Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Otevřít vzor ve formátu *.rtf

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxx *rtf (xxxxxxxx editoru) při xxxxxxxxx otevření xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx/Xxxxxxx úřad *)....................................................................................

Xxxxx ..............................................................................................................................

X.x. ..............................................................................................................................

V .......................................... xxx ..........................................

Xxxxxx xxx (Xxxxxx xxxx) *)

xxxxxxxx xxxxxx ..............................................................................................................................

Vážený pan (Xxxxxx paní) *)

xxxxxxxx xxxxxx ..............................................................................................................................

USNESENÍ

Výrok:

Obecní/Městský úřad *).......................................... xxxxx ..........................................

xxxxx §66 odst. 2 xxxxxx č. 500/2004 Xx., (správního řádu)

zastavuje xxxxxx

xxxxxx z xxxx xxxxxx

xx xxxx .........................................., xxxxxx pod xx.: ..........................................,

xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx pokračovat xxxxxx nástupci.

Odůvodnění:

Dne .......................................... xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k řízení xx shora uvedené xxxx xxxxxxxx, že xxx .......................................... xxxxxx x x řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.


Xxxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxx §66 xxxx. 2 x §76 xxxx. 5 xxxxxxxxx řádu proti xxxx odvolat.

úřední xxxxxxx - otisk

....................................................................

jméno, xxxxxxxx x funkce oprávněné xxxxxx osoby

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx