Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Otevřít vzor ve formátu *.rtf

Doporučujeme xxxxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxx *xxx (xxxxxxxx xxxxxxx) při xxxxxxxxx otevření této xxxxxxx.

Xxxxxx/Xxxxxxx xxxx *)....................................................................................

Odbor ..............................................................................................................................

X.x. ..............................................................................................................................

X .......................................... xxx ..........................................

Vážený xxx (Xxxxxx xxxx) *)

xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ....................................................................................

USNESENÍ

Výrok:

Obecní/Městský xxxx *).......................................... xxxxx ..........................................

xxxxx xxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxx (§10 x §11 xxxxxxxxx xxxx)

xxxxx § ...... xxxx....... písm. ....... zákona x. / Xx.

xx věci účastníků řízení&xxxx;**)

fyzické osoby

xxxx (xxxx) ..............................................................................................................................

xxxxx ..............................................................................................................................

xxx. ..............................................................................................................................

a

právnické osoby

název ..............................................................................................................................

xxxxx ..............................................................................................................................

xxxxxx o ..............................................................................................................................

pod x.x. ..............................................................................................................................

xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxxxxx xxxx

xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxx

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxx:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Xxxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx x (§82 odst. 1 x §86 xxxx. 2 xxx. řádu), x xx xx xxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 2 x xxxx obsahovat xxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, x xxxxx rozsahu xx napadá x x xxx xx xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx stejnopis xxxxxx správnímu xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeden xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx správní xxxxx na náklady xxxxxxxxx (§82 xxxx. 2 xxx. řádu).

Odvolání xxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxx (§76 xxxx. 5 xxx. xxxx).

xxxxxx razítko - xxxxx

.......................................................................

xxxxx, příjmení a xxxxxx oprávněné úřední xxxxx

*) Nehodící se xxxxxxxx

**) Položky upravte xxxx xxxxxxxx (uberte) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.