Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Otevřít vzor ve formátu *.rtf

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formátu *rtf (xxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx/Xxxxxxx úřad *)......................................................

Odbor ......................................................

X.x. ......................................................

X ...................................................... xxx .................................

Xxxxxx xxx (Vážená xxxx) *)

osoba, xxxxx xxxxxx učinila ......................................................

Xxxxxx xxx (Xxxxxx xxxx) *)

xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ......................................................

USNESENÍ

Výrok:

Obecní/Městský xxxx *) ...................................................... xxxxx ......................................................

podání

pana (xxxx) .......................................................................................................................................

xx xxxx ............................................................................................................

xxxxx §43 xxxxxx x. 500/2004 Sb., (xxxxxxxxx xxxx)

xxxxxxx


Xxxxxxxxxx:

Xxxx správnímu xxxxxx xxx učiněn xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. ......................................................

Z xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx. ......................................................

Xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxxxxx xxxxx.

......................................................

Xxxxxxx o xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx odvolat x ...................................................... (§82 odst. 1 a §86 xxxx. 2 spr. xxxx), a xx xx xxxxxxxx xxx xxx dne oznámení xxxxxx usnesení (xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxx o tom, xxxxx kterému rozhodnutí xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx ho napadá x x čem xx spatřován rozpor x právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx. Odvolání xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zůstal xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (§82 xxxx. 2 xxx. xxxx).

Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (§76 xxxx. 5 xxx. xxxx).

xxxxxx razítko - otisk

.........................................................................

jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

*) Nehodící xx vypusťte