Animace načítání

Stránka se připravuje...


Občanský soudní řád - č. 99/1963 Sb.

Lhůty podle OSŘ:

3 dny

§42 Úkony účastníků

§76c Předběžná opatření

§76g Předběžná opatření

§76h Předběžná opatření

§160 Rozsudek

§177 Řízení o žalobě z rušené držby

§261a Nařízení výkonu rozhodnutí

§336ja Prodej nemovitých věcí

5 dnů

§338o Dražební vyhláška

§341 Vyklizení

7 dnů (1 týden)

§142a Náhrada nákladů řízení

§260 Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí

§295 Změna plátce mzdy

§336p Prodej nemovitých věcí

8 dnů

§78d Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví

10 dnů

§49 Doručování písemností do vlastních rukou

§153b Rozsudek

§260d Prohlášení o majetku

15 dnů

§172 Platební rozkaz

§175 Evropský platební rozkaz

§177 Řízení o žalobě z rušené držby

§203 Podání odvolání

§204 Podání odvolání

§261a Nařízení výkonu rozhodnutí

§304 Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

§313 Přikázání jiných peněžitých pohledávek

§320aa Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti

§320d Nařízení výkonu rozhodnutí

§335b Prodej nemovitých věcí

§336j Prodej nemovitých věcí

§336ja Prodej nemovitých věcí

§336k Prodej nemovitých věcí

§336l Prodej nemovitých věcí

§336p Prodej nemovitých věcí

§338b Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech

§338h Nařízení výkonu rozhodnutí

§338y Dražební jednání

§340 Vyklizení

20 dnů

§114c Přípravné jednání

30 dnů

§114b Příprava jednání

§114c Přípravné jednání

§158 Rozsudek

§177 Řízení o žalobě z rušené držby

§328a Další postup při prodeji movitých věcí

§328b Další postup při prodeji movitých věcí

§336d Prodej nemovitých věcí

§337e Prodej nemovitých věcí

§338q Dražební vyhláška

§338ze Rozvrh

60 dnů

§158 Rozsudek

1 měsíc

§336m Prodej nemovitých věcí

2 měsíce

§240 Podání dovolání

§247 Podání žaloby

§336j Prodej nemovitých věcí

§336l Prodej nemovitých věcí

§338x Dražební jednání

3 měsíce

§204 Podání odvolání

§233 Podání žaloby

§234 Podání žaloby

§240 Podání dovolání

§320h Správa nemovité věci

§336m Prodej nemovitých věcí

§338ma Cena závodu

6 měsíců

§77a Předběžná opatření

§78g Zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví

§243c Rozhodnutí o dovolání

§260g Prohlášení o majetku

§306 Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

§307 Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu

§342 Vyklizení

§356 Přechodná ustanovení

1 rok

§330 Další postup při prodeji movitých věcí

§336m Prodej nemovitých věcí

3 roky

§233 Podání žaloby

§331 Další postup při prodeji movitých věcí

§337 Prodej nemovitých věcí

§338ze Rozvrh