Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxx. x. 129/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx pěstovaných xxxxxxx xx xxxxx ve xxxxx xxxx. x. 409/2013 Xx. x xxxx. č. 368/2015 Xx.

• Xxxxxxx č. 9 - Vzory xxxxxxxxx

129_12_p09an.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do oběhu xxxxx xxxxxx nezapsané xxxxxx

368_2015_9b.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

129_12_p9c.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxx xxxxx / xxxxx

368_2015_9d.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

129_12_p9j.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

129_12_p9k.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx protokol směsi

129_12_p9l.pdf

= Evidence xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

129_12_p9m.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx sazenic zeleniny

368_2015_9n.pdf

= Žádost x xxxxxxxxxx osob

129_12_p9o.pdf

= Oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

129_12_p9p.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx o ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxx

129_12_p9q.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

129_12_p9r.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

368_2015_9s.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx

129_12_p9t.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

129_12_p9u.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx přirozeného xxxxxxxxx

129_12_p9v.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvádět xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

• Xxxxxxx x. 10 - Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx pověřenou xxxxxx

129_12_p10an.pdf

= Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx Ústav)

129_12_p10b.pdf

= Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx pověřenou xxxxx)

368_2015_10c.pdf

= Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx brambor

129_12_p10d.pdf

= Uznávací xxxx na xxxxx (xxx Xxxxx)

129_12_p10e.pdf

= Xxxxxxxx xxxx na xxxxx (xxx xxxxxxxxx osobu)

129_12_p10f.pdf

= Xxxxxxxxxxx uznávací xxxx xx xxxxx

368_2015_10g.pdf

= Xxxxxxxx xxxx na xxxxx

368_2015_10h.pdf

= Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx list xx xxxxx

368_2015_10j.pdf

= Xxxxxxxxxx x neuznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

129_12_p10l.pdf

= Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

368_2015_10l.pdf

= Xxxxxxxxxx x neuznání xxxxx

129_12_p10kn.pdf

= Xxxxxxxxxx x xxxxx x neukončenou xxxxxxxxxxx
&xxxx;

• Xxxxxxx x. 20 - 3. Vzory xxxxxxxx xxxxxxx

129_12_p203a.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx

129_12_p203b.pdf

=&xxxx;Xxxx návěsky xxx xxxxx xxxxxxx

129_12_p203c.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxx směs xxxx

129_12_p203d.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx pro xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

129_12_p203f.pdf

=&xxxx;Xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zemědělských druhů

Vyhl. x. 133/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

12_133_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx o návrh

12_133_p2.pdf

= Příloha x. 2 - Xxxxxxxx xxx souhrn xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

12_133_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Formulář xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

12_133_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx. x. 210/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 38/94 Xx., x zahraničním obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12_210_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem právnickou xxxxxx

12_210_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

12_210_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 - Žádost x udělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx x dovoz xxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxx Evropské xxxx

12_210_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx prodeje xx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx XX

12_210_p8.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 8 - Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dle § 22x xxxx. 4 xxxxxx x. 38/1994 Xx.

Xxxx. č. 215/2012 Xx. • x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

12_215_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

12_215_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxxxx k xxxxxxxxx důvěryhodnosti xxxx

Xxxx. x. 294/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x volbě prezidenta xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx. č. 91/2017 Xx. a xxxx. x. 39/2019 Xx.

091_2017_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx

294_2012_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Hlasovací xxxxxx

294_2012_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxx o kontrole xxxxxxx xxxxxxxxx

294_2012_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 4 - Záznam x xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p5t1a.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 - Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx volebním xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx 6 - 8 (xxxxx) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 294/2012 Sb.

Xxxx. x. 297/2012 Xx.- x Listu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxx. x. 364/2015 Xx.

364_15_p2.pdf

=&xxxx;Xxxx x prohlídce zemřelého

Nař. vl. x. 317/2012 Xx., stanovení xxxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx druhů xxxxxxx

• Xxxxxxxx dokladu x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, destilátu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 % objemových xxxx více

12_317_1a.pdf

= Příloha 1x. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx x xxxx xxxx destilátu, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

12_317_1b.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 1x. Xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

12_317_1c.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 1x. Prohlášení xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx na xxx x Xxxxx republice, xxxxx byla xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx

12_317_2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x lihovině, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx

12_317_3a.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 3x. Prohlášení provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx je předáván xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

12_317_3b.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx 3x. Prohlášení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx. x. 323/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxx

12_323_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx. x. 342/2012 Xx., x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx x přepravě xxxxxx x o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veterinárních činností

12_342_p1.pdf

= Příloha x. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

12_342_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx včel xxxx xxxxx xxxxx

12_342_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x vyšetřování xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

12_342_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx)

12_342_p7.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 7 Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výžehem xxxx injekční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxx. x. 344/2012 Xx., o stavu xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx. č. 215/2015 Sb.

215_15_p5.pdf

= Xxxxxxx x. 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (BSD)

215_15_p6.pdf

= Xxxxxxx č. 6 Xxxxxx xx zajištění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxx (XXX) xxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxx § 11 odst. 4 xxxx. x)

Xxxx. č. 418/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxx při usmrcování

12_418_p1.pdf

= Příloha x. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

12_418_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvířat

12_418_p3.pdf

= Příloha č. 3 Xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ...

Xxxx. č. 419/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

12_419_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusných zvířat

12_419_p2.pdf

= Příloha x. 2 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxx

12_419_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 Xxxxxxx 1 a 2 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxx xxxxxx

14_299_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 Žádost x xxxxxxxxx projektu xxxxxx

12_419_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 5 Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. x. 432/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby

12_432_p1.pdf

= Příloha - Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výnosů provozovatele

Xxxx. x. 433/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

12_433_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality

Xxxx. x. 434/2012 Xx. • Xxxxxxxx x stanovení vzoru xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

12_434_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podnikání x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. x. 440/2012 Xx. • x xxxxxxxx xxxxxx elektřiny x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx

12_440_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx - Xxxxxx x xxxxxx záruky xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie

Xxxx. č. 453/2012 Xx., o elektřině x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x elektřině x druhotných xxxxxx

12_453_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektřiny x xxxxx

12_453_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxx energetických zdrojů

Xxxx. č. 478/2012 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx skutečně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx

12_478_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Výkaz x množství x xxxxxxx skutečně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

12_478_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxx x množství a xxxxxxx skutečně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

12_478_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Výkaz x výrobě xxxxxxxxx x podporovaných xxxxxx

12_478_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx

12_478_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 - Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx

12_478_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxx o výrobě xxxxxxxxx

12_478_p7.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 7 - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx vyrobené z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx zdrojů xxxxxxx

Xxxx. x. 480/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

16_309_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Evidenční xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

16_309_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx vstupech

12_480_p3.pdf

= Příloha č. 3 - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

12_480_p4.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxx bilance

12_480_p5.pdf

= Příloha x. 5 - Ekonomické xxxxxxxxxxx

12_480_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

16_309_p7.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 7 - Xxxxxxxxx xxxxx energetického xxxxxxx