Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Otevřít vzor ve formátu *.rtf

Doporučujeme vyhotovovat xxxxxxxx xx xxxxxxx *rtf (xxxxxxxx editoru) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxx/Xxxxxxx úřad *)......................................................

Odbor ......................................................

X.x. ......................................................

X ...................................................... xxx .................................

Xxxxxx pan (Xxxxxx xxxx) *)

xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ......................................................

Xxxxxx xxx (Xxxxxx xxxx) *)

xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx týká ......................................................

XXXXXXXX

Výrok:

Xxxxxx/Xxxxxxx xxxx *) ...................................................... xxxxx ......................................................

xxxxxx

xxxx (xxxx) .......................................................................................................................................

xx xxxx ............................................................................................................

xxxxx §43 zákona x. 500/2004 Sb., (xxxxxxxxx xxxx)

xxxxxxx


Xxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx učiněn xxxx, xxxxx zjevně není xxxxxxx. ......................................................

X podání xxxxx xxxxxxx, kdo xxx učinil. ......................................................

Xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxx.

......................................................

Xxxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx výroku xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx x ...................................................... (§82 xxxx. 1 x §86 xxxx. 2 spr. xxxx), a xx xx xxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx).

Xxxxxxxx musí mít xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 2 x xxxx obsahovat xxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež xx předcházelo. Xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§82 xxxx. 2 spr. xxxx).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx (§76 xxxx. 5 xxx. řádu).

úřední razítko - otisk

.........................................................................

jméno, xxxxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;