Animace načítání

Stránka se připravuje...


Správní řád - č. 500/2004 Sb.

Lhůty stanovené správním řádem:

5 dnů

§86 Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

§121 Vyklizení

§144 Řízení s velkým počtem účastníků

§172 Opatření obecné povahy

8 dnů

§119 Exekuce provedením náhradního výkonu

§150 Příkaz

15 dnů

§83 Odvolací lhůta

§144 Řízení s velkým počtem účastníků

§146 Řízení o výběru žádosti

§172 Opatření obecné povahy
 

30 dnů

§42 Přijímání podnětů k zahájení řízení

§71 Lhůty pro vydání rozhodnutí

§80 Ochrana před nečinností

§84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí

§90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu

§146 Řízení o výběru žádosti

§172 Opatření obecné povahy

60 dnů

§175 Stížnosti

90 dnů

§83 Odvolací lhůta
 

3 měsíce

§100 Obnova řízení

6 měsíců

§119 Exekuce provedením náhradního výkonu

§124 Vyklizení

1 rok

§84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí

15 měsíců

§97 Rozhodnutí v přezkumném řízení

3 roky

§100 Obnova řízení

§124 Vyklizení

§174 Opatření obecné povahy

5 let

§108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost

10 let

§108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost