Animace načítání

Stránka se připravuje...


Daňový řád - č. 280/2009 Sb.

Lhůty stanovené daňovým řádem:

2 dny

§166 - Den platby

3 dny

§87 - Daňová kontrola

§168 - Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

5 dnů

§71 - Podání

§250 - Pokuta za opožděné tvrzení daně

8 dnů

§32 - Určení lhůty k provedení úkonu

§107 - Náklady řízení

§189 - Daňová exekuce srážkami ze mzdy

§221 - Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

10 dnů

§44 - Doručování fyzickým osobám

§45 - Doručování právnickým osobám

§47 - Účinky doručení

§154 - Přeplatek

§155 - Přeplatek

§258 - Převod výnosu daní

15 dnů

§37 - Navrácení lhůty v předešlý stav

§48 - Neúčinnost doručení

§49 - Doručování veřejnou vyhláškou

§69a - Zřízení a zrušení daňové informační schránky

§87 - Daňová kontrola

§89 - Postup k odstranění pochybností

§90 - Postup k odstranění pochybností

§97 - Záznamní povinnost

§107 - Náklady řízení

§111 - Obecná ustanovení o odvolání

§112 - Náležitosti odvolání

§115 - Postup odvolacího orgánu

§127 - Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů

§143 - Doměření daně

§155 - Přeplatek

§168 - Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň

§179 - Vyloučení majetku z daňové exekuce

§180 - Prohlášení o majetku

§182 - Exekuční náklady

§185 - Společná ustanovení pro daňovou exekuci

§179 - Vyloučení majetku z daňové exekuce

§180 - Prohlášení o majetku

§182 - Exekuční náklady

§185 - Společná ustanovení pro daňovou exekuci

§219 - Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

§221 - Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

§223 - Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

§228 - Rozvrhové řízení

§235 - Daň vybíraná srážkou

§239c - Plnění daňové povinnosti likvidačním správcem

§240a - Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace

§240c - Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací

§244 - Daňové tvrzení při insolvenčním řízení

§248 - Společná ustanovení pro řízení o pokutě

§254 - Úrok z neoprávněného jednání správce daně

§254a - Úrok z daňového odpočtu

§257 - Převod výnosu daní

20 dnů

§107 - Náklady řízení

§137 - Řádné daňové tvrzení

25 dnů

§136 - Řádné daňové tvrzení

30 dnů

§26 - Ustanovený zástupce

§38 - Ochrana před nečinností

§50 - Doručování hromadného předpisného seznamu

§59 - Poskytování informací správci daně

§82 - Místní šetření

§109 - Obecná ustanovení o odvolání

§110 - Obecná ustanovení o odvolání

§129 - Rozhodnutí v registračním řízení

§140 - Vyměření daně

§144 - Doměření daně

§154 - Přeplatek

§155 - Přeplatek

§156 - Posečkání

§159 - Námitka

§162 - Dělená správa

§179 - Vyloučení majetku z daňové exekuce

§179 - Vyloučení majetku z daňové exekuce

§213 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí

§224 - Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

§226 - Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

§235 - Daň vybíraná srážkou

§236 - Daň vybíraná srážkou

§237 - Stížnost na postup plátce daně

§239b - Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost

§240c - Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací

§240d - Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku

§244 - Daňové tvrzení při insolvenčním řízení

§247a - Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

§250 - Pokuta za opožděné tvrzení daně

60 dnů

§84 - Místní šetření

§237 - Stížnost na postup plátce daně

§259 - Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně

1 měsíc

§234 - Daň vybíraná srážkou

§136 - Řádné daňové tvrzení

2 měsíce

§222 - Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí

§238 - Ukončení činnosti

3 měsíce

§36 - Prodloužení lhůty

§110 - Obecná ustanovení o odvolání

§136 - Řádné daňové tvrzení

§137 - Řádné daňové tvrzení

§239b - Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost

§259a - Prominutí penále

5 měsíců

§254a - Úrok z daňového odpočtu

6 měsíců

§118 - Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení

§136 - Řádné daňové tvrzení

§180 - Prohlášení o majetku

§180 - Prohlášení o majetku

§190 - Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb

10 měsíců

§36 - Prodloužení lhůty

1 rok

§37 - Navrácení lhůty v předešlý stav

§136 - Řádné daňové tvrzení

§148 - Lhůta pro stanovení daně

3 roky

§119 - Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení

§122 - Nařízení přezkoumání rozhodnutí

§133 - Závazné posouzení

§148 - Lhůta pro stanovení daně

§247a - Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy

4 roky

§238 - Ukončení činnosti

6 let

§155 - Přeplatek

§160 - Lhůta pro placení daně

20 let

§160 - Lhůta pro placení daně

30 let

§160 - Lhůta pro placení daně