Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxx. č. 129/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx vyhl. x. 409/2013 Xx. x xxxx. x. 368/2015 Xx.

• Xxxxxxx x. 9 - Xxxxx xxxxxxxxx

129_12_p09an.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x povolení xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

368_2015_9b.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

129_12_p9c.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxx xxxxx / xxxxx

368_2015_9d.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx mechanického xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

129_12_p9j.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

129_12_p9k.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx protokol xxxxx

129_12_p9l.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

129_12_p9m.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

368_2015_9n.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxxx osob

129_12_p9o.pdf

= Oznámení x zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxx

129_12_p9p.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

129_12_p9q.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozmnožovacího xxxxxxxxx

129_12_p9r.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

368_2015_9s.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, úpravě xxxxx

129_12_p9t.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

129_12_p9u.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x povolení xxxxxx do xxxxx xxxx xxxx určenou x xxxxxxx přirozeného xxxxxxxxx

129_12_p9v.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvádět do xxxxx směs xxxx xxxxxxx k ochraně xxxxxxxxxxx prostředí

• Xxxxxxx x. 10 - Xxxxx dokladů xxxxxxxx Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx

129_12_p10an.pdf

= Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx Xxxxx)

129_12_p10b.pdf

= Xxxxxxxx xxxx xx množitelský xxxxxx (xxx pověřenou xxxxx)

368_2015_10c.pdf

= Xxxxxxxx list xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx brambor

129_12_p10d.pdf

= Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx (xxx Ústav)

129_12_p10e.pdf

= Xxxxxxxx xxxx na osivo (xxx xxxxxxxxx xxxxx)

129_12_p10f.pdf

= Xxxxxxxxxxx uznávací xxxx xx osivo

368_2015_10g.pdf

= Uznávací xxxx xx xxxxx

368_2015_10h.pdf

= Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx list xx xxxxx

368_2015_10j.pdf

= Xxxxxxxxxx x neuznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

129_12_p10l.pdf

= Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

368_2015_10l.pdf

= Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

129_12_p10kn.pdf

= Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;

• Xxxxxxx x. 20 - 3. Vzory xxxxxxxx xxxxxxx

129_12_p203a.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx

129_12_p203b.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

129_12_p203c.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx směs xxxx

129_12_p203d.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x neukončenou xxxxxxxxxxx

129_12_p203f.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx úředně xxxxxxxxxxx xxxxx zemědělských xxxxx

Xxxx. x. 133/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxx x náležitostech xxxxxxx xxxxxxxxxx

12_133_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx o xxxxx

12_133_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxxxx pro souhrn xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx smlouvy

12_133_p3.pdf

= Příloha x. 3 - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx profilu xxxxxxxxxx

12_133_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx. č. 210/2012 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 38/94 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem

12_210_p3.pdf

= Příloha x. 3 - Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

12_210_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12_210_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 5 - Xxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

12_210_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxx xxxxxxxxxx prodeje xx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx XX

12_210_p8.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 8 - Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dle § 22x xxxx. 4 xxxxxx x. 38/1994 Xx.

Vyhl. č. 215/2012 Xx. • o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů xx xxxxxxxxx xxxx

12_215_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx

12_215_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 - Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx. x. 294/2012 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxx. x. 91/2017 Xx. x xxxx. x. 39/2019 Sb.

091_2017_p1.pdf

= Příloha x. 1 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

294_2012_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxxxxx xxxxxx

294_2012_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

294_2012_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p5t1a.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 5 - Xxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx 6 - 8 (vzory) jsou xxxxxxxx u plného xxxxx xxxxxxxx x. 294/2012 Sb.

Xxxx. x. 297/2012 Xx.- x Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxx. x. 364/2015 Xx.

364_15_p2.pdf

=&xxxx;Xxxx x xxxxxxxxx zemřelého

Xxx. xx. x. 317/2012 Xx., stanovení xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

• Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x lihovin o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 % objemových xxxx více

12_317_1a.pdf

= Příloha 1x. Xxxxxxxxxx provozovatele potravinářského xxxxxxx o lihu xxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

12_317_1b.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 1x. Xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx destilátu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx

12_317_1c.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 1x. Prohlášení xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxx xx xxx x Xxxxx republice, xxxxx byla vyrobena xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

12_317_2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

12_317_3a.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 3x. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku x xxxx xxxx destilátu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

12_317_3b.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 3x. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x lihovině, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Vyhl. x. 323/2012 Xx., x vzoru xxxxxxx x souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

12_323_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů

Xxxx. x. 342/2012 Xx., x zdraví xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních činností

12_342_p1.pdf

= Příloha x. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

12_342_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx kraje

12_342_p5.pdf

= Příloha x. 5 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x vyšetřování xxx xxxxxxx volně xxxxxx xxxxx

12_342_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (trichinel)

12_342_p7.pdf

= Příloha č. 7 Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výžehem xxxx injekční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikátoru

Vyhl. x. 344/2012 Xx., o xxxxx xxxxx v plynárenství x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhl. x. 215/2015 Xx.

215_15_p5.pdf

= Xxxxxxx x. 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky (BSD)

215_15_p6.pdf

= Xxxxxxx č. 6 Xxxxxx xx zajištění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx § 11 odst. 4 xxxx. x)

Vyhl. x. 418/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

12_418_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx úkonech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

12_418_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

12_418_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 Xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx společností ...

&xxxx;

Xxxx. x. 419/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

12_419_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 Xxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat

12_419_p2.pdf

= Příloha x. 2 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx

12_419_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 Xxxxxxx 1 a 2 Počet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx pokusných xxxxxx xxxxx účelu xxxxxx

14_299_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 Xxxxxx x schválení projektu xxxxxx

12_419_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 Xxxxx projektu xxxxxx

Xxxx. x. 432/2012 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příjmů provozovatele, xxxxx poskytuje poštovní xxxxxx nebo zajišťuje xxxxxxxxxx poštovní služby

12_432_p1.pdf

= Příloha - Formulář x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjmů x výnosů xxxxxxxxxxxxx

&xxxx;

Vyhl. x. 433/2012 Xx., o stanovení xxxxxx, formy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyhodnocení xxxxxx parametrů xxxxxxx

12_433_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytování x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality

Xxxx. č. 434/2012 Xx. • Vyhláška x xxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx

12_434_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. x. 440/2012 Xx. • o xxxxxxxx původu elektřiny x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx

12_440_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx - Žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx

Vyhl. č. 453/2012 Xx., x xxxxxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx a xxxxxxxxx x druhotných xxxxxx

12_453_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

12_453_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Vyhl. x. 478/2012 Xx., x xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, množství a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx

12_478_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 1 - Výkaz x množství a xxxxxxx skutečně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

12_478_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx skutečně využitých xxxxxx energie

12_478_p3.pdf

= Příloha x. 3 - Výkaz x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

12_478_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxx o výrobě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx

12_478_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 5 - Výkaz x výrobě elektřiny x obnovitelných xxxxxx

12_478_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx

12_478_p7.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 7 - Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx tepla x xxxxxxx zdrojů xxxxxxx

Xxxx. č. 480/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16_309_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Evidenční xxxx xxxxxxxxxxxxx auditu

16_309_p2.pdf

= Příloha x. 2 - Soupis xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx vstupech

12_480_p3.pdf

= Příloha č. 3 - Vlastní xxxxx xxxxxxx

12_480_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxx bilance

12_480_p5.pdf

= Příloha x. 5 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12_480_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxxxxxx vyhodnocení

16_309_p7.pdf

= Příloha x. 7 - Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx