Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Sděl. x. 96/2013 Xx.x.x., x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti xxxxxxxx xxxxxxxxx určení x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx spolupráce

96_13ms_pb.pdf

= Příloha č. 1 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

96_13ms_pc.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxxxxxx k xxxxxxx x ověřování xxxxxxx

96_13ms_pd.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxxxxx o shodě

96_13ms_pe.pdf

= Příloha x. 4 - Xxxxxxxxx zpráva o xxxxxxxxx jakosti

Vyhl. x. 118/2013 Xx., x energetických xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx. č. 234/2015 Xx.

234_15_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx § 10 zákona x. 406/2000 Sb.)

234_15_p3.pdf

= Příloha x. 3 - Xxxxxxxx x výsledku odborné xxxxxxx žadatele x xxxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx (xxx § 10 xxxxxx x. 406/2000 Xx.)

13_118_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 5 - Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dle § 10 xxxxxx x. 406/2000 Sb.)

Xxxx. x. 189/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxx x povolování xxxxxx xxxxxx&xxxx;

189_2013_01.pdf

= Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rostoucích xxxx xxx
&xxxx;

Xxxx. x. 192/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx povolenek pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

192_2013_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxx xxxxx § 13 xxxx. 2 xxxxxx x. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

192_2013_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx § 13 xxxx. 5 zákona, x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx § 13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx. x) xxxxxx č. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

192_2013_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 - Xxxxxxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx § 13 odst. 5 xxxxxx x. 383/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letadla § 13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx. x) xxxxxx č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

192_2013_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx. x. 193/2013 Xx., x kontrole xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

193_2013_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Zpráva x xxxxxxxx klimatizačního xxxxxxx (xxxxx § 4 xxxxxxxx x. 193/2013 Xx., x xxxxxxxx klimatizačních systémů)

Xxxx. č. 194/2013 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x rozvodů xxxxxxx xxxxxxx

194_2013_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxx x kontrole xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx § 3 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx x. 194/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx)

194_2013_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx energie (xxxxx § 3 xxxx. 2 a 3 vyhlášky x. 194/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxx. x. 225/2013 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx formulářů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx obětem xxxxxxxxx xxxx

13-225-p1-n1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxx o xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x přeshraničních případech

13_225_p2.pdf

= Příloha x. 2 - Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

13_225_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 - Formulář xxx předávání xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx. xx. x. 282/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxx, podmínek, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovoz nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x stanovení xxxxxxxxxxx x xxxxx žádostí x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx x xxxxxx

13_282_p04.pdf

= Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

13_282_p05.pdf

= Xxxxxxx č. 5 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Vyhl. x. 332/2013 Xx., x vzoru Xxxxxxxxxxxxxxxxx záznamu sociálního xxxxxxxxxx

13_332_p1.pdf

= Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxx

Xxxx. č. 334/2013 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x povinném značení xxxx

13_334_p2.pdf

= Příloha x. 2 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pásky

13_334_p3.pdf

= Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxxxx pro evidenci xxxxxxxxxxx xxxxx

13_334_p4.pdf

= Příloha x. 4 - Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

13_334_p5.pdf

= Příloha x. 5 - Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolních pásek

Vyhl. č. 359/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx formuláře xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx

359_13_p01.pdf

= Xxxxxxx - xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx

Nař. xx. x. 363/2013 Xx., x xxxxxxxx poučení x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx uzavřených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostory x vzorovém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

363_13_p1.pdf

= Příloha - Zákonné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx dočasné užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx smlouva xxxxxxxx xx xxxxxx delší xxx 1xxx

Nař. xx. x. 364/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

364_13_p1.pdf

= Xxxxxxx č. 1 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uzavřena xx xxxxxx xxxxx xxx 1rok

364_13_p2.pdf

= Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy, xx xxxxx se sjednává xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx jiných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uzavřena xx xxxxxx xxxxx xxx 1xxx

364_13_p3.pdf

= Příloha x. 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx sjednává účastenství xx xxxxxxxx systému

364_13_p4.pdf

= Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které se xxxxxxxx právo na xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx

364_13_p5.pdf

= Xxxxxxx x. 5 - Xxxxxxxx xxx odstoupení xx xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. č. 383/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx formuláře xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetkovém xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

383_13_p1.pdf

= Xxxxxxx - Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x věcech xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxx. č. 465/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx návrhu na xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zprávy o xxxxxx povinnosti zpětného xxxxxx xxxxxxxxx

465_13_p1.pdf

= Xxxxxxx x. 1 - Xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pneumatik

465_13_p2.pdf

= Xxxxxxx x. 2 - Xxxxx zpráva x xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx pneumatik