Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o obcích - č. 128/2000 Sb.

Lhůty stanovené zákonem o obcich:

2 dny

§68 - Zastupitelstvo obce

§93 - Pravomoc zastupitelstva obce

7 dnů

§93 - Pravomoc zastupitelstva obce

§101 - Rada obce

15 dnů

§12 - Postavení obcí

§39 - Hospodaření obce

§65 - Pověřený obecní úřad

§66b - Pověřený obecní úřad

§66c - Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám (§63 a 66a)

§91 - Pravomoc zastupitelstva obce

§92 - Pravomoc zastupitelstva obce

§123 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

§124 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

§124a - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

§125 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti

§128 - Společná ustanovení k dozoru

21 dnů

§92 - Pravomoc zastupitelstva obce

30 dnů

§19 - Území obce a jeho změny

§20 - Území obce a jeho změny

§82 - Zastupitelstvo obce

§123 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

§124 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

§124a - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

§125 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti

60 dnů

§16 - Občané obce

§66b - Pověřený obecní úřad

§123 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

§124 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti

§125 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti

§126 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti

§127 - Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst

§132 - Statutární města

85 dnů

§67 - Zastupitelstvo obce

90 dnů

§16 - Občané obce

2 měsíce

§89 - Pravomoc zastupitelstva obce

3 měsíce

§92 - Pravomoc zastupitelstva obce

§127 - Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst

§152 - Ustanovení společná a přechodná

6 měsíců

§89 - Pravomoc zastupitelstva obce

18 měsíců

§85 - Pravomoc zastupitelstva obce

1 rok

§26a - Území obce a jeho změny

§59 - Správní delikty

2 roky

§59 - Správní delikty

1. leden

§66b - Pověřený obecní úřad

§68 - Zastupitelstvo obce

§73 - Zastupitelstvo obce

30. červen

§24 - Území obce a jeho změny

§43 - Hospodaření obce