízení